Tin Giáo Hội Hoàn VũChọn ngày khác
ĐTC nói về Hội Thánh: Thực tại hữu hình và thiêng liêng của Hội Thánh
Phaolô Phạm Xuân Khôi30/10/2014
“Việc làm nhân chứng của chúng ta là làm cho mọi người hiểu rằng là một Kitô hữu nghĩa là gì… Chúng ta có thể trở thành một cớ gây ra gương mù,… Nhưng chúng ta cũng có thể trở thành một nguồn chứng từ, qua việc nói lên những gì Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta bằng cuộc sống của mình.”

Dưới đây là bản dịch bài Giáo Lý của ĐTC Phanxicô được ban hành ngày 29 tháng 10 năm 2014 trong buổi Triều Yết Chung tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Hôm nay ĐTC tiếp tục chu kỳ Giáo Lý mới về Hội Thánh. Ngài giải thích về việc chúng ta phải sống thế nào để trở thành thực tại hữu hình của Hội Thánh.

* * *


Anh chị em thân mến, chào anh chị em.

Trong bài giáo lý trước, chúng ta đã có thể chứng tỏ rằng Hội Thánh có một bản tính thiêng liêng: là thân thể Đức Kitô, được xây dựng trong Chúa Thánh Thần. Tuy nhiên, khi đề cập đến Hội Thánh, chúng ta nghĩ ngay đến những cộng đoàn, những giáo xứ, giáo phận của chúng ta, các cơ sở mà chúng ta thường tụ họp với nhau và, tất nhiên, các thành phần và những nhân vật trong các cơ chế điều hành và cai quản Hội Thánh. Đó là thực tại hữu hình của Hội Thánh. Như thế, chúng ta phải hỏi: đó là hai thực tại khác nhau hay một Hội Thánh duy nhất? Và, nếu đó luôn luôn là một Hội Thánh duy nhất, thì chúng ta có thể hiểu mối tương quan giữa thực tại hữu hình và thiêng liêng của Hội Thánh như thế nào?

1. Trước hết, khi chúng ta nói về thực tại hữu hình của Hội Thánh, chúng ta không được chỉ nghĩ đến Đức Giáo Hoàng, các Giám Mục, các linh mục, nữ tu và tất cả những người được thánh hiến. Thực tại hữu hình của Hội Thánh được hợp thành bởi rất nhiều anh chị em đã được rửa tội trên thế giới cùng tin, cậy, mến. Nhưng nhiều lần chúng ta nghe nói: “Hội Thánh không làm điều này, Hội Thánh làm điều gì kia. ..” - “Nhưng, anh chị em hãy cho tôi biết, ai là Hội Thánh” - “Họ là các linh mục, các giám mục, Giáo Hoàng. ..” - Hội Thánh là tất cả chúng ta! Tất cả những ai đã được rửa tội đều là Hội Thánh, Hội Thánh của Chúa Giêsu. Từ tất cả những người theo Chúa Giêsu, và nhân danh Người, anh chị em gần gũi những người thấp hèn và những người đau khổ, cố gắng cung cấp cho họ một chút khuây khoả, thoải mái và bình an. Tất cả những ai làm những điều mà Chúa đã truyền cho chúng ta đều là Hội Thánh. Như thế chúng ta hiểu rằng thực tại hữu hình của Hội Thánh không thể đo lường được, không thể biết được trong tất cả sự viên mãn của nó: làm sao anh chị em biết tất cả những điều tốt lành được thực hiện? Biết bao việc làm yêu thương, biết bao sự chung thuỷ trong nhiều gia đình, biết bao việc để giáo dục con cái của họ, để dạy dỗ về đức tin, biết bao đau khổ nơi những bệnh nhân là những người dâng những đau khổ của họ lên Chúa. .. Nhưng điều này không thể đo lường được và rất lớn lao! Làm sao anh chị em biết tất cả những điều kỳ diệu, mà qua chúng ta, Đức Kitô có thể hoạt động trong tâm hồn và cuộc sống của mỗi người? Anh chị em thấy thực tại hữu hình của Hội Thánh ở ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, vượt quá sức lực của chúng ta, và đó là một thực tại mầu nhiệm vì đến từ Thiên Chúa.

2. Để hiểu được mối liên hệ, trong Hội Thánh, mối liên hệ giữa thực tại hữu hình và thực tại thiêng liêng của Hội Thánh, chúng ta không có cách nào khác hơn là nhìn vào Đức Kitô, mà Hội Thánh là thân thể và từ đó Hội Thánh được sinh ra, trong một hành động của tình yêu vô biên. Thực ra, ngay cả nơi Đức Kitô, qua mầu nhiệm Nhập Thể, chúng ta nhận ra bản tính nhân loại và bản tính Thiên Chúa kết hiệp với nhau trong cùng một Ngôi một cách tuyệt vời và bất khả phân ly. Điều này được áp dụng một cách tương tự cho Hội Thánh. Và như bản tính loài người của Đức Kitô hoàn toàn chiều theo bản tính Thiên Chúa và phục vụ bản tính ấy, để thực hiện việc cứu độ, thì trong Hội Thánh thực tại hữu hình cũng làm như thế với thực tại thiêng liêng. Cho nên, Hội Thánh là một mầu nhiệm, trong đó những gì mà chúng ta không thấy quan trọng hơn những mà chúng ta thấy, và chúng chỉ có thể được nhận ra bằng cặp mắt đức tin (x. Hiến Chế Tín Lý về Hội Thánh Lumen Gentium, 8).

3. Tuy nhiên, trong trường hợp của Hội Thánh, chúng ta phải tự hỏi: làm sao thực tại hữu hình có thể phục vụ thực tại thiêng liêng? Một lần nữa, chúng ta có thể hiểu điều này bằng cách nhìn vào Đức Kitô. Đức Kitô là khuôn mẫu của Hội Thánh, vì Hội Thánh là thân thể của Người. Người là khuôn mẫu của tất cả các Kitô hữu, tất cả chúng ta. Khi nhìn vào Đức Kitô, chúng ta không sai lầm. Trong Tin Mừng Thánh Luca kể lại việc Chúa Giêsu đến thành Nazareth, nơi Người lớn lên, vào hội đường và đọc đoạn Thánh Kinh trích từ sách Ngôn Sứ Isaia, nói về chính Người, trong đó viết: “ Thần Khí của Chúa ngự trên Tôi, vì Ngài đã xức dầu cho Tôi, để loan báo Tin Mừng cho những người nghèo khó. Ngài đã sai Tôi đi công bố sự giải thoát cho những người bị giam cầm, làm cho người mù được thấy, và trả lại tự do cho những người bị áp bức, để công bố một năm hồng ân của Chúa” (4:18-19). Hãy xem, Đức Kitô sử dụng nhân tính của Người như thế nào - bởi vì Người cũng là một con người - để loan báo và thực hiện kế hoạch cứu chuộc và cứu độ của Thiên Chúa - vì Thiên Chúa thế nào - thì Hội Thánh cũng phải như thế. Qua thực tại hữu hình, là tất cả mọi sự mà chúng ta có thể nhìn thấy, các bí tích và chứng từ của tất cả các Kitô hữu, Hội Thánh được mời gọi mỗi ngày để gần gũi hơn với tất cả mọi người, bắt đầu với những người nghèo khó, những người đang đau khổ và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, để tiếp tục làm cho tất cả mọi người cảm nhận được ánh mắt từ bi và thương xót của Chúa Giêsu.

Anh chị em thân mến, như một Hội Thánh chúng ta thường kinh nghiệm sự mỏng manh và giới hạn của mình. Tất cả chúng ta đều có. Chúng ta đều là những ngưởi tội lỗi. Không ai trong chúng ta có thể nói, “Tôi không phải là một người tội lỗi.” Nhưng nếu có người nào trong chúng ta cảm thấy mình không phải là một người tội lỗi, hãy giơ tay lên. Chúng ta tất cả đều có tội. Và sự mỏng manh này, những giới hạn này, những tội lỗi này của chúng ta, điều thật sự làm cho chúng ta hối hận sâu xa, đặc biệt là khi chúng ta làm gương xấu và nhận ra rằng mình trở thành cớ gây ra gương mù. Đã bao lần chúng ta nghe nói trong khu xóm, “Nhưng, người ấy ở đằng kia, luôn luôn đi nhà thờ mà nói hành nói xấu tất cả mọi người...”. Đó không phải là Kitô hữu, đó là một gương xấu: đó là một tội. Và như thế, chúng ta làm gương mù: “Và, chung quy, nếu người này hay người kia là Kitô hữu, thì tôi là một người vô thần.” Việc làm nhân chứng của chúng ta là làm cho mọi người hiểu rằng là một Kitô hữu nghĩa là gì. Chúng ta hãy cầu xin để không trở thành một cớ gây ra gương mù. Chúng ta hãy xin hồng ân đức tin, để chúng ta có thể hiểu rằng, bất chấp sự nhỏ bé và nghèo nàn của chúng ta, Chúa đã thực sự làm cho chúng ta trở thành công cụ của ân sủng và dấu chỉ hữu hình của tình yêu Người dành cho tất cả nhân loại như thế nào. Chúng ta có thể trở thành một cớ gây ra gương mù, vâng. Nhưng chúng ta cũng có thể trở thành một nguồn chứng từ, qua việc nói lên những gì Chúa Giêsu muốn nơi chúng ta bằng cuộc sống của mình.

http://giaoly.org/vn/

Nguyên bản: http://w2.vatican.va/content/francesco/it/audiences/2014/documents/papa-francesco_20141029_udienza-generale.html
ĐGH danh dự Bênêđíctô thứ 16 chúc mừng giáo xứ tòng nhân Anh quốc có nhà thờ mới.
Đặng Tự Do30/10/2014
Ngày càng có đông các tín hữu Anh giáo rời bỏ Giáo Hội của họ để gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Ngày 04 tháng 11, năm 2009, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã ra tông hiến Anglicanorum Coetibus cho phép các tín hữu Anh giáo gia nhập Giáo Hội Công Giáo được giữ các nghi thức truyền thống của họ và được quy tụ với nhau trong các giáo xứ tòng nhân.

Giáo xứ Đức Mẹ Walshingham ở Luân Đôn đã được thành lập trong bối cảnh đó. Khi tách ra khỏi Anh giáo các tín hữu không có nhà thờ hay bất cứ tài sản nào. Nhưng giờ đây, sau 5 năm, họ có được một ngôi nhà thờ vốn là nhà nguyện của những người di dân gốc Đức vùng Bavaria, là quê hương của Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16.

