Tay trắng hay trắng tay đều nói về bàn tay trống rỗng, không có gì trong tay. Nghề nông thường có kinh nghiệm trắng tay. Sau những ngày làm việc vất vả hy vọng có mùa thu hoạch tốt. Niềm hy vọng đó lệ thuộc khá nhiều vào thiên nhiên. Nắng hạn hay mưa to, gió lớn đều là những nguyên nhân gây thiệt hại cho mùa thu hoạch. Cơn gió chướng hay mưa đá phá tan giấc mộng vàng trong nháy mắt. Thiên nhiên hầu như ảnh hưởng đến mọi công việc. Gió lớn máy bay không dám cất cánh; sương mù hạn chế tầm nhìn xe cộ trên đường. Biển động tất cả thuyền bè nằm bến. Các ngư phủ trong bài đọc hôm nay vào bờ trắng tay sau một đêm vất vả chài lưới. Mệt mỏi, chán nản, lo lắng, Đức Kitô bảo các ông thả lưới nơi nước sâu; suốt đêm các ông vất vả không bắt được gì, giờ lại tiếp tục. Vâng lời Đức Kitô các ông thả lưới và lưới đầy cá, toàn cá lớn. Các ông không biết nguyên nhân nào làm cá biến mất và cũng không biết lí do nào khiến cá xuất hiện. Điều các ông nhận biết là dưới nước sâu, ta không nhận biết nhưng luôn có thay đổi. Từ không có cá sang có cá. Dưới nước sâu luôn chứa bí ẩn.

Ai trong đời cũng có hai lần kinh nghiệm trắng tay. Sanh vào đời với hai bàn tay trắng và khi ra khỏi cuộc đời cũng ra đi với hai bàn tay trắng. Quả là công bằng vào đời không mang vào gì nên ra đi cũng không mang theo gì. Lần đầu vào đời dược cha mẹ chăm sóc, lo lắng, yêu thương đùm bọc; khi ra khỏi cuộc đời người thân thương không ai giúp được, dù có muốn cũng ngoài khả năng của con người. Một số tin: chết là hết. Câu nói không có gì nơi bên kia thế giới vừa là câu phủ định và cũng là câu xác định. Phủ định bởi chối bỏ bên kia thế giới không có gì. Xác định bởi chết là về bên kia thế giới. Đây chính là điều Đức Kitô xuống trần gian loan báo. Kitô hữu tin là có bên kia thế giới và bên kia thế giới tốt hơn bên này thế giới. Đức Kitô xuống trần gian thông báo cho mọi người tin mừng về bên kia thế giới. Ngài gọi đó là Tin Mừng cứu độ. Ngài là loan báo Tin Mừng cứu độ và chính Ngài là Đấng ban Tin Mừng cứu độ. Để tỏ cho mọi người biết Ngài là chủ nhân Tin Mừng cứu độ, Ngài ban sự sống lại cho con gái của Jairus, trưởng đền thờ Mc 5,42; Ngài ban sự sống lại cho bạn Ngài là Lazaro, sống lại sau ba ngày chôn trong mồ Gn 11. Chính Ngài cũng sống lại sau khi vác thập giá, chịu đóng đinh, chôn trong mộ và ba ngày sau Ngài sống lại từ cõi chết. Đức Kitô là chủ nhân của thế giới bên kia. Bởi Ngài sống lại từ cõi chết, sự chết đã thất bại hoàn toàn. Ngài sống vĩnh cửu, không bao giờ chết nữa và những ai tin theo, bước theo con đuờng Ngài hướng dẫn cũng dược chia sẻ sự sống trường sinh. Ngài trao cho các môn đệ rao giảng Tin Mừng Sống lại khi kêu gọi các ông trở thành ngư phủ chài lưới người ta. Các ông trở thành môn đệ đầu tiên, từ bỏ mẻ cá lớn, thuyền và lưới chài đi theo Đức Kitô thành kẻ chài lưới người. Kitô hữu sống để phổ biến Tin Mừng Phục Sinh của Đức Kitô.

