6. Việc thứ nhất ma quỷ cám dỗ con người là không vâng lời, việc thứ nhất Thiên Chúa gợi ý con người là vâng lời.

(Thánh Terese of Avila)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info