12. GIẢ HỔ DỌA THÚ

Có một người miền quê, bị con cáo làm hại nên quyết tâm tím cách trị nó.

Có người nói với anh ta:

- “Bách thú nhìn thấy hổ liền sợ hãi quíu chân nằm xuống đất”.

Thế là anh ta nhờ người ta làm một cái khuông hình con hổ, bên ngoài lấy da hổ che lại, sau đó bỏ nó trong sân. Cách mấy đêm sau, quả nhiên bắt được một con cáo đang run lẩy bẩy.

Qua mấy ngày sau, lại bắt được con heo rừng phá hoại gia trang nhiều nhất. Anh ta trong lòng nghĩ, mặc dù giả làm hổ có thể hàng phục dã thú, cần gì phải sản xuất, thế là tất cả đều dựa vào việc bắt dã thú mà sống.

Một hôm, ngoài đồng xuất hiện một con vật khổng lồ hình dáng giống con ngựa, người nọ bèn muốn đem hổ giả ra, có người biết sự việc liền nói với anh ta:

- “Đó là con ngựa hoa đốm, hổ thật cũng không dám chọc nó”.

Người ấy cho rằng người ta đỏ mắt cay cú với mình nên không thèm nghe, bèn khiêng con hổ giả ra ngoài đồng, nào ngờ, vừa mới bỏ xuống thì con ngựa hoa đốm đến, chỉ chớp mắt là xé nát con hổ giả, con ngựa hoa đốm sau khi vồ không có gì thì đuổi theo người, thật đáng thương hại người miền quê trở thành bữa ăn ngon của ngựa hoa đốm.

(Úc Li tử)

Suy tư 12:

Con hổ là loài mãnh thú trong rừng, cho nên làm con hổ giả để đánh lừa các con vật nhỏ khác thì được, chứ đem hổ ra hù dọa sư tử thì chưa chắc mèo nào cắn mỉu nào.

Ở đời, cũng có những người kiêu ngạo hay mượn “oai hùm” của người khác để hù dọa anh chị em mình, họ dùng những lời lẽ hằn hộc, khiếm nhã, từ ngữ phố chợ để hù dọa người khác, và tệ hơn nữa họ tuy là con cái của Chúa nhưng thường coi những người đại diện Chúa không ra kí lô gam nào cả, bởi vì họ mượn những “con hổ giả” để hù dọa anh em trong nhà.

Ma quỷ không hiện nguyên hình để cám dỗ chúng ta, cũng không đội lốt những con quái vật để hù dọa người, nhưng chúng nó luôn đội lốt thiên thần để cám dỗ và đội lốt con chiên hiền lành để phỉnh gạt chúng ta.

Hổ giả hổ thật đối với người Ki-tô hữu chân chính thì không thành vấn đề, bởi vì họ luôn có cái tâm chân thật, cái tâm biết tha thứ, cái tâm biết thông cảm và cái tâm huynh đệ chân thành của Phúc Âm.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

http://facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info