Ngày 27-05-2023
 
Phụng Vụ - Mục Vụ
Thánh Lễ Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống 28/5 dành cho những người không thể đến nhà thờ
Giáo Hội Năm Châu
01:26 27/05/2023

BÀI ĐỌC 1  Cv 2:1-11

Bài trích sách Công vụ Tông đồ.

Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tuỳ theo khả năng Thánh Thần ban cho.

Lúc đó, tại Giê-ru-sa-lem, có những người Do-thái sùng đạo, từ các dân thiên hạ trở về. Nghe tiếng ấy, có nhiều người kéo đến. Họ kinh ngạc vì ai nấy đều nghe các ông nói tiếng bản xứ của mình. Họ sửng sốt, thán phục và nói: “Những người đang nói đó không phải là người Ga-li-lê cả ư? Thế sao mỗi người chúng ta lại nghe họ nói tiếng mẹ đẻ của chúng ta? Chúng ta đây, có người là dân Pác-thi-a, Mê-đi, Ê-lam, Mê-xô-pô-ta-mi-a, Giu-đê, Cáp-pa-đô-ki-a, Pon-tô, và A-xi-a, có người là dân Phy-ghi-a, Pam-phy-li-a, Ai-cập, và những vùng Li-by-a giáp giới Ky-rê-nê; nào là những người từ Rô-ma đến đây; nào là người Do-thái cũng như người đạo theo; nào là người đảo Cơ-rê-ta hay người Ả-rập, vậy mà chúng ta đều nghe họ dùng tiếng nói của chúng ta mà loan báo những kỳ công của Thiên Chúa!”

Đó là Lời Chúa.

BÀI ĐỌC 2  1Cr 12:3b-7,12-13

Bài trích thư thứ nhất của thánh Phao-lô tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô.

Thưa anh em, không ai có thể nói rằng: “Đức Giê-su là Chúa”, nếu người ấy không ở trong Thần Khí.

Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên Chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

Thật vậy, ví như thân thể người ta chỉ là một, nhưng lại có nhiều bộ phận, mà các bộ phận của thân thể tuy nhiều, nhưng vẫn là một thân thể, thì Đức Ki-tô cũng vậy. Thật thế, tất cả chúng ta, dầu là Do-thái hay Hy-lạp, nô lệ hay tự do, chúng ta đều đã chịu phép rửa trong cùng một Thần Khí để trở nên một thân thể. Tất cả chúng ta đã được đầy tràn một Thần Khí duy nhất.

Đó là Lời Chúa.

TUNG HÔ TIN MỪNG  

Alleluia. Alleluia.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự đến, cho tâm hồn tín hữu được nhuần thấm muôn ơn, và cháy lửa yêu mến Ngài.

Alleluia.


TIN MỪNG  Ga 20:19-23

Tin mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do-thái. Đức Giê-su đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em.” Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ.”

Đó là Lời Chúa.
 
Ra khỏi nhà tù riêng của mình
Lm. Minh Anh
15:22 27/05/2023

RA KHỎI NHÀ TÙ TỰ TẠO
“Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín!”.

Một nhà thần học nói, “Satan, thủ lãnh thế giới, giam hãm chúng ta vào nhà tù riêng của mình bằng các chấn song tính hư nết xấu và tội lỗi. Nhưng Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ Thế Giới, đã giải thoát chúng ta. Ngài bẻ gãy các chấn song, đưa chúng ta ‘ra khỏi nhà tù tự tạo’ của mình!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chúa Kitô, Đấng Cứu Độ Thế Giới, đã đưa chúng ta ‘ra khỏi nhà tù tự tạo’ của mình!”. Đúng thế! Tin Mừng Chúa Nhật Hiện Xuống chứng tỏ điều đó với một chi tiết khá thú vị, Chúa Phục Sinh hiện ra với các môn đệ khi “các cửa đều đóng kín!”. Với Ngài, cửa khoá không là vấn đề! Ngài không ngại cửa khoá! Không chỉ đi vào, Ngài còn đi ra; mở toang các cửa, cửa tâm hồn, cửa trái tim. Ngài giục chúng ta mau ‘ra khỏi nhà tù tự tạo!’.

“Các cửa đều đóng kín!”, nghĩa là cửa ‘khoá phía trong!’. Vậy điều gì khiến trái tim bạn ‘khoá phía trong’, và lạnh lùng chững lại trên con đường hoán cải và dấn thân? Không lẽ chỉ vì sự ươn lười nội tâm mà bạn và tôi mù quáng đến mức không nhận ra quyền năng sống động của Chúa Phục Sinh? Chúng ta hoàn toàn có thể ‘ra khỏi nhà tù tự tạo’, chỉ bằng cách tin vào Chúa Kitô. Hôm nay Ngài lại đến qua những cánh cửa ‘khoá phía trong’; Ngài yêu cầu bạn và tôi mở khoá bằng những ‘trải nghiệm phục sinh’ của riêng mình trong quyền lực Thánh Thần. Bài đọc Công Vụ Tông Đồ cho biết, “Hết thảy mọi người đều được tràn đầy Thánh Thần”.

Một trong những ‘trải nghiệm phục sinh’ của các tông đồ là bình an của Chúa Phục Sinh, “Bình an cho các con!”. Nào xem, bình an của bạn có phải là “bình an” của phòng Tiệc Ly? Hãy xem, trong tuần qua, những nơi nào mà bạn đã cố tìm sự ủi an; bạn “thoả mãn”, “hài lòng” hay “bình an?”. Bình an của Chúa Kitô hoàn toàn khác! Bạn có thể biết ơn một số thoả mãn vốn là một phần cuộc sống; nhưng khi tìm chúng vì ích kỷ, bạn có thể dễ dàng nhấn chìm sự sống của Chúa Thánh Thần, Đấng mang cho bạn bình an đích thực! Lễ Hiện Xuống phải thuyết phục bạn và tôi trên hết và trước hết ‘về sự cầu nguyện và về trật tự cuộc sống’, vốn cho phép mỗi người ‘ra khỏi nhà tù tự tạo’. Nhờ đó, có thể tiếp cận các nguồn ân sủng và soi dẫn của Thánh Thần, Đấng “canh tân bộ mặt trái đất”, “đổi mới tâm hồn” như Thánh Vịnh đáp ca công bố!

Trong Bí Tích Cáo Giải, bạn được thứ tha nhờ tác động của Thánh Thần. Bạn tin ơn tha thứ, tin sự biến đổi nhờ lòng thương xót Chúa; vậy tại sao bạn không tin ân sủng từ Thánh Thần có thể giúp bạn ‘ra khỏi tù’ để trở nên những vị thánh anh hùng, chiến thắng trong thử thách, nhẫn nại trong gian truân và hiệu quả trong tư cách tông đồ? Chúa Kitô luôn ở với chúng ta; vì vậy, không lý do gì để bạn và tôi “trung lập” hay “thoả hiệp” sau một vài sự cố tồi tệ trong cuộc sống!

Anh Chị em,

“Các cửa đều đóng kín!”. Thế giới càng mở ra bao nhiêu, tâm hồn mỗi người càng khép kín bấy nhiêu! Tại sao? Thế giới mở ra với bao chèo kéo, chào mời, nhằm cuốn hút con người vào vòng xoáy cơn lốc của chủ nghĩa hưởng thụ; nó mồi chài con người bằng sự dễ dãi của thuyết tương đối. Từ đó tâm hồn con người ngày càng đóng kín, ích kỷ, nếu không nói là ‘khoá chặt phía trong’. Không, chúng ta sẽ không để mình vong thân, bạn và tôi không phải là những tù nhân của thế giới. Chúa Phục Sinh, “Đấng bẻ gãy các chấn song tính hư nết xấu và tội lỗi” sẽ giải thoát chúng ta vốn là con cái tự do của “Đấng làm mọi sự trong mọi người” như bài đọc hai hôm nay nói đến. Ngài đang làm hết sức để chúng ta sớm mở khoá, mà ‘ra khỏi nhà tù tự tạo!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa Thánh Thần, giúp con mở những ‘cánh cửa khoá phía trong’; bẻ gãy ‘các chấn song’ bằng ân huệ Chúa. Đưa con ra khỏi ‘chốn tù đày’ mà không bao giờ có chút vấn vương!”, Amen.

