Ngày 29-12-2023
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Ngày 30/12: Mẫu gương bà Anna – Lm. Phêrô Nguyễn Văn Cao, SJ
Giáo Hội Năm Châu
02:07 29/12/2023

Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Luca,

Khi ấy, có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa
 
Mỗi Ngày Một Câu Danh Ngôn Của Các Thánh
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02:36 29/12/2023

28. Nhân đức đầy đủ của tu sĩ là phải chú ý nghe chính xác mệnh lệnh. Ai trung tín với luật dòng thì người ấy càng làm trọn thánh ý Chúa.

(Thánh Laura)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Mỗi Ngày Một Câu Chuyện
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
02:47 29/12/2023
39. MỘT CON BỒ CÂU PHÂN LÀM BA (1)

Đại tướng nam Đường là Vương Kiến Phong không thông văn tự lễ nghĩa, bắt Tỷ Sử sao lục trong “Đông trực sớ” có một câu giải thích về chim “bồ câu”, lúc Tỷ sử sao chép thì không chuyên tâm nên đem chữ “bồ câu” phân ra, viết thành ba chữ “nhân人, nhật日, điểu鳥”.

Vương Kiến Phong vừa nhìn thì cho rằng đó là “nhân, nhật, điểu”, và cũng không suy xét tỉ mỉ, bèn ra lệnh cho thuộc hạ:

- “Sau này mỗi lần gặp ngày “nhân nhật人日” (1) có mở tiệc, thì trước tiên phải đem lên món “điểu”.

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 39:

Đi ăn tiệc cưới mà thấy miếng thịt thái thật mỏng thì nói là gia chủ keo kiệt, huống hồ con chim bồ câu nhỏ xíu mà cũng phân làm ba, thì có nước mà bị cười cho rát mặt, nhưng con bồ câu mà phân ra làm ba thì là chuyện chữ nghĩa của người Trung Hoa ngày xưa, không ăn nhằm gì đến chuyện ăn uống của mọi người.

Nghe nói có người làm quan đến chức ông này bà nọ nhưng không biết một chữ, cho nên bị những thành phần mánh mung dùng chữ nghĩa để lường gạt; có người chữ nghĩa đầy mình nhưng coi thường chữ “đạo” nên trở thành kẻ hại nước hại dân...

Người Ki-tô hữu được gọi là giỏi chữ nghĩa khi họ biết thực hành những gì mà lời Đức Chúa Giê-su đã nói đã dạy trong Phúc Âm, bởi vì nếu chỉ thuộc lòng thôi mà không thực hành Lời Chúa thì sẽ trở thành cái phèng la nói đạo lý rất hay, biện minh cho hành vi sai lỗi của mình rất giỏi, nhưng không làm cho họ trở thành “chói sáng” trước mặt người đời cũng như trước mặt Thiên Chúa.

“Bồ câu” phân làm ba là chữ viết của người Trung Hoa khi họ làm biếng viết, nhưng đọc Phúc Âm mà phân ra làm hai ngôn hành bất nhất là của người Ki-tô hữu đạo đức giả để phỉnh gạt người khác mà thôi...

(1) Chữ 鴿 là bồ câu, viết rời ra 3 chữ, đó là chữ人 nhân、chữ日nhật、chữ鳥điểu (chim)。

(2) Ngày 7 tháng Giêng âm lịch, người Trung Quốc xưa gọi là ngày “nhân nhật人日”.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Lễ Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa
Lm Phêrô Nguyễn Văn Hương
06:56 29/12/2023

LỄ ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA
THEOTOKOS, TƯỚC HIỆU CAO CẢ NHẤT

Hôm nay Giáo Hội cử hành trọng thể lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa. Trong bài đọc II, thánh Phaolô loan báo mầu nhiệm này như sau:
“Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề Luật, để chuộc những ai sống dưới Lề Luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử” (Gl 4,4-5).

Với những lời này, tính mẫu tử thần linh của Đức Maria được đưa vào trung tâm của mầu nhiệm Kitô giáo. Và việc chúng ta được làm con Thiên Chúa được gắn liền với nó như chúng ta thấy ở đây. Khi định nghĩa Đức Maria là Theotokos, Mẹ Thiên Chúa, các Giáo Phụ trong Công Đồng Êphêsô năm 431 đã không sai lầm khi gán cho tước hiệu này một tầm quan trọng quyết định cho tất cả suy tư thần học Kitô giáo. Theo đó, tước hiệu này nói với chúng ta về Chúa Giêsu, về Thiên Chúa và về chính Đức Maria.

1. Theotokos nói về Chúa Giêsu là con người thật

Trước hết, tước hiệu này nói với chúng ta về Chúa Giêsu. Hơn nữa, nó là con đường tốt nhất để khám phá ý nghĩa đích thực của Giáng Sinh. Xét về nguồn gốc, Mẹ Thiên Chúa là một tước hiệu liên quan đến Chúa Giêsu nhiều hơn là Đức Maria. Về Chúa Giêsu, trước hết, nó minh chứng rằng Người là một con người thực sự: “Tại sao chúng ta nói rằng Đức Kitô là con người, nếu không phải Người được sinh bởi Đức Maria, là một con người?” Tertullianô đã nói như thế. Người không chỉ là con người theo bản tính, nhưng còn là người theo cách thế hiện hữu, bởi vì Người đã muốn chia sẻ với con người không chỉ một bản tính chung chung, nhưng cả kinh nghiệm. Người đã sống cuộc sống nhân loại trong mọi hoàn cảnh cụ thể. Một khía cạnh khó khăn nhất để chấp nhận Đức Giêsu trở nên giống với loài người là trước hết phải được thụ thai và sinh bởi một người phụ nữ. Nhóm Ngộ Đạo thuyết phủ nhận ý tưởng về một Thiên Chúa “nhập thể trong bào thai, được sinh ra trong đau đớn, được chăm sóc và cho bú mớm.” Tertullianô trả lời:
“Chính Đức Kitô đã yêu thương loài người, và với con người, Người cũng đã yêu cả cách thức để đến trong thế gian. Sự sinh ra của một con người và việc người phụ nữ đau đớn khi sinh con là đối tượng rất tự nhiên đáng được tôn trọng. Bạn khinh thường điều đó; thế bạn đã được sinh ra như thế nào?”

Về Chúa Giêsu, trong nghĩa thứ hai, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa chứng thực rằng Người là Thiên Chúa thật. Ở đây, Chúa Giêsu không chỉ được nhìn như một con người đơn thuần, một tiên tri lớn nhất, nhưng còn là Thiên Chúa, vì thế, Đức Maria mới có thể gọi là “Mẹ Thiên Chúa.”

Nếu không, chúng ta chỉ gọi là Mẹ của Chúa Giêsu, hoặc Mẹ của Chúa Kitô, mà không phải là Mẹ Thiên Chúa. Như thế, tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa” như là người bảo vệ và lính canh: nó canh giữ cho tước hiệu “Thiên Chúa” của Đức Giêsu không rơi vào sai lạc của lạc giáo. Như vậy, tước hiệu “Mẹ Thiên Chúa” không chỉ chứng thực nhưng không ngừng giúp con người nhận biết trong Chúa Giêsu, Thiên Chúa đã làm người.

2. Theotokos minh chứng Chúa Giêsu là Thiên Chúa thật

Tiếp đến, về Chúa Giêsu, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa minh chứng rằng Người là Thiên Chúa và là con người trong một ngôi vị duy nhất. Đây là mục đích mà các nghị phụ Công Đồng Êphêsô đã chọn tước hiệu này. Nó nói với chúng ta về sự hiệp nhất sâu thẳm giữa Thiên Chúa và con người được thực hiện trong Chúa Giêsu; Thiên Chúa đã gắn bó với con người và đã hiệp nhất nên một trong sự hiệp nhất sâu thẳm nhất trong thế giới này, đó là sự hiệp nhất ngôi vị. Các giáo phụ nói về “cung lòng” Đức Maria là “hoan trường” diễn ra tiệc cưới của Thiên Chúa với loài người, và là “căn phòng” ở đó sự kết hợp của Thiên Chúa và con người được thực hiện.

Nếu trong Chúa Giêsu, nhân loại và thần linh chỉ được hiệp nhất ở phạm vi luân lý, và không phải là ngôi vị, như những người lạc giáo nghĩ và bị Công Đồng Êphêsô kết án, thì Đức Maria không còn được gọi là Mẹ Thiên Chúa, nhưng chỉ là Mẹ Chúa Kitô. Thánh Cirillô thành Alexandria viết:
“Các Giáo Phụ không nghi ngờ khi gọi Đức Trinh Nữ là Mẹ Thiên Chúa, không phải vì bản tính của Ngôi Lời hoặc thần tính phát xuất từ Mẹ, nhưng bởi vì Người được sinh ra từ Mẹ, thân xác thánh thiện được ban cho một linh hồn có lý trí, từ đó, Ngôi Lời kết hợp để trở thành một ngôi vị.”

Đức Maria là Đấng đã tin tưởng vào Thiên Chúa khi ở trần gian và tin vào nhân loại; với tính mẫu tử thần linh và rất nhân loại, Mẹ đã làm cho Thiên Chúa trở thành Đấng Emmanuen – Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Mẹ đã làm cho Chúa Kitô trở thành người Anh Cả của chúng ta.

Ngoài việc nói về Chúa Kitô, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa nói với chúng ta về Thiên Chúa. Trước hết, nó nói với chúng ta về sự khiêm hạ của Người. Thiên Chúa đã muốn có một người mẹ!

Chúng ta hãy suy nghĩ về điều này trong sự phát triển của suy tư nhân loại. Có những nhà tư tưởng cảm thấy ngạc nhiên và khó chịu với việc một con người phải có một người mẹ, bởi vì, như thế có nghĩa là người đó phải phụ thuộc hoàn toàn vào một người, mà không hiện hữu tự mình, không có thể tự mình hiện hữu.

Con người luôn tìm kiếm Thiên Chúa từ trên cao. Con người cố gắng tạo ra một kiểu “kim tự tháp” bằng những cố gắng khổ chế, suy tư, khi cho rằng theo chiều “trên xuống,” họ sẽ tìm thấy Thiên Chúa, hoặc một cách tương tự, trong một số tôn giáo đó là Vô Vi. Người ta không nghĩ rằng Thiên Chúa đã đi xuống, và đã phá đổ “kiểu kim tự tháp đó,” Người đặt mình ở chỗ thấp, để mang vào mình tất cả và mọi người. Thiên Chúa đã hiện diện một cách âm thầm trong bụng dạ của một người nữ.

Khác với Thiên Chúa của các triết gia khi nghĩ Thiên Chúa luôn ở trên cao nên làm cho con người dễ kiêu ngạo, Thiên Chúa Kitô giáo mời gọi con người khiêm tốn. Bởi lẽ, Thiên Chúa đã đi xuống trong lòng của vật chất, bởi vì từ “mater - mẹ” phá xuất từ “materia - vật chất,” theo nghĩa đẹp nhất, nó muốn nói đến sự cụ thể, thực tại hay mét, sự đo lường. Thiên Chúa nhập thể trong lòng một người nữ cũng có nghĩa là Người hiện diện trong lòng vật chất của thế giới, trong bí tích Thánh Thể. Đó là nhiệm cục cứu độ duy nhất và là cách thế độc đáo nhất. Thánh Irênê có lý khi nói rằng “ai không hiểu việc sinh ra của Thiên Chúa bởi Đức Maria thì không hiểu về bí tích Thánh Thể.”

Khi chọn lựa con đường mẫu tử để bày tỏ mình với chúng ta, Thiên Chúa đã mạc khải phẩm giá người phụ nữ theo hình thức mà thánh Phaolô nói với chúng ta thế này:
“Khi đến thời viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình, sinh bởi người phụ nữ” (Gl 4,4).

Nếu ngài nói rằng: “Sinh bởi Đức Maria,” có lẽ ngài chỉ nói một chi tiết về tiểu sử, nhưng nói “sinh bởi người phụ nữ.” Như thế, ngài đã đưa ra một sự khẳng định về sự cưu mang hoàn vũ và rộng lớn. Theo đó, mỗi người phụ nữ đều được đề cao trong Đức Maria, với sự cao cả không thể tin được. Ở đây Đức Maria là một người phụ nữ trong số các phụ nữ. Ngày hôm nay, người ta nói nhiều về sự thăng tiến người phụ nữ, đó là một trong những “dấu chỉ thời đại” rất đẹp đẽ và đáng cổ võ. Nhưng chúng ta thường chậm trễ hơn so với Thiên Chúa! Người đã đi trước tất cả chúng ta. Người đã dành cho người phụ nữ một danh dự cao trọng như thế khiến chúng ta phải im tiếng.

3. Theotokos nói về chính Đức Maria

Cuối cùng, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa đương nhiên nói với chúng ta về Đức Maria. Mẹ là người duy nhất trong vũ trụ có thể nói với Chúa Giêsu, điều Chúa Cha nói với Người: “Con là con yêu dấu của Ta; hôm nay Ta đã sinh ra con!” Thánh Ignatio thành Antiochia nói với tất cả sự đơn sơ rằng Chúa Giêsu “từ Thiên Chúa và từ Đức Maria.” Giống như chúng ta nói về một người là Con Thiên Chúa và con Đức Maria. Dante Alighieri đã đúc kết hai tước hiệu của Đức Maria là “Trinh Nữ, Mẹ” và “Mẹ, Nữ Tử,” trong một câu: “Mẹ Trinh Nữ, Ái Nữ, Quý Nữ Ngài.”

Tự thân tước hiệu Mẹ Thiên Chúa đủ để thiết lập sự vĩ đại của Đức Maria và xác định danh hiệu dành cho Mẹ. Nhiều lúc, người ta phê bình người Công Giáo đã đi quá xa trong việc tôn kính và quá nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Đức Maria. Đôi khi chúng ta cũng phải nhìn nhận sự phê bình này là xác thực như đã xảy ra trong lịch sử. Nhưng người ta không bao giờ nghĩ rằng Thiên Chúa đã làm điều đó trước. Thiên Chúa đã dành cho Mẹ sự tôn kính đó khi chọn ngài là Mẹ Thiên Chúa, mà không ai có thể nói điều gì cao cả hơn; cả chính Luthêrô cũng từng nói:
“Khi gọi Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, tước hiệu chứa đựng tất cả sự tôn kính; không ai có thể nói điều gì cao cả hơn về Mẹ, dầu có nói ra bao nhiêu ngôn từ khác nữa chỉ là như lá cây, như sao trên bầu trời, như cát dưới biển. Lòng trí chúng ta phải suy tư ý nghĩa Mẹ Thiên Chúa là gì.”

Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa đặt Đức Maria trong tương quan duy nhất với từng Ngôi Vị trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Trong lời cầu nguyện mình, thánh Phanxicô Assisi diễn tả thế này:
“Lạy Đức Thánh Trinh Nữ Maria, không có ai được như Mẹ, Mẹ được sinh ra trong thế gian, giữa những người phụ nữ, là con gái và là nữ tử của Vua tối cao Cha trên trời, là mẹ Chúa Giêsu Kitô rất thánh, là hiền thê của Chúa Thánh Thần… xin cầu cho chúng con, cùng Con yêu dấu chí thánh của Mẹ, là Chúa và Thầy chúng con.”

Ngày nay, tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là điểm gặp gỡ và là nền tảng cho mọi Kitô hữu, để từ đó tìm kiếm sự hiểu biết về địa vị của Đức Maria trong đức tin. Nó cũng là tước hiệu duy nhất cho việc đại kết, không chỉ là điều luật, nhưng còn là dữ kiện được toàn thể Giáo Hội nhìn nhận, bởi vì nó được định tín trong một Công Đồng đại kết. Chúng ta đã nghe điều Luthêrô nghĩ. Trong một lần khác, ông viết:
“Tín khoản khẳng định rằng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa có mặt trong Giáo Hội từ thời đầu và Công Đồng Êphêsô đã không định tín nó như là điều mới mẻ. Bởi vì, đó là chân lý đã được quả quyết trong Tin Mừng và trong Kinh Thánh… Những lời của Luca 1,32 và của thư Galata 4,4 đã nhấn mạnh bằng sự chắc chắn rằng Đức Maria thực sự là Mẹ Thiên Chúa. Tước hiệu này được đưa vào công thức đức tin sau cái chết của ngài. Chúng ta tin, dạy và tuyên xưng rằng Đức Maria được gọi cách đúng đắn là Mẹ Thiên Chúa và thực sự là thế.”

Như thế, Mẹ Thiên Chúa, Theotokos là một tước hiệu cần phải luôn nhắc đến, để phân biệt với tất cả các chuỗi tước hiệu và danh xưng khác của Đức Maria. Nếu nó được toàn thể Giáo Hội dùng một cách chính thống và đã được đánh giá như là một dữ kiện hơn là một điều luật trong phạm vi tín lý, thì nó đủ để tạo ra một sự hiệp nhất nền tảng xung quanh Đức Maria và nếu Mẹ là nguyên nhân của sự hiệp nhất các tín hữu, sau Chúa Thánh Thần, thì tước hiệu này trở thành dữ kiện quan trọng nhất cho hiệp nhất đại kết, vì Mẹ là người giúp “tái lập sự hiệp nhất của tất cả con cái Thiên Chúa đang tản mát khắp nơi” (x. Ga 11,52).

Trong quá trình diễn ra Công Đồng Êphêsô, có một giám mục mà trong bài giảng, ngỏ với các Nghị Phụ Công Đồng những lời này:
“Chúng ta không được loại bỏ việc tôn kính Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Đấng đã cưu mang mầu nhiệm nhập thể. Thật là ngớ ngẩn khi tại các bàn thờ Chúa Kitô, chúng ta ca ngợi thập giá đã gìn giữ và làm cho Mẹ tỏa sáng trên khuôn mặt của Giáo Hội, và rồi sau đó loại bỏ sự tôn kính Mẹ Thiên Chúa, Đấng vì nhìn đến lợi ích lớn lao đã đón nhận thần tính sao?”

Sau khi suy tư về sự cao cả trỗi vượt mà tước hiệu Mẹ Thiên Chúa minh chứng về Đức Maria, chúng ta hiểu tại sao Dante có thể cảm tác trong lời cầu nguyện rất đẹp đẽ về Đức Maria:
“Hỡi bà, Đấng rất cao cả và thánh thiện. Rằng ai muốn được ơn phúc mà không chạy đến với, là như muốn bay lên mà không có cánh.”

Tước hiệu này là một dữ kiện để giúp chúng ta có sự tin tưởng vào sự chuyển cầu hiệu lực của Đức Maria. Một bản văn cổ Kitô giáo trong đó Đức Maria được xưng là Mẹ Thiên Chúa, đây là lời cầu nguyện tuyệt vời về niềm tin vào Đức Maria: Sub Tuum Praesdium, một kinh có trước Công Đồng Êphêsô. Chúng ta kết thúc suy tư hôm nay về Mẹ với kinh này:
“Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện, trong con gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng, hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen!”

ĐCV Thánh Phanxicô Xaviê
Nghệ An - Việt Nam
http://nguoinguphu.blogspot.com/
 
Thánh Gia là nhà kiểu mẫu
Lm. Nguyễn Xuân Trường
13:54 29/12/2023

THÁNH GIA LÀ NHÀ KIỂU MẪU

Thiên Chúa quyền năng có thể xuống thế bằng cách từ trời uy nghi ngự xuống giữa thế giới này thật hoành tráng! Nhưng Chúa không làm vậy, mà Ngài đã giáng sinh và lớn lên trong 1 mái ấm gia đình, để làm cho gia đình ấy trở thành Thánh Gia, trở thành gương mẫu cho các gia đình trên thế giới noi theo. Noi gương Thánh Gia điều gì? Chắc không phải gia đình giỏi làm ăn buôn bán vì nhà này nghèo lắm. Cũng không phải gia đình giỏi nghệ thuật chăn gối vì nhà này cứ khiết tịnh đồng trinh cả đời. Phúc Âm soi sáng cho thấy điều Thánh Gia làm gương cho chúng ta là: Thi hành ý Chúa và làm người toàn diện.

1. Thi hành ý Chúa. Vâng lời là điều quan trọng để làm nên hạnh phúc: con cái vâng lời cha mẹ thì gia đình hạnh phúc. Con người vâng lời Thiên Chúa thì gia đình nhân loại hạnh phúc. Mẹ Maria và thánh Giuse đã đem con lên đền thờ để tiến dâng cho Chúa, để hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền. Thế nên, muốn gia đình hạnh phúc hãy thi hành ý Chúa, hãy dâng gia đình cho Chúa, để Chúa làm chủ gia đình mình.

2. Làm người toàn diện. Có ai muốn con cháu nhà mình bị dị dạng không? Không muốn dị dạng, muốn con cháu nên người tốt đẹp thì cần phải giáo dục làm người toàn diện, phát triển đều cả 3 mặt thể lý, trí tuệ và tâm linh như bài Phúc Âm kết luận: “Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.” Cần giáo dục toàn diện. Chứ chỉ lo cho thân xác to cao, chỉ lo cho cái đầu đầy kiến thức, mà lại để tâm hồn èo uột đời sống tâm linh, thì người ta bị dị dạng mất rồi.

Quả thật, gia đình hạnh phúc trọn vẹn là gia đình đặt Chúa lên trên hết, sống vâng theo luật Chúa dạy. Và gia đình biết chăm lo cho con cái, cho mọi thành viên trong gia đình làm người toàn diện đầy đủ 3 mặt: thể lý, trí tuệ và tâm linh. Amen.
 
Mong đợi
Lm. Minh Anh
13:56 29/12/2023

MONG ĐỢI
“Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa”.

Robert Slater nói, “Không nỗi buồn nào lớn hơn nỗi buồn của một quả phụ đi bộ hàng ngày đến nghĩa trang; ở đó, cô đứng lặng trân một vài phút… trước khi bắt đầu một ngày mới. Cô ấy biết, một phần của cô đang ở đó; và phần kia, ở trong bổn phận thường nhật”.

Kính thưa Anh Chị em,

Hoàn toàn khác với quả phụ u sầu kia, Tin Mừng hôm nay nói đến Anna, một lão bà goá bụa mà lòng vui như hội! Sau 7 năm sống với chồng, phần còn lại của những 77 năm, “Bà không rời khỏi đền thờ, đêm ngày ăn chay cầu nguyện phụng sự Chúa”. Bà ‘mong đợi’ “ngày Chúa cứu chuộc Giêrusalem”. Nhân vật độc đáo này đáng được suy gẫm!

Như Simêon, từng ngày, Anna ‘mong đợi’ Chúa với niềm tin tuyệt đối. Hàng chục thập kỷ, bà ước mong gặp Ngài. Có lẽ bà sẽ cam chịu cho đến chết, vì sự ‘mong đợi’ bền bỉ đó vẫn tiếp tục chiếm trọn đời bà; với bà, không có cam kết nào quan trọng hơn. Vì thế, khi thánh gia lên đền thờ, thì cùng Simêon, bà nhanh chóng có mặt dưới sự thúc đẩy của Thánh Thần. Gánh nặng tuổi tác và sự chờ đợi biến mất! Họ khám phá Hài Nhi, một sức mạnh mới vốn đòi hỏi họ một nhiệm vụ mới, trở nên ‘chứng nhân của sự mong đợi!’.

