Ngày 14-11-2023
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Nhớ ngày thanh toán sổ sách
Lm Phan Văn Lợi
00:07 14/11/2023

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN NĂM A : MT 25,14-30

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này :
“Người kia sắp đi xa, gọi đầy tớ đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông đưa cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn giấu số bạc của chủ.
Sau một thời gian lâu dài, ông chủ các đầy tớ đến và yêu cầu họ thanh toán sổ sách. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây’. Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời hai yến khác đây’. Ông chủ nói với người ấy : ‘Khá lắm ! Anh đúng là tôi tớ tài giỏi và trung thành ! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh !’ Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói : ‘Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn dấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!’ Ông chủ đáp: ‘Anh thật là tôi tớ xấu xa và biếng nhác ! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài : ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc nghiến răng’”.


NHỚ NGÀY THANH TOÁN SỔ SÁCH

Thánh Máctinô Porres (1579-1639, mừng ngày 3-11) là con của một hiệp sĩ Tây Ban Nha với một nàng hầu lai da đen người Pérou. Máctinô trải qua thuở thiếu thời trong sự hất hủi của mọi người vì thân phận con hoang và vì màu da đen đúa. Lúc 15 tuổi, cậu nhập dòng Đa-minh như một trợ sĩ. Thầy rất đạo đức và thích làm những việc khiêm tốn đến độ được biệt danh là “thầy chổi”. Nhờ biết cạo gió, Máctinô đã giữ chức y tá của nhà dòng. Thầy phụ trách công việc với một đức nhẫn nại vô bờ và bác ái cao độ. Có lần thấy một bệnh nhân giận dữ với mình, thầy đã êm ái nói với anh ta: “Anh giận phải lẽ lắm, nhưng cơn giận có thể khiến bệnh tình của anh thêm nặng. Hãy dùng món ăn anh thích này đi và để tôi thoa bóp chân cho anh nhé!” Thầy vừa làm việc vừa lần hạt Mân côi, thức đêm để cầu nguyện rồi ngủ trên cái cáng dùng khiêng xác chết. Được tu viện giao nhiệm vụ phát của bố thí, thầy làm mọi cách để cứu giúp những kẻ nghèo, đôi lúc còn nhịn ăn để cho họ. Có lần tu viện mắc nợ, Máctinô đã đề nghị cha bề trên bán mình đi để trang trải. Máctinô cũng đã từ chối không lãnh chức vụ Linh mục để có thể tiếp tục làm đầy tớ mọi người. Ngày nay, Máctinô là một trong những vị thánh được bình dân yêu mến cầu khẩn nhất từ Đông sang Tây, từ Âu sang Á.

1. Sự tín nhiệm vô cùng của Chủ : tình yêu.

Dụ ngôn “các yến bạc” mà câu chuyện thánh Máctinô đã minh họa, là dụ ngôn cuối cùng trong ba dụ ngôn “cánh chung” được Mát-thêu gộp chung quanh chủ đề “Thời cùng tận”. Thời gian của lịch sử con người, mà sẽ có lúc chấm dứt, là thời gian “Chủ vắng mặt” : nhân loại bị thử thách, y như các tôi tớ được chủ trao phó lắm trách nhiệm nặng nề. Vâng, cuộc sống của chúng ta diễn ra trong khung cảnh một Thiên Chúa có vẻ vắng mặt và như thể “rút lui” để thụ tạo Người có sáng kiến. Điều đó chứng tỏ một niềm tin tưởng mênh mông và kính trọng khôn tả. Người giao cho chúng ta : “kẻ thì năm yến, kẻ hai yến, kẻ một yến”. Vào thời Đức Giê-su, một “yến” là một thỏi bạc hay vàng trị giá sáu ngàn quan tiền. Thành thử một yến thôi cũng đủ là một gia tài nhỏ : tương đương với tiền công sáu ngàn ngày làm việc (x. Mt 20,2). “Chủ giao phó cho họ của cải mình!” : ở thế gian này, chúng ta phải quản lý các của cải không thuộc chúng ta, nhưng thuộc Đấng Sáng Tạo. Như thế, ý nghĩa sâu sa của dụ ngôn trước hết chẳng phải là sử dụng đúng các “năng khiếu cá nhân” (dẫu áp dụng luân lý này có thể có ích). Đây đặc biệt nói về việc chúng ta tích cực cộng tác vào Nước Thiên Chúa : Người đã giao phó cho ta Vương quốc Người, tài sản Người, những hồng ân phải làm cho sinh lợi…

Và thế là hai người trước đã làm lợi gấp đôi số yến bạc nhận được, riêng anh cuối cùng thì đào lỗ mà chôn… Phải chống lại cám dỗ muốn so sánh mình với người. Đây không nói đến các yến bạc của ai khác, nhưng đến trách nhiệm của riêng tôi, đến Nước Trời đã được giao phó cho tôi, dĩ nhiên qua các “hồng ân tôi đã nhận lãnh”. Ai nấy đều có vị trí và trách nhiệm “của mình” : “Có nhưng ân huệ khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí… Người thì được ban ơn nói lời khôn ngoan... kẻ khác được ban ơn nói lời hiểu biết... người thì được ơn phân định các thần khí… Các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể” (1Cr 12,4-12). Đến điểm suy niệm này, tôi nên tự hỏi đâu là vai trò duy nhất của tôi, đâu là các yến bạc mà chỉ mình tôi có thể làm cho sinh lợi. Trước mắt Thiên Chúa, không ai có thể thay thế tôi trong nhiệm vụ vốn là của tôi, với những khả năng, đức tính, ơn huệ Người đã ban tặng. Phải chăng tôi sẽ “làm lợi” chúng như các tôi tớ tốt lành, như thánh Máctinô, kẻ mà xét theo loài người thì quả là được giao quá ít ỏi, nhưng đã làm lợi biết bao nhiêu, hay tôi đem “chôn vùi” chúng như tên đầy tớ xấu?

“Sau một thời gian lâu dài…”. Thời gian Chủ vắng mặt thì lâu. Đó là thời gian thử thách lòng trung tín và không dễ chịu đựng. Đẩy cho tới cùng, ta có thể tưởng tượng rằng Thiên Chúa “thôi trở lại”, Người “đã chết”, không hiện hữu; ta có thể bắt đầu tổ chức tất cả đời mình “như thể chẳng hề có Thiên Chúa”. Đó đã là ý nghĩa của nhiều dụ ngôn khác trong Mt (24,37-44; 24.46-51; 25,1-13). Nhưng “…ông chủ các đầy tớ trở về và yêu cầu họ thanh toán sổ sách”. Đức Giê-su lại bảo chúng ta chớ nên ngủ trong ảo tưởng “Thiên Chúa vô hữu”. Dù muốn hay không muốn, điều ấy đâu tùy thuộc chúng ta ! Ngoài ra, chẳng có gì tồi tệ hơn là “vô trách nhiệm”. Thiên Chúa tôn vinh chúng ta khi đòi chúng ta “thanh toán sổ sách”, như đối với những kẻ trưởng thành đầy ý thức trách nhiệm. Và thế là người được giao năm yến đến trình bày công việc lẫn thành quả của mình, sau đó tới lượt người được giao hai yến. Văn phong cố ý long trọng. Đây không phải là một ông chủ bình thường : người ta gọi ông là “Chúa”… và, vì thời gian quản lý đã chấm dứt, nên các tôi tớ được cho vào “hưởng niềm vui của Chủ mình” như các trinh nữ khôn trong dụ ngôn trước được đi vào phòng tiệc cưới “với Chú rể”.

2. Thái độ nghi ngờ của đầy tớ : tội lỗi.

Nhưng chúng ta chờ phần tiếp giai thoại. Với một nghệ thuật kể chuyện sành sỏi, Đức Giê-su kéo dài sự mong ngóng. Người lặp lại cũng một chuyện đối với hai tôi tớ đầu. Óc tò mò của thính giả bị kích thích : người ta chờ đợi… Cái gì sắp xảy đến với tôi tớ thứ ba mà ta biết là đã đem “chôn” yến bạc của ông chủ? Dẫu sao thì hắn cũng phải phép, đúng luật : xem ra không thể quở trách hắn được điều gì; đã chẳng trộm yến bạc giao nhận, hắn lại còn tuyệt đối “bảo tồn” nó. Tuy nhiên, trước đó hắn đã thưa với chủ : “Thưa ông, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi”. Theo Đức Giê-su, tội xấu xa nhất chính là chỗ đó : xuyên tạc hình ảnh Thiên Chúa, xem Người như một bạo vương khó gần và nguy hiểm! Tất cả mối tương quan với Thiên Chúa bị sai lệch khi ta khởi sự nghi ngờ Người: đấy đã là cám dỗ lớn lao con rắn từng gợi lên cho hai ông bà nguyên tổ (x. St 3,1-5). Cám dỗ căn bản của chúng ta cũng là thế : không coi Thiên Chúa như một “người cha” đầy tình yêu, như một vì Thiên Chúa “giao ước”… nhưng như một kẻ cạnh tranh đáng kinh hãi, chỉ biết nghĩ đến mình và sợ con người được hạnh phúc ! Làm sao chúng ta có thể đi đến một biếm họa như thế, trái với tất cả mạc khải Thánh Kinh như vậy? “Vì thế tôi đâm sợ, mới đem chôn dấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông vẫn còn nguyên đây này!” Vâng, đúng là hoàn toàn bất biết mối tương quan đích thực nối kết Thiên Chúa với con người. Như thế, tên đầy tớ này đã không bị kết án vì từ chối phục vụ hay vì bê trễ biếng nhác, nhưng vì đã có về Thiên Chúa một ý tưởng hoàn toàn trái ngược với bản chất đích thực của Người : y “đâm sợ” Thiên Chúa… nên đã tự đặt “trong quan hệ phải phép tối thiểu” với Người. Y rất giống đám “thợ giờ thứ nhất” tố cáo gia chủ bất công (x. Mt 20,12)… hay giống “đứa con cả” tự thấy phải lẽ với cha mình (x. Lc 15,29-30). Tôi, tôi chính trực, còn Ngài thì không ! Cuối cùng, con người “đầy sợ hãi” ấy thiếu cái chủ yếu : y không yêu chủ, cho dẫu tự phụ đã phải phép về phía mình. Chúng ta nhận ra đó là thái độ của Biệt phái (Pha-ri-sêu) và kinh sư.

Nhưng chớ quên : Đức Giê-su không xử phạt những con người. Kết án Biệt phái thì quá dễ! Điều Đức Giê-su muốn loại bỏ, đó là một thái độ đối với Thiên Chúa vốn luôn có thể là thái độ của chúng ta. Chúng ta có thể tìm sự an ninh của mình trước hết, ngay cả khi giữ Lề luật tỉ mỉ, như tên đầy tớ tưởng mình phải phép vì đã giao lại cho chủ cũng số tiền đã nhận. Tuy nhiên y đã gây thất vọng cho chủ vốn trông đợi y hết sức nhiều. Ông đã mong chờ một sự dấn thân mạo hiểm đối với bản thân ông : ông đã chờ mong “đức tin”, đức tin liều lĩnh ! Chúng ta phải quan tâm đến các quyền lợi của Thiên Chúa, đặt cược tất cả cuộc sống chúng ta cho Người, giúp của cải Người sinh lợi.

Chôn vùi các yến bạc của ta, đó là ám ảnh chuyện an toàn và tránh né mạo hiểm. “Đức tin” là việc hoàn toàn khác ! Tin Mừng muốn được rắc gieo, tung vãi. Làm môn đệ Đức Giê-su, đó là “khiến Nước Trời đã giao được sinh lợi”. Ai chỉ nghĩ tới chuyện “bảo tồn” cái đã nhận là làm cho nó ra cằn cỗi. Tin Mừng đã chẳng được ban cho ta để “giữ” nó như một thứ kho tàng vô ích : chúng ta có trách nhiệm làm cho nó sinh hoa kết quả… vì Ông Chủ, một ngày nào đó về lại, sẽ đòi chúng ta thanh toán sổ sách. Khi “đi xa”, Đức Giê-su đã giao cho ta trách nhiệm vốn là của Người : làm cho Vương quốc Thiên Chúa trị đến. Nếu không chu toàn, ta phải hoàn toàn gánh chịu hình phạt được trình bày với những kiểu nói khuôn đúc cuối dụ ngôn. Tính cách nghiêm trọng của các đe dọa này là do cái được mất rất to lớn. Ai nấy tạo nên cuộc phán xét cho riêng mình. Không người nào có thể viện cớ để chẳng “trả lại” gì cho Thiên Chúa cả!
 
Ngày 15/11: Tinh thần biết ơn - Lm. Antôn Nguyễn Hữu Quảng, SDB
Giáo Hội Năm Châu
00:33 14/11/2023

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.

Khi ấy, trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi qua biên giới giữa hai miền Sa-ma-ri và Ga-li-lê. Lúc Người vào một làng kia, thì có mười người phong hủi đón gặp Người. Họ dừng lại đằng xa và kêu lớn tiếng: “Lạy thầy Giê-su, xin dủ lòng thương chúng tôi!” Thấy vậy, Đức Giê-su bảo họ: “Hãy đi trình diện với các tư tế.” Đang khi đi thì họ được sạch. Một người trong bọn, thấy mình được khỏi, liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta sấp mình dưới chân Đức Giê-su mà tạ ơn. Anh ta lại là người Sa-ma-ri. Đức Giê-su mới nói “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này?” Rồi Người nói với anh ta: “Đứng dậy về đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.”

Đó là lời Chúa
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03:16 14/11/2023

11. Chỉ cần một linh hồn vui lòng chấp nhận mình nghèo hèn thì Thiên Chúa muốn họ trở nên thánh, và trong lòng càng vui hơn so với tạo dựng cả ngàn vạn thế giới.

(Thánh Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
03:21 14/11/2023
100. CẢM NGHĨ TRƯỚC KHI LÀM THƠ

Vào thời Đường Triết Tôn, có một người là con cháu của hoàng tộc thích làm thơ, nhưng làm thơ thì lại thô kệch.

Một hôm, người ấy lại làm một cảm nghĩ trước khi thi vận:

- “Ngày ấm nhìn ba chức, gió cao đấu hai nhà ngang, mọt trèo ra trắng khoát, ruồi chết tăng màu tím, bát thính gió tỳ bà, vứt bánh tiếp Kiến Trang. Trở về ngồi trong phòng, đánh giết lại cản trở sao?”

Người ta đọc rất lâu mà cũng không hiểu được ý nghĩa của toàn bài thơ, bèn hỏi ông ta:

- “Bài thơ này nói gì?”

Người con cháu của hoàng tộc ấy nói:

- “Vừa rồi tôi thấy trên nhà có ba cài màng nhện, lại thấy hai con chim sẻ vui đùa đấu đá nhau bên hành lang nhà ngang, có một con bị chết mọt, cái bụng trắng hướng lên trời thành chữ “xuất”; con ruồi chết trên dĩa giống chữ “chi”; ăn miếng cơm nghe hàng xóm hát bài “phượng lầu ngô”; ăn bánh bao chưa xong, đột nhiên có tin báo tú tài Kiến An Trang xin tương kiến; sau khi chia tay trở về nhà thì thấy trên cổng có dán một bức “Chung Quỳ đánh ác quỷ”, cho nên tập họp chúng lại thành một bài thơ !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 100:

Thích làm thơ và biết làm thơ thì là không giống nhau, bởi vì có người thích làm thơ nhưng lại không biết cách gieo vận, người biết làm thơ nhưng lại không thích làm thơ…

Có người Ki-tô hữu rất thích cầu nguyện nhưng không biết phải cầu nguyện như thế nào, cho nên khi cầu nguyện thì họ chỉ biết xin với cầu chứ chưa biết ca ngợi tán dương Thiên Chúa, cũng như cảm tạ hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho họ trong cuộc sống, cho nên lời cầu nguyện của họ chưa được hoàn hảo cho lắm; lại có người khi cầu nguyện thì cảm thấy không được cầm lòng cầm trí cho lắm nên thường không muốn cầu nguyện…

Cầu nguyện cũng như làm thơ cần phải có tâm hồn yêu mến và nhiệt tình, yêu mến và nhiệt tình là cái căn bản của cầu nguyện, bởi vì không ai cầu xin với lời lẽ hời hợt, cũng như không ai cầu nguyện với tâm hồn không yêu mến.

Thiên Chúa là nguồn cảm hứng vô tận của các thi nhân nghệ sĩ, Ngài cũng là Đấng khai mở tâm hồn và trí tuệ của các nghệ sĩ thi nhân, để họ cảm nghiệm được vẽ đẹp chân thiện mỹ thánh của Ngài mà viết lên những vần thơ tuyệt đẹp.

Thiên Chúa cũng là nguồn cảm hứng và là Đấng để chúng ta trò chuyện khi cầu nguyện, trong những lúc vui cũng như khi buồn, khi hạnh phúc cũng như khi gian khó…

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Đỉnh cao tạ ơn
Lm. Minh Anh
14:58 14/11/2023

ĐỈNH CAO TẠ ƠN
“Thấy mình được khỏi, anh liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”.

“Hãy đặt trái tim vào những gì bạn đang tận hưởng, dẫu trọn vẹn hay không trọn vẹn; cho dù những thứ ấy chỉ là những thứ thuộc về thời gian. Nhưng những lời ngợi khen, cảm tạ dâng lên Đấng Ban Ơn là những gì vượt quá thời gian; và nếu tháp nhập với Đức Kitô, nó sẽ trở thành ‘đỉnh cao tạ ơn!’” - Elisabeth Elliot.

Kính thưa Anh Chị em,
“Tháp nhập với Đức Kitô, nó sẽ trở thành ‘đỉnh cao tạ ơn!’”. Ý tưởng của Elliot được gặp lại qua câu chuyện Tin Mừng hôm nay! Một trong những người cùi được lành quay trở lại tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa.

Trong tiếng Hy Lạp, để biểu lộ lòng biết ơn ai, người ta nói “EuXaristia”, “Tạ Ơn”; “EuXaristia” còn có nghĩa là “Thánh Thể”. Như thế, cử hành Thánh Thể hay tham dự Thánh Thể là hành vi tạ ơn đúng nghĩa nhất, cao cả nhất; Thánh Thể là ‘đỉnh cao tạ ơn’ vậy!

Luca nói đến mười người phong cùi nghèo hèn, những con người mà hy vọng duy nhất còn lại của họ là lòng thương xót của Thiên Chúa, “Lạy Thầy Giêsu, xin dủ lòng thương chúng tôi!”. May thay, lời họ cầu xin được nhậm, Chúa Giêsu chữa lành tất cả. Và họ ‘tiếp tục bước đi trên con đường của họ’, lòng hỷ hoan với quà tặng vừa lãnh nhận. Tuy nhiên, một người trong họ quay trở lại để tạ ơn và tôn vinh Thiên Chúa; và điều này khiến Chúa Giêsu vừa ngạc nhiên, vừa thất vọng, “Không phải cả mười người đều được sạch sao? Thế thì chín người kia đâu?”. Ngài lấy làm tiếc, không phải vì đã trót làm phúc cho chín người hờ hững; nhưng tiếc vì họ không hiểu rằng, biết tạ ơn, họ sẽ được nhận nhiều hơn!

Sẽ được nhận nhiều hơn! Một chi tiết thú vị cần lưu ý là, khi chữa lành họ, Chúa Giêsu nói, “Hãy đi trình diện với các tư tế!”; nói như thế, khác nào nói, “Hãy đi dâng lễ!”. Tuyệt vời! Chỉ một người đã khôn ngoan quay trở lại ‘trình diện’ Ngài, Tư Tế Tối Cao thánh thiện nhất. Và ngay lúc ấy, Chúa Giêsu nâng anh lên một cấp độ cao hơn, cấp độ vốn cho anh khả năng nhận được nhiều hơn. Nhiều hơn ở đây là: Anh được cứu! Được cứu bởi lòng thương xót, giờ đây, anh có khả năng lớn lên hơn nữa trong sự thông hiệp với Ngài! “Communion”, “Hiệp Thông” còn có nghĩa là “Rước Lễ”. Biết đâu, người ngoại này sẽ là môn đệ của Chúa Giêsu; “EuXaristia”, “Hiệp Thông với Thánh Thể” là ‘đỉnh cao tạ ơn’ vậy!

Anh Chị em,
“Anh liền quay trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa”. Như những người cùi, bạn và tôi có thể là những người đang lở loét thiêng liêng được Chúa Giêsu chữa lành. Và nếu lãnh nhận quà tặng của Ngài mà không biết tạ ơn, chúng ta khác nào những người ‘tiêu thụ ân sủng’ đơn thuần mà không có khả năng ‘cho lại’ bất cứ thứ gì. Chúa Giêsu muốn cứu chúng ta khỏi tình trạng ‘thiếu khôn ngoan’ đó. Ngài muốn chúng ta tạ ơn, “EuXaristia!” mặc dầu “những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại ơn cứu độ cho chúng con”. Vì nhờ đó, Ngài mới có thể nâng chúng ta lên cấp độ thiết thân, sâu nhiệm hơn. Sống trong môi trường tạ ơn, ‘môi trường Thánh Thể’, chúng ta sẽ kín múc nhiều ơn lành hơn cho linh hồn mình, cho gia đình, cho cộng đoàn và cho thế giới.