(Tgp. Huế)
 
Tin Giáo Hội Hoàn Vũ
Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ta hãy cầu nguyện cho ngài.
Đặng Tự Do
05:28 27/05/2023


Tờ Aleteia, nghĩa là Chân Lý Tỏ Tường, có bài tường trình nhan đề “Pope has a fever, is at home in Casa Santa Marta”, nghĩa là “Đức Thánh Cha bị sốt đang ở nhà tại nhà trọ Thánh Matta”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ.

Do bị sốt nên sáng nay Đức Thánh Cha Phanxicô đã phải hủy bỏ các buổi tiếp kiến, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Vatican, xác nhận với I MEDIA ngày 26 tháng 5 vừa qua. Đức Giáo Hoàng 86 tuổi hiện không ở trong bệnh viện, nhưng ở nhà tại Casa Santa Marta, theo thông tin của chúng tôi.

Sáng nay, tức là thứ Sáu 26 Tháng Năm Đức Thánh Cha Phanxicô đã có một ngày hiếm hoi không có bất kỳ cuộc tiếp kiến chính thức nào theo lịch trình. Hôm qua, thứ Năm 25 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô có tám cuộc hẹn vào buổi sáng. Vào buổi chiều, ngài đến Học viện Giáo hoàng Augustinô, cách Vatican không xa, để tham gia một sự kiện do mạng lưới giáo dục Scholas Occurrentes tổ chức, trong đó ngài nói chuyện với các bạn trẻ bằng tiếng Tây Ban Nha.

“Đức Giáo hoàng mệt mỏi,” nhân vật số 2 của Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh giải thích bên lề buổi giới thiệu một cuốn sách vào buổi chiều tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa thánh, trong các bình luận được AFP đưa tin. “Hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã có một ngày rất, rất căng thẳng. Đêm qua tôi được biết rằng ngài đã gặp rất nhiều người và trong cuộc gặp với Scholas Occurrentes, ngài muốn chào tất cả họ và có lẽ đến một lúc nào đó sức đề kháng thể chất đã giảm đi.”

Mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô không có cuộc họp chính thức nào trong chương trình nghị sự sáng nay, nhưng ngài có thể có các cuộc hẹn riêng, theo thông lệ. Tuy nhiên, Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích rằng tình trạng sốt của ngài đã ngăn cản Đức Thánh Cha gặp gỡ bất cứ ai.

Trong vài ngày tới, Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ tham dự một số cuộc họp chính thức. Vào ngày Chúa nhật, ngài sẽ cử hành Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống tại Đền Thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng. Vào ngày thứ Hai, Đức Thánh Cha sẽ trao Giải thưởng Phaolô Đệ Lục cho Tổng thống Ý Sergio Mattarella.

Chỉ chưa đầy hai tháng trước, vào ngày 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đưa đến Phòng khám đa khoa Gemelli ở Rome, nơi ngài phải nhập viện ba đêm vì bệnh viêm phổi. Đây là lần nhập viện thứ hai của ngài kể từ khi lên được bầu vào ngôi Giáo Hoàng vào năm 2013. Vào tháng 7 năm 2021, ngài phải ở lại Gemelli để phẫu thuật ruột kết, trong đó 33 cm ruột đã phải cắt bỏ.
Source:Aleteia
 
Đức Hồng Y Eijk tin rằng Giáo hội phải dấn thân trong lãnh vực trí tuệ nhân tạo
Đặng Tự Do
05:30 27/05/2023


Đức Hồng Y Wilhelm Jacobus Eijk, Tổng Giám mục Utrecht, Hà Lan, cho rằng sự phổ biến của Trí Tuệ Nhân Tạo và các dịch vụ liên quan đến nó đòi hỏi Giáo hội Công giáo phải đáp ứng và cân nhắc.

Đức Hồng Y Eijk không chỉ là một Hồng Y và tổng giám mục, mà còn là một bác sĩ được đào tạo và một chuyên gia về đạo đức sinh học. Đối với ngài, có một điều chắc chắn: một mặt, Giáo Hội cần phải có mặt trong các chatbot như ChatGPT hay Google's Bard, hơn nữa, phải “truyền giáo” cho chúng để các phản hồi cũng bao hàm quan điểm tôn giáo. Mặt khác, cần phản ánh rộng hơn về tác động của trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là về cách sử dụng Trí Tuệ Nhân Tạo, bao gồm cả trong lĩnh vực chăm sóc mục vụ và chăm sóc y tế, ảnh hưởng đến cách mà xã hội nhìn nhận con người.

Đức Hồng Y, nổi tiếng vì đã yêu cầu Giáo hội làm sáng tỏ vấn đề về hệ ý thức hệ giới tính, đã xác tín rằng: Giáo hội cũng phải nêu rõ lập trường của chính mình bằng một tài liệu chính thức về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với con người. Đồng thời, ngài khẳng định rằng vẫn chưa phải là lúc, bởi vì cần phải có một sự phản ánh rộng lớn hơn nhiều.

“Thật khó để có một cái nhìn tổng quan về tất cả những gì trí tuệ nhân tạo có thể làm cho chúng ta vì đây vẫn là một lĩnh vực ít được biết đến. Nhưng các công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo như chatbot cũng có thể nói lên điều gì đó về các vấn đề tôn giáo.”

Tổng Giám mục Utrecht kể lại rằng trong một bài giảng, ngài đã đưa ra một ví dụ mà ngài đã đọc trong một cuốn sách, đề cập đến Thomas Aquinas:

“Tuy nhiên, một phó tế từ tổng giáo phận của tôi, đồng thời là giáo sư tín lý tại phân khoa thần học của chúng tôi ở Utrecht, không nhớ đã nghe câu chuyện này về Thánh Thomas Aquinas. Vì vậy, một linh mục trẻ đã hỏi một chatbot, và chatbot trả lời rằng ví dụ này đến từ Thánh Albert Đại đế, không phải Thánh Thomas Aquinas. Vì vậy, sự thật là gì? Phản hồi của chatbot là kết quả tính toán của trí tuệ nhân tạo. Nhưng điều này cũng có nghĩa là việc thêm nhiều thông tin tôn giáo vào chatbot có thể ảnh hưởng đến phản hồi. Để làm được điều này, chúng ta phải cố gắng có mặt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Mặc dù Trí Tuệ Nhân Tạo có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ nhắn tin: Chatbot, với tư cách là hệ thống đối thoại dựa trên văn bản, đang rất thịnh hành ngày nay.

Một ví dụ nổi bật là “Bing” của Microsoft, đã phát triển với công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo từ một công cụ tìm kiếm thành một chatbot hỗ trợ Internet.

Chatbots như Bing hoặc Bard có thể dễ dàng mô phỏng các cuộc trò chuyện với các vị thánh dựa trên thông tin được phổ biến về cuộc đời và lời nói của các vị thánh.

Đức Hồng Y Eijk thừa nhận rằng một số thận trọng là cần thiết, nhưng đồng thời: “Nếu chúng ta chờ đợi quá lâu, những người khác sẽ đưa ra nhiều thông tin hơn để xác định câu trả lời. Vì vậy, chúng ta không nên đợi lâu mới hành động trong lĩnh vực này. Chúng tôi không biết hậu quả của việc sử dụng rộng rãi nhu liệu chatbot, nhưng chúng tôi đã có thể thấy trước một kịch bản nhất định. Người ta nói rằng nhu liệu này có lỗi, nhưng chúng sẽ như thế nào sau 10, 20, hay 5 năm nữa? Sẽ có những loại trí tuệ nhân tạo khác, những máy tính mạnh hơn nhiều có thể đưa ra câu trả lời chính xác hơn nhiều. Ngay bây giờ chúng ta cần phải tác động đến các câu trả lời.”

Đức Tổng Giám mục Utrecht nhấn mạnh rằng “việc sợ phát triển là điều dễ hiểu, bởi vì trí tuệ nhân tạo cũng có thể gây ra những hậu quả rất tiêu cực cho xã hội của chúng ta”.