Họ đã viết thư cho ngài xin chúc lành và vị Giáo Hoàng nghỉ hưu đã phúc đáp với những lời chúc tốt đẹp nhất.
Tin Giáo Hội Việt Nam
Giáo xứ Kim Ngọc bế mạc Tháng Mân Côi
Lm Giuse Nguyễn Hữu An30/10/2014
Tối Thứ Năm 30/ 10/ 2014, Giáo xứ Kim Ngọc hòa chung tâm tình tri ân Đức Mẹ qua nghi thức cung nghinh kiệu Đức Mẹ quanh khuôn viên, mỗi người một cây nến sáng lung linh trong lời kinh hạt ngân nga và những bài ca dâng mẹ; tiến vào Nhà thờ, mỗi gia đình dâng hoa tươi tạ ơn Đức Mẹ; đoàn thiếu nhi tiến dâng những điệu múa lời ca tán dương ngợi khen Đức Mẹ; cộng đoàn hiệp thông Thánh lễ tạ ơn.

Tấm lòng hiếu thảo của đoàn con cái dâng lên Mẹ hiền với lòng mến yêu chân thành.

Cuối tháng mười con dâng lời cảm tạ
Mùa hoa lòng muôn triệu đóa nở tươi
Mẹ đưa tay chúc phúc Mẹ mỉm cười
Đoàn con thảo dễ thương hướng lên Mẹ

Giáo xứ có 5 Giáo họ, mỗi họ chia ra nhiều tổ. Mỗi tổ khoảng 30 gia đình. Suốt tháng Mân Côi, mỗi gia đình đều đón kiệu Đức Mẹ đến nhà mình. Bà con giáo dân trong tổ đến từng nhà đọc kinh lần hạt kính Đức Mẹ. Lần lượt mọi gia đình trong giáo xứ đều được Mẹ đến thăm và ban ơn. Tháng Mân Côi, một bầu khí ấm áp tình thương của Đức Mẹ chan hòa trong toàn Giáo xứ.

Sống Năm Phúc Âm Hóa Gia Đình, đoàn con cái bước theo Mẹ, có gắng thực thi giờ kinh tối trong gia đình. Đây chính là giờ “ngồi bên nhau” và “cùng nhau ngồi bên Mẹ, ngồi bên Chúa”, là giờ của chân lý, là một khám phá kỳ diệu, là một liều thuốc thần tiên xây dựng gia đình hạnh phúc. Kinh nguyện gia đình là phương thế hữu hiệu của việc giáo dục đức tin cho con cái và là chất keo xây dựng gia đình hạnh phúc. Thế nhưng, phương thế này đang bị các gia đình Công Giáo lãng quên và thay vào đó bằng những phương thế giải trí: phim ảnh, truyền hình, máy vi tính, game, điện thoại, những cuộc vui chơi bên ngoài gia đình… Do đó, để củng cố đức tin cho cả nhà và xây dựng mái ấm hạnh phúc, mỗi gia đình đã tổ chức những giờ kinh tối trong gia đình.

Tháng Mân Côi, các thành viên mỗi gia đình trong từng giáo họ cầu nguyện chung với nhau qua chuỗi hạt Mân Côi và thánh ca tán dương Mẹ Maria nên hiệp nhất bền chặt vì cảm nhận được sự hiện diện sống động của Mẹ Maria.

Suốt tháng 10, mỗi lời kinh Mân Côi là một đóa hoa hồng diễn tả tình yêu của đoàn con cái dành cho Mẹ hiền. Qua Kinh Mân Côi, đoàn con thảo đọc đi đọc lại cả trăm cả ngàn lần kinh Kính Mừng, như trăm ngàn đóa hoa hồng dâng kính Mẹ từ ái.

Hoa Mân Côi đâu chỉ nở một tháng
Mà suốt đời tim lai láng tình duyên.
Hoa đơn sơ nhưng có vạn uy quyền
Muôn sóng cả nhưng thuyền đời vẫn vững.(THT).

Chất lượng kinh nguyện của từng gia đình tỷ lệ thuận với đời sống hạnh phúc. Mẹ Têrêxa Calcutta đã từng nhắn nhủ: “Chúng ta hãy thương yêu nhau như Thiên Chúa đã yêu thương mỗi một người chúng ta. Mà tình yêu này được bắt đầu ở đâu? Ở ngay gia đình của chúng ta. Nó được bắt đầu ra sao? Ở việc gia đình cùng nhau cầu nguyện”.

Lạy Mẹ Maria, chúng con cảm tạ Mẹ với bao ơn lành Mẹ ban cho mỗi gia đình và giáo xứ suốt tháng Mân Côi. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết yêu mến tràng Chuỗi Mân Côi, siêng năng lần hạt trong mỗi ngày sống, nhờ đó chúng con được hiệp thông nối kết với nhau và cầu nguyện cho nhau. Xin Mẹ khẩn cầu cho chúng con bên tòa Chúa. Amen
Muốn ghi tên tham dự ''Đại Hội Thế Giới về Gia Đình tại Philadelphia 2015''
Lm Peter Võ Sơn30/10/2014
Đại Hội Thế Giới về Gia Đình tại Philadelphia 2015

Kính gửi:
- Quý Đức Cha, quý Đức Ông và quý Cha
- Quý Phó Tế, Tu Sĩ Nam Nữ và Cộng Đồng Dân Chúa tại Hoa Kỳ

Đại Hội Thế Giới Về Gia Đình (ĐHTGVGD) – World Meeting Of Family (WMOF) sẽ được tổ chức tại Philadelphia từ Thứ Ba đến Chúa Nhật, ngày 22-27 tháng 9 năm 2015. Đức Ông Giuse Trịnh Minh Trí, Chủ Tịch Liên Đoàn, cùng với Ban Tổ Chức đã và đang có nhiều cuộc họp để chẩn bị tốt và chu đáo cho Đại Hội Thế Giới về Gia Đình.

Ghi Danh Online:
Form/Đơn Ghi Danh cho nhiều người, Form cho Gia Đình, Cá Nhân, Giáo Sĩ và Tu Sĩ. Muốn biết thêm, xin vui lòng vào website WMOF
http://www.worldmeeting2015.org/. Group Booking Form: cho 10 người hoặc trên 10 phòng, hạn chót nộp đơn là ngày 15/1/2015.

Lệ Phí Tham Dự Đại Hội WMOF: xin vào mục Register – Register Information.

Người lớn (18 tuổi trở lên)/ Adult (18 and above):

Full Package/Trọn Gói:
$320 (ghi danh từ tháng 10/2014- 30/4/2015)
$350 (ghi danh từ ngày 1/5/2015-15/9/2015)
$400 (ghi danh ngày 16/9/2015)
Bao gồm: Congress Registration, 2 Buffet Lunch Tickets, $100.00 Debit Card, SEPTA Train Pass, World Meeting of Families Welcome Kit.

Modified Package/Không Trọn Gói:
$250 (ghi danh từ tháng 10/2014- 30/4/2015)
$275 (ghi danh từ ngày 1/5/2015-15/9/2015)
$325 (ghi danh ngày 16/9/2015)
Bao gồm: Congress Registration, $100.00 Debit Card, SEPTA Train Pass, World Meeting of Families Welcome Kit.

One Day Only/Tham Dự 1 Ngày: $95 (ngày16/9/2015)
Bao gồm: Registration Fee/ Phí đăng ký, World Meeting of Families Welcome Kit.

Trẻ Em (6-17 Tuổi)/ Child (Age 6 - 17):

Full Package/Trọn gói: $199 (ghi danh từ tháng 10/2014-16/9/2015).
Bao gồm: Youth Track Registration, 2 Buffet Lunch Tickets, SEPTA Train Pass, World Meeting of Families Welcome Kit.

Modified Package: $125 (ghi danh từ tháng 10/2014-16/9/2015).
Bao gồm: Youth Track Registration, SEPTA Train Pass, World Meeting of Families Welcome Kit.

One Day Only/Tham Dự 1 Ngày: $25 (ngày16/9/2015)
Bao gồm: Registration Fee/Phí đăng ký, World Meeting of Families Welcome Kit.

Khách Sạn/Hotels: Ban Tổ Chức WMOF giúp cá nhân hoặc nhóm có giá khách sạn hợp lý nhất.
Sân Bay/Airport: Phi Trường Quốc Tế Philadelphia rất lớn, có nhiều hảng hàng không, tiện việc travel, Code (PHL).
Visa/Thị Thực Nhập Cảnh: Xin vui lòng xin Visa/Thị Thực Nhập Cảnh tại các Văn Phòng Lãnh Sứ Quán/Đại Sứ Quán Hoa Kỳ gần nơi bạn. Thêm thông tin, xin vào Website: http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/international-travel-get-visa/
Thư Mời/Letters of Invitation: Khi đăng ký ĐHTGVGĐ qua mạng internet, Thư Mời sẽ có sẵn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn có Thư Mời trước, xin gửi mail đến địa chỉ: info@worldmeeting2015.org, yêu cầu của bạn sẽ được giải quyết phù hợp.

Thành Phố Philadelphia: rất lớn, với nhiều phương tiện công cộng: Taxi, xe buýt, train, subway, ship/boat…v.v. Muốn biết thêm chi tiết, xin mời vào http://www.worldmeeting2015.org/plan-your-visit/things/

Đính kèm dưới đây là Video Clip và Flyer: Video Clip và Flyer

Đại Hội Thế Giới về Gia Đình đang chờ đón bạn!
Chúng ta cùng cầu nguyện và cỗ võ cho Đại Hội được tổ chức tốt đẹp.

Kính chào,

Tổng Thư Ký Liên Đoàn Công Giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ
Tài Liệu - Sưu Khảo
Đức Mẹ Banneux : Mùa Thu đẹp
Thanh Sơn30/10/2014
"ĐỨC MẸ BANNEUX": MÙA THU ĐẸP

Banneux là nơi Đức Mẹ Maria đã hiện ra trong thế kỷ 20 tại Vương Quốc Bỉ năm 1933. 16 năm sau, ngày 22.8.1949 Đức Cha Louis-Joseph Kerkhofs, Giám Mục giáo phận Liège, chính thức nhìn nhận các cuộc Đức Mẹ MARIA hiện ra với cô bé Mariette Beco tại Banneux là những cuộc hiện ra thật. Từ đó vang vọng lời chúc tụng: ”Vinh danh Đức Nữ Trinh của Người Nghèo và chúc tụng Đấng gửi Đức Nữ Trinh đến với chúng con”.

Đây là một địa điểm hành hương lý tưởng cho mọi người đến kính viếng cũng như tìm nguồn ơn thiêng. Là nơi thánh thiêng mà Đức Mẹ Maria đã chọn để đặc biệt dành riêng cho những người nghèo khó. Nghèo khó đây không phải chỉ là nghèo về vật chất, nhưng còn nghèo về nhiều mặt khác nữa. Có người nghèo về vật chất nhưng cũng không thiếu những người nghèo về phần hồn, nghèo về sức khỏe v.v...

