Các giám mục của các cộng đồng ở Hoa Kỳ dọc theo biên giới phía tây nam đã đưa ra một tuyên bố để đáp ứng với tình hình ngày càng tăng của số lượng lớn người di cư tại biên giới Hoa Kỳ-Mễ Tây Cơ.

Các ngài viết như sau:

“Hàng ngày, chúng ta chứng kiến những hậu quả nhân bản đối với việc di cư, cả các lợi ích và những thách thức của nó. Với tư cách là mục tử của các cộng đồng biên giới, chúng tôi phục vụ người di cư cũng như người bản xứ. Các cộng đoàn của chúng tôi bao gồm những người xin tị nạn, viên chức thực thi pháp luật, chủ đất và các quan chức được bầu, những người đến với nhau, không phải với tư cách là người xa lạ hay đối phương mà là anh chị em, bình đẳng về phẩm giá và giá trị trước mặt Chúa.

“Kể từ khi lập quốc, người Công Giáo trên khắp đất nước này đã đi đầu trong nỗ lực chào đón những người mới đến thuộc mọi tín ngưỡng và quốc tịch. Là Kitô hữu, chúng ta được mời gọi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Kitô nơi những người đau khổ, những người thiếu thốn những nhu cầu cơ bản của cuộc sống, và chúng ta đánh giá mình như một cộng đồng đức tin qua cách chúng ta đối xử với những người dễ bị tổn thương nhất giữa chúng ta. Mỗi chúng ta đều bị ràng buộc bởi một lời kêu gọi chung là phục vụ lẫn nhau và bảo vệ sự thiêng liêng của cuộc sống con người dưới mọi hình thức.

“Vì vậy, chúng tôi vẫn cam kết hỗ trợ những nỗ lực đang diễn ra trong các giáo phận của chúng tôi và hơn thế nữa để thúc đẩy phẩm giá do Chúa ban cho mỗi người, kể cả những người mới đến cộng đồng của chúng tôi. Hơn nữa, với tư cách là một Giáo hội cam kết vì lợi ích chung, chúng tôi luôn hợp tác trong việc quản lý viện trợ nhân đạo với các quan chức địa phương, tiểu bang và liên bang, thường xuyên hợp tác với các cộng đồng tín ngưỡng và các tổ chức thế tục có cùng chí hướng.

“Cuối cùng, chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện, phó thác những công việc thương xót này cho Đức Mẹ Guadalupe như là nguồn hiệp nhất trên khắp Mỹ Châu. Xin cho mỗi người chúng ta được chúc lành với một trái tim nhân đạo biết đập nhịp đập của tình thương huynh đệ đối với những người đang cần giúp đỡ.”

Các giám mục tán thành tuyên bố này với tư cách là mục tử của các cộng đồng Hoa Kỳ dọc theo biên giới phía tây nam bao gồm:

Đức Hồng Y Robert W. McElroy của San Diego

Đức Tổng Giám Mục Gustavo García-Siller của San Antonio

Đức Cha Peter Baldacchino của Las Cruces

Đức Cha Daniel E. Flores của Brownsville*

Đức Cha Mark J. Seitz của El Paso*

Đức Cha Michael J. Sis của San Angelo

Đức Cha James A. Tamayo của Laredo

Đức Cha Edward J. Weisenburger của Tucson

*Đức Cha Flores hiện cũng là chủ tịch Ủy ban Giáo lý của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ; Đức Cha Seitz hiện cũng là chủ tịch Ủy ban Di cư của Hội đồng Giám mục Công Giáo Hoa Kỳ.


Source:USCCB