Đức Hồng Y cho biết vấn đề về trí tuệ nhân tạo không chỉ ảnh hưởng đến việc sử dụng nhu liệu để tương tác, mà còn là vấn đề rộng lớn hơn về “việc người máy hóa xã hội của chúng ta, có thể dẫn đến mất nhiều việc làm, đặc biệt là những người chưa học một chuyên ngành nào.

Đức Hồng Y Eijk tiếp tục:

«Nói tóm lại, người máy là một loại nhân viên không đòi tăng lương, làm việc hai mươi bốn giờ một ngày mà không biết mệt mỏi. Điều này có thể thay đổi hoàn toàn xã hội của chúng ta, và tôi có ấn tượng rằng cho đến nay chưa có nhận thức nào, cả trong Giáo hội cũng như trong xã hội, về những thay đổi sâu sắc sẽ đến với chúng ta trong những năm tới.

Ngài nói, một mối nguy hiểm thực sự là nguy cơ của một “thuyết siêu nhân” mới, trong đó con người có thể bị đối xử và coi như máy móc. Ví dụ, Đức Hồng Y Eijk nhớ lại rằng “chúng ta đã có những viện dưỡng lão nơi người máy phân phát thực phẩm. Phân phát thức ăn cho người bệnh. Đây là những khoảnh khắc con người tiếp xúc với bệnh nhân, và điều đó đã bị đánh mất.


Source:infocatolica.com
 
Kenya – Châu Phi - Kinh hoàng một Vụ thảm sát ở Shakahola, có tổ chức, được lên kế hoạch kỹ càng và được thực hiện hoàn hảo
Thanh Quảng sdb
06:01 27/05/2023
Kenya – Châu Phi - "Kinh hoàng một Vụ thảm sát ở Shakahola, có tổ chức, được lên kế hoạch kỹ càng và được thực hiện hoàn hảo"
"Giáo chủ" Paul Mackenzie Nthenge của Giáo hội Tin lành Quốc tế

Nairobi, Theo Thông tấn Fides – Ông bộ trưởng của Kenya cho hay: Cho đến nay đã có 241 thi thể của các tín đồ của một giáo phái Kenya, được tìm thấy, chôn trong những ngôi mộ tập thể ở rừng Shakahola, miền đông Kenya, tại một trang trại ở quận Kilifi, gần thành phố Malindi (xem Fides, 3 /5/2023).

Khám nghiệm tử thi của 129 người cho thấy hầu hết các nạn nhân chết vì đói, sau khi tuân theo chỉ dẫn nhịn ăn cho đến chết "để tìm gặp Chúa Giêsu" theo lời giảng của "Giáo chủ" Paul Mackenzie Nthenge của Giáo hội Tin lành Quốc tế.

Theo nhân viên điều tra, một số nạn nhân, bao gồm cả trẻ em, đã bị bóp cổ, đánh đập hoặc ngạt thở. Cho đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 39 người, trong đó có "Giáo chủ" Paul Mackenzie Nthenge, đồng thời giải cứu 91 thành viên của giáo phái được tìm thấy vẫn còn sống trong rừng.

Theo ông Kithure Kindiki, Bộ trưởng Nội vụ lo về “Ủy ban Đặc biệt tôn giáo” nói: “Hầu hết những người theo giáo phái này là người Kenya, đến từ các vùng phía tây, phía bắc và phía đông của đất nước và từ một số vùng ven biển, nhưng cũng có những công dân của các quốc gia châu Phi khác!”
Những xác chết được khai quật

Một định giá cuối cùng còn lâu mới có câu trả lời về số người chết được tìm thấy trong những ngôi mộ tập thể mới. Vì cuộc khai quật bị đình chỉ do các vấn đề hậu cần, thời gian khám nghiệm tử thi của 129 nạn nhân đã được khai quật.

Ông Bộ trưởng cho hay những chi tiết đáng lo ngại khác rằng "vụ thảm sát Shakahola là một tội ác được tổ chức tốt, lên kế hoạch tốt và được thực hiện rất hoàn hảo." Trong số 91 tín đồ đã được giải cứu và nhập viện, một số - Ông bộ trưởng nói - "không chịu ăn", trong khi bệnh nhân dù được nhập viện mà vẫn chết. Ngoài ra, thủ lĩnh giáo phái Mackenzie đã chiêu mộ một đội ngũ gồm những kẻ đánh đập để giết những người sống sót quá lâu hoặc thay đổi ý định.

Ông Bộ trưởng nói thêm rằng Giáo chủ Mackenzie và nhóm sát thủ của ông ta đã theo dõi sự chết đói của những người hâm mộ từ một cơ sở đặc biệt, nơi mà họ được phục dịch ăn uống no nê. Báo chí Kenya đưa tin rằng người ta đã tìm thấy một thực đơn chi tiết dành riêng cho Giáo chủ Mackenzie, cho thấy ông ta thưởng thức những bữa ăn thịnh soạn trong các bữa sáng, trưa và tối.

Ông Bộ trưởng cũng báo cáo rằng có bằng chứng lạm dụng tình dục một số trẻ em được tìm thấy nơi các em đã chết.
 
Văn Hóa
Tôi, NGÔI BA
Nguyễn Trung Tây
03:48 27/05/2023
Lm Nguyễn Trung Tây
Tôi, NGÔI BA


Tôi, Ngôi Ba Thiên Chúa, trần gian gọi Tôi: Chúa Thánh Linh.
Từ những ngày đầu tiên, khi trời đất vô minh, không dạng không hình,
Tôi bay trên khối nước mênh mông không rõ đường biên giới,
Để rồi từ Lời rực rỡ, ánh sáng lan tỏa một cõi trần gian!

Tôi hình bồ câu trên đầu tóc ướt sũng của Con Thiên Chúa, ngay bên bờ sông Giođan.
Tôi hình lửa xuất hiện trên đầu những người môn đệ nhát sợ trong căn phòng cửa đóng kín.
Tôi dẫn thầy Sáu Philipphê, tông đồ Phaolô dân ngoại, và Giêsu hữu thời tiên khởi rời bỏ khu vực an toàn.
Họ đi rộn ràng trên các nẻo đường thế giới, đường Rôma, đường Tơ Lụa. Họ đi, Tin Vui rộn ràng.

Tôi triệu tập tại phố Giêrusalem Công đồng đầu tiên của Giáo hội,
Tông đồ Giacôbê, Phêrô, Phaolô hội họp tranh cãi lề luật mới.
Tôi mời gọi Công đồng Vatican II, cánh cửa mở ra.
Tôi đặt Hồng Y Argentina vào tông tòa Rôma.
Ngài trở thành Giáo hoàng đầu tiên mang tước hiệu Franciscô.
Ngài mời gọi Giáo hội Giêsu hãy đậm mùi chiên nơi đồng cỏ.

Tôi thuyền trưởng bẻ bánh lái, mang Tin Mừng vào đất Hùng Vương.
Tôi đốt lửa hồn Giêsu hữu Việt, khi họ chân mang còng bước ra pháp trường.
Tôi nhắc nhở Giáo hội Việt, 400 năm rồi, chiên Việt không tăng trưởng.
Giáo đường vẫn thế, vẫn chỉ ngồi đó những con chiên của đàn chiên cũ.

Tôi Chúa Thánh Linh, Ngôi Ba Thiên Chúa.
Tôi đổi thay, Tôi mang thế giới quay về lại hương lúa
Hương vị thơm tho những ngày đầu tiên trước khi người trần,
họ gục ngã bởi vị cám dỗ ngạt ngào trong khu Vườn hồng ân.

Tôi là lửa đỏ đốt cháy hồn người,
Người hồn nguội lạnh, tâm thần rối bời!
Tôi là gió, dịu mát hồn mệt mỏi.
Tôi cuồng phong, quét sạch rác tanh hôi,
Từ bãi rác cũ, vươn cao cỏ mới.

Tôi, Chúa Ba Ngôi, vẫn cầm lái thuyền
dẫn thuyền Giáo Hội, ngày cánh chung dừng bến.
Nơi đó, ngày đó, vào giây phút không ai ngờ!
Giáo hội diện đối diện Chú Rể Giêsu, tiệc cưới thiên đàng!
 
