CANADA - Sơ Teresa Hoài Bích và Sơ Mary Đặng Chúc thuộc dòng Thánh Phêrô Cave sẽ tổ chức khoá căn bản Giúp Cảm Nghiệm Về Chúa Thánh Thần tại Cộng Đoàn Thánh Giuse Scarborough, do linh mục J.B. Đinh Thanh Sơn hướng dẫn từ Thứ sáu 24/09/2010 đến Chúa nhật 26/09/2010 như sau:

Thứ sáu ngày 24/09/2010: từ 6:30pm đến 9:30pm
Thứ bảy ngày 25/09/2010: từ 1:00pm đến 9:00pm
Chúa nhật ngày 26/09/2010: từ 1:00pm đến 5:00pm

Xin quý vị liên lạc và ghi danh tại Cộng Đoàn Thánh Giuse, St. Rose of Lima Church, 3216 Lawrence Ave. East, Scarborough, hoặc muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc anh chị Bảo Tâm qua số điện thoại 905-286-9700, hay chị Kim qua số điện thoại 416-235-1637.