Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một điệp văn đến các vị đoạt giải Nobel Hòa Bình nhằm khuyến khích các vị ấy hãy cố gắng làm thăng tiến sự hiểu biết và đối thoại giữa các dân tộc.

Cuộc họp của các vị được giải thưởng Nobel Hoà Bình được diễn ra tại Bogota, nước Colombia. Điệp văn của ĐGH gửi các vị này có nhắc tới bản hiệp ước hoà bình đạt được giữa chính quyền Colombia và phiến quân. ĐGH nói hiệp ước này gây cảm hứng cho tất cả các cộng đồng có thể vượt qua được sự hận thù và chia rẽ.

Trích dẫn từ sứ điệp gửi Ngày Thế Giới Hoà Bình, Đức Thánh Cha cầu nguyện xin cho chủ trương bất bạo động sẽ là tiêu chuẩn cho mọi quyết định, mọi mối liên hệ, mọi hành động và đương nhiên cho mọi cơ chế đời sống chính trị.

Nguyễn Long Thao