VietCatholic TV
Tổng phản công: Volnovakha thất thủ, lính Nga chạy về Mariupol. Hoảng loạn ở Berdiansk, và Mariupol
VietCatholic Media
02:53 27/05/2023


1. Quân Nga đại bại tại Volnovakha, bỏ chạy về phía thành phố Mariupol

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Bẩy 27 tháng Năm, Vadym Boychenko, thị trưởng thành phố Mariupol, cho biết quân Nga đã thất thủ tại Volnovakha, và một đại đội quân Nga đã chạy trốn khỏi mặt trận bằng xe quân sự. Họ đang tiến về Mariupol.

“Trưa ngày thứ Sáu khoảng một đại đội quân xâm lược có vũ trang trên các phương tiện quân sự đã bỏ chạy khỏi mặt trận gần Volnovakha. Bây giờ họ đang tiến về Mariupol. Người dân của chúng tôi đã nhìn thấy họ xuất hiện ở phía bắc quận Mariupol. Vẫn chưa rõ liệu họ muốn ra biển hay tới Nga vì tình hình đang ngày càng vô vọng tại Telmanovo và Novoazovsk.”

Anh ta mỉa mai nói thêm rằng đây là “những hành động đúng đắn đầu tiên của quân xâm lược Nga” và nói rằng dân chúng đang tiếp tục theo dõi và báo cáo “tình huống rượt đuổi” này.

Trước đó, ông báo cáo vào ngày thứ Sáu 26 tháng 5 rằng dân chúng ở Mariupol đã báo cáo về sự di chuyển của xe tăng, xe chở xăng, hệ thống hỏa tiễn đất đối không Pantsir-S1 và nhân lực của đối phương về phía Berdiansk.

Bộ Tổng Tham Mưu Ukraine trước đó đã đưa ra nhận định rằng những kẻ xâm lược đang biến Mariupol và những ngôi làng xung quanh thành một trung tâm quân sự và hậu cần cho quân đội Nga.

2. Các vụ nổ mạnh được báo cáo ở khu vực nhà máy thép Azovstal của thành phố Mariupol.

Hai tiếng nổ vang lên tại khu vực Nhà máy gang thép Azovstal ở thành phố tạm chiếm Mariupol, vùng Donetsk. Vadym Boychenko, thị trưởng thành phố Mariupol, cho biết như

“Hai vụ nổ mạnh ở khu vực Azovstal. Khói đang bốc lên. Đây là cú tấn công rất mạnh. Trước đó, một hoạt động phòng không không thành công đã được ghi lại ở Nikolske,” Boychenko nói.

Ông báo cáo rằng quân xâm lược đã đặt kho hàng tại nhà máy thép và đang sửa chữa các thiết bị quân sự.

Bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm 2022, cuộc vây hãm Mariupol kéo dài ba tháng của lực lượng Nga đã phá hủy phần lớn thành phố, khiến nó được chính phủ Ukraine phong tặng danh hiệu “Thành phố anh hùng của Ukraine”. Vào ngày 16 tháng 5 năm 2022, thành phố được ghi nhận là thất thủ. Quân đội Nga giành quyền kiểm soát hoàn toàn thành phố trước ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Trước chiến tranh, thành phố có 425.700 dân. Ngày nay, chỉ còn lại không tới 100.000 dân. Theo Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, đây là địa điểm xảy ra các vụ bắt cóc trẻ em lớn nhất của Nga. Ngày 18 tháng Ba, ICC đã ra lệnh bắt giữ Putin và Maria Alekseyevna Lvova-Belova là phụ tá của ông ta về trẻ em.

3. Nga gửi thêm quân tiếp viện tới hai thành phố Berdiansk, và Mariupol, đề phòng hai thành phố này thất thủ

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Bẩy 27 tháng Năm, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết Bộ Quốc Phòng Nga đã tung một lực lượng lớn để ngăn chặn sự sụp đổ tại hai thành phố miền cực Đông Ukraine là Berdiansk và Mariupol.

Các không ảnh co thấy quân Nga đang di chuyển các thiết bị bộ binh cơ giới, hệ thống phòng không và binh lính về phía Berdiansk và quận Mariupol.

Theo các blogger quân sự Nga, lực lượng tiếp viện đang đến Berdiansk và quận Mariupol. Thiết bị bộ binh cơ giới, nhân lực và hệ thống phòng không Pantsir. Nga nhận định rằng quân Ukraine sẽ tìm cách cắt đứt điều thường được gọi là cây cầu trên đất liền nối lục địa Nga với bán đảo Crimea.

Theo Thứ trưởng Hanna Maliar, các tin tình báo cho biết nhóm lính mới này là những người bị gọi nhập ngũ gần đây. Họ đã được chuyển đến bờ biển dọc theo tuyến Urzuf-Yalta. Ngoài ra, quân nhân và khí tài, bao gồm cả xe tăng, tập trung ở phía bắc quận Mariupol, gần Volnovakha và Vuhledar.

Hôm thứ Năm 25 Tháng Năm, các quan chức Nga ở Berdiansk bị tạm chiếm cho biết các lực lượng Ukraine đã tấn công thành phố bằng hỏa tiễn Storm Shadow.

Quân đội Ukraine “đã phát động một cuộc tấn công lớn” vào thành phố, Vladimir Rogov, một thành viên của chính quyền địa phương của Nga tại Zaporizhzhia, đã cho biết như trên vào hôm thứ Năm giữa những tiếng nổ rung chuyển thành phố Berdiansk.

Rogov cho biết ông vẫn chưa có thông tin về thương vong, đồng thời cho biết thêm rằng các đội phản ứng đã có mặt tại hiện trường.

“Vẫn chưa biết liệu hỏa tiễn Storm Shadow của Anh hay thứ gì khác đã được sử dụng hay không,” Rogov nói thêm.

Nếu Ukraine đứng sau vụ tấn công bị cáo buộc, việc sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow là một lựa chọn khả dĩ, do Berdiansk nằm sâu trong lãnh thổ do Nga kiểm soát, cách tiền tuyến khoảng 100 km.

Storm Shadow là hỏa tiễn hành trình tầm xa có khả năng tàng hình do Anh và Pháp hợp tác phát triển, thường được phóng từ trên không. Với tầm bắn vượt quá 250 km, nó chỉ kém tầm bắn 300 km của Hệ thống hỏa tiễn chiến thuật lục quân đất đối đất, gọi tắt là ATACMS, do Mỹ sản xuất mà Ukraine đã yêu cầu từ lâu. Vương quốc Anh cho biết họ đã chuyển giao nhiều hỏa tiễn Storm Shadow cho Ukraine vào đầu tháng 5.

4. Nga chuẩn bị tung ra một tai nạn quy mô lớn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia trong vài giờ tới để chặn đứng cuộc tổng phản công của quân Ukraine

Nga đang chuẩn bị cho một hành động khiêu khích quy mô lớn bằng cách tạo ra một vụ tai nạn tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Phát ngôn nhân Tổng cục Tình báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết như trên trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Bẩy 27 tháng Năm.

“Trong những giờ tới, quân xâm lược sẽ chuẩn bị một hành động khiêu khích quy mô lớn bằng cách mô phỏng một vụ tai nạn tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Vì mục đích này, một cuộc tấn công sẽ được thực hiện trực tiếp trên lãnh thổ của ZNPP. Sau đó, tình trạng rò rỉ chất phóng xạ khẩn cấp sẽ được thông báo. Theo truyền thống, Ukraine sẽ bị đổ lỗi cho vụ việc”, phát ngôn viên tình báo Ukraine Andrii Yusov nói.

Theo báo cáo, để che giấu hành động của mình, những kẻ xâm lược đã làm gián đoạn quá trình luân chuyển nhân viên của phái bộ giám sát thường trực của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, được lên kế hoạch vào ngày hôm nay.