Chúng ta có thể cầu nguyện,
“Lạy Chúa, dìm con sâu hơn vào Thánh Thể, cho con yêu thích ngụp lặn trong ‘môi trường’ này; tháp nhập với Chúa, con hưởng nhận nhiều hơn những gì vượt quá thời gian!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Cuộc chiến Israel-Hamas, vũng lầy của Benjamin Netanyahu?
Vũ Văn An
14:15 14/11/2023

Cuộc chiến giữa Israel và Hamas đã bước sang tháng thứ hai và hiện người ta chưa biết nó sẽ dẫn tới những kết quả nào.

Fady Noun, trên Asia News ngày 13 tháng 11, dưới tiêu đề Chiến tranh Israel-Hamas, một “vũng lầy” đang làm toàn vùng Trung Đông sa vào đó,, đại ý cho rằng có ý kiến trong các giới Lebanon cho rằng ông Netanyahu đã đặt mục tiêu quá cao và có nguy cơ bị mắc kẹt vào cuộc xung đột ở Gaza. Nếu không có lệnh ngừng bắn ở Dải này, thường dân sẽ tiếp tục chết. Đối với Hezbollah, đây là 'cuộc chiến của Hamas', nhưng cuộc đụng độ 'tinh vi' với quân đội Israel vẫn bỏ ngỏ, phô trương 'các quy tắc giao chiến' đang có hiệu lực ở miền nam Lebanon. Sự chia rẽ mạnh mẽ vẫn còn trong thế giới Ả Rập và Hồi giáo.Theo ông, “Nếu Israel không thắng, họ sẽ thua. Nếu Hamas không thua, họ sẽ thắng." Theo tướng về hưu Elias Hanna, phát biểu trên một kênh truyền hình Lebanon, đây là phương trình điều chỉnh cuộc xung đột giữa Hamas và Israel, vốn đã bước sang tháng thứ hai.

Và tất nhiên, đây cũng là vấn đề quan trọng của lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza, điều mà Israel tiếp tục bác bỏ. Tuy nhiên, ở Beirut, ấn tượng là Israel đang bắt đầu vướng vào vũng lầy Gaza, khi biết rằng, theo nhà ngoại giao Mỹ Amos Hochstein đến thăm Lebanon, Mỹ “chưa đưa ra cho Israel một thời hạn vô định” cho hoạt động quân sự của nước này.

Bằng việc tuyên bố muốn "tiêu diệt Hamas", Benjamin Netanyahu đã đặt tiêu chuẩn quá cao, theo quan điểm chung đang lưu hành ở thủ đô Lebanon. Thủ tướng Israel đang tìm kiếm một chiến thắng vang dội để gột rửa mối thù ngày 7/10 và những sai lầm của chính mình, nhưng đây có vẻ là mục tiêu khó đạt được.

Cho đến nay, quân đội Israel chưa giành được điểm quyết định nào trước Hamas, chưa bắt được dù chỉ một tù binh nào trong hàng ngũ của các lữ đoàn al-Qassam hay Jihad Hồi giáo, cũng như không xác định được vị trí chính xác của mạng lưới đường hầm nơi có khoảng 200 con tin bị giam giữ trong tay nhóm cực đoan.

Trong khi đó, theo các chuyên gia, một cuộc xung đột "tinh tế" đang diễn ra ở mặt trận phía bắc Israel. Trong bài phát biểu mới vào ngày 11/11 vừa qua nhân "Ngày Tử đạo", Tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah nhắc lại rằng phía Lebanon-Israel là "mặt trận hỗ trợ" và không thể thay thế cuộc xung đột đang diễn ra ở Gaza.

“Đây là cuộc chiến của Hamas, không phải của Hezbollah. Hamas đã dẫn đầu cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 mà không thông báo cho chúng tôi" là quan điểm chung của giới thượng lưu trong phong trào người Shiite thân Iran, được nhà báo kiêm chuyên gia Scarlett Haddad nhấn mạnh.

Những lời trấn an ngầm này đã làm dịu đi những lo lắng của người Lebanon. Nhưng mối đe dọa mở rộng xung đột vẫn chưa được loại trừ hoàn toàn và vẫn có thật. Trên thực tế, “đối với Hezbollah, cũng như đối với Tehran, vẫn còn những ranh giới đỏ không thể vượt qua: việc tiêu diệt Hamas hoặc một hoạt động quy mô lớn ở Lebanon”, Scarlett Haddad nói thêm.

Trong khi đó, đảng Shiite đang chơi một cách khéo léo, mặc dù phải trả giá đắt về con người, với “các quy tắc giao chiến” có hiệu lực ở miền nam Lebanon. Không phải là một sự giả tạo hay chỉ là một cuộc giao tranh đơn giản, cuộc xung đột ở biên giới phía bắc của Israel Hezbollah đã khiến Hezbollah thiệt hại 68 chiến binh, một nửa trong số đó đã thiệt mạng trong cuộc chiến năm 2006.

Cuối tuần qua, Hassan Nasrallah tuyên bố "tăng cường hoạt động kháng chiến trên mặt trận Lebanon, về số lượng hoạt động, số lượng mục tiêu và cả vũ khí được sử dụng". Hezbollah đã sử dụng tên lửa Katyusha để ném bom doanh trại ở Dovev, Safad và Kiryat Shmona, làm bị thương 15 người, trước cái chết của thường dân - một phụ nữ và ba cháu gái của bà - trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Sự khác biệt trong thế giới Ả Rập

Trò chơi thảm sát ở Gaza sẽ tiếp diễn đến bao giờ? Câu trả lời chắc chắn không nằm trong tay thế giới Hồi giáo Ả Rập, nơi cũng đánh dấu cuộc gặp chính thức đầu tiên giữa Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Thái tử Ả Rập Saudi Mohammad bin Salman.

Nhìn vào "chính trị thực tế", kết quả của hội nghị thượng đỉnh chung của Liên đoàn Ả Rập và Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), được tổ chức tại Riyadh vào ngày 11 tháng 11, đã nêu bật sự chia rẽ mạnh mẽ trong khu vực về cách ứng phó với cuộc xung đột.

Trong khi lên án các hành động "man rợ" của lực lượng Israel ở Gaza, hội nghị thượng đỉnh không thiết lập các biện pháp trừng phạt kinh tế và chính trị thực sự có tính thuyết phục đối với Israel và các đồng minh của nước này, chẳng hạn như cắt đứt quan hệ kinh tế và ngoại giao hay cắt giảm nguồn cung cấp dầu.

Thông cáo cuối cùng của hội nghị thượng đỉnh đã bác bỏ lập luận của Israel rằng nước này đang hành động để "tự vệ" và kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hiệp quốc thông qua một nghị quyết "ràng buộc" để chấm dứt "sự xâm lược" ở Gaza.

Công hàm này cũng bác bỏ bất cứ giải pháp chính trị nào trong tương lai cho cuộc xung đột nhằm giữ Dải này tách biệt khỏi West Bank do Israel chiếm đóng. Về phần mình, Thủ tướng Lebanon sắp mãn nhiệm Nagib Mikati tuyên bố rằng sự lựa chọn của Lebanon là dành ưu tiên cho "hòa bình".

Được xoa dịu bởi cam kết quân sự có chừng mực của Hezbollah chống lại Israel, thủ tướng lâm thời thậm chí còn ca ngợi "vai trò quốc gia" của đảng này, sự nhượng bộ đối với hòa bình dân sự và vẻ ngoài của sự đoàn kết nội bộ khi đối mặt với kẻ thù.

Đừng quên cuộc chiến Israel-Hamas do Hamas khởi xướng

Trong khi đó, Michael Warsaw, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc điều hành của Mạng lưới Công Giáo Toàn cầu EWTN, đồng thời là Nhà xuất bản của tờ National Catholic Register, ngày 9 tháng 11, lưu ý rằng: Khi cuộc chiến tàn khốc ở Gaza bước sang giai đoạn tiếp theo, chúng ta không bao giờ được quên rằng cuộc tấn công bất ngờ độc ác của Hamas nhằm vào dân thường Israel chính là tia lửa gây ra hỏa hoạn.

Gia đình và người thân của các con tin Israel bị Hamas bắt giữ tập trung cầu nguyện tại Bức tường phía Tây ở Jerusalem vào ngày 7 tháng 11 năm 2023, một tháng sau cuộc tấn công chết người của Hamas. (ảnh: Toshiyuki Fukushima/AP)


Đã bốn tuần kể từ khi Hamas phát động cuộc tấn công bất ngờ chống lại Israel. Giờ đây, Israel đang tham gia vào một cuộc xâm lược trên bộ kéo dài và đẫm máu vào Dải Gaza, lãnh thổ do Hamas kiểm soát. Sự khủng khiếp và xấu xa của chiến tranh đã thường xuyên hiện ra trước mắt chúng ta trong những ngày gần đây, và những hình ảnh như vậy có thể sẽ tiếp tục trong nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng nữa, và cùng với nó là những lời kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ngày càng tăng để ngăn chặn bước tiến của Israel.

Đây là thời điểm tốt để nhớ lại lý do tại sao cuộc chiến tàn khốc này lại xảy ra ngay từ đầu: bởi vì Hamas, một tổ chức khủng bố, đã xâm chiếm Israel qua các biên giới được quốc tế công nhận để giết người, hãm hiếp và bắt cóc những người vô tội. Bất kể điều gì xảy ra trong tương lai, điều quan trọng là chúng ta không bao giờ quên sự thật này: cuộc đổ máu hiện tại được bắt đầu bởi một hành động đồi bại, trong đó các chiến binh Hamas đã giết nhiều người Do Thái hơn bất cứ ngày nào kể từ Holocaust.

Các Kitô hữu luôn cảm thấy gắn bó với Thánh Địa. Và chúng ta nhận ra mối liên kết đặc biệt của chúng ta với người Do Thái. Trong vòng chưa đầy hai năm nữa, chúng ta sẽ kỷ niệm 60 năm Nostra Aetate, một tuyên bố của Công Đồng Vatican II về mối quan hệ giữa Kitô giáo và các tôn giáo khác. Trong khi việc chúng ta tiếp cận các tôn giáo như Hồi giáo là đáng khen ngợi và bắt nguồn từ mong muốn thực sự về hòa bình và chủ nghĩa đại kết có nguyên tắc, thì mối quan hệ của Giáo hội với Do Thái giáo là duy nhất.

Như Nostra Aetate nhắc lại, các tông đồ “xuất thân từ dân tộc Do Thái,” và “gia sản tinh thần chung của các Kitô hữu và người Do Thái là… rất lớn lao”. Vì lý do đó và vì lời kêu gọi yêu thương phổ quát của Tin Mừng, Giáo hội “lên án sự thù hận, đàn áp, [và] việc bày tỏ chủ nghĩa bài Do Thái, nhằm vào người Do Thái bất cứ lúc nào và bởi bất cứ ai”.

Hamas đã nói rõ ràng trong nhiều thập niên rằng nó được thúc đẩy bởi chủ nghĩa bài Do Thái và mong muốn tiêu diệt người Do Thái. Người Công Giáo không thể và không bao giờ nên ủng hộ Hamas.

Tuy nhiên, người Công Giáo có thể và nên đồng cảm với những người vô tội ở cả hai bên. Cũng như chúng ta cùng thương tiếc với người dân Do Thái trước sự tàn ác của chủ nghĩa khủng bố, chúng ta cũng nhận thấy các thường dân Palestine vô tội, trong đó có một số ít Kitô hữu, đã phải chịu đau khổ rất nhiều trong cuộc xung đột tôn giáo cổ xưa này. Số lượng Kitô hữu ở Israel đã giữ ổn định ở mức 184,000, và khoảng 1,000 người ở Gaza và chưa đầy 46,000 người ở West Bank đang sống trong tình trạng bị đe dọa thường xuyên và tiếp tục suy giảm. Anh chị em Kitô hữu của chúng ta ở Thánh Địa thường phải đối mặt với sự nghi ngờ và thù địch từ khắp nơi, không được tin tưởng vì họ không hợp nhất với người Do Thái ở Israel cũng như với đại đa số đồng bào Palestine của họ, những người theo đạo Hồi.

Sự thật là, các Kitô hữu là nhóm tôn giáo bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới, và các Kitô hữu ở Trung Đông phải đối mặt với gánh nặng gia tăng là trở thành thiểu số bị hầu hết các nhóm khác xung quanh họ nghi ngờ và tấn công.

Quan điểm khác biệt của chúng ta trong tư cách người Công Giáo - than khóc cho những người vô tội, chia sẻ gia sản tinh thần với người Do Thái, và chia sẻ về mặt tinh thần nỗi đau khổ của các anh chị em Kitô giáo bị vướng vào lằn đạn - mang lại cho chúng ta sự sáng tỏ giữa lúc bối rối. Chúng ta có thể nhận ra rằng vấn đề không phải là Hồi giáo, Do Thái giáo, người dân Palestine hay người dân Israel. Vấn đề - và nguyên nhân trực tiếp của cuộc chiến này - là Hamas, một tổ chức khủng bố được tài trợ tốt, có liên hệ với chính phủ Iran, chuyên săn lùng chính người dân của mình, sử dụng họ làm lá chắn sống và bị thúc đẩy bởi mong muốn diệt chủng. Hamas tiếp quản Gaza vào năm 2007 trong một trận chiến đẫm máu - không phải chống lại người Israel mà chống lại những người Palestine đối thủ, hàng trăm người trong số họ đã thiệt mạng. Đây là đối tác trong mạng lưới các nhóm khủng bố được chế độ Iran hỗ trợ, từ Hezbollah ở Lebanon đến các nhóm dân quân khác ở Syria, Iraq và Yemen.

Sự kiện độc đáo này sẽ rất quan trọng cần được ghi nhớ khi đối mặt với những câu chuyện sai sự thật đang loan truyền ở phương Tây. Nhiều người có “con mắt phương Tây” nhìn cuộc chiến qua lăng kính xen kẽ, nơi chỉ một số người nhất định được coi là nạn nhân do chủng tộc, giới tính, nguồn gốc quốc gia, giới tính và các phẩm chất khác của họ. Qua lăng kính này, hoàn cảnh khó khăn của người Palestine đại diện cho những lý tưởng được ưa thích về mặt hệ tư tưởng của cánh tả cứng rắn, như quyền của người LGBT, “công lý sinh sản” và chủ nghĩa duy nữ.

Các thành viên cánh tả của Quốc hội Mỹ đã đưa ra những tuyên bố dường như đổ lỗi cho Israel về hành vi khủng bố của Hamas. Các chi hội Black Lives Matter và các tổ chức sinh viên tại các trường đại học ưu tú cũng như các nhóm tiến bộ khác đã phản đối Israel. Chúng ta chỉ có thể đoán rằng nhiều người ở Mỹ đang tuần hành vì Palestine và Hamas là thành viên của cùng một đám đông “tỉnh táo” [woke] đã phản đối việc lật ngược phán quyết Roe v. Wade, tấn công các thẩm phán vì là người Công Giáo và thúc đẩy hệ tư tưởng giới tính đối với học sinh.

Tuy nhiên, việc tưởng tượng rằng có sự thống nhất giữa mọi tầng lớp mà cánh tả cho là “bị áp bức” là một điều lố bịch. Các nhóm tôn giáo độc tài như Hamas sẽ giết hại những người xác định LGBT, các nhà hoạt động vì nữ quyền và các thành viên khác của tầng lớp “nạn nhân” cấp tiến mà không hề hối hận, đè bẹp phong trào mà họ đại diện.

Mặc dù được một số người cấp tiến ủng hộ, nhưng Hamas không ủng hộ những ý tưởng tiến bộ của phương Tây về công lý cho những người bị áp bức, cũng như không ủng hộ việc Kitô giáo hướng tới việc bảo vệ người vô tội hoặc chỉ tham gia vào các cuộc chiến tranh chính nghĩa. Vì vậy, mọi người Công Giáo nên hy vọng rằng Hamas sẽ bị loại bỏ quyền lực.

Khi làm như vậy, chúng ta phải luôn nỗ lực vì hòa bình thực sự và bảo vệ những người vô tội ở mức độ cao nhất có thể. Việc này sẽ cần rất nhiều nỗ lực và trí tuệ. Khó có thể cung cấp viện trợ ở bất cứ vùng chiến sự nào, và ở Gaza, chúng ta có thể dự đoán rằng các nguồn tài nguyên dành cho dân thường sẽ bị Hamas đánh cắp, mà xét cho cùng thì Hamas không có vấn đề gì khi hy sinh chính người dân của mình để ủng hộ chính nghĩa của nó, đó là sự hủy diệt hoàn toàn Israel.

Tương tự như vậy, việc loại bỏ người Palestine và kêu gọi tái định cư hàng loạt cũng không phải là một lựa chọn chính đáng. Như Đức Hồng Y Michael Czerny, người quản lý các vấn đề di cư và tị nạn cho Vati-can, đã nói, mọi người có “quyền không di cư, nghĩa là ở lại quê hương của mình”. Tại Thánh Địa, lời kêu gọi này có tầm quan trọng đặc biệt đối với các Kitô hữu. Ở đó, chúng ta không chỉ nỗ lực bảo tồn những địa điểm thánh thiêng nhất của đức tin mà còn để cứu một dân tộc cổ xưa có nguồn gốc từ các tông đồ đầu tiên để bám rễ ở quê hương của họ. Đúng vậy, trong nhiều trường hợp, Hamas sẽ không cho người dân rời đi hoặc cuộc phong tỏa của Ai Cập-Israel khiến điều đó là không thể, nhưng người Palestine cũng biết rằng một khi trở thành người tị nạn, họ có thể sẽ không bao giờ quay trở lại quê hương.

Mặc dù không có cách nào rõ ràng để thoát khỏi cuộc khủng hoảng này, nhưng các nhà lãnh đạo Giáo hội vẫn cố gắng đạt được nền hòa bình thực sự mang lại nhiều kết quả hơn là lệnh ngừng bắn một chiều. Vatican sẵn sàng hòa giải. Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công Giáo Latinh của Giêrusalem, cho biết ngài sẵn sàng đổi mình lấy những trẻ em bị bắt làm con tin ở Gaza, và ngài đã thánh hiến khu vực này cho Đức Mẹ, Nữ vương Palestine và Thánh địa. Và Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi người Công Giáo vào ngày 27 tháng 10 thực hiện một ngày cầu nguyện và ăn chay – hai vũ khí mà chính Chúa Kitô đã dạy chúng ta có sức mạnh để xua đuổi ma quỷ (Mc 9:29), giống như ma quỷ của hận thù và chiến tranh.

Chúng ta hãy liên tục cầm lấy những vũ khí đó, cầu nguyện và ăn chay cho một nền hòa bình lâu dài ở Thánh Địa và tội ác khủng bố sẽ không bao giờ xuất hiện ở đó nữa.

Vũ khí không bao giờ dẫn đến hòa bình

Quả như M. Varsaw nói, Giáo Hội đứng trên mọi phe phái để kêu gọi hòa bình và phương tiện hữu hiệu vãn hồi hòa bình là cầu nguyện và ăn chay, ngoài việc Giáo Hội sẵn sàng đóng vai trò trung gian đối thoại giữa các phe.

Thực vậy, theo Aleteia ngày 12 tháng 11, Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục kiên trì nài xin cho hòa bình ở Thánh địa, kêu gọi chấm dứt xung đột đồng thời mời gọi chúng ta tiếp tục hy vọng.

Sau khi đọc kinh Truyền Tin trưa ngày 12 tháng 11, ngài nói:"Suy nghĩ của chúng tôi hàng ngày hướng về tình hình rất nghiêm trọng ở Israel và Palestine. Tôi gần gũi với tất cả những người đang đau khổ, người Palestine và người Israel. Tôi ôm họ trong khoảnh khắc đen tối này. Và tôi cầu nguyện cho họ rất nhiều. Cầu mong vũ khí được dừng lại: chúng sẽ không bao giờ dẫn đến hòa bình, và cầu mong xung đột không lan rộng! Đủ! Đủ rồi anh em!

Ở Gaza, hãy để những người bị thương được cứu ngay lập tức, hãy để thường dân được bảo vệ, hãy để nhiều viện trợ nhân đạo được phép đến với những người dân đang bị ảnh hưởng nặng nề đó. Cầu mong các con tin được giải thoát, kể cả người già và trẻ em. Mỗi con người, Kitô giáo, Do Thái giáo, Hồi giáo, thuộc bất cứ dân tộc hay tôn giáo nào, mỗi con người đều thánh thiêng, quý giá trước mắt Thiên Chúa và có quyền sống trong hòa bình.

Chúng ta đừng mất hy vọng: chúng ta hãy cầu nguyện và làm việc không mệt mỏi để cảm thức nhân tính có thể chiến thắng sự cứng lòng".

Cũng theo bản tin ngày 13 tháng 11 của Aleteia, trong thông điệp gửi Diễn đàn Hòa bình Paris lần thứ 6, Đức Giáo Hoàng Phanxicô viết rằng:

“Không có cuộc chiến nào đáng để mất đi mạng sống của một con người, một hữu thể thánh thiêng được tạo dựng theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa”

“Xây dựng hòa bình là một quá trình chậm rãi, kiên nhẫn, đòi hỏi sự can đảm và cam kết thực tế của tất cả những người có thiện chí, những người quan tâm đến hiện tại và tương lai của nhân loại và hành tinh”.