Hôm nay vẫn còn trong tháng mười tháng Mân Côi kính Mẹ, nên tôi tìm về bên Mẹ. Banneux nằm trên cao nên vào mùa thu cũng rất thơ mộng, về thăm Mẹ và còn được ngắm phong cảnh rừng thu đẹp thì còn gì bằng nữa.

Sau 3 giờ lái xe thì tôi đã đến được linh địa Banneux

Trời hôm nay đang mùa thu nhưng nắng rất đẹp và ấm hơn những năm trước. Theo như Lời Đức Mẹ truyền dạy qua cô bé Mariette Beco thì việc đầu tiên đến nơi đây hãy nhúng hai bàn tay vào nguồn nước dưới chân tượng Đức Mẹ này và giục lòng sám hối, để Mẹ giúp ta tẩy rửa đi những nhơ nhớp trong tâm hồn mình, sau đó hãy tâm sự với Mẹ những vui buồn trong cuộc sống của ta.

Tuy là mùa thu nhưng tôi cũng nhận thấy còn khá đông người từ kháp muôn phương tìm đến đây với Mẹ.

Thu Banneux thu hồng tình Mẹ

Thu ấm êm rất nhẹ nên thơ

Thu đẹp thế đâu phải tình cờ

Thu dấu yêu Mẹ chờ con đến.

Nơi nhà nguyện bé nhỏ này là nơi lần đầu tiên Đức Mẹ đã đến với cố bé Mariette Beco. Mỗi lần đến hành hương nơi đây chắc không ai không vào viếng Mẹ.

Sau mỗi lần hành hương về đây viếng Mẹ là tôi lại thích chụp một tấm hình đem về lưu niệm. Hình ảnh tuyệt vời! này rất đẹp nên khi có chuyện vui buồn gì thì chỉ cần nhìn lên ảnh Mẹ là lòng lại từ từ thanh thản trở lại.

LỊCH SỬ ĐỨC MẸ BANNEUX

Ngôi nhà nguyên thủy của gia đình Beco quay mặt sang nhà nguyện nơi lần đầu tiên Mẹ tỏ mình ra với cô bé Mariette hôm đó vào khoảng 19 giờ tối Chúa Nhật 15-01-1933.

Tối đó Mariette đứng nơi cửa sổ nhìn ra đường đợi đứa em trai 10 tuổi đi chơi từ trưa chưa thấy về. Bỗng cô bé trông thấy một người đàn bà tuyệt đẹp sáng láng, đứng bất động trong vườn.

Mariette sợ hãi chạy đến và kể cho mẹ nghe. Bà mẹ giật mình và theo cô đến bên cửa sổ. Nhìn ra bà cũng trông thấy lờ mờ không rõ như Mariette. Bà chỉ trông thấy một khối trắng sáng láng, như hình người đầu hơi nghiêng về bên trái. Bà nói với con:

Chắc phù thủy gì đó con à! Mariette cãi lại: Không phải vậy đâu mẹ, đây là Đức Mẹ MARIA thật đó, đức Mẹ mỉm cười với con mà, Đức Mẹ đẹp tuyệt vời!

Cô bé lấy tràng hạt Mân Côi ra lần. Vừa lần hạt cô bé vừa chiêm ngưỡng dung nhan tuyệt đẹp của Đức Mẹ MARIA. Đức Mẹ vẫy tay gọi và cô bé hiểu là Đức Mẹ muốn gặp mình. Cô bé liền rời cửa sổ và định mở cửa đi ra vườn. Nhưng bà mẹ ngăn cản không cho con đi và khóa cửa ra vào lại. Khi Mariette trở lại bên cửa sổ, thì Bà Đẹp đã biến mất.

Ba ngày sau, thứ tư 18-1-1933 cũng đúng 19 giờ tối, như có sức mạnh bên trong thúc đẩy, Mariette bước ra khỏi nhà. Cô bé quỳ gối trên lối đi dẫn ra vườn và lấy tràng hạt Mân Côi ra lần. Bỗng Đức Mẹ MARIA hiện ra và tiến đến gần cô bé. Đầu Đức Mẹ phủ voan trắng và mặc áo chùng trắng có dây xanh thắt ngang lưng. Tay Đức Mẹ mang tràng chuỗi cũng màu trắng, Mariette vừa lần hạt Mân Côi vừa chiêm ngắm Đức Maria. Cô bé thấy đôi môi Đức Mẹ mấp máy như đang đọc kinh.

Cuộc cầu nguyện kéo dài khoảng 20 phút. Sau đó Đức Mẹ đi thụt lùi và vẫy gọi Mariette theo Đức Mẹ tiến tới một dòng suối nhỏ gần đó. Đến nơi, Đức Mẹ bảo cô bé hãy nhúng tay vào nước. Mariette làm theo. Đức Mẹ MARIA giơ tay chỉ con suối nhỏ và nói với cô bé:

Giòng suối này dành riêng cho Mẹ. Thôi, Mẹ chào con! Nói xong, Đức Mẹ biến đi.

Ngày hôm sau thứ năm 19-01 cũng vào lúc 19 giờ tối, Mariette ra vườn và quỳ gối cầu nguyện có rất đông người theo ra. Khi đang cầu nguyện thì cô bé trông thấy Đức Mẹ hiện ra. Lần này Mariette liền cất tiếng hỏi:

Thưa Bà Đẹp, Bà là ai? Bà Đẹp trả lời:

Ta là Đức Nữ Trinh của Người Nghèo.

Mariette lại hỏi: Hôm qua, Bà bảo con suối này dành riêng cho Bà. Câu nói này có nghĩa là gì thưa Bà?

Đức Trinh Nữ Maria giải thích:

- Con suối này dành riêng cho mọi dân nước, để thoa dịu nỗi khổ của các bệnh nhân.

Ngày hôm sau thứ sáu 20-1-1933 Đức Mẹ lại hiện ra với Mariette. Lần này cô bé hỏi:

- Thưa Bà, Bà muốn gì? Đức Mẹ đáp:

- Mẹ muốn người ta xây cất một nhà nguyện nhỏ tại đây.

Thêm năm lần hiện ra sau đó, Đức Mẹ MARIA lập đi lập lại với cô bé:

- Các con hãy cầu nguyện thật nhiều!

Lần hiện ra thứ 8 và cũng là lần hiện ra sau cùng vào ngày thứ năm 02-03-1933, khuôn mặt Đức Mẹ MARIA thật nghiêm trọng và thật buồn. Đức Mẹ không mỉm cười nữa và nói với Mariette:

- Ta là Mẹ Đấng Cứu Thế, là Mẹ Thiên Chúa.

Ngừng một lát, Đức Mẹ lập lại lần cuối cùng mệnh lệnh quan trọng:

- Các con hãy cầu nguyện thật nhiều!

Đức Mẹ đặt tay trên đầu chúc lành và ghi Dấu Thánh Giá trên trán rồi từ biệt cô bé. Mariette sấp mình sát đất và nức nở khóc...

Từ ngày đó đến nay đã có biết bao nhiêu người đến đây hành hương tìm về nơi linh địa Banneux này.

Riêng tôi, nếu cứ có dịp là lại tìm đến đây để hành hương. Mỗi lần đến những nơi linh địa, là như được múc lấy nguồn ơn thiêng liêng nên tôi rất qúy trọng những lần hành hương.

Tháng Mân Côi con về bên Mẹ

Kinh Kính Mừng thưa nhẹ nên thơ

Banneux linh thánh bến mơ

Ban cho nhân loại Mẹ chờ chúng con

Thanh Sơn

Banneux tháng Mân Côi 2014
Vấn nạn luân lý về phái tính. Bài 2
Linh mục Phêrô Nguyễn Đức Thắng30/10/2014
Vấn nạn luân lý về phái tính. Bài 2

A. TIẾNG NÓI CỦA GIÁO HỘI VỀ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI

Hội Thánh Công Giáo luôn khẳng định mình là Mẹ và Thầy trong các vấn đề luân lý và nhân vị. Điều này cũng dễ hiểu, bởi không có tổ chức, định chế nào có thể có một truyền thống lâu đời và vững mạnh hơn tổ chức của Hội Thánh. Hơn nữa, Hội Thánh không nói tiếng nói của riêng mình nhằm có lợi cho tổ chức của mình theo từng thời gian, hoặc để đáp lại một áp lực từ một thế lực hoặc ưu đãi cho một nhóm người nào. Tiếng nói của Hội Thánh là tiếng nói nhất quán vì đến từ Chúa và nhằm bảo vệ lâu đài luân lý của nhân loại. Các phương tiện truyền thông xã hội hôm nay tự nhận cho mình sứ mệnh thay đổi thế giới khi làm ngược lại tất cả những gì Hội Thánh loan báo và cổ võ. Họ rất tức bực khi không thể lay chuyển thành trì này; khi Hội Thánh không hòa giọng với họ trong “bài ca tiến bộ” của nhân loại.

1. Về giới tính: Trung thành với mạc khải Thánh Kinh từ sách Sáng Thế 1,26 “Từ ban đầu Thiên Chúa tạo dựng con người có nam có nữ”, Giáo Hội luôn cho rằng giới tính con người chỉ là hoặc nam hoặc nữ. Các biểu hiện khác về giới tính khác với hai giới tính này là một rối loạn, chứ không phải là một sự tự nhiên. Vậy nên, Giáo Hội không cho phép giải phẫu chuyển giới, nhưng cho phép giải phẩu để khắc phục tối đa các khiếm khuyết về giới của mình. Có nghĩa là có thể giải phẫu để có thể trở nên chính mình hơn về mặt giới tính.

Trong khi đó chủ thuyết về giới tính cho rằng: phái tính (sex) nam hay nữ chỉ là một dữ kiện về pháp lý để con người ghi vào trong hồ sơ Khai Sinh, nó không phải là dữ kiện sinh học. Đối với họ, nam hay nữ chỉ có tính xã hội, nó được lịch sử đặt ra để giai cấp đàn ông thống trị phụ nữ nên bây giờ cần gạt bỏ.

Họ loại bỏ vấn đề khác biệt giới tính thế nào? Thưa “Thuyết về giới phủ nhận sự khác biệt giới tính “tự nhiên” giữa nam và nữ. Họ phủ nhận sự khác biệt sinh học đó và cho rằng sự khác biệt nam nữ chỉ là kết quả của văn hoá, nó là một cấu trúc xã hội; nam và nữ chẳng qua chỉ là những vai trò xã hội-văn hoá khác nhau mà xã hội tuỳ tiện đề ra, và do đó có thể phá đổ. Thiên nhiên hay tự nhiên chẳng liên quan gì tới đây cả. Do đó, người ta cũng bảo rằng không hề có xu hướng tự nhiên đẩy người nam và người nữ đến với nhau. Xu hướng này cũng chỉ lệ thuộc vào những điều kiện xã hội”.

