Một cuộc khảo sát mới đang xem xét quan điểm của người Công giáo Hoa Kỳ đối với đức tin của người Do Thái và các tín hữu Do Thái Giáo. Với tiêu đề “Thái độ của người Công giáo Hoa Kỳ đối với người Do Thái, Do Thái giáo và Xung đột Israel-Palestine,” báo cáo cho thấy rằng người Công giáo Hoa Kỳ có quan điểm chủ yếu thuận lợi đối với các tín hữu Do Thái bất kể họ có biết hay quân về giáo huấn cấm chủ nghĩa bài Do Thái của Giáo hội Công Giáo.

Nghiên cứu đã khảo sát hơn 1.200 người Công giáo từ Hoa Kỳ, trong đó hơn 54% cho biết họ có quan điểm “tốt” hoặc “rất tốt” về người Do Thái.

Hơn 41% bày tỏ quan điểm “trung lập” hoặc không chắc chắn. Như thế, chỉ có 4% có thể có một quan điểm tiêu cực.

Kết quả của cuộc nghiên cứu đã được công bố vào ngày 22 tháng 3 trong một cuộc thảo luận nhóm với các tác giả của cuộc nghiên cứu, được tổ chức bởi Viện Quan hệ Công giáo-Do Thái, gọi tắt là IJCR, tại Đại học Thánh Giuse ở Philadelphia.

Khi các câu hỏi chuyển sang hướng thần học hơn, người ta tiết lộ rằng đa số những người được hỏi không đổ lỗi cho người Do Thái về việc đóng đinh Chúa Kitô, với 41% coi đó là “tội lỗi của loài người” và 28% cho rằng quan Phongxiô Philatô và đế quốc Rôma phải chịu trách nhiệm. Hơn nữa, 36% người Công giáo cho biết họ tin rằng người Do Thái “có mối quan hệ đặc biệt với Chúa” và 42% coi giao ước của Chúa với người Do Thái vẫn nguyên vẹn.

Nghiên cứu cho thấy rằng người Công giáo càng có nhiều tiếp xúc xã hội với người Do Thái, họ càng có nhiều khả năng có quan điểm thuận lợi. Nghiên cứu cho thấy hơn 60% số người được hỏi có bạn là người Do Thái có nhiều khả năng tin rằng người Do Thái có mối quan hệ đặc biệt với Chúa. Nhóm này cũng có nhiều khả năng tin rằng ơn cứu rỗi “không chỉ dành riêng cho Kitô hữu”.

Mặc dù cuộc khảo sát không đặc biệt quan tâm đến nhân khẩu học, nhưng nó đã phát hiện ra rằng những người Công giáo dưới 30 tuổi ít có khả năng biết về giao ước của Chúa với người Do Thái và ít có khả năng nuôi dưỡng tình cảm bài Do Thái. Nhóm được phát hiện là có nhiều khả năng giữ niềm tin bài Do Thái nhất là những người tuyên bố rất quen thuộc với giáo huấn của Giáo hội, những người có khả năng có quan điểm “tồi tệ” về người Do Thái cao hơn khoảng 20%. Báo cáo lưu ý rằng đây là một nghịch lý, vì giáo huấn của Giáo hội bài bác mạnh mẽ chủ nghĩa bài Do Thái.

Cuối cùng, cuộc khảo sát hỏi về việc người Công giáo Hoa Kỳ họ ủng hộ bên nào trong cuộc xung đột Israel-Palestine. Trong khi nhiều người được hỏi đồng ý với quan điểm của Vatican rằng cả hai bên phải cố gắng đạt được một giải pháp công bằng và hợp lý, thì phần lớn người Công giáo Hoa Kỳ (~54%) vẫn “trung lập” hoặc “không chắc chắn”. Trong số những người được hỏi còn lại, khoảng 35% ủng hộ Israel và khoảng 13% ủng hộ người Palestine.
Source:Aleteia