Diễn đàn quy tụ đại diện chính phủ, các tổ chức quốc tế và các nhóm xã hội dân sự. Thông điệp của Đức Giáo Hoàng, do Quốc vụ khanh của ngài ký, đã được Đức Tổng Giám Mục Celestino Migliore, Sứ thần Tòa Thánh tại Pháp đọc cho những người tham gia Diễn đàn.

Thông điệp cho biết: “Hòa bình lâu dài được xây dựng từng ngày thông qua việc công nhận, tôn trọng và thăng tiến phẩm giá con người cũng như các quyền cơ bản của họ”. Đặc biệt trong số những quyền này có “quyền con người được hòa bình, là điều kiện để thực hiện tất cả các quyền con người khác”.

Thông điệp của Đức Thánh Cha lưu ý rằng “khoảng cách dai dẳng giữa những cam kết long trọng được thực hiện vào ngày 10 tháng 12 năm 1948 và thực tại vẫn chưa được thu hẹp”. Năm nay đánh dấu kỷ niệm 75 năm thông qua Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền.

"Có bao nhiêu người, kể cả trẻ em, bị tước đoạt quyền căn bản và sơ đẳng là được sống cũng như được toàn vẹn về thể chất và tinh thần do sự thù địch giữa các nhóm khác nhau hoặc giữa các quốc gia khác nhau?

"Có bao nhiêu người bị tước đoạt những quyền căn bản nhất do xung đột, chẳng hạn như quyền có nước uống và thực phẩm lành mạnh, cũng như quyền tự do tôn giáo, sức khỏe, nhà ở tươm tất, nền giáo dục có chất lượng và công việc xứng đáng?

"Có bao nhiêu trẻ em bị buộc phải tham gia, trực tiếp hay gián tiếp, vào cuộc chiến và phải chịu những vết sẹo về thể xác, tâm lý và tinh thần trong suốt quãng đời còn lại?"

Tờ Aleteia nhận định rằng các tiếng nói ở cả Israel lẫn Ukraine đã chỉ trích phản ứng của Đức Giáo Hoàng đối với các cuộc chiến tranh trên lãnh thổ của họ, nói rằng ngài không tố cáo đầy đủ những kẻ xâm lược. Nhưng thông điệp này nhắc lại quan điểm mà ngài đã nhất quán đưa ra.

Trong khi tái khẳng định quyền tự vệ bất khả xâm phạm và trách nhiệm bảo vệ những người đang bị đe dọa tính mạng, chúng ta phải thừa nhận rằng chiến tranh luôn là một “thất bại của nhân loại” (Tiếp kiến chung, ngày 23 tháng 3 năm 2022).

"Không có cuộc chiến nào đáng để người mẹ phải rơi nước mắt khi chứng kiến con mình bị cắt xẻo hoặc bị giết; không có cuộc chiến nào đáng để mất đi mạng sống của một con người, một hữu thể thánh thiêng được tạo dựng theo hình ảnh Đấng Tạo Hóa; không có cuộc chiến nào đáng để đầu độc ngôi nhà chung của chúng ta; và không có cuộc chiến nào đáng với nỗi thất vọng của những người bị buộc phải rời bỏ quê hương và bị tước đoạt, từ một khoảnh khắc tới khoảnh khắc nọ, ngôi nhà của họ và tất cả các mối quan hệ gia đình, tình bạn, xã hội và văn hóa đã được xây dựng, đôi khi qua nhiều thế hệ".

Như thường làm khi nói về chiến tranh, Đức Giáo Hoàng kêu gọi chấm dứt việc buôn bán vũ khí, nói rằng hòa bình được xây dựng bằng “sự lắng nghe, đối thoại và hợp tác kiên nhẫn”, chứ không phải bằng vũ khí.

Đức Giáo Hoàng mong muốn nhắc lại lời kêu gọi không ngừng của Tòa Thánh về việc im bặt vũ khí, xem xét lại việc sản xuất và buôn bán các công cụ gây chết chóc và hủy diệt này, cũng như kiên quyết theo đuổi con đường giải trừ vũ khí dần dần nhưng hoàn toàn, để chính nghĩa hòa bình cuối cùng có thể được nghe rõ ràng!
 
Giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine vẫn còn xa vời!
Thanh Quảng sdb
17:28 14/11/2023
Giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine vẫn còn xa vời!

Trong cuộc phỏng vấn của tờ L'Osservatore Romano về cuộc chiến hiện nay giữa Hamas và Israel, với giáo sư chuyên viên Amnon Aran của Đại học London, ông cho biết giải pháp hai nhà nước ở Israel-Palestine là giải pháp khả thi duy nhất, nhưng hiện tại vẫn còn xa vời chưa đạt được một giải đáp nào thỏa đáng!

(Tin Vatican - Roberto Paglialonga và Lisa Zengarini)

Amnon Aran là Giáo sư Chính trị Quốc tế chuyên về Trung Đông tại Đại học Luân Đôn. Nói với ký giả Roberto Paglialonga của tờ L’Osservatore Romano, rằng ông đã đưa ra một phân tích sâu rộng về cuộc khủng hoảng mới và kết quả có thể xảy ra của nó.

Mục tiêu của cả Israel và Hamas đều góp phần vào sự bế tắc hiện nay

Khi được hỏi về khả năng tồn tại của giải pháp hai nhà nước được cộng đồng quốc tế ủng hộ, ông nói mặc dù nó vẫn còn đang được thảo luận nhưng sẽ không đạt được một tiến triển nào cho đến khi các kịch bản an ninh và chính trị ở Israel và Palestine được thay đổi. Theo học giả thì cuộc xung đột đang diễn ra và các mục tiêu của cả Israel và Hamas đang góp phần vào tình trạng bế tắc, khiến lệnh ngừng bắn không thể thực hiện được.

Trong cuộc phỏng vấn, Giáo sư Aran nói mục tiêu của Israel không phải là loại bỏ Hamas như một ý tưởng chính trị mà thực tế là vô hiệu hóa khả năng quân sự của tổ chức này. Tuy nhiên, ông nói, nếu Israel cố gắng làm suy yếu đáng kể sức mạnh quân sự của Hamas, thì vẫn còn một câu hỏi đằng sau là điều gì sẽ xảy ra sau đó.

Hậu quả của cuộc chiến ở Israel và Palestine

Về hậu quả của cuộc chiến ở Israel, Giáo sư Aran giải thích rằng có sự đồng thuận rộng rãi trong xã hội Israel về tính tất yếu của cuộc xung đột nhằm đảm bảo an ninh cho Israel. Tuy nhiên, ở cấp độ chính trị, việc thiếu một chính phủ đoàn kết dân tộc đã là một sự chia rẽ đáng kể trong nước.

Khi được hỏi về kế hoạch của Hoa Kỳ muốn Chính quyền Palestine quản lý giải Gaza sau chiến tranh, Aran cho rằng kế hoạch này thực tế nhưng thừa nhận những yêu cầu tiềm tàng từ Chính quyền Quốc gia Palestine (PNA), chẳng hạn như những thay đổi về hiện trạng ở Bờ Tây giải Gaza!

Giáo sư Aran chỉ ra thêm những thách thức mà PNA hiện đang phải đối diện, cụ thể là sự lãnh đạo yếu kém của Tổng thống Mahmoud Abbas già nua và các vấn đề về tính hợp pháp và tham nhũng, đồng thời lưu ý rằng nếu Hamas suy yếu thì sẽ không có chủ thể nào khác có khả năng lấp đầy khoảng trống đó.

Vai trò của các nước khác trong cuộc xung đột

Liên quan đến vai trò của các nước khác trong cuộc xung đột, Giáo sư Aran nhắc lại vai trò hòa giải của Qatar và Ai Cập, những nước có quan hệ với cả hai bên, trong khi Jordan ở thế phòng thủ hơn và hy vọng tình hình ở Bờ Tây không bùng nổ.

Sau đó, có những bên tham gia vào cuộc xung đột, bao gồm Iran và các đồng minh Hezbollah ở Lebanon và Houthis ở Yemen. Nga cũng đứng về phía Hamas trong cuộc xung đột ở Gaza.

Ở phía đối lập, Mỹ đã triển khai lực lượng ở Biển Đỏ và phía đông Địa Trung Hải để ngăn chặn chiến tranh kéo dài. Về phần mình, Ả Rập Saudi, (nước đang hoàn tất thỏa thuận với Israel trước vụ thảm sát ngày 7 tháng 10) cho đến nay vẫn giữ thái độ im lặng mong được đứng ra kêu gọi một thỏa thuận cho cả hai phe...

Về quan điểm của Thổ Nhĩ Kỳ, giáo sư Aran cho biết nước này khó có thể đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột, vì Tổng thống Recep Erdoğan đã công khai đứng về phía Hamas. Ông cho biết có thể họ sẽ tham gia vào giai đoạn tái thiết, vì Ankara và Tel Aviv có những lợi ích chung bao gồm cả về năng lượng lẫn an ninh, mặc dù ông Erdogan muốn chỉ làm việc với người kế nhiệm Thủ tướng Netanyahu.
 
Vị Giám Mục vừa bị cách chức quỳ lần hạt bên ngoài phòng họp Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ
Đặng Tự Do
22:15 14/11/2023
Đức Giám Mục Joseph Strickland đã không tham gia cùng các giám mục Hoa Kỳ tại hội nghị mùa thu hàng năm vào hôm thứ Ba, nhưng ngài không ở xa, dẫn đầu việc lần chuỗi Mân côi cho vài chục người bên ngoài khách sạn ven sông, nơi diễn ra cuộc họp của các giám mục Hoa Kỳ.

Đức Cha Strickland nói với CNA trong một cuộc phỏng vấn ngắn: “Tôi nghĩ vì tôi đang ở trong thành phố này và không cần phải đến cuộc họp nên tôi chỉ đến đây và cầu nguyện”.

Sự xuất hiện của Đức Cha Strickland diễn ra chỉ ba ngày sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô cách chức vị giám mục 65 tuổi này khỏi chức vụ người đứng đầu Giáo phận Tyler, Texas.

Tuy nhiên, Đức Cha Strickland vẫn là một giám mục người Mỹ, và không có điều khoản nào trong quy chế của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, gọi tắt là USCCB, ngăn cản ngài tham gia hội nghị tuần này.

Trong một cuộc phỏng vấn kéo dài năm phút bên ngoài khách sạn, Đức Cha Strickland cho biết Sứ thần Tòa Thánh tại Hoa Kỳ, Đức Hồng Y Christophe Pierre, đã yêu cầu ngài không tham gia cuộc họp của Hội Đồng Giám Mục.

Đức Hồng Y Pierre, người phát biểu trước các giám mục vào sáng thứ Ba, đã từ chối yêu cầu phỏng vấn của CNA vào thứ Ba.

Đức Cha Strickland nói, dù sao thì ngài cũng sẽ xuất hiện bên ngoài cuộc họp vì ngài “đã có kế hoạch đến đây”. Ngài cũng đã chủ sự các buổi lần chuỗi Mân Côi bên ngoài cuộc họp USCCB trong những năm qua.

Đức Cha Strickland vừa lần hạt vừa quỳ gối. Một người đàn ông đang quỳ và cầu nguyện gần đó cầm tấm biển có dòng chữ “Chúng tôi yêu mến Đức Giám Mục Strickland”.

“Hôm nay là ngày để sống với Chúa trọn vẹn hơn. Và đó là điều chúng ta được kêu gọi làm. Và đó là điều tôi khuyến khích các giám mục tiếp tục tập trung vào. Tôi phải làm vậy, mỗi ngày khi tôi thức dậy. Đó là việc đi theo Chúa Giêsu Kitô,” Đức Cha Strickland nói với CNA.

“Và hôm nay là một ngày mới để bước theo Người với niềm vui và hy vọng. Ánh sáng của Ngài vẫn sáng như mọi khi. Tất cả chúng ta cần phải nhớ điều đó, đặc biệt là các anh em giám mục của tôi,” ngài nói.

Đức Cha Strickland nói rằng ngài có thể tham dự các cuộc họp USCCB trong tương lai, nhưng ngài nghĩ tốt nhất là không nên tham dự trong năm nay, ngài giải thích: “Tôi không muốn trở thành người làm các Giám Mục khác mất tập trung.”

Tại sao Đức Cha Strickland bị loại bỏ?

Đức Cha Strickland nói với CNA rằng khi ngài được thông báo về việc cách chức, ông đã nhận được một email “có đính kèm lá thư nói rằng Đức Thánh Cha đã … miễn cho tôi trách nhiệm với tư cách là giám mục của Tyler”.

Việc sa thải Đức Cha Strickland vào ngày 11 tháng 11 diễn ra sau một cuộc một chuyến thanh tra tông tòa chính thức đối với ngài và giáo phận của ngài do Đức Thánh Cha Phanxicô ra lệnh diễn ra vào tháng Sáu.

Một báo cáo chính thức về cuộc điều tra đó chưa bao giờ được công bố và Vatican cũng không tiết lộ lý do tại sao Đức Cha Strickland bị cách chức.

Đức Cha Strickland nói trong một cuộc phỏng vấn với LifeSiteNews sau khi bị loại bỏ: “Tôi thực sự không thể tìm ra bất kỳ lý do nào ngoại trừ việc tôi đã đe dọa một số quyền lực chống lại chân lý Phúc âm”.

Đức Cha Strickland từng là giám mục của Tyler từ năm 2012 và đã thẳng thắn mạnh mẽ về một số vấn đề xã hội Công Giáo như phá thai và ý thức hệ giới tính giới tính. Vị giám mục của Firebrand đã thu hút được một lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, nơi ngài đã chỉ trích các chương trình nghị sự chính trị của các quan chức được bầu, những người ngang nhiên coi thường sự thánh thiêng của mạng sống các thai nhi.

Đức Hồng Y Daniel DiNardo của Tổng Giáo phận Galveston-Houston, trong đó Giáo phận Tyler là một đại diện, cho biết sau khi Đức Cha Strickland bị loại bỏ rằng cuộc một chuyến thanh tra tông tòa tập trung vào “tất cả các khía cạnh của việc quản trị và lãnh đạo” trong giáo phận, cuối cùng kết thúc với một khuyến nghị được đưa ra với Đức Thánh Cha Phanxicô rằng “việc tiếp tục giữ chức vụ của Giám mục Strickland là không khả thi”.

Nói chuyện với CNA, Đức Cha Strickland không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về những vấn đề hành chính có thể đã góp phần khiến ngài bị cách chức.

“Vâng, có những cáo buộc, nhưng những lời kêu gọi của tôi đã nhận được sự ủng hộ quảng đại với số tiền 3,1 triệu USD, lớn hơn bao giờ hết trong lịch sử giáo phận,” ngài nói.

Đức Cha Strickland cũng giới thiệu về số chủng sinh của giáo phận – 21 người – hiện đang được đào tạo, cũng như “các giáo xứ có các linh mục vĩ đại”.

“Đúng vậy, bạn có thể cáo buộc bất cứ điều gì. Nhưng tôi nghĩ nếu bạn chỉ cần nhìn vào hồ sơ của giáo phận, thì cũng đủ thấy giáo phận đã phát triển. Mọi người đang chuyển đến. Đó là một nơi hạnh phúc. Nó không hoàn hảo. Đó không phải là thiên đường nhưng nó đang ở trạng thái tốt”, ngài nói.

Khi được hỏi liệu có lý do nào được đưa ra cho việc loại bỏ ngài hay không, Đức Cha Strickland nói rằng có “những lý do bằng lời nói” do Đức Hồng Y Sứ thần Tòa Thánh Pierre đưa ra “khá rộng rãi”, một trong số đó là do ngài quá thẳng thắn.

Vấn đề được xem là nghiêm trọng nhất là một dòng tweet ngày 12 tháng 5, trong đó ngài cho rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô đang có một chương trình nghị sự phá hoại kho tàng đức tin”.

“Vâng, có những điều tôi đã làm. Tôi đã nêu ra rất nhiều câu hỏi. Tôi đã cố gắng hết sức để bảo vệ kho tàng đức tin. Và bạn biết đấy, tôi vẫn cảm thấy cần phải làm như thế,” ngài nói.

Nhiều người cho rằng Đức Cha Strickland thiếu sự thận trọng cần thiết của một Giám Mục khi tuyên bố trên mạng xã hội rằng “Đức Thánh Cha Phanxicô đang có một chương trình nghị sự phá hoại kho tàng đức tin”. Điều đó có nguy cơ xói mòn niềm tin nơi vị lãnh đạo Giáo Hội. Tuy nhiên, việc cách chức ngài xem ra đang làm phân cực thêm Giáo Hội; và cũng chẳng giải quyết được điều gì.


Source:Catholic News Agency
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Hình ảnh Cộng Đoàn CG VN Detroit, MI tham gia cuộc Tuần Hành Phò Sự Sống tại Lansing Michigan
Trần Bá Lộc
11:50 14/11/2023
Xem hình ảnh

Sáng thứ Tư November 8, 2023 vừa qua, hàng ngàn người đủ mọi tôn giáo vì muốn ủng hộ Phong trào Phò Sự Sống từ khắp các thành phố Tiểu bang Michigan đã trùm áo mưa, khoác áo ấm đến tập trung trên bãi cỏ ngay trước thủ phủ Lansing. Trong cái lạnh cuối Thu, mọi người cùng nhau trương biểu ngữ diễn hành để lên tiếng thay thế những thai nhi không có cơ hội đòi quyền sống.

Để chống lại với lời kêu gọi bất nhân của bà Thống đốc tiểu bang khuyến khích các thành phần ủng hộ quyền chọn lựa phải "Fight like hell" để dành quyền tự do phá thai, Giám Mục Earl Boyea trong Thánh Lễ khai mạc buổi diễn hành sáng hôm đó đã mời gọi các tín hữu cần phải "Fight like Heaven", tức là tranh đấu với lòng yêu thương: tình thương yêu dành cho các bà mẹ; tình yêu dành cho các thai nhi; tình yêu dành cho những người bị chấn thương thể xác, tổn thương hay khủng hoảng tinh thần sau khi phá thai; tình yêu vì lợi ích chung; tình yêu dành cho tất cả những người nắm giữ các chức vụ công quyền bao gồm Thống đốc Whitmer và bảy Thẩm phán tòa án Tối cao của tiểu bang Michigan. Ngoài ra, Giám mục Boyea còn nhắc chúng ta: "Fight like Heaven" cũng buộc chúng ta phải dùng đến ba vũ khí tâm linh của người tín hữu là: cầu nguyện, ăn chay và bố thí.

Phá thai không phải là giải pháp đúng vì sẽ đưa đến hậu quả thảm hại. Chiến đấu với lòng yêu thương luôn luôn là vũ khí của nền văn hoá sự sống.
 
Văn Hóa
Papua New Guinea, Một Nơi Người Cười
Lm Nguyễn Trung Tây
06:17 14/11/2023
Lm Nguyễn Trung Tây
Papua New Guinea, Một Nơi Người Cười


Tôi đã sinh hoạt ở nhiệm sở mới, Papua New Guinea (PNG), gần một năm rồi.

Tôi cũng đã nhắc đến tên quốc gia PNG mấy lần trong những bài chia sẻ. Nhưng nhiều giáo dân vẫn không nhớ tên của quốc gia này. Thậm chí, có người còn tưởng PNG thuộc châu Phi. Không chỉ là người Việt, ngay cả người Mỹ, và người Việt ở quốc nội, những người tôi đã gặp, họ đều không có khái niệm về quốc đảo PNG thuộc vùng Châu Đại Dương.

PNG nằm về phía bắc Úc Châu, và phía đông Indonesia. PNG bao gồm rất nhiều bộ lạc, có ngôn ngữ riêng, tôn giáo địa phương khác biệt, và những nền văn hóa riêng biệt của mỗi bộ lạc, thí dụ, ẩm thực riêng, trang phục riêng, nghệ thuật riêng, v.v. Dòng Ngôi Lời đặt chăn lên đảo quốc PNG vào năm 1896. Cùng với những nỗ lực của Dòng Thánh Tâm (MSC), Dòng Sư Huynh Marist, và nhiều giáo hội Kitô khác, PNG dần dần trở thành một quốc gia Kitô giáo.

Người PNG nói tiếng Pidgin, ngôn ngữ chính nối kết tất cả các bộ tộc PNG. Thức ăn chính của dân PNG là khoai lang và sago (sagsag). Cạnh đó là rau, khóm, bắp, chuối, và đu đủ. Vào những ngày lễ hội, họ ăn thịt heo hoặc gà. Heo có giá trị rất cao trong xã hội. Nhà gái thường thách cưới nhà trai từ 2, hoặc 5 tới 10 chú heo. Nếu đàng gái thuộc giới thượng lưu, số heo thách cưới có thể tăng cao hơn nữa.

PNG một thời bị Đức, Hòa Lan, Anh, Nhật đô hộ. Sau thế chiến thứ 2, PNG thuộc về Úc Châu. Năm 1975, chính quyền Úc trả lại độc lập cho người PNG. Thuộc khối Thịnh Vượng Chung của Anh, PNG có Thủ Tướng, người đứng đầu Quốc Hội. Nhưng bởi nét bộ lạc còn đậm sâu, tinh thần địa phương vẫn còn nằm sâu trong huyết quản của dân bản xứ.

