Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2011

The Pope has invited YOU to join him to celebrate our faith, "Planted and built up in Jesus Christ, firm in the faith" Col 2:7

Youth 117 offers 3 options with cultural and religious events, including a retreat in Taize, visit to Rome, Paris, Lourdes or Fatima
- 22 days in Europe, visiting Italy, France and WYD
- 15 days in Europe, visiting France, and WYD
- 8 days with a visit to Fatima and WYD

Nhóm Trẻ 117 đã có măt tại Đại Hội Giới Trẻ Roma, Toronto, và Cologne; và nay sẽ có mặt tại Madrid cùng với 2,000,00,000 người trẻ từ khắp năm châu và Đức Giáo Hoàng Benedict XVI Nhóm Trẻ 117 được hướng dẫn bởi các linh mục, tu sĩ Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng với các thiện nguyện viện xa gần tại Hoa Kỳ và Canada. Thêm vào đó, các huynh trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể sẽ đồng hành và nhắc nhở người trẻ 117 sống gần gũi với người anh Giêsu.

Nhóm Trẻ 117, theo tinh thần của các tiền bối tử đạo và ĐHY Nguyễn Văn Thuận, thân mời người trẻ Việt Nam hành hương đến Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 24 ở Madrid, Tây Ban Nha. Ch úng ta sẽ là những lữ hành, viếng những di tích lịch sử mà giòng máu Tử Đạo đã đổ xuống, phục vụ anh chị em nghèo, và liên kết với người trẻ Việt Nam.

Cùng đồng hành với các bạn trẻ là các linh mục và tu sĩ đang phục vụ t ại các giáo phận tại Hoa Kỳ như Đồng Minh Quang, Nguyễn Thanh Châu, Vũ Hải Đăng, Nguyễn Hoài Chương, Trần Công Danh…

Ghi danh - Registration

World Youth Day Madrid 2011
Now we are looking forward to the next World Youth Day, to be held in Madrid in August 2011 with the theme: "Planted and built up in Jesus Christ, firm in the faith" (cf. Col 2:7). I encourage you to take part in this event. I would like all young people to share this experience, which can prove decisive for their lives. It is an experience of the Lord Jesus, risen and alive, and of his love for each of us (from Pope Benedict XVI).

Youth 117 cordially invites you to join us on a culturally and spiritually enriching journey where we:

•Make a pilgrimage to Rome …….of thousands of young Catholics from all over the world, and of Pope Benedict XVI at the 24rd World Youth Day, August 12 – 22, 2011.
•Now, at a time when Europe greatly needs to rediscover its Christian roots, our meeting will take place in Madrid. We will embark on a mission to spread Christ’s love to the orphaned, abandoned, and those who suffer from AIDS, exploitations, etc…
•Explore the rare opportunities to appreciate the beauty of arts, of cultures, as well as establish new friendships with various Catholic communities
•Celebrate our faith with hundreds of thousands of youths around the world, guided by the Holy Spirit and Christ’s love.

Ghi danh - Registration