Thứ Hai tuần V Mùa Chay (Ga 8,12-20)

Sự Sáng Thế Gian


Thánh Phanxicô Salêsiô, Giám mục giáo đoàn Sáp (Chable) thuộc miền Nam nước Pháp, là người sống cùng thời với Giám Mục Bossuet. Cả hai đều là những vị Giám mục lỗi lạc thông thái. Nhưng Giám mục Phanxicô Salêsiô được tôn phong hiển thánh, còn Giám mục Bossuet là một văn hào và là một nhà hùng biện nổi tiếng ở Âu Châu thời đó.

Trong văn chương nước Pháp, ngày nay người ta vẫn còn học những tác phẩm của Ngài, gồm các diễn văn, các bài giảng và các tranh luận tôn giáo. Chính Ngài đã viết một pho sách lớn trả lời những vấn nạn của phong trào thệ phản lúc đó. Nghe danh Ngài, mọi người đều nể phục. Trong khi đó, Ðức Cha Phanxicô Salêsiô cũng là một người thông minh xuất chúng, lại có một lối bênh vực đạo Chúa khác hẳn với cách thức của Giám mục Bossuet. Ngài rất nhân từ, bình dân, giản dị và niềm nở tiếp đón mọi người, lắng nghe mọi người, tìm hiểu và giải quyết những thắc mắc của họ. Ngài sẵn sàng đối thoại cả với những anh chị em lạc giáo có ác tâm muốn bắt bẻ Ngài. Nhưng cuối cùng chính họ là những kẻ bị Ngài chinh phục. Ngài không ngại mất thì giờ nghe họ như thể chỉ có mình Ngài với họ thôi. Có người góp ý: "Ðức Cha tiếp họ làm gì cho mất công. Họ cố ý đến để bài bác Ðức Cha đó". Nhưng Ngài trả lời: "Mỗi linh hồn đã là một giáo phận đối với một vị Giám Mục".

Nhờ tìm hiểu, đón tiếp từng cá nhân như vậy mà Ngài đã làm cho trên 10,000 người theo lạc giáo trở lại Công giáo. Ðức Cha Bossuet khiêm tốn nhìn nhận điều này và đã tuyên bố như sau: "Ai muốn tranh luận về giáo lý thì hãy đến với tôi, tôi sẽ làm cho họ thua lý. Nhưng ai muốn theo đạo thì hãy đến với Ðức Cha Phanxicô Salêsiô, vì Ngài hiền từ, không tranh luận, nhưng có một khả năng chinh phục lạ thường".

Anh chị em thân mến!

Khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu Kitô đã cho mọi người nhìn thấy Ngài có một khả năng chinh phục lạ thường. Không ai có uy quyền như Ngài để làm những việc kỳ diệu, nhưng phép lạ để chứng minh mình là Con Thiên Chúa, là Ðấng Thiên Sai được Chúa Cha sai đến. Những lời Ngài nói có sức hấp dẫn đến độ dân chúng nghe Ngài đã nhận xét: "Không ai giảng dạy hấp dẫn như Ngài".

Tuy nhiên, quyền năng chinh phục của Chúa Giêsu không hủy diệt sự tự do chọn lựa của con người. Ðây là một mầu nhiệm đối với trí khôn hạn hẹp của chúng ta.

Bài Tin Mừng hôm nay nhắc lại cuộc tranh luận giữa Chúa Giêsu Kitô và những người biệt phái, những vị lãnh đạo tôn giáo của dân Do Thái. Những người này không tin Chúa, mặc dù họ đã chứng kiến những việc Chúa làm trước mắt. Phần Chúa Giêsu thì Ngài tận dụng mọi lý lẽ, mọi phương thế có thể để thuyết phục họ tin nhận.

Anh chị em thân mến!

Trên trần gian này, có thể nói chưa có một đại diện nào đã hành động như Chúa Giêsu. Ngài hạ mình xuống trần làm người, sử dụng ngôn ngữ của con người để mạc khải sự thật cao cả của Thiên Chúa. Những sự thật có sức cứu rỗi là Ngài làm ngơ trước những lạm dụng về khả năng trí tuệ và ý chí của con người mà họ bắt bẻ Ngài đủ thứ, đủ chuyện. Thái độ không tin và bắt bẻ Chúa của những người biệt phái như vừa được nhắc đến trong đoạn Tin Mừng hôm nay đáng cho chúng ta lưu ý và nhắc lại chính thái độ sống đức tin của mình. Thử hỏi đã có bao nhiêu lần Chúa Giêsu thực hiện những dấu lạ trong đời sống cá nhân chúng ta, cùng như trong sinh hoạt của cộng đồng mà Ngài đã thành lập là Giáo Hội, để nhắc nhở chúng ta rằng: Ngài là Ðấng Cứu Thế, là Ánh Sáng, là Sự Thật cứu rỗi. Nhưng chúng ta đã nhìn thấy ánh sáng và sống sự thật Ngài đã truyền dạy với hết lòng chân thành khiêm tốn hay chưa? Tin nhận Chúa là một điều khó.

Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, tác giả tập sách "Ðường Hy Vọng" đã khuyên các tín hữu như sau: Thành thực cầu xin như các thánh tông đồ xưa: "Lạy Thầy, xin ban đức tin cho chúng con". Con phải can đảm sống đức tin hằng ngày như các thánh Tử Ðạo đã can đảm giữ vững đức tin xưa. Ðối với người Kitô hữu, tin trước hết là chấp nhận được cứu rỗi, được tha thứ, được yêu thương vô cùng. Chúa không phải là Ðấng bắt con phải kính mến. Nói đúng hơn, Chúa là Ðấng mà con phải để cho Ngài yêu thương con vô hạn.

Nhân loại ngày nay đã tiến bộ vượt mực về khoa học và kỹ thuật. Nhân loại đã có đủ sức mạnh khủng khiếp có thể tự sát với vũ khí hạt nhân. Nhân loại đầy đủ phương tiện hỗn loạn hầu như no nê không thiếu gì nữa. Nhân loại cảm thấy làm được mọi sự, nhưng không biết tại sao mình sống? Mình đi về đâu? Và tương lai thế nào?

Nhân loại đang trải qua một cơn khủng hoảng hy vọng. Phải! Nhân loại đang trải qua cơn khủng hoảng hy vọng và có thể chính cá nhân chúng ta cũng đang gặp phải cơn khủng hoảng hy vọng. Vì chúng ta không có đức tin trọn vẹn, không chấp nhận sự thật của Chúa mạc khải: "Ngài từ đâu đến và đi về đâu?" Mạc khải Con Người từ đâu đến và đi về đâu: "Ta là Ánh Sáng, ai theo Ta sẽ không đi trong tối tăm. Nhưng có Ánh Sáng ban sự sống". Ðó là bí quyết niềm hy vọng của chúng ta, của mỗi người Kitô hữu.

Lạy Chúa, xin gia tăng đức tin còn non yếu của con. Xin hướng dẫn con theo ánh sáng sự thật của Chúa, để con trổ sinh nhiều hoa trái tốt đẹp, hầu làm vinh danh Chúa và phục vụ anh em đồng loại. Amen