Người dân PNG hiền hòa, hiếu khách. Gặp người lạ mặt trên đường, họ đứng đó nhìn mải miết. Nét ngạc nhiên xuất hiện đậm trên khuôn mặt. Phần lớn người dân sống ở thôn làng. Nếu cần, họ đi bộ tới phố, mua những thứ cần thiết, cho vào trong bilum (đọc bí-lùm), mang về nhà. Tới quốc đảo PNG, người ta nhận ra dọc theo hai bên đường người dân vai đeo bilum đi bộ khá nhiều. Họ đi từng đoàn, hoặc cá nhân riêng lẻ. Họ đi dép có, đi chân không có. Cứ thế họ đi tới phố, rồi lại đi bộ về tới làng.

Điểm đặc biệt nhất về xã hội PNG là thanh niên PNG có phong tục cầm theo một con dao dài trong khi đi trên đường. Con dao rất dài này chính là một phương tiện để người dân phát cỏ, chặt cây, và làm vườn. Nói ngắn gọn đó là một dụng cụ thường nhật tương tự cái cuốc mà người Việt Nam vác trên vai trên đường đi xuống ruộng.

Nhưng trong con mắt người ngoại quốc, nhìn người thanh niên cầm dao dài đi trên đường phố, dễ cảm thấy ớn lạnh. Đến ngày hôm nay, gần một năm rồi, tôi vẫn chưa quen với hình ảnh văn hóa thanh niên PNG cầm dao dài đi lại dọc ngang trên đường phố. Chắc phải thêm một thời gian nữa, may ra mới quen được…

Công việc chính của tôi ở PNG là dạy học tại Đại Chủng Viện Good Shepherd. Các thầy nói chung chăm học và đạo đức. Cuối tuần, tôi cũng vô trong những thôn làng sinh hoạt mục vụ với giáo dân PNG.

Cũng như bất cứ một nền văn hóa nào trên thế giới. PNG có những nét văn hóa riêng biệt phản ảnh môi trường sống. Là đất nông nghiệp thuộc vùng nhiệt đới, người dân sở hữu và làm việc trong vườn, đơn vị căn bản của văn hóa PNG. Trong khu vườn này, người dân trồng bắp, đu đủ, cà chua, rau quả, lương thực căn bản trong những bữa ăn hằng ngày xuất hiện trên mâm cơm. Người dân phát triển y phục và ngôn ngữ riêng của từng bộ lạc. Mỗi bộ lạc lại có những niềm tin riêng biệt.

Người dân PNG căn bản sống vào ngày hôm nay. Ngày mai, họ lại ra vườn, đào khoai lang, nhặt rau, bẻ bắp mang về mâm cơm gia đình. Sống đơn giản và vui với đời sống hiện tại, người dân PNG dễ cười. Gặp nhau, họ chuyện trò vang vang, nói cười không ngớt. Đây là một đặc điểm nổi bật của người dân đảo quốc PNG. Thêm một đặc điểm nổi bật về PNG là quốc đảo này mặc dù đời sống vật chất hạn hẹp, nhưng không thấy dân homeless ngủ dọc đường hoặc hành khất sống nhờ lòng hảo tâm.

Khi viết những dòng chữ này, tôi cũng đã sinh hoạt ở PNG được gần một năm rồi (25/11/2022). Tôi vẫn còn lạ lùng với nền văn hóa riêng biệt này lắm. Nhưng tương tự như Môisen, khi bước vào sa mạc, Thiên Chúa đã yêu cầu ông cởi đôi săng-đan bởi vùng đất ông đang đứng là vùng đất thiêng. Tôi cũng thế, khi bước vào văn hóa PNG, tôi cũng đang từ từ bước vào ngôi vườn riêng biệt của dân PNG. Tôi cũng phải học lại từ đầu, từ ngôn ngữ cho tới những nét tổng quát về một nền văn hóa riêng biệt. Mi mas lainim kaikai kaokao/Tôi cũng phải tập ăn khoai. Tôi cũng phải sẵn sàng để lại sau lưng những hành trang dư thừa cho đời sống mục vụ truyền giáo với người dân hay cười PNG. Trên tất cả, tôi tâm niệm tôi đến vùng đất này để chia sẻ Tin Mừng tới người dân Niugini. Điện, nước và internet dư thừa tại nhiều nơi trên thế giới, nhưng không phải PNG. Tôi do đó cũng phải có khả năng sống hòa nhập vào nền văn hóa đặc thù PNG, một nền văn hóa cười.

Và bao giờ cũng vậy, những nhà truyền giáo rất cần những lời cầu nguyện của cộng đoàn dân Chúa cho ơn bền đỗ và lòng khiêm nhường để phục vụ tín hữu của những vùng đất hoàn toàn xa lạ.

Good Shepherd Seminary, PNG
11/14/2023
 
Church Documents
Lan Vy News 16 Nov 2023
Đặng Tự Do
23:14 14/11/2023

[Lan Vy]

Laudetur Iesus Christus

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

VietCatholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Lan Vy cám ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi.

Khánh thành bốn tháp tông đồ Đền thờ Thánh Gia ở Barcelona

Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ vẫn phản đối việc hỗ trợ tự tử

Vị Giám Mục vừa bị cách chức quỳ lần hạt bên ngoài phòng họp Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ

Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác.

Chương trình của chúng tôi đến đây là hết.

Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo.

Xin cám ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới.

Laudetur Iesus Christus

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

[Lan Vy]

1. Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ vẫn phản đối việc hỗ trợ tự tử

Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ, gọi tắt là AMA, đã bác bỏ nỗ lực thay đổi lập trường hiện tại của tổ chức là phản đối việc tự tử do bác sĩ hỗ trợ. Diễn biến này đã thu hút được sự khen ngợi từ các thành viên của Hiệp hội Y khoa Công Giáo, gọi tắt là CMA.

Theo CMA, một nghị quyết ủng hộ việc tự tử có sự hỗ trợ của bác sĩ đã được đề xuất tại cuộc họp của AMA diễn ra từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 11 tại National Harbor, Maryland. Nghị quyết lẽ ra sẽ thay đổi quan điểm của tổ chức về hoạt động này từ phản đối sang trung lập. Cuối cùng, các đại biểu đã bỏ phiếu bác bỏ đề xuất này.

Quy tắc đạo đức hiện tại của AMA quy định rằng việc cho phép các bác sĩ thực hiện trợ tử - được định nghĩa là bác sĩ cung cấp phương tiện hoặc thông tin để bệnh nhân thực hiện một hành động kết thúc cuộc đời - sẽ “cuối cùng gây hại nhiều hơn là có lợi”.

“Việc tự tử được bác sĩ hỗ trợ về cơ bản là không phù hợp với vai trò chữa bệnh của bác sĩ, sẽ khó hoặc không thể kiểm soát và sẽ gây ra những rủi ro xã hội nghiêm trọng. Thay vì tham gia hỗ trợ tự tử, các bác sĩ phải tích cực đáp ứng nhu cầu của bệnh nhân vào giai đoạn cuối đời,” quy tắc hiện tại của AMA viết.

Thành viên CMA Timothy Millea, chủ tịch Ủy ban Chính sách Chăm sóc Sức khỏe và Lực lượng Đặc nhiệm Bảo vệ Quyền Lương tâm, cho biết trong một tuyên bố ngày 14 tháng 11 rằng “sự tham gia của các thành viên CMA trên toàn quốc là rất quan trọng” trong việc bỏ phiếu bác bỏ đề xuất trung lập, cùng với các thành viên Kitô Hữu và Hiệp hội Y tế và Nha khoa, gọi tắt là CMDA, là những người cũng tham dự cuộc họp.

Millea cho biết: “Sự kết hợp giữa các bình luận trực tuyến, liên hệ với các đại biểu AMA và các chứng tá trực tiếp tại cuộc họp đều góp phần đưa ra những quyết định này của AMA”.

“CMA rất hân hạnh được làm việc cùng với các đồng nghiệp của chúng tôi từ CMDA trong nỗ lực này và nhiều nỗ lực khác. Ngoài ra, chúng tôi đánh giá rất cao sự hỗ trợ của Quỹ Hành động vì Quyền Bệnh nhân, gọi tắt là PRAF, là tổ chức có tiếng nói hàng đầu trong cuộc chiến chống lại việc hỗ trợ tự tử.”

Một thành viên CMA đã đưa ra chứng tá tại cuộc họp, Emily Makhlouf, cho biết theo báo cáo của CMA: “Việc quyết định khi nào chúng ta bước vào thế giới này và khi nào chúng ta rời khỏi nó không nằm trong lĩnh vực y học. Đây là công việc của Chúa. Trong y học, chúng ta cố gắng chữa trị và khi không thể chữa khỏi, chúng ta cố gắng giảm bớt đau khổ càng nhiều càng tốt. Giết chết bệnh nhân của chúng ta sẽ không bao giờ là một phần của mục đích theo đuổi y học cao cả.”

Hỗ trợ tự tử không giống như an tử, mặc dù hai cụm từ này thường được sử dụng lẫn lộn.

Theo quy tắc đạo đức hiện hành của AMA, cái chết êm dịu nhất thiết phải liên quan đến việc “người khác sử dụng chất gây chết người cho bệnh nhân”, nghĩa là người thực hiện cái chết êm dịu (ví dụ: bác sĩ y khoa) phải chịu trách nhiệm trực tiếp về việc kết liễu mạng sống của bệnh nhân.

Cái chết êm dịu vẫn bị cấm trên toàn bộ Hoa Kỳ. Điều này trái ngược với Canada, quốc gia đã hợp pháp hóa nó vào năm 2016.

Trong trường hợp trợ tử, bác sĩ hoặc chuyên gia chăm sóc sức khỏe được ủy quyền được phép kê cho bệnh nhân một liều thuốc gây chết người để bệnh nhân tự dùng.

Cho đến nay, chín tiểu bang và Quận Columbia đã hợp pháp hóa việc hỗ trợ tự tử, với một tiểu bang khác - Montana - cho phép thực hiện việc này trên lý thuyết vì cần có phán quyết của tòa án.

Trước đây đã có những nỗ lực nhằm thay đổi quan điểm của AMA về hỗ trợ tự tử, chẳng hạn như vào năm 2016 và 2018, cùng năm mà một hiệp hội y tế lớn khác của Hoa Kỳ, Học viện Bác sĩ Gia đình Hoa Kỳ, đã áp dụng quan điểm trung lập về hỗ trợ tự tử và bắt đầu vận động Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ làm điều tương tự. Hiệp hội có hơn 250.000 thành viên ở Mỹ bao gồm các bác sĩ y khoa, bác sĩ y học nắn xương và sinh viên y khoa.

Theo Sách Giáo lý của Giáo Hội Công Giáo, “việc làm chết êm dịu có chủ ý, bất kể hình thức hay động cơ nào, đều là tội giết người” và “trái ngược nghiêm trọng với phẩm giá con người và sự tôn trọng đối với Thiên Chúa hằng sống, Đấng Tạo Hóa” (Số 2324).. Lời dạy này đã được tái khẳng định trong tài liệu Samaritanus Bonus năm 2020 của Vatican. Đức Thánh Cha Phanxicô đã thường xuyên lên tiếng chống lại việc an tử và hỗ trợ tự tử – gọi việc thực hành này là “lòng trắc ẩn giả tạo” – và ủng hộ việc chăm sóc giảm nhẹ.

Giáo huấn Công Giáo dạy rằng bệnh nhân và bác sĩ không bắt buộc phải làm mọi thứ có thể để tránh cái chết. Nếu một cuộc sống đã đi đến kết thúc tự nhiên và sự can thiệp y tế sẽ không mang lại lợi ích, thì quyết định “từ bỏ những phương tiện đặc biệt hoặc không cân xứng” để giữ cho một người sắp chết sống không phải là an tử, như Thánh Gioan Phaolô II đã lưu ý trong Evangelium Vitae.

BRK4LV-News17Nov2023

[Lan Vy]

Laudetur Iesus Christus

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

VietCatholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Lan Vy cám ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi.

Nhóm đền thờ Satan thông báo ra mắt 'Câu lạc bộ Satan sau giờ học' tại trường tiểu học Connecticut

Đức Tổng Giám Mục Broglio, chủ tịch USCCB, kêu gọi Israel đàm phán với Hamas

Tái lập Cộng đoàn chiêm niệm tại Vatican

Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác.

Chương trình của chúng tôi đến đây là hết.

Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo.

Xin cám ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới.

Laudetur Iesus Christus

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

[Lan Vy]

1. Nhóm đền thờ Satan thông báo ra mắt 'Câu lạc bộ Satan sau giờ học' tại trường tiểu học Connecticut

Đền thờ Satan cho biết trong tháng này rằng họ sẽ thành lập “Câu lạc bộ Satan sau giờ học”, gọi tắt là ASSC, tại một trường tiểu học ở Connecticut, vài tháng sau khi thẩm phán liên bang ra phán quyết rằng một trường trung học cơ sở ở Pennsylvania phải thành lập một câu lạc bộ tương tự.

Đền thờ Satan là một nhóm hoạt động chính trị phản đối biểu tượng tôn giáo ở không gian công cộng. Bất chấp tên gọi của nó, theo trang web của nó, nó phủ nhận sự tồn tại của cả Chúa và Satan.

Nhóm đã phát động chương trình “After School Satan” vào năm 2016; tổ chức này khuyến khích sáng kiến này như một giải pháp thay thế cho các chương trình tôn giáo sau giờ học.

Tổ chức này cho biết trên tài khoản Instagram của mình vào tuần trước rằng chương trình “sẽ đến với Connecticut!”

Nhóm cho biết: “ASSC đầu tiên của tiểu bang sẽ ra mắt vào ngày 1 tháng 12 tại Trường Tiểu học Li Băng chỉ sau vài tuần nữa”. “Các tình nguyện viên của ASSC sẵn sàng tạo ra một nơi vui vẻ và hấp dẫn để học sinh học tập và kết bạn mới.”

Tổ chức này cho biết trên bài đăng trên Instagram rằng Đền thờ Satan “là một tôn giáo phi thần học, coi Satan như một nhân vật văn học đại diện cho một cấu trúc ẩn dụ về việc bác bỏ chế độ chuyên chế và ủng hộ tâm trí và tinh thần con người”.

Câu lạc bộ “không cố gắng chuyển đổi trẻ em sang bất kỳ ý thức hệ giới tính tôn giáo nào,” tuyên bố cho biết.

Nhóm đã liệt kê các “dự án khoa học”, “dự án phục vụ cộng đồng”, “câu đố và trò chơi” và “đồ ăn nhẹ” như một phần sản phẩm của câu lạc bộ.

Trường Tiểu học Li Băng đã không trả lời yêu cầu bình luận về câu lạc bộ vào sáng thứ Ba.

Việc ra mắt câu lạc bộ mới diễn ra vài tháng sau khi một thẩm phán liên bang ở Pennsylvania ra phán quyết rằng Đền thờ Satan phải được phép tổ chức một trong những câu lạc bộ sau giờ học tại một trường trung học cơ sở công lập ở Học khu Thung lũng Saucon của Pennsylvania.

Vụ kiện đã được đưa ra thay mặt cho Đền Satan bởi Liên minh Tự do Dân sự Hoa Kỳ, ACLU của Pennsylvania và Dechert LLP sau khi khu học chánh hủy bỏ việc phê duyệt cuộc họp của nhóm, cho rằng nhóm đã vi phạm chính sách của khu học chánh.

Trong một “cuốn sổ tay” được liên kết trên trang web của mình, đền thờ Satan cho biết các câu lạc bộ của họ “gặp nhau tại các trường công lập chọn lọc đã tổ chức các câu lạc bộ tôn giáo khác”.

Tài liệu cho biết: “Các nhà giáo dục được đào tạo cung cấp các hoạt động và cơ hội học tập mà học sinh có thể tự do tham gia hoặc họ có thể chọn khám phá những sở thích khác có thể được hỗ trợ bởi các nguồn lực sẵn có”.

BRK4LV-News18Nov2023

[Lan Vy]

Laudetur Iesus Christus

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

VietCatholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Lan Vy cám ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Lược thuật các tin chính trong ngày hôm nay của chúng tôi.

Đức Tổng Giám Mục Ba Lan đặt câu hỏi Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị là nơi để truyền tải đức tin hay thực ra là sự vô tín

Tổ chức Missio báo động: Kitô hữu Pakistan ngày càng bị đe dọa

Nhận định của Đức Tổng Giám Mục Stanisław Gądecki về Tiến Trình Công Nghị Đức

Sau đây là phần tin chi tiết cùng các tin khác.

Chương trình của chúng tôi đến đây là hết.

Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo.

Xin cám ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới.

Laudetur Iesus Christus

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

[Lan Vy]

1. Đức Tổng Giám Mục Ba Lan đặt câu hỏi Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị là nơi để truyền tải đức tin hay thực ra là sự vô tín

Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan đã đặt câu hỏi liệu Thượng hội đồng về Tính đồng nghị có phải là “nơi để truyền tải đức tin hay thực ra là sự vô tín” trong một cuộc phỏng vấn dài và đầy khiêu khích với Catholic World Report.

Đức Tổng Giám Mục Stanislaw Gadecki Địa phận Poznan bày tỏ quan ngại về một số khía cạnh của Thượng Hội đồng, bao gồm sự phụ thuộc vào khoa học xã hội, ảnh hưởng của Hội đồng Giám mục Đức và vai trò của giáo dân trong Thượng Hội đồng Giám mục.

Về tác động của “Con đường Thượng hội đồng” của Đức, Đức Tổng Giám Mục nói: “Hầu như tất cả các yêu cầu được liệt kê ở đó đều gây ra những quan ngại nghiêm trọng đối với tôi. Tôi tin rằng Giáo hội ở Đức đang ở trong cuộc khủng hoảng lớn nhất kể từ cuộc Cải cách”.

Nói một cách tổng quát hơn về Giáo hội ở Tây Âu, Đức Tổng Giám Mục Gadecki bày tỏ mối quan ngại của mình rằng “toàn thể Kitô hữu có phải là nơi để truyền tải đức tin hay thực ra là truyền bá sự vô tín? Tôi nghĩ rằng các Kitô Hữu ở phương Tây ngày nay thường nghi ngờ về sự kiện họ có điều gì đó rất cần thiết để truyền đạt cho mọi người rằng số phận của họ, tức là sự cứu rỗi hay sự đọa đày, phụ thuộc vào việc chấp nhận hay điều đó.” Ngài nói thêm rằng “người ta có thể có ấn tượng rằng một số nhà thần học và giám mục tin vào tính không thể sai lầm của khoa học xã hội”.

Về bản chất của Thượng Hội đồng, với việc bổ sung các thành viên giáo dân bỏ phiếu, Đức Tổng Giám Mục Ba Lan nói rằng “thực tế như vậy không tồn tại trong giáo luật cũng như truyền thống của Giáo hội”.

BRK4LV-NewsUK16Nov2023

Laudetur Iesus Christus

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

VietCatholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria.

Lan Vy cám ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine

Chương trình của chúng tôi đến đây là hết.

Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến.

Xin cám ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới.

Laudetur Iesus Christus

Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô

1. Người Nga bị cảnh sát bắn khi đang cướp bóc Nhà máy thép Azov của Mariupol

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russians Shot by Own Police While Looting Mariupol's Azov Steelworks Plant”, nghĩa là “Người Nga bị cảnh sát bắn khi đang cướp bóc Nhà máy thép Azov của Mariupol.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Lan Vy.

Một quan chức địa phương cho biết một công dân Nga đã bị cảnh sát bắn khi bốn người cố gắng ăn trộm kim loại phế liệu từ nhà máy thép Azovstal ở thành phố Mariupol ven biển của Ukraine đang bị Nga tạm chiếm.

Pyotr Andryushchenko, cố vấn của thị trưởng Mariupol, cho biết một công dân Nga hiện đang “hôn mê” sau khi một cảnh sát “bắn vào đầu một người đàn ông trong cuộc giao tranh tại nhà máy Azovstal” hôm thứ Hai.

Nhà máy thép Azovstal là biểu tượng của sự kháng cự trong giai đoạn đầu của cuộc chiến năm 2022. Cuộc bao vây thành phố kéo dài gần ba tháng kết thúc vào tháng 5 năm 2022 khi khoảng 2.500 chiến binh Ukraine rời bỏ nhà máy sau khi đứng lên chống lại lực lượng Nga.

Các lực lượng Nga hiện đang chiếm đóng Mariupol, một thành phố cảng chiến lược trên Biển Azov, tạo thành một phần của hành lang đất liền từ khu vực phía đông Donbas – giáp biên giới với Nga – đến bán đảo Crimea đã sáp nhập. Hình ảnh Mariupol của Google Earth từ tháng 4 đã cho thấy mức độ tàn phá của thành phố do cuộc xâm lược toàn diện của Nga gây ra.

Andryushchenko cho biết trên kênh Telegram của mình rằng bốn cư dân của các nước cộng hòa Chechnya và Ingushetia thuộc Nga đã vào lãnh thổ của nhà máy Azovstal với hy vọng đánh cắp kim loại phế liệu. Ông viết: “Một cảnh sát Nga” đã chú ý đến họ và bắn vào đầu một người trong số họ.

