Ngày 28-05-2024
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:34 28/05/2024

20. Linh hồn của chúng ta giống như một vườn hoa, các loại đức hạnh đều là những bông hoa đẹp trong vườn hoa này, sức mạnh của suy niệm chính là giếng nước tưới vườn hoa này, không ngừng dùng nước để tưới thì các loại đức hạnh mới có thể phát triển xum xuê, mới có thể nở ra đóa hoa khiêm tốn nhẫn nại, kết trái tươi là dẹp bỏ mình để vâng lời; nếu chấm dứt suy niệm thì linh hồn giống như đất ruộng khô cằn, đức hạnh trước đây như trăm hoa đua nở rất đẹp thì bây giờ phải tàn rụng là tất yếu.

(Thánh Chrysogonus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
01:38 28/05/2024
67. MẤT TOI TIỀN CÔNG

Mưa cả ngày không dứt, nhà của Vu công khắp nơi đều bị dột tùm lum, giường chiếu một đêm dời đi đời lại mấy lần cũng không tìm được một chỗ khô ráo, vợ con khóc thấu ông trời.

Vu công vội vàng kêu thợ nề đến sửa chỗ bị dột, công sức tiền của bỏ ra rất lớn, nhà sửa xong, nhưng ông trời lại làm cho nắng nóng liên tiếp cả tháng trời.

Thế là, Vu công ngày ngày sáng tối nằm trên giừơng nhìn cái trần nhà mới sửa mà than rằng:

- “Ai dà, ta thật là người có mệnh khổ mới sửa nhà thì trời lại không mưa, thật là uổng công lãng phí tiền bạc !”

(Nhã Ngược)

Suy tư 67:

Một năm có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Có mùa mưa và có mùa nắng, đó là chuyện tự nhiên của trời đất.

Cái nhà không chỉ che trời khi mưa mà thôi nhưng còn là che cả khi trời nắng nữa, cho nên lợp nhà là lợp cho cả nắng và mưa thì có gì là sợ mất toi tiền công !

Có một vài người Ki-tô hữu khi bố thí cho tha nhân thì tiếc hùi hụi vì thấy người ấy đã có...hàng Mỹ gởi về, họ coi chuyện giúp đỡ người nghèo của họ như là chuyện cứu đói giảm nghèo của chính phủ, chứ không coi đó là việc làm bác ái chia sẻ với tha nhân trong tình yêu của Thiên Chúa, và hơn thế nữa, họ không nhìn thấy Đức Chúa Giê-su nghèo khổ nơi người ấy, bởi vì họ coi đồng tiền dư ấy của mình lớn hơn tình bác ái với anh chị em...

Sửa mái nhà để tránh bị mưa dột thì cũng là để tránh nắng, có gì mà phải nằm nhìn trần nhà mà thở vắn than dài tiếc của; bố thí giúp đỡ cho người nghèo, dù người nghèo ấy đã có người khác giúp đỡ thì có gì là tiếc rẽ, bởi vì giúp cho ai một bát nước lã vì danh Đức Chúa Giê-su thì sẽ được Ngài trả công bội hậu vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://www.nhantai.info
 
Ngày 29/05: Sự chậm hiểu của các Tông Đồ – Lm. Giuse Phêrô Vũ Hải Đăng, SDD
Giáo Hội Năm Châu
01:56 28/05/2024

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Mác-cô,

Khi ấy, các môn đệ và Chúa Giêsu lên đường đi Giêrusalem, Chúa Giêsu dẫn đầu đi trước họ, và các ông hết sức bỡ ngỡ, những người theo sau thì sợ hãi. Người gọi mười hai ông lại gần và nói cho các ông biết những gì sẽ xảy đến cho Người: “Giờ đây chúng ta lên Giêrusalem và Con Người sẽ bị nộp cho các thượng tế, các luật sĩ và các kỳ lão. Họ sẽ kết án tử hình Người và nộp Người cho dân ngoại. Họ sẽ nhạo cười Người, phỉ nhổ vào Người, đánh đòn và giết Người, và ngày thứ ba Người sẽ sống lại”.

Giacôbê và Gioan, con ông Giêbêđê, đến gần Người và thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con muốn Thầy ban cho chúng con điều chúng con sắp xin Thầy”. Người đáp: “Các con muốn Thầy làm gì cho các con?” Các ông thưa: “Xin cho chúng con một người ngồi bên hữu, một người ngồi bên tả Thầy trong vinh quang của Thầy”. Chúa Giêsu bảo: “Các con không biết các con xin gì. Các con có thể uống chén Thầy sắp uống và chịu cùng một phép rửa Thầy sắp chịu không?” Các ông đáp: “Thưa được”. Chúa Giêsu bảo: “Chén Thầy uống, các con cũng sẽ uống, và phép rửa Thầy sắp chịu, các con cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì không thuộc quyền Thầy ban, nhưng là dành cho những ai đã được chỉ định”.

Mười môn đệ khác nghe chuyện đó liền bực tức với Giacôbê và Gioan. Chúa Giêsu gọi các ông lại gần mà bảo: “Các con biết rằng những người được coi là lãnh tụ các nước thì sai khiến dân chúng như ông chủ, và những người làm lớn thì lấy uy quyền mà trị dân. Còn các con không như thế. Trái lại, ai trong các con muốn làm lớn, thì hãy tự làm đầy tớ anh em. Và ai muốn thành người cầm đầu trong các con, thì hãy tự làm nô lệ cho mọi người. Vì chính Con Người cũng không đến để được phục vụ, nhưng để phục vụ và ban mạng sống mình làm giá cứu chuộc cho nhiều người”.

Đó là lời Chúa
 
Hãy nhận lấy sự sống của Thầy
Lm Phêrô Phan Văn Lợi
06:17 28/05/2024
CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU CHÚA NĂM B : MC 14,12-16.22-26

12 Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần Bánh Không Men, là ngày sát tế chiên Vượt Qua, các môn đệ thưa với Đức Giê-su : “Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ Vượt qua ở đâu?” 13 Người sai hai môn đệ đi, và dặn họ : “Các anh đi vào thành, và sẽ có một người mang vò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó. 14 Người đó vào nhà nào, các anh hãy thưa với chủ nhà : Thầy nhắn : ‘Thầy sẽ ăn lễ Vượt Qua với các môn đệ ở phòng nào?’ 15 Và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng : và ở đó, các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta”. 16 Hai môn đệ ra đi. Vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như Người đã nói. Và các ông dọn tiệc Vượt qua.

22 Đang bữa ăn, Đức Giê-su cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói : “Anh em hãy cầm lấy, đây là Mình Thầy.” 23 Và Người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. 24 Người bảo các ông : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người. 25 Thầy bảo thật anh em : chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày Thầy uống thứ rượu mới trong Nước Thiên Chúa”.

26 Hát thánh vịnh xong, Đức Giê-su và các môn đệ đi lên núi Ô-liu
.


NHẬN SỰ SỐNG TA ĐỂ SỐNG SỰ SỐNG TA

Trong thông điệp «Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể» (Ecclesia de Eucharistia vivit) ban hành ngày 17-04-2003, thánh Giáo hoàng Gioan-Phaolô 2 từng mở đầu như sau : «Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể. Chân lý này không chỉ diễn tả một kinh nghiệm hằng ngày của đức tin, nhưng dưới hình thức tổng hợp nó còn gồm tóm cả cốt lõi của mầu nhiệm Giáo Hội. Trong hân hoan, Giáo Hội cảm nghiệm dưới nhiều hình thức sự thể hiện liên tục lời hứa : “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20). Nhưng trong Bí Tích Thánh Thể, nhờ sự biến đổi bánh và rượu thành Mình và Máu Chúa, Giáo Hội được vui hưởng sự hiện diện này với một cường độ độc nhất vô nhị. Từ ngày Lễ Ngũ Tuần, khi Giáo Hội, Dân của Giao Ước Mới, khởi đầu cuộc lữ hành về quê hương thiên quốc, Bí Tích thần linh vẫn tiếp tục in dấu trên những ngày sống của Giáo Hội, lắp đầy chúng với niềm hy vọng tín thác. Công đồng Vaticanô II từng chính thức công bố rằng Hy Tế Thánh Thể là “nguồn mạch và chóp đỉnh của toàn thể đời sống Kitô hữu” (Ánh sáng Muôn dân, 1). “Thật vậy, Bí Tích Thánh Thể rất thánh chứa đựng tất cả của cải thiêng liêng của Giáo Hội, đó là chính Chúa Kitô, Người là mầu nhiệm Phục Sinh của chúng ta, Người là Bánh Hằng Sống, ban sự sống cho nhân loại bằng chính Thịt của Người, Thịt đã được sinh động nhờ Thánh Thần và làm cho con người được sống” (Chức vụ và Đời sống linh mục, 2). Vì thế, Giáo Hội luôn chăm chú hướng nhìn vào Chúa mình, hiện diện trong Bí Tích của bàn thờ, trong đó Giáo Hội khám phá ra tình yêu vô biên của Người được tỏ hiện tràn đầy”.

1. Sự hiện diện đầy sức sống của Thiên Chúa

Hôm nay, chúng ta biểu dương, cử hành mầu nhiệm thứ ba trong ba mầu nhiệm của Đức Giê-su Ki-tô. Mầu nhiệm thứ nhất, Người đã đến giữa chúng ta như một phàm nhân để có mặt bên cạnh nhân loài : Nhập thể. Mầu nhiệm thứ hai, qua cuộc tử nạn phục sinh của mình, Người quy tụ tất cả vào trong Người, gắn chặt với Người, hình thành Nhiệm thể. Mầu nhiệm thứ ba, Người hiện diện lúc này giữa nhân loài và trần gian đây qua phép Thánh Thể.

Một sự hiện diện tích cực ! Các tranh luận về sự hiện diện đích thực của Người (như thấy từ bao đời giữa Công Giáo và Tin lành) có nguy cơ liệt xuống hàng thứ yếu sức sống động của phép Thánh Thể : Đức Giê-su hiện diện trong bánh và rượu là để làm cho chúng ta sống với Người và nhờ Người, sống một cách dồi dào sung mãn (x. Ga 10,10).

Trong thực tế, người ta đã đi đến chỗ xem Thánh lễ như một nghĩa vụ, một chuyện buộc (xin nhớ lại các điều răn của Giáo Hội), điều đó chứng tỏ chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc nhìn thấy những gì Đức Giê-su đã muốn ban cho chúng ta chiều ngày Thứ Năm thánh. Một cái gì đó chủ yếu mà các Ki-tô hữu những thế kỷ đầu tiên, thay vì nghĩ như chúng ta : “Phải đi dự lễ”, thì lại từng nói : “Chúng tôi cần đến Thánh lễ”. Cần đến độ họ đã bất chấp hiểm nguy để tụ họp nhau trong các hang toại đạo là những hầm mộ dưới lòng đất. Thánh lễ sẽ là niềm vui và sức mạnh cho đời chúng ta khi chúng ta có cảm thức về sự cần thiết này : “Tôi không thể bỏ lễ, tôi không thể sống thiếu Mình Thánh Chúa”.

Đấy là một vấn đề đức tin, đức tin thức tỉnh đến tột độ. Sự phong phú của Thánh lễ chỉ đức tin mới có thể hiểu thấu, thành thử đi lễ trước hết là lay tỉnh đức tin chúng ta. Giữa nhiều ý tưởng rất khác nhau : diện đồ mới, đến đúng giờ, gặp nhiều người, đóng một vai trong lễ, chờ một bài giảng hay, chỉ có một điều thiết yếu duy nhất : không để buổi hẹn hò với Đức Ki-tô bị hủy bỏ. Cuộc gặp gỡ Đấng Vô hình này hoàn toàn tùy thuộc đức tin chúng ta, vì chỉ đức tin mới có thể nắm được cái vô hình. Biết bao người ngoại đạo đã kinh ngạc tự hỏi : “Ông cha cũng chỉ làm bấy nhiêu cử chỉ, đạo hữu cũng chỉ đọc bấy nhiêu câu kinh, thế mà ngày nào họ cũng đến nhà thờ là vì sao vậy?” Đến để gặp gỡ Đức Ki-tô !

Gặp gỡ Đức Ki-tô thế nào? Không nên có một quan niệm khép kín và tình cảm ủy mị về Thánh Thể : “Ôi Giê-su của con !” Nhiều người đã từng cầu nguyện : “Ôi lạy Chúa, giờ đây Chúa đang ở trong con và con đang ở trong Chúa. Chúa và con liên kết với nhau làm một.” Nếu chỉ có như vậy mà chẳng thêm câu “Phép Thánh Thể đang liên kết toàn thể chúng con với Chúa và hết thảy chúng con với nhau” là chúng ta chẳng hiểu cho đủ về mầu nhiệm này. Khi ban cho chúng ta sự hiện diện Thánh Thể của Người, Đức Giê-su kêu mời chúng ta làm việc trên công trường bao la là thế giới, kết tâm hợp lực cùng tất cả nhân loại, và với nhiều khả năng mênh mông là sức sống của Người. Tất cả chỉ nhằm quy tụ mọi tạo vật (kể cả các thiên thần) để làm nên thân thể vĩ đại của Đấng Phục sinh, gọi là Nhiệm Thể, với Thánh Thể làm lương thực nuôi sống, mối dây kết liên, năng lực giúp phát triển.

2. Một sự sống đòi buộc hiện diện với loài người

Người bảo chúng ta : “Hãy cầm lấy !” Sức sống của Thánh Thể hoàn toàn nằm trong mệnh lệnh nầy rồi. “Vâng, lạy Chúa, con muốn cầm lấy Chúa, con muốn nhận lấy Chúa”. Chúng ta đâu đến với một sự vật, chúng ta đến với một con người, đến với Đức Giê-su, cầm lấy Người. Nếu không lơ đãng, bước tiến này sẽ là một hành vi tin tưởng và bạo dạn hết mực ! Đức Giê-su là kẻ hoàn toàn hiến thân cho dự định của Thiên Chúa về thế giới. Cầm lấy Đức Giê-su, đó là chấp nhận đi vào trong quan điểm của Thiên Chúa, trong chương trình của Thiên Chúa, là quyết sống dấn thân một cách can đảm như cái con người đã đến để cứu thế gian.

“Hãy cầm lấy ! Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy !” Đức Giê-su đã có thể phán như thế trên bánh và rượu trong giây phút mà Nhiệm Thể Người sắp hình thành, qua việc Người tử nạn phục sinh, và trong mọi ngày trên các bàn thờ của Giáo Hội, qua miệng vị chủ tế, tay chân của Nhiệm Thể, đấy cũng y như một khi đồ ăn thức uống đã được ai đó đưa vào cơ thể mình thì từ lúc ấy nó trở thành và phải được gọi là “máu thịt” của đương sự. “Hãy cầm lấy ! Đây là mình Thầy, đây là máu Thầy, là sự sống của Thầy” - “Vâng, lạy Chúa, con nhận lấy sự sống của Chúa để sống như Chúa.” Chúng ta biết điều này đòi buộc mình đến đâu : sống như Đức Giê-su chính là quyết tâm yêu mến, cách bền bỉ, cách rộng rãi, với giá thật đắt, là hiện diện giữa loài người để tận lực phục vụ họ. Nhưng một cám dỗ nổi lên về vấn đề Thánh lễ, và tại sao không đương đầu với nó? Cảnh sát cánh đôi khi lạnh lùng với lắm kẻ xa lạ, những lời Thánh Kinh tuôn xuống xối xả, nhiều khúc hát chẳng mấy du dương, rồi miếng bánh thánh nhỏ xíu trong miệng, phải chăng tất cả những cái đó cho ta sức mạnh để yêu mến?

Xin được nhắc lại : đây là một vấn đề đức tin, đức tin vào bí tích. Đức tin này sẽ chẳng bao giờ tự nhiên đối với chúng ta cả. Vũ trụ của bí tích lúc nào cũng mầu nhiệm; nhưng thường chúng ta đi vào trong đó (dự lễ và rước lễ) theo thói quen hay ngược lại, xem đó là một cái gì phù phép. Chúng ta chờ đợi từ Mình thánh quá nhiều hay quá ít, hay không chờ đợi cái phải đợi chờ. Chắc ta từng nghe nói : “Kết quả những lần tôi rước lễ : số không !” Đấy có lẽ vì đức tin chúng ta, và do đó ý thức về Thánh Thể của chúng ta là số không.

Sở dĩ Đức Giê-su nói : “Hãy nhận lấy sự sống của Thầy”, đó là vì Người cho chúng ta được sống như Người nhờ đồng hóa chứ không phải nhờ bắt chước. Chúng ta được yêu cầu tin rằng khi rước lễ, chúng ta có thể nhận được các tư tưởng và lòng can đảm của Đức Ki-tô để yêu mến, vì càng gắn chặt với Người trong cùng Nhiệm Thể. Khi hiểu điều đó, ta sẽ thấy vô ích đến độ nào lúc muốn yêu thương như Đức Giê-su mà không nhờ Thánh lễ. Như Đức Thánh Cha Gioan-Phaolô 2 từng nói trong sứ điệp Ngày Thế giới cầu nguyện cho Ơn gọi năm 2000 : “Sống thân mật với bí tích Thánh Thể, một số người khám phá ra rằng mình được kêu gọi phục vụ Bàn thờ, một số thấy mình được kêu gọi tuôn đổ nhiệt tình yêu mến này xuống trên những kẻ nghèo khổ và yếu đuối, số khác nữa thấy mình được kêu gọi nhận chuyển sức mạnh biến đổi của Thánh Thể vào trong các thực tại và các cử chỉ của cuộc sống thường nhật. Mỗi tín hữu tìm thấy nơi Bí tích Thánh Thể không những chìa khóa giải thích ý nghĩa cuộc sống mình, mà cả lòng can đảm thể hiện cuộc sống đó” (số 2).

Thánh Thomas Morus (1478-1525) là tể tướng của vua Henri VIII nước Anh. Tuy làm quan lớn, trăm công nghìn việc, nhưng ngài vẫn đi lễ và rước lễ hằng ngày. Sự kiện này làm cả triều đình bàn tán : “Quan tể tướng bận rộn với biết bao công chuyện, bao mối lo... sao còn mất thì giờ đi lễ thường xuyên như thế?” Thánh Thomas Morus trả lời ngay : “Chính quý vị đã chính xác nêu lên những lý do giải thích tại sao tôi cần phải thường xuyên đi lễ và rước lễ. Nếu tôi có nhiều mối lo, việc rước lễ đem lại cho tôi can đảm và an bình. Nếu mỗi ngày tôi phải gặp bao cám dỗ làm phiền lòng Chúa, thì việc rước lễ cho tôi những sức lực mới để chống trả lại. Nếu tôi cần sự khôn ngoan và hiểu biết để chu toàn các phận vụ khó khăn, thì việc đến với Chúa từng ngày cho tôi gặp được ánh sáng và những lời khuyên bảo.”
 
Nô lệ thánh thiện
Lm. Minh Anh
15:47 28/05/2024
NÔ LỆ THÁNH THIỆN
“Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Tin Mừng hôm nay cho thấy sự táo bạo của Giacôbê và Gioan khi họ thỉnh cầu một điều xem ra quá nhân loại. Bằng một câu hỏi, Chúa Giêsu nhẹ nhàng trả lời họ cách sâu sắc, “Các anh không biết các anh xin gì! Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không?”. “Chén Thầy sắp uống”, “Phép rửa Thầy sắp chịu” là hiến mình đến chết như một nô lệ, một sự ‘nô lệ thánh thiện!’.

Sự dạn dĩ của Giacôbê và Gioan có thể một phần xuất phát từ việc họ đã trở nên rất quen thuộc với lòng nhân lành của Chúa Giêsu; vì thế, họ đã sa vào cạm bẫy coi thường lòng nhân lành đó bằng cách tìm kiếm ân huệ cho mình. Và Ngài đã tóm tắt câu trả lời dành cho tất cả họ thế này, “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em; ai muốn làm đầu anh em, thì phải làm đầy tớ mọi người!”. Cách nào đó, Ngài nói về chính Ngài, vốn là người đầu tiên trong số họ trở nên tôi tớ. Ngài đã hạ mình làm nô lệ của họ và là “đầy tớ của mọi người”.

Áp đặt chế độ nô lệ - theo nghĩa đen - lên người khác là một sự lạm dụng nghiêm trọng. Nhưng Chúa Giêsu đang nói đến một hình thức nô lệ khác, ‘nô lệ thánh thiện’. Với Ngài, ‘nô lệ thánh thiện’ là nô lệ trong đó chúng ta hiến thân hy sinh cho người khác vì tình yêu. Và đây là điều Ngài đã làm một cách hoàn hảo. Cái chết của Ngài trên thập giá là một cái chết thể xác thực sự. Đó là tự nguyện hy sinh mạng sống trần thế nhằm mục đích giải phóng người khác. Khi đề cập đến chính mình, Ngài tóm tắt, “Con Người đến, không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ, và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người”.

Sự vĩ đại của Chúa Giêsu trước tiên được tìm thấy trong sự thật đơn giản rằng, Ngài là Thiên Chúa, nhưng nó được thể hiện rõ ràng nhất khi Ngài hiến mạng sống “làm giá chuộc muôn người”. Chính thập giá đã trở thành hành động phục vụ yêu thương vĩ đại nhất từng được biết đến. Hoa quả của sự hy sinh vị tha của Ngài là sự cứu rỗi của tất cả những ai quay về với Ngài. Vì vậy, Chúa Giêsu đã biến chế độ nô lệ và cái chết thành hành động yêu thương vĩ đại nhất từng được biết đến.

Anh Chị em,

Hôm nay, hãy suy gẫm về lời kêu gọi của chính bạn để sống một cuộc đời ‘nô lệ thánh thiện’. Chúa kêu gọi bạn hy sinh bản thân mình cho người khác vì tình yêu như thế nào? Từ quan điểm thuần túy của con người, ý tưởng về sự hy sinh, sự phục tùng và thậm chí cả chế độ ‘nô lệ thánh thiện’ thật khó hiểu. Nhưng khi chúng ta lấy Chúa Giêsu làm mẫu mực thì điều đó trở nên sáng tỏ hơn nhiều. Hãy tìm những cách để bạn có thể hiến thân cho người khác một cách vị tha và biết rằng, bạn càng bắt chước Chúa trong nỗ lực thánh thiện này thì cuộc sống của bạn sẽ càng vĩ đại hơn.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con trở nên trưởng giả, hơn thua; giúp con đủ nhỏ để có thể phục vụ mọi người!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Thiệt Tình Là Chán
Nguyễn Trung Tây
17:16 28/05/2024
Nguyễn Trung Tây
Thiệt Tình Là Chán, Mark 10:32-45!


Lần đó trên con đường thiên lý từ Galilee xuống phố Jerusalem, Đức Giêsu lại tiên đoán về tương lai, “Con Người sẽ phải chết, sau ba ngày mới sống lại…” (Mk 9:31). Thầy “lạc đề” như vậy, hỏi sao mà các tông đồ không lạc đường mùa chay dài dài…

Đời đang tươi vui như những chú sư tử no mồi trong sa mạc Trung Đông kia mà, bởi đi theo Thầy, cuộc đời hứa hẹn lầu son gác tiá. Nếu Thầy có khả năng hóa bánh ra nhiều, chữa lành người bị quỷ ám, hồi sinh người đã chết, tại sao lại không đi theo. Đấng Thiên Sai mang tầm vóc vĩ đại tương tự hoàng đế David được tiên báo từ lâu, người có khả năng khôi phục lại đất nước Do Thái ra khỏi ách đô hộ của đế quốc La Mã giờ đây còn ai khác, ngoài Thầy… Làm chi khi sở hữu vương quyền, uy lực trong tay, Thầy lại không phân chia đồng đều cho các môn đệ, những người đã từng bỏ hết mọi sự mà đi theo Thầy.

Khi quyền lực nắm được trong tay, thì làm gì mà không có tiền bạc, mà không chỉ là tiền xu hay là vớ vẩn hai đồng tiền kẽm của bà góa nghèo đâu nhé, mà tiền trăm tiền bọc, toàn là tiền vàng, những đồng tiền sáng lấp lánh như truyện cổ tích ngàn lẻ một đêm.

Nhưng khổ! Không phải chỉ một lần, mà tới ba lần lận, ba lần là đúng cả ba, Thầy cứ mở miệng tiên đoán "vớ vẩn": Con Người sẽ bị các thầy thượng tế giết đi…

Không, đó không phải là câu chuyện mà các môn đệ muốn nghe muốn bàn. Bởi thế, lời Thầy lọt vô tai này, lại chạy qua lỗ tai kia, rồi đi thông thốc thẳng luôn ra ngoài, bởi Thầy ơi, chúng con đang bàn chuyện riêng tư. Mà tưởng là chuyện gì đại sự! Hóa ra, theo như thánh sử Mark, đề tài mấy người môn đệ hăng say thảo luận cũng vẫn chỉ liên quan đến hai chữ quyền lực (Mk 9:33-34).

