1- HÀO NHOÁNG BÊN NGOÀI

Tề cảnh công nói với Yến Tử:

- “Ở bên Đông hải có dòng thủy lưu màu đồng cổ. Trong thuỷ vực màu đỏ nầy có một cây táo ra hoa mà không kết trái, nguyên nhân là gì?”

Yến Tử trả lời:

- “Trước đây Tần Mục công ngồi thuyền rồng đi thị sát trong nước, dùng vải màu vàng buộc táo lại, thuyền rồng lênh đênh đến Đông hải. Tần Mục công vứt đi màu vàng buộc táo, khiến cho màu vàng nhuộm đỏ nước biển, cho nên nước biển hiện ra màu đồng cổ. Hơn nữa táo bị buộc lại cho nên sau khi trồng lại chỉ ra hoa mà không ra trái”.

Cảnh công không bằng lòng nói:

- “Ta chỉ giả vờ hỏi ngươi, tại sao ngươi lai dối trá với ta?”

Yến tử nói:

- “Tôi nghe nói: đối với những người giả vờ hỏi, thì cũng có thể dùng những lời giả dối để trả lời họ.”

(Yến tử xuân thu)

Suy tư 1:

Trong những cuộc thi hoa hậu (tại Việt Nam), ban giám khảo thường hỏi người đẹp thí sinh như sau: “Trong cuộc sống cô thích gì nhất và ghét gì nhất?”. Và thường được nghe câu trả lời: “ Thích sự thành thật và ghét nhất sự giả dối.”

Thành thật là đức tính cần thiết cho mỗi người, trong cộng đoàn, nếu có một thành viên không sống thành thật với chinh mình cũng như lừa dối anh em chị em, thì cộng đoàn ấy trở thành một nhà tù, giam hãm những tâm hồn thiện chí. Đức Chúa Giê-su cũng đã khuyên bảo chúng ta: “Nhưng hễ “có” thì nói “có”, “không” thì phải nói “không”, thêm thắt điều gì là ác quỷ” (Mt 5,37).

Người đời thường cư xử với nhau như Yến tử đã nói, ai không thành thật với người khác, thì người khác cũng không nên thành thật với họ. Bởi vì ai cũng đối xử với nhau như thế, nên thế giới chưa có hòa bình, gia đình vẫn chưa có hạnh phúc, và bản thân thì vẫn luôn tìm mưu mô, mánh lới để hại mình và hại người.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info