27. Thiện tính của tình yêu có thể gìn giữ ngọn lửa tình yêu đốt cháy trong lòng chúng ta.

(Thánh Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info