Không phải tất cả các đèn đỏ đều cho phép quẹo ngược lại mà chỉ những đèn đỏ nào ghi rõ cho phép quẹo mới được quẹo ngược mà thôi. Quẹo ngược lại chính là đi ngược lại con đường mình đang đi, bởi nhận biết đường đó sai, không dẫn đến địa điểm muốn đến.
Quyết định thông thường, đơn giản, dễ thực hiện, nhưng quyết định quan trọng liên quan đến tương lai, cuộc sống cần rất cẩn trọng, nhất là quyết định liên quan đến niềm tin, sự sống trường sinh, cần phải hết sức quan tâm. Quyết định cách bừa bãi, nhẹ là thất thố, nặng hơn là thất bại, nặng nhất là diệt vong.

Cả hai người con trong Phúc Âm tuần này đều thay đổi lối suy nghĩ của họ. Người cha nói với người con trưởng đi làm vườn nho cho ông. Anh trả lời 'Không đi'. Sau đó anh hồi tâm, suy nghĩ lại, anh ra đi làm vườn nho cho cha. Người cha nói cùng câu đó với người con thứ hai. Anh đáp 'Thưa Ngài, con đi'. Sau đó anh thay tâm, đổi í, không đi.

Lời mời gọi làm việc trong vườn nho là lời mời gọi sống theo đường lối người cha. Lời mời gọi này quan trọng bởi nó liên quan đến sự sống con người, nó ảnh hưởng đến lối suy nghĩ, các xử thế và ảnh hưởng luôn đến sự nghiệp tương lai trong nhà cha, trở thành kẻ thừa tự, thừa hưởng gia nghiệp của cha. Lời mời gọi như thế không thể coi thường. Đáp trả cách nào, 'Vâng lời cha hay cãi lời cha'? Đáp trả cách nào cũng làm người đó suy nghĩ cho đến khi tìm được câu giải đáp thích hợp cho cá nhân đó. Trong trường hợp này, người anh cả coi việc thực thi í cha là tốt hơn cả. Trái lại người con thứ chọn sống theo í riêng anh.

Để thay đổi cách sống, người đó cần nhận ra lối sống mình đang sống dẫn đến sai lầm. Nhận thức này dẫn đến í muốn thay đổi. Thay đổi cần ơn Chúa giúp sức giúp, giúp người đó tiến lên, dấn thân, quyết tâm thay đổi theo đường lối Chúa.

Các thượng tế và kì mục không chấp nhận Đức Kitô vì họ tin là họ đi đúng đường. Vì thế không cần thay đổi. Thay đổi dành cho người khác, không phải cho họ. Họ tin chắc đến độ không hề xét lại lời họ nói, hành vi họ thực hiện. Điều này khép kín lại mọi đổi thay. Kín đến độ, họ tự nhận họ đúng, tất cả đều sai, kể cả Đức Kitô lẫn Gioan Tẩy Giả.

Trung thành, yêu mến Đức Kitô là điều ta luôn ước mong thực hiện. Tuy nhiên chúng ta thường lầm lẫn í của ta cũng chính là í của Thiên Chúa. Lầm lẫn tai hại này dẫn đến đôi khi ta hành động tương tự như các thượng tế và kì mục. Khép kín tâm hồn, đóng chặt cõi lòng, từ chối thay đổi. Lúc khác ta lại hành xử theo cùng cách của hai người con trong dụ ngôn hôm nay.

