Cho đến tháng 2 hai năm trước, Tướng Salvatore Farina là Tham mưu trưởng Quân đội Ý và thậm chí trước đó là tư lệnh NATO ở Hà Lan và Kosovo. Hiện ông đã nghỉ hưu và giảng dạy về gìn giữ hòa bình và chuyển đổi xung đột tại Đại học Latêranô.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã triệu ông đến Vatican và bổ nhiệm ông làm Giám đốc Tổng cục Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ của Chính quyền, thực tế là tất cả các quyết định tổ chức của các dịch vụ kỹ thuật bao gồm việc xây dựng, phòng thí nghiệm, người bán hoa, xe máy và việc chăm sóc các khu vườn ở Vatican - tất nhiên bao gồm cả các hợp đồng, phải được thông qua bàn của anh ta. Đương nhiên, Farina cũng sẽ phải chuẩn bị cho Năm Thánh và do đó sẽ là người đối thoại có giá trị đối với Nhà nước Ý.

Farina, người gốc Gallipoli, nơi ông sinh năm 1957, là một chuyên gia quân sự thường được phỏng vấn về các kịch bản chiến tranh. Chương trình giảng dạy của ông phản ánh một cuộc đời binh nghiệp rực rỡ. Ông có ba bằng thạc sĩ - về kỹ thuật điện, khoa học chiến lược, khoa học quốc tế và ngoại giao - và bằng thạc sĩ cấp hai về “quản lý tài nguyên quốc phòng” tại Viện Quốc phòng Hoa Kỳ ở Monterey, California.

Tại Vatican, việc bổ nhiệm ông đã gây ra nhiều sự tò mò cũng bởi vì vị tướng này chưa chính thức được giao nhiệm vụ giám sát bất cứ điều gì liên quan đến an ninh hoặc viễn thông. Ông thay thế linh mục Rafael García de la Serrana Villalobos, thuộc Giáo hạt Opus Dei, người vừa rời chức vụ này.

Luật mua sắm mới được Đức Giáo Hoàng cập nhật vào Tháng Giêng quy định rằng chính Giám đốc Tổng cục Cơ sở hạ tầng và Dịch vụ là người chỉ định tên của các nhân viên thuộc Văn phòng Dự án sẽ được ghi danh vào Danh sách cụ thể của các nhà thiết kế. Nó cũng sẽ cho phép đơn giản hóa hơn nữa các thủ tục mua sắm. Văn bản, bao gồm 86 điều khoản, cũng bảo đảm, “việc tối ưu hóa các hoạt động mua sắm mang tính chức năng để những người và chính quyền liên quan có thể hoạt động dễ dàng”. Trong bối cảnh này, các biện pháp kiểm soát ghi danh hoạt động kinh tế trong Sổ ghi danh cũng đã được cập nhật, đơn giản hóa thủ tục xác minh.


Source:ilmessaggero.it