Nhà của Chúa là nhà của bà! Gần như bà đã sống ở đó suốt đời. Sự tận tâm của bà đối với nhà Chúa khiến bà nhạy cảm với sự xuất hiện của Ngài. Nhìn Simêon ẵm Hài Nhi, bà lập tức nhận ra đứa trẻ ấy là ai và bắt đầu ca ngợi Thiên Chúa cũng như nói về trẻ ấy cho người khác. Phản ứng của bà phát triển theo hai hướng, hướng về Chúa trong ngợi khen, và hướng về người khác để nói cho họ biết, Chúa đã đến, cứu thoát dân Ngài. Việc cầu nguyện đã mang lại cho Anna một tầm nhìn thiêng liêng để nhận ra và loan báo Đấng Cứu Độ. Bà chứng tỏ rằng, trung thành với việc cầu nguyện sẽ giúp mỗi người đọc ra dấu chỉ của Thiên Chúa, biết Ngài hoạt động thế nào; và sau đó, rao truyền điều Ngài muốn! Anna cho thấy, một trong những cách thức để phụng sự Chúa là dành thời giờ, sự tập trung, và chú ý vào Chúa cùng hiến dâng chính mình cho Ngài.

Về Anna, Đức Bênêđictô 16 nói, “Cuộc sống goá bụa lâu dài của bà dành cho việc thờ phượng trong đền thờ và tham gia vào việc mong đợi sự cứu chuộc Israel đã lên đến đỉnh điểm trong cuộc gặp gỡ của bà với Hài Nhi Giêsu!”.

Anh Chị em,

“Bà không rời đền thờ, ăn chay, cầu nguyện và phụng sự Thiên Chúa”. Chỉ một câu, Luca tài tình ghi lại tính cách thánh thiện của con người Anna. Cuộc đời của bà khác xa cuộc đời của quả phụ ngày ngày ra nghĩa trang. Nó ý nghĩa hơn nhiều! Thiên Chúa cũng ước mong trái tim mỗi người chúng ta luôn quy hướng về Ngài, ‘mong đợi’ Ngài như trái tim của Anna, để có thể nhạy cảm với bao việc Ngài làm trong thế giới, một thế giới đang trải qua khúc ngoặt xám xịt nhất của lịch sử. Với tình thế hiện nay, rất nhiều người đang buông xuôi, thất vọng… bạn và tôi hãy mang đến cho họ một tia hy vọng từ chứng tá của mình! Hãy như Anna, đến với đền thờ, trung thành cầu nguyện và phụng sự Chúa trong chay tịnh để có thể chia sẻ cho người khác dấu chỉ quan trọng nhất, Dấu Chỉ Giêsu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, con không rảo bước hàng ngày đến nghĩa trang, nhưng con cần ‘đi bộ’ đến với Chúa mỗi ngày bằng bất cứ phương tiện nào; bởi lẽ, con ‘mong đợi’ Chúa, con cần Chúa!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
NĂM CÁCH ĐỂ MỪNG LỄ THÁNH GIA VÀO CUỐI TUẦN NÀY.
Thanh Quảng sdb
17:28 29/12/2023
NĂM CÁCH ĐỂ MỪNG LỄ THÁNH GIA VÀO CUỐI TUẦN NÀY.

(Aleteia - Renata Sedmakova)

Lấy cảm hứng từ Tin Mừng, tác giả chia sẻ 5 cách mà ông bà anh chị em và gia đình có thể tưởng nhớ và tôn vinh gia đình Thánh gia: Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Giuse vào cuối tuần này.

Lễ Thánh Gia Thất là một ngày để tưởng nhớ cuộc đời Thánh Giuse và Mẹ Maria đã chia sẻ với Chúa Giêsu tại làng quê Nazareth. Các ngài là mẫu gương cho mọi gia đình khi chúng ta tìm cách vun góp yêu thương và hỗ trợ lẫn nhau. Còn cách nào tốt hơn để mừng lễ này và tận hưởng không thời gian hạnh phúc với gia đình của ta?

Dưới đây là năm ý tưởng cho các hoạt động gia đình, giúp ta suy ngẫm về cuộc sống mà Chúa Giêsu đã chia sẻ với Mẹ Maria và Thánh Giuse:

1. XÂY DỰNG GIA ĐÌNH

Tin Mừng và truyền thống cho chúng ta biết rằng Thánh Giuse là một bác thợ mộc. Ông có thể đã làm đủ thứ – từ đồ nội thất đến làm nhà. Chúa Giêsu chắc hẳn đã dành phần lớn cuộc đời trần thế của mình để giúp Thánh Giuse trong công việc này, với sự hỗ trợ của Đức Maria.

Để tôn vinh cảnh huống này trong đời sống Thánh Gia, bạn hãy cố gắng cùng nhau làm điều gì đó. Ví dụ như đọc và suy niệm một bài viết nào đó hoặc cụ thể hơn là có thể làm những tổ chim hoặc cùng nhau thực hiện một dự án sửa chữa nhà ở.

2. BỮA ĂN MỪNG LỄ

Chúa Giêsu ý thức rất rõ tầm quan trọng của việc cùng nhau bẻ bánh. Đó chắc chắn là một phần quan trọng trong di sản Do Thái và cuộc sống gia đình của Chúa thời xưa.

Bạn có thể cử hành Lễ Thánh Gia Thất bằng cách cùng nhau dọn một bữa ăn và cùng nhau ăn mừng. Gia đình cũng có thể mời người hàng xóm đến tham dự, vì lòng hiếu khách cũng là một phần trong cuộc sống chung của Thánh Gia.

3. BUỔI CÂU CHUYỆN CÙNG NHAU

Các dụ ngôn cho chúng ta thấy Chúa Giêsu là một người có biệt tài kể chuyện – một tài năng cần thiết để nuôi dưỡng gia đình. Những câu chuyện trong Kinh thánh, những câu chuyện về gia đình và những câu chuyện địa phương nên được chia sẻ và yêu thích, tạo ra tiếng cười và những cảm nghiệm hữu ích.

Nếu một trong những thành viên trong gia đình bạn có khả sáng tác, hãy viết một câu chuyện và chia sẻ câu chuyện đó với gia đình. Các em nhỏ có thể đóng góp những bài ca múa giúp vui cho gia đình. Hoặc gia đình có thể cùng nhau coi phim hay nghe đọc một cuốn sách.

4. YÊU THƯƠNG VÀ PHỤC VỤ NGƯỜI KHÁC

Khi chúng ta đọc Tin Mừng về việc Đức Maria vội vã lên đượng đi thăm người chị họ đang mang thai là bà Elizabeth hay đọc về mối quan tâm của Mẹ đối với cặp vợ chồng mới cưới trong tiệc cưới Cana, để nêu rõ những việc thể hiện tình yêu của Thiên Chúa với người khác là một vai trò trọng tâm trong đời sống chung của Thánh Gia.

Ghi nhớ và thể hiện các hành vi này có thể đơn giản như thăm viếng viện dưỡng lão hoặc quyét dọn nhà thờ hoặc công viên địa phương... Bạn có thể tình nguyện nấu súp hoặc nấu các món ăn. Giáo phận hoạc cộng đồng giáo xứ của bạn có nhiều hoạt động để chăm sóc người khác - và bất kỳ hoạt động nào nhằm bắt chước Chúa Giêsu, Đức Maria và Thánh Giuse.

5. THỰC HIỆN MỘT CUỘC HÀNH HƯƠNG NHỎ

Cuộc hành trình về Bêlem để kê khai hộ khẩu, hay đưa Chúa chạy trốn sang Ai Cập để đảm bảo an toàn cho Hài Nhi, hay hành trình về Giêrusalem để dự Lễ Vượt Qua, cho chúng ta thấy Thánh Gia đã hành trình rất nhiều mà Phúc âm có ghi hay không ghi lại.

Bất cứ nơi nào các ngài tới, Thánh Giuse, Đức Maria và Chúa Giêsu đều phải đối diện với những thử thách mà bất kỳ du khách nào cũng phải đối diện, cùng với những niềm vui đơn giản như ngắm cảnh và gặp gỡ những người bạn mới. Gia đình bạn cũng có thể cùng nhau đi thăm một địa điểm nào đó như một thánh đường địa phương, trung tâm tĩnh huấn hoặc một địa điểm đẹp để nhắc nhở chúng ta về món quà của tạo hóa.

Bất kể hoạt động nào chúng ta thực hiện để tôn vinh Thánh Gia vào cuối tuần này, hãy dành một chút thời gian để cầu nguyện, xin Chúa chúc lành và mang lại hạnh phúc yêu thương và hiệp nhất cho gia đình của chúng ta.
 
Lễ Thánh Gia Thất
Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.
18:22 29/12/2023
LỄ THÁNH GIA THẤT

Tin mừng: Lc 2, 22-40.

"Con trẻ lớn lên, đầy khôn ngooan".

Học bài tu đức nơi gia đình Thánh Gia.


Anh chị em thân mến.

Hôm nay lễ Thánh Gia Thất, gia thất là nhà cửa, cũng có nghĩa là gia đình, Thánh Gia Thất là một gia đình thánh, trong đó có thánh cả Giu-se, Đức Mẹ Ma-ri-a và em bé Giê-su.

Một gia đình đúng nghĩa là một gia đình có cha mẹ và con cái, nếu một gia dình mà chỉ có hai vợ chồng thôi thì chưa đủ, nhưng phải có con cái, con trai hay con gái cũng như nhau.

Gia đình của Thánh Giu-se như thế nào, hình dáng ra sao, to nhỏ thế nào, chúng ta chưa ai thấy, nhưng có lẽ chúng ta thấy rõ ràng nhất gia đình của Thánh Gia trong ngày lễ hôm nay chính là hang đá, nhìn vào hang đá chúng ta thấy gì, thấy Hài Nhi nho nhỏ, có cha mẹ Ngài là thánh Giu-se và Đức Mẹ Ma-ri-a quỳ bên. Nếu chúng ta nhìn như thế mà thôi thì chưa đủ, nhưng cần phải dùng con mắt đức tin để thấy được cái bao la rộng lớn của ý nghĩa mầu nhiệm Giáng sinh trong gia đình thánh này.

1- Chúng ta nhìn thấy sự Khiêm Nhường trong gia đình thánh.

Nhìn vào hang đá chúng ta thấy gì? Nhìn thấy sự khiêm nhường thẳm sâu của Con Thiên Chúa làm người, một vóc dáng nhỏ bé đang chịu đựng những cón gió lạnh như cắt để nhân loại được ấm tình thương, một thân xác trần truồng để nhân loại được dư thừa ân sủng của trời cao. Hài Nhi nho nhỏ ấy chính là Đấng tạo hoá đã trở nên tạo vật để cho nhân loại được thông phần vinh quang của Thiên Chúa.

Nhìn vào hang đá chúng ta thấy gì? Nhìn thấy một bà mẹ trẻ đang say sưa ngắm con mình mới sinh hạ, Bà đã khiêm tốn nhận mình chỉ là nữ tì hèn mọn của Thiên Chúa, để rồi Thiên Chúa đã nhắc Bà lên cao trên tất cả mọi địa vị đó là Mẹ Thiên Chúa. Bà đang suy ngắm về Mầu Nhiệm Tình Yêu của Thiên Chúa đối với nhân loại, một Thiên Chúa đã chấp nhận kiếp người để con người trở nên con của Thiên Chúa.

Nhìn vào hang đá chúng ta thấy gì? Thấy thánh cả Giu-se, một người công chính và trầm lặng, một người chồng rất mực khiêm cung khi nhận ra người bạn đời của mình mang thai là do ý định của Thiên Chúa, giờ đây đang cùng với Đức Mẹ Ma-ri-a chiêm ngắm và tự thâm tâm đang thờ lạy Ngôi Hai Thiên Chúa làm người đang ở trước mặt mình, là con của mình.

Bài học thứ nhất chúng ta học lấy nơi Thánh Gia Thất là sự khiêm nhường.

2- Chúng ta nhìn thấy sự Hy Sinh trong gia đình thánh.

Nhìn vào hang đá chúng ta thấy gì? Thấy được tình yêu cao cả mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, một tình yêu có sự hy sinh cao cả, hy sinh này chính là mỗi người trong gia đình thánh đã từ bỏ đi cái có của mình đang có, để thông phần vào sự không có của nhân loại. Hài Nhi bé nhỏ ấy chính là Thiên Chúa, Ngài đã khước từ vinh quang của Thiên Chúa để mặc lấy xác phàm nhân trở nên giống chúng ta mọi đáng, ngoại trừ tội lỗi, không ai hạ mình đến cùng cực như thế, không ai hy sinh cái thân phận cao quý của mình như thế, chỉ có Thiên Chúa, vì yêu mới làm được như vậy.

Người thứ hai từ bỏ cái mình đang có chính là sự ước nguyện đồng trinh trọn đời của Đức Mẹ Ma-ri-a, Mẹ đã nhìn thấy kế hoạch cứu chuộc nhân loại của Thiên Chúa sau khi nghe sứ thần giải thích, thì lập tức Mẹ từ bỏ cái tôi của mình để vâng theo thánh ý của Thiên Chúa, sự hy sinh này thật là cao quý, và chỉ có Thiên Chúa mới có thể trả công xứng đáng cho Mẹ. Hy sinh chính là điều kiện để tập tành sự khiêm nhường, không có hy sinh thì cũng không có khiêm nhường.

Người thứ ba đã từ bỏ cái tôi của mình là thánh cả Giu-se, ngài rất xấu hổ khi nghe tin người yêu chưa cưới của mình mang thai, không có sự nhục nhã và đau khổ nào cho người thanh niên khi mối tình đầu của mình bị phản bội, ngài phải bỏ đi để cho người bạn của mình được thong dong mà không mang tiếng... nhưng cuối cùng ngài đã từ bỏ cái tôi của mình để nhận Đức Mẹ Ma-ri-a làm vợ, sự vâng phục mau chóng này là quá trình của một tâm hồn biết phó thác cho Thiên Chúa trong mọi sự, và Thiên Chúa đã thưởng công cho thánh cả quyền thay mặt Ngài để dạy dỗ vị Thiên Chúa làm người, ngài đã trở nên mẫu gương cho chúng ta.

Bài học thứ hai mà chúng ta học được nơi Thánh Gia Thất chính là sự hi sinh.

3. Nhìn vào hang đá chúng ta nhìn thấy sự Yêu Thương của Thánh Gia Thất.

Tất cả mọi yêu thương chân chính đều xuất phát từ Thiên Chúa, mà Thiên Chúa thì không hiện ra để dạy chúng ta sống yêu thương nhau, nhưng nhìn vào hang đá chúng ta sẽ nhận ra tình yêu của Thiên Chúa sáng rõ như ban ngày.

Ngôi Hai Thiên Chúa làm người, hay nói cách khác Tình Yêu của Thiên Chúa đã giáng trần, giáng trần ngay trong một hoàn cảnh rất khó khăn, rất nghèo túng, để cho chúng ta thấy được rằng: Tình yêu phải bắt đầu từ nơi cùng cực, từ nơi những con người bị bỏ rơi, nơi những con người mà xã hội tránh né họ, vì đôi lúc coi họ như là gánh nặng của mọi người. Thiên Chúa Tình Yêu không giáng trần trong cung điện nguy nga đồ sộ, Thiên Chúa cũng không sinh ra trong những nhà phú hộ tiền bạc dư thừa, nhưng Tình Yêu hạ cố đến những nơi bần cùng của con người, vì chính những nơi đó đang cần một tình thương chân thật, thế thôi.

Thánh Gia Thất là nơi cội nguồn của tình thương, từ nơi cội nguồn này, người cha người chồng trong gia đình noi gương thánh cả Giu-se yêu thương con cái và chăm sóc gia đình cách khiêm tốn và mẫu mực. Thánh Gia Thất là nơi cội nguồn của tình thương, nơi cội người này, người mẹ người vợ trong gia đình học lấy sự khiêm hạ của Đức Mẹ Ma-ri-a, nuôi nấng và dạy dổ con cái nên người có ích cho xã hội. Thánh Gia Thất cũng là nơi xuất phát tình thương cho con cái, do đó, tất cả mọi người con hãy học lấy sự yêu thương nơi Hài Nhi bé nhỏ, yêu thương và kính trọng cha mẹ, vì các ngài đã thay mặt Thiên Chúa để sinh thành và dưỡng dục chúng ta, một người con có hiếu thì luôn luôn làm vui lòng cha mẹ mình.

Bài học thứ ba mà chúng ta học được nơi Thánh Gia Thất là sự Yêu Thương.

Anh chị em thân mến,

Lễ Thánh Gia Thất chính là một cách tôn vinh một gia đình thánh của nhân loại, là đề cao giá trị của gia đình, đề cao tình yêu chung thuỷ của chồng vợ, đề cao giáo huấn “nhất phu nhất phụ” của Giáo Hội, đề cao giá trị của sự sống và quyền được sống nơi các thai nhi, mà ngay nay, người ta nại ra rất nhiều lý do kinh tế, lý do hưởng lạc, lý do tránh trách nhiệm để khước từ quyền sống của con mình.

Lễ Thánh Gia Thất, chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi thành viên trong gia đình, biết noi gương gia đình Thánh Gia để xây dựng một gia đình hạnh phúc, yêu thương và gương mẫu. Amen.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info
 
Lễ Thánh Gia Thất 31/12 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
22:31 29/12/2023

BÀI ĐỌC 1 

Bài trích sách Sáng thế.

Hồi đó, có lời Đức Chúa phán với ông Áp-ram trong một thị kiến rằng: “Hỡi Áp-ram, đừng sợ, Ta là khiên che thuẫn đỡ cho ngươi; phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn.” Ông Áp-ram thưa: “Lạy Đức Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái, và người thừa tự gia đình con là Ê-li-e-de, một người Đa-mát.” Ông Áp-ram còn nói: “Chúa coi, Chúa không ban cho con một dòng dõi; và một gia nhân của con sẽ thừa kế con.” Và đây có lời Đức Chúa phán với ông rằng: “Kẻ đó sẽ không thừa kế ngươi, nhưng một kẻ do chính ngươi sinh ra mới thừa kế ngươi.” Rồi Người đưa ông ra ngoài và phán: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không.” Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó!” Ông tin Đức Chúa, và vì thế, Đức Chúa kể ông là người công chính.

Đức Chúa viếng thăm bà Xa-ra như Người đã phán, và Người đã làm cho bà như Người đã hứa. Bà Xa-ra có thai và sinh cho ông Áp-ra-ham một con trai khi ông đã già, vào thời kỳ Thiên Chúa đã hứa. Và ông Áp-ra-ham đã đặt tên cho đứa con mà bà Xa-ra sinh ra cho ông, ông đặt tên là I-xa-ác.

Đó là lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2 

Bài trích thư gửi tín hữu Híp-ri.

Thưa anh em, nhờ đức tin, ông Áp-ra-ham đã vâng nghe tiếng Chúa gọi mà ra đi đến một nơi ông sẽ được lãnh nhận làm gia nghiệp. Ông đã ra đi mà không biết mình đi đâu. Nhờ đức tin, cả bà Xa-ra vốn hiếm muộn, cũng đã có thể thụ thai và sinh con nối dòng vào lúc tuổi đã cao, vì bà tin rằng Đấng đã hứa là Đấng trung tín. Bởi vậy, do một người duy nhất, một người kể như chết rồi mà đã sinh ra một dòng dõi nhiều như sao trời cát biển, không tài nào đếm được.

Nhờ đức tin, khi bị thử thách, ông Áp-ra-ham đã hiến tế I-xa-ác; dù đã nhận được lời hứa, ông vẫn hiến tế người con một. Về người con này, Thiên Chúa đã phán bảo: Chính do I-xa-ác mà sẽ có một dòng dõi mang tên ngươi. Quả thật, ông Áp-ra-ham nghĩ rằng Thiên Chúa có quyền năng cho người chết trỗi dậy. Rốt cuộc, ông đã nhận lại người con ấy như là một biểu tượng.

Đó là lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG 

Alleluia. Alleluia.

Thuở xưa, nhiều lần nhiều cách, Thiên Chúa đã phán dạy cha ông chúng ta qua các ngôn sứ; nhưng vào thời sau hết, Thiên Chúa đã phán dạy chúng ta qua Thánh Tử.

Alleluia.

TIN MỪNG 

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Luca

Khi đã đủ thời gian, đến ngày các ngài phải được thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng : “Mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến, dành riêng cho Chúa”. Ông bà cũng lên để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Ít-ra-en, và Thánh Thần hằng ngự trên ông. Ông đã được Thánh Thần linh báo là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để làm điều người ta quen làm theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân: Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những điều người ta nói về Người. Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà. Như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra.”

Lại cũng có một nữ ngôn sứ là bà An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm, rồi ở goá, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, đêm ngày thờ phượng Thiên Chúa. Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết thảy những ai đang mong chờ ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.

Khi hai ông bà đã hoàn tất mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về thành của mình là Na-da-rét, miền Ga-li-lê. Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

Đó là lời Chúa.
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tổng thống Ukraine cám ơn Đức Thánh Cha vì ủng hộ nỗ lực hòa bình ở Ukraine
Thanh Quảng sdb
03:51 29/12/2023
Tổng thống Ukraine cám ơn Đức Thánh Cha vì ủng hộ nỗ lực hòa bình ở Ukraine

Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói chuyện qua điện thoại với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã cảm ơn Đức Thánh Cha vì sự ủng hộ của ngài đối với cuộc huy động Hòa bình với sự tham gia của hơn 80 quốc gia.

(Tin Vatican)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã bày tỏ lòng biết ơn với Đức Thánh Cha Phanxicô vì lời chúc Giáng sinh của ngài cho Ukraine và ủng hộ Công thức Hòa bình.

Sự đánh giá cao này đã được diễn tả qua cuộc nói chuyện qua điện thoại mới nhất giữa hai vị, chi tiết mà Tổng thống Zelensky đã đăng hôm thứ Năm trên trang web chính thức của tổng thống và trên tài khoản X của ông.

Tổng thống Zelensky nói: “Tôi vừa nói chuyện với Đức Thánh Cha Phanxicô để bày tỏ lòng biết ơn về lời chúc Giáng sinh của ngài tới đất nước Ukraine và người dân Ukraine, vì những lời chúc hòa bình – hòa bình cho tất cả chúng ta”. “Chúng tôi đã thảo luận về công việc chung về Công thức Hòa bình – với sự góp mặt của hơn 80 quốc gia có đại diện trong tiến trình. Tôi sẽ còn mang ơn Vatican vì đã hỗ trợ chúng tôi trong mọi sự.”

Cuộc nói chuyện qua điện thoại

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp Tổng thống Ukraina tại Vatican vào ngày 13 tháng 5 trong cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai của họ. Lần đầu tiên là vào năm 2020, trước khi Nga tấn công toàn diện vào nước này vào ngày 24 tháng 2 năm 2022.

Kể từ đó, hai người đã nói chuyện qua điện thoại nhiều lần, lần đầu tiên là vào ngày 26 tháng 2 năm 2022, chỉ hai ngày sau khi chiến tranh bùng nổ.

