Nicolás de Cárdenas của CNA, ngày 31 tháng 7, 2023, tường trình rằng: Theo một cuộc khảo sát quốc tế, 96% người trẻ trên 18 tuổi đang tham dự Ngày Giới trẻ Thế giới (WYD) ở Lisbon, Bồ Đào Nha, nghĩ rằng những cuộc tụ họp này đóng góp rất nhiều hoặc khá nhiều “vào việc truyền bá đức tin nơi Chúa Giêsu Kitô.”Trong cùng một ngữ cảnh, những người tham gia nghĩ rằng các Ngày Giới trẻ Thế giới khác nhau giúp “củng cố cam kết của những người trẻ tuổi” (96%) và “làm cho thông điệp của Giáo hội vang dội khắp thế giới” (95%).

Trong số những động lực để tham dự cuộc họp quốc tế với Đức Giáo Hoàng là “gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô” (94%) tiếp theo là “sống những kinh nghiệm mới” (92%). Đối với 89%, đó là yếu tố quyết định để giúp “truyền bá thông điệp của Chúa Giêsu Kitô” và “được tham dự một biến cố với Đức Giáo Hoàng Phanxicô.”

Ở một mức độ thấp hơn, những người trẻ tuổi đến Lisbon để tìm hiểu các nền văn hóa khác nhau, những người mới, gặp gỡ những người cùng chí hướng hoặc thiết lập một cuộc đối thoại với những người trẻ tuổi thuộc các tôn giáo khác.

Phần lớn, những người hành hương Ngày Giới trẻ Thế giới cho rằng đức tin Kitô giáo của họ là một yếu tố tích cực để trưởng thành và trở thành một người tốt hơn, xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, thể hiện tình liên đới, thấu hiểu người khác và sống một cuộc sống hạnh phúc.

Theo nghiên cứu, gần hai phần ba số người tham dự là phụ nữ (62%) và 4 trong số 10 người ở độ tuổi từ 18 đến 25, trong khi gần một phần ba trên 35 tuổi. 82% có trình độ học vấn cao hơn, 6 trên 10 có việc làm, và chỉ hơn một phần ba là sinh viên.

Về thực hành tôn giáo của họ, 83% đi lễ vào Chúa nhật, 65% cầu nguyện hàng ngày và 62% thuộc về một nhóm giáo xứ.

Trong 36% các trường hợp, những người tham gia đã đi cùng với một nhóm tôn giáo hoặc hiệp hội, 29% đi cùng với giáo xứ của họ và 27% đi một mình hoặc với một nhóm bạn.

Đối với hai phần ba số người tham dự, đây sẽ là lần đầu tiên họ tham gia một Ngày Giới trẻ Thế giới. Những người đã từng tham dự các Ngày Giới trẻ Thế giới trước đây coi trải nghiệm của họ tại các biến cố trước đó là rất tích cực hoặc tích cực (99%) và nhận ra rằng những trải nghiệm này đã có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của họ (92%).

Cuộc khảo sát do công ty GAD3 của Tây Ban Nha chuẩn bị thông qua các cuộc phỏng vấn trực tuyến được thực hiện từ ngày 12 đến ngày 20 tháng 7 với gần 12,600 thanh niên từ 100 quốc gia.