Chưa đủ, ngay vừa sau khi Thầy tiên đoán lần thứ ba về cuộc thương khó, hai anh em James và John vẫn cứ tiếp tục lạc đường, lần này họ nhanh chân chạy đến tỉ tê với Đức Giêsu,

— Mai này khi Thầy vinh quang, xin cho anh em chúng con người bên tay trái người bên tay hữu nhé (Mark 10:37).

Vậy là ăn chắc. Đức Giêsu mà gật đầu thì thật đúng là đời nở ngàn vạn viên đá lót đường toàn bằng vàng ròng.

Suy Niệm
Chán mớ đời! Chán các ngài! Thiệt tình là chán!
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
LM Raymond J. de Souza: Đức Giáo Hoàng Phanxicô và 60 Phút: 4 điều phủ nhận rõ ràng và 1 điều khẳng định rõ ràng
Đặng Tự Do
04:18 28/05/2024


Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Ngài vừa có một bài phân tích đăng trên tờ National Catholic Register nhan đề “Pope Francis and ‘60 Minutes’: 4 Clear Noes and 1 Clear Yes”, nghĩa là “Đức Giáo Hoàng Phanxicô và '60 Phút': 4 điều phủ nhận rõ ràng và 1 điều khẳng định rõ ràng”.

Cuộc phỏng vấn mà Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Norah O'Donnell của kênh CBS trong 60 Minutes, được ghi hình vào tháng Tư và phát sóng trong tuần này, rất đáng chú ý với bốn chữ “Không” rõ ràng, một hàm ý “Không” và một chữ “Có” rõ ràng.

Những lời phủ nhận rõ ràng liên quan đến: chức thánh dành cho phụ nữ - bao gồm cả phó tế, mang thai hộ, chúc phúc cho các cặp đồng giới, và sự thoái vị của giáo hoàng.

Một lời hàm ý Không liên quan đến tính đồng nghị. Một lời hàm ý Có là về việc chào đón những người di cư, mặc dù có những khác biệt quan trọng.

Bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với Giáo hoàng đều phải được diễn giải cẩn thận, vì ngài thích phong cách lỏng lẻo và thân mật hơn, một phong cách có tiếng vang rộng rãi và đồng cảm.

Điều quan trọng là phải nắm bắt được ý của Đức Thánh Cha, thay vì chỉ chú ý đến những gì ngài nói. Chẳng hạn, khi ca ngợi phụ nữ trong cuộc phỏng vấn này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “những người không bao giờ bỏ rơi Chúa Giêsu chính là phụ nữ. Tất cả đàn ông đều bỏ trốn.” Nhiều phụ nữ cũng bỏ trốn. Và không phải “tất cả” những người đàn ông đều bỏ trốn. Thánh Gioan và Thánh Giuse Arimathea thì không.

Cần lưu ý điều đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một số câu trả lời trực tiếp và rõ ràng.

Tiếng Không đầu tiên là về chức Phó tế nữ

Khi được hỏi liệu phụ nữ có thể được phong chức phó tế hay không, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời đơn giản: “Không”.

Câu trả lời cộc lốc khiến O'Donnell sửng sốt nên cô nhấn mạnh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rõ điều đó; các phó tế nhận chức thánh, và chức thánh chỉ dành cho nam giới mà thôi. Kết thúc câu chuyện.

Cuộc phỏng vấn của CBS được phát sóng vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Cách đây đúng ba mươi năm, Thánh Gioan Phaolô đã ban hành Sắc lệnh, ấn định vào Lễ Hiện Xuống năm 1994. Ngài tuyên bố rằng Giáo hội “không có thẩm quyền nào để truyền chức linh mục cho phụ nữ và phán quyết này phải được tất cả các thành phần của Giáo hội tuân giữ một cách trung thành và chung cuộc.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắc lại rằng vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ đã khép lại. Nhưng vẫn có những tiếng nói cho rằng các phó tế thì khác; một phó tế được thụ phong để phục vụ, nhưng không có quyền linh mục. Một giáo dân có thể làm mọi việc mà một phó tế làm nếu được phép đặc biệt. Vì vậy, nếu các phó tế không phải là linh mục, thì có lẽ các chức thánh có thể được phân chia bằng cách nào đó; phụ nữ đủ điều kiện lãnh chức phó tế, nhưng không được làm linh mục hoặc giám mục.

Đó luôn là một lập luận khó khăn, như thể bí tích có thể bị chia rẽ chống lại chính nó, nhưng không thể bác bỏ ngay lập tức. Ví dụ, ở một số Giáo Hội Công Giáo Đông phương, những người đàn ông đã lập gia đình có đủ điều kiện để được thụ phong linh mục, nhưng không được làm giám mục. Liệu điều gì đó tương tự có thể áp dụng cho phụ nữ?

Đức Thánh Cha Phanxicô không những tỏ ra thông cảm mà lại còn khoan dung. Ngài đã thành lập hai ủy ban nghiên cứu về vấn đề này và nó đã được thảo luận trong Thượng Hội Đồng về tính đồng nghị của một Giáo hội đồng nghị.

Bây giờ ngài đã nói rõ ràng “Không”.

Mặc dù không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nó đã gây thất vọng cay đắng cho những người cho rằng Đức Thánh Cha đang thể hiện sự cởi mở chân thành khi cho phép một cuộc thảo luận mà kết quả đã được ngài quyết định.

Điều không thứ hai: Mang thai hộ

Trả lời câu hỏi về việc mang thai hộ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói “theo nghĩa chặt chẽ nhất của thuật ngữ này, Không, nó không được phép. Đôi khi việc mang thai hộ đã trở thành một công việc kinh doanh và điều đó rất tệ. Nó rất tệ.”

Đầu năm nay, ngài gọi việc mang thai hộ là “đáng khinh” và đề xuất một nỗ lực quốc tế nhằm cấm việc này.

Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã áp dụng một đường lối tương tự như cách ngài đã sử dụng đối với các nữ phó tế. Ngài nói theo cách tỏ ra thông cảm với việc xem xét việc mang thai hộ, trong khi ngài không có ý định chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào trong giáo huấn về vấn đề đó.

“Tôi muốn nói rằng trong mỗi trường hợp, tình huống cần được xem xét cẩn thận và rõ ràng, tham khảo ý kiến về mặt y tế và sau đó là về mặt đạo đức,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Tôi nghĩ có một quy luật chung trong những trường hợp này, nhưng phải đi sâu vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá tình hình, miễn là không vi phạm nguyên tắc đạo đức. Nhưng bạn đúng. Tôi muốn nói với bạn rằng tôi thực sự thích cách diễn đạt của bạn khi bạn nói với tôi, 'Trong một số trường hợp, đó là cơ hội duy nhất.' Nó cho thấy rằng bạn cảm nhận những điều này rất sâu sắc. Cảm ơn.”

Có một chút khoa trương ở đây. Nếu có một chuẩn mực đạo đức phổ quát cấm việc mang thai hộ - như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh - thì câu trả lời sẽ giống nhau trong mọi trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, mọi quyết định đạo đức đều được đưa ra trong một trường hợp cụ thể, vì vậy mỗi trường hợp đều cần phải được “xem xét cẩn thận và rõ ràng”.

Mọi quyết định mang tính đạo đức đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng và rõ ràng. Nhưng việc xem xét như vậy sẽ không dẫn đến việc mang thai hộ được chấp nhận về mặt đạo đức, cũng như nhiều năm xem xét các nữ phó tế đã không dẫn đến sự đổi mới không được phép đó.

Tiếng Không thứ ba liên quan đến Phước lành cho các cặp đồng giới

O'Donnell đề cập đến sáng kiến quan trọng nhất của Vatican trong năm qua.

Cô ấy nói: “Năm ngoái Đức Thánh Cha đã quyết định cho phép các linh mục Công Giáo ban phước cho các cặp đồng giới. “Đó là một sự thay đổi lớn. Tại sao?”

Mặc dù tài liệu được đề cập có chứa một phần có tựa đề “Phúc lành cho các cặp vợ chồng trong hoàn cảnh bất thường và các cặp đồng tính”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra cái Không thứ ba.

“Không, điều tôi cho phép không phải là chúc lành cho sự kết hợp,” Đức Thánh Cha nói. “Điều đó không thể được thực hiện vì đó không phải là bí tích. Tôi không thể. Chúa đã làm như vậy. Nhưng để ban phước cho mỗi người, Vâng. Phước lành dành cho tất cả mọi người. Cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, việc chúc lành cho một sự kết hợp kiểu đồng tính luyến ái là đi ngược lại luật tự nhiên, đi ngược lại luật của Giáo hội.”

O'Donnell có thể được bào chữa khi nghĩ đến những hướng dẫn về cách chúc phúc cho “các cặp cùng giới tính” cũng như cách chúc phúc cho các cặp dị tính và sự kết hợp của họ. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng không phải như vậy.

Tiếng không thứ tư liên quan đến sự Thoái vị

Khi được hỏi về khả năng thoái vị, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “điều đó chưa bao giờ xảy ra với ngài”. Trước khi Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI qua đời, Đức Phanxicô thường ca ngợi lòng dũng cảm và khiêm nhường của người tiền nhiệm khi từ chức. Nhưng ngay sau khi Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 qua đời, ngài đã nói rõ rằng ngài coi chức vụ của Phêrô là ad vitam, nghĩa là suốt đời.

Một hàm ý không liên quan đến Tính đồng nghị

Mặc dù tính đồng nghị không được thảo luận trong cuộc phỏng vấn, nhưng câu trả lời của Đức Thánh Cha về các nữ phó tế ngụ ý nói “Không” nhất định đối với tính đồng nghị. Phiên họp tháng 10 đã bỏ phiếu ủng hộ việc thảo luận thêm về vấn đề này, và cách đây vài tháng, chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô thậm chí còn thành lập một nhóm để nghiên cứu vấn đề này một lần nữa. Nhưng việc tham vấn thượng hội đồng sẽ không thành vấn đề.

Phyllis Zagano, một người ủng hộ chức phó tế nữ lâu năm và là thành viên của ủy ban nghiên cứu đầu tiên của Vatican về chủ đề này dưới thời Đức Phanxicô, nói với tạp chí America: “Chắc chắn Đức Thánh Cha Phanxicô không có ý định dừng nghiên cứu trong nhiều thập niên và bỏ qua chủ đề Thánh Thần dẫn dắt sự phân định, là điều mà ngài rất muốn nhấn mạnh như là phương thức hoạt động của Giáo Hội Công Giáo.”

Chắc chắn ngài đã làm như thế. Theo cách tương tự, Đức Thánh Cha Phanxicô chắc chắn đã phớt lờ Thượng Hội Đồng đồng nghị khi ngài cho phép điều mà mọi người cho là phước lành cho các cặp đồng giới. Tính đồng nghị bắt đầu và kết thúc chính xác ở nơi Đức Thánh Cha xác định, đó là tiếng nói “Không” đối với những tầm nhìn về tính đồng nghị vốn tưởng tượng ra một tính đồng nghị nhiều hơn.

Tiếng Có với người di cư… Nhưng không phải tuyệt đối

“Người di cư đôi khi phải chịu đựng rất nhiều. Họ phải chịu đựng rất nhiều”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói khi trả lời các câu hỏi về biên giới Texas. “Đó là sự điên rồ. Điên rồ tuyệt đối. Đóng cửa biên giới và để họ ở đó, đó là sự điên rồ. Người di cư phải được tiếp nhận. Sau đó bạn sẽ biết bạn sẽ đối phó với người ấy như thế nào. Có lẽ bạn phải gửi người ấy trở lại, tôi không biết, nhưng mỗi trường hợp phải được xem xét trong tình nhân đạo.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cho phép mình được hiểu là người ủng hộ việc nhập cư không giới hạn và biên giới rộng mở cho người di cư. Nhưng không phải như thế. Thỉnh thoảng, ngài đưa ra những lời cảnh báo quan trọng: “Có lẽ bạn phải gửi người ấy trở lại.”

Câu trả lời rộng rãi nhất của Đức Thánh Cha được đưa ra trong cuộc họp báo trên không của ngài khi trở về từ Thụy Điển vào năm 2016.

“Về lý thuyết, trái tim không được khép kín với người tị nạn, nhưng những người cai trị cần phải thận trọng. Họ phải rất cởi mở trong việc tiếp nhận những người tị nạn, nhưng họ cũng phải tính toán cách giải quyết tốt nhất cho họ, bởi vì những người tị nạn không chỉ phải được chấp nhận mà còn phải được hòa nhập. Do đó, nếu một quốc gia có khả năng hòa nhập hai mươi người, họ nên làm điều này. Một quốc gia khác có năng lực lớn hơn nên làm nhiều hơn. Nhưng luôn có tấm lòng rộng mở…

Một cái giá chính trị có thể phải trả cho một phán đoán thiếu thận trọng, vì chấp nhận nhiều hơn những gì có thể tích hợp được. Điều nguy hiểm là gì khi những người tị nạn hoặc di cư - và điều này áp dụng cho tất cả mọi người - không được hòa nhập? Họ trở thành một khu ổ chuột. Một nền văn hóa không phát triển trong mối quan hệ với nền văn hóa khác thì điều này thật nguy hiểm”.

Đức Thánh Cha thường xuyên cảnh báo việc nhập cư vượt quá khả năng hội nhập. Ngài đã nói điều đó trước đây và nhận xét “có thể gửi người ấy trở lại” phù hợp với những tuyên bố đó.

Phần lớn những gì Đức Thánh Cha Phanxicô nói với O'Donnell không phải là mới, nhưng cuộc phỏng vấn vẫn có giá trị đưa tin. Trong khi có những lời lẽ gay gắt thông thường khi Đức Thánh Cha gọi những người bảo thủ là “tự sát” trong cuộc phỏng vấn này - thì những người ủng hộ các nữ phó tế và đồng nghị đã được nghe một tiếng “Không” kiên quyết.


Source:National Catholic Register

 
Ý cầu nguyện tháng Sáu của Đức Thánh Cha: ‘Cầu cho những người phải di tản khỏi đất nước của họ’
Thanh Quảng sdb
17:22 28/05/2024
Ý cầu nguyện tháng Sáu của Đức Thánh Cha: ‘Cầu cho những người phải di tản khỏi đất nước của họ’

Đức Thánh Cha Phanxicô công bố ý cầu nguyện của tháng 6 năm 2024 và mời gọi mọi người cầu nguyện cho những người phải trốn chạy khỏi quê hương.

(Tin Vatican - Deborah Castellano Lubov)

Đức Thánh Cha đã mời gọi Giáo hội cầu nguyện theo ý này trong Video cầu nguyện Giáo hoàng của tháng này, được phát hành hôm thứ Ba (28/5/2024). Ý cầu nguyện của ngài mời gọi toàn thể Giáo hội thông qua Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha trong tháng nhân dịp Liên Hợp Quốc kỷ niệm Ngày Tị nạn Thế giới vào ngày 20 tháng Sáu.

Được phát hành với sự cộng tác của đài truyền hình VID và với sự hỗ trợ của Thánh Bộ Cổ võ Sự Phát triển Con người Toàn diện của Vatican, Video ý cầu nguyện Giáo hoàng trong tháng 6 là một hiện tượng về biên giới của nhiều nơi trên thế giới.

Trong video của mình, Đức Thánh Cha nhắc nhở các Kitô hữu rằng “bất cứ ai chào đón một người di cư đều chào đón Chúa Kitô,” và bày tỏ bối cảnh này thường bị lãng quên trong thế giới ngày nay.

Số người phải di cư đã vượt quá con số thời Thế chiến thứ hai

Trong những năm gần đây, số người phải di dời đã vượt quá con số thời Thế chiến thứ hai.

Theo Cơ quan Tị nạn Liên hợp quốc (UNHCR), năm 2023, trên toàn thế giới có 110 triệu người buộc phải di dời.

Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần khẩn khoản trong suốt triều đại giáo hoàng của ngài rằng những người di cư phải được đồng hành, thăng tiến và hội nhập.

Mở đầu video, Đức Thánh Cha nói: “Cảm giác bị bứng rễ hoặc không biết mình thuộc về đâu thường đi kèm với tổn thương mà những người bị buộc phải rời khỏi quê hương vì chiến tranh hoặc nghèo đói phải trải qua”.

'Thiên Chúa đồng hành với dân Ngài'

Vì lý do này, ngài khuyến khích, “chúng ta phải cổ vũ một nền văn hóa xã hội và chính trị nhằm bảo vệ các quyền và phẩm giá của người di cư, một nền văn hóa cổ vũ khả năng họ có thể đạt được tiềm năng phát triển trọn vẹn của mình”.

Phù hợp với ý định của thông điệp video này, hàng năm kể từ năm 1914, Giáo hội đều mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho người di cư nhân Ngày Thế giới Di dân và Tị nạn.

“Thiên Chúa đồng hành với Dân Ngài” là chủ đề được chọn cho Ngày Tị nạn 2024, sẽ được tổ chức vào ngày 29 tháng 9.

Đức Hồng Y Czerny: Bảo vệ quyền lợi nâng cao ý thức cộng đồng

Đức Hồng Y Michael Czerny, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ Sự Phát triển Con người Toàn diện, cơ quan tổ chức Ngày Di cư Thế giới, đã suy tư về việc Đức Thánh Cha Phanxicô nhắc nhở chúng ta rằng Thiên Chúa đồng hành cùng dân Ngài.

“Thánh Gia Thất,” Đức Tổng Trưởng nhắc lại, “đã phải lánh nạn ở nơi đất khách quê người vì mạng sống của Hài Nhi Giêsu gặp nguy hiểm,” và do đó, ngài mời gọi, “Tất cả chúng ta được mời gọi chào đón, bảo vệ, thăng tiến và hội nhập bất kỳ người nào, những người đã trốn khỏi quê hương để cứu mạng mình hoặc những người đang tìm kiếm một tương lai xứng hợp hơn”.

Đức Hồng Y Czerny tái khẳng định: “Bằng cách bảo vệ quyền của những người di cư, sự phát triển con người toàn diện của mỗi người được thúc đẩy” và “các cộng đồng chào đón họ sẽ được làm giàu theo nhiều cách”.

'Chúng ta là một gia đình nhân loại'

Cha Frédéric Fornos S.J., Giám đốc Quốc tế của Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha, đã suy tư về ý định của tháng này, đồng thời cũng nhắc lại thảm kịch của những người di cư và tị nạn.

“Những người di cư chạy trốn chiến tranh và nạn đói, thường là những người sống sót sau những chuyến hành trình tuyệt vọng, là đối tượng của các cuộc chiến chính trị. Điều quan trọng cần nhớ là họ không phải là những con số hay số liệu thống kê; họ là những con người. Lịch sử cá nhân và tập thể của chúng ta được đánh dấu bằng sự di cư. Thay vì coi người di cư như một gánh nặng hay một vấn đề, chúng ta nên tìm giải pháp dựa trên lòng trắc ẩn và tôn trọng phẩm giá con người của họ. "

Ngài nói tiếp: “Tầm nhìn này bắt nguồn từ Tin Mừng và lời cầu nguyện và huấn quyền của Giáo hội nhắc nhở chúng ta về điều này”.

Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Thánh Cha

Video Giáo hoàng là một sáng kiến chính thức toàn cầu với mục đích phổ biến ý cầu nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha. Nó được thực hiện bởi Mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Giáo hoàng (Tông đồ cầu nguyện). Kể từ năm 2016, Video về Ý cầu nguyện của ĐTC đã có hơn 203 triệu lượt người hửng ứng, trên tất cả các mạng xã hội của Vatican và được dịch sang hơn 23 ngôn ngữ, được báo chí đưa tin ở 114 quốc gia.

Các video này được phát hành và sản xuất bởi nhóm Mạng lưới Cầu nguyện Video Giáo hoàng, do Andrea Sarubbi điều phối và được phân phối bởi công ty La Machi. Dự án được tài trợ bởi Vatican Media.

Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Thánh Cha là một tổ chức Vatican, với sứ mệnh huy động người Công Giáo hiệp thông cầu nguyện và hành động nhằm đáp lại những thách thức mà nhân loại đang phải đối diện, trong sứ mệnh của Giáo hội. Những thách thức này được trình bày dưới hình thức các ý cầu nguyện được Đức Thánh Cha giao phó cho toàn thể Giáo hội.
 
Đức Phanxicô và chuyện kỳ thị người đồng tính
Vũ Văn An
18:40 28/05/2024

Theo Cindy Wooden của hãng tin CNS, Đức Phanxicô, nhân cuộc gặp riêng với hơn 200 thành viên Hội đồng Giám mục Ý ngày 20 tháng 5, 2024, tại cuộc họp mùa xuân của họ, được tổ chức tại Vatican, đã dành 90 phút để trả lời các câu hỏi, nhưng không có bản ghi nào được công bố.Sáu ngày sau, một trang web tin đồn khét tiếng của Ý đưa tin rằng Đức Giáo Hoàng đã sử dụng một thuật ngữ tiếng lóng mang tính xúc phạm trong tiếng Ý để mô tả một số chủng viện bị lưu ý bởi văn hóa đồng tính.

Việc ấy khiến phòng báo chí Vatican lên tiếng: Đức Phanxicô “không bao giờ có ý xúc phạm hoặc thể hiện mình bằng những thuật ngữ kỳ thị người đồng tính, và ngài gửi lời xin lỗi tới những người bị xúc phạm khi sử dụng một thuật ngữ do người khác báo cáo”, được coi là thô tục ở Ý.

Trang web trên, có tên là Dagospia, cho biết Đức Giáo Hoàng đã sử dụng thuật ngữ ngày 20 tháng 5 khi trả lời câu hỏi của một giám mục về việc tiếp nhận những người đồng tính nam vào chủng viện với tư cách là ứng viên cho chức linh mục.

Các tờ báo hàng đầu của Ý là La Repubblica Corriere della Sera cho biết hôm 27 tháng 5 họ đã xác nhận với các giám mục Ý giấu tên rằng Đức Phanxicô đã sử dụng tiếng lóng thô tục, mặc dù Corriere cũng lưu ý rằng Đức Giáo Hoàng “đôi khi vấp phải tiếng Ý có phần sáng tạo mà không nhận thức được các sắc thái”.

Matteo Bruni, giám đốc văn phòng báo chí Vatican, đã trả lời vào cuối ngày 28 tháng 5 trước nhiều yêu cầu bình luận.

Ông nói, “Đức Giáo Hoàng Phanxicô biết về những bài báo gần đây nói về cuộc trò chuyện giữa ngài, đằng sau những cánh cửa đóng kín, với các giám mục của Hội đồng Giám mục Ý.

“Như ngài đã có cơ hội phát biểu nhiều lần, ‘Trong Giáo hội có chỗ cho mọi người, cho mọi người! Không ai là vô dụng, không ai là người thừa, có chỗ cho mọi người. Y hệt như chúng ta, mọi người,’ "
La Repubblica đã báo cáo rằng từ ngữ mà Đức Giáo Hoàng sử dụng trong tiếng Ý “đã khiến nhiều giám mục nao núng. Đức Giáo Hoàng Phanxicô không lạ gì với lối nói thiếu chừng mực; cuộc họp diễn ra sau những cánh cửa đóng kín, cuộc trò chuyện không trang trọng, nhưng khi Đức Giáo Hoàng Phanxicô sử dụng hạn từ đó 'có sự căng thẳng trong phòng'”.

Trong khi Đức Phanxicô nhấn mạnh với các giám mục rằng những người Công Giáo LGBTQ+ phải được chấp nhận trong Giáo hội và được đối xử tôn trọng, thì theo báo cáo, ngài đã nói tại cuộc họp rằng tốt hơn là không chấp nhận những người đồng tính nam làm ứng viên cho chức linh mục.

Bruni không bình luận về báo cáo đó.

Trong một cuộc họp kín tương tự với các giám mục Ý vào năm 2018, La Repubblica đưa tin, Đức Giáo Hoàng đã nói với các ngài rằng nếu các ngài có “dù chỉ một chút nghi ngờ” về việc một ứng viên đồng tính có thể sống cuộc sống độc thân trong chủng viện và với tư cách là một linh mục, "Tốt nhất là đừng để họ vào."

Trong một cuộc phỏng vấn dài thành sách vào năm 2018, Đức Phanxicô cũng đã nói rằng các bề trên phải có khả năng giúp các ứng viên đồng tính chuẩn bị cho cuộc sống độc thân hoặc khuyến khích họ rời khỏi chủng viện.

“Đồng tính luyến ái là một vấn đề rất nghiêm trọng, phải được phân định một cách thỏa đáng ngay từ đầu với các ứng viên, nếu đó là trường hợp. Chúng ta phải đòi hỏi”, Đức Thánh Cha đã nói với Cha Fernando Prado dòng Claretian trong cuộc phỏng vấn thành sách, “Sức mạnh của ơn gọi: Đời sống thánh hiến ngày nay."

Đức Phanxicô đã nói rõ trong cuộc phỏng vấn rằng ngài muốn nói về hoạt động đồng tính luyến ái giữa các linh mục và tu sĩ tuyên khấn khiết tịnh và độc thân.

