Metropolitan Hilarion của Budapest và Hung Gia Lợi đã thực hiện cuộc phỏng vấn lớn đầu tiên với cơ quan truyền thông của nhà nước Nga Ria Novosti, sau khi bị trục xuất khỏi Mạc Tư Khoa và tổng giáo phận Volokolamsk vì phản đối cuộc xâm lược Ukraine của Putin.

Trước đó, ông đã xuất hiện tại Thượng Hội Đồng do Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa tổ chức, diễn ra vào tuần trước.

Tại đó, Đức Tổng Giám Mục Hilarion, người đã biến mất hơn một năm, đã trình bày bản báo cáo dài gần 40 trang của mình với tựa đề “Về sự thay đổi giáo huấn Chính thống giáo đối với Giáo hội trong các hành động của hàng giáo phẩm của Tòa thượng phụ Constantinople và sự can thiệp của các đại diện của tòa này.”

Trong cuộc phỏng vấn với Ria Novosti, được xuất bản bằng tiếng Nga và tiếng Hy Lạp trên trang web của Bộ Quan hệ Giáo hội Đối ngoại của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa, ngài chủ yếu đề cập đến nội dung của văn bản này, đã được Thượng Hội Đồng Giám Mục Chính Thống Giáo Nga chấp thuận.

Trên thực tế, Metropolitan Hilarion nhấn mạnh rằng văn bản là một “bản tổng hợp” các quan điểm của Tòa Thượng phụ Mạc Tư Khoa chống lại “những sai lệch so với các nguyên tắc giáo luật” mà Tòa Thượng phụ đã quan sát thấy trong các hành động của Tòa Thượng phụ Đại kết.

“Ý tưởng là giải thích những điểm mà Giáo hội Chính thống Nga không đồng ý với Tòa Thượng phụ Constantinople. Và những điểm này đã được chứng minh là đủ. Đây là sự không đồng tình không chỉ về một số hành động cụ thể mà cả về lập trường. Chúng tôi đặt ra quan điểm này và trình bày các lập luận của chúng tôi chống lại nó. Đây là mục đích của văn bản,” vị Tổng Giám Mục thất sủng nói một cách tổng quát trong cuộc phỏng vấn.

Đặc biệt quan trọng là chuyến viếng thăm của Đức Thượng phụ Đại kết đến Lithuania và Estonia, mà Đức Tổng Giám Mục Hilarion đề cập đến như một sự xâm nhập của Tòa Thượng phụ Đại kết bắt đầu từ năm 1996. Ngài cũng đặc biệt đề cập đến việc phục hồi năm giáo sĩ từ Lithuania, bởi Thượng Phụ Đại Kết.

Éo le nằm ở chỗ này: 5 linh mục Lithuania bị loại bỏ tư cách giáo sĩ là vì cũng như Đức Tổng Giám Mục Hilarion, họ chống lại cuộc xâm lược Ukraine của Putin. Lẽ ra, Đức Tổng Giám Mục Hilarion phải ủng hộ các linh mục này mới đúng. Các quan sát viên cho rằng có lẽ Đức Tổng Giám Mục Hilarion thấy trước Putin và Thượng Phụ Kirill sẽ sớm ra đi sau thất bại quân sự ở Ukraine. Ngài đang tìm mọi cách để quay lại Tòa Thượng Phụ Mạc Tư Khoa, nơi các Giám Mục có thể ủng hộ, hay có thể không ủng hộ cuộc xâm lược của Putin, nhưng tuyệt đại đa số ủng hộ cái gọi là Thế Giới Nga, một thứ chủ nghĩa đế quốc cả trong dân sự và tôn giáo.


Source:Orthodox News