Sau cuộc trò chuyện qua điện thoại đầu tiên đó, Tổng thống Zelensky cho biết 9TC đã bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc trước những sự kiện bi thảm đang diễn ra ở quốc gia này, đồng thời Tổng thống cảm ơn ĐTC vì sự hỗ trợ tinh thần ngài dành cho nhân dân Ukraine.

Họ nói chuyện lại qua điện thoại vào ngày 22 tháng 3 năm 2022. Tổng thống Zelensky cho biết ông đã nói với Giáo hoàng về tình hình nhân đạo thảm khốc và hoan nghênh lời đề nghị hòa giải của Tòa thánh nhằm tìm kiếm giải pháp cho nỗi đau của con người.

Theo Tổng thống Zelensky, vào ngày 12 tháng 8 năm 2022, cả hai đã tổ chức một cuộc trò chuyện qua điện thoại khác để thảo luận về nỗi kinh hoàng mà người dân Ukraine phải chịu do cuộc xâm lược của Nga. Ông cũng bày tỏ lòng cảm kích đối với Đức Thánh Cha Phanxicô vì những lời cầu nguyện liên nỉ của ngài và Tổng thống mời ĐTC đến thăm Kyiv.
 
Phúc lành của Thiên Chúa và giáo huấn huấn quyền – Những ngụy biện và lừa dối trong Tuyên ngôn Fiducia Supplicans
J.B. Đặng Minh An dịch
22:16 29/12/2023

Cha. Thomas G. Weinandy, Giáo sư tiến sĩ và là học giả hàng đầu của Dòng Anh Em Hèn Mọn, vừa có bài nhận định nhan đề “God’s Blessings and Magisterial Teaching” nghĩa là “Phúc lành của Thiên Chúa và giáo huấn huấn quyền”. Nguyên bản tiếng Anh có thể xem tại đây. Dưới đây là bản dịch toàn văn sang Việt Ngữ.

Hôm 18 Tháng Mười Hai, Đức Hồng Y Víctor Manuel Fernández, Bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, đã công bố một Tuyên ngôn, với sự chấp thuận có chữ ký của Đức Thánh Cha Phanxicô, có tựa đề Fiducia Supplicans, “Về ý nghĩa mục vụ của các phép lành”. Tuyên ngôn này nêu rõ tầm quan trọng của các phép lành trong các quan điểm Kinh thánh, lịch sử và Giáo Hội.

Tuyên ngôn khẳng định rằng nó “vẫn giữ vững giáo lý truyền thống của Giáo Hội về hôn nhân, không cho phép bất kỳ loại nghi thức phụng vụ hoặc phép lành nào tương tự như nghi thức phụng vụ có thể tạo ra sự nhầm lẫn. Tuy nhiên, giá trị của tài liệu này là nó mang lại một sự đóng góp cụ thể và sáng tạo cho ý nghĩa mục vụ của các phép lành, cho phép mở rộng và làm phong phú cách hiểu cổ điển về các phép lành, vốn được liên kết chặt chẽ với quan điểm phụng vụ”.

Vì vậy, Tuyên ngôn muốn duy trì tính toàn vẹn về mặt giáo lý của phép lành được ban trong bí tích hôn nhân, đồng thời muốn cho phép một phép lành được “liên kết với” nhưng không giống với một phép lành phụng vụ được ban trong hôn nhân, do đó, không gây ra sự nhầm lẫn giữa hai loại phép lành. Tuyên bố tự hào rằng điều khoản này “ngụ ý một sự phát triển thực sự” phù hợp với “tầm nhìn mục vụ” của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Tuyên ngôn tiếp tục: “Chính trong bối cảnh này mà người ta có thể hiểu được khả năng chúc phúc cho các cặp trong hoàn cảnh bất hợp lệ và các cặp đồng tính mà không cần chính thức xác nhận tình trạng của họ hoặc thay đổi bất kỳ cách nào giáo huấn lâu đời của Giáo Hội về hôn nhân”. Ở đây, người ta nhận ra lý do thực sự mà Tuyên ngôn này được viết ra – đó là để chúc phúc cho “các cặp sống chung không hợp pháp” và chúc phúc cho “các cặp đồng giới”.

Tuyên bố giải thích chi tiết về hai tình huống này. Trong tầm nhìn mục vụ này “xuất hiện khả năng ban phép lành cho các cặp vợ chồng trong hoàn cảnh bất hợp lệ và cho các cặp đồng giới, hình thức này không được ấn định theo nghi thức bởi các thẩm quyền Giáo Hội để tránh tạo ra sự nhầm lẫn với phép lành chuyên biệt của Bí tích Hôn phối.”

Tuy nhiên, mặc dù những phước lành này “không đòi hỏi sự hợp pháp hóa tình trạng của cặp được chúc phúc”, nhưng Tuyên ngôn “yêu cầu rằng tất cả những gì chân thật, tốt lành, có giá trị nhân bản trong cuộc sống và các mối quan hệ của họ sẽ được phong phú hóa, chữa lành và nâng cao nhờ sự hiện diện của Chúa Thánh Thần.” Tuyên bố coi những phước lành như vậy phù hợp với điều mà theo truyền thống được gọi là “ân sủng thực sự”. “Mục đích của ân sủng này là “để các mối quan hệ giữa con người có thể trưởng thành và phát triển trong sự trung thành với Tin Mừng, để họ có thể được giải thoát khỏi những bất toàn và yếu đuối của mình, và để họ có thể thể hiện mình trong chiều kích ngày càng gia tăng của tình yêu Thiên Chúa”.

Tất cả những điều trên nghe có vẻ có lý, nhưng cũng có rất nhiều biệt ngữ, ngụy biện và lừa dối.

Đầu tiên, Tuyên ngôn tuyên bố rằng những gì đang được đưa ra là sự phát triển về tín lý phù hợp với “tầm nhìn mục vụ” của Đức Thánh Cha Phanxicô. Trong “Tiểu luận về sự phát triển tín lý”, Thánh John Henry Newman đưa ra các tiêu chí để đánh giá điều gì là đúng và điều gì là sự phát triển giáo lý sai lầm ( hay “băng hoại”). Cuối cùng, ngài kết luận, chính tính không thể sai lầm của Giáo Hội đã xác nhận sự phát triển đích thực.

Tuy nhiên, Thánh Newman đưa ra một giả thuyết, mặc dù đáng sợ. Đó là điều gì sẽ xảy ra nếu một Công Đồng hoặc một Giáo Hoàng dạy một học thuyết mâu thuẫn với một Công Đồng hoặc các Giáo Hoàng trước đó? Newman tuyên bố rằng nó sẽ phá vỡ quan niệm về sự phát triển giáo lý, vì khi đó ai có thể đánh giá điều gì được mạc khải một cách xác thực và điều gì không?

Giả thuyết đáng báo động của Newman ngày nay không còn mang tính giả thuyết nữa, nó đã trở thành hiện thực. Bất chấp những tuyên bố ngược lại, Tuyên ngôn Fiducia Supplicans mâu thuẫn một cách thẳng thừng với giáo huấn lâu đời của Giáo Hội liên quan đến các cuộc hôn nhân bất hợp pháp và hoạt động tình dục của các cặp đồng giới. Người ta có buộc phải kết luận, như Newman, rằng giáo huấn này xóa bỏ chính khái niệm phát triển tín lý và cuối cùng là chính khái niệm về chân lý tín lý không?

Ở đây, tôi muốn đưa ra một luận điểm mà Thánh Newman đã không xem xét – một luận điểm mà tôi tin là quan trọng trong bối cảnh Giáo Hội hiện tại của chúng ta. Thánh Newman giả định rằng tất cả giáo huấn hoặc những lời giảng dạy của các Giám Mục liên quan đến giáo lý và luân lý đều mang tính chất huấn quyền. Tôi cho rằng bất kỳ giáo huấn hoặc những lời giảng dạy nào từ Giáo Hoàng và các Giám Mục mâu thuẫn một cách công khai và cố ý với giáo huấn lâu đời của các Công Đồng và Giáo Hoàng trước đây đều không phải là giáo huấn của huấn quyền, chính xác là vì nó không phù hợp với giáo huấn tín lý của huấn quyền trong quá khứ.

Giáo Hoàng hoặc Giám Mục có thể, do chức vụ của mình, là thành viên của huấn quyền, nhưng giáo huấn của ngài, nếu nó mâu thuẫn với giáo huấn huấn quyền đã được tiếp nhận trước đó, thì không phải là huấn quyền. Sự giảng dạy sai lầm như vậy đơn giản là không đáp ứng được các tiêu chí cần thiết. Nó không có tính chất khả tín thuộc thẩm quyền Giáo Hội. Đúng hơn, nó chỉ đơn giản là một tuyên bố mơ hồ hoặc thiếu sót nhằm cố gắng hoặc giả vờ tỏ ra có thẩm quyền, trong khi thực tế không phải như vậy.

Thứ hai, chúc lành cho các cặp hôn nhân trái luật hoặc các cặp đồng tính mà không gây ấn tượng rằng Giáo Hội không công nhận hoạt động tình dục của họ là một trò đánh đố. Tất cả những người có mặt trong những buổi lễ như vậy đều biết chắc chắn rằng những mối quan hệ như vậy có bản chất tình dục. Không ai bị lừa cả. Thật ra, họ vui mừng vì mối quan hệ tình dục như vậy đang được ban phước. Đó là ý nghĩa của những phước lành này. Không phải việc kiêng quan hệ tình dục của họ được ban phước, mà chính là sự đam mê tình dục của họ được chúc lành.

Thứ ba, trong khi cá nhân những người trong các cặp hôn nhân bất hợp pháp và các cặp đồng giới có thể được chúc phúc, thì điều không thể được chúc phúc và, do đó, không thể được xác nhận, chính là tội lỗi mà họ đã dự phần. Không thể chúc lành cho một hành vi vô đạo đức, và cố gắng làm như vậy là báng bổ dánh thánh Chúa, vì người ta đang cầu xin Thiên Chúa toàn thánh làm một điều trái ngược với bản chất của Ngài – khi kêu cầu Ngài chuẩn y cho tội lỗi.

Hơn nữa, việc chúc lành cho các cuộc hôn nhân bất hợp pháp và các cặp đồng tính, bất chấp hoạt động tính dục của họ, là một sự xúc phạm và hạ thấp chính bí tích hôn nhân. Những phúc lành như vậy làm xói mòn phẩm giá của hôn nhân – vốn là một dấu chỉ bí tích về sự kết hợp bất khả phân ly giữa Chúa Kitô và Giáo Hội của Người.

Mặc dù, Tuyên ngôn Fiducia Supplicans “Về ý nghĩa mục vụ của các phép lành” có thể có chủ ý tốt, nhưng nó lại tàn phá bản chất của các phép lành. Phước lành là những ân sủng tràn đầy Thánh Thần mà Chúa Cha ban cho những dưỡng của Ngài trong Con Ngài, Chúa Giêsu Kitô, cũng như cho những người mà Ngài mong muốn được như vậy. Việc cố gắng khai thác các phước lành của Chúa một cách vô luân là nhạo báng sự tốt lành và tình yêu thánh thiện của Ngài.


Source:The Catholic Thing
 
Bài hát trong phim Người Nữ tu tử đạo xứ Ấn đã lọt vào trong của danh sách giải Oscar
Thanh Quảng sdb
23:14 29/12/2023
Bài hát trong phim “Người Nữ tu tử đạo xứ Ấn đã lọt vào trong của danh sách giải Oscar”

Bộ phim nói về cuộc đời Sơ Rani Maria Vattali bị sát hại vì đấu tranh cho quyền lợi của dân nghèo vào năm 1995.

(Tin tức UCA)

Người Công Giáo Ấn bày tỏ sự vui mừng sau khi ba bài hát trong bộ phim dựa trên câu chuyện thực về một nữ tu bị sát hại đã lọt vào danh sách của giải Oscar về Bài hát hay nhất của giải Oscar năm 2024.

Ba bài hát này với tựa đề là “Diện Mạo của người không có mặt” (“The Face of the Faceless”) trong một bộ phim về cuộc đời và cuộc sát hại Sơ Rani Maria, một thành viên của Dòng Phan Sinh thánh Clara (FCC), thuộc Giáo Hội Công Giáo Phương đông Syro-Malabar, trụ sở tại bang Kerala ở miền nam Ấn Độ.

Trong Tuyên cáo ngày 19 tháng 12 Dòng cho biết các bài hát “Barala Tribal Song”, “Ek Sapna Mera Suhana” và “Jalta Hai Suraj” được sáng tác bởi nhạc sĩ Alphons Joseph cho Bộ phim tiếng Malayalam và Hindi đã được phát hành vào tháng trước (11/2023). Hàng nghìn người đổ xô đi xem phim tại các rạp ở Kerala, một miền đông người Công Giáo.

“Bộ phim đã được tuyển chọn cho các giải Oscar,” theo lời đạo diễn Shaison P. Ouseph cho hay.

Một nhân viên liên quan cho biết, Bộ phim được lồng tiếng tiếng Tây Ban Nha và tiếng Pháp, bộ phim cho đến nay đã giành được hơn 30 giải thưởng tại nhiều hãng phim khác nhau trên thế giới.

Sơ Selmy Paul, em gái của nữ tu bị sát hại, cũng là thành viên của Dòng Phan Sinh thánh Clara (FCC) cho hay: “Thật là một niềm vui lớn cho chúng tôi khi biết rằng các bài hát trong bộ phim về Sơ Rani Maria được lọt vào cuộc tranh giải Oscar nổi tiếng”.

Sơ Paul nói với Thông tấn xã Á châu (UCA) vào ngày 21 tháng 12: “Tôi cảm thấy rất tự hào vì đây là một ân huệ đặc biệt từ Thiên Chúa, đây là một cơ hội tuyệt vời để nêu bật những hy sinh và đóng góp của Sr. Rani Maria cho sứ mạng của Giáo hội Ấn”.

Sơ Rani Maria Vattali sinh ra ở Kerala gia nhập Dòng Phan Sinh thánh Clara (FCC) vào năm 1971 và tuyên khấn trọn đời vào năm 1980.

Sơ bị đâm chết vào ngày 25 tháng 2 năm 1995, khi đang trên đường đến Kerala ở bang Madhya Pradesh, miền trung Ấn Độ.

Kẻ giết sơ là Samunder Singh, được thuê bởi những người chủ cho vay tiền, những kẻ chống đối lại công việc từ thiện của sơ cho dân làng nhằm giúp họ độc lập về kinh tế, nhưng lại đụng tới túi tiền của họ!

Tên Singh, lúc đó 22 tuổi, đã đâm sơ trên một chiếc chuyến xe buýt, ngay trước mặt những hành khách la hoảng và cố gắng ngăn cản hắn.

Nữ tu Rani 41 tuổi bị 54 vết đâm và chết bên lề đường ở Indore thuộc tỉnh Madhya Pradesh, một trong những bang của Ấn Độ có mức độ đàn áp Kitô giáo ở mức độ cao.

Tên sát thủ Singh đã bị kết án và bỏ tù vì tội giết người này. Tuy nhiên, gia đình sơ đã xin ân xá cho hắn và còn nhận hắn làm thành viên trong gia đình.

Năm 2002, Sơ Paul đến thăm Singh trong tù và cột một sợi dây thiêng gọi là “rakhi” trên cổ tay anh ta nhân dịp lễ hội huynh đệ của người Hindu, Rakshabandhan (mối ràng buộc thiêng liên), mở đường cho việc hắn được trả tự do sớm hơn.

Sơ Paul chia sẻ: “Về mặt nhân loại, chúng ta không thể tưởng tượng được việc dàn dựng một bộ phim về cuộc tử đạo của một nữ tu Công Giáo trong môi trường thù địch hiện nay ở đất nước này, nhưng điều đó đã xảy ra, vì có sự can thiệp của Thiên Chúa”.

“Đây là một dịp rất tự hào đối với chúng tôi”, Cha Anand Chirayath, một linh mục của giáo phận Indore nói với Thông tấn xã Á châu (UCA) vào ngày 21 tháng 12.

Vị linh mục, một cộng tác viên của nhóm sản xuất phim cho biết: “Bộ phim đã giúp làm nổi bật sự tranh đấu của một nhà truyền giáo và góp phần rất lớn trong việc dẹp tan các chiến dịch tiêu cực chống lại những người truyền giáo đang làm việc ở miền bắc Ấn Độ”.

Cha nói thêm: “Chắc chắn tranh giải thưởng toàn cầu này về các bài hát sẽ giúp làm nổi bật hơn nữa cuộc sống truyền giáo tại Ấn Độ vì bộ phim dựa trên câu chuyện đời thực chứ không giống như bất kỳ bộ phim hư cấu nào”.

Cha Patrick Joseph, một linh mục thế giá của giáo phận Indore, người quen biết với nữ tu Rani cho biết: “Thật là một niềm vui lớn khi bộ phim đang thu hút được sự chú ý của quốc tế”.

Cha Joseph nói với Thông tấn xã Á châu (UCA) vào ngày 21 tháng 12: “Bộ phim phơi bày những khó khăn mà những người truyền giáo của xứ Ấn phải trải qua trong thời gian đó, thậm chí không có đường sá, phương tiện di chuyển thích hợp và các cơ sở”.

Tòa thánh Vatican đã công nhận sự tử đạo của Sơ Rani và đã tôn phong chân phước cho sơ vào năm 2017.
 
Tin Giáo Hội Việt Nam
Hình Ảnh Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm tại Calgary Canada Hoạt Cảnh Giáng Sinh
Khanh Lai
04:05 29/12/2023
Hình Ảnh: Hoạt Cảnh Giáng Sinh, Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ Thánh Vinh Sơn Liêm tại Calgary, Canada

Photos:
 
Tài Liệu - Sưu Khảo
Nhớ về hình ảnh Đức Giáo Hoàng qúa cố Benedictô XVI
Lm. Đaminh Nguyễn ngọc Long
02:13 29/12/2023

Nhớ về hình ảnh Đức Giáo Hoàng qúa cố Benedictô XVI.

Theo sử liệu ghi lại Giuse Ratzinger mở mắt chào đời ở thành phố nhỏ Marktl am Inn bên nước Đức ngày 16.04.1927, hôm đó là ngày thứ bẩy tuần thánh. Cuộc đời của Giuse Ratzinger trải qua nhiều chặng đường ơn kêu gọi trước hết trở thành Linh mục của tổng giáo phận Muenchen Freising1951. Sau thời gian làm cha phó, Linh mục trẻ Giuse Ratzinger bước chân theo con đường nghiên cứu trí thức nơi ngưỡng cửa đại học và trở thành Giáo sư thần học ở các đại học Công Giáo khác nhau trong nước Đức.

Ngày 25.03.1977 linh mục giáo sư Giuse Ratzinger được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI. bổ nhiệm làm Tổng Giám mục tổng giáo phận Muenchen Freising. Rồi sau đó ngày 27.06.1977 được phong tước vị Hồng Y.

Ngày 25.11.1981 Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. bổ nhiệm Hồng Y Ratzinger làm Bộ trưởng bộ Tín lý đức tin trong giáo triều Roma. Và ngài phục vụ trong triều đại giáo hoàng Phaolô II. từ đó đến ngày Đức Giáo Hoàng qua đời năm 2005.

Sau khi Đức Giáo Hoàng Phaolô II. qua đời ( 2005), Hồng Y đoàn của Giáo Hội Công Giáo Roma đã bầu chọn Hồng Y Giuse Ratzinger làm giáo hoàng kế vị tiếp theo 265. trong Giáo Hội Công Giáo Roma ngày 19.04.2005.

Ngày 24.02.2013 giáo hoàng Benedictô 16. cho biết thấy mình không còn đủ sức khoẻ thể xác cũng như tâm trí để gánh vác chu toàn trọng trách điều khiển con thuyền Giáo hội Chúa ở trần gian, nên đã tự ý thoái vị từ chức, và lui về sống ẩn dật ở tu viện Mater Ecclesia trong nội thành Vatican. Như thế, thời gian trên ngôi giáo hoàng của ngài kéo dài gần tám năm.

Lui về hưu ngài sống hoàn toàn ẩn dật yên lặng rất ít xuất hiện nơi công chúng, tập trung vào đời sống đọc kinh cầu nguyện. Và đặc biệt tuyệt đối không viết bài sưu khảo nào, nhằm để tránh sự hiểu lầm, đàm tiếu khó dễ cho Đức Giáo Hoàng kế nhiệm Phanxicô. Đây là một hy sinh cao cả. Phải, đó là một nếp sống tràn đầy lòng khiêm nhượng của một tâm hồn biết thời điểm giới hạn của mình, và biết tôn trọng người khác. Ngài là người có năng khiếu khác thường về suy tư nghiên cứu thần học, nhất là về các Giáo phụ, và rất thích viết sách báo, viết dễ dàng cùng nhiều, viết mạch lạch trong sáng, lời văn chữ dùng cùng tư tưởng nội dung dồi dào phong phú nghiêm ngặt theo đúng sát phương pháp khoa học lịch sử thần học cũng như kinh thánh.

Thật là một nếp sống khiêm nhường, anh hùng can đảm hơn nữa, tưởng khó có thể!

Sau gần 10 năm sống ẩn dật, ngày 31.12.2022 vị cựu giáo hoàng Benedictô 16. đã nghe tiếng Thiên Chúa gọi từ gĩa trần gian ra đi trở về với Ngài quê hương trên trời, nguồn đời sống mọi loài thụ tạo, sau 95 năm con đường trình trên trần gian.

Nhớ về vị Giáo hoàng qúa cố Benedictô XVI. với tâm tình lòng thành kính yêu mến và rất ngưỡng mộ cảm phục chiều sâu sắc mức độ văn hóa trí thức, mà Thiên Chúa đã ban cho ngài. Đồng thời nhớ đến đời sống của ngài có trí khôn thâm thúy sâu sắc, có chức quyền cao cả trong Giáo hội,và cả ngoài xã hội. Nhưng lại là một con người sống từ tốn khiêm nhường, từ cung cách ăn nói viết lách tới cách sống cư xử.Thật là một người có đời sống đạo đức, có văn hóa tình người.

Khi được bầu chọn làm Giáo hoàng, trước toàn thể dân chúng đón mừng ở quảng trường đền thờ Thánh Phero bên Vatican, cũng như qua màn truyền hình trên toàn thế giới, ngày 19.04.2005, vị tân giáo hoàng Benedictô 16. đã có tâm tình: Các vị Hồng Y của Giáo hội Chúa Kitô đã bầu chọn tôi, một người thợ khiêm hạ vào làm việc trong vườn nho của Chúa.