Thả lưới nơi vùng nước sâu thường có nhiều rủi ro bởi không biết nơi sâu thẳm đó rủi ro gì đang chờ đợi. Điều rõ ràng thám hiểm vùng nước sâu dành cho người trưởng thành, dám mạo hiểm. Họ không mạo hiểm một mình nhưng có Đức Kitô cùng đồng hành với họ. Môn đệ có kinh nghiệm mẻ cá lớn nơi nước sâu bởi các ông lắng nghe và thực thi điều Đức Kitô phán bảo. Các ông bỏ mọi sự, mẻ cá, cả thuyền lẫn chài bước theo Đức Kitô. Chúng ta cần tin vào tài năng mình, trí không minh, và sức khoẻ trời ban nhưng cần tin vào Đức Kitô nhiều hơn. Cộng tác với Đức Kitô các tông đồ biết rõ Đức Kitô ban cho sức mạnh khi các ông mệt mỏi, thất vọng Ngài ban hy vọng, tay trắng Ngài ban thuyền cá đầy, đi trong tối tăm Ngài ban ánh sáng. Buồn sầu Ngài là suối nguồn yêu thương. Khi không biết phải làm gì đến cùng Đức Kitô Ngài ban ơn soi sáng. Tin vào Đức Kitô, Ngài sẽ đón tiếp khi chúng ta sang bên kia thế giới, bởi Ngài là chủ của thế giới bên kia. Chúng ta không đi đơn độc nhưng có Đức Kitô cùng đồng hành và Ngài sẽ ban cho chúng ta tình yêu vô tận và lòng vị tha vô bờ.

TiengChuong.org

Empty handed

Empty handed is the experience that any agricultural professional knows devastating when nature strikes. Farmers know that nature dictates the final outcome of their crops. Gusty wind or hail can destroy the crop within a blink of an eye. Nature actually has a final say in all professions. For instance, in aviation when the sky is too windy or too cloudy, it is unsafe to fly. For surface travellers it is unwise to make a trip on a rough sea. The fishermen in today's reading laboured very hard all night. They were exhausted and had caught nothing. They went ashore empty handed. Jesus told them to cast their nets in deep water and they had a huge catch. It made them understand that underneath deep water things are not always the same. Change happens without their knowledge. The sea had no fish before and they could not understand how, it now had so many fish and they were ignorant of it. The deep water remains a mystery.

We all have experienced what empty handed means because it is very close to us. It is part of life. Twice in our life we have empty handed experiences. At the beginning of our life we enter into the world with empty hands and the very last moments of our life we depart the world also empty handed. The first empty handed period we survive well, because we receive unconditional love and unlimited support and utmost care from our loving parents. The second empty handed experience occurs when we depart from this world. We are alone because it is beyond the reach of human efforts. Some take a pessimistic view and believe that death is the end; there is nothing beyond life. Jesus came to this world to change just that. He offers hope and eternal life. For Jesus life is changing, not ended. Believing in Him there is everlasting life. He gave life back to Jairus' daughter (Mk 5,42); to his friend Lazarus ( Jn 11) and he himself rose from death to life. He offers eternal life for those who follow his way. The fishermen were eye witnesses and he made them to be fishers of men. We too are called to be active in that mission.

Stepping into deep water is a risky business because it is stepping into an unknown territory, but it is a step worth taking, because without taking risk there is no gain. Throwing nets into deep water the disciples were not alone but they did it with Jesus on their side. They listened to him and they were surprised to haul in many fish. They went ashore and left everything behind to follow Jesus. We need to trust our own wisdom and knowledge, but we need to trust God more, because God is our strength when we get tired; God is our Light when we grope in darkness; God is the source of joy when we are saddened. When we don't know where to cast our nets; consult Him! Those who have faith in Jesus when they finish their pilgrimage on earth; are not alone, but God is on their side and they will receive the unconditional love and bountiful mercy from the Lord, Jesus.