Ông Andryushchenko cho biết: “Những người bị thương đã được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ chẩn đoán nạn nhân bị hôn mê não” và cho biết thêm rằng Ủy ban Điều tra Nga đã mở một cuộc điều tra về vụ việc.

“Ngày không còn bình thường nữa…” ông nói.

Vụ việc cũng được kênh Telegram Baza, kênh liên kết với các cơ quan an ninh của Mạc Tư Khoa và kênh tiếng Nga ASTRA cũng đưa tin.

ASTRA đưa tin bốn cư dân Chechnya, hiện đang sống ở Mariupol bị tạm chiếm, đã vào nhà máy Azovstal để lấy trộm kim loại phế liệu.

“Họ đã bị cảnh sát Nga bảo vệ tòa nhà chú ý. Ba trong số những người đàn ông đã đầu hàng cảnh sát, và người thứ tư, Magomed SKyiv, 37 tuổi, cầm dao và đi về phía các viên chức cảnh sát khiến họ phải nổ súng tự vệ”

Kênh này cũng đưa tin SKyiv đang hôn mê sau khi nhận một vết thương do đạn bắn vào đầu.

Baza cho biết “trong lúc xô xát với kẻ tấn công, một viên chức cảnh sát đã vô tình bắn. Viên đạn găm vào đầu SKyiv.”

Kênh này cho biết thêm: “Cảnh sát không say rượu và không bị thương nặng”.

2. Bản đồ Kherson về vị trí của hai bên trong bối cảnh Nga tuyên bố 'tái phối trí' Nhóm lực lượng Dnipro

Trong cuộc họp báo hôm Thứ Tư, 15 Tháng Mười Một, Mikhail Razvozhaev, thống đốc Sevastopol của Crimea, do Điện Cẩm Linh bổ nhiệm, cho biết Artem Klyagin, một sĩ quan thuộc Lữ Đoàn Thủy Quân Lục Chiến cận vệ biệt lập số 810 thuộc Hạm đội Hắc Hải của Nga, đã thiệt mạng ở vùng Kherson của Ukraine. Anh ta được tin là đã tử trận trong cuộc di tản về phía Đông, sau khi Bộ Tư Lệnh Nhóm lực lượng Dnipro bị trúng hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân, gọi tắt là ATACMS, khiến 3 Đại Tá tử trận.

Câu hỏi nhiều người đặt ra là quân Nga đang rút đi đâu.

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Kherson Map Shows Positions Amid Claims of Russian 'Regrouping'“, nghĩa là “Bản đồ Kherson cho thấy các vị trí trong bối cảnh tuyên bố về việc 'tái phối trí' của Nga.”

Giao tranh đang diễn ra ở bờ đông sông Dnipro thuộc tỉnh Kherson, miền nam Ukraine. Lực lượng xâm lược của Nga cho đến nay không thể phá hủy một đầu cầu nhỏ của Ukraine có nguy cơ hồi sinh một phần mặt trận gần như không hoạt động trong một thời gian dài cả năm.

Bản tin tối thứ Hai của Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho thấy lực lượng Ukraine vẫn giữ được các vị trí chiến đấu kiên cường ở phía sông bị Nga tạm chiếm, nơi kể từ khi giải phóng Kherson vào tháng 11 năm 2022 đã hình thành một phần lớn tiền tuyến phía Nam. Kể từ đó, lực lượng của Kyiv đã tiến hành các cuộc đột kích và xâm nhập quy mô nhỏ trên khắp tuyến đường thủy.

Các vị trí ở bờ đông Ukraine tập trung ở Krynky và Pishchanivka, cách thành phố Kherson lần lượt khoảng 19 dặm về phía đông bắc và 6 dặm về phía đông nam. ISW dẫn lời các blogger Nga đưa tin về sự mở rộng nhanh chóng khu vực kiểm soát của Ukraine xung quanh Krynky trong những ngày gần đây.

ISW dẫn lời các blogger Nga cho biết, các đơn vị Ukraine cũng đang cố gắng mở rộng sự hiện diện của họ ở Pishchanivka. Lực lượng Mạc Tư Khoa được cho là đang cố gắng cản trở nỗ lực này bằng cách tấn công các nguồn cung cấp và quân tiếp viện được đưa qua sông.

Các hành động của Ukraine đã không dẫn đến việc Nga rút quân ồ ạt tại Kherson, như hãng thông tấn nhà nước Nga Tass đưa tin hôm thứ Hai trích dẫn Bộ Quốc phòng Nga.

Cơ quan này đã nhanh chóng đính chính, đăng trên Telegram: “Tin tức rằng 'Bộ chỉ huy của Nhóm lực lượng Dnipro đã quyết định di tản tái phối trí ở các vị trí thuận lợi hơn ở phía đông Dnipro đã được rút lại do được đưa ra một cách sai lầm. Chúng tôi xin lỗi những người ghi danh và độc giả của chúng tôi.”

Bộ Quốc phòng Nga nói với hãng tin RBC rằng “thông điệp sai lệch” về việc “tái phối trí” là “một hành động khiêu khích”.

Các nguồn tin Ukraine cũng bác bỏ báo cáo này, trong đó Trung tâm Kháng chiến Quốc gia cáo buộc rằng báo cáo của Tass được thiết kế để đưa lực lượng của Kyiv vào bẫy. “Các nhà tuyên truyền Nga đã bắt đầu một chiến dịch nhằm đánh lạc hướng Lực lượng Phòng vệ Ukraine và tuyên bố rút quân ồ ạt khỏi các vùng lãnh thổ tạm thời bị tạm chiếm ở Vùng Kherson”, trung tâm cho biết.

“Hiện tại, theo thông tin của người dân địa phương, không ghi nhận được động thái liên quan nào của đối phương. Vì vậy, chúng tôi có thể tuyên bố rằng hiện đang có một hoạt động cung cấp thông tin giả nhằm đánh lạc hướng Ukraine.”

Giao tranh ở khu vực ven sông Kherson đã bớt khốc liệt hơn so với các khu vực khác trên mặt trận trong 12 tháng qua. Nhưng khu vực này có tầm quan trọng chiến lược, đóng vai trò là cửa ngõ vào Crimea bị Nga tạm chiếm và là điểm cuối của cái gọi là “cầu đất liền” của Mạc Tư Khoa nối bán đảo với miền Tây nước Nga.

Mặc dù các hoạt động trên bộ bị hạn chế do địa hình và nhu cầu chiến tranh ở những nơi khác, các cuộc tấn công bằng pháo binh, trên không và máy bay không người lái của cả hai bên vẫn liên tục. Bộ Tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine hôm thứ Hai cho biết máy bay Nga đã thả 41 quả bom lượn ở Kherson trong 24 giờ trước đó.

Bộ Tư lệnh cho biết các lực lượng Nga cũng đang sử dụng hệ thống pháo nhiệt áp TOS-1A để tấn công các vị trí và khu vực dân cư của Ukraine ở bờ tây sông được giải phóng.

Phát ngôn nhân Bộ Tư Lệnh Phía Nam, Thiếu Tá Nataliya Humenyuk cho biết “Quân Nga có rút quân, nhưng không rút ồ ạt, chỉ rút ở các vị trí mà quân xâm lược tiên liệu không thể giữ được. Điều đáng lạc quan là những vị trí như thế ngày càng nhiều.”
 
VietCatholic TV
40000 quân Nga tấn công biển người vào Avdiivka, thảm bại. Ukraine sẽ sớm nhận được 12 chiếc F-16
VietCatholic Media
02:53 14/11/2023


1. Cuộc tấn công biển người lần thứ ba của Nga vào thị trấn Avdiivka đã thất bại

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Video Shows Chaotic Russian Advance Repelled by Kyiv's Forces: 'Meat Storm'“, nghĩa là “Video cho thấy cuộc tiến công hỗn loạn của Nga bị lực lượng Kyiv đẩy lùi: đó là một 'Cơn bão thịt'“. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy

Đoạn phim chiến đấu do lữ đoàn Ukraine công bố có mục đích cho thấy lực lượng Kyiv đẩy lùi cái được mô tả là “cơn bão thịt” do Nga phát động ở miền đông Ukraine.

Đoạn video được Lữ đoàn cơ giới số 58, một đơn vị của Lực lượng Lục Quân Ukraine công bố hôm thứ Hai. Bài viết cho biết Nga đã tiến công vào lúc bình minh và bỏ chạy “trong ô nhục” trong vòng vài giờ sau đó.

Lữ đoàn này đã hoạt động ở vùng Donetsk phía đông Ukraine trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào đất nước này, bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Các cuộc đụng độ ngày càng gia tăng cường độ gần thị trấn Avdiivka, nơi được coi là cửa ngõ vào thành phố Donetsk..

Kể từ ngày 10 tháng 10, Nga đã điều động hàng nghìn binh sĩ cũng như xe tăng và xe thiết giáp nhằm đánh chiếm thị trấn. Lực lượng Mạc Tư Khoa được cho là đã chịu tổn thất lớn về quân số và trang thiết bị.

Nga được tường trình đã tập trung khoảng 40.000 quân cho một cuộc tấn công mới sắp tới vào thị trấn.

Lữ đoàn cơ giới 58 cho biết: “Không phải ai cũng trốn thoát được - còn lại khoảng 50 thi thể của những kẻ xâm lược trên chiến trường”.

“Lữ đoàn đã đạt được thành công lớn nhất khi vừa được triển khai tới thị trấn Avdiivka”

Đoạn phim được quay từ trên không, được quay bằng máy bay không người lái, kết hợp với âm nhạc kịch tính và dường như cho thấy lực lượng Ukraine bắn vào nhiều xe tăng và xe thiết giáp của Nga, để lại những vệt khói. Một phần của clip cho thấy phần còn lại của một chiếc xe cháy đen và một người lính chìm trong biển lửa đang bò ra khỏi hiện trường.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã mô tả tình hình xung quanh Avdiivka là “đặc biệt khó khăn”.

Anton Kotsukon, phát ngôn nhân của lữ đoàn cơ giới số 110, cho biết hôm 9/11 rằng Nga đang xây dựng lực lượng dự bị cho một nỗ lực mới nhằm chiếm giữ Avdiivka.

Kotsukon nói: “Họ đã đưa khoảng 40.000 người tới đây cùng với đạn dược”. “Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy người Nga từ bỏ kế hoạch bao vây Avdiivka.”

Kotsukon cho biết quân đội Nga đã bao vây Avdiivka từ ba phía và đang chơi trò mèo vờn chuột và điều động một số lượng lớn máy bay không người lái để phân tích khả năng phòng thủ của Kyiv.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức tư vấn có trụ sở tại Hoa Kỳ, cho biết các lực lượng Nga đã điều động thêm nhân lực và vật chất cho các hoạt động tấn công với quy mô lớn hơn gần Avdiivka.

Cơ quan nghiên cứu này cho biết trong bản cập nhật về cuộc xung đột hôm Chúa Nhật rằng các lực lượng Nga đã tiếp tục các hoạt động tấn công xung quanh Avdiivka nhưng không đạt được bất kỳ lợi ích nào được xác nhận.

Trong khi đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine báo cáo rằng lực lượng Ukraine đã đẩy lùi hơn 18 cuộc tấn công của Nga gần Avdiivka.

Viện nghiên cứu cho biết thêm, các lực lượng Ukraine đã tiến hành các cuộc phản công thành công gần đây gần Avdiivka và đạt được những lợi ích nho nhỏ.

2. Tướng Zaluzhnyi, và Tướng Brown nói chuyện về kế hoạch của Quân đội Ukraine cho mùa đông

Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi đã thảo luận về kế hoạch cho giai đoạn mùa đông và các nhu cầu cấp thiết của Quân đội Ukraine với Tổng tham mưu trưởng Liên quân Hoa Kỳ, Tướng Charles Brown.

Tướng Zaluzhnyi đã cho biết như trên. Tổng tư lệnh đã thông báo chi tiết cho tướng Mỹ về những diễn biến mới nhất trên chiến trường, lưu ý rằng các hướng Avdiivka, Kupiansk và Marinka vẫn là nóng nhất.

Theo tư lệnh cao cấp của Ukraine, tình hình hiện nay rất khó khăn nhưng vẫn “trong tầm kiểm soát”. Lực lượng vũ trang Ukraine theo đuổi các nỗ lực tấn công tại các khu vực được chỉ định, gây tổn thất nặng nề về nhân lực và khí tài quân sự của đối phương.

“Với Tướng Brown, chúng tôi cũng thảo luận về kế hoạch của mình cho giai đoạn mùa đông và tập trung riêng vào các nhu cầu cấp thiết của Quân đội Ukraine. Trước hết, đây là về đạn pháo, hệ thống phòng không và hỏa tiễn đất đối không”, tổng tư lệnh lưu ý.

Hai vị tướng cũng thảo luận về việc đào tạo quân nhân Ukraine và khôi phục khả năng chiến đấu của các lữ đoàn Ukraine.

Zaluzhnyi cảm ơn các đối tác Mỹ đã hỗ trợ và giúp đỡ Ukraine trong cuộc chiến chống kẻ xâm lược Nga.

Như Ukrinform đã đưa tin trước đó, trong hai ngày qua, quân xâm lược Nga đã tăng cường các cuộc không kích vào khu vực Avdiivka, chủ yếu thả bom dẫn đường trên không. Hôm thứ Hai, lực lượng Ukraine đã đẩy lùi bảy cuộc tấn công của đối phương trong khu vực nói trên.

3. Nga pháo kích vào Kherson để yểm trợ cho cuộc rút lui

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Ba 14 Tháng Mười Một, phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại Úy Alyona Lyutnytska cho biết ba người đã thiệt mạng và sáu người bị thương trong các vụ pháo kích của Nga vào thành phố Kherson ở miền nam Ukraine trong 24 giờ qua.

Quân đội Nga đã bỏ Kherson và bờ tây sông Dnipro trong khu vực vào cuối năm ngoái, và hiện nay được cho là đang rút khỏi các vị trí gần với bờ Đông sông Dnipro. Tuy nhiên, quân xâm lược đã pháo kích dữ dội nhằm yểm trợ cho quân Nga đang di tản xa hơn về hướng thành phố Melitopol.

Đại Úy Alyona Lyutnytska nhấn mạnh rằng một bệnh viện trong thành phố Kherson đã bị người Nga pháo kích, và trước đó cũng trong ngày thứ Hai, một chiếc xe hơi đã bị bắn ở ngoại ô Kherson, khiến một người thiệt mạng và một em bé hai tháng tuổi cùng mẹ của em bị thương.

4. Bộ Trưởng Ngoại Giao Đức nói Putin vui mừng quá sớm trước sự hỗn loạn quốc tế

Đức sẽ không chỉ tiếp tục hỗ trợ Ukraine mà còn mở rộng hỗ trợ như vậy trong những tháng mùa đông và trong suốt năm tới.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức, Annalena Baerbock, cho biết như trên tại Hội đồng Đối ngoại Liên Hiệp Âu Châu ở Brussels hôm Thứ Hai, ngày 13 tháng 11

“Putin vui mừng quá sớm vì những diễn biến rối loạn trên khắp thế giới bởi vì Liên Hiệp Âu Châu sẽ không chỉ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine mà còn mở rộng và tăng cường hỗ trợ, đặc biệt là từ phía Đức. Không chỉ về mặt lá chắn phòng thủ trong những tuần và tháng tới, khi rõ ràng Tổng thống Nga sẽ một lần nữa lợi dụng nhu cầu của người dân trong cái lạnh mùa đông, sự hỗ trợ của chúng tôi sẽ được mở rộng ồ ạt vào năm tới”, Baerbock nói.

Nhà lãnh đạo cơ quan ngoại giao Đức cũng đề cập đến chủ đề mở rộng Liên Hiệp Âu Châu, lưu ý rằng đó là lợi ích địa chính trị của chính Liên minh Âu Châu. Cô nhấn mạnh, vì an ninh và hòa bình ở Âu Châu, không nên có “vùng xám”.

Nói về xung đột Armenia-Azerbaijan, nhà lãnh đạo Bộ Ngoại giao Đức gọi sự hỗ trợ của Liên Hiệp Âu Châu đối với các tiến trình mới nổi gần đây giữa hai nước là quan trọng, “vì những nước khác sẵn sàng lấp đầy khoảng trống nếu Âu Châu không có mặt ở đó”. Cô kêu gọi các chủ thể trong khu vực sử dụng nền tảng Âu Châu để tìm ra giải pháp hòa bình vì chính Liên Hiệp Âu Châu mới quan tâm đến hòa bình, an ninh và niềm tin thực sự trong khu vực.

Theo cô, chủ đề trọng tâm của cuộc gặp gỡ hôm nay sẽ là tình hình xung quanh cuộc xung đột Palestine-Israel. Baerbock nhắc lại quan điểm rằng một giải pháp lâu dài chỉ có thể thực hiện được với điều kiện là chính sách “hai nhà nước” được áp dụng.

Baerbock đến “thủ đô Liên Hiệp Âu Châu” từ Trung Đông, sau khi hoàn thành chuyến đi thứ ba tới khu vực này kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel vào ngày 7 tháng 10.

5. Trung tâm huấn luyện chiến đấu cơ F-16 cho phi công Ukraine bắt đầu hoạt động ở Rumani

Ký giả LAURA KAYALI của tờ Politico có trụ sở ở Washington DC có bài tường trình nhan đề “Europe opens F-16 warplane training center for Ukrainian pilots”, nghĩa là “Âu Châu khai trương trung tâm đào tạo các phi công F-16 cho Ukraine”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Trung tâm huấn luyện Âu Châu để dạy phi công Ukraine cách vận hành chiến đấu cơ F-16 đã chính thức được khai trương vào hôm thứ Hai tại Rumani.

Bộ Quốc phòng Rumani cho biết: “Trung tâm này sẽ là trung tâm quốc tế đào tạo phi công F-16 và sẽ tạo điều kiện tăng cường khả năng tương tác giữa các đồng minh”. Trung tâm được khánh thành bởi Bộ trưởng Quốc phòng Rumani Angel Tîlvăr và Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren tại một căn cứ không quân ở phía đông Bucharest.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết trung tâm đào tạo này là “đóng góp thiết thực đáng kể cho liên minh hàng không của chúng tôi”.

Kyiv từ lâu đã lập luận rằng họ cần chiến đấu cơ để đạt được tiến bộ quân sự đáng kể chống lại Nga, quốc gia đã phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy và Bỉ tuyên bố họ sẵn sàng cung cấp F-16 do Mỹ sản xuất tới Kyiv.

Bộ trưởng Quốc phòng Đan Mạch Troels Lund Poulsen cho biết vào tháng 10 rằng những chiếc máy bay phản lực đầu tiên sẽ được gửi vào tháng 4 năm 2024. Bỉ cam kết giao chiến đấu cơ vào năm 2025, miễn là chính phủ tiếp theo đồng ý sau cuộc bầu cử vào năm tới.

Tuần trước, 5 chiếc F-16 của Hà Lan đã tới trung tâm huấn luyện ở Rumani. Nhìn chung, chính phủ Hà Lan sẽ cung cấp từ 12 đến 18 máy bay cho hoạt động huấn luyện. “Trung tâm huấn luyện ở Rumani trước tiên sẽ sử dụng máy bay để cung cấp khóa thường huấn cho những người hướng dẫn F-16, sau đó sẽ đào tạo cho các phi công Rumani và Ukraine. Chính phủ Hà Lan cho biết máy bay sẽ chỉ bay trong không phận NATO.

Vào tháng 10, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Mỹ sẽ đứng đầu liên minh các nước đào tạo phi công và phi hành đoàn Ukraine vận hành và bảo dưỡng chiến đấu cơ F-16 cùng với Hà Lan và Đan Mạch.

Lockheed Martin, công ty Mỹ sản xuất chiến binh, sẽ góp phần cung cấp dịch vụ đào tạo và bảo trì.

6. Hãng thông tấn AP đưa tin về quá trình đào tạo người Ukraine của các nước Âu Châu đang diễn ra như thế nào:

Pháp dự kiến sẽ đào tạo 7.000 người Ukraine trong năm nay - một số ở Ba Lan, số khác tại các căn cứ của Pháp - như một phần của sứ mệnh hỗ trợ quân sự của Liên minh Âu Châu cho Ukraine được triển khai vào tuần này một năm trước.

Quân đội Pháp đã cấp cho hãng thông tấn AP quyền tiếp cận một cơ sở huấn luyện ở vùng nông thôn nước Pháp vào tuần trước để quan sát lớp lính bộ binh Ukraine mới nhất được tập luyện vào cuối khóa học kéo dài bốn tuần.

Mục tiêu ban đầu của phái bộ Liên Hiệp Âu Châu là đào tạo 15.000 binh sĩ, nhưng nó đã vượt xa mục tiêu đó và hiện dự kiến sẽ đạt 35.000 vào cuối năm nay.

Ủy ban Liên Hiệp Âu Châu cho biết tất cả trừ 3 trong số 27 quốc gia thành viên Liên Hiệp Âu Châu, cộng với Na Uy không phải là thành viên, đều đã cung cấp các khóa đào tạo hoặc người hướng dẫn.