“Mục đích của hành động này là kích động cộng đồng quốc tế tiến hành một cuộc điều tra chi tiết, trong đó mọi hoạt động tấn công sẽ phải ngưng lại. Bằng cách này, những kẻ liều lĩnh hy vọng sẽ có được khoảng thời gian tạm dừng đã chờ đợi từ lâu, vốn sẽ được sử dụng để tập hợp lại lực lượng xâm lược và ngăn chặn cuộc phản công của Ukraine,” ông nói.

Đồng thời, Andrii Yusov cảnh báo rằng “quân xâm lược đã đặt các phương tiện hủy diệt thích hợp” tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia.

Theo ông, ngay sau đó, quân xâm lược Nga muốn lôi kéo những người được gọi là chuyên gia của Rosatom vào việc “ghi âm” các cuộc tấn công và mời đại diện của các cơ quan và tổ chức quốc tế, bao gồm cả IAEA.

Yusov cũng lưu ý rằng quân xâm lược Nga Nga có thể sớm thực hiện các hành động khiêu khích như vậy bằng cách sử dụng các yếu tố nguyên liệu hạt nhân và vũ khí hóa học dọc theo toàn bộ chiến tuyến ở miền đông và miền nam Ukraine.

5. Thị trưởng do Nga bổ nhiệm tuyên bố Quân đội Ukraine tấn công Mariupol bị tạm chiếm bằng hỏa tiễn tầm xa

Các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công Mariupol hôm thứ Sáu bằng hai hỏa tiễn tầm xa, theo thị trưởng thành phố bị Nga xâm lược, Oleg Morgun.

Morgun, tên phản bội do Nga bổ nhiệm, cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã có mặt tại hiện trường nhưng không có trường hợp tử vong, thương tích hay thiệt hại nào đối với cơ sở hạ tầng của thành phố.

Các quan chức của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự tuyên bố trước đó cho biết các vụ nổ ở thành phố hôm thứ Sáu là do một cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Ukraine, và các video trên mạng xã hội cho thấy những hình ảnh mà CNN định vị cho thấy địa điểm này là nhà máy thép Azovstal, địa điểm nổi tiếng trong nhiều tuần vì cuộc bao vây kéo dài trong những tháng đầu cuộc xâm lược toàn diện của Nga.

Vadym Boychenko, thị trưởng thành phố Mariupol, cho biết các lực lượng Nga đã thiết lập các trạm kiểm soát chặn một cây cầu gần nhà máy Azovstal và mô tả cảnh hỗn loạn với các nhân viên khẩn cấp Nga tại hiện trường vụ tấn công.

Boychenko cho biết lực lượng Nga đã thiết lập một kho đạn dược bên trong nhà máy.

“Vụ tấn công xảy ra trên lãnh thổ của Azovstal,” Boychenko nói. “Còn nhớ chúng tôi đã nói rằng họ đang thiết lập một căn cứ ở đó để tránh các cuộc tấn công không? Vâng, họ đã thiết lập một căn cứ cùng với kho đạn.”

Boychenko cho biết thêm: “Xe buýt chở công nhân đang được gửi đến Azovstal để dọn dẹp đống đổ nát. Phiên bản chính thức là họ đang tìm kiếm các 'công nhân' trong đống đổ nát. Tại sao lại cần công nhân vào lúc nửa đêm thì ai cũng rõ… chúng ta có thể kết luận rằng mọi thứ ở Azovstal đều đang rất tồi tệ.” Cho đến nay, Ukraine đã không nhận trách nhiệm về cuộc tấn công.

6. Quan chức Nga thừa nhận có các vụ nổ ở nhà máy thép Azovstal của Mariupol bị tạm chiếm

Denis Pushilin, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm của khu vực Donetsk bị tạm chiếm, cho biết thành phố Mariupol đã bị các lực lượng Ukraine tấn công.

Ông cáo buộc quân đội Ukraine đã phóng hai hỏa tiễn tầm xa vào Mariupol từ phía tây bắc vào khoảng 8:10 tối giờ địa phương.

Các video trên mạng xã hội do các tài khoản không chính thức đăng tải cho thấy một cột khói được nhìn thấy phía trên Mariupol. Một kênh Telegram Mariupol địa phương đã đăng hình ảnh về một cuộc tấn công ở Mariupol, mà CNN đã định vị địa lý là địa điểm của nhà máy thép Azovstal.

Mariupol đã trở thành một điểm tập trung quan trọng của các lực lượng Nga ở miền nam Ukraine và các đoàn xe quân sự của Nga thường xuyên đi qua.

Denis Pushilin đã cảnh cáo dân chúng không được đăng tải các hình ảnh liên quan đến các hoạt động quân sự trong vùng.

Trong một cuộc họp báo trước đó, ông ta đã đề cập đến một vụ tấn công vào chính thành phố Donetsk, nơi đặt trụ sở của cái gọi là Cộng hòa Nhân Dân Donetsk.

Ông ta nói: “Đối phương đang tăng cường pháo kích vào Donetsk. Lúc 9 giờ sáng, quận Kalininskyi của thành phố bị tấn công từ các hệ thống Himars của Mỹ. Hậu quả, một phụ nữ trẻ tử vong và một người khác bị thương.”

“Nửa giờ sau, tại cùng một quảng trường, một vụ tấn công thứ hai bằng vũ khí tương tự đã xảy ra vào thời điểm các nhà báo, lực lượng cấp cứu và các dịch vụ phản ứng khác đang làm việc tại hiện trường vụ pháo kích thứ nhất”.

“Tại quận Kalininskyi của Donetsk, hai bệnh viện, một trạm xăng và một tòa nhà viện nghiên cứu đã bị hư hại sau 2 vụ pháo kích này”.

“Tôi yêu cầu cư dân Donetsk không di chuyển trên đường trừ khi thực sự cần thiết.”

Donetsk là một trong bốn khu vực của Ukraine mà Liên bang Nga tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái, mặc dù chỉ chiếm một phần lãnh thổ. Pushilin trước đây là người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng và đồng thời là quyền thống đốc được bổ nhiệm của Liên bang Nga trong khu vực.

Phát ngôn nhân Cục Tình Báo Bộ Quốc Phòng Ukraine cho biết cả hai bệnh viện được nêu trong báo cáo của Denis Pushilin trước đây là các bệnh viện nhưng đã bị Nga biến thành các trại lính và làm các kho chứa vũ khí, đạn dược.

7. Thành công của hỏa tiễn Patriot ở Ukraine đã gây sốc ngay cả đối với Ngũ Giác Đài

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Patriot Missile Success in Ukraine Has Shocked Even the Pentagon–Kyiv”, nghĩa là “Thành công của hỏa tiễn Patriot ở Ukraine đã gây sốc ngay cả đối với Ngũ Giác Đài.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Theo một nhà phân tích quân sự, thành công của Ukraine với hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot do Mỹ sản xuất trong cuộc chiến với Nga đã khiến Ngũ Giác Đài phải sửng sốt.

Ivan Kirichevskiy, một chuyên gia tại công ty tư vấn và truyền thông quân sự Defense Express, đã trình bày các suy tư của mình về việc Kyiv sử dụng hệ thống hỏa tiễn tiên tiến trong một cuộc phỏng vấn với Đài NV của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy đã yêu cầu hệ thống phòng thủ quan trọng trong nhiều tháng trước khi cuối cùng nó đến.

Vào tháng 10 năm 2022, Washington đã đồng ý gửi cho Kyiv các hệ thống hỏa tiễn Patriot, có thể tấn công máy bay, hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn. Zelenskiy cho biết chúng có thể giúp chống lại các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và khu dân cư. Đức và Hà Lan cũng cam kết gửi hệ thống Patriot tới Ukraine.

Ukraine hiện có hai trong số các hệ thống phòng không được thiết lập trong nước.

“Hôm nay, bầu trời Ukraine xinh đẹp của chúng ta trở nên an toàn hơn vì các hệ thống phòng không Patriot đã đến Ukraine”, Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov cho biết trong một tuyên bố trên các kênh truyền thông xã hội của mình vào ngày 19/4.

