Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ (USCCB): Để giải quyết những gì gọi là "thảm họa đạo đức" mô tả trong báo cáo cuả Bồi Thẩm Đoàn Pennsylvania, ngày 16 tháng 8 năm 2018, Đức Hồng Y Daniel N. DiNardo của Galveston-Houston, chủ tịch USCCB, sau một cuộc họp của ủy ban điều hành, đã đưa ra một tuyên bố với ba mục tiêu trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng:

1) Mở cuộc điều tra về vấn đề của TGM McCarrick;
2) Mở các kênh bảo mật mới để báo cáo khiếu nại về các giám mục; và
3) Vận động những cách giải quyết cho hiệu quả hơn về các khiếu nại trong tương lai.

Những mục tiêu này được theo đuổi với ba tiêu chí: Có sự độc lập cần thiết, có quyền hạn đầy đủ và có sự lãnh đạo đáng kể của giáo dân.

Một kế hoạch đầy đủ hơn sẽ được trình bày cho toàn bộ các giám mục tại cuộc hội nghị tại Baltimore vào tháng Mười Một tới.

Sau đây là bản dịch cuả lời Tuyên bố của Đức Hồng Y DiNardo:

“Kính thưa quí Anh chị em trong Chuá Kitô,

Cách đây hai tuần, tôi đã chia sẻ nỗi buồn, sự giận dữ và xấu hổ của tôi về những điều được tiết lộ mới đây liên quan đến Đức Tổng Giám Mục Theodore McCarrick. Những tình cảm đó đã kéo dài và trở nên sâu sắc hơn sau báo cáo của Bồi Thẩm Đoàn Pennsylvania. Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tinh thần đòi hỏi không chỉ là sự chuyển đổi tâm linh, mà còn là những thay đổi thực tế để tránh lặp lại những tội lỗi và thất bại của quá khứ đã hiển nhiên nhìn thấy trong báo cáo nói trên. Đầu tuần này, Ủy ban điều hành USCCB đã họp và thiết lập một phác thảo về những thay đổi cần thiết này.

Ủy ban điều hành thiết lập ba mục tiêu: (1) một cuộc điều tra về các câu hỏi xung quanh Đức TGM McCarrick; (2) mở các kênh mới và bảo mật để báo cáo các khiếu nại chống lại các giám mục; và (3) vận động để giải quyết hiệu quả hơn các khiếu nại trong tương lai. Những mục tiêu này sẽ được theo đuổi dựa vào ba tiêu chí: sự độc lập phù hợp , quyền hạn đầy đủ và sự lãnh đạo đáng kể của giáo dân .

Chúng tôi đã bắt đầu dự thảo một kế hoạch cụ thể để hoàn thành các mục tiêu này, dựa vào sự tham vấn với các chuyên gia, giáo dân, và giáo sĩ, cũng như với toà thánh Vatican. Chúng tôi sẽ trình bày kế hoạch này cho toàn thể các giám mục trong cuộc họp tháng 11 của chúng tôi. Ngoài ra, tôi sẽ đi đến Rome để trình bày các mục tiêu và tiêu chí này cho Tòa Thánh, và thúc giục các bước cụ thể hơn dựa vào đó.

Mục tiêu bao quát là sự bảo vệ mạnh mẽ hơn chống lại kẻ thù cuả Giáo Hội và bất cứ ai che giấu chúng, bảo đảm kìm giữ các giám mục trong những tiêu chuẩn cao nhất về minh bạch và trách nhiệm.

Xin cho phép tôi trình bày ngắn gọn về các mục tiêu và tiêu chí mà chúng tôi vừa xác định.

Mục tiêu đầu tiên là một cuộc điều tra đầy đủ xung quanh các câu hỏi về Tổng Giám mục McCarrick. Những câu trả lời là cần thiết để ngăn chặn tái phát, và do đó giúp bảo vệ trong tương lai trẻ vị thành niên, chủng sinh, và những người dễ bị tổn thương khác. Do đó, chúng tôi sẽ mời Toà Thánh Vatican thực hiện một cuộc Kinh Lược để giải quyết những câu hỏi này, đồng thời với một nhóm chủ yếu là những người chuyên môn được Hội đồng xét duyệt quốc gia thành lập và được trao quyền hành động.

