YÊU DẤU ĐÁNG YÊU

Lời Chúa tuần này nói những đến ngọn núi: Núi Ápraham dâng lễ toàn thiêu, núi Chúa Giêsu biến hình. Có thể gọi những ngọn núi ấy là núi tình vì ở đó đã bày tỏ một tình yêu tha thiết và những con người đáng yêu.

1. Yêu dấu. Ápraham yêu tha thiết đứa con một yêu dấu của ông là Ixaác. Chúa Cha yêu tha thiết Đức Giêsu là Con yêu dấu của Ngài. Thiên Chúa cũng bênh đỡ chúng ta, coi chúng ta là những người con yêu dấu đến độ trao ban Con Một Ngài cho chúng ta.

2. Đáng yêu. Đáp lại tình yêu tha thiết thì hãy trở nên người đáng yêu. Ápraham là mẫu gương người đáng yêu. Ông đáng yêu vì kính sợ Thiên Chúa; Ông đáng yêu vì vâng lời Thiên Chúa; Ông đáng yêu vì chẳng tiếc hiến dâng con một của mình cho Chúa. Từ trong đám mây trời, Chúa bảo chúng ta hãy trở nên đáng yêu bằng cách vâng nghe lời Chúa, và noi gương Ápraham, chúng ta hãy sống quảng đại hiến dâng, chẳng tiếc gì, kể cả điều quý báu nhất như con một yêu dấu của mình.

Chúa Nhật thứ nhất Mùa Chay Chúa vào sa mạc để dẫn chúng ta đi vào trong cõi thinh lặng của lòng mình để sám hối trở về. Chúa Nhật này Chúa lên núi để hướng chúng ta nâng tâm hồn lên, để sống vươn cao: vươn cao lên để gặp Thiên Chúa là Cha yêu ta tha thiết, vươn cao lên cho thoát khỏi thân mình ích kỷ để trở thành người đáng yêu sống quảng đại dâng hiến, một lối sống cao đẹp, cao thượng. Được như thế, cuộc đời mỗi người và cả thế giới này sẽ biến hình lung linh đẹp đẽ như Chúa Giêsu. Amen.