Nhóm này chủ trương rằng quyết định giới tính của mình hoàn toàn tự do thuộc về chọn lựa của cá nhân. Mình nhận biết căn tính giới tính của mình qua xu hướng tính dục của bản thân–ví dụ đồng tính, khác tính hay lưỡng tính–. Không có quy chiếu khách quan nào làm chuẩn mực cả. Không ai có quyền nói người nào đó là nam hay nữ hay giới gì cả. Điều đó tùy vào quyết định của chủ thể; Đối với họ, hôn nhân là sự kết hợp của hai người theo sở thích tính dục riêng, chứ không phải kết hợp của một nam một nữ để yêu thương và duy trì nòi giống. Các chuẩn mực luân lý, quy tắc đạo đức xã hội đều là dư thừa đối với người theo “thuyết về giới tính”.

Tựu trung, lý thuyết này cho rằng khác biệt nam hay nữ chỉ là do văn hóa xã hội. Đây là mô hình kiểu mẫu của cái gọi là tiến bộ, là văn minh hiện đại: Không có chân lý khách quan, không có tiêu chuẩn luân lý, không có điểm quy chiếu như Thiên Chúa hay thiên nhiên, tự nhiên nữa, mà là và phải là theo chủ quan của cái “Tôi”.

2. Về đa thê: Đạo luật đa thê của Kenya vừa qua là một bước thụt lùi trong sự phát triển của xã hội. Nó hạ thấp phẩm giá của người nữ, xem họ chỉ là công cụ khoái lạc của người nam. Người chồng muốn lấy mấy vợ thì lấy mà cũng chẳng hỏi ý kiến người vợ cả. Dắt người vợ mới về nhà cũng giống như dắt con trâu con bò vậy thôi. Oái ăm thay, các phong trào nữ quyền trên thế giới hoặc phải lên tiếng ủng hộ hoặc chỉ biết ngậm tăm trước đạo luật này. Theo CNN, có nhóm nữ quyền đã lên tiếng cho đây là một thắng lợi của mình, cho dù chính các nữ nghị sĩ Kenya thì tức tối bỏ phòng họp của quốc hội. Ở đây ta thấy sự trục trặc ý thức hệ của nhóm Nữ Quyền hay còn gọi là Bình Quyền khi luôn khẳng định rằng: “mọi chế độ hôn nhân đều phải được đối xử công bình, và trong xã hội đa nguyên phải có nhiều hình thái hôn nhân khác nhau”. Các hình thức khác nhau đó có thể là tục đa thê và hôn nhân đồng giới. Có thể nói, đạo luật đa thê chính là con đẻ và là quái thai của lý thuyết này. Để cảnh báo, một cây bút cho tờ Washington Post bình luận: “hoặc chúng ta (nước Mỹ) cũng phải ra sắc lệnh về đa thê, hoặc chúng ta phải xem lại các giới hạn của chúng ta trong các vấn đề đấu tranh cho bình quyền”.

Có ý kiến cho rằng, chẳng phải chính Thánh Kinh chấp nhận đa thê đó sao?

Đây là cách đọc và hiểu Thánh Kinh của một số người mà nổi bật trong đó là ông Joseph Smith người sáng lập đạo Mormon, hay còn gọi là “Giáo Hội Các Thánh Hữu Ngày Sau”. Ông ta luôn khư khư cuốn Thánh Kinh bên mình và đồng thời có đến 34 vợ, thậm chí có tài liệu cho rằng 76 vợ (!). Trong số đó có tới 11 bà chỉ từ 14 – 20 tuổi; có những bà là chị em ruột, là hai mẹ con; có bà là cháu ruột, là em dâu của giáo chủ này. Vâng cũng chỉ vì theo ông, sách Sáng Thế đã đề cập đến Abraham, Giacop, vv... có nhiều vợ (x. St 4,19; 16,1-4; 29,18-30,24). Ông không biết hay vô ý bỏ quên chi tiết “tự ban đầu Thiên Chúa sáng tạo một người nam và một người nữ”, và Chúa Giêsu đã đến để kiện toàn lề luật (Ga 18,28), về vấn đề hôn nhân một vợ một chồng mà Ngài đã nói rõ trong Phúc Âm Mt 19, 4-5.

Về hôn nhân giữa những người đồng tính. Giáo Hội luôn nhất quán: hôn nhân là sự kết hợp của một nam và một nữ, với mục đích là thiện hảo cho đôi vợ chồng và truyền sinh. Hai mục đích này luôn song hành, nên Giáo Hội không thể nhìn nhận Hôn Nhân Đồng Giới. Hơn nữa, bởi nhận thức rằng, những người LGBT tự bản chất là những bất thường về tâm sinh thể lý, bất thường của tự nhiên nên Giáo Hội không bao giờ phổ quát hóa các vấn đề cá biệt bằng đạo luật. Sự khôn ngoan dạy ta không bao giờ nên phổ quát hóa vấn đề cá biệt bằng một luật chung.

Chính vì thái độ trên mà Hội Thánh bị xuyên tạc là kỳ thị người đồng tính. Trong khi đó, Hội Thánh vẫn là tổ chức lớn nhất, quy mô nhất và quy củ nhất để chăm sóc và yêu thương những người LGBT. Ngay cả trong Giáo Lý, Hội Thánh khẳng định rằng “Ðừng quên một số người đã có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn. Ðối với đa số trong họ, khuynh hướng lệch lạc ấy là một thử thách. Chúng ta phải đón nhận họ với lòng tôn trọng, thông cảm và tế nhị, tránh đối xử bất công. Cả những người này cũng được mời gọi thực hiện ý Chúa trong cuộc sống và, nếu là Kitô hữu, họ nên kết hợp các khó khăn gặp phải do hoàn cảnh đặc biệt của mình với hy tế thập giá của Chúa” (GLHTCG 2358). Như vậy là rõ ràng, dù rất yêu thương người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, Hội Thánh mời gọi họ cũng như mời gọi tất cả mọi người khác, phải sống trong sạch.

B. KẾT LUẬN:

a. Vấn đề giới tính hiện nay hết sức phức tạp vì tạo ra các ý niệm mới và được công nhận, được cổ võ. Hệ lụy của các giá trị mới đến từ ý niệm đó là: Các định chế khác nhau về hôn nhân gia đình, chẳng hạn đa thê, đa phu, hôn nhân đồng giới vv... Người không rõ giới tính của mình, cũng như người có khuynh hướng tính dục đồng giới là điều trái tự nhiên. Và họ cần biết đó là điều bất thường. Sống căn tính giới tính của mình sẽ làm cho chúng ta trở thành những con người nam nữ đích thực. Bình đẳng nam nữ không có nghĩa là cào bằng ai cũng như ai, nhưng chính là sống đúng với giới tính của mình, trở thành những người nam bản lĩnh và những người nữ dễ thương.

b. Người đồng tính là người rất nhạy cảm. Khi nói về vấn đề này hãy hết sức thận trọng và nói đúng chỗ. Đức Phanxicô, trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí của Dòng Tên, công bố vào ngày 19 tháng 09 năm 2013: “Chúng ta không thể cứ nhấn mạnh đến những vấn đề liên quan tới phá thai, hôn nhân đồng giới và việc sử dụng các biện pháp ngừa thai. Không thể như thế được. Tôi đã không nói nhiều về những chuyện này, và người ta đã trách cứ tôi về điều đó. Nhưng khi chúng ta nói về những vấn đề này, chúng ta phải nói về chúng trong một bối cảnh chính xác”.

c. Người đồng tính luôn cảm thấy mình bị lạc loài. Họ mặc cảm bị bỏ rơi và vì thế họ cần đến nhau. Họ cần được tôn trọng và được yêu thương. Tuy vậy, quan tâm đến họ, chăm sóc mục vụ cho họ không đồng nghĩa với việc chấp nhận những hành vi luân lý tự bản chất là sai trái, là thác loạn. Hãy giúp họ nhận ra vấn đề của họ để có thể xoa dịu các xung động nội tâm, để họ sống hòa nhập và làm phong phú cộng đồng. “Những người đồng tính luyến ái được kêu gọi sống đức khiết tịnh. Nhờ các nhân đức giúp tự chủ dạy cho biết sự tự do nội tâm, và có khi nhờ sự nâng đỡ của tình bằng hữu vô vị lợi, nhờ việc cầu nguyện, ân sủng, bí tích, chính họ có thể và phải dần dần và cương quyết tiến đến sự trọn hảo Kitô giáo.” (GLHTCG số 2359).
VietCatholic TV
Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 24/10 – 30/10/2014: Liệu đối thoại có thể thay thế cho nghĩa vụ truyền giáo hay không?
VietCatholic Network30/10/2014
Máy yếu hay Internet chậm xin nhấn vào nút Play bên dưới đây
1. Diễn từ của Đức Bênêđíctô thứ 16 tại Đại Học Giáo Hoàng Urbanô

Đại Học Giáo Hoàng Urbanô, hay còn gọi là trường truyền giáo, nhân dịp khai giảng năm học mới, đã mời Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 đến nói chuyện. Đức Tổng Giám Mục Georg Gänswein, bí thư của ngài đã đọc diễn từ thay cho ngài.

Trong diễn từ của mình, Đức Giáo Hoàng danh dự nhấn mạnh rằng:

"Chúa Phục sinh đã chỉ thị cho các thánh tông đồ, và qua các ngài, chỉ thị cho tất cả các môn đệ Ngài ở mọi thời đại, phải đưa lời Ngài đến tận cùng bờ cõi trái đất và làm cho muôn dân trở thành môn đệ của Ngài"

Đức Giáo Hoàng danh dự nói thêm:

"Nhưng điều đó ngày nay có còn đúng không? Nhiều người trong và ngoài Giáo Hội tự hỏi mình ngày hôm nay. 'Đó có còn là nhiệm vụ ngày hôm nay hay không? Hay là điều đó không còn thích hợp nữa cho việc đối thoại giữa các tôn giáo và cho chính nghĩa hòa bình thế giới – Nói khác đi 'Liệu đối thoại có thể thay thế cho nghĩa vụ truyền giáo hay không'?

