Chúa chọn ta

“Không phải anh em đã chọn Thày, nhưng chính Thày đã chọn anh em” để anh em ra đi sinh hoa trái.” ( Jn.15 : 16 )

Sự hiện hữu tất cả chúng ta,
Dù sống sang giàu hay nghèo nàn,
Dồi dào sức khỏe hay bệnh hoạn,
Bằng lòng chấp nhận chớ phàn nàn.

Như người đầy tớ trước khi đi,
Chủ chia tiền bạc chớ phân bì,
Hãy sinh lợi tức theo phần vụ,
Là điều quan trọng phải khắc ghi.

Chúa chọn Giu-đa theo ý Ngài,
Nhưng ông đã lựa con đường sai,
Ba mươi đồng bạc hơn cả Chúa,
Kết thúc cuộc đời thật bi ai.

Chúa gọi Phê-rô với tông đồ,
Các ông mau mắn không chần chờ,
Đi theo tiếng Chúa tin vững mạnh,
Dẹp bỏ sướng vui của thế trần.

Cuộc đời trôi nổi như phù vân,
Sáng hoa nở đẹp chiều héo tàn,
Say mê mãi lo toan tích lũy,
Khi ra đi mang hết được đâu.

Ý Thiên Chúa quyết định từ đầu,
Nhận ta để cứu vớt từ lâu,
Chúa gọi nhưng ta phải đáp trả,
Với tình yêu mến thật ân sâu.

Sự hiện hữu mỗi người chúng ta,
Sống đức tin phải biết nhận ra,
Tất cả đều nằm trong tay Chúa,
Phó thác tuân theo Thánh Ý Ngài.

Lạy Chúa ! Xin dạy con đếm tháng ngày mình sống,
Để ngõ hầu tâm trí con luôn được khôn ngoan. (*)
Dù thuyền con trôi nổi giông bão nguy nan,
Vẫn vững tâm luôn luôn đi theo tiếng Chúa gọi.

ĐINH VĂN TIẾN HÙNG

(*) Thánh Vịnh 90 : 12