Đức Giáo Hoàng nói: “Trong đời sống thánh hiến hay đời sống linh mục, không có chỗ cho loại tình cảm này. Vì lý do đó, Giáo hội khuyến cáo những người có khuynh hướng ăn sâu này không nên được chấp nhận vào thừa tác vụ hoặc đời sống thánh hiến”.

Một chỉ thị năm 2005 của Bộ Giáo dục Công Giáo lúc bấy giờ, được Đức Giáo Hoàng Bê-nê-đíc-tô XVI phê chuẩn, nói rằng giáo hội “không thể thừa nhận vào chủng viện hoặc các chức thánh những người thực hành đồng tính luyến ái, có khuynh hướng đồng tính luyến ái sâu xa hoặc ủng hộ điều gọi là 'văn hóa đồng tính nam'."

Các giám mục và bề trên các dòng tu, những người chịu trách nhiệm đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp nhận các ứng viên vào chức linh mục và đời sống tu trì, đã tiếp tục thảo luận và tranh luận về ý nghĩa của “khuynh hướng đồng tính luyến ái sâu xa”, điều này rõ ràng là điều đã đặt ra câu hỏi cho các giám mục.

Phản ứng của Reuters và A.P.

Hãng Reuters, ngày 28 tháng 5, 2024, đưa tin: Đức Giáo Hoàng được cho là đã sử dụng thuật ngữ thô tục đối với người đồng tính.

Theo Reuters, La Repubblica Corriere della Sera, những tờ nhật báo có số lượng phát hành lớn nhất ở Ý, đã dẫn lời Đức Giáo Hoàng nói rằng các chủng viện, hay các học viện đào tạo linh mục, đã quá đầy rẫy những “frociaggine”, một thuật ngữ thô tục trong tiếng Ý được dịch đại khái là “sự ngu ngốc”.

Vatican đã không trả lời yêu cầu bình luận.

La Repubblica quy câu chuyện của mình cho một số nguồn không xác định, trong khi Corriere cho biết nó được ủng hộ bởi một số giám mục giấu tên, những người cho rằng Đức Giáo Hoàng, với tư cách là người Argentina, có thể đã không nhận ra rằng thuật ngữ tiếng Ý mà ngài sử dụng có tính xúc phạm.

Reuters nhận định: Đức Phanxicô, 87 tuổi, cho đến nay vẫn được ghi nhận là người đã lãnh đạo Giáo Hội Công Giáo Rôma thực hiện một cách tiếp cận thân thiện hơn đối với cộng đồng đồng tính.

Vào năm 2013, khi bắt đầu triều đại giáo hoàng của mình, ngài đã có câu nói nổi tiếng: “Nếu một người là người đồng tính, tìm kiếm Chúa và có thiện chí, thì tôi là ai mà phán xét họ?”, trong khi năm ngoái ngài đã cho phép các linh mục ban phước lành cho các cặp đồng tính, gây ra phản ứng bảo thủ dữ dội đáng kể.

Tuy nhiên, ngài đã đưa ra một thông điệp tương tự về các chủng sinh đồng tính - trừ những lời được cho là chửi thề - khi ngài gặp các giám mục Ý vào năm 2018, yêu cầu họ xem xét cẩn thận những người nộp đơn xin chịu chức linh mục và từ chối bất kỳ người nào bị nghi ngờ là đồng tính luyến ái.

Trong một tài liệu năm 2005, được ban hành dưới thời vị tiền nhiệm quá cố của Đức Phanxicô là Bênêđíctô XVI, Vatican cho biết Giáo hội có thể thừa nhận vào chức linh mục những người đã rõ ràng vượt qua xu hướng đồng tính luyến ái trong ít nhất ba năm.

Tài liệu nói rằng những người đồng tính luyến ái và những người có khuynh hướng đồng tính “ăn sâu” cũng như những người “ủng hộ điều gọi là văn hóa đồng tính” nên bị cấm.

Nicole Winfield của hãng A.P. , ngày 29 tháng 5, 2024, nhấn mạnh nhiều đến tuyên bố của phát ngôn viên Vatican Matteo Bruni, người đã thừa nhận cơn bão truyền thông nổ ra về những bình luận của Đức Phanxicô, được chuyển đến các giám mục Ý một cách kín đáo vào ngày 20 tháng 5.

Bruni cho biết Đức Phanxicô đã biết về các báo cáo và nhắc lại rằng Đức Giáo Hoàng người Argentina, người đã coi việc tiếp cận những người Công Giáo LGBTQ+ là một dấu ấn trong triều đại giáo hoàng của mình, từ lâu đã khẳng định rằng “có chỗ cho tất cả mọi người” trong Giáo Hội Công Giáo.

Bruni nói: “Đức Giáo Hoàng không bao giờ có ý xúc phạm hoặc thể hiện mình bằng những thuật ngữ kỳ thị người đồng tính, và ngài gửi lời xin lỗi đến những người bị xúc phạm khi sử dụng thuật ngữ do người khác báo cáo”.

Với tuyên bố này, Bruni cẩn thận tránh xác nhận thẳng thừng rằng Đức Giáo Hoàng thực sự đã sử dụng thuật ngữ này, để phù hợp với truyền thống của Vatican là không tiết lộ những gì giáo hoàng nói sau cánh cửa đóng kín. Nhưng Bruni cũng không phủ nhận việc Đức Phanxicô đã nói điều đó.

Và đối với những người từ lâu đã ủng hộ việc hòa nhập và chấp nhận nhiều hơn những người Công Giáo đồng tính, vấn đề này còn lớn hơn chính từ ngữ đó.

“Hơn cả những lời lẽ xúc phạm mà Đức Giáo Hoàng đã thốt ra, điều gây tổn hại là việc Giáo hội định chế nhất quyết 'cấm' những người đồng tính nam làm linh mục như thể tất cả chúng ta đều không biết (và phục vụ cùng với) rất nhiều, rất nhiều linh mục tài năng, độc thân, đồng tính, ” Natalia Imperatori-Lee, trưởng khoa nghiên cứu tôn giáo tại Đại học Manhattan, nhận định.

Bà nói thêm: “Cộng đồng LGBTQ dường như là mục tiêu thường xuyên của những ‘sai lầm’ trực tiếp, ngoài ý muốn từ những người ở Vatican, bao gồm cả Giáo hoàng, những người lẽ ra phải biết rõ hơn”.

Nicole cho biết thêm: Đức Phanxicô phát biểu tại một phiên họp của Hội đồng Giám mục Ý, nơi gần đây đã thông qua một tài liệu mới phác thảo việc đào tạo các chủng sinh Ý. Tài liệu này, chưa được công bố trong khi chờ Tòa thánh xem xét, được cho là đã tìm cách mở ra một số khoảng trống trong lệnh cấm tuyệt đối của Vatican đối với các linh mục đồng tính bằng cách đưa ra vấn đề độc thân là yêu cầu hàng đầu đối với các linh mục, đồng tính hay dị tính.

Lệnh cấm của Vatican đã được nêu rõ trong một tài liệu năm 2005 của Bộ Giáo dục Công Giáo, và sau đó được lặp lại trong một tài liệu tiếp theo vào năm 2016, trong đó nói rằng Giáo hội không thể tiếp nhận vào các chủng viện hoặc phong chức cho những người đàn ông “thực hành đồng tính luyến ái, có khuynh hướng đồng tính luyến ái sâu sắc hoặc ủng hộ” điều gọi là văn hóa đồng tính.”

Chủ trương này từ lâu đã bị chỉ trích là kỳ thị người đồng tính và đạo đức giả đối với một tổ chức chắc chắn coi các linh mục đồng tính trong hàng ngũ của mình. Nhà trị liệu tâm lý quá cố Richard Sipe, một tu sĩ dòng Biển Đức từng giảng dạy trong các chủng viện Hoa Kỳ, đã ước tính vào đầu những năm 2000 rằng có tới 30% giáo sĩ Hoa Kỳ có khuynh hướng đồng tính luyến ái.

Cố Linh mục Donald Cozzens, một giám đốc chủng viện, cho biết tỷ lệ này thậm chí còn cao hơn, và khẳng định trong cuốn sách “Bộ mặt thay đổi của chức linh mục” rằng giới linh mục ở Hoa Kỳ ngày càng trở thành một người đồng tính, vì rất nhiều người đàn ông dị tính đã rời bỏ chức linh mục để kết hôn và lập gia đình.

Các linh mục trong Giáo Hội Công Giáo theo nghi thức Latinh không thể kết hôn, trong khi những linh mục trong các giáo hội theo nghi lễ Đông phương thì có thể. Giáo huấn của Giáo hội cho rằng những người đồng tính phải được đối xử một cách đàng hoàng và tôn trọng nhưng hoạt động đồng tính luyến ái là “rối loạn về bản chất”.

Đức Phanxicô đã tái khẳng định mạnh mẽ lệnh cấm của Vatican đối với các linh mục đồng tính trong cuộc họp ngày 20 tháng 5 với các giám mục Ý, nói đùa rằng “đã có một bầu không khí ngu ngốc” trong các chủng viện, các phương tiện truyền thông Ý đưa tin, sau khi đưa tin ban đầu từ trang tin đồn Dagospia.

Tiếng Ý không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ của Đức Phanxicô, và Đức Giáo Hoàng người Argentina trước đây đã có những lỗi lầm về ngôn ngữ khiến nhiều người phải nhướng mày. Vị giáo hoàng 87 tuổi người Argentina thường nói chuyện thân mật, nói đùa bằng tiếng lóng và thậm chí chửi rủa lúc riêng tư.

Tuy nhiên, ngài vốn nổi tiếng trong việc tiếp cận những người Công Giáo LGBTQ+, bắt đầu từ bình luận nổi tiếng “Tôi là ai để phán xét” vào năm 2013 về một linh mục từng cố tình có một người tình đồng tính trong quá khứ. Ngà đã phục vụ những người Công Giáo chuyển giới, cho phép các linh mục ban phước cho các cặp đồng tính và kêu gọi chấm dứt luật chống đồng tính, ngài nói trong một cuộc phỏng vấn năm 2023 với Associated Press rằng “Đồng tính luyến ái không phải là một tội ác.”

Tuy nhiên, đôi khi ngài xúc phạm những người LGBTQ+ và những người ủng hộ họ, kể cả trong cùng một cuộc phỏng vấn trong đó, ngài ngụ ý rằng mặc dù đồng tính luyến ái không phải là một tội ác nhưng đó là một tội lỗi. Sau đó, ngài nói rõ rằng ngài đề cập đến hoạt động tình dục và bất cứ quan hệ tình dục nào ngoài hôn nhân giữa một người đàn ông và một người phụ nữ đều là tội lỗi trong mắt Giáo hội.

Và gần đây nhất, ngài đã ký vào một tài liệu của Vatican khẳng định rằng phẫu thuật chuyển giới là vi phạm nghiêm trọng nhân phẩm.

Thừa tác vụ Những Cách thức Mới, tổ chức ủng hộ những người Công Giáo LGBTQ+, đã hoan nghênh lời xin lỗi của Đức Phanxicô hôm thứ Ba và cho biết họ xác nhận rằng “việc sử dụng những lời nói bêu xấu là một cách nói thông tục bất cẩn”. Nhưng giám đốc của nhóm, Francis DeBernardo, đã đặt câu hỏi về nội dung cơ bản trong những bình luận của giáo hoàng và lệnh cấm nói chung đối với người đồng tính trong chức linh mục.

“Nếu không có sự giải thích rõ ràng, những lời nói của ngài sẽ được hiểu như một lệnh cấm chung chung về việc nhận bất cứ người đồng tính nào vào chủng viện,” DeBernardo nói trong một thông cáo, đồng thời yêu cầu một tuyên bố rõ ràng hơn về quan điểm của Đức Phanxicô về các linh mục đồng tính “rất nhiều người trong số họ trung thành phục vụ dân Chúa mỗi ngày.”

Andrea Rubera, người phát ngôn của Paths of Hope [Các Nẻo đường Hy vọng], một hiệp hội các Ki-tô hữu LGBTQ+ ở Ý, cho biết ông rất nghi ngờ khi lần đầu tiên đọc về những bình luận của giáo hoàng, và sau đó buồn khi không có sự phủ nhận nào từ Vatican. Ông nói, điều đó cho thấy rằng Giáo hoàng và Vatican vẫn có “cái nhìn hạn chế” về thực tại của những người LGBTQ+.

Ông nói: “Một lần nữa, chúng tôi hy vọng rằng đã đến lúc tiến hành một cuộc thảo luận trong Giáo hội nhằm đào sâu hơn vấn đề LGBT, đặc biệt là từ kinh nghiệm của chính người dân”.

‘Câu nói hớ’ đó của Đức Giáo Hoàng

D.J. Flynn, tổng biên tập của The Pillar thì gọi đó là một “câu nói hớ” (gaffe) của Đức Phanxicô và ông gọi tuyên bố của Phòng Báo chí Tòa thánh là “một lời gần như xin lỗi” về việc có người gán chữ “frociaggine” cho Đức Phanxicô khi nói về người đồng tính. Chữ này thông thường vẫn được hiểu là “faggotry”, một lời bêu xấu những người đàn ông đồng tính.

Sau khi nhắc lại tuyên bố của Ông Bruni rằng: Đức Phanxicô “không bao giờ có ý xúc phạm hoặc bày tỏ quan điểm của mình bằng ngôn ngữ kỳ thị người đồng tính”, và ngài “gửi lời xin lỗi đến những người cảm thấy bị xúc phạm khi sử dụng một thuật ngữ đã do người khác báo cáo”, Flynn nhận định như sau: “tôi đã kết hôn được gần nửa cuộc đời nên tôi biết đôi điều về lời xin lỗi”.

Và điều này thật thú vị. Tuyên bố của Vatican không nói: ‘Đức Thánh Cha hối hận vì đã sử dụng ngôn ngữ xúc phạm, khi ngài biết rằng, như Sách Giáo lý dạy, những người có ‘khuynh hướng đồng tính luyến ái sâu xa… phải được chấp nhận với sự tôn trọng, lòng trắc ẩn và sự nhạy cảm.’”

Thay vào đó, Vatican nói gần như rằng Đức Thánh Cha Phanxicô lấy làm tiếc vì một số người đã bị xúc phạm và ngài không có ý sử dụng một thuật ngữ xúc phạm - và sau đó chỉ ra rằng những người khác mới là người báo cáo việc sử dụng thuật ngữ này.

Lời xin lỗi của Vatican, theo hình thức được đưa ra, sẽ không dập tắt được một đợt tin tức khác về vấn đề này. Và trong khi những nhận xét của Đức Giáo Hoàng khẳng định cam kết của ngài đối với hướng dẫn năm 2005 của Vatican về tuyển sinh chủng viện và các ứng viên đồng tính, thì ngôn ngữ mà ngài dường như sử dụng rõ ràng là không phù hợp với các nguyên tắc “tôn trọng, từ bi và nhạy cảm”.

Nếu bạn muốn, đó là “cuộc nói chuyện trong phòng thay đồ”, dường như được thốt ra sau những cánh cửa đóng kín, và tuyên bố của Vatican không có khả năng làm giảm bớt những lời chỉ trích.

Nhưng ngoài những người (đúng) nêu lên mối lo ngại về ngôn ngữ của giáo hoàng, cũng sẽ có những người lấy tin tức để chỉ trích chính sách mà ngài đang đề cập - cụ thể là chính sách mà Giáo hội đặt ra các tiêu chuẩn, dựa trên các nguyên tắc thần học, về việc đào tạo linh mục và phong chức cho những người đàn ông xác định là người đồng tính.

Về vấn đề quan trọng đó, tôi kỳ vọng rằng nhận xét này sẽ là dịp mà một nhóm người ủng hộ giáo hoàng lâu năm - những người tin rằng giáo hoàng có thể ủng hộ một “sự thay đổi mô hình” về đạo đức tình dục và y tế – sẽ bắt đầu bày tỏ sự bất mãn của họ một cách kịch liệt hơn với Đức Phanxicô, và niềm tin của họ rằng giáo hoàng đã đánh lừa họ.

Sẽ không lâu nữa trước khi chúng ta đọc được những bài suy nghĩ trong đó các nhà bình luận thế tục và những người “cấp tiến” về mặt thần học thống khổ khi thấy triều giáo hoàng của Đức Phanxicô không bao giờ như họ mong muốn, và rằng ngài chưa bao giờ là con người mà họ đã tin tưởng.

Ở đây có một sự so sánh giữa Đức Phanxicô và Joe Biden, mặc dù đó là một sự so sánh không hoàn hảo.

Là những người Công Giáo cùng thời, cả hai đều sử dụng lối hùng biện thiên tả khiến những người bảo thủ xã hội (hoặc giáo lý) rất lo lắng. Nhưng trong các định chế của họ, cả hai vị cũng thấy một nhóm người cực tả cho rằng các vị là một phần của vấn đề chứ không phải là giải pháp và những người ngày càng lên tiếng về vễn ảnh đó.

Đối với Biden, nhóm đó được tạo thành từ những người Berniecrat (Bernie Trị] trẻ tuổi và những người khác cho rằng tổng thống đã xử lý sai nghiêm trọng cuộc chiến Gaza.

Đối với Đức Phanxicô, nhóm đó không còn trẻ nữa. Nó chủ yếu bao gồm các học giả và các loại giáo hội theo “Tinh thần Vatican II”, những người tin rằng giáo hoàng sẽ làm nhiều hơn nữa để giải quyết sự bất mãn của họ đối với Đức Gioan Phaolô II và sự lãnh đạo Giáo hội của Đức Bênêđíctô XVI.

Đối với Biden, đây là một vấn đề bầu cử và ông ấy muốn tìm cách củng cố sự ủng hộ của các đảng viên Đảng Dân chủ trẻ tuổi theo phong cách Bernie trước tháng 11, kẻo ông sẽ thấy họ ngồi ngoài trong Ngày bầu cử.

Đối với Đức Phanxicô, tất cả những điều đó chỉ là vấn đề đối với ngài nếu ngài nhìn Giáo hội dưới góc độ một định chế chính trị, và nếu ngài coi triều giáo hoàng của mình như một “chính quyền” có chương trình nghị sự, thay vì là một thời kỳ lèo lái.

Vấn đề là rất nhiều người, cả trong lẫn ngoài Giáo hội, đều nhìn nhận mọi việc theo hướng đó - và họ coi các triều giáo hoàng là cơ hội để thúc đẩy các chương trình nghị sự thần học hoặc thực tiễn của họ cho Giáo hội.

Bất cứ ai nhìn nhận một giáo hoàng theo cách này đều cần phải suy nghĩ lại. Và trong mức độ Giáo hội đã thấm nhuần tâm lý đó vào lối sống của mình thì tất cả chúng ta đều cần phải suy nghĩ lại.

Trên thực tế, trong vài thập niên tới, Giáo hội sẽ cần suy ngẫm nhiều hơn về cách chúng ta trình bày và nói về chức giáo hoàng, kẻo nó ngày càng bị đóng khung như một loại chức vụ tiên tri do một đạo sư (guru) nắm giữ - hoặc như một vị trí thuần túy chính trị, với mục đích là thúc đẩy cương lĩnh của đảng giáo hội của mình.

Chức vụ giáo hoàng là việc thực thi quyền lực gián tiếp - giáo hoàng nắm giữ chìa khóa, vì tất cả chúng ta đều chờ đợi sự tái lâm của Chúa. Và quan điểm cánh chung về giáo hoàng nên nhắc nhở chúng ta rằng vị đại diện (vicar) chủ yếu là người quản lý - công việc của ngài là truyền lại một cách trung thực những gì ngài đã nhận được, giúp nó thịnh vượng và hưng thịnh, vừa bảo tồn vừa canh tác nó, với tư cách một người làm vườn.

Trong phạm vi mà giáo hoàng nên có một “chương trình nghị sự” hoặc “một cương lĩnh”, đó là để thực hiện những điều đó.
Đó có thể là cách Đức Phanxicô nhìn ngôi vị giáo hoàng - như một người quản lý những mầu nhiệm vượt quá tầm hiểu biết của chúng ta. Có thể những người tiền nhiệm gần đây của ngài cũng đã nhìn nhận điều đó như vậy. Nhưng trong chừng mực trong Giáo hội, bất cứ ai trong chúng ta cho phép mình coi giáo hoàng như một loại Tổng thống, thì chúng ta chắc chắn sẽ thất vọng.

Một giáo hoàng không bao giờ nên có các cuộc thăm dò ý kiến trước mặt mình - và bất cứ giáo hoàng tốt nào cũng không bao giờ làm như vậy. Khán giả duy nhất mà ngài cần làm hài lòng là một - sự phán xét của Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng mà tất cả chúng ta sẽ phải đối diện.
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Những hình ảnh Chiều Chúa nhật 26/5/2024, tại Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm giáo phận Calgary.
Lm JB Nguyễn Đức Vượng o.p
05:44 28/05/2024
Những hình ảnh Chiều Chúa nhật 26/5/2024, tại Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm giáo phận Calgary.

Anh chị em ca đoàn Đức Mẹ La Vang dâng hoa kính Đức Mẹ kết thúc tháng 5 dâng kính Mẹ, Chương trình mừng Sinh Nhật cho các thành viên trong giáo xứ có ngày sinh nhật trong tháng năm do đoàn Thiếu Nhi Thánh Vinh Sơn Liêm tổ chức với sự mời gọi của Đức Giám Mục giáo phận Calgary Canada : Giáo Hội và Gia Đình cùng hiệp hành hướng tới một năm thánh 2025 đầy niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe trong Chúa.

Xem thêm hình ảnh:

Lm JB Nguyễn Đức Vượng o.p
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Hình ảnh lễ Mình Máu Thánh Chúa
Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long
15:12 28/05/2024
Hình ảnh lễ Mình Máu Thánh Chúa

Hằng năm người tín hữu Chúa Kitô mừng kỷ nệm bí tích Thánh Thể ngày Thứ năm tuần thánh. Và vào ngày Thứ Năm, 10 ngày sau lễ Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, mừng trọng thể Bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô lần nữa với cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa ở bên ngoài thánh đường.

Đâu là hình ảnh ngày lễ mừng trọng thể này?

Vào đầu thế kỷ 13. năm 1246 nữ tu Juliana thành Luettich, nước Bỉ, qua một thị kiến đã sống trải qua, có tin tưởng cho rằng trong Giáo Hội còn thiếu lòng sùng kính Bí tích Thánh Thể. Và những năm sau đó theo đề nghị, Đức Giáo Hoàng Urban IV. năm 1264 đã thiết lập lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa trong toàn thể Giáo Hội, để cổ võ lòng sùng kính Bí tích Mình Máu Thánh Chúa. Lễ này nhắc nhớ đến bí tích Thánh Thể, mà Chúa Giêsu đã thiết lập chiều ngày Thứ Năm tuần thánh năm xưa với các Tông đồ trước khi ngài chịu khổ hình.

Từ ngày Chúa Giêsu thiết lập Bí tích Thánh Thể là lương thực cho đời sống tâm hồn đức tin con người, Bí Tích này trở thành trung tâm nguồn sức sống tinh thần đức tin cho Giáo Hội Chúa ở trần gian. Trong dòng thời gian từ hơn hai ngàn năm nay, vào mỗi ngày Chúa Nhật, có nơi hằng ngày, người tín hữu Chúa Kitô tụ họp lại dâng thánh lễ tạ ơn mừng kính “mầu nhiệm đức tin” bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô.

Lịch sử cho biết vào thế kỷ thứ 3. Hoàng đế của đế quốc Roma ra lệnh cấm đạo, những người tín hữu Chúa Kitô bị bắt giam cầm. Trong ngục tù lúc bị tra khảo hỏi khẩu cung họ can đảm tuyên xưng đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, và không ngần ngại nói lên tâm tình:” Chúng tôi không thể sống mà không có ngày Chúa nhật.”. Như thế họ muốn nói lên rằng: chúng tôi không thể sống đích thực là người tín hữu Chúa Kitô, nếu không có Thánh lễ tạ ơn. Vì Bí tích Thánh Thể Chúa là trung tâm buổi tụ họp của cộng đòan Giáo hội chúng tôi.

Trên căn bản đó đời sống tinh thần Giáo Hội Chúa ở trần gian phát triển lớn mạnh đứng vững qua việc cử hành Thánh lễ tạ ơn mừng kính mầu nhiệm Bí Tích Thánh Thể Chúa Kitô, tựa như hình ảnh nguồn sức sống nơi dòng máu từ trái tim bơm luân chuyển đi khắp cùng thân thể nuôi sống các cơ quan bộ phận.

Những tín hữu Chúa Kitô thời Giáo Hội sơ khai cùng trong dòng thời gian xưa nay luôn có khát vọng mừng kính cùng tiếp nhận Bí Tích Thánh Thể Chúa Kitô, mỗi khi họ tụ họp dâng thánh lễ tạ ơn. Họ cùng chia sẻ với nhau Tấm bánh và chén rượu thánh lễ tạ ơn để nhắc nhớ đến Chúa Giesu Kitô, Đấng hiện diện ở giữa họ trong Tấm bánh Chén Rượu dâng tiến trong thánh lễ.

