"Tất cả chúng ta đều có bằng đại học về tội lỗi", Đức Thánh Cha đã nói như trên trong bài giảng thánh lễ sáng thứ Sáu 7 tháng Bẩy tại nhà nguyện Santa Marta dành cho các nhân viên bảo trì tại Vatican.

Trong một bài suy niệm về lời Chúa mời gọi Thánh Mátthêu đi theo Ngài, Đức Thánh Cha nói rằng những người Pharisêu đã nhanh chóng nhìn thấy tội lỗi nơi những người khác, nhưng chậm nhận ra những khuyết điểm có khi còn trầm trọng hơn của chính mình.

Đức Thánh Cha nói rằng ngài xúc động trước những lời của Chúa Giêsu “Ta đến không phải để kêu gọi những người công chính, nhưng là các tội nhân”.

Đức Thánh Cha khuyến khích cộng đoàn đặt niềm tin nơi Chúa Kitô: “Khi anh chị em yếu đuối và sa ngã, hãy tin là Chúa sẽ giúp anh chị em đứng vững; Ngài sẽ chữa lành anh chị em.”

Đức Thánh Cha cũng nhắc nhớ đến câu chuyện của Thánh Jerome, là người đã nói với Chúa Giêsu rằng ngài đã dâng hết cho Chúa tất cả công việc của ngài về Kinh Thánh. Chúa Giêsu đáp lại rằng Ngài muốn thánh nhân hãy dâng cả những tội lỗi của mình để Chúa thánh hóa ông.