Trong thực tế, nhiều người ngày nay nghĩ rằng các tôn giáo phải tôn trọng lẫn nhau, và cuộc đối thoại của họ trở thành một lực lượng chung cho hòa bình. Theo cách nghĩ này, người ta thường giả định rằng các tôn giáo khác nhau chỉ là những biến thể của một và chỉ một thực tại duy nhất. Sự thật, là điều mà ban đầu đã thúc đẩy các Kitô hữu hơn bất kỳ điều gì khác, ở đây được đặt bên trong dấu ngoặc đơn. Người ta cho rằng sự thật đích thực về Thiên Chúa nói cho cùng là không thể vươn tới và cùng lắm là ta chỉ có thể diễn tả điều khôn tả này bằng một loạt các biểu hiện khác nhau. Thái độ từ bỏ sự thật này xem ra có vẻ thực tế và hữu ích cho hòa bình giữa các tôn giáo trên thế giới.

Tư duy đó, dẫu sao, cũng là liều thuốc độc giết chết đức tin. Trong thực tế, niềm tin mất đi tính cách ràng buộc, và sự trang trọng của nó, khi tất cả mọi thứ bị giản lược thành những biểu tượng có thể hoán đổi cho nhau, và chỉ có khả năng ám chỉ xa xa về những mầu nhiệm của Thiên Chúa mà loài người không thể tiếp cận được ...”

Đức Giáo Hoàng danh dự phản bác não trạng trên. Ngài nói:

“Chúng tôi rao giảng Chúa Giêsu Kitô không phải để chiêu dụ càng nhiều thành viên càng tốt cho cộng đồng của chúng tôi, và càng không phải để thu tóm quyền lực. Chúng tôi nói về Ngài bởi vì chúng tôi cảm thấy nghĩa vụ phải loan truyền niềm vui đã được ban cho chúng tôi.”

2. Đức Thánh Cha tiếp các thành viên Qũy Ánh Sáng Phương Đông

Sáng thứ Bẩy 24 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp các thành viên Qũy Ánh Sáng Phương Đông là tổ chức chăm sóc cho các tín hữu Chính Thống Giáo phải sống xa cộng đoàn của họ.

Trong diễn từ, Đức Thánh Cha nói:

Anh em qúy mến trong Chúa Kitô,

Tôi thân ái chào đón mọi người tham dự cuộc hành hương đại kết do Qũy Ánh Sáng Phương Đông cổ vũ dưới sự lãnh đạo của Đức Tổng Giám Mục Kallistos của Diokleia, một cuộc hành hương dừng lại ở Rôma trong mấy ngày này. Xin cám ơn sự hiện diện của qúy anh em.

Mọi cuộc hành hương của Kitô hữu đều không phải chỉ là một cuộc hành hương theo nghĩa địa dư, nhưng trên hết là dịp cho một hành trình canh tân nội tâm, mỗi ngày mỗi tiến tới gần Chúa Kitô hơn “Đấng đi tiên phong và hoàn thiện đức tin của ta” (Thư Do Thái 12:2). Các chiều kích này là điều chủ yếu để ta tiến bước trên con đường đưa tới hòa giải và hiệp thông trọn vẹn giữa các tín hữu của Chúa Kitô.

Sẽ không có đối thoại đại kết chân thực nếu không có thiên hướng canh tân nội tâm và tìm cách trung thành hơn với Chúa Kitô và thánh ý Người.

Tôi sung sướng được biết rằng trong cuộc hành hương của qúy anh em, qúy anh em đã quyết định tưởng niệm hai Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII và Gioan Phaolô II, những vị giáo hoàng đã được tôn phong hiển thánh hồi tháng Tư vừa qua. Quyết định này nhấn mạnh tới sự đóng góp lớn lao của hai vị vào việc phát triển các mối liên hệ mỗi ngày một gần gũi hơn giữa Giáo Hội Công Giáo và các Giáo Hội Chính Thống Giáo. Gương sáng của hai vị thánh này chắc chắn rọi sáng cho mọi người chúng ta, vì các vị luôn làm chứng cho lòng say mê nồng nàn đối với việc hợp nhất các Kitô hữu, phát sinh từ việc ngoan ngoãn lắng nghe thánh ý Chúa, Đấng, trong bữa Tiệc Ly, đã cầu xin Chúa Cha cho các môn đệ của Người “nên một” (Ga 17:21).

Trong số những điều đáng nhắc lại…, tôi chỉ muốn nhắc tới việc Thánh GH Gioan XXIII, vào lúc ấy, đã công bố việc triệu tập Công Đồng Vatican II. Ngài cho rằng việc hợp nhất Kitô Giáo thực sự là một trong các mục tiêu. Còn Thánh GH Gioan Phaolô II thì đáng chú ý ở chỗ đã thúc đẩy Giáo Hội Công Giáo dấn thân vào con đường đại kết bằng Thông Điệp “Ut Unum Sint.” Qúy anh em quí yêu, trong cuộc hành hương Rôma của qúy anh em, tôi muốn xin qúy anh em cầu nguyện cho tôi, để, với sự chuyển cầu của hai vị thánh này, vốn là những vị tiền nhiệm của tôi, tôi có khả năng thi hành thừa tác vụ Giám Mục Rôma của tôi để phục vụ sự hiệp thông và sự hợp nhất của Giáo Hội, tuân theo thánh ý Chúa trong mọi sự.

Trong mấy ngày sắp tới, cuộc hành hương của qúy anh em sẽ dừng lại ở Finar, nơi qúy anh em sẽ gặp Thượng Phụ Đại Kết, Đức Bartôlômêô I. Tôi xin qúy anh em chuyển lời chào thân ái và huynh đệ của tôi tới ngài, cùng với lời bảo đảm âu yếm và qúy mến của tôi. Như qúy anh em đã biết, tôi cũng đang chuẩn bị thực hiện chuyến viếng thăm Thượng Phụ Đại Kết vào tháng Mười Một tới này, nhân dịp lễ Thánh Tông Đồ André, để đáp lại lời mời tốt đẹp của Đức Bartôlômêô I. Cuộc thăm viếng của Giám Mục Rôma tại Tòa Thượng Phụ Đại Kết và cuộc gặp gỡ mới giữa Thượng Phụ Bartôlômêô và bản thân tôi sẽ là các dấu hiệu của sợi dây nối kết sâu sắc từng kết hợp hai Tòa Rôma và Constantinople và ý muốn, trong yêu thương và sự thật, nhất định vượt qua mọi trở ngại vẫn còn phân cách chúng ta.

Ước mong qúy anh em tiếp tục cuộc hành hương tốt đẹp với thật nhiều ơn phúc thiêng liêng, tôi xin qúy anh em cầu nguyện cho tôi và từ đáy lòng, tôi xin chúc lành cho qúy anh em.

3. Tòa Thánh mời gọi các tín hữu Ấn Giáo cộng tác chống văn hóa loại trừ

Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn mời gọi các tín hữu Ấn giáo cộng tác để thăng tiến nền văn hóa bao gồm và chống lại nền văn hóa loại trừ.

Trên đây là nội dung sứ điệp của Hội Đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn công bố hôm 20-10-2014, để chúc mừng các tín hữu Ấn giáo trên thế giới nhân lễ Diwali, là lễ ánh sáng siêu việt, được cử hành vào ngày 23 tháng 10. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Chủ tịch Jean Louis Tauran và vị Tổng thư ký là Cha Mighuel Ángel Ayuso Guixot, người Tây Ban Nha, viết:

“Đứng trước tình trạng gia tăng kỳ thị, bạo lực và loại trừ ở các nơi trên thế giới, việc nuôi dưỡng một nền văn hóa bao gồm có thể được coi như một trong những khát vọng chân thành nhất của dân chúng ở mọi nơi”.

Sứ điệp của Tòa Thánh nhìn nhận có những điều tích cực do sự hoàn cầu hóa mang lại cho thế giới, mở ra những biên cương mới, cung cấp những cơ hội phát triển, cơ may giáo dục và săn sóc sức khỏe tốt đẹp hơn, nhưng sự hoàn cầu hóa hiện nay chưa đạt được đối tượng chủ yếu là hội nhập dân chúng địa phương vào cộng đồng hoàn cầu. Đúng hơn, hoàn cầu hóa đã góp một phần lớn làm cho nhiều dân tộc đánh mất căn tính xã hội văn hóa, kinh tế và chính trị của mình.

“Những công hiệu tiêu cực của sự hoàn cầu hóa cũng ảnh hưởng tới các cộng đồng tôn giáo trên thế giới, vì các tôn giáo có liên hệ mật thiết với các nền văn hóa xung quanh. Hoàn cầu hóa góp phần làm phân hóa xã hội, gia tăng trào lưu duy tương đối, tôn giáo hỗn hợp và tư nhân hóa tôn giáo. Trào lưu tôn giáo cực đoan cũng như những xung đột về chủng tộc, bộ tộc và phe phái ở các nơi trên thế giới ngày nay phần lớn là những biểu hiện sự bất mãn, bất an và bấp bênh nơi dân chúng, nhất là những người nghèo và những người bị gạt ra ngoài lề xã hội, không được hưởng những thiện ích của sự hoàn cầu hóa.

Hội đồng Tòa Thánh cũng nhận xét rằng “Những hậu quả tiêu cực của sự hoàn cầu hóa như sự lan tràn trào lưu duy vật và duy tiêu thụ làm cho dân chúng vị kỷ hơn, khao khát quyền lực và dửng dưng đối với các quyền, nhu cầu và đau khổ của người khác. Nói theo lời của Đức Giáo Hoàng Phanxicô, đó là “hoàn cầu hóa sự dửng dưng” khiến chúng ta dần dần lãnh đạm đối với những đau khổ của người khác và khép kín vào mình (Sứ điệp Ngày Hòa bình thế giới 2014). Sự dửng dưng ấy tạo nên nền văn hóa loại trừ, trong đó người nghèo, những người bị gạt ra ngoài lề và dễ bị tổn thương, bị chối bỏ các quyền lợi cũng như cơ may và tài nguyên mà các thành phần khác trong xã hội được hưởng..”

Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn kết luận rằng “Vì thế, việc nuôi dưỡng một nền văn hóa bao gồm trở thành một lời kêu gọi chung và là một trách nhiệm chung mà chúng ta cần cấp thiết lãnh nhận. Đó là một dự phóng bao gồm những người quan tâm đến sự khỏe và sự sống còn của gia đình nhân loại trên trái đất này và cần được thi hành, mặc dù có những thế lực kéo dài nền văn hóa lại trừ”

4. Đức Thánh Cha tiếp kiến 7.500 thành viên Phong trào Schoenstatt

Sáng thứ Bẩy 25 tháng 10, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến 7,500 thành viên Phong trào Schoenstatt từ 50 nước về Roma hành hương nhân dịp mừng kỷ niệm 100 năm thành lập Phong trào.