Thánh lễ tạ ơn, Bí tích Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô là trung tâm, là trái tim của Giáo Hội Chúa ở trần gian, từ nơi đó đời sống Giáo Hội được xây dựng phát triển, không chỉ với những người còn đang sống trên đường lữ hành nơi trần gian, nhưng còn cả với những người đã ra đi về đời sau không còn trên đường lữ hành trần gian nữa.

Tấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu trong ngày lễ trọng kính Mình Máu Thánh Chúa được chứa đựng trong Mặt Nhật ( Montrance) và được kiệu rước qua các đường phố trong khu xóm, trong khuôn viên thánh đường, hay qua cánh đồng ruộng…để mọi người chiêm ngắm kính thờ với lòng cung kính.

Nơi Tấm bánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô hiện diện, và người tín hữu Chúa tiếp nhậnTấm Bánh Thánh Thể Chúa Giêsu Kitô là lương thực cho đời sống tâm hồn niềm tin, như Chúa Giêsu mời gọi.

Đức cố giáo hòang Benedictô 16. đã dùng hình ảnh so sánh về hiệu qủa của Bí Tích Thánh Thể trong đời sống đức tin với đời sống thân thể con người:

“Thánh giáo phụ Augustino có suy tư về năng lực sống động của cộng đoàn bí tích thánh thể, khi ông liên kết trong chiều kích sự chiêm ngưỡng ngắm nhìn, mà Chúa Giêsu nói cho ông:” Thầy là thực phẩm cho mạnh khoẻ. Xin hãy triển nở lớn mạnh, như con tiếp nhận Thầy. Thầy sẽ không biến đổi đồng hóa con trong Thầy, như thực phẩm nơi thân thể, nhưng Thầy sẽ trở thành, khi Thầy biến đổi nơi con!

Đang khi các cơ quan của con người chúng ta tiếp nhận thực phẩm dinh dưỡng nuôi sống thân thể, cũng như vậy diễn xảy ra trong trường hợp Tấm bánh bí tích Thánh Thể: Không phải chúng ta tiếp nhận Tấm bánh Thánh Thể, nhưng tấm bánh Thánh Thể tiếp nhận chúng ta nơi Chúa Giêsu, người trở nên đồng hình dạng là thành phần nên một của thân thể ngài. Trên thực tế, vì Chúa Kitô qua Tấm bánh bí tích Thánh Thể, mà chúng ta tíếp nhận, đã biến đổi chúng ta trong chính người, mở ra chân trời cuộc gặp gỡ cá nhân giữa nhau, giải thoát khỏi sự ích kỷ quy hướng về mình, cùng được liên kết với con người Chúa Giêsu Kitô trong cộng đoàn Ba ngôi Thiên Chúa.

Đang khi Bí tích Thánh Thể nối kết người tín hữu Chúa với Chúa Giêsu Kitô, cũng mở ra con đường đối diện với những người khác, khiến chúng ta trở nên thành phần liên kết giữa nhau: không còn ngăn cách xa lạ nhau, nhưng là một trong Chúa Giêsu Kitô. Cộng đòan Bí Tích Thánh Thể liên kết nối liền tôi với những người bên cạnh tôi, với cả người xa lạ không hay chưa quen biết, với mọi người trong Giáo hội Chúa. Từ nơi Bí Tích Thánh Thể, Giáo hội Chúa hiện diện về phương diện xã hội nơi đời sống con người.”.

Lm. Daminh Nguyễn ngọc Long

 
Văn Hóa
Cây Không Cành
Vũđình Tuờng
23:12 28/05/2024
Trong số các cây trồng trong vườn có lẽ chuối là loại cây thông dụng nhất. Nếu chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy cây chuối thật, chỉ nhìn thấy trên hình vẽ hay TV; khi gặp cây chuối thật người ta sẽ nhận ra ngay. Hầu hết ai cũng thưởng thức chuối và chưa nghe ai bị dị ứng chuối. Tre cũng là cây thông dụng bên quê nhà nhưng lại không thông dụng ở các xứ khác. Tuy nhiên những ai thích con panda thì biết cây tre bởi panda ăn lá tre. Tại quê nhà, ai lập gia đình mà không biết đến trái cau bởi nó là loại trái cây dùng trong hôn lễ. Cau thông dụng như thuốc lá bởi cả cau lẫn thuốc lá đều một thời dùng trong giao tế xã hội. Câu ví von: miếng trầu là đầu câu chuyện' nói lên điều này. Ngày nay vì hậu quả tai hại do cau và thuốc gây ra nên chúng không còn phổ biến như xưa. Dân xứ miền đồng bằng sông Cửu Long thường có cây dừa trước nhà, quanh vườn hay ngoài bờ sông. Vì thế cây dừa cũng là cây thông dụng. Trưa hè, đi ngoài nắng về, mà có li nước dừa tươi uống cả người cảm thấy khoan khoái lạ thường.

Cả thế giới thiên nhiên lẫn thần thiêng đều có điều bình thường và một ít điều khác thường. Hầu hết các cây trong thiên nhiên đều có cành, có nhánh. Đây là điều bình thường; tuy nhiên một số loại cây không cành, cũng chẳng nhánh, như chuối, dừa và cau. Đây là điều khác thường. Cây thường có hoa trái trên cành là điều bình thường, nhưng tầm duộc và sung trái lại ra quanh thân là điều bất thường. Chuối cao trung bình, dừa cao hơn chuối nhưng cao ngất trời là cây cau. Nếu có ai hỏi tại sao chuối, cau, dửa không cành, không nhánh? Có lẽ chỉ trời biết. Chuối, dừa, cau hàng ngày ta nhìn thấy nên có cành hay không cũng là điều bình thường; không ai thắc mắc. Thế giới thần thiêng có Một Thiên Chúa và Đức Chúa đó có Ba Ngôi. Nghe đến đây, ai cũng khựng lại thắc mắc làm sao có thể xẩy ra điều đó? Càng thắc mắc càng gặp rắc rối, không thể gỡ ra, bởi không sao tìm được câu trả lời thoả đáng. Một số đi đến kết luận từ chối không tin. Thế giới thần thiêng đòi tin vào một Thiên Chúa Ba Ngôi. Tin là bởi điều này vượt khỏi sức hiểu của khối óc.

Trở lại với khác thường của cây không cành, không nhánh. Thông thường hoa trái của cây mọc ở cành. Hoa trái của cây không cành lại mọc ở đầu cây. Rất ít cây có hoa trái mọc quanh thân cây như cây sung, cây tầm duộc, và ngay cả cây thăng long cũng vậy. Hoa trái ra từ thân. Đây cũng là điều khác thường trong thiên nhiên. Khi nói về một Thiên Chúa Ba Ngôi thì mỗi Ngôi lại ban cho hoa trái khác nhau, ân sủng khác nhau. Ngôi Cha ban Con Một là Đức Kitô cho thế gian; Ngôi Con là Đức Kitô ban Mình và Máu Cực Thánh Ngài cho Kitô hữu; Ngôi Ba là Thánh Thần ban ơn khôn ngoan, thông hiểu cho Kitô hữu. Đây là điều vô cùng đặc biệt của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa mà mỗi Ngôi lại ban cho hoa trái khác biệt nhau, trong khi đó hoa trái tuy riêng biệt nhưng lại hỗ trợ nhau.

Trong số các cây không cành có lẽ cây chuối là hình ảnh gần gũi và là hình ảnh, biểu tượng hy sinh cao cả nhất. Người ta dùng trái dừa, trái cau để ương cây con. Để ương cây chuối con người ta không dùng trái chuối mà chẻ củ chuối ra làm nhiều phần để ương giống chuối con. Trong thiên nhiên khi cây chuối đến tuổi trưởng thành, chuối mẹ sanh ra một hai mầm chuối con. Chuối con chưa mọc rễ để tự hút thực phẩm nuôi thân nhưng sống nhờ hút chất dinh dưỡng chuối mẹ. Sau khi sinh con, chuối mẹ ra hoa chuối. Cùng lúc chuối mẹ vừa phải nuôi trái chuối vừa phải nuôi con mầm chuối. Khi trái chuối già, bắt đầu chín cũng là lúc phần trên thân chuối mẹ từ từ âm thầm chết đi. Sau khi chặt buồng chuối, phần còn lại, gốc thân chuối mẹ không chết mà vẫn tiếp tục sống nuôi mầm chuối con cho đến tuổi trưởng thành, lúc đó thân chuối già mới thực sự chết rữa. Hình ảnh chuối mẹ, chuối con diễn tả tuyệt vời tình mâu tử. Đức Kitô cũng để cho thân xác mình bị xỉ nhục, roi nhuộm máu hồng, thịt văng lìa da, toàn thân bầm dập, trong cuộc thương khó cũng chỉ vì tình yêu không giới hạn, không bến bờ Ngài dành cho nhân loại.

Thông thường ngọn cây là chỗ mềm yếu nhất của cây, nhưng cây không cành ngọn lại là chỗ mạnh nhất của cây. Điềy này xác định bởi sức nặng của lá, hoa, trái đều bám chung quanh ngọn cây. Nơi mềm yếu nhất của Thiên Chúa Ba Ngôi là con tim Ngài, tình yêu Ngài danh cho nhân loại. Vì nặng tình với nhân loại cho nên Ba Ngôi ban tràn đầy tình yêu, ân sủng cho nhân loại. Ngôi Cha ban cho nhân loại Người Con Duy Nhất là Đức Kitô. Ngôi Hai yêu nhân loại đến độ tự nguyện chết một cách vô cùng đau khổ trên thập tự, chết thay cho nhân loại. Ngôi Ba yêu thương nhân loại tự nguyện sống với nhân loại cho đến tận cùng trái đất. Tất cả chỉ vì một chữ 'Yêu' mà tình yêu đó vươn dài, rũ xuống từ trời cao, tựa như cành dừa, tầu lá chuối vươn dài mãi, dài mải, cong xuống đến ngang tầm tay với; và rồi đổi sang từ xanh sang vàng úa trước khi sang sạm nâu rồi lìa thân sau khi bị gió lung lay, cuốn hút.

Cây không cành lá khổng lồ. Lá chuối, lá dừa, lá dong, lá khoai đều to dài, vươn ra cho đến khi cong xuống. Cây nào cũng có thể dùng làm bonsai nhưng không ai dùng cây không cành làm bonsai lí do thân cây thường cao, mọc thẳng, không có nhánh, không cành để uấn nắn tạo hình vì thế đây là loại cây không sống trong chậu kiểng chưng trong nhà, dưới hiên. Cây không cành sống ngoài thiên nhiên. Một Thiên Chúa Ba Ngôi đến từ trời cao lại thích sống đời sống của cây bonsai. Từ bỏ trời cao đến chung sống trong gia đình Kitô hữu. Chính Đức Kitô xác định điều này khi Ngài nói,

Ai yêu mến Thầy thì tuân giữ lời Thầy. Thầy và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy.

Tự nguyện chọn đời sống bonsai, Thiên Chúa thay đổi hoàn toàn, hội nhập chung với cuộc sống hàng ngày của Kitô hữu đó.

Cây thường có rễ cái là chính sau đó là rễ con. Cây không cành không biết rễ nào là rễ cái. Rất có thể bất cứ cái rễ nào của chúng cũng làm nhiệm vụ rễ cái, và rễ nào cũng làm nhiệm vụ của rễ con. Như thế tất cả các rễ của cây không cành có tầm quan trọng ngang nhau. Khi nói về niềm tin Kitô. Có một Thiên Chúa Ba Ngôi và Ba Ngôi đều quan trọng như nhau; không Ngôi nào hơn, Ngôi nào kém. Cả ba, mỗi Ngôi một nhiệm vụ, và Ngôi nào quan trọng, cần thiết trong việc ban sự sống trường sinh cho Kitô hữu. Kitô hữu biết va tôn thờ Một Thiên Chúa Ba Ngôi bởi chính Đức Kitô mặc khải điều này cho những ai tin vào Ngài. Đức Kitô xuống trần gian để thi hành thánh í Chúa Cha là ban sự sống trường sinh cho những ai qua giáo huấn của Đức Kitô mà tin thờ một Thiên Chúa Ba Ngôi. Sau Phục Sinh khải hoàn, sống lại vinh quang từ cõi chết, Đức Kitô về trời hứa ban Đấng Bảo Trợ là Chúa Thánh Thần đến hướng dẫn Giáo Hội cho đến tận cùng trái đất.

TiengChuong.org
 
VietCatholic TV
Diễn biến mới: Nhiệm vụ của quân đội Pháp trên đất Ukraine – Tuyên bố của Tổng Tư Lệnh Syrskyi
VietCatholic Media
03:20 28/05/2024


1. Nga phản ứng dữ dội trước tuyên bố của Tổng Tham Mưu Trưởng quân Ukraine: Quân Pháp sẽ đến Ukraine huấn luyện

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Updated: France to send instructors to Ukraine to train Ukrainian soldiers, Syrskyi says”, nghĩa là “Cập nhật: Tướng Syrskyi nói: Pháp sẽ gởi các huấn luyện viên đến huấn luyện binh sĩ Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Pháp đang lên kế hoạch cử huấn luyện viên quân sự tới Ukraine để huấn luyện quân đội Ukraine, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết hôm 27 Tháng Năm sau cuộc họp video với Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu.

Thông báo này được đưa ra sau khi có thông tin cho rằng một số quốc gia thành viên NATO đang thảo luận về khả năng cử huấn luyện viên quân sự hoặc nhà thầu tới Ukraine để huấn luyện quân đội và hỗ trợ sửa chữa thiết bị.

Theo tờ New York Times, Kyiv đã yêu cầu Mỹ và các nước NATO khác giúp huấn luyện 150.000 binh sĩ gần tiền tuyến hơn.

Syrskyi cho biết ông đã ký các văn bản “cho phép những huấn luyện viên quân sự người Pháp đầu tiên sớm đến thăm các trung tâm đào tạo của chúng tôi và xem cơ sở hạ tầng cũng như đội ngũ nhân viên”.

“Tôi tin rằng quyết tâm của Pháp sẽ khuyến khích các đối tác khác tham gia dự án đầy tham vọng này”, vị tướng này nói nhưng không tiết lộ thêm thông tin chi tiết.

Bộ trưởng Sebastien Lecornu nói với Reuters rằng huấn luyện ở Ukraine “là một trong những dự án được thảo luận kể từ hội nghị hỗ trợ Ukraine” do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron triệu tập tại Paris vào tháng 2.

Ông cho biết thêm: “Giống như tất cả các dự án được thảo luận vào thời điểm đó, tuyến đường này tiếp tục là chủ đề làm việc với phía Ukraine, đặc biệt là để hiểu rõ nhu cầu chính xác của họ”.

Bộ Quốc phòng Ukraine sau đó xác nhận các tuyên bố của Oleksandr Syrskyi, và nói thêm rằng các cuộc thảo luận giữa Kyiv, Paris và các nước khác về việc có huấn luyện viên quân sự nước ngoài huấn luyện binh sĩ Ukraine ở Ukraine đang tiếp diễn tốt đẹp.

Tuyên bố viết: “Bộ Quốc phòng cùng với Bộ Tổng tham mưu đã bắt đầu công việc nội bộ về các tài liệu liên quan về vấn đề này nhằm tránh lãng phí thời gian vào việc điều phối các vấn đề quan liêu sau khi có quyết định”.

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết vào cuối tháng 5 rằng “đã có những quốc gia đang huấn luyện binh lính trên thực địa” mà không nêu tên bất kỳ quốc gia cụ thể nào hoặc cung cấp thêm bất kỳ chi tiết nào về các hoạt động có mục đích của họ ở Ukraine.

Cuộc tranh luận về khả năng hiện diện của quân NATO tại Ukraine đã nổ ra sau những bình luận của ông Macron hồi tháng 2, trong đó ông cân nhắc khả năng gửi quân tới Ukraine nếu được yêu cầu.

Hoa Kỳ và nhiều đồng minh Âu Châu, cũng như Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, đã tránh xa tuyên bố của tổng thống Pháp. Tuy nhiên, một số quốc gia không loại trừ khả năng gửi quân cho các nhiệm vụ phi chiến đấu, chẳng hạn như huấn luyện quân đội Ukraine.

Tuy nhiên, ông Macron vẫn giữ nguyên đề nghị của mình và nói lại vào tháng 5 rằng ông sẽ xem xét gửi quân đội Pháp đến Ukraine trong trường hợp Nga có bước đột phá, và trong trường hợp có yêu cầu của Ukraine.

Các blogger quân sự Nga đã phản ứng rất tiêu cực với diễn biến này. Nghi ngờ lớn nhất của Nga hiện nay là Ukraine đang lặp lại những gì đã làm ở Crimea để tấn công vào Nga. Ukraine vừa tấn công vào đài radar cảnh báo sớm cách biên giới đến 1800km trong cố gắng làm mù các radar của Nga, như họ đã làm ở Crimea.

Kế đó, theo dự đoán của các blogger quân sự Nga, các chuyên gia Pháp sẽ giúp họ phóng hỏa tiễn Storm Shadow và SCALP vào đất Nga.

Một vài cuộc tấn công như thế vào đất Nga, nếu không vấp phải các phản ứng kiên quyết, sẽ mở màn cho việc dỡ bỏ hết tất cả các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí phương Tây tấn công vào Nga, kênh Rybar của Nga ủng hộ Điện Cẩm Linh cảnh báo.

2. Âm mưu 'ngưng bắn' của Putin ở Ukraine

Hôm Chúa Nhật, 26 Tháng Năm, Sergei Ryabkov, Thứ trưởng Ngoại giao Nga phụ trách quan hệ với Hoa Kỳ, nói với các phóng viên báo chí rằng Vladimir Putin đã chuẩn bị chấm dứt chiến tranh ở Ukraine - nếu Kyiv đồng ý từ bỏ toàn bộ lãnh thổ do Nga chiếm được trong nhiều năm qua.

Ryabkov cho biết, chính quyền Nga đang xem xét cái gọi là thỏa thuận “ngưng bắn”, như một sự kết thúc cho cuộc giao tranh ở tiền tuyến. Ông nhấn mạnh rằng: “Putin có thể chiến đấu bao lâu tùy thích, nhưng Putin cũng sẵn sàng ngừng bắn để đóng băng chiến tranh”.

Diễn biến này xảy ra sau khi Nga thảm bại ở mặt trận mới tại thành phố lớn thứ hai Ukraine, Kharkiv. Quân đội dũng cảm của Ukraine đang chiến đấu để cầm chân quân đội của Putin - và Putin đang khiến binh lính xuất huyết trong các trận chiến tiêu hao của mình. Nhưng cuộc chiến kinh hoàng, hiện đã kéo dài hơn hai năm, cho thấy có rất ít dấu hiệu sắp kết thúc.

Người Ukraine coi các tuyên bố về khả năng đình chiến là “Âm mưu ngưng bắn” của Putin

3. Tờ New York Times: Tình báo Mỹ cho biết người Nga đứng sau âm mưu phá hoại khắp Âu Châu

Tờ New York Times hôm Chúa Nhật đưa tin các quan chức tình báo Mỹ cho biết họ đã phát hiện ra bằng chứng cho thấy Điện Cẩm Linh đứng sau một loạt nỗ lực phá hoại gần đây nhằm vào các mục tiêu Âu Châu, xác nhận những nghi ngờ đã được các nhà lãnh đạo Estonia, Ba Lan và các nước khác cảnh báo.

Theo Tờ New York Times, “các hoạt động bí mật chủ yếu là đốt phá hoặc cố gắng đốt phá nhắm vào nhiều địa điểm, bao gồm một nhà kho ở Anh, một nhà máy sơn ở Ba Lan, các ngôi nhà ở Latvia và kỳ lạ nhất là một cửa hàng Ikea ở Lithuania. Nhưng những người bị cáo buộc là đặc vụ Nga cũng đã bị bắt vì tội âm mưu tấn công các căn cứ quân sự của Mỹ”.

Thủ tướng Estonia tuần trước cho biết Nga đang tiến hành một “cuộc chiến tranh bóng tối” chống lại Âu Châu, trong khi Thủ tướng Ba Lan tuyên bố bắt giữ 12 người với cáo buộc dàn dựng “đánh đập, đốt phá và cố gắng đốt phá” thay mặt cho các cơ quan tình báo Nga..

Tờ New York Times dẫn lời các quan chức an ninh phương Tây nói rằng mục đích của các cuộc tấn công là nhằm làm gián đoạn việc cung cấp vũ khí cho Kyiv bằng cách cố gắng thể hiện sự phản đối của Âu Châu đối với việc tài trợ cho Ukraine và gieo rắc mối bất hòa. ở các quốc gia mục tiêu. Họ cũng nói rằng mặc dù cơ quan tình báo quân sự Nga, GRU, muốn thu hút sự chú ý đến những vụ đốt phá này vì mục đích đó, nhưng họ không muốn chú ý quá nhiều đến mức Mạc Tư Khoa sẽ bị nghi ngờ.

4. Nga chuẩn bị mở mặt trận khác trong bối cảnh chỉ kiểm soát được từng mảng của Kharkiv

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Russia Preparing To Open Another Front Amid 'Fragmented' Kharkiv Control”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Tổng thống Kyiv Volodymyr Zelenskiy đã cảnh báo rằng Nga đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào vùng đông bắc Ukraine, khi đất nước của ông đang phải vật lộn với sự thúc đẩy liên tục của Nga ở khu vực Kharkiv.

Mạc Tư Khoa đang tập trung “một nhóm quân khác gần biên giới của chúng tôi”, cách thành phố lớn thứ hai của Ukraine, Kharkiv, khoảng 90 km về phía tây bắc, nhà lãnh đạo Ukraine cho biết trong một bài phát biểu hôm Chúa Nhật, 26 Tháng Năm.

Vùng Sumy của Ukraine, giống như vùng Kharkiv rộng lớn hơn, nằm trên biên giới Nga ở phía đông bắc của Ukraine, về phía tây bắc của Kharkiv.

Đầu tháng này, các lực lượng Nga đã mở một mặt trận mới trong cuộc chiến, phát động một cuộc tấn công mới qua biên giới vào Kharkiv. Mạc Tư Khoa nhanh chóng giành quyền kiểm soát một số khu định cư và các quan chức Ukraine cảnh báo đối thủ của họ hy vọng sẽ chia cắt nguồn lực khan hiếm của Kyiv, rút binh lính và trang thiết bị từ các khu vực khác của tiền tuyến.

Các quan chức Ukraine đã cảnh báo trong nhiều tuần rằng Mạc Tư Khoa cũng có thể coi khu vực Sumy là mục tiêu cho một cuộc tấn công khác. Vào giữa tháng 5, Kyrylo Budanov, nhà lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự GUR của Ukraine, cho biết một khi Nga ổn định được tiền tuyến ở Kharkiv, quân xâm lược sẽ chuyển sự chú ý sang Sumy.

Phát ngôn nhân của SBU Artem Dekhtiarenko nói với Radio Free Europe/Radio Liberty vào đầu tuần này rằng một cuộc tấn công vào khu vực Sumy “không bao giờ có thể bị loại trừ”. Dekhtiarenko nói: “Đối phương có thể bất cứ lúc nào, ngay cả khi không có đủ lực lượng, cố gắng làm điều gì đó tương tự, như hiện đang xảy ra ở hướng Kharkiv”.

Bộ Quốc phòng Anh đánh giá hôm Chúa Nhật rằng mặt trận phía bắc ở khu vực Kharkiv hiện có vẻ đã ổn định và cho biết thêm rằng quyền kiểm soát của Nga đối với Kharkiv “bị phân tán và không được liên kết”.

Chính phủ Anh cho biết thêm: “Những lợi ích của Nga trên trục này sẽ bị hạn chế trong tuần tới, vì động lực ban đầu của Nga đã bị cản trở bởi sự phản kháng của Ukraine”.

Quân đội Ukraine hôm Chúa Nhật cho biết Nga đã tiến hành 8 cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv trong ngày qua, nhưng quân đội Kyiv đã đẩy lùi một số cuộc tấn công. “Bây giờ các chiến binh của chúng tôi đã giành được quyền kiểm soát chiến đấu ở khu vực biên giới, nơi quân xâm lược Nga đã tiến vào,” Zelenskiy nói trong bài phát biểu buổi tối hôm thứ Sáu.

Giao tranh đã nổ ra trong và xung quanh thị trấn biên giới Vovchansk ở Kharkiv, nằm cách lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận chỉ 3 dặm.

Đầu tuần này, tư lệnh quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Syrskyi, cho biết mặc dù Nga có “những thành công nhỏ” trong cuộc tấn công ban đầu nhưng quân đội Mạc Tư Khoa hiện đang sa lầy trong “cuộc giao tranh trên đường phố ở Vovchansk”.

Truyền thông nhà nước Nga hôm thứ Sáu đưa tin lực lượng Điện Cẩm Linh đã nắm quyền kiểm soát hơn một nửa Vovchansk.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết hôm Chúa Nhật: “Thị trấn vẫn còn tranh chấp, trong khi lực lượng bảo vệ Ukraine đã đẩy lùi phần lớn các cuộc tấn công của Nga”.

