NGƯỜI KHÁCH THÔNG MINH
N2T

Thịt bò đã bán gần hết, ông chủ đem miếng thịt bò cuối cùng treo lên giá và nói với bà khách đến mua thịt:
- “Miếng thịt này ba đồng chín mươi lăm xu.”
Người phụ nữ ấy hỏi lại:
- “Miếng thịt này quá nhỏ, có miếng thịt khác lớn hơn không ?”
Ông chủ ma giáo đem miếng thịt ấy bỏ vào trong tủ đá, một lúc sau lại lấy nó ra và nói:
- “Bốn đồng tám.”
Bà khách nói:
- “Được, tôi mua cả hai miếng.”
(Sunlight)

Suy tư:
Cách ngôn của người Do Thái có nói: “lừa dối người khác thì rất dễ, nhưng chỉ một lần mà thôi”.
Một con người không có tín ngưỡng thì không việc gì xấu mà họ không dám làm, bởi vì trong tâm hồn họ chỉ toàn là bóng đêm của sự dữ; một người không lấy sự thật làm chỉ nam cho cuộc sống của mình, thì xã hội ấy sẽ nảy sinh nhiều chuyên gia lừa dối, mà lừa dối lớn nhất chính là lừa dối chính bản thân mình.
Ma quỷ là cha đẻ của sự lừa dối, nhưng nó chỉ lừa dối được những người không biết cảnh giác, tức là những người không cầu nguyện, không rước Thánh Thể, không tham gia các sinh hoạt của giáo hội...
---------------
http://nhantai.info
http://www.vietcatholic.net/nhantai
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com