Mừng Kính Thánh Giuse Quan Thầy Giáo Hội Mẹ Việt Nam và Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Bringelly, Sydney

"Lễ Thánh Giuse" hay "Ngày Lễ Thánh Giuseppe" là một ngày kỷ niệm trong Công Giáo để tôn vinh Thánh Giuse, người cha đẻ đời đầu tiên của Chúa Giêsu và là chồng của Đức Mẹ Maria.Lễ Thánh Giuse năm nay được tổ chức vào ngày 20 tháng 3 hàng năm và là một trong những ngày kỷ niệm trọng đại nhất

trong năm Phụng Vụ của Công Giáo. Đây là một ngày đặc biệt quan trọng đối với những người Công Giáo tôn kính

Thánh Giuse như là một tấm gương của sự trung thành, khiêm tốn và là cha đầy trách nhiệm.Giáo hội Việt Nam chọn ngài làm Quan Thầy, đặc biệt Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam TGP Sydney cũng chọn ngài làm Quan Thầy cho Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse tại Bringelly, Sydney, Australia.Hôm nay là ngày Giáo Hội Việt Nam mừng kính Thánh Cả Giuse, cũng là Lễ Bổn Mạng của Trung Tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse Sydney. Mọi người đã tề tựu về Trung Tâm Tĩnh Huấn, để cùng dâng Thánh Lễ Kính Thánh Giuse, hân hoan chúc mừng ngày Lễ Bổn Mạng và xin Thánh Cả Giuse ban phước lành cho tất cả chúng ta. cùng chúc mừng những người mang tên Thánh Giuse luôn được hưởng hồng ân của Chúa. Mong cho mọi điều tốt lành và may mắn nhất sẽ đến với các anh.Đúng 10 sáng, ba hồi chiêng trống vang lên và giờ tạ ơn và Khấn Thánh Giuse tại Tượng Đài Thánh Cả Giuse do Lm. Paul Văn Chi và Lm. Phêrô Trần Văn Trợ cùng toàn thể giáo dân đứng vây quanh Tượng Thánh Giuse trước nhà nguyện Chúa Chiên Lành. Giờ khai mạc,

Lm. Paul Văn Chi nói chúng ta tụ họp nơi đây để cầu xin Thánh Giuse phù hộ cho tất cả các vị ân nhân, các Cựu Tuyên Úy, Ban Tuyên Úy, CĐCGVN và mọi người có công sức đóng góp công sức xây dựng trung tâm Tĩnh Huấn này.Lm. Phêrô Trần Văn Trợ thắp hương và xông hương tượng Thánh Giuse, sau đó mọi người cùng các Linh Mục, Thừa Tác Viên Thánh Thể cùng nhau đọc “Kinh Ông Thánh Giuse” thật sốt sáng, đoàn rước bắt đầu tiến vào nhà nguyện Chúa Chiên Lành, đi đầu là Thánh Giá nến cao.Tiến lên bàn thánh đi đầu là Thánh Giá Nến Cao, 2 vị cao niên Thừa Tác Viên Thánh Thể, 2 vị đọc Sánh Thánh, Quý Cha đồng tế Thánh Lễ. Lm. Remy Bùi Sơn Lâm Tuyên Úy Trưởng xông hương bàn thờ và tượng Thánh Giuse. Thánh lễ bắt đầu, Cha Lâm chào đón Quý Sơ thuộc dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn, Quý Ông Bà và toàn thể giáo hữu, ngài nói ý nghĩa hôm nay và sự đóng góp của các ân nhân làm lên trung tâm này.Trong bài giảng lễ hôm nay Lm. Remy Bùi Sơn Lâm nói về ý nghĩa tấm hình “Hành trình từ những giấc mộng” và nêu cao những đặc tính của Ngài. Thánh Giuse được xem là một người cha đầy trách nhiệm và tình yêu thương, và là Thánh Cả chăm sóc Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria.- Thánh Giuse, “người đầy tớ trung tín và khôn ngoan, Thiên Chúa đặt lên coi sóc gia đình Người.”

- Thánh Giuse như một người cha chăm sóc Con Một Thiên Chúa.

Sau Thánh Lễ cô Hà Trí Tri đại diện HĐMV lên các ơn Quý Cha Tuyên Úy, quí vị ân nhân, các cộng sự viên và nhất là BMV Trung Tâm Hành Hương Bringlly luôn sát cánh với HĐMV lo cho các Thánh Lễ 13 hàng tháng. Đồng thời, mời mọi người sau Thánh Lễ qua phòng ăn để cùng ăn trưa Mừng Bổn Mạng Trung Tâm.Thay mặt Tuyên Úy Đoàn Lm. Remy Bùi Sơn Lâm cũng cám ơn mọi người tới tham dự thánh lễ hôm nay, các sơ dòng mến Thánh Giá, quý ông bà từ xa về Sydney thăm gia đình và tham dự Thánh Lễ hôm nay, đặt biệt cám ơn Lm. Phêrô Trần Văn Trợ đã chăn sóc và lo cho mọi công việc của trung tâm này được mọi sự tốt đẹp, Chúc mừng quý anh có nhận tên Thánh Giuse hôm nay.Sau Thánh lễ mọi người ở lại tham dự buổi liên hoan tại nhà ăn trong trung tâm Tĩnh Huấn Thánh Giuse và kết thúc bế mạc vào lúc 1.30 chiều.

Khanh Lai tường trình