Nga đã ném bom thành phố Kharkiv bằng các cuộc không kích gần như liên tục, bao gồm cả mục tiêu là một đại siêu thị trong thành phố vào thứ Bảy. Thống đốc khu vực Kharkiv Oleh Syniehubov cho biết hôm Chúa Nhật rằng ít nhất 16 người đã được xác nhận đã thiệt mạng.

5. Tổng thống Biden kêu gọi 'thường xuyên cảnh giác' để duy trì nền dân chủ trong bài phát biểu tại trường võ bị West Point

Tờ Politico có trụ sở ở Washington DC cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Biden urges ‘constant vigilance’ to maintain democracy in West Point speech”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Tổng thống Joe Biden đã có bài phát biểu tại Học viện Quân sự Hoa Kỳ vào thứ Bảy, tập trung vào các chủ đề về tầm quan trọng của việc bảo vệ nền dân chủ.

Phát biểu vào một buổi sáng mùa xuân đầy nắng tại một sân vận động ngoài trời chật kín các học viên cùng gia đình và bạn bè của họ, Tổng thống Biden gọi lớp tốt nghiệp là “những người bảo vệ nền dân chủ Mỹ” và nhấn mạnh rằng việc duy trì tự do đòi hỏi phải “thường xuyên cảnh giác”.

“Không có gì bảo đảm về nền dân chủ của chúng ta ở Mỹ,” Tổng thống Biden cảnh báo.

Tổng thống Biden chưa bao giờ nhắc đích danh cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, việc ông nhấn mạnh đến nghĩa vụ, dân chủ và bảo vệ Hiến pháp mang hàm ý chính trị rõ ràng và nhấn mạnh thông điệp trọng tâm trong nỗ lực tái tranh cử của ông.

Tổng thống Biden nói với lớp 2024 rằng họ sẽ phải đối mặt với những thách thức trong sự nghiệp của mình, đặc biệt là vào thời điểm ngày càng có nhiều yêu cầu về quân nhân. Nhưng ông kêu gọi họ hãy tuân thủ những lời tuyên thệ mà họ lấy làm nguyên tắc chỉ đạo trong suốt cuộc đời, bao gồm cả cam kết không phục vụ một đảng chính trị hay tổng thống nào mà là bảo vệ Hiến pháp và chống lại mọi đối phương, trong và ngoài nước.

“Các bạn phải giữ cho chúng ta được tự do vào thời điểm này, là điều chưa từng xảy ra trước đây,” Tổng thống Biden nói.

Tổng thống đề cập đến số lượng các thách thức toàn cầu mà đất nước hiện đang phải đối mặt - từ cuộc chiến ở Ukraine đến cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza. Ông nhắc lại cam kết không đưa quân Mỹ tới Ukraine nhưng nhấn mạnh rằng Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng đồng minh trong cuộc chiến chống lại Nga. “Chúng tôi sẽ không bỏ đi,” Tổng thống Biden nói.

Tổng thống Biden đã mở đầu bài phát biểu của mình hôm thứ Bảy, nói về việc thành lập West Point và việc người Anh đã thất bại như thế nào trong việc chiếm được sông Hudson trong Chiến tranh Cách mạng – khiến khán giả phải cổ vũ nhiệt liệt cho ông.

Vị tổng thống đương nhiệm thường có bài phát biểu tại một trong các học viện quân sự Hoa Kỳ vào mỗi mùa tốt nghiệp. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Biden đã phát biểu tại các lễ tốt nghiệp của Lực lượng Cảnh sát biển, Hải quân và Không quân.

6. Hoa Kỳ chính thức tuyên bố sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ vào giữa tháng 6

Hôm Chúa Nhật, 26 Tháng Năm, Washington chính thức tuyên bố rằng Mỹ sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh hòa bình ở Thụy Sĩ vào giữa tháng 6, nhưng chính quyền chưa nêu tên các thành viên trong phái đoàn. Khoảng 80 quốc gia đã xác nhận tham dự hội nghị thượng đỉnh vào ngày 14-15 tháng 6 ngay bên ngoài thành phố Lucerne.

Khi Zelenskiy gặp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi đầu tháng, Tổng thống Ukraine nói rằng việc đích thân Tổng thống Biden tham dự là rất quan trọng. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao lưu ý rằng Tổng thống dự kiến sẽ tham gia một sự kiện tranh cử ở California vào những ngày đó.

7. Đồng minh của Putin khẳng định 'Chiến tranh hạt nhân là không thể tránh khỏi'

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Putin Ally Insists 'Nuclear War Is Inevitable'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Vladimir Solovyov, một nhà tuyên truyền người Nga và là đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, đã nhấn mạnh rằng “chiến tranh hạt nhân là không thể tránh khỏi” trong một chương trình truyền hình hôm Thứ Bẩy, 25 Tháng Năm.

Trong bối cảnh cuộc xâm lược Ukraine của Nga mà Putin đã phát động đầy đủ vào tháng 2 năm 2022, đã có lo ngại rằng cuộc xung đột có thể leo thang thành chiến tranh hạt nhân. Đầu tháng này, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov cảnh báo rằng mặc dù chính sách chiến tranh hạt nhân của Mạc Tư Khoa không thay đổi nhưng tình hình vẫn rất thay đổi.

Trong khi đó, quân đội Nga bắt đầu các cuộc tập trận vũ khí hạt nhân hôm thứ Ba để đáp trả “những tuyên bố khiêu khích và đe dọa của một số quan chức phương Tây liên quan đến Liên bang Nga”, theo Bộ Quốc phòng nước này.

“Chiến tranh hạt nhân dù thế nào cũng là điều không thể tránh khỏi. Hãy so sánh vũ khí hạt nhân chiến lược của ai lớn hơn! Solovyov cho biết trên chương trình truyền hình của mình, theo một đoạn clip được dịch sang tiếng Anh và đăng trên kênh YouTube của Russian Media Monitor, một nhóm giám sát do nhà báo Julia Davis thành lập “trong nỗ lực chống lại hoạt động tuyên truyền của Nga” hôm thứ Bảy.

Bình luận của Solovyov vấp phải sự phản đối của Andrey Sidorov, Phó Trưởng khoa Chính trị Thế giới tại Đại học Quốc gia Mạc Tư Khoa.

“Chúng ta nên chấp nhận nó. Lời hứa duy nhất mà cuộc sống này bảo đảm là cái chết. Một người đàn ông chiến thắng khi anh ta không còn sợ chết”, Solovyov lập luận, và nói thêm rằng “Nghe này, họ liên tục thách thức, giả định rằng chúng ta là những kẻ chết nhát.”

Andrey Sidorov cãi lại: 'Tại sao bạn lại sử dụng vũ khí hạt nhân? Bạn không thể làm điều đó!' “Vậy thì tại sao cha mẹ và ông bà của chúng ta lại chi những khoản tiền khổng lồ cho lá chắn hạt nhân?,” Solovyov cãi lại.

Sidorov sau đó cũng nói thêm: “Chúng ta không nên leo thang như bạn đang cầu hôn.” Solovyov sau đó trả lời: “Ồ, thật sao? Đó gọi là sự yếu đuối!”

Newsweek đã liên hệ với chính phủ Nga qua hình thức trực tuyến và Bộ Ngoại giao Ukraine qua email để bình luận.

Khi được hỏi liệu học thuyết hạt nhân của Nga có được cập nhật để bao gồm khả năng tấn công phòng ngừa hay không, Ryabkov nói với các phóng viên vào ngày 9 tháng 5: “Học thuyết và những điều cơ bản về chính sách nhà nước trong lĩnh vực răn đe hạt nhân nêu rõ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân lần đầu tiên”..”

Ông nói tiếp: “Hiện tại, không có gì thay đổi về mặt này, nhưng bản thân tình hình đang thay đổi. Do đó, cách các tài liệu cơ bản trong lĩnh vực này liên quan đến nhu cầu duy trì bảo mật của chúng tôi được phân tích liên tục.”

Putin cho biết vào tháng 3 rằng, mặc dù Mạc Tư Khoa đã chuẩn bị cho chiến tranh hạt nhân, nhưng ông không có ý định sử dụng vũ khí trừ khi có mối đe dọa đối với “sự tồn tại của nhà nước Nga” hoặc “thiệt hại đối với chủ quyền và độc lập của chúng ta”.

Trong khi đó, Ukraine đã từ bỏ vũ khí hạt nhân vào năm 1994 để đổi lấy an ninh và chủ quyền theo một thỏa thuận được gọi là Bản ghi nhớ Budapest. Nga, Ukraine, Hoa Kỳ, Anh, Belarus và Kazakhstan đã ký thỏa thuận.

Trong một bài báo vào tháng 4 năm 2021 của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO, Giám đốc Chính sách Hạt nhân khi đó là Jessica Cox cho biết: “Trong những năm gần đây, Nga ngày càng phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân được triển khai ở Âu Châu, đã đe dọa sử dụng hạt nhân chống lại các đồng minh NATO và đang phát triển một loạt các loại vũ khí hạt nhân mới... để đe dọa Liên minh”, ông nói thêm, “NATO không muốn một cuộc chạy đua vũ trang”.

Điều 5 trong tài liệu thành lập NATO nêu rõ rằng “một cuộc tấn công vũ trang chống lại một hoặc nhiều” quốc gia thành viên của tổ chức này “sẽ được coi là một cuộc tấn công chống lại tất cả họ”.

Tuy nhiên, Putin cho biết vào tháng 12 năm 2023 rằng Mạc Tư Khoa “không quan tâm” đến việc chống lại NATO.

8. Bé gái 12 tuổi đến thăm thành phố Kharkiv chẳng may thiệt mạng vì bị Nga ném bom

Sau một cuộc không kích của Nga cuối tuần qua nhằm vào một đại siêu thị sầm uất; nhấn chìm tòa nhà trong biển lửa, số người chết vì vụ tấn công đã tăng lên 16 người vào hôm Chúa Nhật, khi lực lượng cấp cứu dập tắt ngọn lửa và xác định danh tính các thi thể.

Thống đốc khu vực Kharkiv, Oleg Synegubov, đăng lên mạng rằng 43 thường dân khác bị thương trong vụ tấn công vào siêu thị Epitsentr.

Cảnh sát địa phương cho biết trong số những người thiệt mạng có một bé gái 12 tuổi đang đến thăm thành phố. Hai người khác là nhân viên của cửa hàng. Nhiều người vẫn được liệt kê là mất tích và cảnh sát đã yêu cầu người thân của những người mất tích cung cấp mẫu DNA để giúp xác định danh tính.

Hôm Chúa Nhật, 26 Tháng Năm, Tổng thống Zelenskiy đã đăng một đoạn video về vụ nổ siêu thị và hậu quả của nó, với lời bình luận rằng: “Các chế độ hung hăng như Nga đang nhanh chóng gia tăng ham muốn xâm lược. Khi họ thành công ở một nơi trên thế giới, điều đó sẽ tạo ra vấn đề ở nhiều nơi khác; sự xâm lược sẽ lan rộng trừ khi nó được ngăn chặn.”

9. Chiến thắng cho Ukraine đòi hỏi phải phá hủy ngành dầu mỏ Nga

Michael Rogers là nhà tư vấn về chính sách, chiến lược, đào tạo và hoạt động có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ông đưa ra lập trường trên trong khảo luận nhan đề “Victory for Ukraine Requires Destruction of Russian Oil Industry” đăng trên Kyiv Post. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Trên tờ Wall Street Journal ngày 23 tháng 3, Andriy Yermak lập luận rằng để đánh bại Nga: “Phương Tây phải tăng cường các biện pháp trừng phạt để khiến hoạt động buôn bán dầu mỏ của Nga kém lợi nhuận hơn, đồng thời làm tăng sản lượng dầu của Saudi và Mỹ. Phương Tây cũng nên cắt đứt khả năng Nga có thể tiếp cận công nghệ, bao gồm cả việc áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các bên trung gian.”

Tôi muốn đưa ra một sửa đổi thân thiện cho bài viết này. Ông Yermak đã đúng khi xác định điểm yếu của Nga do mất doanh thu từ dầu mỏ và nhu cầu tăng sản lượng dầu của các nước ngoài Nga. Nhưng kêu gọi chính phủ Mỹ và Ả Rập Saudi tăng sản lượng dầu để giảm mạnh giá dầu là một chiến lược sai lầm. Lời kêu gọi chính trị hãy hành động một cách chiến lược để hỗ trợ Ukraine sẽ không hiệu quả.

Ả Rập Saudi cần giá cao như Nga. Họ đã chống lại áp lực từ Chính quyền Tổng thống Biden về việc tăng sản lượng nhằm hạ giá xăng của Mỹ. Có bằng chứng đáng tin cậy cho thấy những nỗ lực của Saudi nhằm hạ giá dầu của Liên Xô chỉ là ngụy tạo. Giáo sư Steve H. Hanke, hiện thuộc Đại học Johns Hopkins đã trả lời ông Yermak trên Wall Street Journal. Ông tuyên bố rằng Ả Rập Xê Út đã tăng sản lượng vào năm 1986 dẫn đến giảm giá, là nhằm “kỷ luật các thành viên OPEC đang gian lận trong hạn ngạch của họ và đẩy các nhà sản xuất cận biên ngoài OPEC ra khỏi thị trường.”

Nhưng hãy giả sử có một sự thật là Ả Rập Saudi cũng có ý định cắt giảm thu nhập của Liên Xô. Trong Chiến tranh Lạnh, Ả Rập Saudi rất quan tâm đến việc phá hoại một Liên Xô cộng sản. Nó củng cố sự ủng hộ của Saudi dành cho các mujahedeen ở Afghanistan và những người Hồi giáo bị khuất phục ở Liên Xô. Một cuộc chiến tranh thế kỷ 21 được mô tả là cuộc chiến giữa dân chủ và chuyên quyền sẽ không tạo ra được sự ủng hộ như vậy. Ả Rập Saudi không quan tâm đến việc bảo vệ nền dân chủ, họ chỉ quan tâm đến việc bảo vệ Hồi Giáo.

Tại sao việc tăng sản lượng của Mỹ, các lệnh trừng phạt và giới hạn giá dầu không phải là câu trả lời?

Hoa Kỳ, thời đó cũng như hiện tại, khó có thể ủng hộ việc giá dầu giảm mạnh vì nó cũng sẽ làm suy yếu ngành dầu mỏ của Hoa Kỳ. Ngành công nghiệp dầu mỏ của Hoa Kỳ phải chịu tình trạng dư thừa công suất phát triển do cuộc cách mạng kỹ thuật khai thác mỏ dầu và sau đó còn phải hứng chịu thêm do nhu cầu sụt giảm nghiêm trọng trong đại dịch Covid-19.

Nguồn cung đã mở rộng nhanh chóng khi nhiều công ty tận dụng công nghệ mới. Trước Covid-19, OPEC tăng sản lượng để cố gắng ngăn cản các công ty của Mỹ chiếm thị phần. Sự cạnh tranh gây tốn kém cho tất cả mọi người trong ngành dầu mỏ toàn cầu. Khi Covid-19 ảnh hưởng đến nhu cầu, nhiều công ty phá sản. Kể từ đó, các công ty khoan dầu, người cho vay và nhà đầu tư đều thận trọng trong việc mở rộng sản xuất khi nhu cầu quay trở lại. Họ sẽ không tăng sản lượng nếu không tin tưởng vào lợi nhuận bền vững từ nỗ lực đó.

Tổng thống Mỹ Joe Biden không có sẵn vốn chính trị để tác động đến OPEC hoặc ngành dầu mỏ Mỹ nhằm tăng sản lượng. Phe biến đổi khí hậu của Đảng Dân chủ muốn loại bỏ dần ngành công nghiệp dầu mỏ. Giúp Tổng thống Biden và đảng Dân chủ hạ giá dầu không phải là lợi ích tốt nhất đối với họ. Những lời kêu gọi tăng sản lượng để giảm giá cho tài xế Mỹ của Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần bị bỏ ngoài tai.

Các biện pháp trừng phạt sẽ không bao giờ đủ để hạ bệ nền kinh tế Nga. Rất khó để đánh bại bất kỳ quốc gia nào bằng lệnh trừng phạt. Nga được thiên nhiên ưu đãi tốt hơn hầu hết các quốc gia khác nên có nguồn lực đáng kể để duy trì cuộc sống của người dân Nga. Chừng nào Putin còn có thể cung cấp đủ lương thực, nước uống, nhà ở và năng lượng cho người dân Nga thì nền kinh tế khó có thể bị suy yếu.

Ngoài ra, áp giá dầu chỉ có tác động nhỏ. Nhu cầu cao về các sản phẩm năng lượng sẽ khiến mọi người tìm cách buôn bán nó bất chấp mọi chế độ trừng phạt - đặc biệt khi liên quan đến các nước lớn như Nga, Trung Quốc và Ấn Độ vì họ có khả năng chống lại lệnh trừng phạt tốt hơn.

Phá hủy cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga là thực tế mới

Thay vì dựa vào các nhà lãnh đạo và quyết định chính trị, Ukraine nên dựa vào các lực lượng thị trường tự do. Ukraine phải phá hủy một cách có hệ thống các nhà máy lọc dầu, đường ống, kho chứa và cơ sở hạ tầng xuất khẩu của Nga nhanh hơn mức có thể sửa chữa được và trước khi Nga có thể phát triển các sản phẩm thay thế cho các thiết bị do nước ngoài sản xuất. Điều này ban đầu sẽ thúc đẩy giá dầu toàn cầu tăng lên, nhưng nó sẽ khuyến khích OPEC, ngành công nghiệp dầu mỏ của Mỹ và các nhà sản xuất khác tăng sản lượng.

Phá hủy ngành công nghiệp dầu mỏ của Nga sẽ có lợi cho Ukraine.

Nga hiện thiếu năng lực kỹ thuật để thay thế hoàn toàn các thiết bị bị phá hủy. Nước này phụ thuộc vào thiết bị nhập khẩu từ các quốc gia phương Tây để duy trì hoạt động đầy đủ của ngành lọc dầu và chế biến. Phần lớn thiết bị này sẽ không được cung cấp cho đến khi lệnh trừng phạt được dỡ bỏ sau một hiệp ước hòa bình.

Việc phá hủy nguồn ngoại hối hàng đầu của Nga cũng sẽ làm giảm khả năng mua thiết bị thay thế của ngành dầu mỏ một cách bí mật, cũng như các thiết bị và phụ tùng quân sự và lưỡng dụng.

Mỹ không được gây áp lực buộc Ukraine ngừng tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ của Nga như đã được đưa tin rộng rãi. Chúng là những mục tiêu quân sự hợp lệ. Thay vào đó, Mỹ và tất cả những người ủng hộ Ukraine nên cho phép sử dụng tất cả vũ khí được cung cấp để tấn công bên trong lãnh thổ Nga nhằm vào các mục tiêu quân sự hợp lệ.

Bây giờ, sau thương vong của hơn nửa triệu người Nga, Putin không thể và sẽ không rút lui. Chỉ có một giải pháp để sớm kết thúc chiến tranh là Nga phải bị đánh bại. Các nhà lãnh đạo phương Tây phải điều chỉnh theo thực tế này, vì thực tế sẽ không điều chỉnh theo mơ ước của họ.

Dầu có thể là một nhân tố quan trọng giống như đã từng xảy ra trong Chiến tranh Lạnh, nhưng không theo cách tương tự. Thay vì giảm giá, Ukraine phải tạo ra các điều kiện cần thiết để tăng giá và tăng thị phần cho OPEC và ngành dầu mỏ Mỹ. Đây là công thức thành công của năm 2024.

10. Bộ Tổng tham mưu: Hoạt động của quân Nga gia tăng theo hướng Kupiansk

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv hôm Thứ Hai, 27 Tháng Năm, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov cho biết đã có sự gia tăng mạnh mẽ trong hoạt động của quân đội Nga về hướng Kupiansk, tỉnh Kharkiv.

Ông cho biết: “Số lượng các cuộc đụng độ kể từ đầu ngày đã tăng lên 83. Quân xâm lược Nga đang nỗ lực tối đa để xuyên thủng hàng phòng ngự của chúng ta”.

Các cuộc tấn công của Nga đang diễn ra tại các khu vực Novoiehorivka, Petropavlivka, Berestove và Hrekivka theo hướng Kupiansk.

Cuộc tấn công của Nga vào hướng Pokrovsk ở tỉnh Donetsk cũng “không giảm”.

Bộ Tổng tham mưu cho biết: “Các lực lượng Ukraine đang thực hiện các biện pháp để giữ vị trí và tiêu diệt tiềm năng tấn công của đối phương”.

Theo báo cáo, quân đội Nga cũng tấn công vào khu vực phía bắc của tỉnh Kharkiv bằng 22 quả bom dẫn đường vào ngày 26 Tháng Năm.

Trước đó cùng ngày, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết Nga đang thành lập một nhóm quân khác gần biên giới phía bắc Ukraine trong bối cảnh cuộc tấn công đang diễn ra ở tỉnh Kharkiv.

Nga phát động một cuộc tấn công mới vào ngày 10 tháng 5 ở phía bắc tỉnh Kharkiv. Lực lượng của Mạc Tư Khoa được cho là đã tiến sâu tới 10 km vào khu vực nhưng đã bị chặn lại bởi tuyến phòng thủ đầu tiên.

“Ngay bây giờ, những ngày này, chúng tôi đang tự bảo vệ mình cách nơi này 60 km về phía đông bắc khỏi một nỗ lực tấn công khác của Nga,” Tổng thống Zelenskiy nói trong bài phát biểu được ghi lại tại nhà in Kharkiv bị phá hủy trong cuộc tấn công ngày 23 tháng 5 của Nga khiến 7 người thiệt mạng.

“ Nga đang chuẩn bị cho các hành động tấn công cách đây 90 km về phía tây bắc – họ tập hợp một nhóm quân khác gần biên giới của chúng ta… Kẻ thực hiện tất cả những điều này không muốn có hòa bình.”

11. Zelenskiy cho biết Nga thành lập nhóm lực lượng khác gần biên giới phía bắc Ukraine

Nga đang thành lập một nhóm quân khác gần biên giới phía bắc Ukraine trong bối cảnh cuộc tấn công vẫn đang diễn ra ở Kharkiv, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết trong bài phát biểu qua video trước các nhà lãnh đạo thế giới vào ngày 26 Tháng Năm.

Nga phát động một cuộc tấn công mới vào ngày 10 tháng 5 ở phía bắc tỉnh Kharkiv. Lực lượng của Mạc Tư Khoa được cho là đã tiến sâu tới 10 km vào khu vực nhưng đã bị chặn lại bởi tuyến phòng thủ đầu tiên.

“Ngay bây giờ, những ngày này, chúng tôi đang tự bảo vệ mình cách nơi này 60 km về phía đông bắc khỏi một nỗ lực tấn công khác của Nga,” ông Zelenskiy nói trong bài phát biểu được ghi lại tại nhà in Kharkiv bị phá hủy trong cuộc tấn công ngày 23 tháng 5 của Nga khiến 7 người thiệt mạng.

“Nga đang chuẩn bị cho các hành động tấn công cách đây 90 km về phía tây bắc – họ tập hợp một nhóm quân khác gần biên giới của chúng tôi… Kẻ thực hiện tất cả những điều này không muốn có hòa bình.”

Đó là lời phản bác đầu tiên của ông trước tin tức từ thông tấn xã Reuters cho rằng Putin đang tìm kiếm một thoả thuận đình chiến.

Cuộc tấn công mới nhất của Nga vào Kharkiv đang làm căng tuyến phòng thủ của Ukraine

Zelenskiy nhấn mạnh quy mô các cuộc không kích hàng ngày của Nga nhằm vào Kharkiv, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, nằm cách biên giới với Nga chưa đầy 30 km.

“Hơn một triệu người ở thành phố này. Và ngày đêm, quân đội Nga đang pháo kích vào thành phố, chủ yếu bằng hỏa tiễn S-300. Đây là những hỏa tiễn phòng không được Nga sử dụng để khủng bố đất liền. Không có quận hay đường phố nào ở Kharkiv mà không phải hứng chịu sự tàn ác thường xuyên này”, tổng thống nói.

Zelenskiy cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình sắp tới của Ukraine sẽ được tổ chức vào ngày 15-16 Tháng Sáu tại Thụy Sĩ. Ông đặc biệt kêu gọi Tổng thống Mỹ Joe Biden, người được cho là có khả năng bỏ lỡ sự kiện này, và nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, người vẫn còn nghi vấn về sự tham gia của nước này.

“Xin hãy thể hiện khả năng lãnh đạo của mình trong việc thúc đẩy hòa bình – hòa bình thực sự chứ không chỉ là sự tạm dừng giữa các cuộc tấn công. Những nỗ lực của đa số toàn cầu là sự bảo đảm tốt nhất rằng mọi cam kết sẽ được thực hiện”, ông Zelenskiy nói.