Đức Giáo Hoàng Benedictô 16. là vị Giáo hoàng đầu tiên trong thời kỳ làm giáo hoàng đã viết bộ sách gổm ba quyển về cuộc đời Chúa Giêsu thành Nazareth để lại cho Giáo Hội. Ngay phần phi lộ mở đầu ngài viết tâm tình: Sách tôi viết về Chúa Giêsu Kitô là kết qủa của hành trình nội tâm cùng suy khảo lâu dài của cá nhân tôi. Trong những năm thời 30. và 40. của thế kỷ trước, tôi đã đọc với lòng say mê phấn khởi những tác phẩm thần học viết về Chúa Giêsu Kitô của các nhà thần học danh tiếng như Karl Adam, Romano Guardini, Franz Michel William, Giovanni Panini, Daniel-Rops..và những tác gỉa khác nữa…

Tập sách tôi viết về Chúa Giêsu thành Nazareth không là giáo huấn của Giáo hội. Nhưng duy chỉ là suy tư tìm hiểu nội tâm của cá nhân tôi trong cuộc hành trình đi tìm hiểu khuôn mặt của Chúa ( TV. 27,8). Vì thế mọi người được tự do nêu ra ý kiến biện bác phản hồi. Tôi xin cám ơn sự thiện cảm như qùa tặng trước dành cho tôi. Vì không có như thế sẽ không có sự thông hiểu…

Phải, có thể nói được những suy tư, những bài viết, bài giảng của ngài còn để lại khác nào như một kho tàng suy tư thần học của một bậc học gỉa lỗi lạc trong thời hiện đại.

Ngày ngài qua đời là ngày cuối cùng của năm cũ 31.12., ngày này theo lịch phụng vụ Giáo hội là ngày lễ kính Thánh Silveste. Phúc âm ngày lễ kính là đoạn Khởi đầu Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh sử Gioan( Ga. 1,1-18), trong đó có câu: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa”.

Đoạn phúc âm khởi đầu này của Thánh Gioan thánh sử, và toàn thể sách phúc âm của Thánh Gioan cao siêu khó hiểu cho mọi người xưa nay. Thánh Giaon thánh sử viết thuật về biến cố Chúa giáng sinh theo cung cách ngôn ngữ văn chương triết học thâm sâu: Ngôi Lời- Logos- Chúa Giêsu- của Thiên Chúa thành người phàm, là ánh sáng cư ngụ giữa con người.

Danh xưng tụng Ngôi Lời- Logos- xưa nay luôn là đề tài khó khăn cho suy tư khảo cứu trong thần học về tương quan giữa đức tin và lý trí của biết bao nhiêu học giả thần học, các Giáo Phụ…để tìm ra manh mối con đường chiết giải cho triết lý thần học thâm sâu này.

Và suốt dọc đời sống mình, từ khi còn là Giáo sư thần học nơi ngưỡng cửa đại học, trên ghế giáo sư, trong thư viện, Giuse Ratzinger đã luôn đầu tư thời giờ cùng tâm trí suy tư khảo cứu về đề tài thâm sâu khúc mắc khó khăn này, nhưng lại luôn thời sự cho đức tin vào Thiên Chúa nơi lý trí giới hạn con người, như đề tài thần học tâm đắc: Đức tin và lý trí.

Trong suốt dọc đời sống khi xưa ở trần gian Giuse Ratzinger, Giáo hoàng Benedictô 16. luôn nói đến điều đó không chỉ theo chiều suy tư khảo cứu về khía cạnh trí thức, nhưng còn với tâm tình xác tín của một lòng tin yêu: Đức tin và lý trí đi đôi với nhau.

“ Đức tin đặt căn bản trên suy tư của trí khôn, và làm cho suy tư của trí khôn nên tròn đầy hoàn thiện. Và nhờ đức tin soi dẫn trí khôn tìm được sức mạnh nhận biết về Thiên Chúa cùng những thực tại tâm linh.”

Giáo sư thần học Ratzinger khi xưa đã có suy tư về Logos:” Thiên Chúa, Đấng là Logos-Ngôi Lời- bảo đảm cho chúng ta sự trong sáng của lý trí trong vũ trụ và cả nơi bản thể tâm tính chúng ta….Và không phải cung cách xử sự theo trí khôn suy nghĩ đi ngược lại hay phủ nhận hành động của Thiên Chúa.”.

Khi sang khánh thành đại thánh đường Sagrada Familia xứ Barcelona, năm 2010, bên nước Tây Ban Nha, Giáo hoàng Benedictô 16. đã có suy tư nói đến thẩm mỹ (vẻ đẹp) và đức tin, thẩm mỹ và sự chân thật: “Anh chị em biết đó tôi luôn luôn đề cập đến mối tương quan giữa đức tin và lý trí. Đức tin Kitô giáo tìm nhận ra căn cước tính của mình khi mở cánh cửa bước sang vùng suy tư của lý trí. Và lý trí cũng trở thành như thế, khi đức tin vượt qúa tầm suy hiểu của lý trí.

Cũng quan trọng như thế về mối tương quan giữa đức tin và nghệ thuật. Vì sự chân thật, đích điểm của lý trí, được diễn tả trong vẻ thẩm mỹ, và sự thẩm mỹ được nổi bật lên, khi hướng chỉ về trong sự chân thật. Như vậy nơi nào có sự chân thật hiện diện, nét vẻ thẩm mỹ xuất hiện nổi lên. Nơi nào con người được thể hiện mình trong cung cách chính thực và tốt lành, họ được phát triển trong nét vẻ thẩm mỹ. Mối tương quan giữa sự chân thật và vẻ thẩm mỹ bền chặt đan chéo vào nhau không huỷ bỏ tháo rời ra được. Và chính vì thế chúng ta cần nét vẻ thẩm mỹ.”.

Là bậc trí thức có tư tưởng thần học cao siêu, nhưng Giuse Ratzinger lại là một người có tâm hồn cùng năng khiếu chơi nhạc cụ và thưởng thức âm nhạc đặc biệt khác thường. Ngài là người chơi đàn Dương cầm điêu luyện. Trên phím đàn dương cầm ngài thường chơi những tấu khúc của nhạc sĩ đại tài Mozart rất thành thạo say mê. Đức cố Hồng Y Giaokim Meisner đã ví so sánh tư tưởng thần học trong sáng hấp dẫn của ngài như là “thần học nhạc Mozart!”.

Sâu sắc cùng trong sáng hơn nữa, tưởng khó có thể hơn được!

Khi xưa vào ngày Thứ bẩy tuần thánh, 16.04.1927, Giuse Ratzinger đã mở mắt chào đời. Ngày hôm sau là ngày lễ trọng mừng kính Chúa Giêsu phục sinh sống lại từ cõi chết. Sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô khởi đầu sự sống mới ơn cứu chuộc cho linh hồn con người không còn bị hình phạt tội lễ của tội nguyên tổ thống trị nữa, sau khi qua đời.

Trong suốt dọc cuộc đời dân thân cho Giáo hội Chúa ở trần gian từ xứ đạo, nơi ngưỡng cửa đại học, trên bục giảng dậy, những chức vụ cao cả khác nhau từ tòa tổng giám mục Muenchen Freising sang tới tòa thánh Vatican, rồi sau cùng trở thành giáo hoàng, Giuse Ratzinger luôn mang trong tâm hồn hành trình đi tìm thánh nhan Chúa, như ngài viết trong lời phi lộ của bộ sách Chúa Giêsu thành Nazareth do ngài trước tác viết ra. Dù trên cương vị nào, Chúa Giêsu Kitô vẫn luôn là đích điểm cho đời sống. Vì Chúa Giêsu Kitô, Đấng là Alpha và Omega trong mọi không gian thời gian hôm qua, hôm nay và ngày mai.

Hôm 31.12.2022 cố Giáo Hoàng Benedictô 16., Giuse Ratzinger, đã nhắm mắt từ gĩa trần gian đi trở về quê hương trên trời bên nơi Thiên Chúa, nguồn sự sống. Và ngày hôm sau 01.01.2023 ngày khởi đầu năm mới. Hằng năm vào ngày khởi đầu năm mới Dương lịch, Giáo hội dành tôn vinh kính Đức Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa.

Khi xưa vào ngày 01.01.2008 Đức Giáo Hoàng Benedictô 16. đã có suy tư tâm tình về tước hiệu Đức Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa:

“ Tước hiệu Mẹ Thiên Chúa là căn bản cho tất cả mọi tước hiệu khác chỉ về Đức Mẹ Maria, mà Giáo hội bên Đông phươmg cũng như bên Tây phương từ thế hệ này qua thế hệ khác luôn hằng tôn vinh kính mến cùng liên tục cầu xin khấn nguyện… Đức Mẹ đồng trinh Maria, người mẹ đã hạ sinh Con Thiên Chúa. Chúng ta học hỏi nơi mẹ cách thức đón nhận hài nhi Giesu đã sinh ra cho chúng ta ở Bethlehem. Khi chúng ta nhận hiểu ra nơi hài nhi này là Con của Thiên Chúa, và hài nhi là vị cứu tinh duy nhất của con người chúng ta…”.

Thật là một con người có lòng đạo đức chân thành khiêm nhường, lòng kính mến Đức Mẹ, mẹ Thiên Chúa!

Trong thánh lễ an táng Đức cố giáo hoàng Phaolô II., ngày 08.04.2005, Đức Hồng Y Giuse Ratzinger trong bài giảng đã có tâm tình đạo đức văn hóa lòng hiếu thảo sâu thẳm : Chúng ta không quên vào ngày Chúa nhật lễ Chúa Kitô phục sinh vừa qua, Đức Giáo Hoàng khả kính của chúng ta, Gioan Phaolô II. đã từ cửa sổ dinh thự tông tòa ban phép lành Urbi et orbi lần cuối cho toàn thể Giáo hội. Chúng ta có thể tin chắc rằng hôm nay Đức Giáo Hoàng khả kính của chúng ta cũng đang đứng tại cửa sổ của Nhà Thiên Chúa trên trời nhìn xuống và chúc lành cho tất cả chúng ta. Vâng, xin Đức Thánh Cha chúc lành cho chúng con!

Ngày xưa gần tám năm trong cương vị là Giáo Hoàng của Giáo hội, Đức Thánh Cha không biết bao nhiêu lần vào những ngày Chúa Nhật, vào những ngày lễ trọng đã từ ban công đền thờ Thánh Phero, từ cửa số dinh tông tòa, nhân danh Thiên Chúa huấn đức suy giảng cùng đọc kinh truyền tin chung với mọi người hiện diện dưới quảng trường đền thờ Thánh Phero, và chúc lành Urbi et orbi cho toàn thể Giáo hội.

Ngày nay nơi Nhà Thiên Chúa trên trời, xin Đức Thánh Cha bầu cử cùng Thiên Chúa tình yêu, nguồn sự sống ban chúc phúc lành cho chúng con còn trên đường lữ hành nơi trần thế.

Và với Đức Mẹ Maria, mẹ Thiên Chúa, xin phù hộ cho không gian cùng thời gian năm mới chúng con được sống trong bình an.

Kỷ niệm một năm đức cố Thánh Cha Benedictô 16. qua đời 2022- 31.12.2023
 
Liên thi khúc Hòa Bình
Đinh văn Tiến Hùng
14:05 29/12/2023
**Liên thi khúc HÒA BÌNH**

( Đầu Năm Mới Nguyện Cầu Cho Hòa Bình Thế Giới 1/1/24 )

*MẸ MARIA NỮ VƯƠNG HÒA BÌNH*

Những năm tháng sống ở Sài gòn,tôi thường đi ngang qua công trường Hòa Bình và dừng xe đến cầu nguyện dưới chân tượng Đức Mẹ Hòa Bình. Nơi đây có thời gian dư luận nói đến việc Mẹ đã khóc.

Nhưng Tòa Thánh cần phải điều tra kỹ lưỡng trước khi công bố sự thật hay không- Nhưng dù đúng hay sai Đức Mẹ vẫn là Nữ Vương Hoàn Vũ và đặc biệt Mẹ là Nữ Vương Việt Nam, đáp đúng nguyên vọng con cái đau thương Đất Nước này.

Xin ghi lại đôi dòng về nguồn gốc tượng Mẹ:

-Năm 1959, linh mục Phạm Văn Thiên, cai quản Giáo xứ Sài Gòn đi dự lễ hội Thánh Mẫu ở Vatican, đã đặt một tượng Đức Mẹ Hòa Bình bằng đá cẩm thạch quý.

Ngày 16-2-1959, tượng Đức Mẹ Hòa Bình được dựng trên bệ đá cũ vẫn để trống từ năm 1945 và dâng tước hiệu Nữ Vương Hòa Bình.

Linh mục Phạm Văn Thiên đã viết câu “Xin Đức Mẹ cho Việt Nam được hòa bình”. Ngày hôm sau, Hồng Y Aganianian từ Roma qua Sài Gòn để chủ tọa lễ bế mạc Đại hội Thánh Mẫu đã làm phép bức tượng vào buổi chiều 17-2-1959.

Do bức tượng này mà từ đó nhà thờ có tên gọi là nhà thờ Đức Bà.

-Tin từ Tòa Thánh

Lúc 11h30, ngày 14/12/2023, phòng Báo chí Tòa thánh đã cho công bố Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô cho Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 57, được cử hành vào ngày 01/01/2024, với chủ đề “Trí tuệ nhân tạo và hòa bình”.

SỨ ĐIỆP CỦA Đức Thánh Cha PHAN-XI-CÔ CHO NGÀY THẾ GIỚI HÒA BÌNH LẦN THỨ 57

NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2024

Trí tuệ nhân tạo và hòa bình

**Mẹ Maria**

Nữ Vương Hòa Bình


-Hồng ân Thiên Chúa bao la,

Muôn loài thánh nhạc hoan ca cúi mình,

Mẹ là Nữ Vương Hòa Bình,

Đoàn con nương Mẹ tôn vinh suốt đời.

Nữ Vương Hoà Bình.

- Ôi Maria nhân loại mong đợí!

Đến xua tan thần chết và chiến tranh,

Người giang tay cứu vớt vạn sinh linh,

Để đem lại một tình yêu bất diệt,

Người Sứ giả quyền năng và diễm tuyệt,

Đuổi bóng đêm như ánh sáng bình minh,

Cho loài người sống hạnh phúc thanh bình,**Khát vọng HÒA BÌNH*** Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã gởi Sứ Điệp nhân ngày Hòa Bình Thế Giới 1/1/2018,

Với chủ đề: ‘Di dân và tị nạn- Những người nam nữ tìm kiếm Hòa bình’

ĐTC khẳng định “…Cởi mở tâm hồn trước những đau khổ của tha nhân, điều này chưa đủ, còn phải làm sao để cho anh chị em di dân và tị nạn có thể sống an bình trong một căn nhà an ninh…”* “Bấy giờ họ sẽ lấy lưỡi gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm. Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng mước khác, người ta chẳng còn tập sự chiến tranh” ( E-sai.2: 4 )Chúa đã đến từ hai ngàn năm trước,

Khi đất trời đang yên giấc ngủ say,

Ngài vẫn hiện diện trong thế giới này,

Dưới thân phận người nghèo loài thụ tạo,

Đem tình thương thay cho lòng tàn bạo.

Mang an bình trải rộng khắp muôn nơi,

Đổ Hồng ân cứu độ cho loài người

Để nhân loại sống Hòa bình bất diệt.Lạy Thiên Chúa Đấng Toàn Năng diễm tuyệt!

Con dâng Ngài lời nguyện ước Hoà bình

Cho địa cầu chấm dứt cảnh đao binh,

Mượn danh Thượng Đế, mưu đồ quỉ quyệt,

Thôi thù hận đừng bày trò chém giết,

Vì an bình thật sự ở trong tim,

Ngông cuồng càng cao, càng lạc hướng tìm,

Hòa bình sẽ chôn vùi trong ác mộng,

Cho nhân loại đừng lao vào tuyệt vọng,

Biết nhận ra một chân lý ngàn đời,

Trong Phúc âm mang ấn tích từ trời,

Đuổi Ác quỉ và dẹp tan Thần chết.

Hòa bình – Chiến tranh thật là khác biệt,

Bom bạo tàn khác hoa nở yêu thương,

Say chiến thắng làm sao thấy Thiên đường,

Mà nhân loại muôn đời hằng mong ước.

Nhưng hiện nay bao triệu người không được,

Sống nơi mảnh đất yêu quí của mình,

Phải chạy sang sứ lạ để mưu sinh,

Tránh tàn sát dưới chiêu bài chủng tộc,

Phân biệt tôn giáo lại càng thâm độc,

Yêu công lý phải được sống yên lành,

Yêu Hòa bình đừng hủy diệt tan tành.

Nhân hậu trung thành phải cùng gặp gỡ,

Công minh bình an cùng nhau gắn bó,

Trên mặt đất trung thành sẽ nở hoa,

Từ trời nhìn xuống công minh hòa ca. (*)

Đó chính là thiên đường nơi trần thế !Chúa đã đến từ hai ngàn năm trước,

Khi đất trời đang yên giấc ngủ say,

Xưa Chúa xuống thế cũng như ngày nay,

Mang thân phận nghèo nàn loài thụ tạo,

Đem tinh thương thay cho lòng tàn bạo.

Con cúi đầu dâng nguyện ước lời kinh,

Tâm hồn thiết tha KHÁT VỌNG HÒA BÌNH,

Cho nhân loại và hồn con tội lỗi……**CHỨNG NHÂN ĐƯỜNG HY VỌNG**

- Một tấm gương Chủ Chăn tuyệt vời –

-Một Sứ Giả Hòa Bình cương quyết -(Cảm xúc khi đọc tác phẩm ‘Đường Hy vọng’ của Cố Hồng Y Phanxicô Xaviê

Nguyễn văn Thuận – Bài học sống động cho Giáo Hội Việt Nam hiện nay.)“Như Man-na nuôi dưỡng dân Do Thái trên đường về Đất Hứa, Thánh Thể sẽ nuôi dưỡng con đi cùng Đường Hy vọng” (Ga.6: 53)* Chúa là Đấng con ca mừng buổi sáng,

Chúa là Đấng con khấn nguyện chiều hôm,

Chúa là Đấng con trọn niềm Hy Vọng,

Mãi ngàn đời xin kính cẩn suy tôn.+ Cuộc đời Ngài trên con Đường Hy Vọng,

Từ khi chào đời đến lúc ra đi,

Chính là bản trường ca thật diệu kỳ,

Khiến muôn người đều ngợi ca ngưỡng phục,

Vì năm tháng tuổi thơ được hun đúc,

Trong dòng máu Đấng Tử Đạo anh hùng,

Hòa cùng tinh thần ái quốc kiên trung,

Đã tạo nên một tấm gương oanh liệt.

Người Tông Đồ hăng say đầy nhiệt huyết,

Một Linh Mục trẻ khát vọng dâng đầy,

Một Giám Mục chưa tròn tuổi bốn mươi,

Nêu cao khẩu hiệu ‘ Vui Mừng & Hy Vọng ‘

Vâng Thánh ý vượt qua bao biến động,

Trước bạo quyền, tù ngục chẳng hề nao,

Lòng bền vững không khiếp sợ gian lao,

Dâng Lễ ba giọt rượu, một giọt nước

Lên Thiên Chúa mỗi ngày lời nguyện ước,

Trước Thánh Giá gỗ, giây điện treo lên

Ôi Thánh Thể ban sức mạnh niềm tin !

Trao cho Chúa dù qua bao thử thách,

Lời cầu nguyện đã dâng đầy sức mạnh,

Nên vượt thắng mười ba năm tù đầy,

Và vinh quang đang chiếu sáng giờ đây,

Mang tâm huyết ghi vào Đường Hy Vọng,

Một tuyệt tác với niềm tin chân lý,

Như Man-na để nuôi dưỡng tâm hồn,

Như hòa bình mà nhân loại chờ mong,

Từng tờ lịch đã trở thành Sứ điệp,

Đem Hy Vọng vào cuộc sống bất diệt,

Chính tình yêu đong đầy trao thế nhân,

Khiến cai tù phải thức tỉnh hồi tâm.

Cuộc đời- Tu sĩ- Tù nhân- Truyền giáo,

Đều phát xuất từ thiết tha cầu nguyện.

Người tù kiệt xuất được Chúa cất lên,

Thành Hồng Y Tổng Trưởng trong Giáo triều,

Đem Công lý Hòa bình cho nhân thế.

Và rồi đây tiếp theo muôn thế hệ,

Vinh danh Ngài là Một Vị Thánh Nhân,

Sống trọn vẹn với năm tháng thế trần,

Làm Nhân chứng Tình yêu ĐƯỜNG HY VỌNG.- Dựa theo ý Thánh Vịnh 84: “Lòng nhân hậu và trung thành gặp gỡ nhau. Đức công minh và sự bình an hôn nhau âu yếm.

Từ mặt đất đức trung thành sẽ nở hoa và đức công minh từ trời nhìn xuống.”HÒA BÌNH là gì?*"Bấy giờ họ sẽ lấy lưỡi gươm rèn lưỡi cày, lấy giáo rèn lưỡi liềm.

Nước này chẳng còn giá gươm lên nghịch cùng nước khác.

Người ta chẳng còn tập sự chiến tranh. " (E-sai.2: 4)Có phải Hòa bình đang phát sinh từ nòng súng?

Nên bày trò cho con trẻ ham thích chiến tranh,

Để chúng mê man nên sao lãng chuyện học hành,

Với phim ảnh cùng biết bao trò chơi điện tử.Cấy nọc độc vào biết bao tâm hồn non trẻ,

Khi lớn lên bị dụ dỗ, đáp ứng thật nhanh.

Tàn sát người vô tội, nhuốm máu hôi tanh,

Mượn danh Thượng Đế, hăng say lao vào thánh chiến.Người lớn trò chơi chiến tranh trở thành hù dọa,

Đem phản lực, thiết giáp, tiềm thủy đĩnh phô trương,

Hỏa tiễn đầu đạn nguyên tử uy hiếp đối phương,

Lấn chiếm hải đảo, biển khơi bao vây khép chặn.Cường quốc bày trò chiến tranh tiêu hao ngàn tỉ,

Trong lúc người dân nhiều triệu lâm cảnh đói nghèo,

Bọn độc tài tham nhũng ngồi ngạo mạn thảnh thơi,

Khi ngàn người tị nạn bỏ xác trong lòng biển.Sao không tạo lập Hòa bình dựng xây phát triển?

Sao không tạo lập Hòa bình ngưng hẳn chiến tranh?

Sao không tạo dựng Hòa bình ấm no an lành?

Đó là chân lý mọi người khát khao mong đợi !Hòa bình không chỉ dứt chiến tranh thôi chém giết !

Hòa bình không phải âm mưu trao đổi làm giàu !

Hòa bình không phải bằng gian dối lừa nhau !

Hòa bình không phải cướp dân chất cho đầy túi !Hòa bình chính là vun đắp tình thương nhân loại,

Hòa bình là khi ta biết hoán cải tâm hồn,

Hòa bình là khi ta biết tương trợ thứ tha,

Hòa bình là khi ta biết quên đi thù hận.

-Sau đây xin trích dẫn bài ca nổi tiếng nhất của Thánh Phanxicô Assisi

Thay lời Cầu nguyện kết thúc bài về HÒA BÌNH.

*Kinh Hòa Bình*

Bài Kinh phổ biến khắp nơi, đặc biệt là trong cộng đồng Công Giáo, thường được hát lên trong Thánh Lễ hay những buổi thắp nến cầu nguyện cho Công Lý và Hòa Bình.

‘Lạy Chúa từ nhân!

Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lạy Chúa! Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa.

Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,

Đem thứ tha vào nơi lăng nhục,

Đem an hòa vào nơi tranh chấp,

Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Để con đem tin cậy vào nơi nguy nan,

Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.

Để con rọi ánh sáng vào nơi tối tăm,

Đem nguồn vui đến chốn u sầu.

Lạy Chúa! Xin hãy dạy con,

Tìm an ủi người hơn được người ủi an,

Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết.

Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu,

Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.

Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân.

Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ.

Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Ôi! Thần Linh Thánh Ái! Xin mở rộng lòng con.

Xin ban xuống những ai lòng đầy thiện chí ơn An bình.’

Đinh văn Tiến Hùng

Thơ Hòa Bình đầu Năm Mới 2024
 
Văn Hóa
Hội Ngộ Sứ Giả Trời Cao
Nguyễn Trung Tây
08:25 29/12/2023
Hội Ngộ Sứ Giả Trời Cao
Nguyễn Trung Tây

https://www.youtube.com/watch?v=4Eh4grR-yLQ

Em hỏi tôi,
— Cha ơi! Có thiên thần hay không?

Tôi trợn mắt nhìn em,
— Có chứ! Sao lại không!

Em hỏi tới,
— Vậy có bao giờ cha gặp thiên thần chưa?

Tôi gật đầu,
— Có, có gặp thiên thần mấy lần rồi…

Em mến,
Lần đó, tu sĩ leo lên núi cao cho một thánh lễ Giáng Sinh tại một ngôi làng khuất nơi vùng núi đồi hẻo lánh của Bắc Philippines.

Làng xa cách đời sống thị thành vừa nghĩa đen lẫn nghĩa bóng! Thật sự ra không dễ để đặt chân đến được cửa thôn. Bởi làng với khoảng 2000 linh hồn nằm yên lặng trong một khu thung lũng bao phủ chung quanh bởi những ngọn núi cao ngất tô đậm mầu xanh cây rừng và ruộng lúa bậc thang!

Đường đi tới thôn là đường đất, không tráng nhựa! Em có thể nhận ra ngay những con đường đơn sơ như thế không bao giờ hứa hẹn một chuyến du hành thoải mái tới bất cứ ai, kể cả người dân bản xứ! Thật ra nguyên thủy đó là một con đường mòn được tạo ra bởi những bước chân của người làng từ thời tạo thiên lập địa! Rất tiếc đây là phương tiện duy nhất từ bao lâu rồi nối liền thung lũng hoang vắng Cambulo với thị trấn đông dân Banaue! Cả hai đều thuộc tỉnh Ifugao, vùng núi đồi thượng du Philippines.

Trời vùng thượng du mưa liên tục nhiều tuần rồi! Banaue hoàn toàn ướt sũng nước từ khi tôi đặt chân tới phố. Gần hai tuần rồi, tu sĩ vẫn chưa có dịp nhìn thấy một ngày nắng ấm. Tu sĩ cứ thế, uể oải như miếng thịt thối. Thật ra, tu sĩ đang bị SAD. Ồ, không! Tu sĩ không nói là mình đang trải nghiệm một nỗi buồn. Không! Thật ra tu sĩ đang nói về Seasonal Affective Disorder! Vâng, thật thế! Ai mà không nặng nề chân dung nếu phải sống trong những điều kiện thời tiết như thế! Chưa hết! Bởi Trời cao rộng rãi đổ xuống trần gian lênh láng mưa bạc vàng, con đường khúc khuỷu quanh co vùng thung lũng giờ này hóa ra đất bùn trơn trợt! Nếu không cẩn thận, trần gian lại thêm một linh hồn trượt chân, tà tà buông mình rơi thẳng và rơi đều xuống vực sâu thăm thẳm!

Tu sĩ đoán bây giờ em có thể đoán ra tại sao phải mất khoảng cỡ hai tiếng đồng hồ để tu sĩ cuối cùng dừng chân tại bến xe của thôn. Nhưng khoan! Hành trình chưa chấm dứt. Vẫn còn một đoạn đường hình bậc thang đợi chờ phía trước, để tu sĩ vất vả vượt qua. Thế là tu sĩ lại từng bước từng bước cẩn thận bước đi khúc cuối đoạn đường bùn lầy trơn trợt dẫn tới nguyện đường truyền giáo của thôn! Trên đoạn đường chông chênh này, một lần nữa tu sĩ cầu nguyện thiết tha rằng mình sẽ không té ngã lăn quay trên đường đi.

Thiên đàng rõ ràng đã nhận lời kinh nguyện thật thà! Tu sĩ đổ mồ hôi ướt đẫm áo như một con chuột cống dính nước mưa! Nhưng không sao, tu sĩ vẫn sống sót! Quần dài lấm tấm những vết bùn nâu! Tu sĩ cũng vô tình đạp lên một vài đống chất thải nhầy nhụa của thú vật trên mặt đường! Nhưng cũng không sao!? Điều quan trọng là cuối cùng mình cũng đã đặt chân tới cổng làng truyền giáo cho một thánh lễ Giáng Sinh.

Thật sự ra tu sĩ tin tưởng mình sẽ không có cơ hội sống sót nếu được gửi tới vùng đất hoang vắng này cho công tác truyền giáo! Rất thành thực, tu sĩ phải thú nhận điều này! Có thể em sẽ phản ứng với lời thú tội thật thà của tu sĩ. Nhưng cũng chẳng sao, tu sĩ biết mình, điểm mạnh và điểm yếu! Cuộc đời mà... Well! You know! Em biết mà...

Tu sĩ lại càng thêm tin tưởng vào điều này trên đường quay trở về bãi đậu xe chờ đợi một chuyến xe jeepney khác mang tu sĩ quay về phố lớn! Mới bước đi được một vài bực thang, tu sĩ đã nhìn thấy bóng mình thở dài. Một vài hạt mồ hôi từ trên trán lăn tròn vào mắt vẫn không cản che được hình dạng của bến xe jeepney trên đỉnh núi cao vun vút. Riêng tu sĩ, giờ này vẫn còn ì ạch tại đáy thung lũng.

Một lần nữa ta lại thấy ta đang vật lộn với những bước chân trơn trợt, chất thải của thú vật, đầu ngập tràn những tư tưởng hắc ám. Óc người truyền giáo lan man nghĩ ngợi về câu Kinh thánh nổi tiếng của ngôn sứ Isaiah: "Đẹp thay bước chân trên núi đồi của những người ra đi loan báo Tin Mừng" (Isa 52:7)! Well! Nghĩ tới đây, tu sĩ mỉa mai tự nhủ; "Vâng! Đúng thế! Chào mừng bạn tới núi đồi thượng du! Nơi đay nổi tiếng với những cơn mưa và ruộng lúa bậc thang!" “Hãy đến và xem” (John 1:39)! “Vâng, đúng thế, mời bạn đến, và bạn sẽ thấy.”

Rồi tu sĩ nhìn lên! Và kìa!

Ngay giữa đường, tu sĩ nhìn thấy em, khoảng 9 hay 10 tuổi thôi! Em yên lặng vác trên đôi vai một bao mì ống to bự! Và ngay sau em khoảng vài bước chân là một em trai khác, nhỏ tuổi hơn, cũng đang vác trên đôi vai nhỏ bé một bao những chai nước suối! Em trai nhỏ dường như chật vật với món hàng đội trên vai. Cả hai đang bước đi những bước chân nhanh nhanh vững chãi!

Giống như cây bị sét đánh ngay khúc thân giữa, tu sĩ tự nhiên thấy mình đứng đó chết lặng!

Hai em nhỏ gồng gánh lương thực cho gia đình nơi vùng thung lũng! Hai em thi hành nhiệm vụ với khuôn mặt nhẫn nại! Không một dấu vết than van trên khuôn mặt!

Riêng tu sĩ, nhà truyền giáo đang bước đi những bước nhẹ tênh nhưng lại gồng gánh trên đôi vai nặng nề tư tưởng bi quan sau một lần thăm viếng mục vụ thôn làng Cambulo tràn đầy sức sống!

Hai em nhỏ dường như chật vật với gánh nặng đời sống gửi tới trên đôi vai vào giây phút tu sĩ gặp ngày hôm đó (hoặc cũng có thể là hằng ngày). Nhưng cả hai chấp nhận cuộc sống với không một nét nhăn nhó trên khuôn mặt!

Hai em trai nhỏ của thôn làng rõ ràng đã dậy tu sĩ một bài học vô giá về đời sống: hãy trân trọng tất cả những món quà cuộc đời đã trao tặng từ những giây phút đầu tiên xuất hiện trong bụng mẹ!

Dừng lại dòng tư tưởng, tu sĩ quay lưng tìm kiếm bóng dáng của hai vị sứ giả. Nhưng bất chợt như khi bất ngờ hiện đến, cả hai đều đã biến nhanh mất dạng nơi cuối đoạn đường bậc thang trơn trợt.

Tu sĩ tiếp tục bước đi. Nhưng trong tim hạt giống hoán cải bắt đầu nẩy mầm vươn cao.

Tu sĩ bước lên xe jeepney tại trạm xe quay về phố chính. Một lần nữa, tu sĩ lắc lư trên suốt chặng đường dài trong khi bác tài vật lộn với từng mét đoạn đường lầy lội trơn trợt. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, bóng dáng phố sương mù Banaue dần dần xuất hiện nơi cuối đường chân trời. Tu sĩ nhận ra hình dạng tháp cao của nhà thờ.

Thấy tu sĩ bước chân vào nhà xứ, cha xứ và nhiều giáo dân ồn ào cất giọng hỏi thăm,

— Cambulo vui không hả cha? Lễ Giáng Sinh ở đó ra sao?

Chà chà đôi giầy bám đặc bùn nâu trên miếng thảm chùi chân, tu sĩ cười nói,

— Cambulo! Thôn đó tuyệt vời! Nhưng, biết chi không? Tôi đã gặp hai thiên thần trên đường đi…

Vài người lộ vẻ nghi ngờ trên khuôn mặt,

— Không hiểu cha đang nói điều gì! Cha không nói giỡn chơi đó chứ?

Tu sĩ từ tốn giải thích,

— Không, tôi không giỡn! Vâng, thật là bất ngờ... Tôi đã hội ngộ hai sứ giả thiên đàng tại phố nhỏ Cambulo!

Vài người ngạc nhiên.

— Wow! Really!

Nhưng cũng có người nửa đùa nửa thật,

— Vậy cha có nhận được thông điệp nào từ trời gửi xuống hay không?

Tu sĩ gật đầu xác nhận,

— Có, có chứ! Chắc chắn là có rồi!□
Banaue - Cambulo, Ifugao, the Philippines
 
Church Documents
Đình Trinh 29 Dec 2023
VietCatholic Media
03:07 29/12/2023
1. Trận đấu xe tăng tàn bạo, Nga mất 21 chiếc, Ukraine mất 2 chiếc.

Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề “In One Brutal Tank Battle Outside Avdiivka, The Russians Lost As Many As 21 Tanks. The Ukrainians Lost Two.”, nghĩa là “Trong một trận chiến xe tăng tàn khốc bên ngoài Avdiivka, người Nga đã mất tới 21 xe tăng. Người Ukraine mất 2 chiếc”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh.

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 10, một lực lượng hùng mạnh của Nga – gồm hàng chục trung đoàn và lữ đoàn với khoảng 40.000 người – đã tấn công vào Avdiivka, một thành trì quan trọng của Ukraine ngay phía tây bắc Donetsk ở miền đông Ukraine.

Lực lượng đồn trú của Ukraine, bao gồm Lữ đoàn 110 và sau đó được tăng cường bởi Lữ đoàn 47 và 57, đã sẵn sàng cho quân Nga. Trong 10 tuần tấn công tốn kém, lực lượng Nga đã tiến được khoảng một dặm về phía bắc và phía nam Avdiivka. Ở phía bắc, quân Nga chiếm được làng Stepove.

Nhưng sau đó, trong tuần này, người Ukraine đã phản công. Có thể họ đã giải phóng hoàn toàn Stepove hay ít nhất, không bên nào kiểm soát được thị trấn. Và khi phản công, người Ukraine đã tung ra một cuộc phản công tàn bạo và kết thúc trong thảm họa đối với người Nga.

Chỉ trong khoảng một ngày, Lữ đoàn 47 Ukraine đã tiêu diệt đội hình dẫn đầu của Nga, được cho là một tiểu đoàn được tăng cường với hàng chục xe tăng và phương tiện chiến đấu và có thể có hơn 500 người. Nhà phân tích Donald Hill viết trong bản tin của Tom Cooper rằng: “Các báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng hơn một nửa lực lượng Nga đã không thể quay trở lại vị trí xuất phát”.

Nhà phân tích tình báo nguồn mở Andrew Perpetua kiểm kê các tổn thất của Nga dường như đã xác nhận thảm họa. Chỉ riêng trong ngày thứ Tư, Perpetua đã xác nhận việc phá hủy 21 xe tăng Nga cũng như 14 xe chiến đấu bộ binh và xe thiết giáp chở quân.

Với tốc độ sản xuất xe mới hiện tại, toàn bộ lực lượng Nga ở Ukraine chỉ có thể mất 50 xe tăng mỗi tháng mà không làm cạn kiệt tổng kho xe tăng khoảng 3.000 xe tăng của lực lượng vũ trang Nga. Các trung đoàn và lữ đoàn tấn công Avdiivka mất gần một nửa quân số đó chỉ trong một ngày.

Rõ ràng là người Ukraine đã thắng như thế nào. Các trinh sát Ukraine đã lẻn ra ngoài vào ban đêm để đặt mìn dọc theo các lối tiếp cận có thể xảy ra giữa các vị trí của Nga và Stepove. Máy bay không người lái của Ukraine quấy nhiễu những kẻ tấn công, thậm chí còn tấn công một xe chiến đấu BTR chở đầy đạn dược, gây ra một vụ nổ lớn.

Bất kỳ phương tiện nào của Nga vượt qua mìn và máy bay không người lái đều gặp xe chiến đấu M-2 Bradley do Mỹ sản xuất thuộc Lữ đoàn 47.

Hill viết: “Những chiếc Bradley của Lữ Đoàn 47 đang tấn công quân Nga từ trái sang phải như thể không có ngày mai. Trước những khẩu pháo tự động 25 ly cực mạnh của M-2, các phương tiện chiến đấu của Nga “không có nhiều cơ hội”.

Trận chiến cũng khiến người Ukraine phải trả giá. Lữ đoàn 47 có lẽ chỉ còn khoảng chục xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất trong số 18 chiếc mà họ nhận được vào đầu năm nay. Lữ đoàn đã mất thêm hai chiếc Leopard 2 bên ngoài Stepove trong tuần này. Điều an ủi duy nhất là những chiếc xe tăng đó có thể được phục hồi và sửa chữa được.

Nhưng ngay cả khi Leopards bị xóa sổ thì đó vẫn là một giao dịch tốt. Với cái giá phải trả là hai xe tăng, quân Ukraine đã phá hủy hàng chục phương tiện của Nga và có thể loại khỏi vòng chiến hàng trăm binh sĩ Nga, làm tăng thêm số thương vong mà Nga đã phải chịu khi cố gắng nhưng cho đến nay vẫn thất bại trong việc chiếm Avdiivka.

2. Tư lệnh quân đội Hà Lan: Các nước NATO phải chuẩn bị chiến tranh với Nga

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Army Commander Tells NATO Country to Prepare for War With Russia”, nghĩa là “Tư lệnh quân đội kêu gọi các nước NATO chuẩn bị chiến tranh với Nga.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh.

Tư lệnh quân đội Hà Lan hôm thứ Năm kêu gọi Hà Lan chuẩn bị tốt hơn cho một cuộc chiến tranh tiềm tàng trong tương lai với Nga.

“Hà Lan nên thực sự lo sợ chiến tranh và xã hội của chúng ta nên chuẩn bị cho điều đó…Nga đang trở nên mạnh mẽ hơn”, Trung tướng Martin Wijnen, chỉ huy Quân đội Hoàng gia Hà Lan, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo De Telegraaf.

Hà Lan, một trong những thành viên sáng lập NATO, là đồng minh mạnh mẽ của Ukraine trong cuộc chiến do Putin phát động vào tháng 2 năm 2022. Mark Rutte, Thủ tướng Hà Lan, tuần trước tuyên bố nước ông sẽ sớm giao 18 chiến đấu cơ F-16 tới Ukraine để hỗ trợ phòng thủ trước lực lượng của Putin.

Wijnen, người sẽ thôi giữ chức tướng hàng đầu của quân đội Hà Lan vào ngày 1 tháng Giêng, cho biết Hà Lan nên noi gương các quốc gia khác nằm gần Nga. Ông trích dẫn sự chuẩn bị quân sự được thực hiện bởi các quốc gia như Thụy Điển, Phần Lan và các nước vùng Baltic.

Wijnen nói: “Hà Lan không nên nghĩ rằng sự an toàn của chúng tôi được bảo đảm vì chúng ta ở cách xa người Nga 1.500 km.

Hà Lan không áp dụng chế độ tòng quân bắt buộc từ năm 1997, nhưng nước này đã bắt đầu chương trình tự nguyện kéo dài một năm dành cho thanh niên. Wijnen nói với De Telegraaf rằng ông hy vọng chương trình sẽ thu hút mọi người tham gia quân đội, đồng thời lưu ý rằng cách tốt nhất để ngăn Nga xâm lược Hà Lan là duy trì một đội quân lớn.

Wijnen nói: “Chỉ có một ngôn ngữ mà Nga hiểu và đó là ngôn ngữ của một quân đội hùng mạnh”. “Hà Lan phải học lại rằng tất cả thành viên trong xã hội phải sẵn sàng khi có sự việc xảy ra.”

Trong cuộc phỏng vấn ngày 16 tháng 12 với Welt am Sonntag, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius đã nói về sự cần thiết của Đức để trang bị tốt hơn cho quân đội của mình bằng cách tăng cường bảo vệ vũ khí. Pistorius cho rằng Đức cần có đủ khả năng tự vệ cũng như cung cấp vũ khí cho Ukraine vì Mỹ có thể giảm sự tham gia vào cuộc chiến ở Kyiv với Nga.

“Người Âu Châu chúng ta nên tham gia nhiều hơn vào việc bảo đảm an ninh trên lục địa của mình. Chúng ta có khoảng 5-8 năm để bù đắp những gì đã mất, xét từ quan điểm của lực lượng vũ trang, ngành công nghiệp và xã hội”, Pistorius nói.

3. Nạn nhân thứ hai trong vụ hỏa tiễn Ukraine tấn công tàu chở đạn của Nga: Tàu quét mìn 70 tuổi

Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề “The Second Victim Of Ukraine’s Missile Strike On That Russian Ammo Ship: A 70-Year-Old Minesweeper”, nghĩa là “Nạn nhân thứ hai trong vụ hỏa tiễn Ukraine tấn công tàu chở đạn của Nga: Tàu quét mìn 70 tuổi”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh.

Cuộc tấn công hỏa tiễn của Ukraine làm nổ tung tàu đổ bộ Novocherkask của hải quân Nga ở cảng Feodosia ở phía đông nam Crimea hôm thứ Ba cũng đánh chìm một tàu khác: tàu huấn luyện cũ UTS-150.

UTS-150 là đồ cổ 70 năm tuổi. Từng là tàu quét mìn trên biển, sau 12 năm săn mìn, chiếc tàu đã dành một thập kỷ làm nền tảng thử nghiệm trước khi bắt đầu vai trò huấn luyện của mình vào năm 1976.

Con tàu dài 190 feet, nặng 600 tấn đang neo đậu gần Novocherkask thì vào sáng thứ Ba, máy bay ném bom Sukhoi Su-24 của không quân Ukraine đã tấn công tàu đổ bộ bằng hỏa tiễn hành trình Storm Shadow do Anh sản xuất hoặc các hỏa tiễn tương tự SCALP-EG do Pháp sản xuất.

Các cuộc tấn công hỏa tiễn đã gây ra ngọn lửa và sau đó gây ra vụ nổ thứ cấp. Hạm đội Hắc Hải của Nga dường như đang sử dụng Novocherkask để vận chuyển đạn dược cho lực lượng Lục Quân của Nga ở miền nam Ukraine. Vào sáng thứ Ba, tàu đổ bộ được cho là có 4.700 quả đạn pháo và đạn rocket trong kho.

Những viên đạn đó phát nổ với sức mạnh ít nhất 30 tấn thuốc nổ TNT, làm tan rã Novocherkask, làm hư hại các tòa nhà trên khắp Feodosia và đánh chìm UTS-150 tại nơi neo đậu của nó. Trong hình ảnh vệ tinh sau cuộc tấn công của Ukraine, có thể thấy mũi của tàu huấn luyện nhô lên trên mặt nước, còn những phần khác đã chìm dưới biển.

Đó là một kết thúc ô nhục cho một con tàu nhiều tầng. UTS-150 được hạ thủy tại xưởng đóng tàu ở Kerch, ngay phía đông Crimea, vào năm 1953. Nó là một trong hơn 200 tàu quét mìn lớp T-43 được hải quân Liên Xô chế tạo từ năm 1948 đến năm 1955. Hải quân Trung Quốc và Ba Lan tự chế tạo chiếc UTS-150 này theo giấy phép.

Chúng là những con tàu đơn giản và linh hoạt. Được trang bị radar và sonar, ban đầu di chuyển với hai khẩu pháo 37 ly và cuối cùng được bổ sung thêm hai khẩu pháo 25 ly cũng như hệ thống quét mìn và giá đỡ mìn, T-43 có thể làm được nhiều việc hơn là quét mìn. Các tàu chạy bằng diesel cũng có thể rải mìn, săn tàu ngầm và thực hiện các nhiệm vụ tuần tra cơ bản.

Không phải vô cớ mà một số chiếc T-43 vẫn hoạt động trong các hạm đội bên ngoài Nga cho đến cuối năm 2015. Ở Nga, bất kỳ chiếc T-43 nào còn sống sót rất có thể chỉ là tàu huấn luyện.

UTS-150 đã hoạt động được 16 năm trong sự nghiệp huấn luyện của mình khi Liên Xô sụp đổ vào năm 1991. Có vẻ như con tàu cũ vẫn ở lại Feodosia sau khi Hạm đội Hắc Hải của Nga rời đi—và vẫn ở đó khi Hạm đội Hắc Hải quay trở lại sau cuộc xâm lược của Nga Crimea năm 2014

Việc Hạm đội Hắc Hải có tích cực huấn luyện thủy thủ trên tàu UTS-150 vào thời điểm tàu UTS-150 bị chìm hay không vẫn chưa rõ ràng. Ít nhất nó còn nguyên vẹn và nổi trên mặt nước—cho đến khi vụ nổ của Novocherkask đẩy nó xuống đáy biển
 
Bích Ngọc - News 30 Dec 2023
VietCatholic Media
19:15 29/12/2023
Kyiv cho biết Hạm đội Hắc Hải của Nga dù bị thương vẫn có thể gây ra 'mối nguy hiểm' mới

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russia's Wounded Black Sea Fleet Poses New 'Danger'—Kyiv”, nghĩa là “Kyiv cho biết Hạm Đội Hắc Hải bị thương của Nga đặt a nguy hiểm mới.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Bích Ngọc

Theo quân đội ở Kyiv, Hạm đội Hắc Hải đang bị bao vây của Nga đang gây ra “mối nguy hiểm hỏa tiễn ngày càng gia tăng” đối với các thành phố của Ukraine khi Mạc Tư Khoa tấn công nước này vào mùa đông trên toàn quốc.

