Trong các cuộc tiếp kiến ĐTC bạn có thể nghe bằng 5 ngôn ngữ...

Kỹ thuật phát sóng của “Chương trình Vatican Audio” giúp khách hành hương có thể nghe Đức Thánh Cha nói bằng 5 ngôn ngữ khác nhau: Tây Ban Nha, Anh, Pháp, Đức và Bồ Đào Nha. Chương trình này được xử dụng điện thoại di động qua thảo chương App Store và Google Play.
Khách hành hương có thể quét mã QR ở trên máy để nối kết vào trang mạng để khởi động chương trình từ trang “Âm thanh Vatican”. Sau khi cài đặt thảo chương, bạn có thể chọn ngôn ngữ mà bạn muốn lắng nghe.
Đức Thánh Cha Phanxicô thường nói bằng tiếng Ý, đôi khi Ngài cũng nói tiếng Tây Ban Nha… thì qua ứng dụng trên bạn có thể nghe trực tiếp bằng ngôn ngữ Ý hay 5 ngôn ngữ mình lựa chọn.
Các khác hành hương và du khách tụ về Quảng trường Thánh Phêrô tham dự các cuộc tiếp kiến hay bất cư nghi lễ nào của Đức Thánh Cha đều có thể xử dụng kỹ thật số này.
Các ứng dụng trên sẽ được bắt đầu xử dụng vào ngày 31/7 tới tại Vatican, khi Đức Thánh Cha Phanxicô sẽ gặp gỡ hơn 60.000 thành viên của “Tổ chức Thừa Tác Quốc tế” tiếng Latin gọi là "Coetus Internationalis Ministrantium" viết tắt là (CIM).