Phong Trào Schoenstatt do cha Giuse Kentenich (1885-1968) thành lập ngày 18-10 năm 1914 tại Schoenstatt cách thành phố Bonn 60 cây số về mạn nam. Cha là linh hướng tiểu chủng viện của các cha dòng Pallottin. Cùng với một nhóm chủng sinh, Cha lập một hiệp hội Đức Mẹ, qua một hành vi gọi là “Giao ước Tình Yêu với Mẹ Maria”. Các thành viên của Phong trào Schoenstatt hiện nay có mặt tại 110 nước trên thế giới. Họ sống linh đạo gia đình giữa các thành viên, và khích lệ họ hoạt động tông đồ trong môi trường sống của mình.

Cuộc gặp gỡ diễn ra trong 2 tiếng đồng hồ dưới hình thức các cuộc đối thoại, trình bày chứng từ và văn nghệ, trình chiếu Video của các cộng đoàn, các đôi vợ chồng và các bạn trẻ. ĐTC đã lắng nghe và trả lời một số câu hỏi được nêu lên. ĐTC khuyến khích các thành viên pong trào Schoenstatt hãy tháp tùng các gia đình và bảo vệ hôn phối, là những thực tại chưa bao giờ bị tấn công như ngày nay.

“Nhiều gia đình ngày nay bị chia rẽ, bị biến thái, coi như một cách kết hiệp nào đó. Bao nhiêu hôn phối bị vỡ tan, bao nhiêu quan niệm duy tương đối về bí tích hôn phối. Gia đình ngày nay đang bị khủng hoảng”. Đức Thánh Cha nói đến nguyên nhân của tình trạng trên đây là “nền văn hóa tạm thời”, phá hủy khả năng liên kết lâu bền của con người với nhau, và trong đó các trẻ em chịu đau khổ nhiều nhất vì những cuộc hôn nhân tan vỡ”. Những hình thức kết hiệp mới phá hoại và giới hạn sự cao cả của tình yêu hôn nhân. Có bao nhiêu những vụ sống chung, ly thân và ly dị.

Đức Thánh Cha nhận xét rằng nhiều cặp kết hôn chỉ coi bí tích hôn phối như một nghi thức, mà họ không hiểu ý nghĩa sâu xa. Nhiều người chẳng biết họ làm gì trong bí tích ấy.

Theo Đức Thánh Cha, chìa khóa để giúp đỡ, chính là sự tiếp xúc, tháp tùng, chứ không chiêu dụ, vì hành động này không mang lại kết quả. Trái lại cần phải kiên nhẫn tháp tùng. Ngoài ra cần phải chuẩn bị hôn phối kỹ lưỡng. Đức Thánh Cha phê bình sự kiện có những nơi người ta làm lễ cưới cho các cặp đính hôn chỉ sau hai cuộc gặp gỡ để chuẩn bị.

5. Đức Thánh Cha Phanxicô lên tiếng chống lại án tử hình

Hôm thứ Năm 23 tháng 10, trong buổi tiếp kiến dành cho Hiệp hội quốc tế về Luật hình sự, Đức Thánh Cha Phanxicô lên tiếng tố cáo những băng hoại chính trị. Ngài so sánh nó với một người bị bệnh hôi miệng. Ngài giải thích rằng trong khi người đó không nhận ra, những người xung quanh nhận ra nó ngay lập tức.

Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ chống lại thói đồng lõa chính trị, đặc biệt khi tất cả các quyền lực được tập trung vào một nguồn. Ngài nghiêm khắc phê bình những người sử dụng chính trị và các phương tiện truyền thông để tô son trét phấn cho chế độ, hay kích động bạo lực và đổ mọi trách nhiệm lên đầu người khác.

Đức Thánh Cha nói:

"Thực tế cho thấy sự tồn tại của phương tiện pháp luật và những chính sách cần thiết để đương đầu và giải quyết các xung đột, không cung cấp đủ những đảm bảo có thể ngăn chặn những người lãnh đạo đổ mọi trách nhiệm về các vấn đề lên đầu người khác."

Đức Thánh Cha Phanxicô mạnh mẽ lên tiếng chống lại án tử hình. Đặc biệt, ngài lên án một số chính phủ kết án tử hình những thành phần đối lập một cách mờ ám. Ngài mô tả những hành động này là "những vụ giết người có chủ ý."

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đã nói về nhà tù. Ngài nói rằng trong một số quốc gia, điều kiện giam cầm trong các nhà tù thật là tồi tệ, không thể chấp nhận được. Theo Đức Thánh Cha, trong một số trường hợp, điều này là hệ quả của việc "thực thi quyền lực độc đoán và tàn nhẫn."

6. Bất chấp thỏa thuận ngưng bắn, quân khủng bố Hồi Giáo Boko Haram bắt cóc thêm 60 thiếu nữ Kitô

Bất chấp thỏa thuận ngưng bắn theo đó 276 nữ sinh bị bắt cóc hồi tháng Tư vừa qua sẽ được trả tự do, thêm 60 thiếu nữ Kitô khác lại vừa bị bắt cóc hôm thứ Năm 23 tháng 10 tại các làng Kitô giáo ở phía đông bắc Nigeria.

Các vụ bắt cóc mới nhất xảy ra tại hai làng Wagga và Gwarta khiến cho nhiều người lo âu không biết liệu quân khủng bố Hồi Giáo cuối cùng cho chịu trả tự do cho 276 nữ sinh bị bắt cóc trước đó hay không.

Như tin chúng tôi đã loan gần nửa đêm ngày 14 tháng Tư, bọn khủng bố Hồi Giáo Boko Haram đã bắt cóc hơn 300 nữ sinh tại một trường nội trú ở thị trấn Chibok. Cho đến hôm thứ Sáu 8 tháng 5, 53 nữ sinh đã trốn thoát trong khi 276 nữ sinh khác vẫn còn bị giam giữ.

Dân chúng tại hai làng Wagga và Gwarta cho biết bọn khủng bố đã để lại cho mỗi gia đình các nạn nhân một số tiền là 1,500 naira, hay khoảng $ 9, và những hạt kola. Theo truyền thống của người Nigeria, số phẩm vật đó gọi là “tiền cưới”. Nó tiên báo rằng bọn khủng bố Hồi Giáo có ý định bắt những cô gái này làm nô lệ tình dục cho chúng.

7. Đức Thánh Cha Phanxicô khích lệ Đức Hồng Y Trần Nhật Quân

Sau thánh lễ bế mạc Thượng Hội Đồng Ngoại Thường về Gia Đình và tuyên phong Chân Phước cho Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã có dịp nói chuyện với vị Hồng Y can trường của Hương Cảng.

"Đây là một trong những người chiến đấu với chiếc ná " Đức Thánh Cha đã nói như trên khi gặp Đức Hồng Y Giuse Trần Nhật Quân của Hương Cảng.

Đức Hồng Y tâm sự:

"Sau Thánh Lễ phong chân phước, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gặp gỡ Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 và các vị Hồng Y khác. Tôi xếp hàng chờ đợi và suy nghĩ một vài từ để nói chuyện với Đức Giáo Hoàng, để không lãng phí của thời gian ngài.

Tôi chuẩn bị để nói với Đức Giáo Hoàng rằng: Thưa Đức Thánh Cha, tôi đến từ 'chiến trường' ở Hương Cảng. Chắc Đức Thánh Cha đã biết điều đó. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi để bạo lực không xảy ra. "

“Cuối cùng, tôi đến trước mặt Đức Giáo Hoàng. Trước khi tôi mở miệng, ngài cười và nói," Ah! Ah! Đây là một trong những người chiến đấu với chiếc ná. Tôi vội vã nói những lời tôi đã chuẩn bị không để các vị khác hàng đợi lâu. "

Đức Hồng Y vui mừng vì “Đức Giáo Hoàng đã ví von tôi với David trong chuyện David đánh bại người khổng lồ Goliath bằng chiếc ná, và lời khuyến khích tôi ‘Đừng sợ, Thiên Chúa của Israel ở với David’". Điều này chứng tỏ Đức Thánh Cha đã theo dõi sát những diễn biến tại Hương Cảng.

Trong gần một tháng, hàng trăm sinh viên đã biểu tình ở các khu vực trọng điểm ở Hồng Kông để thúc đẩy cải cách chính trị trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra năm 2017.

Tháng Bảy năm 2013, Giáo phận Hồng Kông đã đưa ra tuyên bố ủng hộ lời kêu gọi bất tuân dân sự, và Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận đã giải thích lý do tại sao ủy ban ủng hộ phong trào phản kháng. Mặc dù tuổi đã cao, Đức Hồng Y Trần Nhật Quân đã trực tiếp tham gia vào các cuộc biểu tình.

Dưới ánh mặt trời thiêu đốt tháng Sáu năm ngoái, vị Hồng Y đã 83 tuổi đi bộ 84 giờ để kêu gọi mọi người bỏ phiếu trong một cuộc trưng cầu dân ý về phổ thông đầu phiếu do các tổ chức đòi dân chủ ở Hương Cảng chủ xướng.

8. Đức Thánh Cha Phanxicô ca ngợi Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16

Sáng thứ Hai 27 tháng 10, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khánh thành một bức tượng bán thân của người tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 tại Học viện Tòa Thánh về Khoa Học.

Trong diễn từ tại buổi lễ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói:

“Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 là một vị giáo hoàng vĩ đại về năng lực tư duy và khả năng thấu triệt của trí tuệ, những đóng góp lớn lao cho thần học, và tình yêu tuyệt vời dành cho Giáo Hội và nhân loại, cũng như đức hạnh và đạo đức sáng ngời của ngài.”

Bức tượng bán thân đã được khánh thành nhân phiên họp khoáng đại kéo dài từ 24- đến 28 Tháng 10 của các học giả về việc phát triển các khái niệm về thiên nhiên.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói chuyện về chủ đề này với lưu ý rằng các truyền thống trí thức Công Giáo đã luôn luôn khẳng định rằng trật tự tự nhiên đã được sáng tạo chứ không phải đơn thuần là một sự tình cờ. "Sự tiến hóa trong tự nhiên không có gì nghịch lại với khái niệm sáng tạo. Các nhà khoa học phải rung động bởi niềm tin vào ý tưởng theo đó thiên nhiên ẩn chứa trong các cơ chế tiến hóa của những tiềm năng mà trí tuệ và sự tự do của con người cần phải khám phá và kích hoạt, để đạt sự phát triển theo thánh ý của Đấng Tạo Hóa. "

Đức Thánh Cha Phanxicô đã kết thúc với một lời kêu gọi tất cả các tham dự viên tiếp tục công việc của họ để những sáng kiến “hạnh phúc” về lý thuyết và thực hành này đem lại lợi ích cho con người, là điều mang lại vinh dự cho khoa học và các nhà khoa học.