Nga đã triển khai ba tàu có khả năng bắn hỏa tiễn hành trình Kalibr tầm xa – một trong những vũ khí tiên tiến nhất của Mạc Tư Khoa thường được sử dụng để bắn phá các mục tiêu dân sự, quân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine – tới Hắc Hải trong những ngày gần đây, Natalia Humenyuk, nhà lãnh đạo Cơ quan này Trung tâm báo chí điều phối chung của Lực lượng phòng vệ miền Nam Ukraine, cho biết hôm thứ Năm, theo thông tin của Bộ Quốc phòng.

Humenyuk cho biết hai tàu ngầm giấu tên của Nga và tàu khu trục Đô đốc Makarov là ba tàu được triển khai, mỗi tàu có thể mang theo 16 hỏa tiễn Kalibr. Phát ngôn nhân cho biết: “Đây là một tín hiệu rất mạnh mẽ về việc gia tăng nguy cơ hỏa tiễn theo hướng này”.

Cô nói thêm, hỏa tiễn Kalibr là “vũ khí có độ chính xác cao” được quân đội Nga “rất thường xuyên” sử dụng để tấn công các mục tiêu có mức độ ưu tiên cao. Humenyuk nói: “Tình hình ở Hắc Hải vẫn còn nguy hiểm”.

Các tàu có khả năng mang Kalibr xuất phát từ Hắc Hải đóng vai trò trung tâm trong các nỗ lực ném bom chiến lược của Mạc Tư Khoa trong suốt cuộc chiến toàn diện.

Nga đang tăng cường ném bom vào các thành phố của Ukraine và các địa điểm cơ sở hạ tầng quan trọng trên toàn quốc trong nỗ lực buộc Kyiv phải đầu hàng. Với dịp kỷ niệm hai năm cuộc xâm lược toàn diện của Mạc Tư Khoa đang đến gần, dường như không bên nào sẵn sàng bắt đầu lại các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Sáng thứ Sáu, Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công trên không dữ dội nhất trong cuộc chiến cho đến nay, bắn 158 hỏa tiễn và máy bay không người lái vào các mục tiêu trên khắp Ukraine. Bộ trưởng Nội vụ Ihor Klymenko cho biết tính đến trưa thứ Sáu, 31 người đã thiệt mạng và 76 người bị thương.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 27 máy bay không người lái tấn công Shahed của Nga và 87 hỏa tiễn hành trình trong cuộc tấn công. Kyiv cho biết không có hỏa tiễn Kalibr nào được sử dụng trong cuộc tấn công hôm thứ Sáu, nhưng các vụ phóng hỏa tiễn hành trình từ Hắc Hải dự kiến sẽ diễn ra trong những tuần và tháng tới.

Bản thân Hắc Hải là một chiến trường nóng bỏng của cuộc chiến đang diễn ra. Tuần này, Ukraine đã ghi được thành công mới nhất trước hạm đội khu vực của Nga khi tiêu diệt tàu đổ bộ Novocherkassk trong khi tàu lớp Ropucha đang neo đậu tại cảng Feodosia của Crimea.

Trang web tình báo nguồn mở Oryx liệt kê 13 tàu Nga bị phá hủy và 7 tàu bị hư hại kể từ tháng 2 năm 2022. Trong số đó có tàu tuần dương hỏa tiễn dẫn đường Moskva, từng là soái hạm của Hạm đội Hắc Hải cho đến khi bị hỏa tiễn chống hạm Ukraine đánh chìm vào tháng 4 năm 2022.

Đô đốc Makarov kế thừa vị thế soái hạm của hạm đội sau khi mất tàu Moskva. Tuy nhiên, quốc gia trước đây đã sớm phải đối mặt với mối nguy hiểm, sống sót sau cuộc tấn công của máy bay không người lái và hải quân Ukraine vào tháng 10 năm 2022 nhằm vào cảng nhà Sevastopol của Hạm đội Hắc Hải ở Crimea bị tạm chiếm.

Andriy Ryzhenko, một thuyền trưởng hải quân Ukraine đã nghỉ hưu và hiện là chuyên gia chiến lược tại công ty tư vấn quốc phòng và hậu cần Sonata, nói với Newsweek Kyiv sẽ tiếp tục trau dồi chiến lược “vũ khí kết hợp” gồm “hỏa tiễn, máy bay không người lái trên biển và trên không xâm nhập và tiêu diệt những tài sản có giá trị nhất của Nga ở bán đảo Crimea.”

Ông nói: “Trong vùng nước hạn chế này, việc sử dụng bất kỳ tàu cỡ trung bình hoặc lớn hơn nào đều rất nguy hiểm. Thật dễ dàng để tìm, xác định và tiêu diệt những con tàu lớn này.”
 
VietCatholic TV
Chiêu mới: Nga chất người giả lên xe tăng để làm gì? Truyền thông Nga: Anh trực tiếp tấn công Crimea
VietCatholic Media
02:38 29/12/2023


1. Các chuyên gia cho rằng ưu thế trên không của Nga sẽ kết thúc trong năm 2024

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russia's Air Superiority Is About to End”, nghĩa là “Ưu thế trên không của Nga sắp kết thúc.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Những chiếc F-16 do Ukraine điều khiển sắp xuất hiện - và không phải là quá sớm đối với Kyiv.

Trước năm 2024, dù có phần chắp vá, Nga đã tận dụng được ưu thế trên không gần hai năm trước Ukraine, nhưng nước này chưa đạt được ưu thế hoàn toàn trên bầu trời. Lực lượng phòng không của Kyiv đã gây tổn hại cho lực lượng không quân Mạc Tư Khoa, mặc dù phi đội máy bay lớn hơn và vượt trội của Nga vẫn cản trở các hoạt động của Ukraine trong suốt những tháng chiến tranh kéo dài.

George Barros, nhà phân tích Nga của Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức nghiên cứu của Mỹ, nói với Associated Press hồi đầu năm nay: “Người Ukraine không kiểm soát không phận nơi họ đang tấn công. “Đó là những điều kiện cực kỳ khó khăn để tiến hành các hoạt động tấn công.”

Nhưng những chiếc F-16 do Mỹ sản xuất có thể thay đổi điều đó. Mặc dù khó có thể tự mình thay đổi đáng kể cuộc chiến, nhưng hàng chục máy bay tiên tiến được những người ủng hộ Kyiv cam kết sẽ trang bị cho Ukraine những khả năng mới để đe dọa ưu thế trên không của Mạc Tư Khoa.

Frederik Mertens, nhà phân tích của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Hague, trước đây đã nói với Newsweek: “F-16 sẽ mang lại cho Ukraine khả năng phòng thủ và tấn công rất cần thiết”.

Daniel Rice, cựu cố vấn đặc biệt của chỉ huy trưởng Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny, cho biết: “Việc F-16 xuất hiện với số lượng lớn sẽ mang lại cho Ukraine ưu thế trên không để bảo vệ quân đội Ukraine ở tiền tuyến trước các trực thăng tấn công và bom lượn cánh cố định của Nga”.

Rice, hiện là chủ tịch của Đại học Mỹ Kyiv, nói với Newsweek rằng với các máy bay F-16 và các hỏa tiễn chùm tầm xa đã đến Ukraine trong vài tháng qua, “mọi mục tiêu của Nga” trên lãnh thổ do Mạc Tư Khoa kiểm soát sẽ nằm trong tầm bắn của Ukraine..

Những chiếc F-16 được trang bị hệ thống điện tử hàng không hiện đại hơn và radar tốt hơn. Chúng được thiết kế để phóng các loại vũ khí tiêu chuẩn NATO mà Ukraine đang sử dụng trên các máy bay phản lực cũ thời Liên Xô. Ukraine sẽ có thể hoạt động từ khoảng cách xa hơn, tiêu diệt hệ thống phòng thủ trên mặt đất của Nga dễ dàng hơn và ngăn chặn các máy bay phản lực của Nga.

Ngoài những khả năng mới này, các máy bay phản lực còn đưa Ukraine tiến thêm một bước nữa đến việc trở thành thành viên NATO, vốn được coi là một khả năng đối với Kyiv nhưng vẫn ở xa cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Kyiv cuối cùng đã bảo đảm được các cam kết về những chiếc F-16 tiên tiến từ nhiều tháng trước nhưng không có cam kết công khai về thời điểm chính xác máy bay sẽ bay tới bầu trời Ukraine.

Một nguồn tin Mỹ nói với Newsweek hôm thứ Tư rằng có khả năng Ukraine đã nhận được chiếc F-16 đầu tiên như đã hứa. Lực lượng không quân Ukraine đã không trả lời yêu cầu bình luận bằng văn bản của Newsweek nhưng đưa ra lời từ chối trong một tuyên bố đăng lên mạng xã hội.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba hồi giữa tháng 10 cho biết F-16 có thể đến vào nửa đầu năm 2024. Điều này đã được lực lượng không quân Ukraine nhắc lại vào đầu tuần này.

Đã có những dấu hiệu cho thấy Nga lo lắng về sự xuất hiện sắp tới của những chiếc F-16. Mạc Tư Khoa đã bắt đầu chuẩn bị di chuyển các căn cứ ở Hắc Hải xa hơn về phía đông khỏi Ukraine, “một dấu hiệu rõ ràng về mối nguy hiểm do sự xuất hiện của các chiến đấu cơ F-16 sắp xảy ra”, Mertens trước đó cho biết.

Mertens nói: “Chúng tôi đã thấy thiệt hại mà lực lượng không quân Ukraine đã gây ra với các hỏa tiễn hành trình Su-24 cũ và Storm Shadow hiện đại” ở Crimea. “Mối đe dọa từ máy bay F-16 sẽ nghiêm trọng hơn nhiều, vì những máy bay Mỹ này có giao diện phù hợp để tận dụng tối đa tiềm năng của vũ khí phương Tây”.

Nguồn cung cấp hỏa tiễn đất đối không của Ukraine không phải là vô hạn, và những chiếc F-16 với hỏa tiễn phóng từ trên không là “một trong những cách tốt nhất để bảo đảm Kyiv có thể tránh cho quân đội và các thành phố của mình sự chú ý của máy bay Nga”.

Ukraine đã tỏ ra thành thạo trong việc sử dụng hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không Storm Shadow (hoặc SCALP-EG) do Anh và Pháp cung cấp để chống lại các mục tiêu của Nga xung quanh Bán đảo Crimea bị sáp nhập. Kyiv cũng cho biết Nga đã mất tới 8 máy bay phản lực chỉ trong 3 tuần hồi đầu tháng này, một minh chứng cho khả năng phòng không của Ukraine.

F-16 sẽ có thể tận dụng hỏa tiễn HARM (hoặc hỏa tiễn chống bức xạ tốc độ cao) hiệu quả hơn nhiều so với những gì Kyiv có thể làm với các máy bay phản lực thời Liên Xô. F-16 có thể sử dụng nguồn cấp dữ liệu theo thời gian thực để tấn công chuẩnnh xác hơn. Mertens dự đoán điều này “sẽ cải thiện đáng kể khả năng sát thương của những hỏa tiễn này”. Điều đó cũng có nghĩa là Ukraine có thể đối phó hiệu quả hơn với hệ thống phòng không của Nga.

Những điều tương tự cũng có thể xảy ra với AIM-120 AMRAAM (hay Hỏa tiễn không đối không tầm trung tiên tiến) và hỏa tiễn Harpoon xung quanh khu vực Hắc Hải. Mertens cho biết: “Sự kết hợp giữa F-16 và Harpoon có thể mang lại cho Ukraine đủ sức mạnh tấn công chống hạm để đánh đuổi hạm đội mặt nước của Nga khỏi Hắc Hải nếu họ có đủ ưu thế trên không tại địa phương để tấn công đủ sâu”.

Với việc Nga đã mất khoảng 20% hạm đội Hắc Hải trong 4 tháng qua, “các máy bay F-16 sẽ tăng tỷ lệ đó bằng các vũ khí dẫn đường chính xác chiến lược”, ông Rice nói. Ông nói, việc tấn công hạm đội Hắc Hải và Cầu Kerch, nối đất liền Nga với Crimea, bằng hỏa tiễn do F-16 bắn sẽ ngăn chặn việc tiếp tế của các lực lượng Nga.

Tuy nhiên, các nhà phân tích từ lâu đã nhấn mạnh rằng máy bay phản lực F-16 không phải là yếu tố thay đổi cuộc chơi ngay lập tức. Chúng đi kèm với một loạt cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới và sẽ cần thời gian để các phi công Ukraine hoàn toàn thoải mái trong buồng lái, tích hợp đầy đủ các nền tảng mới vào các hoạt động phối hợp.

Việc Ukraine nhận được hàng chục chiếc F-16, không có nghĩa là nước này có thể sử dụng chúng trong chiến dịch không kích kiểu NATO. Tuy nhiên, chúng sẽ cho phép Ukraine tiến hành các cuộc không kích có chọn lọc kỹ lưỡng, có thể ảnh hưởng đến diễn biến của cuộc chiến”, Mertens nói.

Ngày 22/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết chính phủ Hà Lan đang bắt đầu chuẩn bị giao lô 18 máy bay phản lực F-16 đầu tiên cho Ukraine. Bộ Quốc phòng Hà Lan cho biết riêng rằng nhân viên của Ukraine phải được đào tạo bài bản trước khi chuyển giao máy bay phản lực, cũng như phải có “cơ sở hạ tầng phù hợp”. Chính phủ Hà Lan cho biết các máy bay phản lực này có thể được sửa đổi và “một số máy bay cần được tu bổ”.

Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Ba cho biết “nhóm phi công Ukraine đầu tiên” được quân đội Anh huấn luyện đã hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản ở nước này và “hiện đang học lái chiến đấu cơ F-16 ở Đan Mạch, sau khi hoàn thành chương trình cơ bản về chiến đấu cơ F-16 ở Đan Mạch”. đào tạo ở Anh.”

Đầu tháng 11, một số chiếc F-16 đã đến cơ sở của Rumani được thiết kế để đào tạo phi công Ukraine, trong khi những chiếc khác đang được huấn luyện tại căn cứ không quân ở Arizona.

Nhưng Zaluzhny, chỉ huy hàng đầu của Ukraine, cho biết vào tháng 11 rằng các máy bay phản lực nhanh do phương Tây sản xuất hiện ít hữu ích hơn cho Ukraine so với những gì chúng có thể làm được nếu chúng đến trước khi Nga tăng gấp đôi lực lượng phòng không.

2. Tình cảnh khó khăn của Quân đội Nga

Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề “Russian Troops Face An Impossible Choice: Burn Inside Their Flimsy Vehicles, Or Ride Outside And Get Killed By Drones”, nghĩa là “Quân đội Nga phải đối mặt với sự lựa chọn bất khả thi: Đốt cháy bên trong những phương tiện mỏng manh của họ, hoặc lao ra ngoài và bị máy bay không người lái tiêu diệt.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Nhiều thập kỷ trước, quân đội Nga đã học được cách cưỡi trên nóc chứ không phải bên trong những chiếc xe chiến đấu bộ binh mỏng manh và dễ cháy của họ.

Bây giờ họ đang học một cách khó khăn tại sao việc cưỡi trên đầu các xe chiến đấu bộ binh cũng nguy hiểm. Các máy bay không người lái mang theo chất nổ của Ukraine đang lao vào quân đội Nga đang ngồi trên xe BMP bánh xích và xe BTR bánh lốp của họ, thổi bay đầu và tay chân, đồng thời khiến các thi thể đang cháy và các bộ phận của cơ thể bay tung.

Không mất nhiều thời gian để những người lính Nga—à, Liên Xô—phát hiện ra rằng xe chiến đấu bộ binh của họ là những cái bẫy chết người. Phương tiện chiến đấu tiêu chuẩn của quân đội Liên Xô và Nga, BMP, thiếu lớp giáp nặng và hình dáng thông minh như các xe thiết giáp của phương Tây để bảo vệ tốt nhất khỏi hỏa tiễn, mìn và mảnh pháo.

Sau khi một vài chiếc BMP, mỗi chiếc chở ba binh sĩ trong kíp lái và tám bộ binh chạy qua bãi mìn ở Afghanistan trong cuộc chiến tranh của Liên Xô ở đó vào những năm 1980, bộ binh phải ngồi trên đầu xe thay vì ngồi bên trong chúng. Thà mạo hiểm với đạn và mảnh đạn còn hơn là chờ mìn biến chiếc BMP vỏ mỏng thành lò hỏa táng.

Tất nhiên đã có tiền lệ cho việc thực hành này. Một chiếc M-113 của Mỹ cũng dễ bị trúng mìn như BMP. Trong chiến tranh Việt Nam những năm 1960, mìn của Việt Cộng đã làm nổ tung M-113 và đôi khi thiêu rụi cả chục người bên trong. Thiếu tá quân đội Hoa Kỳ Douglas Baker lưu ý trong một luận án năm 2012: “Khi quy mô của mìn bẫy ngày càng tăng, hầu hết binh sĩ phải dùng đến việc cưỡi trên nóc xe chở quân thay vì ngồi trong đó”.

Ký ức thể chế của quân đội Nga về cuộc chiến Afghanistan giải thích lý do tại sao, trong cuộc xâm lược Georgia năm 2008 của Nga, thông lệ tiêu chuẩn là bộ binh phải cưỡi trên xe BMP và BTR của họ. Ký ức đó còn tồn tại qua cuộc xâm lược miền đông Ukraine vào năm 2015 – và cuộc chiến rộng lớn hơn của Nga với Ukraine bắt đầu vào năm 2022.

Nhưng sự phát triển công nghệ kể từ năm 2022 đã khiến bộ binh rơi vào tình thế khó khăn. Hai mươi hai tháng sau cuộc chiến rộng lớn hơn, những chiếc máy bay không người lái FPV nặng 2 pound, mỗi chiếc mang theo một pound chất nổ, luôn có mặt ở mọi nơi dọc theo chiến tuyến dài 600 dặm.

Cuộc tàn sát của máy bay không người lái khiến bộ binh bám vào bên ngoài phương tiện của họ. Một video gần đây về cuộc tấn công bằng FPV của Ukraine có thể là video kinh hoàng nhất. Vào ngày 24 tháng 12, Tiểu đoàn Thủy quân lục chiến 501 của Ukraine đã đăng một đoạn video mô tả cuộc tấn công bằng FPV vào một đội bộ binh Nga cưỡi trên đầu một chiếc BMP đang lao về phía đầu cầu của Ukraine ở Krynky, bên tả ngạn sông Dnipro do Nga kiểm soát.

Trong tích tắc trước khi máy bay không người lái tấn công, hai binh sĩ Nga đã nhận ra điều đó. Nhưng đã quá muộn để họ có thể làm bất cứ điều gì để ngăn chặn vụ nổ sắp tới.

Quân đội Hoa Kỳ cảnh báo không nên cưỡi trên xe xe chiến đấu bộ binh. Một cuốn sổ tay hướng dẫn thực địa của Quân đội Hoa Kỳ giải thích: “Bằng cách cưỡi lên chứ không phải ngồi trong các phương tiện, bộ binh sẽ mất đi khả năng bảo vệ tốt nhất của mình”. Nhưng điều đó thật dễ dàng đối với người Mỹ khi nói: xe xe chiến đấu bộ binh M-2 của họ có khả năng bảo vệ tốt trước mìn.

BMP và BTR của Nga không bảo vệ khỏi mìn. Vì vậy bộ binh Nga hiện đang ở trong tình thế bất khả thi. Di chuyển bên trong phương tiện chiến đấu có nghĩa là có nguy cơ tử vong vì bị thiêu sống. Di chuyển bên ngoài phương tiện chiến đấu có nghĩa là có nguy cơ bị máy bay không người lái phát nổ làm phân mảnh.

3. Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cảm ơn Mỹ về gói viện trợ mới nhất, và nhận định rằng an ninh của Âu Châu và Mỹ phụ thuộc vào phản ứng mạnh mẽ đối với Nga

Trong diễn từ gởi quốc dân đồng bào tối thứ Năm 29 tháng 12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã cảm ơn Hoa Kỳ về gói vũ khí trị giá lên tới 250 triệu Mỹ Kim.

Ông cho biết:

“Sự lãnh đạo của Hoa Kỳ trong liên minh gồm hơn 50 quốc gia cung cấp viện trợ quân sự cho Ukraine là rất quan trọng để chống khủng bố và xâm lược không chỉ ở Ukraine mà trên toàn thế giới.

Trong năm nay, Mỹ đã cung cấp 34 gói viện trợ quân sự trị giá hơn 24 tỷ Mỹ Kim. “Patriot”, “Abrams”, xe thiết giáp, ATACMS, CPICM, phòng không, hỏa tiễn, đạn pháo, khả năng rà phá bom mìn và các thiết bị quan trọng khác.

Một quyết định lịch sử cung cấp cho Ukraine máy bay phản lực F-16 đã được đưa ra. Chúng tôi sẽ luôn biết ơn tất cả sự hỗ trợ này.

Để bảo vệ tự do và an ninh không chỉ ở Ukraine và Âu Châu mà còn ở Hoa Kỳ, chúng ta phải tiếp tục đáp trả hành động xâm lược đang diễn ra của Nga một cách mạnh mẽ và kiên quyết nhất có thể.”

4. Bản tin tình báo của Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh

Trong bản tin tình báo mới nhất, Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Vương Quốc Anh đã đưa ra các nhận định liên quan đến vụ tấn công vào tàu Novocherkassk. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Vào ngày 25 tháng 12 năm 2023, tàu đổ bộ xe tăng Novocherkassk thuộc lớp Ropucha của Hải quân Nga đã bị phá hủy hoàn toàn sau một cuộc tấn công của Ukraine khi đang neo đậu tại cảng Feodosia, trên bờ biển phía nam Crimea bị Nga tạm chiếm.

Bằng chứng nguồn mở cho thấy rất có thể con tàu đang chở chất nổ khi bị tấn công, gây ra vụ nổ thứ cấp lớn.

Vụ việc này nâng số tàu đổ bộ xe tăng mà Nga đã mất kể từ cuộc xâm lược lên ba tàu, bao gồm tàu Saratov chìm vào ngày 24 tháng 3 năm 2022, trong khi tàu Minsk bị phá hủy chức năng tại ụ tàu vào ngày 13 tháng 9 năm 2023. Hai chiếc tàu đổ bộ xe tăng bổ sung có thể đã bị hư hỏng.

Nga có thể đã lên kế hoạch sử dụng lực lượng tàu đổ bộ xe tăng của mình để tiến hành các cuộc tấn công đổ bộ đáng kể trong cuộc xâm lược và nước này đã tăng gấp đôi số lượng các tàu này ở Hắc Hải trong thời gian chuẩn bị cho chiến tranh.

Khi chiến tranh kéo dài, các con tàu được sử dụng phổ biến hơn trong việc hỗ trợ hậu cần. Đây là một vai trò quan trọng vì nó tăng cường kết nối đường bộ và hỏa xa quan trọng và tương đối mong manh của Cầu Crimea, nối bán đảo Crimea với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Vương Quốc Anh Grant Shapps cho biết “Nga đã lừa dối khi tuyên bố tàu chiến Novocherkassk của Putin chỉ bị 'hư hỏng' - rõ ràng nó đã bị phá hủy hoàn toàn!”.

