Biệt phái, Luật sĩ giữ nghiêm nhặt mọi thứ luật lệ và tục lệ nên họ tự cho mình là thánh thiện. Tự tôn, tự mãn, họ khinh chê kẻ dốt luật như quần chúng bình dân, lên án và tránh xa bọn tội lỗi (x. Lc 13,1-32)

Họ lên án Chúa Kitô vì tiếp xúc ăn uống với người tội lỗi. Chúa dùng dụ ngôn chỉ cho họ thấy công việc của Thiên Chúa là cứu những người tội lỗi. Cái vui mừng lớn lao ở trên trời là thấy kẻ tội lỗi trở lại.

Một trăm con chiên, lạc một con, người chăn chịu khó đi tìm và lúc tìm thấy vác chiên trên vai về, gọi bà con chòm xóm vui với anh ta. Cũng thế, trên trời vui mừng vì một người trở lại hơn là 99 người công chính, không cần trở lại.

Một bà có mười đồng, rơi mất một, bà bèn đốt đèn, tìm kiếm, tìm được thì vui mừng hết sức, nói to với hàng xóm chia vui với bà. Cũng thế, Thiên Chúa sẽ vui mừng hết sức khi có một người trở lại.

Người con thứ xin cha chia gia tài cho, bỏ nhà ra đi, tiêu xài hết của cải, phải đi chăn heo, làm ô nhục gia đình, khi biết tội, trở về, người cha ra đón với bao vui mừng, làm tiệc ăn mừng.

Tất cả đều nói lên lòng bao dung của Thiên Chúa, Thiên Chúa yêu thương tất cả mọi người, mọi hạng người, có đạo, lương dân, tin hay không tin Thiên Chúa. Thiên Chúa thương tất cả và tìm cách đánh động tâm hồn mọi người bằng ơn Chúa, kêu gọi mọi người trở lại.

Nhưng con người chỉ nhận thức được nhờ các giác quan. Biết được cái này nóng, cái kia lạnh là nhờ va chạm vào, thần kinh nhận lấy tín hiệu chuyển lên óc và óc cho biết. Tư tưởng của con người khởi đầu từ các giác quan. Vì thế, Thiên Chúa đã cho Ngôi Hai nhập thể làm người, đi rao giảng, và chịu chết sống lại để cứu chuộc nhân loại, giúp người ta nghe thấy, nghe, hiểu tình thương của Thiên Chúa đối với mọi người khiến người ta trở lại.

Công cuộc nhập thể và cứu chuộc được Hội Thánh tiếp tục cho tới tận thế. Hội Thánh là dấu hiệu của Chúa Kitô, là thân thể kéo dài của Chúa Kitô, giúp Chúa Kitô hiện diện trước mặt nhân loại. Hội Thánh kêu gọi mọi người trở lại, tiếp nhận, dưỡng nuôi mọi kẻ tin Chúa. Hội Thánh luôn luôn là dụng cụ của Chúa, cùng với Chúa hoạt động cứu độ, đi tìm kiếm chiên lạc vác chiên lạc trên vai vè và hô hoan cho mọi người vui mừng .

Có thể có những cản trở. Thái độ của những người tin Chúa không sống theo ý Chúa giống người anh cả trong dụ ngôn. Chúa giúp người ta trở lại, công việc này khó. Việc dễ là đón tiếp người ta trở lại cũng không làm. Thí dụ : công cìa bao nhiêu người khuyên moy65 người trở lai m họ đ7ua ngu7oi2 đó tớ toa gải tội va đươc vị linh mục nó :” Chưa đến giờ giải tội , hoặc khất đến ngày mai với thái độ … nên người đó không đến nữa .

Bao nhiêu cản trở lại càng thấy rõ Chúa thật là người cha nhân lành vô cùng. Tìm kiếm người ta trở lại, Chúa còn giúp ta biết tiếp đón anh em mình trở lại. Chúng ta hoặc như người con phung phá hoặc như người anh ngăn cản không đón nhận em trở lại.

Bài Phúc âm vừa an ủi chúng ta vì Chúa luôn luôn tìm chúng ta vừa cảnh báo chúng ta thiếu bác ái, thiếu quảng đại sẽ giông như nguồi anh không chịu vào nhà va tự mình loại mình ra khỏi tình thương cứ độ của Chúa, của Hội Thánh .