Hoạt động khởi xuất cho Tuần Lễ Đại Kết
ROME, thứ hai 23 tháng 1, 2012 (Le Monde vu de Rome) – Tuần Lễ Hiệp Nhất Kitô hữu đã được khởi sự ngày 21 tháng 1 tại Giêrusalem bởi các kinh tối tại Mộ Thánh Chúa (Saint-Sépulcre), theo phúc trình của Amélie de La Hougue trên gia trang của giáo hạt La Tinh tại Giêrusalem): Kinh nguyện cho sự hiệp nhất khởi sự từ sự tận hiến của Chúa Kitô trên thập giá và việc chiến thắng sự chết của Người.

Nhưng làm sao có thể mừng tuần lễ hiệp nhất này tại Giêrusalem? “Trong một tuần lễ, mỗi chiều khi trời tối, các tín hữu được mời gọi để cầu nguyện cho sự hiệp nhất của các Kitô hữu. Họ cùng nhau tụ tập quanh một chủ đề chung: ‘Nhưng tạ ơn Thiên Chúa, tất cả chúng ta sẽ được biến đổi bởi chiến thắng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. (xem 1 Co 15,51-58)’”

Việc cử hành đại kết đầu tiên đã tụ tập các Kitô hữu ở Giêrusalem ngày Chúa Nật 22 tháng 1, tại nhà thờ chánh tòa Anh Giáo Saint-Georges.

Như thế, việc khởi xướng đã được thực hiện bởi người Anh giáo. Nhà thờ chánh tòa của họ, là nhà thờ Thánh George Tử Đạo chật ních những người: “Các tu sĩ nam nữ, các Kitô hữu thuộc nhiều giáo phái đã đến cùng nhau cầu nguyện. Đức Giám Mục sở tại, Đức Suheil Dawani, đã đón chào từng người, chính ngài năm năm về trước vào dịp ngài được bổ nhiệm đã giảng về tầm quan trọng của một “sứ mệnh hòa giải.”

Theo nguồn tin của gia trang của giáo phận La Tinh tại Giêrusalem “Kinh nguyện được sống động quanh chủ đề “Được biến đổi bởi Chúa Kitô Phục Vụ”, được nuôi dưỡng bởi Phúc Âm Thánh Mác cô (10,45) : “Con Người đã đến để phục vụ.” Sau bài giảng của Đức Giám Mục, cử tọa hiện diện đã cùng đọc kinh sau đây cho sự hiệp nhất của Giáo Hội:
“ Lạy Cha toàn năng, Con yêu quý của Cha trước cuộc tử nạn đã cầu nguyện để cho các môn đệ của Người nên một, như Cha và Người Con cũng nên một: xin cho Giáo Hội của Cha, đã được hiệp nhất trong tình yêu và sự vâng phục Thánh Ý Cha, cũng được hiệp nhất trong cùng một xác hồn, để cho thế giới tin vào Người Cha đã sai đến, là Con Cha, Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con: Người hằng sống và hằng trị với Cha, trong sự hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, một Thiên Chúa duy nhất, ngày nay và mãi mãi muôn đời, Amen.."

Cũng nguồn tin này cho hay: "Nghi thức đã được kế tiếp bởi một buổi thảo luận thân mật trong khu vực tu viện (Clôitre) tráng lệ xây cất theo kiến trúc néo-gothique của nhà thờ chánh tòa, cho phép kéo dài sự hiệp nhất trong cầu nguyện bằng những trao đổi thân hữu."