“Điều quan trọng là vào năm 2024, thế giới văn minh tiếp tục ủng hộ Ukraine trong trận chiến quyết định thời đại hiện đang diễn ra ở Âu Châu.”

5. Cơ quan ngôn luận của Putin đổ lỗi cho Anh đứng sau vụ sỉ nhục của Điện Cẩm Linh vào Ngày tặng quà sau khi tàu chiến Nga bị tiêu diệt bởi cuộc tấn công của Ukraine: 'Không phải Ukraine mà là Anh đã tấn công cảng Feodosia'

Theo tờ Daily Mail có trụ sở ở Luân Đôn, Anh đã bị Nga trực tiếp đổ lỗi vì đã gây chiến với Putin và đứng đằng sau vụ phá hủy nghiêm trọng tàu đổ bộ Novocherkassk ở Crimea ngày hôm nay.

Nhà phân tích chính trị ủng hộ Putin, Sergey Markov, cho biết Vương quốc Anh đã mạnh dạn ủng hộ Kyiv vì Mạc Tư Khoa không đánh trả Luân Đôn.

Ông ta ám chỉ rằng một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn Storm Shadow do Anh cung cấp đã gây ra vụ đánh chìm một con tàu tấn công chủ chốt được cho là đã chở đầy đạn dược trong đêm.

“Trên thực tế, không phải Ukraine mà là Anh đã tấn công cảng Feodosia”, ông nói và liệt kê “hỏa tiễn của Anh”, “do thám vệ tinh của Anh và Mỹ”, “sự hướng dẫn hỏa tiễn của các sĩ quan Anh” và “sự liên kết giữa Anh và Mỹ”.

Ông ta cho rằng việc Ukraine nhanh chóng nhận trách nhiệm trong vụ tấn công này cho thấy Ukraine không phải là thủ phạm đích thực.

Ông nói tiếp: “Đây là cuộc chiến giữa Anh và Nga dưới bàn tay của quân đội ủy nhiệm Ukraine”. 'Và Anh sẽ tiếp tục cuộc chiến này vì Nga không đáp lại Anh.'

Đoạn phim được quay gần cảng Feodosia cho thấy một quả cầu lửa khổng lồ bốc lên bầu trời sau cuộc tấn công được cho là của Storm Shadow.

Vụ tấn công vào dịp Giáng Sinh mà Kyiv nhận trách nhiệm đã dẫn đến những báo cáo chưa được xác nhận rằng hàng chục người đã thiệt mạng và tàu quân sự Novercherkassk bị hư hại nghiêm trọng, cả một con tàu khác kế bên cũng chìm dưới đáy biển.

Kênh Crimea Wind Telegram đưa tin: “Như chúng tôi đã được thông báo, có hàng chục người chết và bị thương trên tàu đổ bộ Novocherkassk”. 'Xe cứu thương đang chạy tới chạy lui.'

Thống đốc vùng lãnh thổ - bị Nga tạm chiếm nhưng được quốc tế công nhận là thuộc về Ukraine - cho biết ít nhất một người đã thiệt mạng và sáu tòa nhà buộc phải di tản do vụ nổ.

Đây là vụ mới nhất trong một loạt cuộc tấn công nhắm vào tàu chiến Nga ở Hắc Hải, khi Ukraine tiếp tục cuộc chiến chống lại quân đội của Vladimir Putin sau cuộc xâm lược bất hợp pháp của ông ta vào tháng 2 năm 2022.

Trong đoạn video được ghi lại ngay sau vụ tấn công, diễn ra vào khoảng 2h50 sáng giờ địa phương, hai người đàn ông bị rung chuyển khỏi giường do sức ép của vụ nổ đã nhìn thấy ngọn lửa bốc lên trong không trung.

Một vụ nổ lớn hơn khiến lửa và khói bốc lên bầu trời đêm. Các báo cáo cho biết một trận hỏa hoạn mạnh xảy ra trên con tàu thường chở 87 người, kéo dài khoảng 30 phút.

Có thể nghe thấy một trong những người đàn ông nói rằng “chắc chắn là một con tàu” đã bị trúng đạn, trong khi người còn lại khẳng định rằng “phía sau khu chung cư” nơi vụ nổ xảy ra.

'Tôi cảm thấy sức nóng từ vụ nổ ngay cả ở đây

6. Quân đội Nga triển khai cả một đội lính giả, để làm gì?

Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề “Why Did The Russian Army Deploy A Whole Squad Of Dummy Soldiers? That’s Right, Fake Human Beings.”, nghĩa là “Tại sao quân đội Nga triển khai cả một đội lính giả? Đúng vậy, người giả.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Tại sao một trung đoàn Nga lại chất những thứ trông giống như một loạt hình nộm - đúng vậy, người giả - lên các phương tiện chiến đấu của BMP và lăn chúng về phía tiền tuyến bên ngoài Bilohorivka ở Luhansk, miền đông Ukraine?

Không ai ngoài trung đoàn biết chắc chắn. Những chiếc BMP với những người lính giả của họ — mỗi người đều mặc quân phục màu xanh lá cây của quân đội Nga — đại diện cho một trong những bí ẩn kỳ lạ hơn về cuộc chiến kéo dài 22 tháng của Nga với Ukraine.

Có lẽ người Nga hy vọng những hình nộm sẽ thu hút sự chú ý của các máy bay không người lái – các mô hình thả lựu đạn cũng như các mô hình góc nhìn thứ nhất chứa đầy chất nổ – có mặt ở mọi nơi, gần như mọi lúc, trên chiến tuyến dài 600 dặm ở Ukraine.

Cả hai bên trong cuộc chiến của Nga ở Ukraine đều đã triển khai các phương tiện và máy bay mồi nhử để dụ pháo và hỏa tiễn của đối phương. Tại sao không triển khai binh lính mồi nhử để dụ máy bay không người lái?

Dù thế nào, ít nhất hai chiếc BMP chở lính giả đã bị hạ gục trước khi đến đích. Bị bất động, các phương tiện chiến đấu và hành khách giả bất động không kém của chúng trở thành đối tượng được giám sát và phỏng đoán kỹ lưỡng.

Rõ ràng, cũng như phần còn lại của chúng tôi đang bối rối trước những người lính giả nhưng không có cơ hội, Lữ đoàn 81 của quân đội Ukraine cuối cùng đã cho nổ tung những chiếc BMP bị mắc kẹt, kéo theo hình nộm và hàng hóa giả của họ.

Một cách phù hợp, họ đã cho nổ tung chúng bằng máy bay không người lái thả lựu đạn chứ không phải bằng những máy bay không người lái kamikaze. Điều đó, nếu những hình nộm thực sự là mồi nhử cho máy bay không người lái, thì đó gần như là điều mà người Nga muốn xảy ra.

Nhưng nó đáng để tính toán chi phí. Một quả lựu đạn bay không người lái có giá chỉ vài đô la. Tùy chọn tấn công bằng máy bay không người lái đắt tiền hơn, một chiếc FPV nặng 2 pound với một pound chất nổ, có thể có giá 500 Mỹ Kim.

Một hình nộm có giá 50 Mỹ Kim trên Amazon.com – và người Ukraine đã cho nổ khoảng 10 trong số đó, cùng với một cặp BMP trị giá hàng triệu đô la. Không rõ liệu phi hành đoàn ba người của BMP có sống sót sau sự việc hay không.

Và ngay cả quân đội Nga cũng sẽ không sẵn sàng mạo hiểm với sáu người thật để triển khai một nhóm người giả chỉ để lừa người Ukraine lãng phí một số máy bay không người lái trị giá vài ngàn đô la.

7. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy sẽ có cuộc gặp gỡ với Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orbán

Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine hôm thứ Năm cho biết Ukraine và Hung Gia Lợi, hay còn gọi là Hungary, đang chuẩn bị một cuộc gặp giữa Volodymyr Zelenskiy và Thủ tướng Viktor Orbán trong tương lai gần.

Ông Andriy Yermak đã đưa ra nhận xét của mình sau cuộc gọi với Ngoại trưởng Hung Gia Lợi, Péter Szijjártó, Reuters đưa tin.

Yermak cho biết “Chúng tôi đang nỗ lực tổ chức một cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong thời gian tới”.

Yermak cũng bày tỏ hy vọng là sau cuộc gặp gỡ lịch sử này, mọi hiểu lầm sẽ được dẹp tan.

8. Liệu chiến tranh Ukraine có kết thúc vào năm 2024 không?

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Will Ukraine War End in 2024? Experts Weigh In”, nghĩa là “Các chuyên gia cân nhắc xem liệu chiến tranh Ukraine có kết thúc vào năm 2024 không?”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Việc Vladimir Putin xác nhận rằng ông sẽ tái tranh cử tổng thống vào năm 2024 là điều có thể đoán trước được nhưng liệu có bất ngờ nào vào năm tới trong cuộc chiến mà ông bắt đầu ở Ukraine?

Người Nga đi bỏ phiếu từ ngày 15 tháng 3 đến 17 Tháng Ba,, chưa đầy một tháng sau khi cuộc xâm lược toàn diện đánh dấu kỷ niệm hai năm cuộc xâm lược. Cả hai bên dường như cam chịu một cuộc xung đột kéo dài, với số lượng thương vong cao, tổn thất thiết bị và thiệt hại kinh tế kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 sẽ ngày càng leo thang.

Putin và Tổng thống Ukraine, Volodymr Zelenskiy duy trì các mục tiêu theo chủ nghĩa tối đa và ngăn cản các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh ngay lập tức và các chuyên gia đã nói với Newsweek rằng giao tranh có thể sẽ tiếp tục đến năm 2025.

Không thể loại trừ các sự kiện ngoại lệ, chẳng hạn như lời thách thức trắng trợn đối với quyền lực của Putin bởi nhà lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin, người đã chết trong một vụ tai nạn máy bay sau khi chiếm giữ các cơ sở quân sự ở Rostov-on-Don và một cuộc tuần hành ở Mạc Tư Khoa. Ngoài ra, Điện Cẩm Linh cũng nhiều lần bác bỏ những tin đồn về sức khỏe của ông Putin.

Chiến tranh Ukraine có thể kết thúc vào năm 2024 không?

Beth Knobel, giáo sư nghiên cứu truyền thông tại Đại học Fordham, đồng thời là cựu giám đốc văn phòng CBS News Mạc Tư Khoa, nói với Newsweek: “Cách duy nhất tôi thấy cuộc chiến Ukraine có thể kết thúc vào năm 2024 là nếu Vladimir Putin qua đời”.

Bà nói: “Về mặt lý thuyết, có khả năng Nga sẽ lợi dụng sự thay đổi trong ban lãnh đạo để cố gắng tuyên bố chiến thắng và chỉ giữ vững vùng đất mà họ đã chiếm được kể từ tháng 2 năm 2022”. “Nhưng ngay cả khi Putin chết, tôi nghĩ khả năng Nga rút lui khỏi cuộc chiến là rất nhỏ, bởi vì họ đã đầu tư quá nhiều hình ảnh quốc gia của mình vào chiến thắng”.

Một cuộc phản công được nhiều người dự đoán của Ukraine bắt đầu vào tháng 6 nhằm chiếm lại lãnh thổ bị Nga tạm chiếm đã không đạt được tiến bộ mà các đồng minh của Kyiv mong muốn.

Đánh giá của Tổng tư lệnh Ukraine Valerii Zaluzhnyi rằng giao tranh đã đi vào “bế tắc” đã bị Zelenskiy bác bỏ trong bối cảnh có tin đồn về sự chia rẽ giữa những nhân vật nổi bật nhất của đất nước và các báo cáo về một cuộc cải tổ cấp lãnh đạo hàng đầu trong năm mới.

Peter Rutland, giáo sư nghiên cứu về Nga, Đông Âu và Á-Âu tại Đại học Wesleyan, ở Middletown, Connecticut, nói với Newsweek: “Với việc cuộc phản công bị đình trệ, có sự bi quan lan rộng về cơ hội của Ukraine đánh bại Nga và giành lại các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm”. “Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là có thể sẽ có các cuộc đàm phán hòa bình nghiêm chỉnh và chiến tranh có thể kết thúc vào năm 2024.

“Mục tiêu của Nga không chỉ giới hạn ở việc nắm giữ các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm – họ muốn thấy một chế độ chính trị tuân thủ được thiết lập ở Kyiv và họ vẫn tin rằng điều này là có thể. Ít nhất, Putin sẽ đợi đến cuộc bầu cử tháng 11 năm 2024 để xem có gì thay đổi trong chính quyền Hoa Kỳ hay không”.

Mert Kartal, phó giáo sư về chính phủ tại Đại học St. Lawrence, Canton, New York, tin rằng Tổng thống Biden có thể cố gắng tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine vào mùa xuân năm 2024, tận dụng chiến thắng của Ukraine như một phần trong chiến dịch tranh cử tổng thống của ông.

“Ít nhất, ông ấy sẽ thực hiện các bước cần thiết để ngăn chặn sự thất bại của Ukraine trước tuần đầu tiên của tháng 11 năm 2024. Tuy nhiên, việc thuyết phục các thành viên Quốc Hội, những người ngày càng nghi ngờ về khả năng thất bại của Putin, sẽ đặt ra một thách thức đáng kể,” ông nói với Newsweek.

Trong một lần thừa nhận hiếm hoi về chi tiết cuộc xâm lược, Putin nói với sự kiện được truyền hình trực tiếp rằng 617.000 binh sĩ đã có mặt trên chiến trường ở Ukraine và các mục tiêu của “chiến dịch quân sự đặc biệt” vẫn không thay đổi - cụ thể là “phi quốc xã hóa Ukraine, phi quân sự hóa nước này và tiến đến trạng thái trung lập của nó.”

Một báo cáo tình báo của Mỹ tiết lộ Nga đã mất 87% lực lượng trước cuộc xâm lược, tương đương 315.000 quân và với đợt huy động mới dự kiến sau cuộc bầu cử cho thấy Putin sẵn sàng hy sinh người dân của mình. Vào tháng 12, ông đã phê duyệt khoản chi tiêu sẽ chiếm khoảng 30% tổng ngân sách của Nga vào năm 2024.

“Một giải pháp thương lượng dài hạn cũng có vẻ rất khó xảy ra. Đã đổ quá nhiều máu, của cải và uy tín cho cuộc chiến này, về mặt chính trị, Putin không thể có được điều gì khác ngoài một chiến thắng quyết định”, Gregory Vitarbo, giáo sư lịch sử tại Đại học Meredith, Raleigh, Bắc Carolina, cho biết.

Ông nói: “Thật không may, có khả năng rất thực tế là cuộc chiến tranh Nga-Ukraine sẽ kéo dài suốt năm 2024 và có thể xa hơn nữa”.

Bài học Nagorno-Karabakh

Trong khi đó, trợ lý giáo sư về chính phủ David Rivera tại Hamilton College, Clinton, New York cho biết, Putin có thể nhìn vào không gian hậu Xô Viết để lấy ví dụ về cách chơi trò chơi lâu dài.

Vào mùa thu, lực lượng Azerbaijan đã đánh bại quân Armenia và chiếm lại khu vực tranh chấp Nagorno Karabakh, ba thập kỷ sau khi Baku chịu thất bại quân sự trước Armenia.

“Trong bóng tối của những sự kiện gần đây mà Putin biết và hiểu rất rõ, tôi hy vọng ông ấy sẽ tiếp tục nỗ lực gây thiệt hại cho nền kinh tế Ukraine, phá hủy cơ sở hạ tầng và thậm chí làm suy giảm dân số trên lãnh thổ để nước này không thể xây dựng sức mạnh quân sự của mình. và tiếp tục tấn công trong tương lai,” Rivera nói với Newsweek.

Ông nói thêm: “Nếu Vladimir Putin đang rút ra bài học từ cuộc xung đột Armenia-Azerbaijan kéo dài hàng thập kỷ ở Nagorno-Karabakh, thì chúng ta nên kỳ vọng cuộc chiến sẽ tiếp tục không suy giảm ít nhất là cho đến năm 2024”.

Ukraine giành được thắng lợi

Có thể không có đột phá chớp nhoáng nào vào năm 2023, nhưng Ukraine có thể đạt được một số thành tựu trong năm nay. Kyiv đã thu hồi hơn một nửa diện tích đất mà Nga đã chiếm được kể từ khi bắt đầu cuộc chiến vào tháng 2 năm 2022 và gây chú ý bằng cách giải phóng các làng mạc và thị trấn ở phía nam và phía đông.

Bất chấp việc Thủ tướng Hung Gia Lợi Viktor Orban, đồng minh Liên Hiệp Âu Châu thân cận nhất của Putin, phủ quyết gói hỗ trợ trị giá 55 tỷ Mỹ Kim từ Brussels dành cho Kyiv vào giữa tháng 12, sự ủng hộ từ các đồng minh Âu Châu khác vẫn rất mạnh mẽ.

Rachel Epstein, giáo sư Quan hệ Quốc tế và Chính trị Âu Châu tại Đại học Denver, cho biết: “Tôi không nghĩ người dân Mỹ nên cho rằng những nỗ lực liên tục của Ukraine nhằm đánh bật người Nga hoàn toàn phụ thuộc vào các hành động của Mỹ hoặc thậm chí Tây Âu”.

Bà nói với Newsweek: “Tôi có cảm giác rằng ngay cả khi không có sự hỗ trợ từ bên ngoài, người Ukraine vẫn sẽ tiếp tục chiến đấu”. “Ukraine có thể thay đổi chiến thuật để đối phó với sự suy giảm viện trợ của phương Tây, nhưng tôi không tin họ sẽ đầu hàng.”

Ukraine đã làm gián đoạn các hoạt động của Nga xung quanh Crimea bị tạm chiếm, làm hư hại các radar, hệ thống phòng không và tàu bè của Nga trên Hắc Hải. Quân Ukraine cũng đã chọc thủng tuyến phòng thủ của Nga trên sông Dnipro.

Mark Temnycky, một nhà báo người Mỹ gốc Ukraine và thành viên không thường trú tại Trung tâm Á-Âu của Hội đồng Đại Tây Dương cho biết, sự chậm trễ vào năm 2023 cho phép Nga củng cố các vị trí ở phía nam và phía đông Ukraine, tập hợp lại và tái lập chiến lược.

Ông nói với Newsweek: “Trừ khi hoàn cảnh thay đổi, khó có khả năng chiến tranh sẽ kết thúc vào năm 2024”. “Mặc dù đạt được ít lãnh thổ vào năm 2023, tinh thần của người Ukraine vẫn ở mức cao. Phần lớn đất nước vẫn tin rằng họ sẽ thắng trong cuộc chiến và họ sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào khác ngoài việc loại bỏ hoàn toàn lực lượng Nga khỏi đất Ukraine.”
 
Tin vui lan nhanh Kyiv: Nga sập bẫy, đại chiến xe tăng, mất cả tiểu đoàn, 21 xe tăng, 14 thiết giáp
VietCatholic Media
14:41 29/12/2023


1. Trận đấu xe tăng tàn bạo, Nga mất 21 chiếc, Ukraine mất 2 chiếc.

Ký giả David Axe của tờ Forbes có trụ sở ở New Jersey, Hoa Kỳ có bài tường trình nhan đề “In One Brutal Tank Battle Outside Avdiivka, The Russians Lost As Many As 21 Tanks. The Ukrainians Lost Two.”, nghĩa là “Trong một trận chiến xe tăng tàn khốc bên ngoài Avdiivka, người Nga đã mất tới 21 xe tăng. Người Ukraine mất 2 chiếc”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Đình Trinh.

Bắt đầu từ ngày 10 tháng 10, một lực lượng hùng mạnh của Nga – gồm hàng chục trung đoàn và lữ đoàn với khoảng 40.000 người – đã tấn công vào Avdiivka, một thành trì quan trọng của Ukraine ngay phía tây bắc Donetsk ở miền đông Ukraine.

Lực lượng đồn trú của Ukraine, bao gồm Lữ đoàn 110 và sau đó được tăng cường bởi Lữ đoàn 47 và 57, đã sẵn sàng cho quân Nga. Trong 10 tuần tấn công tốn kém, lực lượng Nga đã tiến được khoảng một dặm về phía bắc và phía nam Avdiivka. Ở phía bắc, quân Nga chiếm được làng Stepove.

Nhưng sau đó, trong tuần này, người Ukraine đã phản công. Có thể họ đã giải phóng hoàn toàn Stepove hay ít nhất, không bên nào kiểm soát được thị trấn. Và khi phản công, người Ukraine đã tung ra một cuộc phản công tàn bạo và kết thúc trong thảm họa đối với người Nga.

Chỉ trong khoảng một ngày, Lữ đoàn 47 Ukraine đã tiêu diệt đội hình dẫn đầu của Nga, được cho là một tiểu đoàn được tăng cường với hàng chục xe tăng và phương tiện chiến đấu và có thể có hơn 500 người. Nhà phân tích Donald Hill viết trong bản tin của Tom Cooper rằng: “Các báo cáo sơ bộ chỉ ra rằng hơn một nửa lực lượng Nga đã không thể quay trở lại vị trí xuất phát”.

Nhà phân tích tình báo nguồn mở Andrew Perpetua kiểm kê các tổn thất của Nga dường như đã xác nhận thảm họa. Chỉ riêng trong ngày thứ Tư, Perpetua đã xác nhận việc phá hủy 21 xe tăng Nga cũng như 14 xe chiến đấu bộ binh và xe thiết giáp chở quân.

Với tốc độ sản xuất xe mới hiện tại, toàn bộ lực lượng Nga ở Ukraine chỉ có thể mất 50 xe tăng mỗi tháng mà không làm cạn kiệt tổng kho xe tăng khoảng 3.000 xe tăng của lực lượng vũ trang Nga. Các trung đoàn và lữ đoàn tấn công Avdiivka mất gần một nửa quân số đó chỉ trong một ngày.

Rõ ràng là người Ukraine đã thắng như thế nào. Các trinh sát Ukraine đã lẻn ra ngoài vào ban đêm để đặt mìn dọc theo các lối tiếp cận có thể xảy ra giữa các vị trí của Nga và Stepove. Máy bay không người lái của Ukraine quấy nhiễu những kẻ tấn công, thậm chí còn tấn công một xe chiến đấu BTR chở đầy đạn dược, gây ra một vụ nổ lớn.

Bất kỳ phương tiện nào của Nga vượt qua mìn và máy bay không người lái đều gặp xe chiến đấu M-2 Bradley do Mỹ sản xuất thuộc Lữ đoàn 47.

Hill viết: “Những chiếc Bradley của Lữ Đoàn 47 đang tấn công quân Nga từ trái sang phải như thể không có ngày mai. Trước những khẩu pháo tự động 25 ly cực mạnh của M-2, các phương tiện chiến đấu của Nga “không có nhiều cơ hội”.

Trận chiến cũng khiến người Ukraine phải trả giá. Lữ đoàn 47 có lẽ chỉ còn khoảng chục xe tăng Leopard 2A6 do Đức sản xuất trong số 18 chiếc mà họ nhận được vào đầu năm nay. Lữ đoàn đã mất thêm hai chiếc Leopard 2 bên ngoài Stepove trong tuần này. Điều an ủi duy nhất là những chiếc xe tăng đó có thể được phục hồi và sửa chữa được.

