Cộng đoàn Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang Las Vegas xin thông báo

Đại Hội Đức Mẹ La Vang Las Vegas năm 2023 sẽ bắt đầu từ ngày 20 tháng 10 cho tới ngày 22 thang 10 năm 2023, chương trình như sau:

Thứ Sáu 20 tháng 10;

Khai mạc 5:30pm: Múa trống, dâng hoa, làm phép tượng Đức Mẹ Sầu Bi, Thánh lễ và cơm tối.

ĐGM Phụ tá Gordon sẽ làm phép thánh tượng và chủ sự Thánh Lễ đồng tế với các linh mục và phó tế đến tham dự.

Thứ Bảy ngày 21 tháng 10:

Lể sáng 7:30am. Do Đức Tổng Giám Mục Vũ Văn Thiên, Tổng giám mục Hanoi, chủ sự.

Trong ngày: Chương trình thuyết giảng đầy đặc cho mọi thành phần, lứa tuổi.

Chúa Nhật ngày 22 tháng 10:

Bế mạc: Thánh lễ 9:00am do Đức Tổng Giám Mục George Leo Thomas, PhD.

Thả chim câu, bong bóng và phép lành Tòa Thánh.

Xin coi video đính kèm: