Chương trình Hội Thảo quốc tế về Công bằng Xã hội và Trách nhiệm Xã hội tại Việt Nam
Trần Văn Đoàn 15/10/2007

INTERNATIONAL CONFERENCE ON
SOCIAL JUSTICE, SOCIAL RESPONSIBILITY AND SOCIAL SOLIDARITY

October 15-19, 2007
Venue: Hanoi, Vietnam. Vietnamese Academy of Social Sciences
Hosted by The Vietnamese Academy of Social Sciences (VASS).
Co- Organized by Institute of Philosophy, The Vietnamese Academy of Social Sciences, Vietnam, and Misereor, Aachen, Germany
Sponsored by: Misereor and VASS

Program


14 October
Arrival (Pick-up provided)
18.00-19.00 Diner. Food provided for later coming scholar.

15 October
9.00-09.45 Opening Ceremony
09.45 – 12.00 General Session 1 (with a break for coffee, tea and photo session at 10.30 -10.50)
12.00 – 14.00 Lunch and Rest
14.00 – 15.30 Parallel Sessions (3 Sections: Social Justice, Social Responsibility and Social Solidarity)
15.30 - 15-45 Coffee or Tea Break with Snacks
15.45 – 17.15 Parallel Sessions (3 Sections)
18.00 Dinner

16 October
10.00 – 12.00 Dialogue: Cardinal Prof. Dr. Oscar Rodriguez, Dr. Joseph Sayer, Prof. Dr. Nguyen Phu Trong or Prof. Dr. To Huy Rua.
at The Conference Room of the Institute of Philosophy, 52 Lang Ha, Ba Dinh, Hanoi.
12.00 Lunch
* After-noon: City Tour for Foreign Participants.
* Special Event: (for Missio, Misereor, and Members of the Vietnamese Bishops Conference, and Guests): The Opening Ceremony of the Center of Religious Studies at University of Social Sciences and Humanities (The Vietnam National University).

18.00 Diner

17 October
Halong Bay Tour (Special Program).

18 October
Departure (car provided)
Language: English, Vietnamese (translation provided) and German (translation of Mr. Dipl. Vu Tu Hoa and Prof. Tran Van Doan)

Opening Session

Welcome Address
Prof. Dr. Do Hoai Nam, President of VASS
Monsignor Dr. Joseph Sayer, Misereor
Bishop Nguyen Van Nhon, President, Vietnamese Bishops Conference
Prof. Dr. To Huy Rua, President, National Committee of Culture and Policy
Dr. Christian-Ludwig Weber-Lortsch, Ambassador of Germany to Vietnam
Prof. Dr. Tran Van Doan, President of UAP
Prof. Dr. Pham Van Duc, Director, Institute of Philosophy, VASS

3 Plenary Sessions

1. General Session
Chair: Prof. Dr. Do Hoai Nam, President, VASS
Speakers:
- Prof. Dr. Oscar Rodriguez, Cardinal, President, Commission of Justice and Solidarity, CELAM
- Prof. Dr. To Huy Rua, President, Commission of Cultural Affairs of the Vietnamese Communist Party

2. General Session
Chair: Prof. Dr. Joseph Sayer, Executive Director, Misereor
Speakers:
- Rev. Dr. Phan Dinh Cho, The Ellacuria Chair of Catholic Thought, Georgetown University, USA
- Bishop Dr. Reinhard Marx, Bishop, Chairman of the Commission for Social Questions.

3. General Session
Prof. Dr. Pham Minh Hac (Member, Council for Research in Values and Philosophy, Former Minister of Education)
Speakers:
- Prof. Dr. Gabriel Ly, Former President, Fujen University, Academician. (in Chinese with English translation by Prof. Tran Van Doan)
- Prof. Dr. Karl Gabriel, Director, University of Muenster
- Prof. Dr, Joseph Sayer, Executive Director, Misereor. (if necessary, in German with English translation by Mr. Vu Tu Hoa)

Parallel Sessions
12 Sections with 24 speakers.
Room 1: Social Justice. Responsible: Prof. Dr. Tran Van Doan
4 sections. Chairs: Prof. Dr. Le Huu Tang, Dr. Martin Duetting, Prof. Dr. Vincent Shen (or Prof. Dr. Karl Gabriel), Prof. Dr. Vo Van Sen.
Room 2: Social Responsibility. Responsible: Dr. Ulrich Dornberg
4 sections. Chairs: Prof. Dr. Vu Kim Chinh (or Prof. Tomonobu Imamichi), Prof. Dr. Nguyen Van Hy, Prof. Dr. Ho Si Quy, Prof. Dr. Nguyen Van Khanh.
Room 3: Social Solidarity. Responsible: Prof. Dr. Pham Van Duc
4 sections. Chairs: Prof. Dr. Nguyen Thai Hop, Prof. Dr. Zhuo Xin-ping or Zhao Dun-hua, Dr. Richard Brosse, Rev Dr. Anthony Son.

Concluding Section
Chairs: Prof. Dr. Joseph Sayer and Prof. Dr. Tran Duc Luong (Vice-President, VASS).
Special Address: Archbishop Ngo Quang Kiet, Archbishop of Hanoi.
Concluding Report 1: Prof. Dr. Tran Van Doan (Social Justice)
Concluding Report 2: Dr. Ulrich Dornberg (Social Responsibility)
Concluding Report 3: Prof. Dr. Pham Van Duc (Social Solidarity)

Board of Advisors
- Prof. Dr. Do Hoai Nam, President, VASS
- Prof. Dr. Nguyen Phu Trong, President, National Assembly
- Monsignor Dr. Joseph Sayer, Executive Director, Misereor
- Prof. Dr. Gabriel Ly, Academician, Former President, Fujen University
- Prof. Dr. Pham Minh Hac, Former Minister of Education
- Prof. Dr. Oscar Rodriguez, Cardinal, President, Commission for Justice and Solidarity, CELAM
- Bishop Dr. Nguyen Van Hoa, Bishop, President, Vietnamese Bishops Conference
- Dr. Christian-Ludwig Weber-Lortsch, Ambassador of Germany to Vietnam

Organizers
- Prof. Pham Van Duc, Director, Institute of Philosophy, VASS
- Prof. Tran Van Doan, President, Union of Asian Philosophers; Member, Steering Committee, FISP; Co-ordinator, CRVP; Advisor, Open Society; Professor of Philosophy, National Taiwan University
- Dr. Ulrich Dornberg, Head, Section Vietnam, Misereor

Steering Committee
- Prof. Dr. Pham Van Duc
- Prof. Dr. Tran Van Doan
- Dr. Ulrich Dornberg
- Rev Dr. Nguyen Thai Hop (Vietnam Bishops Conference)

