7. Sự khác biệt giữa thánh nhân và người phàm không hệ tại bởi công việc gì, nhưng hoàn toàn ở tại có biểu hiện ra tinh thần “trung thành với Thiên Chúa” hay không mà thôi.

(cha Vincent Lebbe)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info