Trong khi Nga chưa được mời tham dự hội nghị thượng đỉnh, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak cho biết, sự tham dự của Trung Quốc sẽ rất quan trọng và Ukraine đang nỗ lực hết sức để thu hút các đại biểu Trung Quốc tham gia sự kiện này.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ tập trung vào công thức hòa bình 10 điểm của Ukraine, một kế hoạch được Zelenskiy vạch ra lần đầu tiên vào mùa thu năm 2022, kêu gọi rút hoàn toàn quân đội Nga khỏi các vùng đất Ukraine bị tạm chiếm.

Theo Zelenskiy, hơn 80 quốc gia đã xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình toàn cầu, trong đó có Ấn Độ.
 
Cuộc phỏng vấn ĐTC mới nhất: 4 điều phủ nhận và 1 điều khẳng định rõ ràng. Cuộc đời của một LM mù
VietCatholic Media
04:16 28/05/2024


1. Đức Giáo Hoàng Phanxicô và '60 Phút': 4 điều phủ nhận rõ ràng và 1 điều khẳng định rõ ràng

Linh mục Raymond J. de Souza, là chủ bút tập san Công Giáo Convivium của Canada. Ngài vừa có một bài phân tích đăng trên tờ National Catholic Register nhan đề “Pope Francis and ‘60 Minutes’: 4 Clear Noes and 1 Clear Yes”, nghĩa là “Đức Giáo Hoàng Phanxicô và '60 Phút': 4 điều phủ nhận rõ ràng và 1 điều khẳng định rõ ràng”.

Cuộc phỏng vấn mà Đức Thánh Cha Phanxicô dành cho Norah O'Donnell của kênh CBS trong 60 Minutes, được ghi hình vào tháng Tư và phát sóng trong tuần này, rất đáng chú ý với bốn chữ “Không” rõ ràng, một hàm ý “Không” và một chữ “Có” rõ ràng.

Những lời phủ nhận rõ ràng liên quan đến: chức thánh dành cho phụ nữ - bao gồm cả phó tế, mang thai hộ, chúc phúc cho các cặp đồng giới, và sự thoái vị của giáo hoàng.

Một lời hàm ý Không liên quan đến tính đồng nghị. Một lời hàm ý Có là về việc chào đón những người di cư, mặc dù có những khác biệt quan trọng.

Bất kỳ cuộc phỏng vấn nào với Giáo hoàng đều phải được diễn giải cẩn thận, vì ngài thích phong cách lỏng lẻo và thân mật hơn, một phong cách có tiếng vang rộng rãi và đồng cảm.

Điều quan trọng là phải nắm bắt được ý của Đức Thánh Cha, thay vì chỉ chú ý đến những gì ngài nói. Chẳng hạn, khi ca ngợi phụ nữ trong cuộc phỏng vấn này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “những người không bao giờ bỏ rơi Chúa Giêsu chính là phụ nữ. Tất cả đàn ông đều bỏ trốn.” Nhiều phụ nữ cũng bỏ trốn. Và không phải “tất cả” những người đàn ông đều bỏ trốn. Thánh Gioan và Thánh Giuse Arimathea thì không.

Cần lưu ý điều đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra một số câu trả lời trực tiếp và rõ ràng.

Tiếng Không đầu tiên là về chức Phó tế nữ

Khi được hỏi liệu phụ nữ có thể được phong chức phó tế hay không, Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời đơn giản: “Không”.

Câu trả lời cộc lốc khiến O'Donnell sửng sốt nên cô nhấn mạnh. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói rõ điều đó; các phó tế nhận chức thánh, và chức thánh chỉ dành cho nam giới mà thôi. Kết thúc câu chuyện.

Cuộc phỏng vấn của CBS được phát sóng vào Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống. Cách đây đúng ba mươi năm, Thánh Gioan Phaolô đã ban hành Sắc lệnh, ấn định vào Lễ Hiện Xuống năm 1994. Ngài tuyên bố rằng Giáo hội “không có thẩm quyền nào để truyền chức linh mục cho phụ nữ và phán quyết này phải được tất cả các thành phần của Giáo hội tuân giữ một cách trung thành và chung cuộc.”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần nhắc lại rằng vấn đề phong chức linh mục cho phụ nữ đã khép lại. Nhưng vẫn có những tiếng nói cho rằng các phó tế thì khác; một phó tế được thụ phong để phục vụ, nhưng không có quyền linh mục. Một giáo dân có thể làm mọi việc mà một phó tế làm nếu được phép đặc biệt. Vì vậy, nếu các phó tế không phải là linh mục, thì có lẽ các chức thánh có thể được phân chia bằng cách nào đó; phụ nữ đủ điều kiện lãnh chức phó tế, nhưng không được làm linh mục hoặc giám mục.

Đó luôn là một lập luận khó khăn, như thể bí tích có thể bị chia rẽ chống lại chính nó, nhưng không thể bác bỏ ngay lập tức. Ví dụ, ở một số Giáo Hội Công Giáo Đông phương, những người đàn ông đã lập gia đình có đủ điều kiện để được thụ phong linh mục, nhưng không được làm giám mục. Liệu điều gì đó tương tự có thể áp dụng cho phụ nữ?

Đức Thánh Cha Phanxicô không những tỏ ra thông cảm mà lại còn khoan dung. Ngài đã thành lập hai ủy ban nghiên cứu về vấn đề này và nó đã được thảo luận trong Thượng Hội Đồng về tính đồng nghị của một Giáo hội đồng nghị.

Bây giờ ngài đã nói rõ ràng “Không”.

Mặc dù không có gì đáng ngạc nhiên, nhưng nó đã gây thất vọng cay đắng cho những người cho rằng Đức Thánh Cha đang thể hiện sự cởi mở chân thành khi cho phép một cuộc thảo luận mà kết quả đã được ngài quyết định.

Điều không thứ hai: Mang thai hộ

Trả lời câu hỏi về việc mang thai hộ, Đức Thánh Cha Phanxicô nói “theo nghĩa chặt chẽ nhất của thuật ngữ này, Không, nó không được phép. Đôi khi việc mang thai hộ đã trở thành một công việc kinh doanh và điều đó rất tệ. Nó rất tệ.”

Đầu năm nay, ngài gọi việc mang thai hộ là “đáng khinh” và đề xuất một nỗ lực quốc tế nhằm cấm việc này.

Trong cuộc phỏng vấn này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã áp dụng một đường lối tương tự như cách ngài đã sử dụng đối với các nữ phó tế. Ngài nói theo cách tỏ ra thông cảm với việc xem xét việc mang thai hộ, trong khi ngài không có ý định chấp nhận bất kỳ sự thay đổi nào trong giáo huấn về vấn đề đó.

“Tôi muốn nói rằng trong mỗi trường hợp, tình huống cần được xem xét cẩn thận và rõ ràng, tham khảo ý kiến về mặt y tế và sau đó là về mặt đạo đức,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Tôi nghĩ có một quy luật chung trong những trường hợp này, nhưng phải đi sâu vào từng trường hợp cụ thể để đánh giá tình hình, miễn là không vi phạm nguyên tắc đạo đức. Nhưng bạn đúng. Tôi muốn nói với bạn rằng tôi thực sự thích cách diễn đạt của bạn khi bạn nói với tôi, 'Trong một số trường hợp, đó là cơ hội duy nhất.' Nó cho thấy rằng bạn cảm nhận những điều này rất sâu sắc. Cảm ơn.”

Có một chút khoa trương ở đây. Nếu có một chuẩn mực đạo đức phổ quát cấm việc mang thai hộ - như Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh - thì câu trả lời sẽ giống nhau trong mọi trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, mọi quyết định đạo đức đều được đưa ra trong một trường hợp cụ thể, vì vậy mỗi trường hợp đều cần phải được “xem xét cẩn thận và rõ ràng”.

Mọi quyết định mang tính đạo đức đều cần được cân nhắc kỹ lưỡng và rõ ràng. Nhưng việc xem xét như vậy sẽ không dẫn đến việc mang thai hộ được chấp nhận về mặt đạo đức, cũng như nhiều năm xem xét các nữ phó tế đã không dẫn đến sự đổi mới không được phép đó.

Tiếng Không thứ ba liên quan đến Phước lành cho các cặp đồng giới

O'Donnell đề cập đến sáng kiến quan trọng nhất của Vatican trong năm qua.

Cô ấy nói: “Năm ngoái Đức Thánh Cha đã quyết định cho phép các linh mục Công Giáo ban phước cho các cặp đồng giới. “Đó là một sự thay đổi lớn. Tại sao?”

Mặc dù tài liệu được đề cập có chứa một phần có tựa đề “Phúc lành cho các cặp vợ chồng trong hoàn cảnh bất thường và các cặp đồng tính”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra cái Không thứ ba.

“Không, điều tôi cho phép không phải là chúc lành cho sự kết hợp,” Đức Thánh Cha nói. “Điều đó không thể được thực hiện vì đó không phải là bí tích. Tôi không thể. Chúa đã làm như vậy. Nhưng để ban phước cho mỗi người, Vâng. Phước lành dành cho tất cả mọi người. Cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, việc chúc lành cho một sự kết hợp kiểu đồng tính luyến ái là đi ngược lại luật tự nhiên, đi ngược lại luật của Giáo hội.”

O'Donnell có thể được bào chữa khi nghĩ đến những hướng dẫn về cách chúc phúc cho “các cặp cùng giới tính” cũng như cách chúc phúc cho các cặp dị tính và sự kết hợp của họ. Nhưng Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng không phải như vậy.

Tiếng không thứ tư liên quan đến sự Thoái vị

Khi được hỏi về khả năng thoái vị, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng “điều đó chưa bao giờ xảy ra với ngài”. Trước khi Đức Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI qua đời, Đức Phanxicô thường ca ngợi lòng dũng cảm và khiêm nhường của người tiền nhiệm khi từ chức. Nhưng ngay sau khi Đức Giáo Hoàng danh dự Bênêđíctô thứ 16 qua đời, ngài đã nói rõ rằng ngài coi chức vụ của Phêrô là ad vitam, nghĩa là suốt đời.

Một hàm ý không liên quan đến Tính đồng nghị

Mặc dù tính đồng nghị không được thảo luận trong cuộc phỏng vấn, nhưng câu trả lời của Đức Thánh Cha về các nữ phó tế ngụ ý nói “Không” nhất định đối với tính đồng nghị. Phiên họp tháng 10 đã bỏ phiếu ủng hộ việc thảo luận thêm về vấn đề này, và cách đây vài tháng, chính Đức Giáo Hoàng Phanxicô thậm chí còn thành lập một nhóm để nghiên cứu vấn đề này một lần nữa. Nhưng việc tham vấn thượng hội đồng sẽ không thành vấn đề.

Phyllis Zagano, một người ủng hộ chức phó tế nữ lâu năm và là thành viên của ủy ban nghiên cứu đầu tiên của Vatican về chủ đề này dưới thời Đức Phanxicô, nói với tạp chí America: “Chắc chắn Đức Thánh Cha Phanxicô không có ý định dừng nghiên cứu trong nhiều thập niên và bỏ qua chủ đề Thánh Thần dẫn dắt sự phân định, là điều mà ngài rất muốn nhấn mạnh như là phương thức hoạt động của Giáo Hội Công Giáo.”

Chắc chắn ngài đã làm như thế. Theo cách tương tự, Đức Thánh Cha Phanxicô chắc chắn đã phớt lờ Thượng Hội Đồng đồng nghị khi ngài cho phép điều mà mọi người cho là phước lành cho các cặp đồng giới. Tính đồng nghị bắt đầu và kết thúc chính xác ở nơi Đức Thánh Cha xác định, đó là tiếng nói “Không” đối với những tầm nhìn về tính đồng nghị vốn tưởng tượng ra một tính đồng nghị nhiều hơn.

Tiếng Có với người di cư… Nhưng không phải tuyệt đối

“Người di cư đôi khi phải chịu đựng rất nhiều. Họ phải chịu đựng rất nhiều”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói khi trả lời các câu hỏi về biên giới Texas. “Đó là sự điên rồ. Điên rồ tuyệt đối. Đóng cửa biên giới và để họ ở đó, đó là sự điên rồ. Người di cư phải được tiếp nhận. Sau đó bạn sẽ biết bạn sẽ đối phó với người ấy như thế nào. Có lẽ bạn phải gửi người ấy trở lại, tôi không biết, nhưng mỗi trường hợp phải được xem xét trong tình nhân đạo.”

Đức Thánh Cha Phanxicô cho phép mình được hiểu là người ủng hộ việc nhập cư không giới hạn và biên giới rộng mở cho người di cư. Nhưng không phải như thế. Thỉnh thoảng, ngài đưa ra những lời cảnh báo quan trọng: “Có lẽ bạn phải gửi người ấy trở lại.”

Câu trả lời rộng rãi nhất của Đức Thánh Cha được đưa ra trong cuộc họp báo trên không của ngài khi trở về từ Thụy Điển vào năm 2016.

“Về lý thuyết, trái tim không được khép kín với người tị nạn, nhưng những người cai trị cần phải thận trọng. Họ phải rất cởi mở trong việc tiếp nhận những người tị nạn, nhưng họ cũng phải tính toán cách giải quyết tốt nhất cho họ, bởi vì những người tị nạn không chỉ phải được chấp nhận mà còn phải được hòa nhập. Do đó, nếu một quốc gia có khả năng hòa nhập hai mươi người, họ nên làm điều này. Một quốc gia khác có năng lực lớn hơn nên làm nhiều hơn. Nhưng luôn có tấm lòng rộng mở…

Một cái giá chính trị có thể phải trả cho một phán đoán thiếu thận trọng, vì chấp nhận nhiều hơn những gì có thể tích hợp được. Điều nguy hiểm là gì khi những người tị nạn hoặc di cư - và điều này áp dụng cho tất cả mọi người - không được hòa nhập? Họ trở thành một khu ổ chuột. Một nền văn hóa không phát triển trong mối quan hệ với nền văn hóa khác thì điều này thật nguy hiểm”.

Đức Thánh Cha thường xuyên cảnh báo việc nhập cư vượt quá khả năng hội nhập. Ngài đã nói điều đó trước đây và nhận xét “có thể gửi người ấy trở lại” phù hợp với những tuyên bố đó.

Phần lớn những gì Đức Thánh Cha Phanxicô nói với O'Donnell không phải là mới, nhưng cuộc phỏng vấn vẫn có giá trị đưa tin. Trong khi có những lời lẽ gay gắt thông thường khi Đức Thánh Cha gọi những người bảo thủ là “tự sát” trong cuộc phỏng vấn này - thì những người ủng hộ các nữ phó tế và đồng nghị đã được nghe một tiếng “Không” kiên quyết.


Source:National Catholic Register

2. Cuộc đời của một Linh mục mù, cha José Humberto

Cha José Humberto Negrete Lezo chia sẻ với trang Aleteia những kinh nghiệm của cha, một linh mục mù, về việc mất thị lực đã ảnh hưởng đến cuộc đời và mục vụ của cha như thế nào.

Trong năm giác quan, thị giác nói chung được con người đánh giá cao nhất vì nó cho phép chúng ta thưởng thức vẻ đẹp của công cuộc sáng tạo của Chúa và các công trình do con người làm nên.

Bảy năm không thấy mặt trời

Cha Humberto, người gốc Irapuato, bang Guanajuato, Mexico, sinh ngày 4 tháng 5 năm 1968. Ngài thụ phong linh mục ngày 27 tháng 7 năm 1996. Cách đây vài năm, ngài mắc chứng bệnh tiểu đường. Do biến chứng, tình trạng cơn bệnh trở nên tồi tệ hơn, đến mức làm hư võng mạc và khiến ngài mất thị lực hoàn toàn. Cha nói: “Tôi đã mất thị lực trong 9 năm và trong 7 năm qua, tôi không còn nhìn thấy gì nữa.

Tuy nhiên, kinh nghiệm sống đã khiến cha tập trung nhiều hơn vào khía cạnh tinh thần. “Cái mù, nó khiến tôi nhạy cảm hơn với những người đau khổ, những người bệnh tật, những người đến với tôi để được lắng nghe họ tâm sự, những người xin tôi dành một chút thời gian cho họ. Thời gian của tôi là dành cho họ,” cha nói, bởi vì trong giới hạn của tôi, tôi đang tiến về phía trước.

Một sự mất mát đầy khó khăn

Vị linh mục thú nhận rằng lúc đầu việc mất thị lực là điều rất khó khăn đối với ngài. Cha giận dữ và không muốn chấp nhận theo ý Chúa. “Thời gian đã giúp tôi bình lặng lại, trấn an tôi, từng ngày từng phút”. Cha chia sẻ rằng cha đã vượt qua được cái thái độ bất chấp của con người trước đau khổ! Thật vậy chúng ta không thể thoát ra được nếu chúng ta không tìm ra ý nghĩa thiêng liêng của nó”.

Cha cho hay theo quan điểm con người, cuộc sống của cha ấy đã mất đi ý nghĩa “bởi vì cha đã trở nên cô đơn cô thế. Đôi khi cha cảm thấy bị các anh em linh mục của mình phân biệt đối xử, nhưng nhìn từ một góc độ thần học, thiêng liêng thì đây là một điều có lợi”, cha ấy nói với niềm tin vững vàng: “Tôi đã giành được nhiều linh hồn cho Chúa mà không cần thị giác.”

Cha José cử hành thánh lễ như thế nào?

Mặc dù bị khiếm thị, cha vẫn phụ trách một giáo xứ và không bị cản trở về việc cử hành Thánh lễ. Cha có một người phụ tá đứng cạnh trong Thánh lễ để đọc Sách cho cha, và cha lặp lại... Ngoài ra, nhóm phụng vụ còn đọc Tin Mừng và cha giảng lễ. Dù có những thừa tác viên giúp đỡ cha, cha vẫn cho rước lễ. Cha mỉm cười chia sẻ: “Khuyết tật của tôi là thị giác, chứ không phải vận động,”

Trước nỗi đau, giọt lệ xót thương và mừng vui

Cha Umberto hiểu rằng nhiều người cũng trải qua nỗi đau giống cha, từ việc “quan sát màu sắc, con người, cuộc sống hàng ngày và đột nhiên không cón nhìn thấy gì cả,” cha giải thích. Ngài hy vọng rằng họ sẽ được khích lệ khi có được một linh mục chia sẻ và hiểu được những trải nghiệm của họ.

Cha ấy kết luận “đó là một tình huống rất khó khăn. Trải nghiệm nỗi đau của tha nhân. Có những giọt lệ khóc thương cho đôi mắt của cha, cho sự mất đi thị lực của cha, như thể cha đã mất đi một người bạn hay một người thân yêu. Nhưng sau đó hãy phó thác mình cho Chúa. Không có Chúa, người khuyết tật không thể tiến tới được”.

3. Cuộc khẩu chiến giữa Israel và Vatican về Gaza đang nóng lên

Một tiểu luận ngày 8 tháng 5 được đăng trên tờ Quan Sát Viên Rôma, tờ báo của Vatican, và trên trang Vatican News, được viết bởi Linh mục Dòng Tên David Neuhaus, người hiện đang là giáo sư tại Giáo hoàng Học viện Kinh thánh ở Giêrusalem và là thành viên của Ủy ban Công lý và Hòa bình cho các Bản quyền Công Giáo của Thánh địa.

Sinh ra ở Nam Phi trong một gia đình người Đức gốc Do Thái, Neuhaus chuyển đến Israel năm 15 tuổi và chuyển sang đạo Công Giáo ở tuổi 26. Cha là người gắn bó lâu năm trong các mối quan hệ Do Thái-Công Giáo, và từng là cha sở giáo xứ cho những người Công Giáo nói tiếng Do Thái ở Israel từ năm 2009 đến năm 2017.

Trong bài viết dài 2,500 chữ ngày 8 tháng 5 của mình, lập luận trọng tâm của Cha Neuhaus là chủ nghĩa bài Do Thái đã trở thành căn bệnh ung thư không chỉ đối với người Do Thái mà còn, theo một nghĩa nào đó, đối với người Palestine, ở chỗ chính di sản Holocaust đã tạo ra động lực hướng tới thành lập một nhà nước Do Thái ở Trung Đông và tạo tiền đề cho điều mà người Ả Rập gọi là Nakbah, hay “thảm họa”, đề cập đến việc buộc người Palestine phải di dời trong cuộc chiến năm 1948.

Dọc theo con đường đó, Cha Neuhaus lập luận rằng Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái, nghĩa là động lực thành lập một nhà nước Do Thái, bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa thực dân Âu Châu thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chỉ trích Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái không nhất thiết tương đương với chủ nghĩa bài Do Thái. Ngài cũng lập luận rằng những người phản đối chủ nghĩa bài Do Thái và những người ủng hộ quyền của người Palestine nên là đồng minh trong việc tìm kiếm một xã hội ở Trung Đông “dựa trên công lý, hòa bình, tự do và bình đẳng”.

Sau tiểu luận ngày 8 tháng 5 đó, Đại sứ Israel tại Tòa thánh Raphael Schutz đã tiếp cận tờ Quan Sát Viên Rôma với yêu cầu gửi phản hồi để công bố. Tờ báo ban đầu đồng ý, nhưng sau đó đã hủy bỏ lời đề nghị vì vậy Schutz đã cung cấp nội dung trả lời của mình cho tờ báo Ý Il Messaggero, và sau đó là cho Crux.

Những phản bác chính của Schutz bao gồm những điều sau đây.

Ông nhấn mạnh, chủ nghĩa phục quốc Do Thái không liên quan gì đến chủ nghĩa thực dân: “Chủ nghĩa thực dân là khi một đế chế xâm lược một lãnh thổ xa xôi để khai thác tài nguyên của nó. Chủ nghĩa Phục quốc Do Thái nói về một thiểu số bị đàn áp cảm thấy nhu cầu cấp thiết phải có một nơi nào đó dưới ánh mặt trời để họ có thể tự do, độc lập và được bảo vệ khỏi bị đàn áp.”

Ông lập luận rằng Nakbah không phải là hậu quả của Holocaust, mà là “sự thiển cận và các chính sách hiếu chiến” của người Ả Rập, bao gồm cả việc bác bỏ kế hoạch phân chia năm 1947 của Liên Hiệp Quốc và khởi động cuộc chiến năm 1948. Nói rộng hơn, ông tuyên bố rằng Cha Neuhaus chỉ coi người Palestine như nạn nhân, miễn cho họ mọi trách nhiệm về hoàn cảnh của chính họ.

Căn bản nhất, Schutz cáo buộc Cha Neuhaus thực tế đã áp dụng một câu chuyện của người Palestine về cuộc xung đột ở Trung Đông - coi người Do Thái như một sự hiện diện của nước ngoài, thay vì là một dân tộc bản địa có yêu sách chính đáng đối với vùng đất mà họ chiếm giữ: “Từ đầu cuộc xung đột cho đến ngày nay,” Schutz viết, “người Palestine chưa bao giờ công nhận một cách chân chính sự kiện này là cuộc xung đột là giữa hai phong trào dân tộc tìm kiếm quyền tự quyết trên cùng một lãnh thổ.”

Cuối cùng, Schutz đổ lỗi cho Cha Neuhaus vì đã không đề cập đến các cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10, nói rằng sự thiếu sót đó tố cáo “một kiểu mù quáng đặc biệt về đạo đức và thiếu liêm chính” và gián tiếp góp phần vào sự trỗi dậy của chủ nghĩa bài Do Thái bằng cách đặt câu hỏi về quyền hiện hữu của một nhà nước Do Thái.

Trong khi cuộc xung đột đó vẫn đang âm ỉ, Vatican đã tổ chức “Hội nghị Thế giới về Tình huynh đệ Nhân loại” vào ngày 10 tháng 5, quy tụ khoảng 30 người từng đoạt giải Nobel Hòa bình dưới sự bảo trợ của tổ chức Fratelli Tutti lấy cảm hứng từ thông điệp năm 2020 của Đức Giáo Hoàng Phanxicô.

Một trong những diễn giả là Tawakkol Karman, một nhà báo người Yemen đã đoạt giải năm 2011 nhờ đưa tin về Mùa xuân Ả Rập. Cô đã sử dụng diễn đàn Vatican để giải quyết vấn đề xung đột ở Gaza, cáo buộc Israel “thảm sát thanh lọc sắc tộc và diệt chủng”. Karman cũng đăng bản tóm tắt những gì cô nói tại biến cố ở Vatican, cả trước và sau, trên các trương mục mạng xã hội của mình.

Ngay sau đó, đại sứ quán Israel đã đưa ra tuyên bố bày tỏ “sốc và phẫn nộ”, gọi nhận xét của Karman là “một bài phát biểu tuyên truyền đầy dối trá”. Trong số các điểm khác, tuyên bố cho biết việc cáo buộc Israel thanh lọc sắc tộc khi hàng ngày nước này cho phép một lượng lớn viện trợ nhân đạo vào Dải Gaza là “theo kiểu Orwellian”.

Gợi ý rõ ràng là ai đó ở Vatican lẽ ra phải ngăn cản các diễn giả khai thác sự kiện này để ghi điểm chính trị, hoặc ít nhất sau đó nên tránh xa. Thực thế, không có sự làm rõ nào như vậy được đưa ra.