9. Đức Hồng Y Pell cổ vũ sự trung thành với Đức Thánh Cha Phanxicô

Hướng tới Thượng Hội Đồng Giám Mục thế giới về gia đình diễn ra vào tháng 10 năm 2015, Đức Hồng Y George Pell cho biết nhiệm vụ cho người Công Giáo "trong vòng 12 tháng tới" là giải thích "sự cần thiết phải hoán cải, bản chất của Thánh Lễ, sự thanh khiết của tâm hồn mà Kinh Thánh đòi hỏi chúng ta phải có để được Rước Lễ."

Đức Hồng Y đã đưa ra những bình luận trên vài ngày sau khi kết thúc Thượng Hội Đồng ngoại thường về gia đình, trong đó đã có những tranh luận sôi nổi liên quan đến khả năng cho người Công Giáo đã ly dị và tái hôn được rước lễ với những điều kiện nhất định.

Đức Hồng Y viết tiếp: "Chúng ta sẽ gây ra phản tác dụng nếu chúng ta tức giận hay đem lòng oán ghét, nếu chúng ta rơi vào những cuộc tranh luận vô bổ chống lại một con số rất ít đến mức đáng ngạc nhiên các đối thủ của người Công Giáo".

Nhận xét của Đức Hồng Y Pell đã được đưa ra trong một bài giảng, mà ngài đã chuẩn bị trong một Thánh Lễ theo nghi thức tiền Công Đồng vào ngày 24 tháng 10 tại Nhà thờ Tổng Lãnh Thiên Thần Raphael ở Rôma dành cho các tín hữu tham dự cuộc hành hương Populus Summorum Pontificum. Họ tụ tập về Rôma để tham dự các nghi lễ truyền thống tại các đền thờ lớn của Kinh Thành Vĩnh Cửu từ ngày 23 đến 26 tháng 10.

Đức Hồng Y Pell đã không thể cử hành thánh lễ vì bị viêm phế quản. Thư ký riêng của ngài là Cha Mark Withoos đã cử hành Thánh Lễ và đọc bài chia sẻ do Đức Hồng Y chuẩn bị. Cha nói rằng bệnh tật là lý do duy nhất ngài không thể tham dự.

Đức Hồng Y Raymond Burke, chánh tòa Ân Giải Tối Cao đã cử hành thánh lễ tại Đền Thờ Thánh Phêrô vào ngày thứ Bảy 25 tháng 10.

Trong bài giảng Đức Hồng Y Pell khẳng định với các tín hữu rằng "các giám mục đoàn và tất cả các công nghị đều làm việc trên cơ sở của một sự đồng thuận". Trước tháng 10 năm tới, người Công Giáo phải làm việc để xây dựng một sự đồng thuận vượt lên "những dị biệt hiện nay. Các thực hành mục vụ và giáo lý chỉ có thể được thay đổi bởi một sự đồng thuận".

"Đúng là tín lý phát triển theo thời gian vì chúng ta hiểu sự thật sâu sắc hơn, nhưng chưa hề có một sự đảo lộn tín lý nào trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo. Truyền thống được công bố trước hết bởi Chúa Kitô và được đặt nền tảng trên Kinh Thánh là chuẩn mực cho sự thật và cho những thực hành mục vụ chân chính."

Đức Hồng Y Pell cũng viết về tầm quan trọng của Đức Giáo Hoàng trong việc bảo vệ và phát triển học thuyết.

"Vai trò của người kế vị của Thánh Phêrô luôn luôn rất quan trọng đối với đời sống Kitô và Công Giáo, đặc biệt trong việc giữ gìn sự trung thành với tín lý và trong việc giải quyết các dị biệt cả về mục vụ lẫn tín lý".

"Giáo Hội không được xây dựng trên đá là đức tin của Phêrô, nhưng là chính Phêrô, bất chấp những lỗi lầm và thiếu sót của Phêrô. Đức Thánh Cha Phanxicô là vị giáo hoàng thứ 266 và lịch sử đã chứng kiến 37 ngụy giáo hoàng"

"Câu chuyện của các vị giáo hoàng thần kỳ hơn tiểu thuyết. Ngày nay chúng ta có một trong những vị giáo hoàng đặc biệt trong lịch sử, được người dân mến mộ hầu như chưa từng có. Ngài đang làm một công việc tuyệt vời khi ủng hộ những cải cách tài chính"

Đức Hồng Y Pell kết luận bài giảng của ngài với một lời cầu nguyện "Khi còn là một đứa trẻ tôi đã được dạy như sau: Ta hãy nguyện xin cho Đức Giáo Hoàng, Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực và ban cho người đời nay hạnh phúc và đừng trao người cho ác tâm quân thù"

10. Ý Cầu nguyện trong Tháng Mười Một

Thánh 11, Hội Thánh dành đặc biệt để nhớ đến các linh hồn. Ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha trong tháng này là:

– Ý chung: Cầu cho những người cô đơn được cảm thấy Chúa gần gũi và nhận được sự trợ giúp của tha nhân.

– Ý truyền giáo: Cầu cho các chủng sinh và tu sĩ trẻ có được những nhà đào tạo tài giỏi và khôn ngoan.

11. Chương trình hoạt động của Đức Thánh Cha trong tháng 11 năm 2014

Hôm 24 tháng 10, Ban nghi lễ phụng vụ của Đức Thánh Cha đã công bố lịch trình các buổi lễ do Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành trong tháng 11-2014.

Chiều thứ Bẩy, 1 tháng 11, lễ các thánh, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 4 giờ tại Nghĩa trang Verano. Chúa Nhật hôm sau, 2 tháng 11, vào lúc 6 giờ chiều, ngài viếng mộ các vị Giáo Hoàng quá cố tại hầm Đền thờ Thánh Phêrô Sáng thứ Hai, 3 tháng 11, lúc 11 giờ rưỡi, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ tại Đền thờ thánh Phêrô để cầu nguyện cho các Hồng Y và Giám Mục qua đời trong 12 tháng qua.

Chúa Nhật 23 tháng 11, lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự thánh lễ lúc 10 giờ rưỡi tại Quảng trường thánh Phêrô, để tôn phong 6 vị chân phước lên bậc hiển thánh. Sau cùng, từ ngày 28 đến 30 tháng 11, ngài sẽ viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ.

12. Hội Thánh mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II lần đầu tiên

Hôm thứ Tư 22 tháng 10 là lần đầu tiên Giáo Hội trên toàn thế giới mừng lễ kính Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Dịp này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với đông đảo anh chị em tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô như sau:

“Hôm nay, chúng ta cử hành lễ kính nhớ Thánh Gioan Phaolô 2 Giáo Hoàng theo phụng vụ, Thánh nhân đã mời tất cả chúng ta hãy rộng cửa cho Chúa Kitô; trong cuộc viếng thăm đầu tiên tại quê hương anh chị em, Người đã khẩn cầu Chúa Thánh Linh ngự xuống, canh tân đất nước Ba Lan; Người cũng nhắc nhớ cho mọi người mầu nhiệm lòng từ bi của Chúa. Ước gì gia sản tinh thần của Người không bị lãng quên, nhưng thúc đẩy chúng ta suy tư và hành động cụ thể để mưu ích cho Giáo Hội, cho gia đình và xã hội.

Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã được bầu lên ngôi Giáo Hoàng vào ngày 16 tháng 10 năm 1978. Sáu ngày sau đó, vào ngày 22 tháng 10, ngài đã cử hành Thánh Lễ Khai Mạc Sứ Vụ Mục Tử Toàn Thể Hội Thánh, Khẩu hiệu của ngài là: “Đừng sợ! Hãy mở cửa, mở rộng cửa đón Chúa Kitô”

Triều đại Giáo Hoàng của ngài kéo dài 26 năm, 5 tháng 18 ngày là triều đại Giáo Hoàng dài thứ hai trong lịch sử chỉ thua triều đại Đức Piô thứ 9 kéo dài 31 năm, 7 tháng và 23 ngày.

Trong tháng 10, Giáo Hội cũng đã mừng lễ Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 vào ngày 11 tháng 10. Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên thánh cho hai vị Giáo Hoàng vào ngày 27 tháng Tư vừa qua.

13. Dân số Công Giáo trên thế giới

Nhân ngày Khánh nhật truyền giáo, các Hội Giáo hoàng Truyền Giáo đã đưa ra những số liệu thống kê về tình hình truyền giáo của Giáo Hội trên toàn thế giới.

Báo cáo này dựa trên dữ liệu thu thập được cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2012, theo đó trong 7 tỷ người trên thế giới có hơn 1.2 tỷ là người Công Giáo. Những con số này cho thấy dân số Công Giáo có thêm 15 triệu người so với năm trước đó, với mức tăng cao nhất là ở châu Mỹ với 6.5 triệu người Công Giáo.

Tuy có gia tăng về tổng số người Công Giáo, các con số thống kê cho thấy mức tăng dân số Công Giáo không bằng mức tăng dân số. Thành ra, nếu tính theo tỷ lệ bách phân thì dân số Công Giáo giảm nhẹ ở mức 0.01% trên toàn thế giới. Riêng tỷ lệ người Công Giáo ở Mỹ và Châu Á đã tăng 0.12% và 0.01%.

Những con số thống kê của các Hội Giáo hoàng Truyền Giáo cho thấy đã có sự sụt giảm con số các nữ tu và nam tu. Số linh mục thì tăng 895. Như vậy, có 414,313 linh mục trên toàn thế giới.

Giáo Hội tiếp tục phát triển mạnh trong lĩnh vực giáo dục với hơn 60 triệu học sinh tiểu học, trung học và đại học. Giáo Hội Công Giáo cũng điều hành hơn 115,000 tổ chức bác ái và y tế.

14. Laudate: Chương trình ứng dụng điện thoại dành cho người Công Giáo thành công nhất hiện nay

Với hơn nửa triệu người trên thế giới cài đặt chương trình này trên điện thoại di động Android và trên Ipad, Laudate, nghĩa là Ngợi Khen, có thể được coi là chương trình ứng dụng thành công nhất dành cho người Công Giáo trên thị trường.

Muốn download trên Ipad xin nhấn vào đây. Muốn download cho điện thoại di động Android thì nhấn vào đây.

Chương trình được ghi nhận là thành công đặc biệt với những người phải di chuyển trên các phương tiện giao thông công cộng và những người phải lái xe đi làm hàng ngày.

