Lúc 7 sáng thứ Tư 15 tháng Tư, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta để cầu nguyện cho những bệnh nhân nhiễm coronavirus, các nhân viên y tế, và những ai đang phải đau khổ vì trận dịch kinh hoàng này.

Trong thánh lễ, ngài cầu nguyện cách riêng cho những người cao niên, đặc biệt là những ai đang sống cơ đơn hay trong các viện dưỡng lão.

Mở đầu thánh lễ Đức Thánh Cha nói:

Hôm nay chúng ta hãy cầu nguyện cho những người cao niên, đặc biệt là những người bị cô lập hoặc đang sống trong các viện dưỡng lão. Họ sợ, sợ chết một mình. Họ cảm thấy đại dịch này là một hiểm họa đối với họ. Họ là nguồn gốc của chúng ta, là lịch sử của chúng ta. Họ đã truyền lại cho chúng ta đức tin, truyền thống, và cảm giác thuộc về một quê hương. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ, cầu xin cho Chúa ở với họ vào thời khắc này.

Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã trình bày lòng trung tín của Thiên Chúa và phản ứng của chúng ta.

Mở đầu bài giảng, Đức Thánh Cha nói:

Hôm qua chúng ta đã suy tư về Maria Mácđalêna như một biểu tượng của lòng trung thành với Chúa. Nhưng trung thành với Chúa có nghĩa là gì? Lòng trung thành của chúng ta với Chúa không gì khác hơn là một đáp trả đối với sự trung tín của Ngài.

Thiên Chúa là Đấng trung tín với mọi lời Người phán ra. Ngài trung thành với lời hứa của mình. Chúa đồng hành với dân Người, thực hiện giao ước với dân Người và gần gũi họ. Chúng ta liên tục cảm nghiệm Thiên Chúa là Cứu Chúa chúng ta, vì Chúa là Đấng trung tín với giao ước của Người.

Trong Bài đọc đầu tiên, trích từ Sách Tông Đồ Công Vụ, một người đàn ông bị què từ khi mới sinh đã được Thánh Phêrô và Thánh Gioan chữa lành nhân danh Chúa Giêsu. Đây là một ví dụ về lòng trung tín của Thiên Chúa, Đấng có khả năng tái tạo mọi thứ. Lòng trung tín của Ngài đối với chúng ta là một sự tái tạo tuyệt vời hơn cả sáng tạo.

Là mục tử tốt lành, Thiên Chúa không bao giờ mệt mỏi trong việc tìm kiếm con chiên lạc. Ngài làm như vậy “vì tình yêu, và vì lòng trung tín”; và làm cách nhưng không, vô điều kiện. Thiên Chúa giống như một người cha không bao giờ mệt mỏi khi chờ đợi đứa con trai hoang đàng trở về nhà - và là người đãi tiệc khi anh ta trở về. “Lòng trung tín của Thiên Chúa là một bữa tiệc, một bữa tiệc nhưng không, một bữa tiệc cho tất cả chúng ta.”

Chính lòng trung tín của Thiên Chúa đã khiến Người tìm kiếm Phêrô, là người đã từ chối Chúa Giêsu trong Cuộc Khổ Nạn của Ngài. Mặc dù chúng ta không biết Chúa đã nói gì với Phêrô khi Ngài xuất hiện lần đầu tiên sau khi sống lại từ trong kẻ chết, nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng chính lòng trung tín của Chúa đã khiến Người tìm kiếm Phêrô.

Như trong trường hợp của Phêrô, lòng trung tín của Thiên Chúa luôn đi trước lòng trung thành của chúng ta; và lòng trung thành của chúng ta luôn là sự đáp lại sự trung tín đã đi trước ấy.

Để kết luận, Đức Thánh Cha nói “trung thành nghĩa là ngợi ca lòng trung tín của Thiên Chúa. Đó là một đáp trả với sự trung tín này.”


Source:Vatican News