ĐGH nói với các nhân viên bảo trì: Tất cả chúng ta là những người tội lỗi, nhưng Chúa Giêsu chữa lành chúng ta.

(EWTN News/CNA) Vào hôm Thứ Sáu ĐGH Phanxicô đã nói rằng giống như những nhân viên thu thuế trong phúc âm, dù chúng ta tội lỗi, nhưng Chúa tìm đến chúng ta để gần cận và chữa lành cho chúng ta miễn là chúng ta có sự khiêm nhường đủ để nhận ra chúng ta cần ngài.

ĐGH nói “Trước tiên tất cả chúng ta đều phải nhận biết rằng: không một ai trong chúng ta, không một ai hiện diện ở đây có thể nói, ‘Tôi không phải là tội nhân.’ Chỉ có những kẻ giả hình, những Pharisiêu mới dám nói thế. Và Chúa Giêsu đã lên án họ.”

“Những kẻ giả hình này tự hào, ảo tưởng và cho rằng mình hơn những người khác. Thật ra chúng ta là những kẻ có tội. Đó là thân phận chúng ta và vì thế Chúa Giêsu muốn đến với chúng ta. Chúa đến với chúng ta, đến với anh, với chị, đến với tôi, vì tôi là kẻ có tội.”

ĐGH đã nói như vậy vào thánh lễ sáng Thứ Sáu dành cho nhân viên bảo trì của thành phố Vatican. Trong bài chia sẻ về đoạn Phúc Âm hôm ấy của Thánh Matthew kể lại việc Chúa Giêsu đã gọi thánh Matthew theo ngài, Chúa lại còn dùng bữa với Matthew, cùng những người thu thuế và những người tội lỗi.

Hình ảnh của đoạn Tin Mừng cũng được mô tả trong một bức họa nổi tiếng của họa sĩ Caravaggio có tên là “Tiếng gọi Thánh Matthew” mà ĐGH đã có dịp chiêm ngắm tại nhà thờ San Luigi De Francesi khi ngài thăm Roma trước khi ngài làm Giáo Hoàng.

ĐGH nói rằng “Điều này an ủi tôi rất nhiều vì tôi nghĩ Chúa đến vì yêu tôi. Bởi vì tất cả chúng ta, tất cả đều là tội nhân. Đây là sự an ủi và là niềm tin của chúng ta. Chúa Giêsu luôn tha thứ cho chúng ta, chữa lành tâm hồn chúng ta. Ngay cả khi vì yếu đuối chúng ta lại lần nữa phạm tội, Chúa Giêsu sẽ đỡ chúng ta dậy ,“ Chúa luôn chữa lành chúng ta.”

“Chúa Giêsu đến với người tội lỗi, chứ không phải đến với người công chính không cần ngài. Chúa phán rằng “Người khỏe mạnh không cần thày thuốc, nhưng người đau yếu mới cần, hãy đi học cho biết ý nghĩa của lời này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần tế lễ. Ta đến không phải đểu kêu gọi người công chính, nhưng là những người tội lỗi.”

ĐGH nói tiếp “Khi đọc những lời này tôi cảm nhận được tiếng gọi của Chúa Giêsu, và tất cả chúng ta cũng có thể cùng thưa với Chúa “ Chúa Giêsu hãy đến với con.”

“Ngay cả khi chúng ta gặp khó khăn, khi chúng ta sa ngã hay cảm thấy bị đè nặng bởi những điều sai phạm lỡ lầm. Chúa Giêsu vẫn yêu chúng ta bất kể như thế nào. “Xin đừng sợ hãi.”

ĐGH giải thích là gương sống thánh thiện của Thánh Jerome làm ngài suy tư. Thánh nhân luôn cầu nguyện và làm việc cho Thiên Chúa, nhưng vẫn có điều gì đó còn thiếu xót. Thì ra Thiên Chúa muốn thánh nhân dâng tỗi lỗi của mình cho Chúa.”

ĐGH kết luận, “Hôm nay, cũng là ngày Thứ Sáu đầu tháng, chúng ta hãy cầu xin cùng Thánh Tâm Chúa Giêsu ban cho chúng ta hiểu được điều tốt đẹp này. Bằng một trái tim đầy lòng thương xót, Chúa nói với chúng ta rằng: Hãy dâng cho Cha những yếu đuối của con, những tội lỗi của con. Cha sẽ tha thứ tất cả cho con. Chúa Giêsu tha thứ mọi sự, tha thứ luôn luôn. Xin cho chúng con niềm vui vì được thứ tha.”

Giuse Thẩm Nguyễn