Mục tiêu thứ hai là để cho sự báo cáo các hành vi lạm dụng và sai trái của các giám mục được dễ dàng hơn. “Lời Tuyên bố Cam kết cuả hàng Giáo Phẩm” năm 2002 của chúng tôi đã không nói rõ những gì mà các nạn nhân phải làm trong việc báo cáo lạm dụng hoặc hành vi sai trái tình dục của các giám mục. Chúng tôi cần cập nhật tài liệu này. Chúng tôi cũng cần phát triển và quảng bá rộng rãi các cơ chế báo cáo đáng tin cậy của các thành phần thứ ba (cuả những cơ quan khác). Những công cụ như vậy đã có ở nhiều giáo phận và ở các cơ quan công cộng rồi, do đó chúng tôi sẽ thực hiện việc kiểm tra và lựa chọn.

Mục tiêu thứ ba là để bảo đảm cho có các thủ tục tốt hơn để giải quyết khiếu nại chống lại các giám mục. Ví dụ, các thủ tục theo giáo luật về một khiếu nại sẽ được nghiên cứu theo hướng thực hành cụ thể để làm cho chúng được nhanh chóng, công bằng và minh bạch hơn và xác định những ràng buộc nào có thể áp đặt cho các giám mục ở mỗi giai đoạn của quá trình đó.

Chúng tôi sẽ theo đuổi các mục tiêu này theo ba tiêu chí.

Tiêu chí đầu tiên là sự độc lập. Bất kỳ cơ chế nào muốn giải quyết bất kỳ khiếu nại nào chống lại một giám mục thì phải không bị ảnh hưởng thiên vị hoặc quá mức bởi một giám mục. Các cấu trúc của chúng ta phải ngăn ngừa các giám mục không được ngăn cản các khiếu nại chống lại họ, hoặc cản trở việc điều tra, hoặc sào xáo các nghị quyết chống lại họ.

Tiêu chí thứ hai liên quan đến thẩm quyền trong Giáo Hội. Vì chỉ có Đức Giáo Hoàng có thẩm quyền kỷ luật hoặc loại bỏ các giám mục, chúng tôi sẽ đảm bảo rằng các biện pháp của chúng tôi sẽ tôn trọng thẩm quyền đó đồng thời cũng bảo vệ người bị tổn thương trước sự lạm dụng quyền lực của giáo hội.

Tiêu chí thứ ba của chúng tôi là có sự tham gia đáng kể của người dân . Ngững giáo dân có chuyên môn trong các lĩnh vực điều tra, thực thi pháp luật, tâm lý học, và các ngành liên quan khác, và sự hiện diện của họ củng cố cam kết của chúng tôi về tiêu chí đầu tiên của sự độc lập.

Cuối cùng, tôi xin lỗi và khiêm tốn yêu cầu sự tha thứ của quí vị vì những giám mục anh em của tôi và những điều tôi đã làm và không làm được. Bất kể chi tiết nào có thể xảy ra liên quan đến Tổng Giám Mục McCarrick hay những lạm dụng ở Pennsylvania (hay bất cứ nơi nào khác), chúng ta đã biết rằng một nguyên nhân gốc rễ là sự thất bại về lãnh đạo cuả giám mục. Kết quả là những đứa con yêu dấu của Thiên Chúa đã bị bỏ rơi để phải đối mặt với sự lạm dụng quyền lực một mình. Đây là một thảm họa đạo đức. Cũng là một phần vì đó mà rất nhiều linh mục trung tín đang theo đuổi sự thánh thiện và phục vụ tận tụy đã bị trát bùn bởi sự thất bại này.

Chúng ta kiên quyết, nhờ vào ân điển của Đức Chúa Trời, không bao giờ lặp lại nó. Tôi không ảo tưởng về mức độ tin tưởng vào hàng giám mục đã bị hư hại bởi những tội lỗi và thất bại trong quá khứ. Sẽ cần nhiều việc phải làm để xây dựng lại niềm tin đó. Điều tôi vạch ra ở đây chỉ là bước khởi đầu; nhiều bước khác sẽ tiếp theo. Tôi sẽ thông báo cho quí vị về tiến trình của chúng tôi đối với các mục tiêu này.

Xin hãy ủng hộ chúng tôi thực hiện nghị quyết này. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, để chúng tôi dành thời gian này để phản ánh, ăn năn, và tự cam kết chính mình vào cuộc sống thánh thiện và để noi gương nhiều hơn với cuộc sống cuả Chúa Kitô, Đấng Chăn Lành. ”