Thiếu Nhi Thánh Thể Vui Trung Thu - Album 2, 11/9/22
HÌNH ẢNH: THIẾU NHI THÁNH THỂ VUI TẾT TRUNG THU - ALBUM 2, 4.00PM | 11/9/2022
Kính gửi đến quý ông bà anh chị em thêm một số hình ảnh Đêm Hội Trung Thu của các em Thiếu Nhi Thánh Thể tại Trung tâm do anh photographer Nam Võ của Ban Truyền Thông thực hiện.
Hình ảnh: Nam Võ - BTT
Xem hình