Lễ Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Lc 1, 39 – 56


Đức Maria là người Me tuyệt vời hơn mọi người mẹ trần thế. Do đó, khi nói về Mẹ Maria không có bút nào, không có ngôn từ nào có thể diễn tả hết mọi khía cạnh của Đức Mẹ. Thánh Bênađô đã viết :” De Maria numquam satis !” ( Nói về Mẹ Maria không bao giờ có thể nói hết được ! ). Xưa nay, đã có biết bao người đạo đức, thánh thiện, đã có biết bao nhà thần học viết về Đức Mẹ. Nhưng tất cả vẫn chưa thể nào diễn tả, vẫn chưa thể nào lột được hết các ý nghĩa và đặc biệt nói hết những đặc ân, những tước hiệu Thiên Chúa và Giáo Hội tặng ban và ca ngợi Đức Mẹ.

Tuy nhiên, nếu đem so sánh những tước hiệu Giáo Hội dành riêng cho Mẹ thì tước hiệu Mẹ vẫn là tước hiệu phù hợp với tâm tình của con người hơn cả. Công Đồng Vaticanô trong Hiến Chế về “ Hội Thánh “ đã dành trọn chương VIII để nói về Đức Trinh Nữ Maria. Trong số 61 Hiến Chế về Hội Thánh, chúng ta đọc thấy :

” Do quyết định của Chúa quan phòng, từ đời đời Đức Maria Trinh Nữ đã được tiền định hợp tác cùng Ngôi Hai Thiên Chúa trong việc Nhập Thể, trong những ngày tháng sống ở trần gian, Mẹ đã là Mẹ tiềm ẩn của Chúa Cứu Thế, là Đấng cộng tác quảng đại với Chúa hơn hết mọi người một cách đặc biệt, và là nữ tỳ khiêm hạ của Chúa, Mẹ đã cưu mang, sinh hạ và dưỡng dục Chúa Kitô, tiến dâng Chúa cho Cha trong đền thờ, đồng khổ với Chúa chịu treo trên Thập giá, đồng công với Chúa Cứu Chuộc một cách hoàn hảo, đặc biệt do đức vâng phục, đức tin, đức cậy và đức mến nồng nhiệt để tái tạo cuộc sống siêu nhiên cho các linh hồn “.

Chính vì thế, Thiên Chúa đã yêu thương Mẹ hết sức đặc biệt, đã ban cho Mẹ nhiều đặc ân cao quí mà không một người nào ở trần thế đã có được như Mẹ. Ơn cả hồn lẫn xác lên trời là đặc ân tuyệt vời Thiên Chúa ban cho Mẹ. Mừng lễ Mẹ Maria về Trời, chúng ta cùng nhau suy nghĩ về ơn Hồn Xác lên Trời của Mẹ…

Đức Thánh Cha Piô XII khi tuyên bố tín điều Đức Maria Hồn Xác lên Trời vào ngày 01 tháng 11 năm 1950, Ngài không nói mông lung, nhưng Ngài đã tuyên tín tín điều này với tất cả niềm tin và đức tin này dựa trên những cơ sở chắc chắn như vào thế kỷ V, người ta mừng lễ Mẹ Maria Hồn Xác về Trời ở Syria; thế kỷ VI, Giáo đoàn Giêrusalem đã mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Xác về Trời; cuối thế kỷ VIII, khắp Hội Thánh Tây Phương đã cử hành lễ này…

Thánh Kinh cũng đã cung cấp các dữ kiện, các luận cứ về việc Đức Maria Hồn Xác lên Trời :” Đức Maria Hòm Bia của Chúa Kitô “, ngôn sứ Isaia viết :” Ta tôn vinh chỗ Ta đặt chân “ ( Is 60, 13 ). Sách Khải huyền cũng khẳng định :” Người Nữ trốn vào sa mạc, ở đó đã có chỗ Thiên Chúa dọn sẵn cho Bà “ ( Kh 12, 6 ).
Giáo lý về Đức Maria Vô Nhiễm Nguyên tội đưa đến kết luận : “ Không như mọi con cái của Evà, Đức Maria, Evà mới, sẽ không phải chết phần xác “.
Niềm tin Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa cũng đưa Giáo Hội đến chỗ tin rằng Chúa Giêsu sẽ không để Mẹ Maria, Mẹ yêu quí của Người phải chịu cảnh hư nát sự chết.
Sách Giáo lý Hội Thánh Công Giáo viết :” Việc Đức Trinh Nữ Maria được lên Trời Hồn Xác là sự thông phần cá biệt vào cuộc phục sinh của Con Mẹ và tiên báo cuộc phục sinh của các tín hữu “ ( số 966 ).
Do đó, ta hiểu được rằng đặc ân Hồn Xác lên Trời của Đức Mẹ là một ơn huệ cao quí không một ngươi nào ở trần thế được Thiên Chúa thưởng công như thế !

Vâng, ai sinh ra ở trên đời cũng phải trải qua những giai đoạn : “ Sinh, lão, bệnh, tử “. Đó là định luật tất yếu, bất di bất dịch của con người . Thân phận của con người là phải chết. Chúa Giêsu cũng đã chết. Nhưng chết để phục sinh. Mẹ Maria đã chết nhưng chết để được Thiên Chúa đưa cả Hồn Xác về Trời. Cái chết của Chúa Giêsu và Đức Mẹ là khởi đầu của niềm tin, niềm hy vọng. Chết để sống lại, chết để mở ra cuộc sống mới và chết để đem lại sự sống đời đời.

Đối với nhân loại, đối với chúng ta, cái chết là một câu hỏi, cái chết là một thắc mắc, là một vấn nạn lớn đối với con người. Tuy nhiên, cái chết của Mẹ Maria là câu trả lời rõ ràng nhất cho chúng ta.

Mẹ chết để Hồn Xác về Trời. Mẹ Maria đã cho mỗi người chúng ta thấy được ý nghĩa quý hóa của cuộc sống, ý nghĩa của cái chết và qua cái chết của Mẹ. Mẹ đã mở ra cho mọi người chúng ta chân trời mới : niềm tin mãnh liệt về sự phục sinh và niềm hy vọng về cuộc sống mới, cuộc sống vĩnh cửu sau khi chết.

Mẹ Maria về Trời là hình ảnh của Giáo Hội khải hoàn và là vinh quang Thập giá Đức Kitô, Con Mẹ. Tin vào Thập giá sẽ được cứu độ. Vì thế, tin vào Đức Kitô đã giải thoát Mẹ Maria khỏi sự chết của tội lỗi, tức là tin vào sự bất diệt của tâm hồn và thể xác Thiên Chúa dành cho Mẹ Maria, cũng như cho Hội Thánh khải hoàn.

Lạy Mẹ Maria Hồn Xác về Trời, xin Mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con cũng được lên Trời vinh hiển với Mẹ mai sau. Xin Mẹ giúp chúng con luôn biết hướng nhìn lên Mẹ, như Sao Mai dẫn đường chỉ lối cho chúng con cập bến bình an. Amen.

GỢI Ý ĐỂ CHIA SẺ :

1.Ai đã công bố tín điều Mẹ Maria Hồn Xác lên Trời ? Ngày tháng năm nào?
2.Tại sao Chúa Giêsu đã chết ? Ngài chết để làm gì ?
3.Cái chết của Chúa Giêsu và cái chết của Mẹ mở ra cho nhân loại, cho chúng ta sự gì ?
4.Con người sinh ra nơi trần gian này, rồi có được sống mãi không ? Cứ thường thường, con người sẽ phải trải qua mấy giai đoạn trong đời ?