Giáo xứ Thánh vinh Sơn Liêm Calgary, Canada Giáo xứ cùng hiệp hành với gia đình.

Xem hình

Chúa nhật cuối tháng 2, vào lúc 6 giờ chiều Chúa nhật ngày 25/2/2024. Nên trong nhà thờ đã được chuẩn bị chỗ dành riêng, Ca Đoàn Đức Mẹ La Vang với những bài hát trong Thánh Lễ đã sẵn sàng; Những người được mời tham dự ngày Sinh nhật của mình trong tháng mà giáo xứ đã gửi thư mời đã đầy đủ. Thật chân quý khi được mời bà con giáo dân đã đến tham dự thánh lễ.

1 Huynh trưởng Đoàn Thiếu Nhi đã Giới thiệu với cộng đoàn về từng người có ngày Sinh Nhật trong tháng Hai.

Thánh lễ long trọng cử hành vào ngày Chúa nhật thứ Hai Mùa Chay, Chúa Biến Hình là cho mọi người đặt niềm hy vọng nơi Lời Chúa và Bàn Tiệc Mình thánh Chúa. Người lớn tuổi nhất là cụ ông 89 tuổi, người trẻ nhất là 6 tuổi. Cùng tạ ơn Chúa đã cho được thêm 1 tuổi, tiếp tục được sống trong mái nhà Chúa là Giáo hội là Giáo xứ mình đã và đang giúp góp nhất là sự hiện diện thường xuyên đến để tạ ơn Ngài là Chúa của sự sống, xin cho một tuổi nữa khôn ngoan đạo đức và mạnh khỏe.

Sau thánh lễ là một bữa cơm thanh đạm do một số người hảo tâm nấu nướng đem tới, đoàn Thiếu Nhi đã đứng ra tổ chức MC, Karaoke, chụp hình thật vui và không tốn đồng nào. Chương trình mừng Sinh Nhật cho thành viên trong Giáo xứ trong tháng hai, Giáo xứ cùng hiệp hành với gia đình đã kết thúc với những bài hát Mừng Sinh nhật thật ý nghĩa.
Tạ ơn Thiên Chúa và cám ơn người.

Vương Nguyễn tường trình từ Canada