Xem hình ảnh

Nhân dịp làm phóng sự về Tu Đoàn Nhà Chúa tại Gx Th. Giuse ở Grand Prairie TX, chúng tôi được mời đi tham dự một tiệc mừng nhân lễ quan thầy cuả chi hội Th. Anrê Phú Yên (chính ra là Á-Thánh Anrê Phú Yên,) là một chi hội bảo trợ cuả Tu Đoàn ở tại tư gia cuả bà Maria Ngô Ngọc Diễm, chi hội trưởng, ở Richardson TX.

Thực là cảm kích khi gặp lại các cha và thày mà tuần trước đã không có giờ để làm quen hết, nhưng quan trọng là việc cha Barthôlômêô Phạm Hữu Đạt, bề trên phó cuả Miền Hải Ngoại, cho chúng tôi biết rằng bài viết cuả mình là chính xác, cho dù có 2 lỗi nhỏ về danh xưng như 'Bề Trên Miền' thay vì 'Bề Trên Tổng Quyền' và thay vì truyền chức 2 tân LM vào thứ Bảy thì phải là 'truyền chức cho 1 tân LM và 1 phó tế.'

Người Công Giáo Việt Nam, ngay từ khi định cư ở Hoa Kỳ, đã phát minh ra nhiều tổ chức độc đáo và được lập đi lập lại một cách thành công ở khắp mọi nơi, mọi lúc.

Thí dụ, một cách rất lớn lao, thì có 3 ngày Thánh Mẫu do Dòng Đồng Công (Nay là Dòng Mẹ Chuá Cứu Chuộc, Congregation of the Mother of the Redeemer) tổ chức từ năm 1978, đã biến thành phố Carthage MO nhỏ bé, nằm sâu trong vùng rừng núi Ozarks quạnh hiu, trở thành một trung tâm thị tứ lớn gấp đôi...đến nỗi thành phố phải tuyên bố 3 ngày 'holidays' để cho dân địa phương có thể đi chơi xa (thực ra là di tản chiến thuật), nhường chỗ sinh hoạt cho người Việt Nam và các cơ quan an ninh địa phương dễ dàng giữ gìn trật tự.

Mỗi năm, ngày nào mà nhà dòng quyết định là Ngày Thánh Mẫu, thì ngày đó Tiểu Bang Missouri cũng tuyên bố 'Marian Days, những ngày cuả Mẹ Maria' và phát hành đặc san du lịch cho tiểu bang.

Năm nay, như VietCatholic đã loan tin là sau những năm đại dịch, Ngày Thánh Mẫu đã được tái lập từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 8.

3 ngày đại hội cuả 'Ngày Thánh Mẫu Missouri' đã trở thành cái mẫu mực cho nhiều tổ chức sau này, như Ngày Thánh Mẫu ở Las Vegas NV, Ngày Thánh Mẫu ở Portland OR, ngày Thánh Mẫu ở Los Angeles CA...cho đến Ngày Thánh Thể cuả dòng Biển Đức Thiên Tâm ở Kerens TX.

Một cách âm thầm, nhưng không kém hiệu quả, là sáng kiến thành lập Hội Bảo Trợ ơn gọi. Sáng kiến được manh nha từ California trong những năm 1977 cuả thế kỷ trước, để hỗ trợ cho các cha dòng Chuá Cứu Thế xây dựng một nhà dòng đầu tiên ở Long Beach CA, lấy tên là Hội Bảo Trợ ơn gọi dòng Chuá Cứu Thế, và mau chóng lan ra khắp nơi, những nơi mà gót chân cuả các cha DCCT Việt Nam từng đi qua.

Còn hơn là một hội gây quĩ, hội bảo trợ là một giao ước giữa nhà dòng và người bảo trợ, trong đó nhà dòng coi những người đóng góp nguyệt liễm ít ỏi $5 mỗi tháng không chỉ là một ân nhân, nhưng là những người có công ơn 'dưỡng dục', và do đó, ngoài việc cầu nguyện, nhà dòng thường có mặt trong những lúc tang gia.

Tổ chức cuả Hội Bảo Trợ DCCT đặt căn bản là 'Chi Hội' ở cấp địa phương, chỉ cần một nhân số 6 người là có thể lập thành một chi hội. Vì điều kiện dễ dàng như thế cho nên có thể cùng ở một chỗ mà có nhiều chi hội khác nhau, thí dụ tại Gx DMHCG có tới 3 chi hội BTOG DCCT.

Tổ chức Hội Bảo Trợ ơn Gọi không chỉ lan ra nhanh chóng cho DCCT mà thôi, mà các dòng tu/địa phận khác cũng đã dùng làm mẫu cho các hội bảo trợ cuả mình, tuy danh xưng có thể khác như là Bảo trợ ơn Thiên Triệu (HBTOTT San Jose, HBTOTT Sidney), hay là Gia Đình, như Gia Đình Đa Minh (dòng Đa Minh Tam Hiệp), Gia Đình Đồng Công, Gia Đình Thiên Tâm...

Trở lại với chi hội Th. Anrê Phú Yên, ngoài việc có cha Barthôlômêô Phạm Hữu Đạt là tuyên úy cuả hội bảo trợ từ Gx Th. Giuse Grand Prairie đến, còn có các cha và 1 thày ở 'Cơ Sở' Kauffman (tức là nhà dòng) là cha già Phaolô Vũ Duy Thiện, cha Giuse Nguyễn Văn Minh và thày Martinô Trần Thanh An. Cha Minh là 'Phụ Trách Cơ Sở' (tức là bề trên cuả nhà dòng ở Kauffman).

Phần đông những hội viên là những người tôi đã gặp ở nơi này hoặc ở nơi khác. Hình như một người đã bảo trợ cho một nhà dòng thì lại tham gia bảo trợ cho những nhà dòng khác. Riêng ở đây tôi nhận xét một số khá đông hội viên là thuộc gia đình cuả ông Vũ Hán, là người sáng lập, và cũng là một đoàn viên LMTT cùng tham gia hoạt động với chúng tôi từ nhiều chục năm qua.

Cũng như các hội bảo trợ khác, việc họp hành thì ít ỏi, một năm thường là 1 hay 2 lần là nhiều, cho nên hội viên thường bỏ nhiều thời giờ ngồi nấn ná hàn huyên với nhau cho đến khuya.