1. PHẬT VÀNG RA KHỎI ĐẤT

Có một người tên Bạch Thiết Dư chuyên nhờ vào việc lừa dối người khác mà sống qua ngày.

Một lần nọ, hắn ta chôn dưới cây thông già ngoài thôn dưới chân núi một cái tượng Phật nhỏ bằng đồng, hơn một năm sau, nơi chỗ chôn tượng Phật cỏ mọc um tùm. Hắn ta rất thần bí nói với người trong thôn:

- “Tối qua, tôi từ trong thành trở về, đi ngang qua Xương Thụy Sơn bên phía đông của thôn, thấy dưới chân núi có hào quang lấp lánh, có thể là ánh sáng của Phật chăng?”

Người trong thôn rất kinh ngạc, đêm đó hẹn nhau cùng đi coi. Khi còn cách chân núi rất xa, Bạch Thiết Dư liền chỉ phía trước nói:

- “Các ông nhìn coi, đó không phải là ánh sáng vàng sao?”

Mọi người nhìn theo tay của hắn ta chỉ nhưng không thấy gì cả, Bạch Thiết Dư cố tình làm ra vẻ huyền hoặc nói có, mọi người nhìn đỏ con mắt mà cũng không thấy màu vàng.

Khi đi đến gần thì chỉ thấy mảnh đất đầy cỏ dại, Bạch Thiết Dư càng nói càng mơ hồ khó hiểu:

- “Nó sáng như thế tôi không mở mắt được đây nè, tại sao các người không nhìn thấy? Được rồi, được rồi, dù các người không nhìn thấy, coi như tôi bị mù, thôi chúng ta đi về”.

Mọi người nhìn thấy hắn ta đứng đắn, bèn nghi ngờ mình mắt thịt xác phàm nên không nhìn thấy Phật quang.

Ngày hôm sau, nhà họ Bạch giăng đèn kết hoa, chúc mừng nhìn thấy Phật quang, bèn chọn lựa ngày tốt đi thỉnh Phật. Qua mấy ngày sau, quả nhiên hắn ta dẫn người đến dưới chân núi đào tượng Phật lên, mọi người vừa nhìn thấy “thần phật” đều quỳ xuống bái lạy.

Từ đó về sau, người chung quanh trăm dặm đều đến nhà họ Bạch dâng hương khấn nguyện, Bạch Thiết Dư cố ý dùng lụa mỏng màu sắc khác nhau, bó tượng Phật trong ba lớp ngoài ba lớp, mỗi ngày nếu người đông thì mở ra, mỗi lần mở một tầng, và yêu cầu bố thí tiền. Như thế thì phát tài lớn.

(Triều Dã Thiêm Tải)

Suy tư 1:

Người chuyên sống bằng nghề lừa dối, thì luôn có nhiều cách để lừa người khác, và hể lừa được thì lừa bất kể thần thánh.

Lừa, giải thích theo từ điển tiếng Việt là dùng thủ đoạn dối trá làm cho kẻ khác bị lầm mà thất thiệt.

- Có những người lợi dụng lòng mê tín của người dân để lừa dối họ.

- Có những người lợi dùng lòng mộ mến đạo của tín hữu để lừa dối họ.

- Có những người lợi dụng lòng tin của người khác để lừa dối họ.

- Có những người lợi dụng người khác thất kế sa cơ để lừa dối họ..v.v...

Và có rất nhiếu cách lừa người khác mà kẻ lừa dối luôn tìm cách để lừa dối người khác.

Lừa dối luôn là con đẻ của ma quỷ, bởi vì ngay từ thưở tạo thiên lập địa nó đã lừa dối nguyên tổ loài người, nó đả ba lần cám dỗ Đức Chúa Giê-su với những lời lẽ ngạo mạn và xảo trá, nó cũng cám dỗ thánh Phê-rô nói dối với các đầy tớ gái bên bếp lửa năm xưa khi Đức Chúa Giê-su bị bắt...

Lừa gạt người khác bằng những thủ đoạn mị dân thì tội đã nặng, nhưng dùng ngay chính Thiên Chúa ra để lừa gạt người khác, thì họ đúng là con cái của quỷ sa tăng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info