Thánh lễ kết thúc năm thánh linh mục và truyền chức phó tế cho các thầy giáo phận Qui Nhơn

Vào lúc 5h sáng hôm nay, tại nhà thờ chính tòa, Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn giám mục giáo phận Qui Nhơn đã chủ tế thánh lễ kết thúc năm thánh linh mục, cùng đồng tế với Đức cha chính còn có Đức Cha Phó Matthêu Nguyễn Văn Khôi, và toàn thể các linh mục trong giáo phận. Cũng trong dịp này Đức Cha Phêrô đã đặt tay phong chức phó tế cho 8 thầy thuộc khóa VII Đại Chủng Viện Sao Biển Nha Trang:

1. Thầy Simon Trần Văn Đức
2. Thầy G.B Nguyễn Kim Ngân
3. Thầy Phêrô Bùi Huy Ngọc
4. Thầy Phêrô Nguyễn Ngọc Thắng
5. Thầy Luy Huỳnh Anh Trung
6. Thầy Gioakim Nguyễn Đức Vinh
7. Thầy Giuse Phan Thế Vinh
8. Thầy Luy Nguyễn Xuân Vũ

Tác vụ phó tế mà các thầy lãnh nhận ngày hôm nay thuộc bí tích Truyền Chức, nhưng không phải là chức tư tế, theo đó, thừa tác vụ này không mang tính “mục vụ” (Pastoral) đích danh mà liên kết trực tiếp với giám mục (trong thánh lễ truyền chức chỉ có một mình Đức Giám Mục đặt tay). Không đứng trong hàng ngũ mục tử dẫn dắt cộng đoàn, nhưng trong hàng ngũ phục vụ cho một lãnh vực của đời sống Giáo Hội. Với các công việc cụ thể như, phụ giúp các giám mục và linh mục trong việc cử hành mầu nhiệm thánh, nhất là thánh lễ, trao Mình Thánh Chúa, chứng kiến và chúc lành đôi hôn phối, công bố và rao giảng Tin Mừng, chủ tọa lễ nghi an táng và đặc biệt là việc bác ái.

Và để các thầy tân phó tế ngày hôm nay thực hiện lời nhắn nhủ của thánh Polycarpô cho các phó tế “hãy tỏ lòng nhân hậu, nhiệt thành, và hãy bước theo chân lý của Chúa, Đấng đã làm tôi tớ mọi người” (LG 29,1; Polycarpô, thư gửi tín hữu Philíp 5,2) xin cộng đoàn dân Chúa hiệp ý dâng lời cầu nguyện cho các thầy.