2. KHƯ KHƯ CÂU NỆ

Trong “Tương mã kinh” của Bá Lạc viết có miêu tả dáng dấp của con ngựa tốt, đứa con trai theo cách tả đó mà đi tìm ngựa.

Trong lòng ghi nhớ nội dung ấy: cái trán của con ngựa tốt thì cao cao, màu sắc sáng ánh mặt trời, bốn cái móng giống như viên men nấu rượu thật tròn. Nó đi ra ngoài và thấy một con cóc rất lớn, liền nói với phụ thân:

- “Tìm được một con ngựa tốt rồi, lớn đến nỗi như trong sách đã nói, chẳng qua bốn cái móng không giống như men nấu rượu mà thôi”.

Bá Lạc biết con trai rất dốt, vừa tức vừa buồn cười nói:

- “Con ngựa” này thích nhảy, nhưng không thể cưỡi”.

(Triều Dã Thiêm Tải)

Suy tư 2:

Câu nệ là cứ theo cái đã có sẵn để giải quyết, đôi khi đi đến cực đoan, mà người câu nệ ở đời này thì rất nhiều, mọi lãnh vực đều có:Câu nệ trong giảng dạy: sách giáo khoa viết sao thì dạy vậy, thầy giáo không dám sáng tạo, không dám giảng ra ngoài cái khung câu nệ đã có sẵn.

- Câu nệ trong quản lý: cứ quản lý theo cách của giáo điều, trên nói dưới nghe, mà không chịu coi cái thực tế mình đang quản nó như thế nào.

- Câu nệ trong giao dịch buôn bán: cứ theo kiểu mua đi bán lại của mình, mà không dám nhìn rộng ra bên ngoài để thay đổi cho phù hợp với xu hướng hiện tại.v.v...

Cũng có một vài người Ki-tô hữu câu nệ hình thức bên ngoài, mà không nhìn thấy nội dung bên trong khi đến nhà thờ:

- Họ câu nệ coi trọng chỗ ngồi của ban chức việc trong nhà thờ, nhưng lòng trí thì lại xa Chúa; họ câu nệ chỗ ngồi gần cha sở khi dự tiệc, nhưng lại ngàn trùng xa Chúa trong đời thường.

- Họ đọc kinh đúng từng chấm từng phẩy, đọc ra rã theo kinh sách đã có soạn sẵn, mà không suy niệm những điều hay lẽ phải bên trong các kinh ấy.

- Đức Chúa Giê-su đả phá cái câu nệ hình thức ấy bằng lời dạy sau đây: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta...” (Mt 15, 8)

Vì câu nệ theo sách vở mà con của Bá Lạc nói con cóc là con ngựa tốt; người câu nệ hình thức bên ngoài với khuôn khổ có sẵn, thì sẽ có ngày đem Chúa và Mẹ xuống ngang hàng với ông Phật Di Lặc hoặc ông kẹ..

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info