Ngũ Giác Đài cho biết Mỹ đã đào tạo khoảng 18.000 người, chủ yếu ở Đức và sẽ đào tạo thêm 1.000 người nữa.

Ở Anh, 30.000 người đã theo học các khóa huấn luyện quân sự trong 17 tháng qua, trong một chương trình huấn luyện mà chính phủ Anh cho là chưa từng có kể từ Thế chiến thứ hai.

7. Pistorius xác nhận kế hoạch của Đức tăng gấp đôi viện trợ quân sự cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius, xác nhận ý định của chính phủ sẽ tăng gấp đôi viện trợ quốc phòng cho Ukraine trong năm tới.

Ông lưu ý rằng quyết định như vậy không liên quan đến việc Lực lượng vũ trang Ukraine buộc phải chuyển sang phòng thủ do thiếu nguồn lực, hay việc Hoa Kỳ đang cắt giảm các gói viện trợ.

“Đây là phản ứng trước việc nhận ra rằng số tiền chúng tôi phân bổ trong năm nay đã nhanh chóng cạn kiệt. Năm tới, chúng tôi không muốn rơi vào tình huống cần phải yêu cầu thêm vốn,” ông giải thích.

Bộ trưởng gọi quyết định này là một tín hiệu quan trọng cho thấy Đức sẽ không bỏ Ukraine lại phía sau, đặc biệt là vào lúc này, khi Ukraine phải tiếp tục cuộc chiến, trong khi một phần sự chú ý của cộng đồng quốc tế đang hướng vào Israel.

Trước đó có thông tin cho rằng các đảng thành lập liên minh cầm quyền ở Đức đã đồng ý tăng ngân sách quân sự cho Ukraine từ 4 tỷ EUR lên 8 tỷ EUR. Quyết định này vẫn chưa được Ủy ban Ngân sách Bundestag phê duyệt, nhưng dự kiến sẽ phê chuẩn trong tuần này.

Ban đầu, Bộ Tài chính chỉ dành 4 tỷ EUR cho viện trợ quân sự trong ngân sách liên bang năm 2024. Tuy nhiên, gần như toàn bộ số tiền đều được đổ vào các dự án đã cam kết. Bộ Quốc phòng chỉ còn 120 triệu EUR cho các gói hỗ trợ mới. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius yêu cầu thêm 5 tỷ EUR trong quá trình đàm phán ngân sách.

Đức vẫn là nhà cung cấp viện trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Từ ngày 24/2/2022 đến ngày 31/7/2023, Cộng hòa Liên bang Đức đã tài trợ hơn 17,09 tỷ EUR, trong khi tổng viện trợ của Liên Hiệp Âu Châu là 40,3 tỷ EUR.

8. Giữa các báo cáo về tình trạng quân nhân Nga tấn công chỉ huy, Vương Quốc Anh cho biết có đến 15% lính Nga nghiện ma túy

Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến việc lính Nga sử dụng ma túy. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy:

Vào tháng 9 năm 2023, cơ quan truyền thông độc lập của Nga Vertska đưa tin rằng có tới 15% binh sĩ Nga ở Ukraine đang sử dụng ma túy, bao gồm cả amphetamine và cần sa, và chúng rất dễ dàng có được ngay cả ở tiền tuyến.

Những báo cáo này đáng tin cậy và tiếp nối nhiều báo cáo kể từ khi xảy ra tỷ lệ cao các vụ vi phạm kỷ luật, tội phạm và tử vong liên quan đến lạm dụng rượu trong lực lượng Nga.

Các chỉ huy Nga có thể thường xuyên trừng phạt những kẻ lạm dụng ma túy và rượu bằng cách đưa họ vào các đội tấn công Storm-Z, nơi thực tế đã trở thành các đơn vị dành cho tù hình sự.

Một trong những nguyên nhân cốt lõi dẫn đến kỷ luật kém và lạm dụng chất kích thích ở Nga có thể vẫn là việc quân đội tiếp tục thiếu cơ hội luân chuyển khỏi tiền tuyến.

9. Lữ đoàn Azov phá hủy hệ thống giám sát Ironia-M của Nga bằng máy bay không người lái FPV

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Ba 14 Tháng Mười Một, phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Ukraine, Chuẩn tướng Oleksii Hromov, cho biết các binh sĩ thuộc lữ đoàn lực lượng đặc biệt Azov của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã phá hủy hệ thống giám sát quang-điện tử Ironia-M của Nga bằng máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất FPV.

Ông nói: “Vị trí cất giữ những trang bị đắt tiền của quân xâm lược đã được tình báo Azov phát hiện. Sau một cuộc tấn công thành công bằng máy bay không người lái FPV, binh sĩ Azov đã phá hủy hệ thống và tước đi cơ hội của đối phương thu thập thông tin về hoạt động di chuyển, trang thiết bị và nhân sự của Lực lượng Phòng vệ Ukraine”.

Chuẩn tướng Oleksii Hromov nhắc lại rằng: Tuần trước Cơ quan An ninh của lực lượng đặc biệt Ukraine đã phá hủy hệ thống giám sát video Murom của Nga gần Avdiivka, vùng Donetsk.

10. Gói trừng phạt thứ 12 dành cho Nga

Nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu Josep Borrell cho biết các quan chức Liên Hiệp Âu Châu đang hoàn thiện “các chi tiết cuối cùng” của gói trừng phạt thứ 12 dành cho Nga, trong đó có lệnh cấm kim cương.

Borrell cho biết Ủy ban Âu Châu, cơ quan điều hành Liên Hiệp Âu Châu, có thể phê duyệt gói đề xuất vào ngày thứ Tư 15 Tháng Mười Một. Sau đó, nó sẽ được chuyển đến Hội đồng Liên Hiệp Âu Châu, bao gồm 27 quốc gia thành viên của khối, để thảo luận và phê duyệt.

Kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine toàn diện vào tháng 2 năm 2022, Liên Hiệp Âu Châu đã áp dụng 11 gói trừng phạt chống lại Mạc Tư Khoa nhằm làm giảm khả năng tài trợ cho cuộc chiến của Điện Cẩm Linh.

Các biện pháp này trải rộng trên nhiều lĩnh vực và bao gồm khoảng 1.800 cá nhân và tổ chức.

Theo Reuters, Borrell nói với các phóng viên sau cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Liên Hiệp Âu Châu:

Gói thứ mười hai này sẽ bao gồm … các lệnh cấm xuất khẩu mới, trong số đó… kim cương, các hành động nhằm thắt chặt giá dầu, nhằm giảm doanh thu mà Nga đang nhận được từ việc bán dầu của mình – không phải cho chúng tôi mà cho các nước khác – và nhằm đấu tranh chống lại các thủ đoạn lách luật.

Liên Hiệp Âu Châu đã cung cấp 27 tỷ euro viện trợ quân sự cho Ukraine và sẽ tiếp tục hỗ trợ nước này khi chiến tranh tiếp diễn, đại diện cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu về đối ngoại, Josep Borrell, cho biết, Ukrinform đưa tin.

Ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế đừng quên cuộc chiến ở Ukraine trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas.

11. Giám đốc tình báo Ukraine thảo luận về giai đoạn hiện tại của cuộc chiến với cựu chỉ huy SOCOM của Mỹ

Nhà lãnh đạo Tổng cục Tình báo Chính của Bộ Quốc phòng Ukraine, Trung tướng Kyrylo Budanov, đã thảo luận về tình hình trong giai đoạn hiện tại của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine với cựu Tư lệnh Bộ Chỉ huy Tác chiến Đặc biệt của Mỹ, Đô đốc William McRaven.

Tướng Budanov cho biết như trên. Ông nói: “Trong cuộc gặp gỡ, chúng tôi đã thảo luận về tình hình ở giai đoạn hiện tại của cuộc chiến tranh Nga-Ukraine, cũng như trao đổi quan điểm về tình hình và triển vọng an ninh khu vực và toàn cầu”.

Theo Tướng Budanov, “Đô đốc McRaven bày tỏ sự ủng hộ sâu sắc đối với Ukraine và đất nước chúng tôi với mong muốn giải phóng vùng đất Ukraine bị tạm chiếm tạm thời khỏi quân xâm lược Nga”.

Nhà lãnh đạo cơ quan GUR kể lại rằng “Đô đốc McRaven là một nhà lãnh đạo quân sự giàu kinh nghiệm và khôn ngoan, từng tham gia các cuộc chiến ở Iraq, Afghanistan và Vịnh Ba Tư. Ông đóng vai trò chủ chốt trong việc hoạch định và thực hiện nhiều chiến dịch đặc biệt nổi bật của Mỹ, trong đó có Chiến dịch Neptune's Spear (2011), khi Osama bin Laden bị tiêu diệt. “

“Đô đốc McRaven là tác giả của một số cuốn sách về lý thuyết và thực hành các hoạt động đặc biệt, về kinh nghiệm của ông trong quân đội Mỹ, về khả năng lãnh đạo và tính kỷ luật tự giác. Cuốn sách của ông Hãy dọn giường cho bạn. Những điều nhỏ nhặt có thể thay đổi cuộc sống của bạn... Và có lẽ thế giới” đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất của New York Times và được dịch sang nhiều thứ tiếng, bao gồm cả tiếng Ukraine,” Budanov nói.

Bộ Tư lệnh Hải quân Ukraine và Đô đốc William McRaven, đã thảo luận về nhu cầu của Hải Quân Ukraine.

12. Độc tài Putin bỏ tù thêm một người Nga yêu nước

Nga đã bỏ tù một đồng minh của thủ lĩnh phe đối lập Nga Alexei Navalny trong khi người phụ nữ này đang bị xét xử vì cáo buộc “chủ nghĩa cực đoan”, các cộng sự của cô cho biết như trên, AFP đưa tin.

Ksenia Fadeyeva, nhà lãnh đạo ở thành phố Tomsk, Siberia, của nhóm Tổ chức Chống tham nhũng do Navalny thành lập và hiện đang bị cấm hoạt động, phải đối mặt với án tù 12 năm nếu bị kết án.

Fadeyeva đã bị quản thúc tại gia; cô ta bị thêm vào danh sách “những kẻ khủng bố” của Nga vào Tháng Giêng năm 2022 và bị đưa ra xét xử vào tháng 8.

Mạc Tư Khoa đã sử dụng luật pháp đối với những tổ chức mà họ chụp mũ là “khủng bố” và “cực đoan” để đưa ra các bản án tù nhiều năm cho những người chỉ trích, bao gồm cả Navalny và các đồng minh hàng đầu của anh ta.

“Ksenia Fadeyeva đã bị tống vào tù,” nhóm của Navalny viết trên mạng xã hội.

Nhóm của Navalny cho biết Fadeyeva đã dẫn đầu các cuộc điều tra về tham nhũng trong khu vực, làm sáng tỏ các vấn đề xã hội và “tham gia vào các hoạt động chính trị hợp pháp”.

13. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi tăng cường quân sự cho Ukraine

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi Liên Hiệp Âu Châu tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, cũng như đưa ra các quyết định vào tháng 12 về việc bắt đầu đàm phán về việc Ukraine gia nhập Liên Hiệp Âu Châu và đẩy nhanh tiến độ thực hiện gói trừng phạt thứ 12 chống lại Nga.

Ông Dmytro Kuleba đã tham gia vào cuộc họp hội đồng bộ trưởng ngoại giao của Liên Hiệp Âu Châu vào hôm thứ Hai.

Ông nói: “Chúng ta phải luôn nhớ ai là nhân vật chính trong cuộc chiến Nga-Ukraine. Hành động của ai đã định hướng lịch sử Âu Châu. Thành công của ai sẽ bảo đảm chiến thắng cho Ukraine và toàn bộ Âu Châu.

“Đây là một lính bộ binh Ukraine. Tất cả các loại quân đều quan trọng trong chiến đấu, nhưng chỉ khi những người lính bộ binh tiến vào một thị trấn, họ mới được coi là được giải phóng, và điều này cuối cùng sẽ thay đổi tình hình trên tiền tuyến, sau đó là các tiêu đề truyền thông và các quyết định chính trị sau này.”
 
Làm tôi hai chủ: GM Thẩm Bân hô hào đưa GH tại Hoa Lục tiến theo định hướng XHCN của Tập Cận Bình
VietCatholic Media
04:38 14/11/2023


1. Giám mục Thượng Hải kêu gọi các tín hữu ủng hộ việc 'Hán hóa' Giáo hội của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Một giám mục Trung Quốc được bổ nhiệm vào tháng 4 năm ngoái trái với mong muốn của Vatican đã lặp lại cam kết thực hiện chương trình Hán hóa tôn giáo của Đảng Cộng sản Trung Quốc trong giáo phận của mình.

Ông Giuse Thẩm Bân, Giám Mục Thượng Hải đã đưa ra nhận xét của mình trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước China News Service.

“Hán hóa là một vấn đề mang tính định hướng: một biển chỉ dẫn và một phương hướng để thích ứng với xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa cũng như một quy luật cố hữu và một yêu cầu cơ bản cho sự tồn tại và phát triển của Giáo Hội Công Giáo ở chính Trung Quốc,” Ông Bân nói, UCA News đưa tin.

Ông tiếp tục nói rằng “Hán hóa không phải để thay đổi niềm tin tôn giáo” nhưng nhấn mạnh rằng giáo huấn Công Giáo phải “phù hợp” với hệ tư tưởng của đảng.

“Điều này có nghĩa là đưa ra những giải thích về các kinh điển, học thuyết, kinh điển thần học phù hợp với yêu cầu của giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa. Thông qua việc truyền tải văn hóa, Giáo hội kết hợp các yếu tố và đặc điểm của văn hóa Trung Quốc vào phụng vụ, kiến trúc, nghệ thuật của Giáo hội, v.v.; nhằm mục đích thiết lập một khuôn khổ thần học Công Giáo mang sắc thái Trung Quốc, có thể được sử dụng như một hướng dẫn để đưa việc Hán hóa đạo Công Giáo vào thực hành”, ông Bân nói.

Thẩm Bân giữ chức vụ phó chủ tịch Hiệp hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc do nhà nước kiểm soát và là chủ tịch Hội đồng Giám mục của Giáo Hội Công Giáo Trung Quốc- đó là hội đồng giám mục của Giáo hội được nhà nước công nhận, nhưng là một cơ quan không được Đức Thánh Cha công nhận.

Ông Bân đã gây sóng gió khi được đơn phương bổ nhiệm làm giám mục Thượng Hải vào tháng 4 mà không có sự ủy nhiệm của Đức Giáo Hoàng, do đó vi phạm các điều khoản của Hiệp định Trung Quốc-Vatican đang gây tranh cãi. Mặc dù văn bản của hiệp định là bí mật, nhưng nó quy định việc bổ nhiệm các giám mục của đại lục - và quy định rằng việc bổ nhiệm các giám mục cần phải có sự chấp thuận của cả Tòa thánh và Trung Quốc. Thỏa thuận tạm thời lần đầu tiên có hiệu lực vào năm 2018 và sau đó được gia hạn vào năm 2020 và 2022. Thỏa thuận này sẽ được gia hạn lần thứ ba vào năm 2024.

Ông Bân đã chính thức được bổ nhiệm làm giám mục Thượng Hải vào ngày 15 tháng 7, khi Đức Thánh Cha Phanxicô nhượng bộ và phê chuẩn việc bổ nhiệm hồi tố của ông.

Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng Y Pietro Parolin, cho biết quyết định của Đức Thánh Cha được đưa ra là để “chữa lành sự bất hợp lệ về giáo luật”. Ngài cũng cho biết “ý định về cơ bản là mục vụ” và sẽ cho phép giám mục “làm việc với sự thanh thản hơn để thúc đẩy việc truyền giáo và thúc đẩy sự hiệp thông trong giáo hội”.

Những bình luận gần đây của ông Bân được đưa ra sau khi ông thực hiện một cuộc phỏng vấn dài 15 trang với tạp chí giáo phận Thượng Hải vào tháng 10, nơi ông một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện việc Hán hóa đối với Giáo hội ở Trung Quốc.

“Chúng ta phải tuân thủ nguyên tắc yêu nước và yêu mến Giáo hội, tuân thủ nguyên tắc độc lập và tự chủ trong việc điều hành Giáo hội, tuân thủ nguyên tắc dân chủ trong việc điều hành Giáo hội và tuân thủ đường hướng Hán hóa Giáo Hội Công Giáo ở Trung Quốc. Đây là điểm mấu chốt mà không ai có thể phá vỡ, đồng thời cũng là đường dây áp suất cao mà không ai được chạm vào”, ông Bân nói trong cuộc phỏng vấn vào tháng 10.

Trong khi quá trình Hán hóa tôn giáo có ý nghĩa lịch sử sâu sắc hơn là đưa đức tin vào bối cảnh xã hội Trung Quốc, thì dưới thời Tập Cận Bình, nó đã mang một chiều hướng mới để đưa niềm tin và thực hành tôn giáo hòa hợp với ý thức hệ cộng sản của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ thực hiện đầy đủ chính sách cơ bản của đảng về các vấn đề tôn giáo, duy trì nguyên tắc tôn giáo ở Trung Quốc phải mang tính định hướng của Trung Quốc và cung cấp hướng dẫn tích cực cho các tôn giáo để họ có thể thích nghi với xã hội xã hội chủ nghĩa”, Tập Cận Bình nói.

Từ ngày 7 đến ngày 8 tháng 11, “Hội thảo Hán hóa Công Giáo Thượng Hải đầu tiên: Lịch sử và Triển vọng” đã được tổ chức tại Thượng Hải để thúc đẩy hơn nữa chương trình.

Buổi hội thảo có sự tham dự của các giáo sư, đại diện chính quyền địa phương, Giám mục Lý Sơn của Bắc Kinh đang giữ chức vụ chủ tịch Hiệp hội Công Giáo Yêu nước Trung Quốc và các thành viên của Ban Công tác Mặt trận Thống nhất, một cơ quan của Đảng Cộng sản Trung Quốc trực tiếp xử lý các vấn đề tôn giáo ở Trung Quốc đại lục.

Hội thảo tập trung vào “các chủ đề như lịch sử và tương lai của việc Hán hóa Công Giáo, kinh nghiệm Thượng Hải về việc Hán hóa Công Giáo, chiều hướng đối thoại liên tôn trong việc học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh và thực tiễn Hán hóa và việc nuôi dưỡng những tài năng tôn giáo.”


Source:Catholic News Agency

2. Đức Hồng Y nói Đức Cha Strickland bác bỏ yêu cầu từ chức

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cách chức Đức Cha Joseph Strickland của Tyler, Texas, khỏi chức vụ của ngài hôm thứ Bảy sau khi ngài bác bỏ yêu cầu từ chức, Đức Hồng Y Daniel DiNardo, tổng giám mục Galveston-Houston, đã cho biết như trên.

Việc sa thải Đức Cha Strickland vào ngày 11 tháng 11 diễn ra sau khi Bộ Giám mục Vatican hoàn thành một cuộc điều tra chính thức trong giáo phận vào đầu năm nay được gọi là chuyến thanh tra tông tòa, mà theo một nguồn tin, đã xem xét việc sử dụng mạng xã hội của vị giám mục và các câu hỏi liên quan đến việc quản lý giáo phận. Cuộc viếng thăm được thực hiện bởi Đức Giám Mục Dennis Sullivan của Camden, New Jersey, và Đức Giám Mục nghỉ hưu Gerald Kicanas của Tucson, Arizona.

“Kết quả của chuyến viếng thăm là đề nghị được đưa ra với Đức Thánh Cha rằng việc tiếp tục giữ chức vụ của Đức Cha Strickland là không khả thi,” Đức Hồng Y DiNardo nói trong tuyên bố ngày 11 tháng 11.

DiNardo nói tiếp: “Sau nhiều tháng xem xét cẩn thận bởi Bộ Giám mục và Đức Thánh Cha, quyết định đã đạt được là nên yêu cầu Đức Giám Mục Strickland từ chức”. “Sau khi yêu cầu đó được đưa ra vào ngày 9 tháng 11 năm 2023, Đức Cha Strickland đã từ chối từ chức. Sau đó, vào ngày 11 tháng 11 năm 2023, Đức Thánh Cha đã cách chức Đức Cha Strickland khỏi chức vụ Giám mục Tyler.”

Kể từ năm 2012, Đức Cha Strickland, 65 tuổi, đã là giám mục của Giáo phận Tyler, một giáo phận hạt của Galveston-Houston. Vị giám mục nổi tiếng ở Texas đã phải đối mặt với những lời chỉ trích vì các bài đăng trên mạng xã hội mang tính chất nảy lửa của ngài, bao gồm cả một dòng tweet ngày 12 tháng 5 cho rằng Đức Thánh Cha Phanxicô đang “phá hoại kho tàng đức tin”.

Thông báo của Vatican không đưa ra lý do cho việc loại bỏ vị giám mục. Đức Giám Mục Joe Vásquez của Austin sẽ phục vụ với tư cách là giám quản tông tòa của Giáo phận Tyler cho đến khi một giám mục mới được bổ nhiệm.

Giáo phận Tyler đã đưa ra một tuyên bố vào sáng thứ Bảy thông báo về việc Đức Cha Strickland bỉ bãi nhiệm và việc bổ nhiệm Đức Cha Vásquez.

