Tổng giám mục của San Salvador hôm thứ Bảy cảm ơn tổng thống El Salvador, Nayib Bukele, vì tổng thống cam kết không chấp thuận phá thai, tư tưởng giới tính hoặc trợ tử trong các cải cách hiến pháp do chính phủ của ông vạch ra.

Trong bài giảng của mình tại một Thánh lễ ngày 18 tháng 9 nhân kỷ niệm hai trăm năm lập quốc, Đức Tổng Giám Mục José Luis Escobar Alas, cũng là chủ tịch của hội đồng giám mục Salvador, nói rằng “chúng tôi muốn dành thời điểm này để cảm ơn tổng thống của nước cộng hòa vì sự cam kết ông không sửa đổi những điều khoản của Hiến pháp Chính trị liên quan đến việc tôn trọng sự sống của con người từ khi được hình thành cho đến giai đoạn cuối cùng của sự tồn tại của con người, một cách tự nhiên”.

Đức Tổng Giám Mục cũng cảm ơn tổng thống Bukele “vì cam kết của ông ấy không chấp thuận an tử, cũng như cam kết bảo vệ sự tôn trọng hôn nhân như một mối ràng buộc do Thiên Chúa thiết lập giữa một người nam và một người phụ nữ”.

Vào ngày 13 tháng 9, một liên minh gồm 75 tổ chức ủng hộ cuộc sống và ủng hộ gia đình đã yêu cầu tổng thống Bukele từ chối những cải cách được đề xuất. Và hơn 26,000 người đã ký một bản kiến nghị trực tuyến do CitizenGO đưa ra, trong đó cảnh báo về những nguy hiểm trong những đề xuất cải cách.
Source:Catholic News Agency