17. TRONG TÚI ĐỰNG NƯỚC MẮT

Lúc Hứa Ứng Quỳ làm thái thú Đông Bình, rất được ca ngợi là thanh liêm chính trực, như thế lại càng làm cho đồng sự ghen ghét.

Một năm nọ, thượng cấp nghe lời dối trá gièm pha bèn kết tội họ Hứa và điều ông ta rời khỏi Đông Bình.

Dân chúng đi đưa tiễn khóc lóc không dứt, buổi tối Hứa Ứng Quỳ đến quán trọ nói với đám đầy tớ tuỳ tùng:

- “Ta ở Đông Bình cái gì cũng không có, chỉ có mấy giọt nước măt của dân chúng.”

Đầy tớ đi theo thở dài:

- “Trong túi của ngài không có một xu, nên hôm nay cũng có thể đựng mấy giọt nước mắt này làm quà tặng bạn bè người thân vậy !”

(Cổ kim tiếu sử)

Suy tư 17:

Làm quan mà thanh liêm thì được dân chúng yêu mến, làm việc mà vừa lòng mọi người thì sẽ bị đồng sự ghen ghét, đó là chuyện thường tình không có gì lạ.

Ở đời cái gì bất lợi cho mình thì không thích nhưng lại thích thú khi việc ấy bất lợi cho người khác, đó là lòng dạ của ma quỷ và của những người có tâm hồn ganh tương ích kỷ muốn hại người anh em.

Người sống thanh liêm thì nhà cửa thanh bần vì không có của cải hối lộ và tham ô đưa đến, nhưng họ lại là kẻ thù của những người có lòng dạ tham lam và ghen ghét, cái ngược đời và nghịch lý là ở đó và do đó mà nhiều tệ nạn vẫn thường xảy ra trên thế giới hôm nay, và đó cũng là dấu hiệu của ma quỷ vẫn còn hiện diện trong cõi đời này.

Người công chính thanh liêm chính trực thì thường được người khác thưởng bằng nước mắt của họ, nước mắt này được chảy từ trong quả tim yêu mến chân thành của họ, vì các việc lành mà người chính trực thanh liêm đã làm cho họ. Trái lại, người ghen ghét và ích kỷ thì được mọi người tặng quà bằng vàng bạc của cải, bởi vì những vật chất ấy được đổi bằng tham lam, gian dối và bất công bình bởi lòng dạ đen tối của người ghen ghét mà có.

Nước mắt của người vì yêu mến mình mà chảy ra, và vật chất của cải của người vì sợ hãi mình mà biếu tặng thì khác nhau xa, nhưng người Ki-tô hữu thích nước mắt hơn là của cải bất công mà người khác đã đem tặng mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info