8. Khi khóc lóc trong đêm tối của thế tục thì tôi chỉ muốn hưởng dùng man-na (Thánh Thể) ảo diệu này, mùi vị của lương thực này.

(Thánh Cajetan)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info