Kirichevskiy nói: “Mỹ đã suy nghĩ rất lâu, thảo luận về việc có nên cung cấp cho chúng tôi những hệ thống Patriot hay không. Hóa ra là lực lượng phòng không của chúng ta với khóa huấn luyện cấp tốc thực sự đã phô diễn được các khả năng của Patriot mà Ngũ Giác Đài không nghĩ là có thể”.

Hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot trên mặt đất là hỏa tiễn đất đối không tiên tiến nhất mà Washington cung cấp cho Kyiv kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Với tầm bắn hơn 65 dặm hay 105km, nó có thể phát hiện, theo dõi và tiêu diệt máy bay không người lái, hỏa tiễn hành trình và hỏa tiễn đạn đạo tầm ngắn hoặc chiến thuật, theo Liên minh Vận động Phòng thủ Hỏa tiễn.

Ukraine đã sử dụng các hệ thống tinh vi để chống lại làn sóng tấn công hỏa tiễn từ Nga. Một chỉ huy lực lượng không quân Ukraine cho biết trên Telegram vào ngày 6 tháng 5 rằng quân đội Ukraine đã sử dụng hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot để bắn hạ một hỏa tiễn siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal của Nga ở Kyiv.

Nga trước đây đã cảnh báo rằng việc chuyển giao các hệ thống này cho Ukraine có thể làm leo thang xung đột.

Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết vào tháng 12 rằng tất cả vũ khí do các quốc gia phương Tây cung cấp cho Ukraine sẽ trở thành mục tiêu của Nga.

Bà nói với các phóng viên: “Chúng tôi muốn nhắc các bạn rằng tất cả vũ khí do phương Tây cung cấp cho Ukraine đều là mục tiêu quân sự hợp pháp của Lực lượng vũ trang Liên bang Nga và sẽ bị phá hủy hoặc bị bắt giữ, như đất nước chúng tôi đã nhiều lần tuyên bố”.

8. Nga bắt đầu chuyển vũ khí hạt nhân sang nước láng giềng Ukraine

Tờ Newsweek có bài tường trình nhan đề “Russia Starts Moving Nuclear Weapons to Ukrainian Neighbor”, nghĩa là “Nga bắt đầu chuyển vũ khí hạt nhân sang nước láng giềng Ukraine.” Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Túy Vân.

Nga đã bắt đầu chuyển vũ khí hạt nhân tới Belarus, quốc gia có chung đường biên giới dài 674 dặm hay 1041km với Ukraine, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết hôm thứ Năm.

Thông báo của Lukashenko được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu gặp Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin ở Minsk để ký các văn bản về việc bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga ở Belarus. Theo thỏa thuận, Điện Cẩm Linh sẽ vẫn kiểm soát những thứ mà Nga cho là vũ khí phi chiến lược.

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên thảo luận công khai vào tháng 3 về việc đặt vũ khí hạt nhân ở Belarus, quốc gia cũng có chung đường biên giới với ba quốc gia NATO—Latvia, Lithuania và Ba Lan. Lukashenko từ lâu đã là một đồng minh trung thành của Putin và nhà lãnh đạo Nga đã sử dụng Belarus làm bệ phóng để bắt đầu cuộc chiến chống lại Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022. Tuy nhiên, nỗ lực của Putin nhằm chiếm Kyiv trong những ngày đầu của cuộc xung đột bằng quân đội từ Belarus đã không thành công.

Mặc dù Điện Cẩm Linh chưa bình luận về việc liệu vũ khí hạt nhân đã đến Belarus hay chưa, ông Lukashenko nói với các phóng viên rằng “việc chuyển giao vũ khí hạt nhân đã bắt đầu”, theo hãng tin BelTA của nhà nước Belarus.

BelTA báo cáo rằng Lukashenko cho biết đất nước của ông phải “chuẩn bị các địa điểm cất giữ” vũ khí và xác nhận rằng công việc đó đã được hoàn thành. Theo hãng truyền thông nhà nước Nga Tass, Lukashenko cũng bảo đảm rằng vũ khí sẽ an toàn ở nước ông.

“Đừng lo lắng. Bạn biết chúng tôi là những người đúng giờ, tiết kiệm, vì vậy đừng căng thẳng. Chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề này,” ông ta nói với kênh Telegram Shot.

Newsweek đã liên hệ với văn phòng của Lukashenko qua email để nhận xét.

Sau cuộc gặp giữa Shoigu và Khrenin, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Matthew Miller đã lên án thỏa thuận giữa Nga và Belarus.

“Đây là ví dụ mới nhất về hành vi vô trách nhiệm mà chúng ta thấy từ Nga kể từ cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine hơn một năm trước,” Miller nói trong một cuộc họp báo.

Miller nhắc lại lập trường của Washington rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine sẽ phải đối mặt với “hậu quả nghiêm trọng”.

“Tôi chỉ nói thêm rằng chúng tôi không thấy có lý do gì để điều chỉnh tư thế hạt nhân chiến lược của mình hoặc bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân,” ông nói.

Lãnh đạo phe đối lập người Belarus đang lưu vong Svetlana Tikhanovskaya cũng lên tiếng phản đối việc đặt vũ khí hạt nhân ở đất nước của mình, nói rằng hành động này sẽ “không chỉ gây nguy hiểm cho cuộc sống của người dân Belarus mà còn tạo ra mối đe dọa mới đối với Ukraine và toàn bộ Âu Châu.

Theo tờ Moscow Times, một hãng tin độc lập có trụ sở tại Amsterdam, Svetlana Tikhanovskaya nói thêm: “Nó sẽ khiến người Belarus trở thành con tin cho tham vọng đế quốc của Nga.

9. Nhà chức trách cho biết vụ tấn công vào trung tâm y tế Dnipro làm 31 người bị thương, trong đó có 8 bác sĩ

Trong cuộc họp báo tại trung tâm báo chí Kyiv sáng thứ Bẩy 27 tháng Năm, phát ngôn nhân cảnh sát quốc gia Ukraine, Đại Úy Alyona Lyutnytska cho biết số người bị thương trong cuộc tấn công hôm thứ Sáu vào thành phố Dnipro đã tăng lên 31 người, trong đó có 8 bác sĩ và 2 trẻ em, theo người đứng đầu hội đồng khu vực của Dnipro, Mykola Lukashuk.

Trong số những người bị thương, 16 người đã được đưa đến bệnh viện và những người khác đang được điều trị ngoại trú

“Hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng, 12 người ở tình trạng trung bình và những người còn lại bị thương nhẹ”, cô nói thêm.

Một hỏa tiễn đạn đạo đã bắn trúng Bệnh viện số 14 của thành phố Dnipropetrovsk khiến bệnh viện bị phá hủy một phần. Vụ nổ đã đốt cháy tầng hai.

Một cơ sở kinh doanh một tầng gần đó cũng bốc cháy, nhưng lính cứu hỏa đã dập tắt ngọn lửa. Một khu liên hợp thể thao, trường học, những ngôi nhà xung quanh và xe hơi cũng bị hư hại.

10. Vụ tấn công bệnh viện Dnipro chứng tỏ Nga cố ý nhắm vào thường dân, cố vấn tổng thống Ukraine nói

Cuộc tấn công của Nga vào một bệnh viện ở thành phố Dnipro là một “cuộc tấn công có chủ ý nhằm vào một mục tiêu dân sự”, cố vấn tổng thống Ukraine, Mykhailo Podolyak, cho biết như trên, đồng thời cho biết thêm rằng điều đó chứng tỏ Nga đang tấn công vào dân thường.

“Đây là bằng chứng hoàn toàn rõ ràng rằng Nga về nguyên tắc đã thay đổi chiến thuật tấn công hỏa tiễn của mình. Bây giờ nó chủ yếu tấn công dân thường – có chủ ý vào các cơ sở như bệnh viện ở Dnipro, với ý định giáng một đòn tâm lý và rõ ràng là giết càng nhiều người càng tốt,” Podolyak nói trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên quốc tế cấp cao của CNN, Fred Pleitgen.

Các quan chức địa phương cho biết vụ tấn công vào bệnh viện vào sáng thứ Sáu đã giết chết hai người và làm bị thương ít nhất 30 người, bao gồm cả trẻ nhỏ.

