Toàn thể Giáo hội hoàn vũ đang chuẩn bị cho Năm Thánh 2025

(ANS - Vatican) - Toàn thể Giáo hội hoàn vũ đang chuẩn bị cho Năm Thánh 2025, một Năm Thánh trong đó mỗi người có thể nhận ra và cảm nghiệm một cách mạnh mẽ hơn sự thánh thiện của Thiên Chúa có thể biến đổi cuộc sống của mỗi người. Mặc dù tất cả các tín hữu có thể nhận được ân sủng Năm Thánh trong vô số sáng kiến sẽ được thực hiện tại các giáo phận trên khắp thế giới, nhưng chắc chắn sẽ có nhiều người hành hương đến Rôma nhân dịp này, để gặp Đấng Kế vị Thánh Phêrô. Như trong quá khứ, ban tổ chức Năm Thánh 2025 đã lên kế hoạch cho những thời điểm cụ thể để trải nghiệm và cử hành cuộc hành hương Năm Thánh trong các nhóm và thành phần xã hội khác nhau.

Các chương trình đặc biệt đã được thiết kế dành cho các ký giả, nghệ sĩ, tu sĩ, người bệnh, tù nhân, giới trẻ và tình nguyện viên. Đây chỉ là một số trong số những nhóm được đón nhận các sự kiện Năm Thánh đặc biệt này, nằm trong phần đầu của lịch các sự kiện sẽ tiếp tục trong suốt năm 2025, bắt đầu bằng việc mở Cửa Thánh vào tháng 12 năm 2024, cho đến khi đóng cửa thánh vào tháng 12 năm 2025.

Sự kiện đầu tiên trong chuỗi sự kiện bắt đầu vào ngày 24 tháng 1 năm 2025 với giới Truyền thông trùng với Ngày Truyền thông Thế giới lần thứ 59. Sau đó nó tiếp tục vào ngày 8 và 9 tháng 2, với sự tham gia của Lực lượng Vũ trang, Cảnh sát và khối An ninh.

Từ ngày 15 đến 18 tháng 2 sẽ đến lượt các Nghệ sĩ, còn từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 2 sẽ đến lượt các Phó tế vĩnh viễn. Ngày 8 và 9 tháng 3 sẽ được dành riêng cho giới Tình nguyện viên.

Vào ngày 28 tháng 3, sáng kiến cầu nguyện '24 giờ với Chúa' sẽ được cử hành, trong khi vào ngày 29 và 30 tháng 3, các Thừa sai Lòng Thương Xót sẽ được kêu gọi tham dự vào trải nghiệm Năm Thánh.

Ngày 5 và 6 tháng 4 là hai ngày dành riêng cho bệnh nhân và giới Y sĩ, trong khi từ ngày 25 đến 27 tháng 4, dành cho các ứng viên Thêm xức và những người tuyên xưng đức tin. Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 4, dành cho những Người khuyết tật.

Lịch tháng 5 rất dày đặc các chương trình:

Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 5, các ngày dành riêng cho Người lao động;

Từ 4 đến 5 cho Doanh nhân,

Từ 10 đến 11 cho các nhạc công,

Từ 16 đến 18 cho các Hiệp hội và Hiệp hội Đạo đức,

Từ 23 đến 25 Năm Thánh của những người Rước lễ Lần đầu,

Trong khi Năm Thánh của Gia đình được ấn định vào ngày 30 tháng 5 và 1 tháng 6.

Tháng Sáu bắt đầu từ ngày 7 và 8 tháng 6, dành riêng cho các Phong trào Giáo hội, Hiệp hội và Cộng đồng Mới.

Vào ngày 9, đến lượt Giáo triều Rôma với các Sứ thần,

Trong khi ngày 14 và 15 là những ngày được chọn cho những người thể thao.

Lịch tháng Sáu chuyển sang ngày 21 và 22 với Năm Thánh Chính Phủ,

Tiếp theo là Năm Thánh dành cho các chủng sinh vào ngày 23 và 24.

Ngày 25 đến lượt các Giám mục,

Tiếp theo là các Linh mục vào ngày 26 và 27.

Tháng Sáu kết thúc với Năm Thánh dành riêng cho các Giáo hội Đông phương vào ngày 28.

Một chương trình mùa hè bận rộn sẽ được lên kế hoạch cho Giới trẻ, từ ngày 28 tháng 7 đến ngày 3 tháng 8, tiếp nối Ngày Giới trẻ Thế giới.

Năm Thánh Lòng Thương Xót sẽ diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng 9,

Năm Thánh Công nhân Công lý vào ngày 20 và 21.

Hoàn tất danh sách tháng 9 là các Giáo lý viên, những người sẽ có thể cử hành Năm Thánh từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 9.

Tháng 10 sẽ bắt đầu vào ngày 4 và 5 với Năm Thánh Ông Bà,

Tiếp theo vào ngày 8 và 9 là Năm Thánh Đời Sống Thánh Hiến.

Vào ngày 11 và 12, sự kiện Năm Thánh sẽ tập trung vào Linh đạo Thánh Mẫu,

Sau đó là các ngày dành riêng vào ngày 18 và 19 cho Năm Thánh Thế giới Truyền giáo.

Từ ngày 28 tháng 10 đến ngày 2 tháng 11, lịch trình Năm Thánh dành riêng cho Thế giới Giáo dục.

Những người nghèo bị loại trừ khỏi xã hội sẽ đến lượt của họ tại Năm Thánh vào ngày 16 tháng 11,

Trong khi Ca đoàn sẽ đến lượt vào ngày 22 và 23.

Sự kiện cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 12 với việc cử hành Năm Thánh cho các tù nhân.

Để biết tất cả các tin tức, thông tin, tài liệu hoạt hình và việc chuẩn bị tinh thần cho Năm Thánh, trang web https://www.iubilaeum2025.va có sẵn bằng tám ngôn ngữ khác nhau.