See Also

05/05/15
Hình ảnh Rước kiệu kính Đức Mẹ bế mạc Đại hội La Vang Hosuton
Joseph Ký Nguyễn
04/05/15
Ngày hội ngộ Các Gia Trưởng tại giáo xứ Mẹ Thiên Chúa
Ignatio Phan Đình Long
04/05/15
Khai mạc Tháng Hoa tại Cộng đoàn Mân Côi Claremont, Los Angeles
Thanh Nguyên
04/05/15
Khai mạc Tháng Hoa và mừng bôn mạng Hội Lễ Sinh tại Gx Hà Nội
Frankie Nguyễn
04/05/15
Những điều đáng ghi nhớ ở Đại Hội Thánh Mẫu La Vang Tại Tổng Giáo Phận Melbourne 2015.
Trằn Văn Minh
04/05/15
Video: Thánh lễ bế mạc Đại Hội “Cùng Mẹ La Vang Đồng Hành Với Dân Tộc Việt” tại Melbourne, Australia
VietCatholic Network
03/05/15
Những chiến sĩ phục vụ âm thầm của Đại Hội Đức Mẹ La Vang TGP Melbourne
Thuỵ Miên
03/05/15
Hình ảnh Rước Kiệu kính Đức Mẹ tại Đại hội La Vang Houston
Trương Đỗ
03/05/15
Bổn mạng Liên Ca Đoàn Lê Bảo Tịnh TGP Sydney
Diệp Hải Dung
03/05/15
Đại Hội Lavang ''Cùng Mẹ Lavang Đồng Hành với Dân Tộc Việt'' và Thánh Lễ Bế mạc tại Melbourne Úc Châu
Dân Chúa Úc Châu
02/05/15
Video: Lễ Khai mạc Đại Hội “Cùng Mẹ Lavang Đồng Hành với Dân Tộc Việt'' tại Melbourne, Úc Châu
VietCatholic Network
02/05/15
Hình ảnh khai mạc Đại hội La Vang Houston, Texas
Trương Đỗ
02/05/15
Đại Hội Lavang ''Cùng Mẹ Lavang Đồng Hành với Dân Tộc Việt'' Melbourne Úc Châu
Dân Chúa Úc
02/05/15
Hội dòng nữ Đa Minh Bắc Ninh: Khối Thỉnh sinh – Sinh viên tĩnh tâm năm.
An Duyên
01/05/15
Thư ngỏ: Xây dựng thư viện điện tử Công giáo Việt Nam
+ GM Micae Hoàng Đức Oanh
01/05/15
Trung Tâm Công Giáo Nam California cầu nguyện trong ngày Quốc Hận
William Nguyễn
29/04/15
Thăm nơi tổ chức Đại hội La Vang kỳ 2 của Cộng Đồng Công giáo Việt Nam Melbourne.
Trần Văn Minh
29/04/15
Uỷ Ban Giáo Dục Công Giáo thảo luận chuyên đề ''Tâm lý và đặc tính của lứa tuổi học sinh ''
Uỷ Ban Giáo Dục Công Giáo
28/04/15
Đại hội Legio Mariae Liên bang Úc châu ''tin Yêu với Mẹ''
Hoàng Việt Nam
28/04/15
Ngày Hội Ơn Gọi Tại Giáo Phận Bà Rịa
Fx. Phan Dương, a.a.
28/04/15
Giáo hạt Thuận Nghĩa: Hội ngộ lớp Mầm Ơn Gọi Lần Thứ II
Hằng Nga
26/04/15
Giáo lý chuẩn bị Đại Hội các Gia Đình Thế Giới tại Philadelphia: Mọi tình yêu đều mang lại hoa trái
TGP Philadelphia
25/04/15
Giáo họ biệt lập Hòa Minh, GP Đà Nẵng, đón nhận Cha Quản Nhiệm tiên khởi
Toma Trương Văn Ân
25/04/15
Lễ Tạ Ơn và Khánh Thành Khu A Học viện Triết học Durando thuộc Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn
Nguyễn Ngọc Hiệp
25/04/15
Hình ảnh Đại hội Legio Mariae toàn quốc Úc châu tại Sydney
Diệp Hải Dung
24/04/15
Thánh lễ Tạ ơn và khánh thành nhà thờ Hội Điền
Trương Trí
24/04/15
Truyền thông Công giáo Việt Nam khắp nơi tổ chức Thánh lễ cầu nguyện cho Đức ông Phêrô Nguyễn văn Tài
VietCatholic Network
24/04/15
Giỗ năm thứ 79 đấng tổ phụ dòng Thánh Tâm và dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
Tu sĩ Vinhsơn Nguyễn Văn Hanh csc
21/04/15
Đức ông Nguyễn Minh Hiền thuộc giáo phận San Jose vừa bị Chính Quyền Liên Bang Hoa Kỳ Truy Tố .
Nguyễn Long Thao
21/04/15
Đại hội Thánh nhạc Toàn quốc Việt Nam lần thứ 36
Trầm Thiên Thu