Podolyak cho biết các cuộc tấn công tương tự đã tấn công các khu dân cư và những nơi như bệnh viện và trường học trong vài tháng qua. Cụ thể ở khu vực phía nam Kherson và phía đông Kharkiv, ông Podolyak cho biết Nga phá hủy “các khu dân cư hàng ngày bằng pháo binh theo cùng một cách như thế”.

“Đối với tôi, dường như đã đến lúc ngừng mong đợi Nga hành xử theo cách thông thường, với tư cách là một quốc gia tuân theo một số quy tắc do luật pháp quốc tế hoặc một số công ước áp đặt. Không, nó tiến hành chiến tranh chống lại thường dân một cách rõ ràng nhất có thể,” Podolyak nói.

Cố vấn tổng thống cho biết các cuộc tấn công vào dân thường Ukraine cấu thành tội ác chiến tranh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy nói về cuộc tấn công Dnipro trong bài phát biểu hàng ngày hôm thứ Sáu: “Đó là một hành động tàn ác thuần túy: một hỏa tiễn đạn đạo của Nga – nhằm vào một bệnh viện và một phòng khám thú y. Quân xâm lược Nga là những sinh vật hoàn toàn bệnh hoạn.”

11. Pháp coi vụ Nga tấn công bệnh viện Dnipro là “tội ác chiến tranh”

Pháp lên án các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, bao gồm cả cuộc tấn công vào bệnh viện Dnipro vào sáng thứ Sáu, gọi chúng là “tội ác chiến tranh” “không thể không bị trừng phạt”, theo một tuyên bố từ Bộ Trưởng Ngoại Giao Pháp Catherine Colonna.

Các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn và máy bay không người lái vào Kyiv và các khu vực Kharkiv và Dnipropetrovsk của Ukraine “một lần nữa cố tình tấn công vào các địa điểm dân sự,” bộ này cho biết, “vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế.”

Ít nhất 2 người thiệt mạng và ít nhất 30 người, trong đó có 2 trẻ em nằm trong số những người bị thương, theo người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự khu vực Dnipropetrovsk. Lực lượng cấp cứu đang tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát của một phòng khám. Các quan chức cho biết họ vẫn chưa thể liên lạc được với 3 người có thể đã có mặt tại cơ sở vào thời điểm xảy ra vụ tấn công.
 
Tình trạng sức khỏe của ĐTC có vấn đề. Ta hãy cầu nguyện cho ngài. GH và lãnh vực trí tuệ nhân tạo
VietCatholic Media
05:26 27/05/2023


1. Tình trạng sức khỏe của Đức Thánh Cha Phanxicô. Ta hãy cầu nguyện cho ngài.

Tờ Aleteia, nghĩa là Chân Lý Tỏ Tường, có bài tường trình nhan đề “Pope has a fever, is at home in Casa Santa Marta”, nghĩa là “Đức Thánh Cha bị sốt đang ở nhà tại nhà trọ Thánh Matta”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ.

Do bị sốt nên sáng nay Đức Thánh Cha Phanxicô đã phải hủy bỏ các buổi tiếp kiến, ông Matteo Bruni, giám đốc phòng báo chí Vatican, xác nhận với I MEDIA ngày 26 tháng 5 vừa qua. Đức Giáo Hoàng 86 tuổi hiện không ở trong bệnh viện, nhưng ở nhà tại Casa Santa Marta, theo thông tin của chúng tôi.

Sáng nay, tức là thứ Sáu 26 Tháng Năm Đức Thánh Cha Phanxicô đã có một ngày hiếm hoi không có bất kỳ cuộc tiếp kiến chính thức nào theo lịch trình. Hôm qua, thứ Năm 25 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô có tám cuộc hẹn vào buổi sáng. Vào buổi chiều, ngài đến Học viện Giáo hoàng Augustinô, cách Vatican không xa, để tham gia một sự kiện do mạng lưới giáo dục Scholas Occurrentes tổ chức, trong đó ngài nói chuyện với các bạn trẻ bằng tiếng Tây Ban Nha.

“Đức Giáo Hoàng mệt mỏi,” nhân vật số 2 của Vatican, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh giải thích bên lề buổi giới thiệu một cuốn sách vào buổi chiều tại Đại sứ quán Ý cạnh Tòa thánh, trong các bình luận được AFP đưa tin. “Hôm qua, Đức Giáo Hoàng đã có một ngày rất, rất căng thẳng. Đêm qua tôi được biết rằng ngài đã gặp rất nhiều người và trong cuộc gặp với Scholas Occurrentes, ngài muốn chào tất cả họ và có lẽ đến một lúc nào đó sức đề kháng thể chất đã giảm đi.”

Mặc dù Đức Thánh Cha Phanxicô không có cuộc họp chính thức nào trong chương trình nghị sự sáng nay, nhưng ngài có thể có các cuộc hẹn riêng, theo thông lệ. Tuy nhiên, Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh giải thích rằng tình trạng sốt của ngài đã ngăn cản Đức Thánh Cha gặp gỡ bất cứ ai.

Trong vài ngày tới, Đức Giáo Hoàng dự kiến sẽ tham dự một số cuộc họp chính thức. Vào ngày Chúa nhật, ngài sẽ cử hành Thánh lễ Chúa Thánh Thần Hiện xuống tại Đền Thờ Thánh Phêrô lúc 10 giờ sáng. Vào ngày thứ Hai, Đức Thánh Cha sẽ trao Giải thưởng Phaolô Đệ Lục cho Tổng thống Ý Sergio Mattarella.

Chỉ chưa đầy hai tháng trước, vào ngày 29 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã được đưa đến Phòng khám đa khoa Gemelli ở Rome, nơi ngài phải nhập viện ba đêm vì bệnh viêm phổi. Đây là lần nhập viện thứ hai của ngài kể từ khi lên được bầu vào ngôi Giáo Hoàng vào năm 2013. Vào tháng 7 năm 2021, ngài phải ở lại Gemelli để phẫu thuật ruột kết, trong đó 33 cm ruột đã phải cắt bỏ.
Source:Aleteia

2. Ủy ban Công Giáo và Anh giáo nhóm tại đảo Síp

Ủy ban Quốc tế Đối thoại giữa Anh giáo và Công Giáo đã nhóm họp toàn thể, từ ngày 07 đến ngày 15 tháng Năm vừa qua, tại Larnaca trên đảo Síp.

Khóa họp này diễn ra trong khuôn khổ giai đoạn thứ ba đối thoại đại kết giữa hai khối Giáo hội. Tham dự khóa họp, có tất cả các thành viên của Ủy ban cùng với các chuyên gia và nhân viên của Văn phòng Liên hiệp Anh giáo ở Luân Đôn và Bộ Hiệp nhất các tín hữu Kitô của Tòa Thánh.

Khóa họp tập trung vào phần hai của sứ mạng được ủy thác, tức là sự thẩm định trong tư cách là Giáo hội địa phương, miền và hoàn vũ về giáo huấn đúng trong lãnh vực luân lý của hai khối Giáo hội. Ủy ban cũng suy tư về vấn đề làm sao có thể học hỏi kinh nghiệm của nhau.

Trong khóa họp, Đức Tổng Giám Mục Vasilios thuộc Giáo phận Constantia-Ammochostos, Đồng Chủ tịch Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô, đã trình bày quan điểm của Chính thống về sự phân định luân lý.

Trong tuần lễ nhóm họp, các vị đại diện Anh giáo và Công Giáo đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với các lãnh tụ của các Giáo hội địa phương.

Ngày 14 tháng Năm, các thành viên Ủy ban đã hiệp với vị Quản đốc và các tín hữu của Nhà thờ chính tòa Anh giáo Thánh Phaolô ở thủ đô Nicosia, để cử hành phụng vụ Chúa nhật và sau đó đã được Đức Tổng Giám Mục Giáo hội Chính thống Síp tiếp kiến tại trụ sở của ngài, rồi sau đó được vị đại diện Đức Thượng phụ Công Giáo Latinh ở Giêrusalem, phụ trách mục vụ tại đảo Síp, tiếp đón.

Khóa họp năm tới của ủy ban sẽ tiến hành vào tháng Năm, năm 2024.