Nhưng ngay cả khi Leopards bị xóa sổ thì đó vẫn là một giao dịch tốt. Với cái giá phải trả là hai xe tăng, quân Ukraine đã phá hủy hàng chục phương tiện của Nga và có thể loại khỏi vòng chiến hàng trăm binh sĩ Nga, làm tăng thêm số thương vong mà Nga đã phải chịu khi cố gắng nhưng cho đến nay vẫn thất bại trong việc chiếm Avdiivka.

2. Nga cảnh báo nguy cơ Storm Shadow, ATACMS dẫn đến chiến tranh hạt nhân

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russia Warns Storm Shadow, ATACMS 'Raising the Stakes' in Ukraine War”, nghĩa là “Nga cảnh báo Storm Shadow, ATACMS 'làm tăng nguy cơ' trong chiến tranh Ukraine.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân

Ngoại trưởng Nga cho biết, các loại vũ khí tầm xa do phương Tây cung cấp ở Ukraine đang “làm tăng nguy cơ” của cuộc xung đột kéo dài gần 2 năm, khi cuộc chiến mệt mỏi có rất ít dấu hiệu sẽ kết thúc vào năm mới.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết: “Bất chấp thất bại trong cuộc 'phản công' của Lực lượng vũ trang Ukraine, phương Tây vẫn tiếp tục cung cấp vũ khí cho Kyiv, nâng cao nguy cơ bằng cách sử dụng các hệ thống tầm xa và ngày càng nguy hiểm trong cuộc xung đột Ukraine”. Larov nói trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước Nga Tass, công bố hôm thứ Năm.

Các nước phương Tây như Mỹ đã chuyển hàng chục tỷ Mỹ Kim viện trợ an ninh cho Ukraine trong hơn 22 tháng chiến tranh tổng lực. Một phần đáng kể trong số viện trợ này là vũ khí mà các đồng minh của Ukraine hy vọng sẽ ngăn chặn bước tiến của Nga và cho phép Kyiv đẩy lực lượng của Mạc Tư Khoa về phía đông.

Các nước phương Tây ban đầu ngần ngại cung cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine vì sợ leo thang xung đột và đưa NATO đến gần hơn với đối đầu trực tiếp với Mạc Tư Khoa.

Lavrov cho biết: “Vũ khí của NATO đang được cung cấp, bao gồm cả bom chùm và đạn uranium nghèo”.

Hoa Kỳ đã cung cấp cho Ukraine loạt bom chùm đầu tiên, được gọi là đạn thông thường cải tiến hai mục đích, hay còn gọi là CPICM, ngay sau khi Ukraine bắt đầu cuộc phản công mùa hè vào đầu năm nay. Các loại vũ khí này được biết đến là có hiệu quả cao về mặt quân sự, phát tán đạn con trên một khu vực rộng lớn và gây ra nhiều thiệt hại hơn so với một cuộc tấn công đơn lẻ.

Tuy nhiên, chính thuộc tính này khiến chúng gây tranh cãi. Chúng có thể gây tử vong cho dân thường nhiều năm sau khi xung đột kết thúc và bị cấm ở hơn 120 quốc gia theo Công ước Oslo. Mỹ, Ukraine và Nga không phải là bên ký kết thỏa thuận cấm sản xuất, sử dụng hoặc tàng trữ.

Ukraine sau đó đã ra mắt biến thể bom chùm của ATACMS tầm xa, hay Hệ thống hỏa tiễn chiến thuật của quân đội Hoa Kỳ, để tấn công các căn cứ quân sự của Nga ở các khu vực Zaporizhzhia và Luhansk do Mạc Tư Khoa kiểm soát vào giữa tháng 10. Cuộc tấn công đã tiêu diệt hàng loạt máy bay trực thăng của Nga và là một tổn thất đáng xấu hổ đối với Mạc Tư Khoa.

Nga cũng đã sử dụng nhiều loại bom chùm trong suốt cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine.

Mỹ và Anh đã gửi đạn uranium nghèo tới Ukraine cùng với việc chuyển giao xe tăng do phương Tây sản xuất. Chúng là những viên đạn động học không phát nổ nhưng xuyên thủng áo giáp của xe tăng khi bắn ở tốc độ cao và có thể được sử dụng để tấn công đối phương ở khoảng cách xa hơn.

Cựu Đại tá quân đội Anh Hamish de Bretton-Gordon, người từng chỉ huy các lực lượng phòng thủ hóa học, sinh học, phóng xạ và hạt nhân của Anh và NATO, trước đây nói với Newsweek rằng đạn uranium nghèo là “loại đạn xe tăng mạnh nhất hiện có”.

Cùng với khoản viện trợ này, các quốc gia như Anh và Pháp còn tài trợ hỏa tiễn tầm xa Storm Shadow và SCALP phóng từ trên không.

Các hỏa tiễn này mang lại nhiều thành công nổi bật cho Ukraine. Kyiv đã sử dụng hỏa tiễn hành trình để tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga ở bán đảo Crimea bị sáp nhập và làm hư hại tàu ngầm Rostov-on-Don của Nga và tàu đổ bộ Minsk vào giữa tháng 9.

Ngày 26/12, Kyiv đã dùng hỏa tiễn hành trình tấn công tàu đổ bộ Novocherkassk của Nga ở căn cứ Feodosia ở phía đông Crimea. Các quan chức Ukraine cho rằng hỏa tiễn Storm Shadow hoặc SCALP phải chịu trách nhiệm.

Phát ngôn nhân lực lượng không quân Ukraine, Đại tá Yury Ihnat, cho biết: “Vũ khí phương Tây cộng với các hoạt động chiến thuật được lên kế hoạch kỹ càng sẽ mang lại kết quả”.

3. Tổng thống Biden đã đề xuất thành lập các nhóm công tác nhằm tịch thu 300 tỷ của Nga

Theo Financial Times, Hoa Kỳ đã đề xuất các nhóm công tác từ các quốc gia G7 tìm cách thu giữ 300 tỷ Mỹ Kim tài sản bị phong tỏa của Nga.

Chủ đề này đã được thảo luận trong tháng này bởi cả các bộ trưởng và thứ trưởng tài chính G7, theo những người nắm rõ thông tin.

Theo Financial Times, Mỹ, với sự hậu thuẫn của Anh, Nhật Bản và Canada, đã đề xuất công việc chuẩn bị nên bắt đầu để có thể sẵn sàng cho cuộc gặp tiềm năng của các nhà lãnh đạo G7 vào khoảng ngày 24 tháng 2 - ngày diễn ra cuộc tấn công năm 2022 của Putin vào Kyiv.

Kế hoạch tịch thu 300 tỷ của Nga nhắm đến hai mục tiêu: Thứ nhất, trong bối cảnh dự luật viện trợ cho Ukraine gặp khó khăn tại Quốc Hội Hoa Kỳ, số tiền trên là rất cần thiết để duy trì guồng máy chiến tranh. Thứ hai, Nga có thể phải nhượng bộ để không bị mất số tài sản khổng lồ này.

4. Kyiv tố cáo Nga ngăn chặn thỏa thuận cung cấp máy bay mới cho Ukraine

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russia Blocked Deal to Give Ukraine New Weapons”, nghĩa là “Nga chặn thỏa thuận cung cấp vũ khí mới cho Ukraine.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Kim Thúy.

Một quan chức ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã cáo buộc Nga can thiệp vào việc đàm phán bán chiến đấu cơ từ một quốc gia khác.

Trong cuộc phỏng vấn với trang web Economic Truth của Ukraine, Vladislav Belbas, giám đốc của Ukraine Armored, tuyên bố Mạc Tư Khoa đã phá hoại một thỏa thuận được ký kết với một quốc gia giấu tên về số lượng máy bay không xác định sẽ được sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga.

Ukraine Armored là một công ty tư nhân chuyên sản xuất xe thiết giáp và vũ khí cho quân đội Ukraine. Công ty cũng hoạt động để mua vũ khí từ các quốc gia khác cho Ukraine. Vào tháng 8, một cuộc điều tra của The New York Times cho thấy Ukraine Armored đã trở thành nhà cung cấp vũ khí tư nhân lớn nhất ở Ukraine trong cuộc chiến với Nga.

Tuy nhiên, bất chấp nguồn tài chính của Ukraine Armored, Belbas cho biết công ty này đã không thể hoàn thành ít nhất một hợp đồng mua chiến đấu cơ sau khi các quan chức Nga can thiệp.

Belbas nói với Economic Truth: “Tại một quốc gia ở phía bên kia hành tinh, chúng tôi tìm thấy các chiến đấu cơ và bắt đầu đàm phán mua hàng. “Người bán đã sẵn sàng và Bộ Quốc phòng Ukraine xác nhận rằng những chiến đấu cơ này rất cần thiết. Đột nhiên, một trong những lá thư về thỏa thuận này rơi vào tay người Nga.”

Belbas nói tiếp: “Rất nhanh chóng, một đại diện của đại sứ quán Nga tại đất nước này bắt đầu đi loanh quanh với lá thư này và đe dọa các quan chức địa phương rằng Nga sẽ đóng cửa bất kỳ dự án nào đối với đất nước này. Cuối cùng, thương vụ đổ vỡ vì quốc gia cung cấp đã thay đổi ý định cung cấp những chiến đấu cơ này. “

Belbas không nêu tên quốc gia nơi thỏa thuận bị cáo buộc đã đổ vỡ, nhưng tờ Kyiv Post hôm thứ Năm cho biết các blogger và nhà bình luận quân sự Nga đã khẳng định quốc gia có liên quan có thể là Peru và các máy bay phản lực đang được săn lùng là MiG-29.

Kyiv Post cũng lưu ý rằng một báo cáo của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ từ Tháng Giêng năm 2023 đã nêu chi tiết những nỗ lực của Hoa Kỳ nhằm lấy vũ khí từ các nước Mỹ Latinh cho Ukraine. Theo báo cáo, kế hoạch này sẽ chứng kiến các quốc gia này trao đổi vũ khí thời Liên Xô mà quân đội Ukraine có thể bắt đầu sử dụng ngay lập tức để lấy các thiết bị hiện đại hơn của Mỹ.

Trong cuộc phỏng vấn với Economic Truth, Belbas cũng thảo luận về những cách khác mà Nga đã tìm cách làm suy yếu ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine. Ông cho rằng có lẽ “nút thắt lớn nhất” về sản xuất đạn dược là việc Nga phá hoại khả năng sản xuất thuốc súng của Ukraine.

Belbas nói: “Ở Ukraine không có cơ sở sản xuất thuốc súng và việc xây dựng một nhà máy như vậy trong thời chiến là không thực tế”. “Ngay khi một loại nhà máy như vậy xuất hiện, người Nga sẽ phá hủy nó.”

5. Hai người đàn ông Nga bị kết án tù vì đọc thơ chỉ trích việc Nga xâm chiếm Ukraine

Hai người đàn ông Nga đã bị kết án tù dài hạn vì đọc những bài thơ chỉ trích việc Nga tấn công quân sự vào Ukraine.

Artyom Kamardin bị kết án bảy năm và Yegor Shtovba năm năm sáu tháng vì kêu lên “Nhục nhã, đáng xấu hổ!” trong phòng xử án, theo AFP.

Kamardin, 33 tuổi, cho biết việc giam giữ anh vào tháng 9 năm 2022 là bạo lực, cho rằng các sĩ quan đã cưỡng hiếp anh và buộc anh quay một video xin lỗi đồng thời đe dọa bạn gái lúc bấy giờ là Alexandra Popova, hiện là vợ anh.

Vào đêm trước khi bị bắt, anh ta đã đọc bài thơ “Hãy giết tôi đi, người dân quân!” trên quảng trường Mạc Tư Khoa, nơi những người bất đồng chính kiến đã tụ tập từ thời Xô Viết. Kamardin cũng hô khẩu hiệu phản đối dự án “Nước Nga đế quốc mới” nhằm sáp nhập miền nam Ukraine.

Cả hai người này đều bị kết tội “kích động hận thù” và “kêu gọi các hoạt động đe dọa an ninh nhà nước”.

Kamardin khai trước tòa rằng anh không biết hành động của mình vi phạm pháp luật.

“Tôi không phải là anh hùng và việc vào tù vì niềm tin của mình chưa bao giờ nằm trong kế hoạch của tôi,” anh nói trong một tuyên bố đăng trên kênh Telegram của những người ủng hộ anh.

Shtovba, 23 tuổi, cũng cho biết anh không vi phạm pháp luật.

Trong tuyên bố cuối cùng trước tòa, được đăng bởi trang web độc lập Mediazona, anh đã hỏi thẩm phán: “Tôi đã làm gì trái pháp luật? Đọc thơ mà cũng trái pháp luật à?”

Theo OVD-info, Nikolai Dayneko, người bị bắt cùng thời điểm, đã bị kết án 4 năm tù vào tháng 5 năm ngoái.

Đây là bản án mới nhất trong một loạt các bản án nặng nề chống lại những người Nga phản đối việc xâm lược Ukraine, trong các phiên tòa mà các nhà phê bình đã tố cáo là vô lý.

6. Năm 2024, một năm cam go để đánh bại Nga

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Ukraine, NATO Must 'Grind' Through 2024 to Beat Russia”, nghĩa là “Ukraine và NATO phải cố hết sức trong năm 2024 để đánh bại Nga.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Theo một quan chức quốc phòng cao cấp ở sườn phía đông của NATO, Ukraine và các đối tác phương Tây sẽ phải đối mặt với một năm 2024 cam go để theo đuổi chiến thắng lâu dài trước nước Nga của Vladimir Putin.

Kusti Salm, thư ký thường trực của Bộ Quốc phòng Estonia, nói với Newsweek trong một cuộc phỏng vấn rằng 12 tháng tới sẽ khó khăn đối với người Ukraine khi Kyiv cố gắng ngăn chặn sự mệt mỏi và mất tập trung trong thế giới phương Tây.

“Năm 2024 sẽ khó khăn,” Salm nói từ Tallinn, cách biên giới với Nga khoảng 120 dặm. “Họ cần phải phòng thủ; họ cần phải cố gắng quả cảm.”

Cuộc sống sót của Ukraine vào đầu năm 2022 là thành công ngoài mong đợi. Các lực lượng vũ trang đáng gờm của Nga - ít nhất là trên giấy tờ - được kỳ vọng sẽ quét sạch quân đội và chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelenskiy, nhưng lại lúng túng ở ngoại ô Kyiv. Kể từ tháng 4 năm 2022, sự tồn tại liên tục của Ukraine không có nhiều nghi ngờ. Nhưng hình dạng tương lai của nó vẫn chưa rõ ràng.

Kyiv phần nào đã trở thành nạn nhân của sự thành công của chính mình. Những chiến thắng liên tiếp trên chiến trường Kharkiv và Kherson vào mùa thu năm 2022 làm dấy lên hy vọng về một chiến trường Nga sắp sụp đổ. Nhưng năm 2023 đã làm mất đi sự nhiệt tình đó, cuộc phản công mùa hè được chờ đợi từ lâu của Kyiv ở phía đông nam đất nước đã kết thúc mà không mang lại được gì nhiều.

Giờ đây, khi cái lạnh mùa đông qua đi trên mặt trận dài 600 dặm và đạn dược của Nga trút xuống các thành phố của Ukraine, cuộc đàm phán lại chuyển sang đàm phán hòa bình và nhượng bộ lãnh thổ. Putin dường như quyết tâm vượt qua các đối phương phương Tây của mình, tin rằng nước Nga của ông đủ ổn định và giàu có để vượt qua cơn bão.

Salm nói: “Chúng ta chỉ cần tiếp tục nỗ lực thuyết phục Putin về điều ngược lại. “Hắn ta nên ghi khắc điều đó trong trái tim. Chúng ta lớn hơn và mạnh hơn, chúng ta có nhiều lựa chọn khác để tác động đến hắn ta…Thế giới đang theo dõi, và cuối cùng thì thế giới sẽ đứng về phía người chiến thắng.”

Các đối tác Âu Châu và Mỹ vẫn đang tăng cường năng lực công nghiệp quân sự để đáp ứng nhu cầu của Ukraine, nhưng quá trình này diễn ra rất chậm; cũng như việc cung cấp các hệ thống vũ khí tiên tiến mà Kyiv cho rằng có thể phá vỡ tuyến phòng thủ của Nga.

“Thời gian sẽ chữa lành một số vấn đề mà chúng ta gặp phải trong thời gian ngắn,” Salm nói, đề cập đến sự chậm trễ trong sản xuất vũ khí và đạn dược khiến các kho quân sự “trống rỗng”, theo lời của Tổng thống Zelenskiy.

Salm nói: “Chúng ta đang trên đường đạt được năng lực sản xuất 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm ở cả Âu Châu và Mỹ, đó là một thực tế. “Bây giờ, sản xuất 1 triệu quả đạn pháo mỗi năm và nhận được 1 triệu quả đạn pháo được giao trong một năm là hai việc khác nhau, ít nhất là trong ngắn hạn…Nhưng mọi chuyện sẽ tốt hơn.”

“ Nếu bạn sản xuất nhiều hơn, thời gian giao hàng sẽ tốt hơn, sự cạnh tranh sẽ lớn hơn và giá cả sẽ trở nên hấp dẫn hơn, chuỗi cung ứng sẽ trở nên rộng hơn và cuối cùng vấn đề sẽ được giải quyết.”

Salm cho biết vào thời điểm hiện tại, người Ukraine phải giữ vững lập trường. Salm nói thêm: “Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là đạt được kết quả tích cực ở cuối con đường”. “Nếu bạn bắt đầu nghiền ngẫm thứ gì đó mà không hiểu kết quả thì đó sẽ là ngõ cụt.”

Ukraine đang đối mặt với chiến trường “bế tắc”, theo Tổng tư lệnh Valerii Zaluzhnyi, nếu chưa muốn nói là ngõ cụt. Salm nói, cuộc tấn công thất bại vào năm 2023 của Kyiv là “một vấn đề”, mặc dù điều đó không đánh dấu sự chấm dứt năng lực của Ukraine.

Quan chức này giải thích: “Thành công sinh ra thành công, thất bại sinh ra thất bại”. “Ý tưởng chiến lược là cuộc tấn công chiến lược sẽ thành công, bạn sẽ đặt người Nga vào tầm ngắm của súng, họ sẽ được khuyến khích tiến hành đàm phán.”

“Lịch sử sẽ kể. Tôi nghĩ món súp lúc này vẫn còn quá nóng để ăn…Nhưng sự thật là nó đã không thành hiện thực.”

“Nhưng mặt trái của chiến lược này không phải là nếu thất bại, chúng ta sẽ bỏ cuộc. Đó chắc chắn không phải là kế hoạch. Chúng ta nên thoát khỏi trò chơi đổ lỗi này—điều đó sẽ chẳng đi đến đâu cả—và hãy quay trở lại quỹ đạo chiến thắng.”

Salm và các đồng nghiệp của ông ở Tallinn là một trong những người ủng hộ kiên quyết nhất cho chiến thắng trọn vẹn của Ukraine. Đối với Estonia, chiến tranh đã mang lại sự nghỉ ngơi tạm thời dọc biên giới Nga. Các đơn vị tinh nhuệ của Nga được coi là mũi nhọn của Mạc Tư Khoa trong một cuộc xâm lược giả định trong tương lai vào các quốc gia vùng Baltic đã được tái triển khai đến các chiến trường địa ngục ở Ukraine, nơi họ đã phải chịu thương vong nặng nề.

Bộ Quốc phòng Estonia kỳ vọng Điện Cẩm Linh sẽ tiếp tục phương pháp tấn công gây thương vong cao cho đến năm 2024. Việc quân đội Nga tấn công sẽ phải đối mặt với mạng lưới phòng thủ mà họ đã xây dựng để ngăn chặn chiến dịch mùa hè của Ukraine.

Salm nói: “Họ cũng sẽ gặp khó khăn trong việc vượt qua các bãi mìn của chính mình, họ sẽ khó chiếm được vùng đất mới”. “Nhưng họ chắc chắn sẽ tiếp tục. Tỷ lệ tiêu hao trong cuộc tấn công sẽ rất cao đối với họ, ngay cả khi Ukraine đang ở thế phòng thủ.”

7. Ngoại trưởng Nga, Sergei Lavrov, tìm cách chia rẽ Liên Hiệp Âu Châu

Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn nhà nước RIA và kênh truyền hình Rossiya 24, ông Lavrov cho biết một số người ở phương Tây đang đề nghị Mạc Tư Khoa nên thảo luận về hòa bình ở Ukraine vì Mỹ và các đồng minh đã thất bại trong việc đánh bại lực lượng Nga ở Ukraine.

Ông nói thêm rằng ông tin rằng có những dấu hiệu phương Tây đang thay đổi chiến thuật và chiến lược đối với Ukraine.

Ông Lavrov nói: “Phương Tây đang thực sự thay đổi chiến thuật của mình - thậm chí có thể nghĩ đến việc thay đổi toàn bộ chiến lược. Bởi vì nếu “thất bại chiến lược của Nga” là một đường lối của phương Tây thì đường lối này đã thất bại thảm hại.”

Ông ta nói thêm: “Có một số người thì thầm với tôi: tại sao bạn không gặp ai đó ở Âu Châu, người sẵn sàng nói chuyện, nói về Ukraine mà không cần đến chính Ukraine”.

8. Tàu chở hàng treo cờ Panama bị trúng thủy lôi của Nga

Các quan chức Ukraine hôm thứ Năm cho biết chiếc tàu chở hàng đang hướng tới cảng sông Danube để bốc ngũ cốc đã va phải một thủy lôi của Nga ở Hắc Hải hôm thứ Tư, khiến hai thành viên thủy thủ đoàn bị thương.

Reuters đưa tin, đây là vụ việc mới nhất về một tàu dân sự va phải thủy lôi của Nga ở Hắc Hải, điều mà Kyiv nói là một ví dụ nữa về các cuộc tấn công tăng cường của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng vận tải và cảng biển.

Bộ chỉ huy quân sự miền nam Ukraine cho biết trên Telegram:

Một tàu dân sự treo cờ Panama đã bị nổ tung do trúng thủy lôi của Nga ở Hắc Hải...Con tàu mất hướng và khả năng kiểm soát, đồng thời một đám cháy bùng phát ở boong trên.

Nhà lãnh đạo văn phòng công tố khu vực Odesa cho biết trong một cuộc họp báo rằng một thuyền trưởng và một thủy thủ, là một công dân Ai Cập, đã bị thương và người này phải vào bệnh viện ở thành phố Izmail. Ông nói thêm rằng vụ việc xảy ra vào sáng sớm thứ Tư tại một cửa sông.

Mạc Tư Khoa đã gia tăng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng cảng của Ukraine kể từ giữa tháng 7, khi nước này rút khỏi thỏa thuận do Liên Hiệp Quốc làm trung gian cho phép vận chuyển ngũ cốc của Ukraine qua Hắc Hải một cách an toàn.

Kyiv kể từ đó đã thiết lập một tuyến đường thay thế, ôm lấy bờ biển phía tây của Hắc Hải. Họ cho biết các lực lượng Nga đã liên tục thả các thủy lôi ở khu vực lân cận.
 
Thánh Ca
Kinh Hôn NHân Gia Đình
Phạm Trung
19:57 29/12/2023