Mặc dù không ai nói thẳng điều đó, nhưng có vẻ hợp lý khi nghi ngờ rằng tranh cãi do vụ Karman gây ra có thể đã đóng một vai trò nào đó trong quyết định của tờ Quan Sát Viên Rôma không công bố phản hồi của Schutz đối với tiểu luận Neuhaus ngày 8 tháng 5.

Tình tiết đó vừa mới được trình bầy thì một bài báo khác của Cha Neuhaus được công bố bởi một hãng tin liên kết với Vatican, trong trường hợp này là tạp chí Văn Minh Công Giáo do Dòng Tên biên tập, được Phủ Quôc vụ khanh xem xét trước khi xuất bản.

Một lần nữa, đây là một bài phân tích dài và phức tạp, dài tới hơn 4,000 từ bằng tiếng Ý. Trong đó, Cha Neuhaus cố gắng tóm lược cuộc đối thoại giữa người Do Thái và Công Giáo trong bối cảnh cuộc chiến ở Gaza, liệt kê những bất đồng khác nhau đã nảy sinh.

Cha Neuhaus nói rằng, nói chung, ngày nay đang hiện hữu một “cuộc khủng hoảng” trong mối quan hệ giữa người Do Thái và Kitô giáo. Ngài xác định tâm điểm của cuộc khủng hoảng này là do người Do Thái khăng khăng đòi chủ quyền tôn giáo và tâm linh đối với vùng đất Israel, dựa trên Kinh thánh. Cha Neuhaus nói rằng trong khi người Công Giáo phải lắng nghe một cách chăm chú và tôn trọng những yêu sách đó, Giáo hội cũng không thể quên rằng có một dân tộc khác hiện diện trên cùng lãnh thổ và có những yêu cầu công lý chính đáng của riêng họ.
 
Nghị quyết Hội đồng NATO đòi bãi bỏ lệnh cấm tấn công vào đất Nga. Căn cứ Nga ở Luhansk trúng ATACMS
VietCatholic Media
15:08 28/05/2024


1. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo: Kyiv bị cản trở bởi những hạn chế trong việc sử dụng vũ khí phương Tây ở Nga

Tờ Kyiv Post cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Kyiv Hampered by Limits on Using Western Arms in Russia: NATO Chief”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Hôm Thứ Hai, 27 Tháng Năm, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng các cường quốc phương Tây nên xem xét lại các hạn chế đối với việc Ukraine sử dụng vũ khí mà họ cung cấp để tấn công bên trong Nga vì điều này đang cản trở chính khả năng tự vệ của Kyiv.

Ông Stoltenberg nói với các nhà lập pháp của NATO đang nhóm tại Bulgaria, hay còn gọi là Bảo Gia Lợi: “Đã đến lúc phải xem xét liệu có đúng đắn không khi tiếp tục một số hạn chế đã được áp đặt vì hiện tại chúng tôi thấy rằng, đặc biệt là ở khu vực Kharkiv, tiền tuyến và đường biên giới ít nhiều giống nhau”.

Lệnh cấm dùng vũ khí Mỹ đánh vào đất Nga bộc lộ tỏ tường sự vô lý trong trường hợp đường biên giới cũng là tiền tuyến. Thật vậy, trong trường hợp như thế, người Nga tha hồ pháo từ bên kia biên giới sang trong khi quân Ukraine tuân thủ các hạn chế không thể phóng ATACMS hay HIMARS đáp trả, đành phải nằm chịu trận dưới làn đàn đạn pháo của Nga, hoặc là rút lui, mặc dù có đủ hỏa lực đáp lại.

“Nếu Ukraine không thể tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga thì các hạn chế ấy sẽ trói một tay của người Ukraine vào lưng họ và khiến họ rất khó tiến hành phòng thủ.”

Ukraine đang thúc ép các nước phương Tây ủng hộ mình - đặc biệt là Mỹ - cho phép nước này sử dụng vũ khí tầm xa mà họ cung cấp để tấn công các mục tiêu ở Nga.

Washington và các đồng minh khác đã miễn cưỡng cho phép Kyiv tấn công qua biên giới vì lo ngại rằng điều đó có thể kéo họ đến gần xung đột trực tiếp với Mạc Tư Khoa.

Ông Stoltenberg cho biết “một số đồng minh đã dỡ bỏ các hạn chế nhằm giúp người Ukraine tự vệ tốt hơn” mà không đưa ra thông tin chi tiết.

Tổng thư ký nhấn mạnh rằng: “Rõ ràng Ukraine phải có quyền tự vệ. Và quyền tự vệ ấy bao gồm cả quyền tấn công các mục tiêu quân sự hợp pháp bên trong nước Nga.”

2. Video từ Luhansk cho thấy đám cháy lớn sau khi có báo cáo về cuộc tấn công ATACMS

Tờ Newsweek cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “Luhansk Videos Show Large Fire After Reported ATACMS Strike”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Các video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy một đám cháy lớn ở Ukraine bị tạm chiếm sau một cuộc tấn công được cho là của lực lượng Kyiv bằng hỏa tiễn do Mỹ cung cấp.

Phóng viên chiến trường người Nga Yuri Kotenok hôm thứ Ba cho biết đã xảy ra một “đám cháy lớn sau một vụ nổ” ở ngoại ô thành phố Luhansk. Ông nói trên kênh Telegram của mình rằng các nguồn tin của ông cho biết cuộc tấn công được Ukraine thực hiện bằng cách sử dụng hỏa tiễn đạn đạo ATACMS hoặc Hệ thống hỏa tiễn pháo binh cơ động cao HIMARS—M142.

“Có thương vong,” ông nói.

Các video trên mạng xã hội dường như cho thấy hậu quả ngay lập tức của cuộc tấn công.

Newsweek không thể xác minh độc lập tính xác thực của các video và đã liên hệ với Bộ Quốc phòng Nga để yêu cầu bình luận qua email.

Vụ việc xảy ra khi lực lượng của Mạc Tư Khoa đang nỗ lực giành được những thắng lợi đáng kể ở miền đông Ukraine. Putin đang tìm cách chiếm giữ nhiều vùng lãnh thổ Ukraine trước khi có thêm viện trợ quân sự từ các đồng minh của Kyiv đến. Các khu vực Luhansk và Donetsk, bao gồm khu vực Donbas, đang phải hứng chịu pháo kích liên tục.

Mỹ gần đây đã bí mật gửi hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân, gọi tắt là ATACMS, có khả năng bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách gần 200 dặm. Mỹ cũng đã cung cấp cho Ukraine ít nhất 39 HIMARS kể từ khi cuộc xâm lược toàn diện của Nga bắt đầu vào tháng 2 năm 2022.

Cuộc tấn công cũng được báo cáo bởi Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga do Điện Cẩm Linh bổ nhiệm tại Luhansk, Rodion Miroshnik, người cho biết đã có những tiếng nổ kinh hồn.

“Có ít nhất hai vụ nổ lớn và một loạt tiếng nổ, giống như bom chùm con,” ông cho biết như trên và chia sẻ hình ảnh về vụ cháy sau đó.

Một số người bị thương do vụ tấn công, hãng thông tấn nhà nước Nga Tass đưa tin.

Artem Lysohor, nhà lãnh đạo chính quyền khu vực Luhansk của Ukraine, cho biết hôm thứ Ba rằng vụ nổ xảy ra gần một trường hàng không cũ của Nga, Trường Hàng không Quân sự Cao cấp Luhansk và một nhà máy sửa chữa máy bay nằm gần đó.

Lysohor cho biết hiện chưa rõ thông tin cụ thể nhưng “thiệt hại về thiết bị hàng không” có thể là “đáng kể”.

Truyền thông Ukraine đưa tin, Nga đã triển khai quân đội và thiết bị, bao gồm cả máy bay trực thăng, trong khu vực kể từ khi bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

3. Hội đồng Nghị viện NATO ủng hộ quyền của Ukraine tấn công các mục tiêu bên trong Nga bằng vũ khí phương Tây

Tờ Kyiv Independent cho biết như trên trong bài tường trình nhan đề “NATO Parliamentary Assembly supports Ukraine's right to hit targets inside Russia using Western arms”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Các đồng minh NATO nên dỡ bỏ các hạn chế cấm Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để chống lại các mục tiêu quân sự bên trong Nga, Hội đồng Nghị viện NATO cho biết trong một tuyên bố được thông qua vào ngày 27 Tháng Năm.

Một số quốc gia cung cấp viện trợ quân sự nhiều nhất cho Ukraine, cụ thể là Mỹ và Đức, phản đối việc Ukraine sử dụng vũ khí tấn công lãnh thổ Nga do lo ngại điều này sẽ dẫn đến leo thang chiến tranh.

Các đối tác khác như Anh cho rằng Ukraine có quyền sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga.

Tuyên bố nêu rõ các quốc gia thành viên NATO nên “ủng hộ Ukraine thực hiện quyền tự vệ quốc tế bằng cách dỡ bỏ các hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí do các đồng minh NATO cung cấp để tấn công các mục tiêu hợp pháp ở Nga”.

“Ukraine phải được cung cấp tất cả những gì họ cần, càng nhanh càng tốt và trong thời gian nhanh nhất có thể để giành chiến thắng.”

Tuyên bố này đã được đa số trong số 281 nhà lập pháp tại Hội đồng Nghị viện NATO chấp thuận và nhận được sự ủng hộ từ Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, người nói rằng “quyền tự vệ bao gồm việc tấn công các mục tiêu hợp pháp bên ngoài Ukraine”.

“ Ukraine chỉ có thể tự vệ nếu có thể tấn công các đường tiếp tế của Nga và các căn cứ hoạt động của Nga”.

Ukraine đã nhiều lần nói rằng những hạn chế này có nghĩa là Ukraine không thể tấn công lực lượng Nga khi họ đang củng cố lực lượng trước khi vượt biên giới vào tỉnh Kharkiv trong cuộc tấn công mới của Nga bắt đầu vào ngày 10 tháng 5.

Ngoại trưởng Lithuania Gabrielius Landsbergis hôm 20 Tháng Năm đã chỉ trích các hạn chế, cho rằng quyết định này “bị chi phối bởi nỗi sợ Nga” và Ukraine “phải được phép sử dụng thiết bị được cung cấp cho họ để có thể đạt được các mục tiêu chiến lược”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 26 Tháng Năm cho biết Đức đã đưa ra các quy định rõ ràng cho Ukraine cấm sử dụng vũ khí Đức trên đất Nga và ông thấy không có lý do gì để thay đổi điều này.

4. Putin bắt giữ hàng chục tướng lĩnh quân đội hàng đầu để đổ lỗi cho họ về thất bại ở Ukraine

Theo tờ The Sun, có trụ sở ở London, các nguồn tin thân cận với Điện Cẩm Linh cho biết, VLADIMIR Putin chuẩn bị gây ra một cơn bão lớn ở Nga khi bắt giữ hàng chục quan chức cao cấp trong quân đội.

Bạo chúa được cho là đang tìm cách gán những thất bại của chính mình trong cuộc xâm lược Ukraine lên một số người khi ông ta tìm cách tung các đặc vụ tàn bạo của Cơ quan An ninh Liên bang, gọi tắt là FSB, đi truy lùng họ.

Năm vị Tướng quân đội đã bị bắt giữ trong những tuần gần đây dưới sự giám sát của Putin.

Tuy nhiên, các nguồn tin thân cận với Điện Cẩm Linh và Bộ Quốc phòng đã tiết lộ một cách giật gân với tờ The Moscow Times rằng số vụ bắt giữ cao cấp sẽ nhanh chóng tăng lên trong cuộc thanh trừng quân đội Nga.

Một cuộc thanh trừng lạnh lùng như vậy chưa từng được chứng kiến kể từ thời bạo chúa Joseph Stalin.

Một nguồn tin cho biết: “Việc dọn dẹp đang diễn ra quyết liệt. FSB đang truy quét đội ngũ của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. Đó là điều được mong đợi.

“Loại hoạt động này chỉ có thể được thực hiện khi có sự chấp thuận của Tư Lệnh tối cao”

“Vẫn còn một chặng đường dài trước khi cuộc thanh trừng kết thúc. Nhiều vụ bắt giữ khác đang chờ chúng tôi.”

Bộ Quốc phòng Vương quốc Anh nhận định rằng tham nhũng đã ăn sâu vào Bộ Quốc phòng Nga và rất có thể sẽ có thêm những vụ bắt giữ.

Nhà khoa học chính trị Valery Solovey đồng ý khi đề cập đến việc biết ít nhất ba vị tướng nữa có thể sớm bị Putin đưa ra bàn xử tử.

Ông cho biết thêm có vài chục đại tá cũng nằm trong danh sách bị giam giữ.

Các vụ bắt giữ cho đến nay diễn ra vì một số lý do, trong đó có nhiều lý do liên quan đến “tội tham nhũng”.

Một Putin hoang tưởng được cho là đang tìm cách rũ bỏ vòng tròn bên trong của mình trong một cuộc cải tổ toàn bộ nội các của ông kể từ khi ông sa thải Bộ trưởng Quốc phòng lâu năm Sergei Shoigu.

Ông thay thế Shoigu bằng nhà kinh tế học Andrey Belousov và buộc ông ta phải nhổ tận gốc nạn tham nhũng trong bộ máy chiến tranh của Nga.

Belousov được đưa vào để sửa chữa nền kinh tế Nga để ngân sách quốc phòng tăng lên của họ có thể phát huy tác dụng.

Thứ trưởng Quốc phòng Timur Ivanov, 48 tuổi, nhanh chóng bị các sĩ quan FSB vũ trang hạng nặng bắt giữ và còng tay tại phòng khám của bác sĩ khi ông đi kiểm tra y tế.

Anh ta phải đối mặt với cáo buộc nhận hối lộ với tổng số tiền lên tới hơn 10 triệu bảng Anh.

Ivanov đã bị sỉ nhục một cách công khai khi bị đưa ra tòa vì tội tham nhũng và bị nghi ngờ là phản quốc.

Trung tướng Vadim Shamarin, 52 tuổi, sau đó bị buộc tội trong tuần qua vì nhận “một khoản hối lộ đặc biệt lớn” khi ông phải đối mặt với mức án 15 năm tù.

Con rối của Điện Cẩm Linh - nơi nhà bị FSB đột kích - làm phó tổng tham mưu cho các lực lượng vũ trang đã bị biến dạng của Putin.

Ông cũng đứng đầu cơ quan truyền thông của quân đội và có liên quan nhiều đến cuộc chiến ở Ukraine.

Ủy ban cũng thông báo bắt giữ Vladimir Verteletsky - một quan chức thuộc Ủy ban Chấp pháp của Bộ Quốc phòng Nga.

Verteletsky đã “bị buộc tội lạm dụng quyền lực chính thức của mình” và đã bị giam giữ.

Các nhà điều tra cáo buộc Verteletsky nhận hối lộ liên quan đến hợp đồng với chính phủ vào năm 2022, năm đầu tiên cuộc tấn công của Mạc Tư Khoa khiến nhà nước thiệt hại “hơn 70 triệu rúp” hay 600 triệu bảng Anh.

Hai vụ bắt giữ diễn ra sau một chuỗi các vụ giam giữ đột ngột và tương tự.

Trung tướng Yuri Kuznetsov, 55 tuổi, bị kéo ra khỏi giường lúc 5 giờ sáng và bị cảnh sát có vũ trang bắt giữ vào tuần trước.

Cảnh sát của Putin, đội mũ trùm đầu, dùng xà beng xông vào nhà ông để bắt ông.

Ông ta phải đối mặt với “các cáo buộc hình sự về bí mật nhà nước” và bị đưa đi thẩm vấn.

Kuznetsov phụ trách bộ phận nhân sự chính của Bộ nhưng việc giam giữ ông có liên quan đến vai trò trước đó là bảo vệ bí mật quân sự quốc gia.

Các nhà điều tra cho biết họ đã tìm thấy 875.000 bảng Anh bằng rúp và ngoại tệ cũng như “đồng tiền vàng, đồng hồ sưu tập và các mặt hàng xa xỉ” sau khi khám xét nhà của anh ta.

Những sự ra đi gây sốc khác gần đây đối với những người thân cận của Putin bao gồm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Tatiana Shevtsova và Thứ trưởng thứ nhất của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Ruslan Tsalikov. Cả hai người đã nộp đơn xin từ chức.

Alexei Krivoruchko, Giám đốc Kalashnikov cũng đột ngột nghỉ việc.

Diễn biến này xảy ra khi có nhiều báo cáo cho thấy Putin đang sắp sửa từ bỏ kế hoạch xâm lược Ukraine.

Các nguồn tin thân cận với ông khẳng định tên bạo chúa sẵn sàng cho Ukraine một cơ hội ngừng bắn nhưng chỉ khi Kyiv từ bỏ toàn bộ lãnh thổ bị Nga đánh cắp.

Tiết lộ gây sốc được đưa ra sau khi Ukraine tuyên bố đã tiêu diệt hơn 500.000 binh sĩ Nga kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào năm 2022.

Kyiv cũng cho biết quân đội đang suy yếu của Mạc Tư Khoa cũng đã mất khoảng 22.000 xe tăng, xe thiết giáp và gần 700 máy bay.

Cái chết của binh lính Putin đã gây ra sự chú ý khủng khiếp kể từ khi cuộc tấn công man rợ ở Kharkiv của họ bắt đầu vào đầu tháng này.

Khi cuộc tấn công của ông bị đình trệ, có thông tin cho rằng có tới 1.100 binh sĩ thiệt mạng mỗi ngày trong cuộc giao tranh tập trung xung quanh biên giới phía đông bắc giữa Ukraine và Nga.

Bất kỳ khả năng đình chiến tiềm tàng nào trong cuộc giao tranh cũng đòi Ukraine phải công nhận các chiến tuyến hiện tại, các nguồn tin thân cận với Putin khẳng định.

Một người nói: “Putin có thể chiến đấu bao lâu cũng được, nhưng Putin cũng sẵn sàng ngừng bắn để đóng băng chiến tranh”.

Phát ngôn nhân của Putin, Dmitry Peskov thừa nhận ông chủ của ông sẵn sàng đối thoại với Ukraine và phương Tây để đạt được mục tiêu của mình.

Peskov nói: “Nga không tìm kiếm một cuộc chiến tranh vĩnh cửu.”

Tuy nhiên, việc bổ nhiệm Andrei Belousov gần đây làm Bộ trưởng Quốc phòng Nga được một số chuyên gia coi là đặt Nga vào tình thế chiến tranh lâu dài nhằm kéo dài xung đột thông qua nền kinh tế của họ.

Cuộc xung đột trên bộ lớn nhất ở Âu Châu kể từ Thế chiến thứ hai đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm ngàn người ở cả hai bên và dẫn đến các lệnh trừng phạt sâu rộng của phương Tây đối với nền kinh tế Nga.

Các nguồn tin cho biết, Putin hiểu rằng bất kỳ tiến bộ mới đáng kể nào cũng sẽ đòi hỏi một cuộc huy động toàn quốc khác, là điều mà ông không muốn.

Viễn cảnh về một lệnh ngừng bắn, hay thậm chí là các cuộc đàm phán hòa bình, hiện có vẻ xa vời.

Zelenskiy đã nhiều lần nói rằng hòa bình theo các điều kiện của Putin là điều không thể chấp nhận được.

Ông thề sẽ chiếm lại lãnh thổ đã mất, bao gồm cả Crimea, nơi bị Nga sáp nhập vào năm 2014 sau khi ký sắc lệnh vào năm 2022 chính thức tuyên bố bất kỳ cuộc đàm phán nào với Putin là “không thể”.

Bất chấp những lời bàn tán về hòa bình, Putin vẫn tiếp tục tàn phá Âu Châu với các mục tiêu mới nhất của ông là các quốc gia vùng Baltic.

Tư Lệnh quân đội Thụy Điển cho biết, một Putin tàn nhẫn đang tìm cách mở rộng biên giới trên biển của Nga nhằm chiếm giữ một hòn đảo có thể được sử dụng làm bệ phóng hạt nhân.

Âu Châu đang đứng trước nguy cơ sau khi Bộ Quốc phòng của Putin công bố một nỗ lực gây sốc nhằm thay đổi biên giới trên biển của Nga với Phần Lan và Lithuania hôm thứ Tư.

Nga đang cố gắng vẽ lại lãnh hải của mình để đánh cắp các khu vực ở phía đông Vịnh Phần Lan và gần các thành phố Baltiysk và Zelenodradsk ở vùng Kaliningrad.

Tuy nhiên, các chuyên gia lo ngại nhất về kế hoạch tiếp quản Gotland - một hòn đảo nằm ngay ngoài khơi Thụy Điển của Putin.

Đây được cho là khu vực tiếp theo trong danh sách tấn công của Putin nếu ông thành công ở Ukraine và được coi là một trong những khu vực quan trọng nhất ở Biển Baltic.

5. Tòa án quân sự Nga từ chối trả tự do cho cựu tư lệnh Quân đoàn 58 của Nga

Một tòa án quân sự Nga đã từ chối trả tự do cho Ivan Popov, cựu tư lệnh Quân đoàn 58 của Nga bị bắt vì nghi ngờ gian lận, đồng thời từ chối yêu cầu quản thúc ông ta tại gia, một phóng viên Reuters tại tòa án cho biết.

Sau cuộc binh biến vào tháng 6 năm 2023 của lính đánh thuê Wagner chống lại cơ quan quốc phòng của Nga, Popov cho biết ông đã bị cách chức sau khi báo cáo với cấp trên về tình hình thảm khốc ở mặt trận Ukraine.

Popov, người có biển hiệu quân đội là “Spartacus” và được quân đội ưa chuộng, cho biết vào thời điểm đó rằng binh lính Nga đã bị đâm sau lưng vì sự thất bại của các chỉ huy cao cấp của họ.

Trung Tướng Igor Krasnov, Tổng Công Tố Nga, cho biết Popov bị nghi ngờ liên quan đến vụ trộm hơn 130 triệu rúp hay 1,44 triệu Mỹ Kim các sản phẩm kim loại dùng để xây dựng công sự dọc tiền tuyến Ukraine. Tuy nhiên, theo kênh Rybar, tướng Popov bị bắt vì gần đây ông nói trên Telegram rằng quân đội Nga không thể chiến thắng tại Ukraine trước làn sóng các khí tài chiến tranh đang được đổ vào Ukraine, và rằng cuộc chiến tại Ukraine càng kéo dài Liên Bang Nga càng kiệt quệ. Tuyên bố của ông phản ảnh tâm trạng phản chiến của nhiều tướng lãnh Nga.

6. Ukraine, Bỉ ký thỏa thuận an ninh dài hạn

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã ký thỏa thuận an ninh song phương 10 năm tại Brussels vào ngày 28 tháng 5

Bỉ trở thành quốc gia thứ 11 ký thỏa thuận như vậy, cùng với Tây Ban Nha, Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Ý, Canada, Hà Lan, Phần Lan và Latvia.

Zelenskiy đến Bỉ một ngày sau chuyến đi tới Tây Ban Nha, nơi ông ký thỏa thuận an ninh với Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez.

Theo thỏa thuận, Bỉ sẽ phân bổ ít nhất 977 triệu euro (khoảng 1 triệu Mỹ Kim) viện trợ quân sự cho Ukraine vào năm 2024.

Tài liệu cũng nói rằng Bỉ sẽ cung cấp cho Kyiv 30 chiến đấu cơ F-16 từ nay cho đến năm 2028, với những chiếc máy bay đầu tiên dự kiến sẽ đến trong năm nay.

Bỉ là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia liên minh được thành lập vào mùa hè năm 2023 để hỗ trợ Lực lượng Không quân Ukraine. Sáng kiến này được dẫn đầu bởi Mỹ, Đan Mạch và Hà Lan.

Tháng 10 năm ngoái, Bỉ cho biết họ sẽ cung cấp cho Ukraine một số chiến đấu cơ F-16 nhưng không nêu rõ số lượng và giúp đào tạo phi công Ukraine ở các nước Liên Hiệp Âu Châu.

Ngoài Bỉ, Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy cũng cam kết cung cấp cho Ukraine hàng chục máy bay phản lực thế hệ thứ tư do Mỹ sản xuất.

Bộ Quốc phòng Đan Mạch hồi tháng 2 thông báo Ukraine sẽ nhận lô chiến đấu cơ F-16 đầu tiên vào mùa hè này

7. Lực lượng Nga tấn công nhà ga phi trường Zaporizhzhia bằng hỏa tiễn Kh-59

Lực lượng Nga đã tấn công nhà ga phi trường Zaporizhzhia bằng hỏa tiễn hành trình Kh-59 vào ngày 26 Tháng Năm, phá hủy tòa nhà dùng làm nhà ga, Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine xác nhận hôm 27 Tháng Năm.

Các quan chức cho biết không có người nào bị thương trong vụ tấn công.