3. Bahrain cam kết thúc đẩy đối thoại liên tôn

Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Các vấn đề Hồi giáo và Tài trợ Nawaf bin Mohammed Al Maawda hôm nay đã gặp các thành viên của Ủy ban Thường trực Đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo.

Al Maawada chuyển lời chào từ Quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa và Hoàng thân Thái tử Salman bin Hamad Al Khalifa, Thái tử kiêm Thủ tướng.

Ông ca ngợi những nỗ lực của Chủ tịch Hội đồng Tối cao về các vấn đề Hồi giáo Shaikh Abdul Rahman bin Mohammed bin Rashid Al Khalifa, nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn.

Ông nhấn mạnh cam kết của Bahrain hỗ trợ các nỗ lực và sáng kiến nhằm thúc đẩy đối thoại liên tôn và xây dựng cầu nối giao tiếp giữa các dân tộc và các nền văn hóa khác nhau, từ đó góp phần củng cố các nguyên tắc và giá trị chung sống của con người, nêu cao tinh thần khoan dung và lan tỏa hòa bình.

Ủy ban Thường trực Đối thoại Hồi giáo-Kitô giáo được thành lập theo một biên bản ghi nhớ giữa Hội đồng Tối cao Hồi giáo có trụ sở tại Abu Dhabi và Hội Đồng Đối thoại Liên tôn Vatican.

Ủy ban là một trong những kết quả của Diễn đàn Đối thoại Bahrain: Đông và Tây vì sự cùng tồn tại của loài người, được tổ chức bởi Vương quốc Bahrain vào tháng 11 cùng với chuyến thăm chính thức lịch sử tới Vương quốc Bahrain của Đức Thánh Cha Phanxicô và Tiến sĩ Ahmed El-Tayeb. Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Quốc vương Hamad bin Isa Al Khalifa.


Source:www.bna.bh

4. Đức Hồng Y Eijk tin rằng Giáo hội phải dấn thân trong lãnh vực trí tuệ nhân tạo

Đức Hồng Y Wilhelm Jacobus Eijk, Tổng Giám mục Utrecht, Hà Lan, cho rằng sự phổ biến của Trí Tuệ Nhân Tạo và các dịch vụ liên quan đến nó đòi hỏi Giáo Hội Công Giáo phải đáp ứng và cân nhắc.

Đức Hồng Y Eijk không chỉ là một Hồng Y và tổng giám mục, mà còn là một bác sĩ được đào tạo và một chuyên gia về đạo đức sinh học. Đối với ngài, có một điều chắc chắn: một mặt, Giáo Hội cần phải có mặt trong các chatbot như ChatGPT hay Google's Bard, hơn nữa, phải “truyền giáo” cho chúng để các phản hồi cũng bao hàm quan điểm tôn giáo. Mặt khác, cần phản ánh rộng hơn về tác động của trí tuệ nhân tạo và đặc biệt là về cách sử dụng Trí Tuệ Nhân Tạo, bao gồm cả trong lĩnh vực chăm sóc mục vụ và chăm sóc y tế, ảnh hưởng đến cách mà xã hội nhìn nhận con người.

Đức Hồng Y, nổi tiếng vì đã yêu cầu Giáo hội làm sáng tỏ vấn đề về hệ ý thức hệ giới tính, đã xác tín rằng: Giáo hội cũng phải nêu rõ lập trường của chính mình bằng một tài liệu chính thức về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với con người. Đồng thời, ngài khẳng định rằng vẫn chưa phải là lúc, bởi vì cần phải có một sự phản ánh rộng lớn hơn nhiều.

“Thật khó để có một cái nhìn tổng quan về tất cả những gì trí tuệ nhân tạo có thể làm cho chúng ta vì đây vẫn là một lĩnh vực ít được biết đến. Nhưng các công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo như chatbot cũng có thể nói lên điều gì đó về các vấn đề tôn giáo.”

Tổng Giám mục Utrecht kể lại rằng trong một bài giảng, ngài đã đưa ra một ví dụ mà ngài đã đọc trong một cuốn sách, đề cập đến Thomas Aquinas:

“Tuy nhiên, một phó tế từ tổng giáo phận của tôi, đồng thời là giáo sư tín lý tại phân khoa thần học của chúng tôi ở Utrecht, không nhớ đã nghe câu chuyện này về Thánh Thomas Aquinas. Vì vậy, một linh mục trẻ đã hỏi một chatbot, và chatbot trả lời rằng ví dụ này đến từ Thánh Albert Đại đế, không phải Thánh Thomas Aquinas. Vì vậy, sự thật là gì? Phản hồi của chatbot là kết quả tính toán của trí tuệ nhân tạo. Nhưng điều này cũng có nghĩa là việc thêm nhiều thông tin tôn giáo vào chatbot có thể ảnh hưởng đến phản hồi. Để làm được điều này, chúng ta phải cố gắng có mặt trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Mặc dù Trí Tuệ Nhân Tạo có thể làm được nhiều việc hơn là chỉ nhắn tin: Chatbot, với tư cách là hệ thống đối thoại dựa trên văn bản, đang rất thịnh hành ngày nay.

Một ví dụ nổi bật là “Bing” của Microsoft, đã phát triển với công nghệ Trí Tuệ Nhân Tạo từ một công cụ tìm kiếm thành một chatbot hỗ trợ Internet.

Chatbots như Bing hoặc Bard có thể dễ dàng mô phỏng các cuộc trò chuyện với các vị thánh dựa trên thông tin được phổ biến về cuộc đời và lời nói của các vị thánh.

Đức Hồng Y Eijk thừa nhận rằng một số thận trọng là cần thiết, nhưng đồng thời: “Nếu chúng ta chờ đợi quá lâu, những người khác sẽ đưa ra nhiều thông tin hơn để xác định câu trả lời. Vì vậy, chúng ta không nên đợi lâu mới hành động trong lĩnh vực này. Chúng tôi không biết hậu quả của việc sử dụng rộng rãi nhu liệu chatbot, nhưng chúng tôi đã có thể thấy trước một kịch bản nhất định. Người ta nói rằng nhu liệu này có lỗi, nhưng chúng sẽ như thế nào sau 10, 20, hay 5 năm nữa? Sẽ có những loại trí tuệ nhân tạo khác, những máy tính mạnh hơn nhiều có thể đưa ra câu trả lời chính xác hơn nhiều. Ngay bây giờ chúng ta cần phải tác động đến các câu trả lời.”

Đức Tổng Giám Mục Utrecht nhấn mạnh rằng “việc sợ phát triển là điều dễ hiểu, bởi vì trí tuệ nhân tạo cũng có thể gây ra những hậu quả rất tiêu cực cho xã hội của chúng ta”.

Đức Hồng Y cho biết vấn đề về trí tuệ nhân tạo không chỉ ảnh hưởng đến việc sử dụng nhu liệu để tương tác, mà còn là vấn đề rộng lớn hơn về “việc người máy hóa xã hội của chúng ta, có thể dẫn đến mất nhiều việc làm, đặc biệt là những người chưa học một chuyên ngành nào.

Đức Hồng Y Eijk tiếp tục:

«Nói tóm lại, người máy là một loại nhân viên không đòi tăng lương, làm việc hai mươi bốn giờ một ngày mà không biết mệt mỏi. Điều này có thể thay đổi hoàn toàn xã hội của chúng ta, và tôi có ấn tượng rằng cho đến nay chưa có nhận thức nào, cả trong Giáo hội cũng như trong xã hội, về những thay đổi sâu sắc sẽ đến với chúng ta trong những năm tới.

Ngài nói, một mối nguy hiểm thực sự là nguy cơ của một “thuyết siêu nhân” mới, trong đó con người có thể bị đối xử và coi như máy móc. Ví dụ, Đức Hồng Y Eijk nhớ lại rằng “chúng ta đã có những viện dưỡng lão nơi người máy phân phát thực phẩm. Phân phát thức ăn cho người bệnh. Đây là những khoảnh khắc con người tiếp xúc với bệnh nhân, và điều đó đã bị đánh mất.


Source:infocatolica.com