“Công việc của chúng tôi với tư cách là Giáo Hội Công Giáo ở phía đông bắc Texas vẫn tiếp tục. Sứ mệnh của chúng tôi là chia sẻ Tin Mừng của Chúa Giêsu Kitô, nuôi dưỡng một cộng đồng Kitô hữu đích thực và phục vụ nhu cầu của tất cả mọi người với lòng trắc ẩn và tình yêu thương”, tuyên bố cho biết. “Chúng tôi cố gắng đào sâu đức tin của mình, thúc đẩy lợi ích chung và tạo ra một môi trường chào đón cho tất cả mọi người gặp gỡ Thiên Chúa yêu thương – Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.”

“Trong thời gian chuyển tiếp này, chúng ta cầu nguyện để Thiên Chúa tiếp tục ban nhiều phúc lành và củng cố Giáo hội cũng như những người thánh thiện, trung thành của Chúa ở đây và trên toàn thế giới.”


Source:Catholic News Agency

3. 'Luật Giáo dục Yêu nước' mới của Trung Quốc đặt ra nhiều hạn chế hơn nữa đối với việc hướng dẫn tôn giáo

Trung Quốc đã thông qua “Luật Giáo dục Yêu nước”, củng cố hơn nữa sự kiểm soát của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với giáo dục, bao gồm cả giáo dục tôn giáo, hãng truyền thông nhà nước Tân Hoa Xã cho biết như trên.

Luật mới, được thông qua trong phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nhân dân Toàn quốc, sẽ yêu cầu các nhà thờ và các nhóm tôn giáo điều chỉnh các hoạt động giáo dục của họ để thúc đẩy ý thức hệ chính thức của đảng.

“Nhà nước hướng dẫn và hỗ trợ các nhóm tôn giáo, cơ sở tôn giáo và các địa điểm hoạt động tôn giáo trong việc thực hiện các hoạt động giáo dục lòng yêu nước, nâng cao sự gắn kết của các chuyên gia tôn giáo và tín hữu với quê hương vĩ đại, nhân dân Trung Quốc, văn hóa Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc, và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc,” luật mới viết.

Luật tiếp tục quy định rằng “tất cả các cấp và loại hình trường học phải giáo dục lòng yêu nước trong toàn bộ quá trình giáo dục ở trường” và ngay cả “cha mẹ hoặc những người giám hộ khác của trẻ vị thành niên cũng phải đưa tình yêu quê hương đất nước vào giáo dục gia đình”.

Giáo dục lòng yêu nước đã là một mệnh lệnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc kể từ khi chiếm được Hoa Lục, để khắc sâu ý thức hệ chính thức của đảng. Nó đã được hình dung lại trong các thời kỳ biến động xã hội, cụ thể là trong Cách mạng Văn hóa và sau vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Tập Cận Bình đã thay đổi quan điểm của mình về giáo dục lòng yêu nước, củng cố nó bằng học thuyết tư tưởng về “sự phục hưng vĩ đại của người dân Trung Quốc”. Câu thần chú này một phần tập trung vào sự hồi sinh của văn hóa Trung Quốc, nhưng nó cũng được khẳng định là “ủng hộ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”.

Cụm từ này, lần đầu tiên được đưa ra dưới thời Đặng Tiểu Bình, sau đó đã được định nghĩa lại dưới thời Tập Cận Bình và thậm chí còn được ghi vào hiến pháp tại Đại hội toàn quốc lần thứ 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào năm 2017 với tên gọi “Tư tưởng Tập Cận Bình về Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cho một thế hệ và kỷ nguyên mới”.

Điệp khúc tư tưởng này, được bất tử hóa trong chương trình chung của hiến pháp Đảng Cộng sản Trung Quốc, được lặp lại trong điều 6 của Luật Giáo dục lòng yêu nước và là nền tảng cho chương trình giảng dạy về lòng yêu nước.

Luật cũng kêu gọi hướng dẫn chính trị rộng rãi hơn về “lịch sử của Đảng Cộng sản, nước Trung Quốc mới, cải cách và mở cửa, sự phát triển của chủ nghĩa xã hội và sự phát triển của nhân dân Trung Quốc”.

Nằm trong “Tư tưởng về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc” của Tập Cận Bình là chương trình đưa các nhóm tôn giáo và tín ngưỡng về với đảng thông qua quá trình Hán hóa.

“Chúng ta sẽ thực hiện đầy đủ chính sách cơ bản của đảng về các vấn đề tôn giáo, duy trì nguyên tắc tôn giáo ở Trung Quốc phải mang tính định hướng của Trung Quốc và cung cấp hướng dẫn tích cực cho các tôn giáo để họ có thể thích nghi với một xã hội theo xã hội chủ nghĩa”, Tập Cận Bình nói.

Năm 2017, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã ban hành Quy định cập nhật về các vấn đề tôn giáo. Đạo luật gồm 77 điều này quy định tôn giáo phải “tuân theo nguyên tắc độc lập, tự quản” để duy trì “hòa bình xã hội”. Nó cũng quy định rằng giáo dục tôn giáo và các địa điểm thờ phượng phải được chính phủ phê duyệt và ghi danh chính thức.

Vào năm 2021, các Biện pháp quản lý giáo sĩ tôn giáo đã được thông qua, bắt buộc các giáo sĩ phải ghi danh với cơ sở dữ liệu của chính phủ và củng cố thêm rằng các giáo sĩ phải tuân thủ chương trình Hán hóa.

Một điểm mới của Luật Giáo dục Yêu nước là nó là một công cụ bổ sung để Đảng Cộng sản Trung Quốc mở rộng chỗ đứng của mình vượt ra ngoài giới hạn địa lý của đại lục tới “Đặc khu hành chính Hương Cảng, Đặc khu hành chính Macao và Đài Loan”.

Sau khi Luật Giáo dục Yêu nước được thông qua, Giám đốc điều hành Hương Cảng John Lee tuyên bố: “Chính phủ Đặc Khu Hương Cảng sẽ tạo điều kiện thuận lợi đầy đủ cho các công việc liên quan để phối hợp trong chính phủ cũng như các lực lượng yêu nước của các ngành khác nhau trong việc nỗ lực bền bỉ nhằm thúc đẩy giáo dục lòng yêu nước và… hiểu biết mối quan hệ chặt chẽ giữa đại lục và Hương Cảng.”

Sau khi chuyển giao Hương Cảng từ Vương quốc Anh sang Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa vào năm 1997, Luật Cơ bản có hiệu lực thúc đẩy khái niệm “một quốc gia, hai chế độ”.

Trong khi Luật Cơ bản cho phép giáo dục tôn giáo, ngày càng có nhiều lo ngại ở Hương Cảng về việc mở rộng ảnh hưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc ở khu vực được cho là tự trị này, đặc biệt là khi nó liên quan đến giáo dục Công Giáo.

Giáo phận Hương Cảng là nhà cung cấp giáo dục lớn nhất trong lãnh thổ. Theo số liệu của giáo phận năm 2022, có tổng cộng 249 trường học ở Hương Cảng với tổng số tuyển sinh là 136.804 học sinh, trong đó chỉ có 14.888, tương đương 10,88%, là người Công Giáo.
 
Kỳ tích: Kyiv vượt hàng phòng không Nga, nổ tung nhà máy hỏa tiễn. Hầm bí mật Hamas ở bệnh viện Gaza
VietCatholic Media
15:54 14/11/2023


1. Nga đe dọa tấn công hạt nhân trả thù sau khi nhà máy vũ khí hỏa tiễn và nhà máy hóa chất bị tấn công

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russian Missile Weapons Factory, Chemical Plant Targeted in Drone Strikes”, nghĩa là “Nhà máy vũ khí hỏa tiễn, và nhà máy hóa chất của Nga là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh.

Sáng sớm thứ Ba 14 Tháng Mười Một, Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Trung tướng Igor Konashenkov cho biết hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ các máy bay không người lái do Ukraine phóng trong đêm ở 4 khu vực, bao gồm cả ở Thủ đô Mạc Tư Khoa.

Bất kể những tiếng nổ long trời và các đám cháy dữ dội, ông nói: “Nỗ lực của chế độ Kiev /ki-ép/ nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn”. “Các hệ thống phòng không làm nhiệm vụ đã phá hủy 4 máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ các khu vực Mạc Tư Khoa, Tambov, Bryansk và Oryol.” Nga gọi Thủ đô của Ukraine là Kiev /ki-ép/, trong khi người Ukraine gọi Thủ đô của họ là Kyiv.

Nga đã phải hứng chịu làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái trong năm nay, với các cuộc tấn công nhắm tới tận thủ đô Mạc Tư Khoa. Nhiều cuộc tấn công đã nhắm vào các kho đạn dược. Ukraine hiếm khi tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công trên đất Nga, nhưng Điện Cẩm Linh đã cáo buộc Kyiv cố gắng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái.

Bộ Quốc phòng Nga hôm thứ Ba đã không nói rõ liệu các máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi có gây thương tích hay thiệt hại gì hay không. Không có bình luận ngay lập tức từ Ukraine.

Kênh Telegram Baza của Nga, được liên kết với các cơ quan an ninh của Nga, đưa tin rằng máy bay không người lái ở vùng Bryansk, giáp biên giới Ukraine, đã rơi xuống lãnh thổ của một nhà máy hóa chất.

Báo trực tuyến Strana.ua của Ukraine cũng như Baza cho biết, nhà máy sản xuất vũ khí hỏa tiễn ở ngay Thủ đô Mạc Tư Khoa, là nhà máy KB Mashinostroyeniya, đã trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công qua đêm.

Andrei Klychkov, thống đốc vùng Oryol, cho biết một máy bay không người lái đã bị bắn hạ vào buổi sáng ở phía tây bắc, đồng thời nói thêm rằng “không có thiệt hại về cơ sở hạ tầng và không có thương vong”.

Thống đốc các khu vực còn lại vẫn chưa bình luận về thông tin máy bay không người lái của Ukraine bị bắn rơi.

Vào tháng 5, Nga đổ lỗi cho Ukraine về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Mạc Tư Khoa. Nó đánh dấu lần đầu tiên thủ đô Nga hứng chịu một cuộc tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022. Cuộc tấn công đã làm hư hại các tòa nhà dân cư.

Trong vụ việc đó, các mục tiêu bao gồm nơi ở của Putin và biệt thự của đoàn tùy tùng của ông ở Rublyovka, một khu dân cư danh giá ở vùng ngoại ô phía tây. Kênh Telegram độc lập của Nga có tên là “Chúng tôi có thể giải thích” đã phân tích nơi phát hiện máy bay không người lái.

Putin nói với Công ty Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Toàn Nga, gọi tắt là VGTRK, vào thời điểm đó rằng ông lo ngại các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái là một nỗ lực của Ukraine nhằm khơi dậy phản ứng từ Nga. “Họ đang kích động chúng ta thực hiện những hành động đáp tra. Chúng tôi sẽ xem phải làm gì với vấn đề này”, nhà lãnh đạo Nga nói. Kyiv không nhận trách nhiệm về vụ tấn công đó.

Andriy Yusov, phát ngôn nhân của cơ quan tình báo quân sự Ukraine, cho biết vào tháng 7 rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên đất Nga sẽ tiếp tục và gia tăng quy mô. Ông nói thêm rằng chúng là bằng chứng cho thấy Putin không thể kiểm soát được bầu trời.

Bình luận ngay sau cuộc tấn công vào sáng thứ Ba, Andrey Gurulyov, thành viên quốc hội hay thường được gọi là Duma quốc gia Nga và cựu chỉ huy Tập Đoàn Quân 58, Phó Tư Lệnh Quân Khu phía Nam kêu gọi trả đũa ngay bằng vũ khí hạt nhân.

2. Bộ trưởng Ngoại giao Đức cho biết sự hỗ trợ của Đức dành cho Ukraine sẽ được 'mở rộng ồ ạt' vào năm tới

Ukraine sẽ đứng đầu chương trình nghị sự cùng với cuộc chiến Israel-Gaza tại hội nghị thượng đỉnh các bộ trưởng Liên Hiệp Âu Châu ở Brussels hôm nay.

Một trong những vấn đề là liệu Liên Hiệp Âu Châu có thể thực hiện lời hứa cung cấp số lượng đạn dược hay không.

Đến hội nghị thượng đỉnh, Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cho biết:

Mặc dù cuộc khủng hoảng hiện nay ở Trung Đông đang diễn ra mạnh mẽ, nhưng điều quan trọng là phải đối mặt với những thách thức địa chính trị trên thực địa ở đây… Putin đang vui mừng trước tình hình kịch tính trên toàn thế giới.

“Chúng tôi sẽ không chỉ tiếp tục hỗ trợ cho Ukraine mà còn tiếp tục mở rộng và tăng cường hỗ trợ, đặc biệt là từ phía Cộng hòa Liên bang Đức, không chỉ nhằm mục đích phòng thủ mùa đông trong những tuần và tháng tới, khi rõ ràng Tổng thống Nga sẽ một lần nữa khai thác thời tiết và nhu cầu của người dân trong mùa đông lạnh giá.

“Sự hỗ trợ của chúng tôi cũng sẽ được mở rộng ồ ạt, đặc biệt là trong năm tới.”

3. Lực Lượng Phòng Vệ Israel chỉ ra bằng chứng về trung tâm chỉ huy Hamas được tìm thấy dưới bệnh viện Gaza

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Was Hamas Command Center Found Under Gaza Hospital? What New Video Shows”, nghĩa là “Trung tâm chỉ huy Hamas được tìm thấy dưới bệnh viện Gaza? Video mới hiển thị những gì.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Lực lượng Phòng vệ Israel, gọi tắt là IDF, cho biết có những bằng chứng về một trung tâm chỉ huy ngầm của Hamas nằm bên dưới một bệnh viện nhi ở Thành phố Gaza, bao gồm các dấu hiệu cho thấy địa điểm này từng được sử dụng để giam giữ con tin.

Giao tranh ở Gaza đã gia tăng kể từ cuộc tấn công của Hamas ngày 7 tháng 10 và Israel đã bị chỉ trích nặng nề vì vụ tấn công vào khu phức hợp bệnh viện Al-Shifa. Các cuộc tấn công vào bệnh viện đã trở thành điểm nóng trong cuộc giao tranh và nếu thật sự không hề có sự hiện diện nào của trung tâm chỉ huy Hamas, thì sự hỗ trợ của quốc tế dành cho Israel sẽ bị đe dọa và đặt Tổng thống Joe Biden vào tình thế khó khăn.

Trong một video được đăng lên X, trước đây gọi là Twitter, hôm thứ Hai, phát ngôn nhân của IDF, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari đã đi qua tầng hầm của Bệnh viện Chuyên khoa Trẻ em Al-Rantisi ở phía tây Gaza. Israel cho biết tính đến tối Chúa Nhật, bệnh viện đã được di tản theo như họ biết sau khi quân đội bao vây tòa nhà vài ngày trước đó, NBC News đưa tin.

Trung tâm chỉ huy Hamas có được tìm thấy dưới bệnh viện không?

Hagari chỉ vào bằng chứng ở tầng hầm của bệnh viện mà ông cho rằng có dấu hiệu cho thấy tòa nhà được sử dụng làm trung tâm chỉ huy của Hamas, bao gồm các thiết bị quân sự hạng nặng như súng ống, lựu đạn cầm tay và áo khoác có cài chất nổ.

“Tôi muốn bạn hiểu, loại thiết bị này là trang bị cho một cuộc chiến lớn,” ông nói khi đứng cạnh thiết bị.

Hagari cũng chỉ ra bằng chứng cho thấy các con tin vẫn bị Hams giam giữ có thể đã bị giam giữ ở tầng hầm của Al-Rantisi. Những biểu hiệu như vậy bao gồm bình sữa và tã lót cho trẻ em, cũng như cơ sở hạ tầng “dã chiến” như vòi sen, nhà vệ sinh và khu vực bếp nhỏ. Ông ta cũng chỉ vào một căn phòng có nhiều ghế dài và rèm được treo trên tường gạch. Hagari lưu ý rằng “không có lý do gì” để kéo rèm trong phòng “trừ khi bạn muốn quay phim con tin và làm phim”.

Phát ngôn nhân của IDF cũng tìm thấy một danh sách viết bằng tiếng Ả Rập trong phòng mà ông khẳng định có nội dung “Chúng tôi đang hoạt động”.

Hagari nói thêm: “Đây là danh sách người giám hộ, nơi mọi kẻ khủng bố đều viết tên mình và mỗi kẻ khủng bố đều có ca riêng để bảo vệ những người có mặt ở đây”.

Đoạn video cũng bao gồm cảnh mà Hagari nói là nhà của một sĩ quan hải quân cao cấp của Hamas nằm cách bệnh viện Al-Rantisi 200 thước, cũng như một đường hầm gần khuôn viên bệnh viện. Đường hầm được cho là dài 20 mét và được củng cố bằng cửa chống đạn.

“ Có vẻ như bằng chứng cứng rắn, bằng chứng rõ ràng cho thấy bệnh viện” có liên quan đến đường hầm.

Israel từ lâu đã cho rằng Hamas sử dụng nhà cửa, bệnh viện và trường học làm lá chắn cho các chiến binh, một phần vì thương vong của dân thường thu hút được sự đồng cảm với phong trào giải phóng người Palestine và sự chú ý của quốc tế. Các video hôm thứ Hai từ IDF xuất hiện khi lực lượng Israel tiếp tục áp sát bệnh viện Al-Shifa—cơ sở chăm sóc sức khỏe lớn nhất của Gaza—mà họ tuyên bố cũng có một trung tâm chỉ huy của Hamas bên dưới cơ sở này. Tuy nhiên, Tel Aviv đưa ra rất ít bằng chứng cho tuyên bố của họ, còn Hamas và Giám đốc Bệnh viện Shifa, Mohammed Abu Selmia, đã phủ nhận sự tồn tại của một trung tâm chỉ huy ngầm.

Trước khi phát hành các video vào hôm thứ Hai, Israel đã công bố một bản đồ có các dấu hiệu mà họ cho là các địa điểm của các cơ sở quân sự dưới lòng đất.

Phát ngôn nhân quân đội Israel, Trung tá Richard Hecht nói với hãng tin AP: “Nếu chúng tôi thấy những kẻ khủng bố Hamas nổ súng từ các bệnh viện, chúng tôi sẽ làm những gì cần làm”.

Phát ngôn nhân Bộ Y tế Gaza Ashraf Al-Qidra cho biết, bệnh viện đã bị cắt điện, đồng thời nói với Reuters rằng các bệnh nhân, bao gồm cả trẻ sơ sinh, đã tử vong. Tờ New York Times đưa tin rằng hàng nghìn người đã chạy trốn khỏi Al-Shifa vào cuối tuần qua và Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hôm thứ Hai rằng tình hình là “thảm khốc và nguy hiểm” đối với các bệnh nhân bên trong.

Hôm thứ Hai, Tổng thống Biden nói với các phóng viên từ Phòng Bầu dục rằng các bệnh viện của Gaza “phải được bảo vệ”, đồng thời nói thêm “Hy vọng và kỳ vọng của tôi là sẽ có ít hành động bạo lực hơn so với các bệnh viện”.

4. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói Ukraine biết về kế hoạch của Nga

Nhờ công tác tình báo, Ukraine biết được đối phương đang âm mưu gì và cách đối phó với điều này - cả trên đất liền và trên Hắc Hải.

Tổng thống Volodymyr Zelenskiy của Ukraine đã tuyên bố điều này trong một bài phát biểu video trước quốc dân đồng bào.

“Hôm nay tôi đã nghe báo cáo tình báo - từ Giám đốc tình báo quốc phòng Budanov và Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Lytvynenko. Tôi cảm ơn cả hai cơ quan của chúng ta - và từng người phục vụ ở đó - chủ yếu vì thực tế là Ukraine nhận thức được và sẽ nhận thức được những gì đối phương đang âm mưu và chúng ta nên phản ứng như thế nào - một cách chính xác và mạnh mẽ. Cả trên bộ và trên Hắc Hải”

Như Ukrinform đưa tin trước đó, tình báo quốc phòng Ukraine cho biết Nga đã tích lũy khoảng 870 hỏa tiễn, trong đó có 115 hỏa tiễn có độ chính xác cao, được sản xuất vào tháng 10, cho các cuộc tấn công vào Ukraine trong tương lai.

5. Hung Gia Lợi tiếp tục ngăn chặn việc giải ngân khoản viện trợ quân sự cho Ukraine

Hung Gia Lợi sẽ chặn việc giải ngân đợt viện trợ quân sự tiếp theo cho Ukraine theo Quỹ Hòa bình Âu Châu, gọi tắt là EPF, cho đến khi Kyiv đưa ra “bảo đảm” rằng ngân hàng OTP hoặc các công ty Hung Gia Lợi khác sẽ không bị đưa vào danh sách đen như là các “nhà tài trợ quốc tế cho chiến tranh”.

EPF, được thành lập vào năm 2021, nhằm tài trợ cho các hành động ngăn chặn xung đột, xây dựng hòa bình và tăng cường an ninh quốc tế.

Bộ trưởng ngoại giao, Péter Szijjártó, cho biết Hung Gia Lợi đã phải đối mặt với “áp lực” tại một cuộc họp để hỗ trợ khoản thanh toán 500 triệu euro, nhưng ông nói rằng Budapest không thể hỗ trợ nếu không có những bảo đảm như vậy, Reuters đưa tin.

