64. BIẾN DẠNG THAY LÒNG

Tiểu thuyết gia viết: con hồ ly luyện thành yêu quái thì có thể biến dạng thành người.

Có một con hồ ly rất tin tưởng cách nói này, nên ngày ngày tu luyện, luyện đến hai ngàn năm mà vẫn không thể biến thành người.

Một hôm nó ngẫu nhiên đi vào thành nhìn thấy một người mặc ngược cái áo da chồn ngắn, thì không khỏi lấy làm ngạc nhiên, bèn đi đến hỏi một người già có đạo đức:

- “Tôi muốn biến thành người, nên đã tu luyện hai ngàn năm rồi mà không thể thành công. Hôm nay tôi thấy một người nửa phần trên đã biến thành dã thú, xin hỏi ông ta tu luyện mấy năm?”

Người già trả lời:

- “Phàm là muốn biến hóa hình thể, đầu tiên cần phải biến hóa tâm của họ. Mặc dù mày đã tu luyện hai ngàn năm, nhưng vẫn chưa biến thành tâm người, cho nên cuối cùng vẫn không thể biến thành hình người. Như người hôm nay mày nhìn thấy đó, chính là người, nhưng nửa thân trên đã biến thành dã thú, tâm của loại người này vốn là đã biến thành dã tâm (tâm của dã thú), cho nên không cần phải tu luyện, lúc nào cũng có thể biến thành dã thú được cả”.

(Yết hậu ngữ)

Suy tư 64:

Có những người tướng tá oai phong lẫm liệt đáng mặt anh hùng nhưng tâm thì bủn xỉn keo kiết; có những cô gái mặt đẹp như tiên trên trời giáng thế nhưng tâm thì xấu hơn ma quỷ; có những người đạo mạo hơn cả các nhà tu hành nhưng tâm thì đầy dao găm luôn sẵn sàng giết người.v.v...tất cả những hạng người trên đều biến dạng thay lòng, không muốn mình làm người nhưng muốn mình làm lang sói, cọp beo, họ muốn bị diệt vì tâm cong quẹo không tốt của mình, bởi vì “tướng tùy tâm sinh, tướng tùy tâm diệt”.

Tâm con người vốn là yêu thương, tính con người vốn là thiện, nhưng khi tâm trở thành thù hận, tính biến thành dã thú thì con người không còn là người nữa, người ta gọi đó là thú đội lốt người. Mà cái làm cho tâm con người thành thù hận và tính con người thành dã thú là: tham lam, ích kỷ, kiêu ngạo và những ham muốn bất chính.

Người Ki-tô hữu không những có cái tâm yêu thương tự nhiên, nhưng còn có cái tâm yêu thương của Đức Đức Chúa Giê-su là: “hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5, 44), đó chính là cái tâm hoàn thiện, mà tất cả những người Ki-tô hữu ở trần gian này đều phải đạt tới. Bởi vì tâm yêu thương là tâm không thù hận, tính vốn thiện là tính nhìn tha nhân như chính mình, đó chính là hạnh phúc và bình an của người Ki-tô hữu và của những ai có tâm hồn thiện ngay...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info