Chương trình cung cấp tất cả mọi thứ bạn cần biết trong đời sống người Công Giáo: cầu nguyện, giáo lý, học hỏi Tin Mừng, chuẩn bị tích cực cho các Thánh Lễ. Các ứng dụng được cập nhật hàng ngày với các bài đọc và các bài suy niệm.

Người dùng cũng có thể lần chuỗi Mân Côi một mình hay tương tác với những người khác podacast.

"Lời cầu nguyện của tôi" là một phần đặc biệt trong đó người dùng có thể lưu lại những lời cầu nguyện của riêng mình và những ý mà họ cầu nguyện nhiều nhất.

Laudate có cả giao diện bằng tiếng Việt – chỉ giao diện thôi – nghĩa là các menu, các lệnh đơn giản có thể được hiển thị bằng tiếng Việt nhưng các bài đọc vẫn bằng tiếng Anh, và người đọc cho ta nghe các bài suy niệm vẫn đọc bằng tiếng Anh.

Sẽ là một thất bại khó giải thích nổi trước mặt Chúa nếu người Việt chúng ta không làm được một chương trình tương tự như thế này hoàn toàn bằng Việt ngữ.

15. Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp các thành viên đội bóng đá lâu đời nhất của Tây Ban Nha

Nhân kỷ niệm 125 năm ngày thành lập, hôm thứ Bẩy 25 tháng 10, đội bóng Recreativo Huelva của Tây Ban Nha đã đến thăm Kinh Thành Muôn Thuở và được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến.

Giám đốc đội bóng là ông Pablo Comas-Mata nói với các ký giả là ông đã xin Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện cho các thành viên trong đội bóng và cho những chiến thắng trong tương lai của họ.

"Chúng tôi rất tự tin vì Đức Giáo Hoàng luôn hỗ trợ cho các đội bóng ngài ban phép lành. Một ví dụ là đội San Lorenzo của Amargo, mà trên thực tế đã đi từ địa ngục lên thiên đàng, giành hết chiến thắng này đến chiến thắng khác."

Tuyên úy của đội bóng là Cha Antonio Bueno, không muốn bỏ lỡ dịp đặc biệt này. Mặc dù đã trên 80 tuổi, ngài đã tháp tùng đội bóng đến Rôma để gặp Đức Giáo Hoàng.

Cha nói:

"Nếu đã đến đây để cảm tạ Chúa vì 125 năm qua của chúng tôi, tại sao không xin Ngài ban cho thêm 125 năm khác nữa? Chúng tôi hy vọng đội bóng của chúng tôi có thể chơi trong bảng các đội ngoại hạng mùa tới. Bằng cách đó chúng ta có thể chơi ở Cup châu Âu và trở thành nhà vô địch. "

Đội bóng đã tặng Đức Thánh Cha chiếc áo truyền thống của đội Recreativo Huelva và một chiếc thuyền làm bằng bạc là biểu tượng của họ. Đức Giáo Hoàng đã cho mỗi người một chuỗi Mân Côi và ban phép lành cho họ.

16. Đức Giáo Hoàng tiếp đội tuyển bóng đá Đức, Bayern Munich

Các cầu thủ của đội tuyển bóng đá Đức, Bayern Munich đã được Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp kiến sau chiến thắng vang dội 7-1 trước đội chủ nhà La Roma.

Trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói:

"Tôi nghe nói về trận đấu ngày hôm qua. Miễn bình luận."

Đức Thánh Cha cũng nhắc đến chiến thắng của đội vào năm 1986 với Karl-Heinz Rummenigge chơi trên hàng tiền đạo. Hiện nay, ông là người quản lý đội bóng.

Ngài nói: "Tôi nhớ trận đấu năm 86 bởi vì lúc đó tôi đang học tại Frankfurt."

Sau đó, Đức Thánh Cha đã nói chuyện về sức mạnh của thể thao và tại sao chúng đặc biệt quan trọng cho trẻ em.

"Thể thao có một chiều kích giáo dục rất quan trọng đối với trẻ em."

Đội tuyển Đức đã tặng cho Đức Giáo Hoàng hai món quà. Một chiếc áo của đội tuyển ghi tên ngài với chữ ký của tất cả các cầu thủ và sau đó là một quả bóng có một ý nghĩa đặc biệt.

"Năm tới, chúng con sẽ có một trận đấu từ thiện để vinh danh Đức Thánh Cha. Chúng con muốn tặng một triệu euro cho các dự án bác ái và những dự án mà Đức Thánh Cha thấy cần.”

Đội tuyển Đức đến Rôma để tham gia vào các trận đấu của Liên Đoàn Túc Cầu Châu Âu.

17. Bà Mẹ của Thủ tướng Grenada được gặp Đức Thánh Cha

Hôm thứ Năm 23 tháng 10, bà Mẹ của Thủ tướng nước Grenada đã hoàn thành được tâm nguyện của mình là được gặp Đức Thánh Cha Phanxicô.

Thủ tướng Keith Mitchel của nước Grenada đã đưa mẹ, vợ và con trai ông đến Rôma để triều yết Đức Thánh Cha.

Trong cuộc gặp gỡ, Đức Giáo Hoàng và thủ tướng Keith Mitchel đã nói về sự trợ giúp mà Giáo Hội Công Giáo mang đến cho hòn đảo vùng Caribbê này, nhất là về giáo dục và các dịch vụ xã hội.

Đức Giáo Hoàng đã tặng cho thủ tướng một bản sao của Tông Huấn của "Evangelii Gaudium.

Sau đó, ngài đã đưa ra tặng cho mỗi người một chuỗi tràng hạt.

Đảo Grenada có dân số là 110,000 người. Khoảng một nửa là người Công Giáo.

18. Đức Thánh Cha gặp gỡ các phong trào bình dân

Các phong trào bình dân thường được liên kết với “cánh tả”. Tuy nhiên, trong những năm gần đây các phong trào này tìm thấy nơi học thuyết xã hội Công Giáo những điểm tương đồng và nhận ra sự thật là Giáo Hội Công Giáo, trong thực tế, chứ không chỉ trên lý thuyết đã đứng về người nghèo, người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người già và những ai bị bỏ rơi. Vì thế, năm nay 200 đại diện của các phong trào bình dân đã nhận lời mời của Hội Đồng Tòa Thánh về Công Lý và Hòa Bình đến Vatican tham dự một khóa họp kéo dài ba ngày bắt đầu từ thứ Hai 27 tháng 10.

Đức Thánh Cha đã gặp gỡ các thành viên hôm thứ Ba. Ngài cảm ơn sự hiện diện của các tham dự viên trong các phong trào tranh đấu cho những người "chịu đựng đau khổ vì bất bình đẳng và bị loại trừ trong xã hội."

Trong diễn từ của ngài, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng:

"Cuộc họp này của các phong trào bình dân là một dấu chỉ tuyệt vời. Anh chị em đã đến đây trước sự hiện diện của Thiên Chúa, của Giáo Hội, của người dân, của một thực tại mà thường khi bị câm nín. Người nghèo không chỉ chịu đựng sự bất công, họ cũng chiến đấu chống lại nó!"

Đức Giáo Hoàng nói về đất đai, nhà cửa và công ăn việc làm là ba chủ đề chính của cuộc họp. Ngài giải thích rằng những lý tưởng này thường bị xem là giống như chủ thuyết cộng sản, nhưng thực ra đó là những tư tưởng trọng tâm trong Học thuyết Xã hội của Giáo Hội Công Giáo.

Ngài đã đề cập đến nền văn hóa vứt bỏ, đến phá thai như là một cách thức xã hội ném đi những đứa con của mình trước khi sinh, chỉ vì chúng không có giá trị sản xuất.

Ngài cũng lên án tình trạng lương thực đắt đỏ ở nhiều miền trên thế giới trong khi ở nhiều miền khác người ta tiêu hủy lương thực để giữ giá.

Đức Thánh Cha nói:

"Đây thực sự là một vụ tai tiếng trầm trọng. Để con người phải chết đói chết khát là một tội phạm, thực phẩm là một quyền bất khả xâm phạm của con người."

Đức Giáo Hoàng cũng nói rằng không có sự bần cùng nào lớn hơn là không cung ứng công ăn việc làm cho con người. Ngài kêu gọi nhân loại phải được đặt ở trung tâm của hệ thống kinh tế.

Đối với các tham dự viên, những lời này của Đức Thánh Cha đã mang đến cho họ tràn đầy hy vọng.

Ignacio Ramonet Giám đốc, Le Monde Diplomatique nói:

"Đức Giáo Hoàng đã coi cuộc đấu tranh của của người nghèo và những ai bị xã hội ruồng bỏ là cuộc đấu tranh của ngài. Ngài cho mọi người thấy rằng, trong thực tế, thông điệp Tin Mừng chính là nền tảng của cuộc đấu tranh này."

Jose Antonio Vives đến từ Tây Ban Nha nói:

"Đức Giáo Hoàng đã đóng góp to lớn cho chính nghĩa của những cuộc đấu tranh mà chúng tôi hô hào mọi người trên thế giới."

Đức Thánh Cha kêu gọi các tham dự viên tiếp tục cuộc đấu tranh của họ "nhưng không cuồng loạn hoặc bạo lực trong khi tìm kiếm những cách giải quyết thỏa đáng những căng thẳng."

Trước khi giã từ các tham dự viên, Đức Thánh Cha đã chào đón Tổng thống Bolivia Evo Morales, người tham dự cuộc họp với tư cách đại diện cho người dân bản địa Bolivia.

Hội nghị kết thúc vào ngày thứ Tư với một cuộc bỏ phiếu thông qua một tuyên bố chung tóm tắt các đề xuất đã được thảo luận.

19. Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 chúc mừng giáo xứ tòng nhân Anh quốc có nhà thờ mới.

Ngày càng có đông các tín hữu Anh giáo rời bỏ Giáo Hội của họ để gia nhập Giáo Hội Công Giáo. Ngày 04 tháng 11, năm 2009, Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 đã ra tông hiến Anglicanorum Coetibus cho phép các tín hữu Anh giáo gia nhập Giáo Hội Công Giáo được giữ các nghi thức truyền thống của họ và được quy tụ với nhau trong các giáo xứ tòng nhân.

Giáo xứ Đức Mẹ Walshingham ở Luân Đôn đã được thành lập trong bối cảnh đó. Khi tách ra khỏi Anh giáo các tín hữu không có nhà thờ hay bất cứ tài sản nào. Nhưng giờ đây, sau 5 năm, họ có được một ngôi nhà thờ vốn là nhà nguyện của những người di dân gốc Đức vùng Bavaria, là quê hương của Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16.

Họ đã viết thư cho ngài xin chúc lành và vị Giáo Hoàng nghỉ hưu đã phúc đáp với những lời chúc tốt đẹp nhất.