6. Quốc hội Ba Lan họp lần đầu tiên vào hôm thứ Hai kể từ cuộc bầu cử

Tổng thống Andrzej Duda đã yêu cầu thủ tướng Mateusz Morawiecki thành lập chính phủ mới, nhưng ông gần như không có cơ hội thực hiện điều đó vì đảng Luật pháp và Công lý theo chủ nghĩa dân tộc của ông đã mất đa số trong cuộc bầu cử tháng trước và tất cả các đảng khác đều từ chối hợp tác với họ.

“Đất nước đã hoàn thành công việc của mình và bây giờ các đại diện của họ phải sửa chữa Cộng hòa Ba Lan… sửa chữa nền dân chủ,” Donald Tusk, người có thể là thủ tướng tiếp theo, nói với các nhà lập pháp thuộc nhóm Liên minh Dân sự của ông.

Chính phủ đảng Luật pháp và Công lý là một trong những chính phủ ủng hộ Ukraine sớm nhất và mạnh mẽ nhất, với nỗi sợ hãi Nga và sự ủng hộ dành cho Kyiv là một trong số ít vấn đề có thể đoàn kết hầu hết xã hội phân cực của Ba Lan.

Liên minh Dân sự cũng đã cam kết duy trì sự hỗ trợ dành cho Ukraine.

7. Vệ binh Quốc gia Ukraine đăng video phá hủy pháo Msta-S của Nga

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine, Ihor Klymenko, đã cho thấy đơn vị Vệ binh Quốc gia tiêu diệt pháo tự hành Msta-S của Nga với sự hỗ trợ của máy bay không người lái.

Theo Bộ trưởng, trong tuần qua, các nhóm trinh sát trên không của Lữ đoàn Pechersk số 27 của Vệ binh Quốc gia đã hoạt động hiệu quả ở các hướng đông và nam.

Theo Bộ trưởng Klymenko, trong vòng một tuần, Vệ binh Quốc gia đã xác định và tiêu diệt 5 xe tăng, 9 xe chiến đấu bọc thép, 3 hệ thống pháo binh, 2 pháo tự hành, 12 xe tải và 3 kho đạn.

8. Các nhà ngoại giao cho biết kế hoạch của Liên minh Âu Châu chi tới 20 tỷ euro hay 21,4 tỷ Mỹ Kim cho viện trợ quân sự cho Ukraine đang gặp phải sự phản đối từ các nước Liên Hiệp Âu Châu và có thể không tồn tại được dưới hình thức hiện tại.

Josep Borrell, nhà lãnh đạo chính sách đối ngoại của Liên Hiệp Âu Châu, đã đề xuất vào tháng 7 rằng khối này sẽ tạo ra một quỹ lên tới 5 tỷ euro mỗi năm trong 4 năm như một phần của các cam kết an ninh rộng lớn hơn của phương Tây nhằm hỗ trợ Ukraine khi nước này chống lại cuộc xâm lược của Nga.

Nhưng khi các bộ trưởng quốc phòng Liên Hiệp Âu Châu chuẩn bị thảo luận về kế hoạch này tại Brussels vào thứ Ba, các nhà ngoại giao cho biết một số quốc gia - bao gồm cả nước Đức có ảnh hưởng lớn trong Liên Hiệp Âu Châu - đã lên tiếng từ chối việc cam kết số tiền lớn như vậy trước nhiều năm.

Theo cơ quan ngoại giao của khối, Liên Hiệp Âu Châu và các thành viên là một trong những nhà tài trợ viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược vào tháng 2 năm 2022, cung cấp vũ khí và thiết bị trị giá khoảng 25 tỷ euro.

Đề xuất của Borrell là một nỗ lực nhằm tạo dựng nền tảng hỗ trợ lâu dài hơn, bằng cách tạo ra một nguồn tiền mặt cho viện trợ Ukraine bên trong một quỹ lớn hơn, là Cơ sở Hòa bình Âu Châu, được sử dụng để hoàn trả cho các thành viên Liên Hiệp Âu Châu về hỗ trợ quân sự cho các nước khác.

“ Tôi sẽ không tuyên bố nó đã chết vào thời điểm này. Nhưng tất nhiên, những cải tiến luôn có thể được thực hiện”, một nhà ngoại giao cao cấp của Liên Hiệp Âu Châu cho biết như trên.

“Đức đã có rất nhiều câu hỏi… và đúng như vậy. Chúng ta đang nói về rất nhiều tiền.”

Cuộc tranh luận về viện trợ quân sự diễn ra khi các quốc gia Liên Hiệp Âu Châu cũng đang thảo luận về đề xuất hỗ trợ kinh tế cho Ukraine 50 tỷ euro.

Liên Hiệp Âu Châu cũng đang phải đối mặt với những thách thức về các khía cạnh khác của viện trợ quân sự cho Ukraine. Nhiều quan chức và nhà ngoại giao cho rằng khối này sẽ gặp khó khăn để đạt được mục tiêu cung cấp cho Kyiv 1 triệu quả đạn pháo và hỏa tiễn vào tháng 3 năm sau.

9. BAE Systems báo cáo thu nhập khả quan sau khi các nước đổ xô mua vũ khí vì cuộc xâm lược của Nga

BAE Systems đã đưa ra triển vọng thu nhập khả quan nhờ “tăng cường tiếp xúc với các thị trường quốc phòng đang phát triển về mặt cấu trúc” trong “thời điểm rủi ro địa chính trị gia tăng”, AFP đưa tin.

Tập đoàn này đã đầu tư thêm tiền mặt trong năm nay vào các dự án “đầu tư mới vào năng lực sản xuất đạn dược”.

Vào tháng 8, BAE đã công bố số đơn đặt hàng kỷ lục và lợi nhuận ròng tăng 57% trong nửa năm do chi tiêu quốc phòng của các chính phủ phương Tây tăng vọt sau khi Nga xâm chiếm Ukraine.

10. Thay đổi trong chính phủ Anh

David Cameron đã trở lại chính phủ với tư cách là Ngoại trưởng Anh, thay thế cho Ngoại trưởng James Cleverly, là người đã trở thành tân Bộ trưởng Nội vụ.

David Cameron, cựu thủ tướng đảng Bảo thủ cho biết:

Chúng ta đang phải đối mặt với một loạt thách thức quốc tế khó khăn, bao gồm cuộc chiến ở Ukraine và cuộc khủng hoảng ở Trung Đông. Vào thời điểm toàn cầu có sự thay đổi sâu sắc này, việc đất nước chúng ta sát cánh cùng các đồng minh, tăng cường quan hệ đối tác và bảo đảm tiếng nói của chúng ta được lắng nghe là điều quan trọng hơn bao giờ hết.

11. Khách mời của đài truyền hình nhà nước Nga bi quan về khả năng chiến thắng của Nga ở Ukraine

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russia Cannot Match West's 'Positive' Offer to Ukraine, State TV Guest Says”, nghĩa là “Khách mời của đài truyền hình nhà nước cho rằng Nga không thể sánh được với sự trợ giúp 'tích cực' của phương Tây dành cho Ukraine.”Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một vị khách trong chương trình truyền hình nhà nước Nga đã bị người dẫn chương trình chỉ trích gay gắt sau khi nói rằng Mạc Tư Khoa cung cấp cho những người sống ở các vùng bị tạm chiếm của Ukraine ít hơn nhiều so với Liên Hiệp Âu Châu và NATO.

Bình luận trên kênh NTV của nhà bình luận chính trị Viktor Olevich được đưa ra theo sau quyết định của Ủy ban Âu Châu rằng các cuộc đàm phán gia nhập nên bắt đầu để Kyiv gia nhập Liên Hiệp Âu Châu. Diễn biến này xảy ra bốn tháng sau khi Ukraine được cấp tư cách ứng cử vào tháng 6. Newsweek đã liên hệ với Điện Cẩm Linh qua email để bình luận.

Olha Stefanishyna, Phó thủ tướng Ukraine phụ trách hội nhập Âu Châu, tuần trước cho biết Kyiv có thể hoàn tất quá trình gia nhập Liên Hiệp Âu Châu trong vòng hai năm, sau khi đã đáp ứng được 4 trong số 7 tiêu chí cần thiết để bắt đầu đàm phán.

Điện Cẩm Linh đã coi cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine như một cuộc chiến ủy nhiệm giữa Mạc Tư Khoa và phương Tây, đồng thời là một cuộc chiến để giữ Kyiv trong quỹ đạo của mình. Nhưng Olevich nói rằng người dân ở các khu vực mà Nga cho biết đã sáp nhập sẽ bị thu hút nhiều hơn bởi những gì tư cách thành viên Liên Hiệp Âu Châu sẽ mang lại.

“Có một củ cà rốt mà phương Tây đưa ra cho Ukraine,” Olevich nói trong chương trình Mesto Vstrechi, nghĩa là Nơi gặp gỡ. “Củ cà rốt là việc gia nhập Liên Hiệp Âu Châu và NATO, vào một thời điểm nào đó trong một tương lai không chắc chắn. Nó mang lại cho họ triển vọng sống, có thể không giống người Đức hay người Pháp nhưng ít nhất giống người Đông Âu, như người Slovakia, người Tiệp,” Olevich nói trong đoạn clip do tài khoản Victoria thân Ukraine đăng tải. Ông nói thêm: “Tất nhiên đối với người Ukraine, đó là một triển vọng tích cực.

“Nga đưa ra loại cà rốt nào? 10.000 rúp hay 108 Mỹ Kim cho những người sống ở vùng Kherson? Viễn cảnh không thể đi du lịch nếu không có visa? Rằng họ sẽ không thể đi bất cứ đâu và không gặp được hàng triệu người thân của họ ở Âu Châu?” Olevich nói

Người dẫn chương trình Andrei Norkin ngắt lời, bác bỏ tuyên bố của vị khách, nói rằng “chúng ta không thể so sánh việc người dân sống nghèo ở Nga như thế nào và họ sống tốt như thế nào ở Âu Châu,” trước khi nói thêm, “bởi vì tuyên bố của bạn là sai sự thật.”

Là một trong ba kênh truyền hình nhà nước, NTV chịu sự kiểm soát của chính phủ. Tuy nhiên, Mesto Vstrechi đôi khi có tiếng nói bất đồng, đưa ra những lời lẽ ủng hộ Điện Cẩm Linh ít cực đoan hơn và có những nhân vật đối lập thường xuyên xuất hiện với tư cách khách mời.

Vladimir Putin đã tuyên bố xâm lược Ukraine một phần là để chống lại sự bành trướng của NATO, nhưng trên thực tế cuộc xâm lược của Nga đã làm tăng lãnh thổ của NATO sau khi Phần Lan gia nhập.

Trong khi tư cách thành viên của Kyiv trong liên minh không còn được bàn đến trong thời gian ngắn, tuần trước cựu Tổng thư ký Anders Fogh Rasmussen cho biết Ukraine có thể tham gia. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng “phòng vệ tập thể” theo Điều 5 trong hiến chương của nước này sẽ không được mở rộng sang các vùng lãnh thổ bị Nga tạm chiếm.

12. Khai trương trung tâm đào tạo phi công F-16 cho Ukraine ở Rumani

Một trung tâm đào tạo phi công Ukraine lái máy bay F-16 đã được khai trương ở Rumani vào hôm Thứ Hai. Năm chiếc F-16 của Hà Lan đã được giao, và bảy chiếc khác sắp được giao.

Bộ trưởng Quốc phòng Rumani Angel Tîlvar cho biết: “Trung tâm này sẽ là trung tâm quốc tế đào tạo phi công F-16 và sẽ tạo điều kiện tăng cường khả năng tương tác giữa các đồng minh”.

Thông điệp của ông được Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Kajsa Ollongren tán thành, người kêu gọi các nước Âu Châu “hợp tác cùng nhau” về an ninh quốc tế.

Tổng thống Zelenskiy nói rằng ông rất biết ơn Hà Lan vì đã “đi đầu” trong việc hỗ trợ Ukraine và hy vọng các máy bay F-16 sẽ có mặt trên bầu trời Ukraine “càng sớm càng tốt”.

Theo dự trù, các phi công Ukraine sẽ lái 12 chiếc máy bay F-16 trực tiếp từ Rumani về Ukraine sau khi hoàn thành khóa huấn luyện.
 
Gương tử đạo của GM Armenia sắp được tuyên hiển thánh. Công nghị Đức bất kể ý kiến của Tòa Thánh
VietCatholic Media
17:07 14/11/2023


1. Một giám mục Công Giáo Armenia sẽ được tôn phong hiển thánh

Một giám mục chân phước tử đạo của Giáo Hội Công Giáo Armenia sẽ được Đức Thánh Cha Phanxicô phong hiển thánh.

Đức Cha Pablo León Hakimian, Giám mục Giáo phận thánh Gregorio de Narak ở Buenos Aires, thủ đô Á Căn Đình, thuộc Giáo Hội Công Giáo Armenia, kiêm Giám mục Đại diện Tông tòa của Giáo hội này ở Mỹ châu Latinh, cho biết vị sẽ được tôn phong hiển thánh là chân phước Ignacio Maloyan, chịu tử đạo hồi năm 1915, trong cuộc diệt chủng của Thổ Nhĩ Kỳ chống người Armenia.

Đức Cha Ignaciio Maloyan sinh năm 1869 tại Mardín và năm lên 14 tuổi gia nhập tu viện ở Bzommar bên Li Băng. Năm 1896, khi được 27 tuổi, thầy Maloyan thụ phong linh mục, sau đó ngài làm Giám mục Giáo phận Mardín.

Ngày 30 tháng Tư năm 1915, quân Thổ Nhĩ Kỳ bao vây Tòa Giám mục và nhà thờ Công Giáo Armenia ở Mardín viện cớ là được báo có các võ khí được giấu tại các địa điểm này. Ngày 03 tháng Sáu tiếp đó, lính Thổ Nhĩ Kỳ bắt Đức Cha Maloyan và điệu ngài đến tòa án cùng với 27 nhân vật thuộc Giáo Hội Công Giáo Armenia.

Trong phiên xử, viên chỉ huy trưởng cảnh sát, Mamdooh Bek, bảo Đức Cha Maloyan hãy hoán cải, theo Hồi giáo. Nhưng ngài trả lời là sẽ không bao giờ phản bội Chúa Kitô và Giáo hội của Người. Mamdooh Bek lấy báng súng đánh vào đầu Đức Cha và ra lệnh cho lính trói chân tay ngài, xô xuống đất và hành hạ tàn nhẫn. Sau đó chúng sát hại các tín hữu Công Giáo trước mắt Đức Cha.

Mamdooh Bek lại yêu cầu Đức Cha Maloyan hãy trở lại Hồi giáo, nhưng ngài đáp: “Tôi đã nói là tôi sẵn sàng sống chết vì đức tin và tôn giáo của tôi”. Mamdooh rất tức giận, chĩa súng vào Đức Cha và bắn hạ ngài.

Trước khi trút hơi thở cuối cùng, ngài còn kêu lớn tiếng: “Lạy Chúa, xin thương xót con, con xin phó thác linh hồn con trong tay Chúa”.

Đức Cha Ignacio Maloyan đã được Đức Thánh Cha phong chân phước, ngày 07 tháng Mười năm 2001, như giám mục tử đạo, và lễ kính được cử hành vào thứ Bảy thứ hai Lễ Hiện Xuống.

Theo các sử gia, có một triệu 500.000 người Armenia đã bị Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt trong khoảng thời gian từ năm 1915 đến 1919. Các nguồn tin của Thổ có xu hướng giảm bớt con số này. Hằng năm, người Armenia vẫn tưởng niệm cuộc diệt chủng này vào ngày 24 tháng Tư.

2. Công Giáo Đức tiến hành việc áp dụng Tiến trình Công nghị bất kể ý kiến của Tòa Thánh

Có tám giám mục không tham dự khóa họp khai mạc Ủy ban Tiến trình Công nghị của Công Giáo Đức, hôm mùng 10 tháng Mười Một vừa qua, tại thành phố Essen, bắc Đức.

Ủy ban Tiến trình Công nghị này, trên nguyên tắc gồm 27 giám mục giáo phận, cùng với 27 đại diện của Ủy ban trung ương giáo dân Đức (ZdK) và 20 người khác, do Đại hội của Tiến trình Công nghị bầu lên. Ủy ban có nhiệm vụ chuẩn bị thành lập một Hội đồng Công nghị, trong đó các giám mục cùng với giáo dân sẽ bắt đầu, từ năm 2026, tiếp tục thảo luận về việc cải tổ Giáo Hội Công Giáo tại Đức, theo đó trong Hội đồng này, gồm giáo dân và giám mục cùng quyết định về tài chánh cũng như việc cai quản Giáo hội Đức, trái với giáo luật. Tòa Thánh đã hơn một lần cảnh giác về sự sai trái này.

Theo hãng tin Công Giáo Đức KNA, có tám giám mục không tham dự khóa họp vừa qua, trong đó có Đức Hồng Y Woelki, Tổng giám mục Giáo phận Koeln và các giám mục giáo phận Eichstaett, Passau, Regensburg, Freiburg, Hamburg, Augsburg và Hildesheim. Hồi tháng Sáu năm nay, bốn giám mục đầu tiên cho biết sẽ không chấp thuận việc dùng ngân quỹ của các giám mục để tài trợ Hội đồng công nghị vì cơ quan này trái giáo luật.

Tất cả các giám mục giáo phận đồng ý việc tham gia, thì mới có thể lấy quỹ của Liên minh các giáo phận Đức để tài trợ việc thành lập và hoạt động của Hội đồng Công nghị.

Chưa có thông cáo chính thức về khóa họp này của Ủy ban Tiến trình Công nghị.

Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức muốn bình quyền với Hội đồng Giám mục Đức nên không muốn chấp nhận tỷ số giám mục phải hiện diện trong Hội đồng Tiến trình Công nghị, cơ quan sẽ điều hành Giáo Hội Công Giáo Đức trong tương lai.

Tuyên bố trong buổi khai mạc, Đức Cha Georg Bätzing, Giám mục Giáo phận Limburg, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức, nói rằng: “Với Ủy ban này chúng ta bắt đầu một giai đoạn tới đây của Tiến trình Công nghị. Đây là một dụng cụ làm việc, để xác định rõ hơn những hình thức tiếp tục cộng tác và tiến hành tốt.”

Còn bà Irme Stetter-Karp, Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công Giáo Đức, tuyên bố rằng Tiến trình Công nghị của Công Giáo Đức liên kết chặt chẽ với Giáo hội hoàn vũ: “Đức Giáo Hoàng Phanxicô khích lệ chúng ta, và chúng ta theo lời ngài, chúng ta kiên trì tiến bước. Cuộc họp hôm nay đã được hoạch định sau Thượng Hội đồng Giám mục thế giới”. Thượng Hội đồng vừa qua ở Roma cho thấy rõ trong Giáo hội cần có những thay đổi cụ thể, rõ ràng.

3. Tổ chức Trợ giúp các Giáo hội đau khổ cử hành Ngày cầu nguyện cho Kitô hữu bị bách hại

Tổ chức bác ái quốc tế “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” cùng cổ võ cử hành ngày Liên đới cầu nguyện cho các Giáo hội bị bách hại, năm nay có khẩu hiệu là “Đây luôn luôn là nhà của chúng tôi”.

Trong dịp này, Đức Hồng Y Pierbattista Pizzaballa, Thượng phụ Công Giáo Latinh ở Giêrusalem, đã được mời nói về tình hình khó khăn các tín hữu Kitô ở Thánh địa.

Đức Hồng Y cho biết ngài luôn giữ liên lạc với các tín hữu Kitô tại Gaza, một miền có hai triệu dân đang ở trong tình trạng bị quân đội Israel tấn công ồ ạt, sau vụ Hamas tấn công Israel ngày 07 tháng Mười vừa qua. Đức Hồng Y nói: “Gaza bị coi là vùng chiến tranh. Chúng tôi đã nói với các Kitô hữu [ở khu vực nhà thờ giáo xứ Thánh Gia] về vấn đề rời bỏ vùng này, nhưng hôm mùng 09 tháng Mười Một vừa qua, câu trả lời của họ vẫn là: “Chúng con muốn tiếp tục ở lại đây hơn”. Trong số những người ở lại đó, có các gia đình và khoảng 60 người khuyết tật được các nữ tu chăm sóc.

Đức Hồng Y cũng cho biết dân chúng tại Gaza bị cúp lương thực, điện và nước. Họ còn khoảng 10 ngày lương thực. Hầu hết các gia đình tị nạn tới giáo xứ là những người bị mất gia cư và vì thế họ quyết định ở lại. Họ không biết chạy đi đâu, vì mọi cơ cấu ở Gaza đều đầy người, vì thế họ không có hy vọng được chấp nhận như người tị nạn. Giải pháp khác đó là chạy tới những nơi nào không có người và chỉ có đất trống, nhưng đó không phải là giải pháp, vì không có nước tại đó. Di chuyển bây giờ rất nguy hiểm, vì thế họ trả lời là họ muốn chết tại nơi họ đang sống.

Đức Hồng Y Pizzaballa cho biết ngài cảm kích vì chứng tá đức tin của các tín hữu ấy.