5. Phải biết lòng con yêu mến Thiên Chúa đã đến cực điểm chưa? Nên xét mình cẩn thận, ngoài Thiên Chúa ra con có yêu thích sự vật gì không, nếu có một sự vật không vì Thiên Chúa mà yêu thích, thì lòng con chưa thể nói là yêu mến Thiên Chúa đến cực điểm.

(Thánh Bernardus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info