Trong cuốn "Nhật Ký Một Tâm Hồn", Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII đã ghi lại tất cả cuộc sống thiêng liêng của Ngài. Trong đó, phần quan trọng nhất là phần ghi lại những lần tĩnh tâm, từ lúc trong Chủng Viện cho đến những năm trên ngôi Giáo Hoàng. Ðối với Ngài, mỗi lần tĩnh tâm là mỗi lần kiểm điểm lại cuộc đời. Ðặc biệt là lúc Ngài 80 tuổi, gần từ giã dương thế, mặc dù ở trên ngôi Giáo Hoàng bận rộn muôn nghìn việc đại sự, Ngài vẫn thường xuyên tự kiểm điểm. Ngài luôn quyết tâm sống xứng đáng là một tâm hồn cao cả, muốn sửa đổi mình liên lỉ để sống đẹp lòng Chúa cho đến giây phút cuối cùng.

Ngày thứ Hai (14/08/1961), Ðức cố Giáo Hoàng Gioan XXIII đã ghi lại trong tập "Nhật Ký Một Tâm Hồn" sáu khẩu hiệu để sống hoàn hảo như sau:

Muốn được sống hoàn hảo tôi phải:

1. Ao ước nên công chính và thánh thiện chỉ vì mong làm đẹp lòng Chúa.

2. Hướng mọi tư tưởng và hành động của tôi vào sự phục vụ, hầu làm sáng danh Chúa và Hội Thánh.

3. Rất bình tĩnh, cho dù mọi việc xảy ra cho tôi hay cho Hội Thánh, vì biết rằng Chúa gọi tôi luôn làm việc và chịu khổ vì Hội Thánh.

4. Luôn luôn phó thác cho Thiên Chúa quan phòng.

5. Luôn luôn nhìn nhận tôi là "không".

6. Sắp xếp công việc mỗi ngày rõ ràng, có trật tự.

Anh chị em thân mến!

Có thể nói, đó là sáu bí quyết sống của vị Giáo Hoàng vĩ đại trong lịch sử cận đại của Giáo Hội Công Giáo, để khỏi bị Chúa trách như đã trách những người lãnh đạo Pharisiêu giả hình "nói mà không làm", buộc kẻ khác tuân giữ giới răn Thiên Chúa còn chính mình thì không giữ. Ðể trở thành chứng nhân đức tin của Chúa, mỗi người Kitô hữu trong bất cứ cấp bậc nào trong Giáo Hội, luôn luôn thực hiện việc kiểm điểm đời sống mỗi ngày, mỗi tuần để xét xem mình đang sống thực thi Lời Chúa dạy đến mức độ nào.

Bà Raissa Maritain vợ của triết gia nổi tiếng người Pháp là ông Jacques Maritain đã ghi lại trong tập nhật ký của bà như sau:

"Trong đời sống thiêng liêng, tôi không nên so sánh mình với kẻ khác. Vì làm như vậy tôi có khuynh hướng chỉ trích những tật xấu, những khuyết điểm của kẻ khác. Tôi chỉ biết so sánh đời sống tôi với lý tưởng Chúa Giêsu Kitô đề ra cho tôi mà thôi. Và như thế tôi được mời gọi tiến bước mãi, canh tân mãi không ngừng".

Ðó là một bí quyết quí giá khác nữa để giúp mỗi người chúng ta sống thực hành Lời Chúa dạy, để khỏi bị Chúa trách giữ đạo ngoài môi miệng: "Hữu danh vô thực - nói mà không làm".

Bài Tin Mừng hôm nay trích từ (Mt 23,1-12) giúp ta nhớ lại những lời cảnh tỉnh của Chúa Giêsu đã dạy cho dân chúng và các môn đệ, cho những kẻ tin theo Chúa và những người được Ngài trao phó lãnh đạo cộng đoàn. Càng có nhiệm vụ cao cả, thì người đồ đệ càng phải có đời sống khiêm nhượng, thánh thiện; càng phải thực thi Lời Chúa dạy mỗi ngày một hoàn hảo hơn.

Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách "Ðường Hy Vọng" đã chia sẻ về trách nhiệm của người lãnh đạo cộng đoàn dân Chúa như sau:

Lãnh đạo không có gương sáng - được vâng phục mà không kính phục.

Lãnh đạo chỉ nêu gương sáng trong nhiệm vụ - được kính phục mà không mến phục.

Lãnh đạo nêu gương sáng trong mọi lãnh vực - được vâng phục, kính phục, mến phục và có tầm ảnh hưởng rất sâu rộng.

Chúa Giêsu đã không ngừng biến đổi tức khắc các tông đồ bằng mệnh lệnh, nhưng Chúa để họ tự canh tân. Con hãy tin tưởng và làm cho người ta tin tưởng, sống và làm cho người ta thích sống như con.

Lãnh đạo phải trở nên mọi sự cho mọi người trong bất cứ trường hợp nào. Chấp nhận mọi thứ công việc như nhọc mệt, chống đối và khi cần, phải hy sinh cả mạng sống con để mưu ích cho đoàn thể. Nhưng đừng khi nào làm giảm sút sự lo lắng cho chính linh hồn con. Nhận trách nhiệm lãnh đạo con hãy nhớ rằng: sau khi đem hết thiện chí chu toàn nhiệm vụ, con hãy xem mình là đầy tớ vô dụng, nhìn nhận con nhiều khuyết điểm, không ngạc nhiên buồn phiền khi được đáp trả bằng hiểu lầm và vô ơn.

Trách nhiệm của mọi trách nhiệm của người hướng dẫn cộng đoàn là lo lắng, chăm sóc cho chính linh hồn mình trước, là canh tân chính mình trước để rồi có thể giúp anh chị em canh tân. Ðó là trách nhiệm của mọi người đồ đệ Chúa giữa anh chị em chưa biết Chúa hay đang sống trong lãnh đạm, nguội lạnh và cả chống đối Chúa nữa.

Lạy Chúa, nhìn lên mẫu gương và lời dạy của Chúa, con nhìn thấy mình còn nhiều khuyết điểm. Xin Chúa thương hướng dẫn con canh tân đời sống đức tin của mình, để mỗi ngày con được trở thành bảng chỉ đường rõ ràng hơn, giúp anh chị em con nhìn nhận và tôn vinh Chúa. Amen.