Volodymyr Marchuk, một quan chức tại Cơ quan quản lý quân sự tỉnh Zaporizhzhia, trước đó đã đưa tin trong một bình luận trên tờ Kyiv Independent rằng lực lượng Nga đã tấn công phi trường quốc tế Zaporizhzhia nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Nhà lập pháp Musa Magomedov cũng đưa tin về cuộc tấn công ngày 26 Tháng Năm, công bố một bức ảnh ghi lại thiệt hại nặng nề tại tòa nhà ga của phi trường.

Trước cuộc tấn công, một cảnh báo không kích đã vang lên ở tỉnh này, cùng với cảnh báo về một cuộc tấn công tiềm tàng của Nga bằng hỏa tiễn hành trình Kh-59. Vụ nổ đã được báo cáo ngay sau cảnh báo.

Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine ngày 27 Tháng Năm xác nhận hỏa tiễn hành trình Kh-59 đã tấn công nhà ga phi trường.

Văn phòng Tổng công tố thông báo rằng họ đã mở một cuộc điều tra hình sự về vụ tấn công hỏa tiễn vì nó nhắm vào cơ sở hạ tầng dân sự.

Nhà ga được khai trương vào tháng 10 năm 2020 và đã nhiều lần bị lực lượng Nga bắn phá, tờ Liga viết.

Theo Liga, hơn một nửa số phi trường Ukraine đã bị hư hại do các cuộc tấn công của Nga kể từ khi cuộc chiến toàn diện bùng nổ.

Ukraine đã đóng cửa bầu trời hàng không dân sự khi cuộc xâm lược bắt đầu.

8. Sản lượng đạn pháo của Nga lớn gấp ba lần so với các đồng minh của Ukraine

Nga đang tìm cách sản xuất đạn pháo với tốc độ nhanh gấp ba lần so với các đồng minh của Ukraine với mức giá chỉ bằng một phần tư, Sky News đưa tin hôm 26 Tháng Năm, tham khảo phân tích từ công ty tư vấn quản lý Bain & Company.

Sử dụng dữ liệu có sẵn công khai, công ty tuyên bố rằng các nhà máy của Nga có thể sản xuất hoặc tân trang 4,5 triệu quả đạn pháo 152 ly trong năm nay với giá 1.000 Mỹ Kim mỗi quả đạn. Các nước Âu Châu và Mỹ dự kiến chỉ sản xuất tổng cộng 1,3 triệu quả đạn pháo 155 ly, với chi phí trung bình là 4.000 Mỹ Kim/chiếc.

Việc sản xuất đạn pháo quá chậm đã cản trở bước tiến của Ukraine trên chiến trường. Những người lính tuyên bố rằng cứ mỗi phát đạn họ bắn, Nga lại phóng ra khoảng năm phát đạn.

Một Thượng úy thuộc Lữ đoàn 57 ở Kharkiv, nơi Nga phát động cuộc tấn công mới vào ngày 10 Tháng Năm, nói với Sky News rằng Ukraine cần có thêm nguồn cung cấp. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng binh sĩ Ukraine đang thực hiện từng đợt tấn công và có thể tiêu diệt mục tiêu bằng một, hai hoặc ba quả đạn pháo.

Tình trạng thiếu đạn dược từ lâu đã là nguyên nhân gây lo ngại ở Ukraine nhưng đã leo thang trong năm nay. Liên Hiệp Âu Châu đã không thực hiện được lời hứa sản xuất 1 triệu quả đạn pháo từ tháng 3 năm 2023 đến năm 2024 trong khi tranh chấp ở Washington dẫn đến gói viện trợ trị giá 61 tỷ Mỹ Kim bị trì hoãn nghiêm trọng.

Một số quốc gia đã ủng hộ sáng kiến do Tiệp dẫn đầu nhằm mua 800.000 quả đạn pháo cho Ukraine được đề xuất vào tháng 2 năm nay. Vào tháng 3, Liên Hiệp Âu Châu đã phân bổ 500 triệu euro để tăng cường năng lực sản xuất đạn dược của Liên Hiệp Âu Châu lên 2 triệu quả đạn mỗi năm vào cuối năm 2025.

Theo tờ Washington Post, Ukraine cũng sẽ bắt đầu sản xuất trong nước đạn pháo 155 ly theo tiêu chuẩn NATO sớm nhất là vào nửa cuối năm 2024.

9. Hà Lan muốn cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine cùng với các đối tác

Hôm Thứ Ba, 28 Tháng Năm, Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết Hà Lan muốn cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot cho Ukraine với sự hợp tác của các nước khác.

Nước này đã xác định những đối tác nào có thể đóng góp các bộ phận và đạn dược từ kho dự trữ của mình và kêu gọi họ tham gia sáng kiến này.

Ukraine đã kêu gọi các đối tác của mình cung cấp thêm lực lượng phòng không trong bối cảnh các cuộc không kích dữ dội của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren cho biết: “Chúng tôi đang thảo luận với các nước để lắp ráp hệ thống Patriot và đào tạo các xạ thủ Ukraine”.

“Với lời đề nghị của chúng tôi và nếu các quốc gia đối tác tiềm năng khác có thể cung cấp các bộ phận và đạn dược, chúng tôi có thể cung cấp cho Ukraine ít nhất một hệ thống hoàn chỉnh trong thời gian ngắn”.

Ukraine vận hành ít nhất ba hệ thống Patriot do Mỹ, Hà Lan và Đức cung cấp, trong khi Berlin gần đây cam kết cung cấp hệ thống thứ tư. Hà Lan không cung cấp toàn bộ hệ thống mà thay vào đó là hai bệ phóng và các thiết bị khác.

10. Lực lượng Biên phòng Ukraine cho biết việc triển khai quân đội Nga dọc biên giới Sumy là không đủ cho một cuộc tấn công lớn

Phát ngôn nhân Cơ quan Biên phòng Nhà nước Andriy Demchenko cho biết trên truyền hình hôm 26 Tháng Năm rằng Nga không có đủ quân cho một cuộc tấn công lớn ở Sumy nhưng vẫn có thể tìm cách xâm chiếm khu vực này.

Demchenko nói rằng ông không thấy một “nhóm người Nga nào có thể đạt được các mục tiêu chiến lược” gần Sumy mặc dù đã tăng cường quân đội. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Ukraine phải “chuẩn bị cho mọi hành động”.

Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelenskiy hôm 26 Tháng Năm cho biết “Nga đang chuẩn bị cho các hành động tấn công cách đó 90 km về phía tây bắc – họ tập trung một nhóm quân khác gần biên giới của chúng tôi”.

Tỉnh Sumy giáp Nga ở phía đông bắc Ukraine và nằm ở phía tây tỉnh Kharkiv, nơi quân đội Nga phát động cuộc tấn công mới vào ngày 10 tháng 5.

Khu vực này hứng chịu pháo kích hàng ngày của Nga và quân đội Ukraine thường xuyên chống lại các nhóm phá hoại của Nga tiến hành các cuộc tấn công xuyên biên giới.

Khu vực này được giải phóng khỏi sự xâm lược của Nga vào tháng 4 năm 2022.

Vào ngày 21 tháng 5, Demchenko cảnh báo rằng Nga có “một số đơn vị nhất định” ở biên giới Sumy và có thể xảy ra một cuộc tấn công hạn chế.

Ông nói thêm: “Đó là nhằm kéo dài chiến tuyến, tuyến hoạt động chiến đấu tích cực và thực sự kéo giãn lực lượng phòng thủ Ukraine”.

Bình luận của Demchenko được đưa ra sau khi Kyrylo Budanov, giám đốc tình báo quân sự Ukraine, gợi ý vào giữa tháng 5 rằng các lực lượng Nga có thể tiến hành một cuộc tấn công ở tỉnh Sumy dọc theo tuyến tấn công đang diễn ra ở tỉnh Kharkiv.

Ukraine đã xây dựng các công sự ở tỉnh Sumy trong những tháng gần đây và chính quyền đã ra lệnh di tản khỏi khu vực.

11. Thủ tướng Đức lên án cuồng vọng đế quốc của Putin

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết có khoảng 24.000 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương nặng mỗi tháng trong cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Ông cho biết như trên trong cuộc phỏng vấn với N-tv hôm 26 Tháng Năm.

Mặc dù con số chính xác không thể được xác minh độc lập nhưng quân đội Ukraine cho biết tổn thất của Mạc Tư Khoa trong cuộc chiến toàn diện gần đây đã khiến nửa triệu người thiệt mạng hoặc bị thương.

Scholz nói trong một cuộc đối thoại với người dân: “Có một con số cho thấy có 24.000 binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương nặng mỗi tháng”.

“Tất cả những điều này là vì sự cuồng vọng đế quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin”.

Các quan chức phương Tây đưa ra ước tính tương tự về tổn thất trên chiến trường của Nga. Leo Docherty, Bộ trưởng Ngoại giao Anh về Lực lượng Vũ trang, cho biết vào cuối tháng 4, Anh ước tính thiệt hại của Nga là hơn 450.000.

Nga vẫn kín tiếng về tổn thất của mình và chỉ thừa nhận khoảng 6.000 binh sĩ thiệt mạng tính đến tháng 9 năm 2022.

12. Bộ trưởng Quốc phòng Umerov: Nga tấn công Ukraine bằng 10.000 quả bom dẫn đường trong năm nay

Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov ngày 25 Tháng Ba cho biết Nga đã thả gần 10.000 quả bom dẫn đường xuống Ukraine kể từ đầu năm đến nay.

Umerov kêu gọi tăng cường phòng không và nói rằng Kyiv đang thảo luận vấn đề này với các đồng minh “hàng ngày và mọi cơ hội”.

Ông bày tỏ lời chia buồn tới gia đình những người thiệt mạng và bị thương sau vụ tấn công bằng hai quả bom dẫn đường của Nga vào một đại siêu thị ở Kharkiv hôm 25 Tháng Năm, khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hơn 40 người bị thương.

“Đây là một hành động cố ý giết hại dân thường”, Umerov nói, đồng thời cáo buộc Putin về “một hành động diệt chủng khác”.

Nga thường sử dụng bom KAB dẫn đường bằng laser hoặc vệ tinh, với trọng tải từ 250 đến 1.500 kg, chống lại các mục tiêu quân sự và dân sự của Ukraine.

Bom câm thời Liên Xô được trang bị bộ dụng cụ bay lượn rẻ tiền, cho phép chúng bay xa hơn và chính xác hơn.

Kharkiv và khu vực xung quanh đã hứng chịu những cuộc tấn công đặc biệt nặng nề từ bom dẫn đường trong những tháng gần đây. Ít nhất 15 người bị thương vào Chúa Nhật Phục sinh của Chính thống giáo sau khi một quả bom rơi trúng khu dân cư ở trung tâm thành phố Kharkiv.

Nhà ngoại giao hàng đầu của Liên minh Âu Châu Josep Borrell cho biết vụ tấn công vào Kharkiv ngày 25 Tháng Năm nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của Ukraine về việc bổ sung các hệ thống phòng không và kêu gọi các nước Âu Châu hỗ trợ.

Lời cầu xin của Borrell lặp lại lời cầu xin của Bộ trưởng Ngoại giao Dmytro Kuleba, người đã yêu cầu các đồng minh gửi hệ thống phòng không Patriot sau tin tức về cuộc tấn công của Nga.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cũng nhắc lại tầm quan trọng của vũ khí phòng không sau vụ đánh bom siêu thị. Lo ngại lớn nhất hiện nay là Nga sẽ tấn công mạnh vào thường dân vô tội để áp lực Ukraine phải đình chiến theo những điều khoản có lợi cho Nga.
 
ĐGH khẳng định phụ nữ không thể nhận chức thánh, ngay cả chức phó tế. Phụ nữ Ba Tư và Ebrahim Raisi
VietCatholic Media
16:11 28/05/2024


1. Đại hội Thánh Thể Quốc tế Lần thứ 53 tại Quito, Ecuador

Trưa ngày 20 tháng Năm vừa qua, Đức Cha Alfredo José Espinosa Mateus, Tổng giám mục Giáo phận Quito, thủ đô Ecuador, đã mở cuộc họp báo, tại Phòng Báo chí Tòa Thánh, để trình bày Đại hội Thánh Thể Quốc tế Lần thứ 53, sẽ diễn ra tại thành phố này, từ ngày 08 đến ngày 15 tháng Chín năm nay (ICC2004), với chủ đề là: “Tình huynh đệ để chữa lành thế giới”.

Đại hội Thánh Thể Quốc tế Lần thứ 52 trước đây đã diễn ra hồi tháng Chín năm 2021 và Đức Thánh Cha Phanxicô đã tới đây để chủ sự thánh lễ bế mạc, vào Chúa nhật ngày 10 tháng Chín.

Cách đây mười năm (2014), Hội đồng Giám mục Ecuador, trong phiên họp toàn thể, đã phê chuẩn đơn một năm trước đó, thỉnh cầu Tòa Thánh tổ chức Đại hội Thánh Thể năm 2024 tại nước này, nhân dịp kỷ niệm 150 năm Ecuador là nước đầu tiên trên thế giới thánh hiến đất nước cho Thánh Tâm Chúa Giêsu. Đức Thánh Cha để ý đến kỷ niệm đặc biệt này và ngày 20 tháng Ba năm 2021, ngài đã thông báo cho thế giới rằng Ecuador sẽ là nơi diễn ra Đại hội Thánh Thể Lần thứ 53, cụ thể là tại thủ đô nước này.

Một tài liệu căn bản về đề tài “Tình huynh đệ chữa lành thế giới” đã được soạn thảo và dịch ra mười hai thứ tiếng. Liền trước đại hội, một hội nghị thần học, từ ngày 04 đến ngày 07 tháng Chín năm nay sẽ đọc lại tình Huynh đệ dưới những khía cạnh khác nhau: chính trị, kinh tế, triết học, nhân học và thổ dân. Trong những ngày cử hành kế tiếp, từ ngày 08 đến ngày 15 tháng Chín, trong các bài giáo lý lớn, có tiếng nói của các đại diện toàn dân Chúa, kể cả các giáo dân.

Cha Juan Carlos Garzón, Tổng thư ký Đại hội Thánh Thể Ecuador, nói rằng: “Từ Quito, chúng tôi muốn mở ra Đại hội cho toàn thế giới, để nhờ tình huynh đệ chữa lành những vết thương của thế giới”. Cha cho biết trong số các đề tài của hội nghị, cũng có một suy tư trên các phương tiện truyền thông kỹ thuật số. Điểm khởi hành là ý thức tình thương của Thiên Chúa, nhập thể trong Chúa Kitô, mạnh mẽ hơn sự ác, bạo lực và chết chóc”.

Trong cuộc họp báo, cha Corrado Maggiori, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh về các Đại hội Thánh Thể quốc tế, đã định nghĩa Đại hội tới đây ở Quito là “Một lời kêu gọi quyết liệt về tình huynh đệ, hồng ân của Trời và là sự dấn thân của con người, nhắm hoán cải những mối quan hệ thù địch thành những mối quan hệ huynh đệ, giữa những chao đảo của lịch sự hiện nay”.

2. Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói với CBS News rằng phụ nữ không thể nhận chức thánh, ngay cả như là phó tế

Tạp chí Crux, ngày 21 tháng 5 năm 2024, đưa tin: Trong cuộc trò chuyện với CBS News, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng phụ nữ không thể được phong chức phó tế.

Được phát sóng vào tối thứ Hai tại Hoa Kỳ, “Đức Giáo Hoàng Phanxicô: Người đầu tiên” là phiên bản mở rộng của cuộc phỏng vấn được giới thiệu trên “60 Minutes” vào Chúa nhật.

Nhà báo CBS Norah O’Donnell đã hỏi Đức Giáo Hoàng rằng liệu phụ nữ có bao giờ có “cơ hội làm phó tế và tham gia với tư cách là thành viên giáo sĩ trong Giáo hội không?”

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trả lời nhanh chóng: “Không.”

Khi bị ép, ngài giải thích: “Nếu là phó tế với chức thánh thì không. Nhưng tôi có thể nói, phụ nữ luôn có chức năng của nữ phó tế mà không phải là phó tế, phải không? Phụ nữ phục vụ rất tốt với tư cách là phụ nữ, chứ không phải với tư cách là thừa tác viên, với tư cách là thừa tác viên về mặt này, trong các Chức Thánh.”

Điều này trái ngược với tuyên bố hồi tháng 2 của nữ tu và nhà thần học người Tây Ban Nha Linda Pocher, một trong ba phụ nữ phát biểu tại cuộc họp gần đây nhất của Hội đồng Hồng Y của Đức Giáo Hoàng.

“Chức phó tế cũng đã được thảo luận. Chúng tôi biết rằng Đức Giáo Hoàng rất ủng hộ chức phó tế nữ, nhưng ngài vẫn đang cố gắng hiểu cách áp dụng nó vào thực tế”, Pocher nói với Europa Press.

Tuy nhiên, Đức Phanxicô nói với CBS News rằng phụ nữ “là những người thúc đẩy những thay đổi về phía trước, tất cả các loại thay đổi”.

“Họ dũng cảm hơn đàn ông,” ngài nói tiếp.

“Họ biết cách tốt nhất để bảo vệ sự sống. Phụ nữ là những người bảo vệ tuyệt vời của sự sống. Phụ nữ thật tuyệt vời. Họ rất tuyệt vời. Và tạo không gian trong Giáo hội cho phụ nữ không có nghĩa là trao cho họ một thừa tác vụ, không. Giáo hội là một người mẹ, và những người phụ nữ trong Giáo hội là những người giúp nuôi dưỡng tình mẫu tử đó. Đừng quên rằng những người không bao giờ bỏ rơi Chúa Giêsu chính là phụ nữ. Tất cả những người đàn ông đều bỏ chạy”, Đức Giáo Hoàng nói.

Sau đó, O’Donnell nêu ra sự kiện Đức Phanxicô đã chúc lành và hôn chân các nữ tù nhân, và nhiều người giải thích rằng đó là một thông điệp mà Đức Phanxicô đang cố gắng gửi đi về sự thay đổi vai trò của phụ nữ trong Giáo hội.

“Đúng là lần này chỉ có phụ nữ vì đó là nhà tù dành cho phụ nữ. Và thông điệp là đàn ông cũng như phụ nữ, tất cả chúng ta đều là con cái Thiên Chúa”, Đức Giáo Hoàng trả lời.

“Những người nam nữ chúng ta đều là tông đồ và tất cả chúng ta đều có thể lãnh đạo. Chúng ta đừng quên rằng các tông đồ dũng cảm nhất, can đảm nhất chính là các phụ nữ: Mary Magdalene, Mary Salomeì, Mary of Santiago. Họ đã ở lại với Chúa Giêsu cho đến phút cuối cùng,” ngài nói.

Nhà báo CBS sau đó đã hỏi tại sao Đức Giáo Hoàng “quyết định cho phép các linh mục Công Giáo ban phước lành cho các cặp đồng tính”.

Đức Giáo Hoàng nhanh chóng phủ nhận cách giải thích này.

“Không, điều tôi cho phép không phải là chúc phúc cho sự kết hợp. Điều đó không thể được thực hiện bởi vì đó không phải là… đó không phải là bí tích. Tôi không thể. Chúa đã làm như vậy. Nhưng để ban phước cho mỗi người thì có. Phước lành dành cho TẤT CẢ MỌI NGƯỜI. Dành cho tất cả mọi người”, Đức Giáo Hoàng nói thế.

3. Tòa Thánh gởi điện chia buồn trước tai nạn của Tổng thống Iran. Vấn đề là các phụ nữ nước này cho rằng Ebrahim Raisi có mối thâm thù với phụ nữ Ba Tư

Đức Giáo Hoàng bày tỏ ‘sự gần gũi thiêng liêng’ với Iran sau cái chết của tổng thống trong vụ tai nạn trực thăng.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi điện chia buồn và hứa cầu nguyện cho Cộng hòa Hồi giáo Iran sau khi tổng thống nước này thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng hôm Chúa Nhật.

Tổng thống Iran Ebrahim Raisi nằm trong số 8 người thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay trực thăng của Không quân Iran ở tỉnh Đông Azerbaijan của nước này vào ngày 19 tháng 5.

Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian cũng nằm trong số những người thiệt mạng. Nguyên nhân của vụ tai nạn vẫn đang được điều tra.

Trong một bức điện được Đức Thánh Cha Phanxicô ký hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha viết rằng ngài đã gửi “lời chia buồn về cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi, Bộ trưởng Ngoại giao Hossein Amir-Abdollahian, và tất cả những người đã thiệt mạng” trong thảm họa.

Đức Giáo Hoàng nói: “Tôi xin phó thác linh hồn của những người đã khuất cho lòng thương xót của Đấng Toàn Năng, và với những lời cầu nguyện cho những người đang thương tiếc sự mất mát của họ, đặc biệt là gia đình họ, tôi gửi lời bảo đảm về sự gần gũi tinh thần đến đất nước trong thời điểm khó khăn này”.

Bức thư được gửi tới Grand Ayatollah Sayyed Ali Hosseini Khamenei, nhà lãnh đạo tối cao của nước cộng hòa Hồi giáo Iran, hay còn được gọi là Ba Tư.

Đức Thánh Cha đã nói chuyện với Raisi vào tháng 11 năm ngoái khoảng một tháng sau khi cuộc chiến Israel-Hamas bùng nổ. Trong cuộc thảo luận đó, Tổng thống Iran được cho là đã yêu cầu Giáo hoàng sử dụng ảnh hưởng của mình để chấm dứt cuộc tấn công của Israel ở Gaza.

Raisi được cho là cũng đã buộc Đức Giáo Hoàng phải “giải thích chính xác lập trường liên quan đến kẻ áp bức và người bị áp bức” trong cuộc xung đột. Iran và Israel đã tham gia vào một “cuộc chiến tranh ủy nhiệm” kéo dài hàng thập niên. Thực ra, Tòa Thánh không bênh vực Israel và đã có những căng thẳng gay gắt với Israel khi bênh vực quyền của người Palestine.

Trong khi đó, Amir-Abdollahian đã nói chuyện với Ngoại trưởng Vatican, Đức Tổng Giám Mục Paul Gallagher vào tháng 10, và hai nhà ngoại giao này cũng thảo luận về cuộc chiến Israel-Hamas.

Mohammad Mokhber, trước đây là phó tổng thống Iran, hiện đang giữ chức quyền tổng thống nước này sau cái chết của Raisi.

Một số phụ nữ Iran cho rằng Tòa Thánh không nên gởi điện chia buồn trước cái chết của Tổng thống Ebrahim Raisi, người mà họ gọi là “tên đồ tể của thành Tehran”, và là “kẻ thù của phụ nữ.”

Ebrahim Raisi được cho là đã tung ra rất nhiều các quy định có tính chất phân biệt đối xử với phụ nữ, đến mức người ta ngờ rằng ông ấy có mối thù đặc biệt với phụ nữ. Năm 2022, Iran đã chứng kiến các cuộc biểu tình rầm rộ khắp đất nước sau cái chết của Mahsa Amini, một phụ nữ trước đó đã bị giam giữ vì bị cáo buộc không đội khăn trùm đầu theo đúng ý thích của chính quyền. Được biết, cô gái 22 tuổi đã chết vào ngày 16 tháng 9 năm 2022 sau khi bị cảnh sát đạo đức của chế độ đánh tới tấp trước khi bỏ rơi cô ta trong tình trạng hôn mê.

Sự phẫn nộ của công chúng về cái chết của Mahsa đã biến thành một cuộc tắm máu với ít nhất 200 người thiệt mạng trong các cuộc bạo động, theo một cơ quan an ninh hàng đầu của nhà nước Iran.

Cô bị cáo buộc đã bị cảnh sát bắt và đánh đập vì để lộ một số sợi tóc dưới khăn trùm đầu mà phụ nữ Iran bắt buộc phải đội theo luật bất kể người phụ nữ ấy theo Hồi Giáo hay không.

Các cuộc biểu tình đã nổ ra trên toàn quốc sau cái chết của cô khi hàng ngàn công dân chán nản tập hợp chống lại luật pháp nghiêm ngặt.

Những phụ nữ tham gia các cuộc biểu tình đã không đội khăn. Nhiều người thậm chí còn mang khăn ra đốt trên đường phố và chia sẻ video họ xé khăn quàng cổ.

Cuộc đàn áp an ninh kéo dài nhiều tháng sau các cuộc biểu tình đã giết chết hơn 500 người và khiến hơn 22.000 người bị giam giữ.

Sau cái chết của Ebrahim Raisi, nhiều phụ nữ Iran sống ở các nước khác đã tập trung trên các đường phố nhảy múa reo hò. Trong khi đó, trên các mạng xã hội và các phương tiện truyền thông các phụ nữ Iran đã chia sẻ lý do họ ăn mừng cái chết của Ebrahim Raisi.
 
Thánh Ca
TV 115
Lm. Thái Nguyên
15:40 28/05/2024
 
Tạ Ơn Đức Mẹ Núi Cúi
Phạm Trung
15:48 28/05/2024
 
Thánh Giá Trên Đồi Cali
Phạm Trung
15:49 28/05/2024