Mồng một Tết kính Chúa Cha
Mồng hai kính nhớ Ông bà Tổ tiên
Mồng ba Cô, Bác, Thầy, liền
Mồng bốn công phúc chút tiền dựng xây

Mồng năm viếng kẻ tù đầy
Mồng sáu giúp kẻ đói gầy chút cơm
Mồng bảy chút thảo chút thơm
Mồng tám ta lại chia cơm cho người

Mồng chín vẫn thấy đào tươi
Mồng mười rượu nếp thơm cười với xuân
Mười một mai thắm đầu tuần
Mười hai một tá ngày xuân vừa tròn

Mười ba hương tết hãy còn
Mười bốn vừa đúng trăng tròn tháng giêng
Mười lăm ngắm ánh trăng nghiêng
Mười sáu kính Mẹ linh thiêng hoa hồng

Mười bảy lộc trổ khắp đồng
Mười tám những búp căng phồng hương xuân
Mười chín gia thất quây quần
Hai mươi họp mặt vẫn xuân như thường

Hăm mốt hòa nhã yêu thương
Hăm hai Lời Chúa Là Đường ta theo
Hăm ba giúp kẻ đơn nghèo
Hăm bốn bỗng thấy vui reo trong hồn

Hăm lăm hòa nhã xóm thôn
Hăm sáu đi lễ kính tôn Ơn Ngài
hăm bảy xuân còn lai rai
Hăm tám tả lại viết bài mọi nơi

Hăm chín tạ ơn Xuân Trời
Ba mươi hết tháng ăn chơi xuân đời

31.01.2012