4. Tình yêu là sảng khoái nhất, thành thực nhất, nhiệt thành nhất, ôn hòa nhất, cương nghị anh dũng kiên cường nhất.

(sách Gương Đức Chúa Giê-su)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info