Ta tôn thờ Thiên Chúa, đi theo đường lối Chúa. Mỗi khi chúng ta phạm tội là chúng ta chọn đi theo con đường thế gian, con đường xác thịt, con đường chiều theo í ta. Tương tự như người con cả, ta cần nhìn lại, cần hồi tâm và cần thống hối, xin ơn Chúa giúp để trở về con đường Chúa muốn ta đi. Ta cần nhắc nhở chính mình, cần phải dứt khoát, mau chóng loại bỏ bất cứ tư tưởng, hành động nào trái với giáo huấn của Đức Kitô. Í Thiên Chúa là thiên í, hoàn toàn thánh thiện, hoàn toàn trong sáng, không bao giờ sai lầm. Í cá nhân ta chứa nhiều đam mê, sai lầm, vẩn đục, vì thế luôn đặt í Chúa lên trên í ta. Thay đổi lối sống thường xảy ra sau khi bị thất bại ê chề, bị đời vùi dập. Điều này xảy ra không phải để cho ta than van, khóc lóc mà chính là chúng giúp ta nhận thức con đường thế gian là con đường dẫn đến diệt vong. Thế giới ta đang sống là thế giới của cạnh tranh, lợi nhuận. Con người sẵn sàng đạp người khác xuống để họ tiến lên. Nhận thức này giúp ta chọn lối sống cao đẹp hơn, tốt lành hơn, yêu thương hơn. Đây là đường Chúa gọi ta tiến bước.

Dụ ngôn cho biết Thiên Chúa yêu thương không tìm cách hại ta, phạt ta, giết ta. Lượng từ bi Chúa luôn tạo cho ta một cơ hội trở, ban sức mạnh giúp ta trở về cùng Chúa. Con đường dẫn đến Chúa là con đường khiêm nhường và yêu thương. Tội là phản bội tình yêu Chúa; khiêm nhường, yêu thương, tha thứ là đường nối kết ta với Chúa và tha nhân.

TiengChuong.org

Making A U-Turn

Not all sets of traffic lights allow to make a U-turn; for safety reasons, only a set of traffic lights with the sign saying, U-turn Permitted, allows a driver to make a U-turn. Making a U-Turn means doing a complete change to the opposite direction. Making a U-turn or changing direction because the current one is leading in the wrong direction. Making a simple or ordinary decision is easy, but when it comes to an important one, it is much harder to make, because it may change a person's way of life. Without proper consideration, the commitment may be immature.

Both the sons in today's Gospel have changed their minds after answering to their father. The father has two sons. He asks the first son to work in his vineyard. He answered 'No' to his father, but later on changed his mind, and went. The father says the same thing to his second son. He answered 'Certainly' but later on changed his mind, and did not go. Both the sons changed their minds. A call to work in the Lord's vineyard is an important call; because it involves a whole person and lasts a lifetime. Both the sons had made an instant response to the father; they later reflected on it and changed their minds. When dealing with an important matter, our mind would not rest until it finds a workable solution. It is either confirming the commitment that had been made or denying it. Both the sons have reflected on the promises they had made to the father, and the outcomes were different.

Making a change requires accepting that the current way of life is wrong, and then looking for an opportunity to change. The chief priests and the elders believe they are right, and there is no need to change. Changing is for someone else, not for them. They are so certain that leaves no room for an alternative. They are blinded to the point, that except them, all others are wrong, including John the Baptist and Jesus.

Faithfulness to Jesus is what we would like to do, but from time to time we are mistaken by our own desire, thinking that our will is also God's. We are acting very much like the chief priests and the elders. As a result, one moment we act very much like the first son; at others we act like the second son. We confess Jesus is our Lord and God, and yet every time we sin, we do the opposite. Like the sons, we need to ponder upon the teaching of Jesus, and with God's grace, we make corrections, and change the course of action based on Jesus' teaching. We need to remind ourselves any idea that contradicts Jesus' teaching needs to be abolished. We need to accept our weaknesses and limitations; and make a sharp U-turn to turn back to God. Making a spiritual U-turn often comes after a personal tragedy. It is either in extreme poverty or poor health or being rejected by our society. They are not there for us to mourn, but to realize that following the way of the world will come to a dead end. This competitive world often treats others not with love but with scorn; while God's way is love and mercy.

The parable highlights that our loving God always gives us a second chance for us to make a u-turn, the road that leads us to God is humility and obedience. Our sins deny God's love, but our humbleness leads us to God, and that is the road that Jesus calls us to trot.